Byla e2-639-460/2020
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“, institucija, teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltikameda“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai Klaipėdos universitetinei ligoninei ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“, institucija, teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė 2019 m. gruodžio 16 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau pateikė dubliką, rašytinius paaiškinimus, ieškovė prašo: 1) pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.2 punkte nustatytą reikalavimą, kad fotonų spindulio energijos diapazonas turi būti nustatomas matuojant pagal BJR11 metodiką; 2) pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.6 punkto 3 reikalaujamą parametrą, kad kiekvieno iš centrinių lapelių formuojamo šešėlio plotis izocentro plokštumoje ne didesnis nei 2,5 mm; 3) pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 4.3 punkto reikalavimą dėl galimybės pilnai nuotoliniu būdu valdyti kilovoltinę vaizdų verifikavimo sistemą iš pultinės; 4) pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 9 punkto reikalavimą dėl linijinio greitintuvo integravimo į turimą gydymo planavimo, verifikavimo (Eclipse) ir informacinę radioterapijos sistemą (Aria); 5) pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 10 punkto reikalavimą dėl greitintuvo spindulio pluošto charakteristikų suderinamumo su įstaigoje turimo linijinio greitintuvo (Varian UNIQUE) charakteristikomis, leidžiančiu gydyti ligonius visais turimais aukštos energijos įrenginiais be papildomo procedūros perplanavimo; 6) nutraukti atviro konkurso „Medicininė įranga-linijinis greitintuvas“ (pirkimo Nr. 457622) pirkimo procedūras; 7) priteisti iš atsakovių ieškovei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nesutinkama su Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.2. punktu; 1.6. punkto 3 parametru; 4.3. punktu; 9 punkto; 10 punkto reikalavimais, teigiant, jog Techninė specifikacija pažeidžia visas naujausioje teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotas taisykles: neteisėti konkretūs (atskiri) techninės specifikacijos reikalavimai; kelių bendrai taikomų techninės specifikacijos reikalavimų pritaikymas konkrečiam gamintojui (netiesioginė diskriminacija); neproporcingas techninės specifikacijos reikalavimų išsamumas (detalumas), dėl kurio privilegijuojamas vienas tiekėjas (neproporcingai siekiamam tikslui sumažinamos tiekėjų galimybės konkuruoti pirkime).

62.

7Atsakovės ir trečiasis asmuo atsiliepimuose, triplikuose, rašytiniuose paaiškinimuose su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo; praleido pretenzijos pateikimo terminą, ieškovės nurodomas gamintojas atitiko Pirkimo sąlygas.

83.

9Viešųjų pirkimų tarnyba byloje 2020 m. vasario 19 d. pateikė išvadą. Nurodo, kad nuostatos, reglamentuojančios techninės specifikacijos parengimą, yra įtvirtintos VPĮ 37 straipsnyje. Jame įtvirtinta, kokiais būdais ar jų deriniu gali būti parengta techninė specifikacija, taip pat apibrėžta, kad, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

10Ieškinys atmestinas.

114.

12Nagrinėjamos bylos ieškinio dalykas – viešojo pirkimo „Medicininė įranga - linijinis greitintuvas“ Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje kai kurių nustatytų reikalavimų pripažinimas (ne)teisėtomis ir konkurso (ne)nutraukimas.

135.

14Ieškovė mano, kad atsakovės VĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės paskelbta Techninė specifikacija pažeidžia visas naujausioje teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotas taisykles: neteisėti konkretūs (atskiri) techninės specifikacijos reikalavimai; kelių bendrai taikomų techninės specifikacijos reikalavimų pritaikymas konkrečiam gamintojui (netiesioginė diskriminacija); neproporcingas techninės specifikacijos reikalavimų išsamumas (detalumas), dėl kurio privilegijuojamas vienas tiekėjas (neproporcingai siekiamam tikslui sumažinamos tiekėjų galimybės konkuruoti pirkime). Atsakovė, paskelbdama Techninę specifikaciją ir jos atitinkamai nepatikslindama, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir proporcingumo principus, VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimą, kad Perkančioji organizacija turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir 37 straipsnio 3 dalį – techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Ieškovės nuomone, kadangi pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas buvo pradėtos ir vykdomos Pirkimo procedūros, įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais) procedūra, tenkinus ieškinio reikalavimus teismas ex officio turėtų panaikinti neteisėtų Pirkimo sąlygų pasekmes bei grąžinti šalis į padėtį iki pažeidimų, t. y. nutraukti neteisėtai vykdomą Pirkimą.

156.

16Atsakovės ir trečiasis asmuo su ieškinio reikalavimais nesutinka, Tikina, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo, jos nurodomo gamintojo įranga atitiko Pirkimo reikalavimus.

17Faktinės bylos aplinkybės

187.

19Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. Nr. 222 nutarimu „Dėl valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)” pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“. Šio projekto tikslas - užtikrinti visavertį onkologinių ligų gydymą Vakarų Lietuvos krašto gyventojams. Klaipėdos miesto savivaldybė 2019 m. įgaliojo VšĮ Klaipėdos universitetinę ligoninę vykdyti pirkimo procedūras iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

208.

21Atsakovė VĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2019 m. spalio 19 d. Centriniame viešųjų pirkimų portale CVP IS paskelbė atvirą konkursą „Medicininė įranga - linijinis greitintuvas“ (pirkimo Nr. 457622; toliau - ir Pirkimas) (ieškinio priedai Nr. 3-4).

229.

23Ieškovė 2019 m. lapkričio 15 d. pateikė atsakovei prašymą pakeisti Pirkimo sąlygas: Techninės specifikacijos 1.2 p., 1.6 p., 4.3 p., 9 p., 10 p. (ieškinio priedas Nr. 5).

2410.

25Atsakovė 2019 m. lapkričio 21 d. raštu pateikė atsakymą (ieškinio priedas Nr. 6), kad Pirkimo sąlygos pagal Ieškovo reikalavimus keičiamos nebus.

2611.

27VĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2019 m. lapkričio 26 d. įvyko pasiūlymų atvėrimo posėdis.

2812.

29Ieškovė 2019 m. lapkričio 29 d. atsakovei pateikė pretenziją (toliau - Pretenzija) (ieškinio priedas Nr. 7), kuria reikalavo pakeisti Pirkimo sąlygas: Techninės specifikacijos 1.2 p., 1.6 p., 4.3 p., 9 p., 10 p.

3013.

31Atsakovė išnagrinėjo Pretenziją ir 2019 m. gruodžio 6 d. CVP IS pateikė atsakymą (ieškinio priedas Nr. 8), juo atsisakė tenkinti Pretenzijos reikalavimus.

3214.

33Ieškovė pateikė ieškinį dėl jos manymu neteisėtų pirkimo sąlygų ir Pirkimo nutraukimo.

34Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo

3515.

36Ieškovė, patvirtindama, kad turi teisinį suinteresuotumą, nurodo, jog ketino dalyvauti Pirkime, siūlydama gamintojo „Elekta“ medicininę įrangą, tačiau skundžiamos diskriminacinės Pirkimo sąlygos orientuotos į vieno gamintojo „Varian“ įrangą, tokios galimybės nesuteikė, todėl ieškovė turi materialinį teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygas, kad jos būtų pakeistos ir UAB „Baltikameda“ galėtų pagal pakeistas sąlygas pateikti pasiūlymą. Jos nuomone, faktas, kad ieškinio pateikimo metu ieškovė neturi Radiacinės saugos centro suteiktos licencijos nereiškia, kad tokios licencijos ieškovė negalės gauti ir turėti paskelbus pakartotinį pirkimą. Be to, Radiacinės saugos centro licencija išduodama konkrečiam įrangos modeliui, kol ieškovė neturi įrangos modelio, atitinkančio visus techninės specifikacijos reikalavimus, tol nėra poreikio gauti licenciją konkrečiam įrangos modeliui jį parduoti, sumontuoti ir aptarnauti Lietuvoje. Ieškovės nuomone, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m .lapkričio 21 d,\. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-469-469/2019 patvirtina jos suinteresuotumą.

3716.

38Aptariamu klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Taigi, teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

3917.

40Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

4118.

42Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimus, kuriais remiasi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, tam, jog būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formalųjį dalyvio ar kandidato statusą (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Sprendimą Stadt Halle ir RPL Lochau, C-26/03).

4319.

44Teismų praktikoje įtvirtinta ir tai, kad suinteresuotumas nepripažįstamas, jei ginčijami perkančiųjų organizacijų veiksmai nepažeidžia tiekėjo subjektinių teisių (2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017); tiekėjas (ieškovas), ginčydamas bet kurias jų, aiškiai neįrodo, kaip konkrečiai jis neatitinka kurių nors reikalavimų (2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-319-969/2018).

4520.

46Teismas, vertindamas teisinio suinteresuotumo aspektą, pirmiausia pažymi, jog Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2019 m. spalio 19 d. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. 2 p., pretenzija turėjo būti pateikta per 10 dienų nuo Konkurso sąlygų paskelbimo dienos, t. y. iki 2019 m. spalio 29 d. Ieškovė tik 2019 m. lapkričio 15 d. pateikė prašymą pakeisti Techninės specifikacijos reikalavimus. Vertinant prašymo ir pretenzijos (pateikta 2019 m lapkričio 29 d.) turinį, spręstina, kad iš esmės prašymas pakeisti Techninės specifikacijos reikalavimus atitinka pretenzijos turinį bei gali būti vertintina kaip pretenzija. Taigi, ieškovė praleido Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. 2 p. nurodytą terminą pretenzijai pareikšti.

4721.

48Aktualu ir tai, kad ieškovė 2019 m. lapkričio 29 d., t. v. po 32 dienų nuo Pirkimo paskelbimo atsakovei pateikė pretenziją (toliau - Pretenzija) (ieškinio priedas Nr. 7), kuria prašė pakeisti Pirkimo sąlygas: Techninės specifikacijos 1.2 p., 1.6 p., 4.3 p., 9 p., 10 p. Pretenzijoje iš esmės pakartoti tie patys argumentai, kurie buvo nurodyti Tiekėjo prašyme patikslinti sąlygas. Atsakovė, išnagrinėjusi Pretenziją 2019 m. gruodžio 6 d. CVP IS pateikė atsakymą (ieškinio priedas Nr. 8), juo atsisakė Pretenziją tenkinti.

4922.

50Akcentuotina, kad ieškovė net du kartus pavėlavo pateikti Pretenziją. Ieškovė ne tik praleido 10 dienų terminą, įtvirtintą VPĮ 102 str. 1 d. 2 p. pretenzijai pareikšti, tačiau pateikė Pretenziją (2019 m lapkričio 29 d.) netgi po vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio, kuris vyko 2019 m. lapkričio 26 d. Nors ieškovė teigia, kad faktas, kad atsakovė Pretenziją išnagrinėjo, tai reiškia, kad atsakovė terminą Pretenzijai pareikšti atnaujino ir jis nėra praleistas, tačiau pačios ieškovės veiksmai (neveikimas), kaip ūkio subjektui žinant, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (ESTT 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Uniplex (UK), C-406/08, EU:C:2010:45; LAT 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011), liudija apie jos nesuinteresuotumą realiai dalyvauti konkurse bei su atsakove sudaryti sutartį, nes Pretenziją pateikė jau po vokų atplėšimo, taigi, atsakovei priėmus sprendimą. Pridėtina, kad ieškovė Pretenziją pateikė pavėluotai, o pasiūlymo nepateikė iš viso.

5123.

52Teismas sprendžia, kad Pirkimo sąlygų ginčijimas yra akivaizdžiai pavėluotas, dėl šių priežasčių sutiktina su atsakovėmis ir trečiuoju asmeniu, kad ieškovė netenka suinteresuotumo dėl savo neveikimo.

5324.

54Tęsiant teisinio suinteresuotumo instituto analizę svarbus ir kitas aspektas. Ieškovės nuomone, tam, kad ieškovė galėtų pateikti ieškinį ir ginčyti Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, jai nebūtina ikisutartiniuose santykiuose iš anksto konkrečiam įrangos modeliui turėti Radiacinės saugos centro išduotos licencijos, tokio reikalavimo neišplaukia iš imperatyvių įstatymų nuostatų, tą patvirtina ir kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-469-469/2019).

5525.

56Kaip žinoma, vadovaujantis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų, o žemesnės instancijos teismai - ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 straipsnis).

5726.

58Tiek Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai nurodoma, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 247/2009; 2015 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015).

5927.

60Ieškovės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. ???-?-469-469/2019 tiekėjas pasiūlymą buvo pateikęs, o trūkumą dėl kvalifikacijos klausimo, kuris nebuvo išviešintas pirkimo sąlygose, tačiau išplaukė iš įstatymo reikalavimų, nors ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, ištaisė – licenciją pateikė. Taigi, ieškovės nurodomoje civilinėje byloje tiekėjas buvo pateikęs pasiūlymą, šiuo atveju ieškovė pasiūlymo nepateikė; ieškovės nurodomoje civilinėje byloje konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo turėti licenciją, toks reikalavimas nustatytas įstatyme, šiuo atveju Pirkimo sąlygų 3.11.2 punkte nustatyta, kad tiekėjai licencija būtina; ieškovės nurodomoje civilinėje byloje tiekėjas licenciją iki konkurso pabaigos pateikė, šiuo atveju ieškovė, nors ir teigia, kad jai nebūtų sudėtinga ją gauti, tokios licencijos neturi (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch; http://www.rsc.lt/index.php/pageid/993).

6128.

62Spręstina, kad ieškovės nurodoma kasacinio teismo išvada dėl licencijos civilinėje byloje Nr. e3K-3-469-469/2019 yra netaikytina šioje byloje, nes bylų faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Ieškovės nurodytoje byloje spręsta dėl tiekėjų teisės verstis veikla vertinimo, kai atitinkamas kvalifikacijos reikalavimas nebuvo iš anksto nurodytas / išviešintas Konkurso sąlygose. Ginčo šalys iš esmės nesutarė dėl to, kaip – siaurai ar plačiai – reikėtų aiškinti kasacinio teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 suformuluotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju reikalavimas turėti Radiacinės saugos licenciją buvo iš anksto nurodytas / išviešintas Konkurso sąlygose.

6329.

64Svarbu ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. ???-?-469-469/2019 pasisakyta, kad perkančiosioms organizacijoms nedraudžiama reikalavimą dėl teisės vykdyti atitinkamą veiklą turėjimo nustatyti viešojo pirkimo dokumentuose, ką šiuo atveju ir padarė atsakovė; perkančiosios organizacijos bet kokiu atveju, prieš sudarydamos viešojo pirkimo sutartį, privalo įsitikinti, ar atitinkami subjektai turės teisę prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir juos vykdyti (nutarties 55 punktas). Kaip minėta, ieškovė, pavėluotai reikšdama Pretenziją bei šios bylos nagrinėjimo metu licencijos neturėjo / neturi, taigi ji neatitinka esminės pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos. Net jei ir būtų Pirkimo sąlygos pakeistos taip, kaip Pretenzijoje prašė ieškovė, ji vis tiek neatitiktų tiekėjams imperatyviai nustatytų reikalavimų – Pirkimo sąlygų 3.11.2 punkte nustatyto reikalavimo – turėti Radiacinės saugos centro išduotą licenciją. Kasacinio teismo praktikoje dėl tokio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo nurodoma, kad negalima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šios teisės neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014; civilinėje byloje_Nr. 3K-3-654-378/2015; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016).

6530.

66Ieškovė teigia, kad Radiacinės saugos centro licencija išduodama konkrečiam įrangos modeliui, tikina, kad jai nėra esminių kliūčių licenciją gauti (per 2 savaites), turint techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį linijinį greitintuvą. Atsakant į šį argumentą apžvelgtina bylai aktualių licencijų išdavimo tvarka. Trečiasis asmuo teisus nurodydamas, jog vadovaujantis veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918, pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, privalo, be kitų dokumentų, pateikti asmens atsakingo už radiacinę saugą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais), ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo (modelio) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Mokymus su konkrečiu jonizuojančios spinduliuotes šaltiniu (šiuo atveju – linijiniu greitintuvu) organizuoja gamintojas. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, gamintojas Elekta yra numatęs vienintelius mokymus 2020 metais skirtus linijinius greitintuvus aptarnaujančiam personalui (kursų modulis: (MOD-12037) Linac Solutions Engineer 1). Šie kursai yra numatyti 2020 rugsėjo mėnesį ir jų trukmė yra 10 dienų. Atkreiptinas dėmesys, kad dalyvavimas šiuose kursuose yra galimas tik prieš tai baigus dvejus mokymų modulius ((309956) Agility and Integrity R3.0 (Part 1) ir (347742) Introduction to the digital linear accelerator_L3) (https://elektalearning.netdimensions.com/elekta/servlet/ekp?CID=EKP000012038&TX=FORMAT1). Remiantis aptartais duomenimis, įvertinant terminus paruošiamiesiems veiksmams atlikti iki pateikiant prašymą išduoti licenciją (įvairūs mokymai, kt.), spręstina, jog ieškovė neįrodė, kad jai licencija būtų išduodama per trumpą terminą, ypač atsižvelgiant į reikalavimus licencijai gauti (Radiacinės saugos įstatymo 12 str. 5 d.). Licencijos išdavimo terminas yra 30 kalendorinių dienų (Radiacinės saugos įstatymo 14 str. 2 d.), kuris skaičiuojamas nuo visų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo.

6731.

68Dėl nurodytų priežasčių spręstina, kad licenciją prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius gali gauti tik atitinkamą kvalifikaciją įgiję asmenys, o reikiamai kvalifikacijai įgyti reikalingas ženkliai ilgesnis terminas nei nurodo ieškovė. Kaip teisingai nurodė atsakovė, pati licencijos išdavimo procedūra yra paprasta, nebrangi, tačiau tiekėjas, norėdamas ją gauti, turi būti įgijęs atitinkamą kvalifikaciją. Iš ieškovės pateikiamos informacijos matyti, kad ji tokios kvalifikacijos šiuo metu neturi t. y. negali prekiauti jokiais jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais.

6932.

70Papildomai paminėtina, kad pagal viešoje erdvėje Elekta portale esančią informaciją, ieškovė nėra gamintojos Elekta atstovė Lietuvoje ir neprekiauja jos produkcija, ieškovės interneto puslapis šią aplinkybę taip pat patvirtina (https://baltikameda.lt/apie-mus/).

7133.

72Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad ieškovė neturi suinteresuotumo ginčyti Konkurso sąlygas. kadangi pateiktas asmens, kurio teisė ir teisėti interesai nebuvo pažeisti (CPK 5 straipsnis). Tai sudaro pagrindas ieškinį atmesti.

73Dėl ieškovės ginčijamų konkurso sąlygų

7434.

75Teismas, užtikrindamas viešąjį interesą dėl pirkimo objekto mano, kad tikslinga apžvelgti ieškovės ieškinio reikalavimus ir įvertinti Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos kai kurių punktų (ne)teisėtumą.

7635.

77Teismas, įvertinęs ginčo teisinį reguliavimą, proceso dalyvių procesinius dokumentus, faktines bylos aplinkybes, kasacinio teismo praktiką panašiose bylose pritaria atsakovių ir trečiojo asmens pozicijai, kad ieškovės nurodomos Pirkimo sąlygos nėra diskriminacinės, ribojančios konkurenciją, neskaidrios ir / ar kitaip pažeidžiančios įstatymus.

7836.

79Akcentuotina, kad atsakovė 2020 m. vasario 28 d. pateikė specialisto išvadą, joje nurodoma apie gamintojo ieškovės nurodomo Elekta įrenginio Versa HD atitiktį ginčijamiems Techninės specifikacijos reikalavimams (atsakovės KU ligoninės rašytinių paaiškinimų priedas).

80Dėl techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimų

8137.

82Ieškovė nurodo, jog BJR11 metodikos nurodymas pažeidžia tiekėjų konkurenciją ir yra įtvirtintas išimtinai Varian gaminiams ir todėl yra neteisėtas.

8338.

84Pažymėtina, jog techninės specifikacijos 1.2. p. pateiktas reikalavimas: „fotonų spindulio energijos diapazonas matuojant pagal BJR11 metodiką ne siauresnis kaip nuo 6 MV iki 15 MV“.

8539.

86Išanalizavus minėtos sąlygos turinį spręstina, kad Techninės specifikacijos 1.2 p. yra nustatytas reikalavimas būtent mato vienetams, t. y. Techninės specifikacijos 1.2 p. turi būti suprantamas taip, kad Perkančioji organizacija pasirinko mato vienetą (nuo 6 MV iki 15 MV diapazonas yra pagal BJR11 metodiką) tam, kad tiekėjų pasiūlymai būtų palyginami, nebūtų situacijų, kai, nurodžius tik diapazoną nuo 6 MV iki 15 MV iš esmės nebūtų užtikrintas Perkančiosios organizacijos poreikis (BJR17 metodika 15MV yra mažesnis dydis negu BJR11 ar BJR25 metodika). Jeigu tiekėjas taiko kitą metodiką (BJR17, BJR25), tai diapazonas gali skirtis. Svarbu pažymėti, kad matuojant skirtingomis metodikomis (pvz. BJR 11, BJR 17, BJR 25 ir t.t.), tam tikrais atvejais gaunamos skirtingos fotonų spinduliuotės energijų vertės, todėl techninėje specifikacijoje yra nurodyta kokia konkrečiai metodika išmatuotos spinduliuotės energijos vertės turi būti pateiktos. Atkreiptinas dėmesys, kad egzistuoja visa eilė perskaičiavimo lentelių, susiejančių vienas metodikas su kitomis (atsakovės atsiliepimo 24 p. ir joje nurodyta nuoroda).

8740.

88Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovei paaiškinimas dėl šio punkto buvo pateiktas atsakant į jos 2019 m. lapkričio 21 prašymą / paklausimą. Šiame paaiškinime / atsakyme buvo paaiškinta, kokiu būdu ieškovė galėjo pateikti tinkamą pasiūlymą dėl šio punkto reikalavimų. Taigi, perkančioji organizacija procesiniuose dokumentuose paaiškino, kad esant kitoms metodikoms, bus perskaičiuojamas diapazonas, o perskaičiavimo lentelės yra patvirtintos oficialiai, o paaiškinimai turi būti vertinami kartu su Pirkimo dokumentais (VPĮ 2 str. 39 d.).

8941.

90Teismo vertinimu ieškovė nepagrindė, kodėl nepriimtinas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir nurodytas leidžiamas diapazono perskaičiavimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad ieškovės nurodomo gamintojo Elekta techniniuose dokumentuose nurodomos metodikos BJR25 dydžiai yra tapatūs Perkančiosios organizacijos nurodytos BJR11 metodikos dydžiams. Pastebėtina, kad Perkančioji organizacija atliko Elekta įrenginio atitikties vertinimą bei nustatė, kad jis atitinka Techninės specifikacijos 1.2 p. reikalavimus.

9142.

92Pritartina ieškovės oponentams, kad ieškovės teiginys, kad techninės specifikacijos 1.2 p. reikalavimai buvo nurašyti nuo Varian aparato Truebeam STx techninės specifikacijos ir todėl buvo pritaikyti šiai įrangai, nepagrįstas. Varian aparato Truebeam STx techninėje specifikacijoje (atsakovės atsiliepimo j ieškinį priedas Nr. 7) nurodyta, kad šio aparato energijų diapazonas yra ženkliai platesnis, nei reikalaujama Pirkimo techninėse sąlygose, t. y. nuo 4 MV iki 20 MV (reikalaujamas ne siauresnis kaip nuo 6 MV iki 15 MV), bei pateikta nuoroda ne tik į BJR11, bet ir į BJR17 metodiką, todėl, spręstina, jog techninės specifikacijos 1.2 p. nėra parengtas pagal Varian aprašymus.

9343.

94Atsižvelgiant į tai, ieškovės teiginys, kad techninės specifikacijos 1.2. punktas diskriminuoja tiekėjus yra nepagrįstas.

95Dėl techninės specifikacijos 1.6 punkto reikalavimų

9644.

97Ieškovė teigia, kad Techninės specifikacijos 1.6 p. reikalavimas, kad kiekvieno iš centrinių lapelių formuojamo šešėlio plotis izocentro plokštumoje ne didesnis nei 2,5 mm, riboja galimybę dalyvauti konkurse kitiems gamintojams.

9845.

99Pabrėžtina, kad ieškinyje ieškovė įrodinėjo, kad Elekta neturi kolimatoriaus, kurio lapelių šešėlio plotis yra 2,5 mm, tačiau jau dublike patvirtina, kad tokį kolimatorių gamintojas gali pateikti (dubliko 48 p.) bei pateikia jo techninius parametrus (dubliko priedas Nr. 7). Ieškovė, jau nebeneigdama, kad Elekta aptariamo kolimatoriaus neturi, įrodinėja, kad jis ir vis tiek neatitinka Pirkimo sąlygų.

10046.

101Teismas mano, kad ieškovės pripažinimas apie Elektos gaminamą kolimatorių lapelių šešėlio pločio kontekste turi būti laikomas faktų pripažinimu (CPK 187 str.). Dėl to ieškovės oponentams nebeturi kilti pareiga papildomai pripažinto fakto įrodinėti.

10247.

103Pastebėtina, kad ieškovė dublike teikia argumentus dėl kolimatoriaus neatitikties pagal visiškai kitus techninės specifikacijos punktus (Techninės specifikacijos 1.1; 1.3 p.). Ieškovės nuomone, Elektros kolimatorius nepalaiko VMAT metodikos (1.1 p.), neatitinka reikalaujamos didžiausios dozės galios parametrų (1.3 p.).

10448.

105CPK4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015). Dėl nurodomų priežasčių ieškovės net ne ieškinyje, o dublike nurodomi nauji sąlygų neteisėtumo pagrindai negali būti vertinami.

10649.

107Net ir atsižvelgiant į viešąjį interesą bei pirkimo mastą, vertinant Techninės specifikacijos 1.1; 1.3 p. reikalavimus, pažymėtina, kad ieškovės oponentų nurodomame viešai prieinamoje informacijoje, publikuotoje specializuotame ir referuojamame moksliniame leidinyje Physica Medica European Journal of Medical Physics (trečiojo asmens tripliko priedas Nr. 3) pateikta informacija paneigia ieškovės teiginius, kad Apex kolimatorius negali būti naudojamas su Versa HD sistema ir nepalaiko VMAT metodikos: „Apex“ yra mikro daugialapis kolimatorius, įmontuotas ant Elekta Versa HD. Jame yra 56 lapų poros, kurių lapelių storis yra 2,46 mm izocentre, o didžiausias lauko dydis yra 12 * 14 cm2. Apex buvo patikrintas su Pinnacle 9.10 gydymo planavimo sistema (TPS) dėl didelės dozės stereotaksinio gydymo, naudojant tūrinės moduliuotos lanko terapijos (VMAT) metodą įprastoms (6 / 10MV) ir nenaudojant išlyginamo filtro (liet. aukštos dozės galios) (6FFF / 10FFF)energijoms“.

10850.

109Įvertinus gamintojo Elekta ieškovei pateiktą 2020 m. vasario 18 d. raštą (ieškovės rašytinių paaiškinimų priedas Nr. 1), matyti, jog Elekta patviritna, kad “Elekta Versa HD linijinis greitintuvas gali atlikti visas įmanomas ir 1.1. punkte nurodytas spindulinės terapijos ir radiochirurgijos procedūras.

11051.

111Ieškovė taip pat teigia, kad Versa HD modelis negalėjo būti pasiūlytas Pirkimui, nes neatitinka Techninės specifikacijos 1.3 p. reikalavimo „Didžiausia dozės galia fotonų spinduliuotei ne mažiau 600 MU/min visame fotonų spindulio energijos diapazone“. Ieškovės teigimu, jos pateiktame dokumente konkrečiai nurodyta, kad esant energijoms 6 ir 10 MV, didžiausia dozės galia yra 500 MU/min (ieškovės dubliko priedas Nr. 6 antras psl.), tačiau pažymėtina, kad to paties dokumento trečiame puslapyje esančioje lentelėje Nr. 3 nurodoma, jog būtent energijoms 6 MV ir 10 MV galimas aukštos galios režimas: 6MV energijai didžiausia dozės galia yra 1400 MU/min, o 10MV energijai didžiausia dozės galia yra 2200 MU/min. Taigi, Versa HD linijinis greitintuvas atitinka ir Techninės specifikacijos 1.3 p. reikalavimą.

11252.

113Darytina išvada, kad Techninės specifikacijos 1.6(3) p. yra teisėtas, atitinka VPĮ 17 str. principus, užtikrina konkurenciją, neapriboja galimybių ieškovei pateikti pasiūlymą.

114Dėl techninės specifikacijos 4.3 punkto reikalavimų

11553.

116Techninės specifikacijos 4.3 p. pateiktas reikalavimas - galimybė pilnai nuotoliniu būdu valdyti kilovoltinę vaizdų verifikavimo sistemą iš pultinės. Ieškovė teigia, kad Techninės specifikacijos 4.3 p. nurodyta metodika minima tik „Varian“ techninėse dokumentacijose. Dėl šios priežasties Perkančiosios organizacijos atsisakymas išbraukti Techninės specifikacijos 4.3 p. perteklinį reikalavimą diskriminuoja kitus tiekėjus vieno gamintojo atžvilgiu, yra neteisėtas.

11754.

118Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, pažymi, kad priešingai nei teigia ieškovė, verifikavimas naudojant kilovoltinę vaizdinimo sistemą dažnai atliekamas gydymo metu ir tai nėra tik „Varian“ naudojama metodika. Tokia pat metodika pateikiama Elekta gamintojo medžiagoje (CPK 12, 178 straipsniai) (atsakovės atsiliepimo priedas Nr. 4, 8-9 psl.).

11955.

120Šiuo aspektu svarbu ir tai, kad nors ieškovė ir tikina, kad tokia galimybė numatyta tik „Varian“ įrenginiuose, tačiau pati ieškovė dubliko 54 p. patvirtino, kad jos nurodomo gamintojo Elekta įrenginys atitinka šį reikalavimą: „Elekta linijiniu greitintuvu konstrukcija leidžia pilnai valdyti kilovoltinę vaizdų verifikavimo sistemą, tačiau rentgeno vamzdelio į reikiamą padėtį nustatymas vykdomas rankiniu režimu procedūriniame kabinete ir tai negali būti įgyvendinta iš pultinės aparato konsolėje. Nors tai neturi klinikinės reikšmės, nes sprendimas dėl papildomo rentgeninio skanavimo atlikimo ar neatlikimo apibrėžiamas protokolu iki paguldant pacientą“.

12156.

122Apibendrinant teigtina, kad ieškovės nurodomo gamintojo Elekta greitintuvai taip pat turi tokią funkciją, t. y. atlieka vaizdinimo funkciją procedūros metu (atsakovės atsiliepimo į ieškinį priedas Nr. 4) bei įrenginio dalių pozicijos gali būti valdomos funkcine klaviatūra, kuri yra sumontuota ant pultinės stalo (trečiojo asmens atsiliepimo priedas Nr. 1, 95 psl.).

12357.

124Įvertinus nurodytus argumentus spręstina, kad Techninės specifikacijos 4.3 p. yra teisėtas, atitinka VPĮ 17 str. principus, užtikrina konkurenciją, neapribojo galimybių ieškovei pateikti pasiūlymą.

125Dėl techninės specifikacijos 9 punkto reikalavimų

12658.

127Techninės specifikacijos 9.p. pateiktas reikalavimas – siūlomo linijinio greitintuvo integracija į KU ligoninės spindulinės terapijos skyriuje turima gydymo planavimo, verifikavimo (Eclipse) ir informacinę radioterapijos sistemą (Aria) neapribojant 1.1 punkte nurodytų funkcinių galimybių.

12859.

129Atsakovė (KU ligoninė) paaiškino, kad naujai perkamos įrangos veikimui yra būtina gydymo planavimo, verifikavimo ir informacinė radioterapijos sistema. Perkančioji organizacija šias sistemas jau yra įsigijusi, jomis naudojasi ir nemato nei klinikinio, nei ekonominio poreikio jų atsisakyti.

13060.

131Ieškovė teigia, kad Techninės specifikacijos 9 p. riboja konkurenciją, kadangi integracija galima tik naudojant „Varian“ programinę įrangą ir atitinkamas „Varian“ licencijas. Dėl šios priežasties kiti gamintojai neturės galimybių pasiūlyti tokios integracijos, arba ji būtų per daug komplikuota ir brangi.

13261.

133Vertinant ieškovės teiginį, kad integracija galima tik naudojant „Varian“ programinę įrangą atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė pateikė eilę pavyzdžių, patvirtinančių kitokią išvadą nei sau padarė ieškovė. Kaip nurodo atsakovė, Varian Eclipse sistema integruota su Elekta mašinomis VMAT procedūroms Šveicarijos Vėžio ligoninėje (angl. Varians Eclipse System Integrates with Elekta Machines for VMAT Treatments at Swiss Cancer Hospital, (http://investors.varian.com/index.php?s=31868&item=136831) (atsiliepimo priedas Nr. 5, 1 psl.) Elekta Versa HD modeliavimas naudojant Varian Eclipse planavimo sistemą fotonų spinduliuotei: vienos institucijos patirtis (angl. Modeling Elekta VersaHD using the Varian Eclipse treatment planning system for photon

134beams: A single-institution experience (atsakovės atsiliepimo 35 p.). Spindulinės terapijos kompanija Varian Medical Systems sėkmingai prijungė savo Aria onkologinės informacijos ir Eclipse gydymo planavimo sistemas prie dviejų Elekta Synergy linijinių greitintuvų Čekijos Respublikoje (angl. Radiation therapy firm Varian Medical Systems has successfully connected its Aria oncology information and Eclipse treatment planning systems to two Elekta Synergy linear accelerators in the Czech Republic, (https://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=log&itemID=605417) (atsakovės atsiliepimo priedas Nr. 6, 1 psl.).

13562.

136Papildomai pastebėtina, kad Varian aprašyme yra detalizuota galimybė integruoti konkrečiai ir Elekta greitintuvus (atsakovės atsiliepimo į ieškinį priedas Nr. 7), todėl matyti, kad yra visos techninės galimybės integruoti ieškovės atstovaujamo gamintojo greitintuvus į Perkančiosios organizacijos turimą sistemą.

13763.

138Kaip teisingai nurodo trečiasis asmuo, ieškovės teiginiai, kad tai būtų pernelyg komplikuota ir brangu taip pat yra nepagrįsti, kadangi gamintojas Varian turi parduoti licencijas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 str., Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 str.) ir iš Perkančiosios organizacijos pateiktų pavyzdžių akivaizdu, jog gamintojas Varian parduoda licencijas kitų gamintojų greitintuvų integracijai.

13964.

140Verta paminėti, kad ieškovės pateiktame gamintojo rašte (ieškinio priedas Nr. 9) nėra nurodoma, kad Techninės specifikacijos 9 p. yra neteisėtas, nėra užsimenama, kad integracija negalima. Taigi, Techninės specifikacijos 9 p. gali būti įgyvendintas ir gamintojo Elekta greitintuvas integruotas į Perkančiosios organizacijos turimą sistemą.

14165.

142Įvertinus anksčiau nurodytus argumentus spręstina, kad Techninės specifikacijos 9 p. yra teisėtas, atitinka VP) 17 str. principus, užtikrina konkurenciją, neapribojo galimybių Ieškovei pateiki pasiūlymą.

143Dėl techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimų

14466.

145Techninės specifikacijos 10. p. pateiktas reikalavimas: siūlomo greitintuvo spindulio pluošto charakteristikų pilnas suderinamumas su įstaigoje turimo linijinio greitintuvo (Varian UNIQUE) charakteristikomis, leidžiantis gydyti ligonius visais turimais aukštos energijos įrenginiais be papildomo procedūros perplanavimo.

14667.

147Ieškovė nurodo, kad Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimo „be papildomo procedūros perplanavimo“ negali tenkinti nei vienas gamintojas. Techniškai ir fiziškai neįmanoma atlikti spindulių suderinimo be perplanavimo, kaip to reikalauja atsakovė su dviem skirtingais kolimatoriais, su dviem skirtingais lapelių dydžiais ir su dviem skirtingais laukų dydžiais. Šis reikalavimas susijęs su atsakovės ligoninės pasenusios „Varian“ įrangos naudojimu, kuris paprasčiausiai eliminuoja bet kokio kito gamintojo įrangos pasiūlymą Pirkimui, ir yra visiškai neracionalus.

14868.

149Teismo vertinimu, šiuo aspektu itin svarbu akcentuoti atsakovės poreikį nustatyti būtent tokią sąlygą. Perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovės prašymą patikslinti Pirkimo dokumentus, nurodė kam reikalingas Techninės specifikacijos 10 punkte nurodytas reikalavimas. Tokia charakteristika užtikrintų, kad pacientai gautų suplanuotą gydymą net ir įrangos gedimo atveju. Naujai perkamo greitintuvo parametrai turi būti ne blogesni nei esamo, todėl, jei spindulio pluošto charakteristikos bus tarpusavyje suderintos, techniškai jis turės galimybę realizuoti suplanuotą gydymą. Tokiu atveju naujo gydymo plano, kuris paprastai sudaromas per vieną ar dvi dienas, daryti nereikės. Esamas planas optimizuojamas pagal naujojo linijinio greitintuvo technines galimybes. Tokia optimizacija įprastai trunka 5-10 minučių. Linijinio greitintuvo spindulio pluošto galutinis kalibravimas ir derinimas atliekamas sumontavus įrangą, todėl atitinkamą spinduliuotės kokybę užtikrinantys įrenginiai gali būti suderinti vienodai. Tęsiant atsakovės poreikį bei vertinant šio poreikio priežastis svarbu ir tai, kad ieškovė klysta interpretuodama gydymo planavimo procesą. Kaip nurodė atsakovė (KU ligoninė), jei linijinio greitintuvo spinduliuotės energija ir jos pagrindinės charakteristikos sutampa, ir akivaizdu, kad naujai įsigyjamas linijinis greitintuvas techniškai gali įgyvendinti bet kurį jau turimai įrangai paruoštą ir patvirtintą gydymo planą reiškia, kad naujo gydymo plano kurti nereikia, jį tereikia adaptuoti (konvertuoti) pagal naujojo įrenginio galimybes. Tokį paruošto gydymo plano pritaikymą suderinamų spindulio pluošto charakteristikų greitintuvui galima atlikti įstaigoje turimos Eclipse planavimo sistemos instrumentais. DHV paremtas plano konverteris minimalizuoja poveikį pacientams ir klinikiniams ištekliams kuomet gydymo įrenginys netikėtai sugenda / sustoja atlikti nustatytas funkcijas. Naujas planas gali būti greitai sudaromas remiantis originalaus patvirtinto plano DHV parametrais, taip taupomas laikas ir pacientai nepraleidžia gydymo (atsakovės atsiliepimo priedas Nr. 8, 16 psl.). Gydymo plano adaptavimo procesas trunka keletą minučių, kai tuo tarpu naujo gydymo plano paruošimas gali užtrukti vieną ar dvi dienas. Pridėtina, kad šiame Techninės specifikacijos punkte nurodyto reikalavimo poreikis pateiktas tiek atsakyme ieškovei į paklausimą tiek ir atsakyme ieškovei į Pretenziją.

15069.

151Akcentuotina, jog Perkančioji organizacija gali nustatyti specifinius reikalavimus, kai tai susiję su specialiais poreikiais, viešuoju interesu. Teismų praktikoje nurodoma, jog perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba specifiniai reikalavimai pateisinami, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Trečiasis asmuo teisus, nurodydamas, kad šiuo atveju pirkimo objekto specifika, pacientų poreikiai būtent lemia, kad svarbus nenutrūkstamas gydymas ir negalimos tokios situacijos, kai sugedus vienam greitintuvui, asmuo turi perplanuoti gydymą, vėl laukti eilėje prie kito greitintuvo, tokiu būdu ilgesniam periodui nutraukiant gydymo procesą. Spręstina, kad siekiant užtikrinti gydymo procedūrų nepertraukiamumą Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimas yra proporcingas ir teisėtas.

15270.

153Teismo vertinimu, ieškovė ieškinyje ir dublike klysta dėl terminų apibrėžimo. Ieškovė sutapatina perplanavimą ir plano optimizavimą, nurodo, kad optimizavimas taip pat laikomas perplanavimu. Kaip minėta anksčiau, perplanavimu laikomi tokie veiksmai, kai reikia visiškai iš naujo atlikti plano parengimą ir tai užtrunka 1-2 dienas, tuo tarpu plano konvertavimas trunka tik 5-10 min. Nors plano konvertavimas iš principo taip pat gali būti laikomas perplanavimu, tačiau svarbus ne pats terminas, o laikas, per kurį Perkančioji organizacija gali pakeisti planą, pritaikydama naujam įrenginiui. Kaip teisingai nurodo trečiais asmuo ir atsakovė, ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) leidinyje Kompiuterizuotos planavimo sistemos spinduliniam vėžio gydymui, eksploatacijos pradžia ir kokybės užtikrinimas TRS430 pateiktas spindulinio gydymo planavimo proceso apibrėžimas (14 psl.) patvirtina atskiras perplanavimo ir optimizavimo funkcijas (trečiojo asmens tripliko priedas Nr. 4).

15471.

155Įvertinus anksčiau nurodytus argumentus, spręstina, kad Techninės specifikacijos 10 p. yra teisėtas, atitinka VPĮ 17 str. principus, užtikrina konkurenciją, neapriboja galimybių ieškovei pateikti pasiūlymą.

156Dėl kitų argumentų

15772.

158Ieškovė nurodo, kad šiuo atveju yra netiesioginis atsakovės atstovės A. P. suinteresuotumas, kadangi trečiasis asmuo finansiškai rėmė A. P. atstovaujamą Lietuvos spindulinės terapijos sąjungą (toliau - ir Sąjunga). Ieškovės nuomone, ši atsakovės darbuotoja vienintelė turi specialių žinių pirkimo objekto srityje ir vienintelė rengė techninę specifikaciją linijiniam greitintuvui.

15973.

160Teismas pastebi, jog ieškovė pretenzijoje visiškai nebuvo pasisakiusi dėl Perkančiosios organizacijos paskirtų specialistų tiek techninės specifikacijos rengimui, tiek tiekėjų pasiūlymų vertinimui. Dėl šios priežasties spręstina, kad ieškovė nesilaikė ikiteisminės stadijos, dėl to negali dublike kelti naujų pagrindų, o teismas negalėtų jų vertinti.

16174.

162Net ir vertinant šią susiklosčiusią situaciją pažymėtina, kad VPĮ 21 str. 1 d. įtvirtinta, kad pirkimuose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu.

16375.

164Vertinant bylos duomenis matyti, kad trečiasis asmuo nuo 2016 metų nebeteikia paramos ieškovės nurodytai sąjungai (trečiojo asmens tripliko priedas Nr. 1). Svarbu ir tai, kad ieškovė neįrodė ir neįrodinėjo, kad Sąjunga paramą gavo (CPK 12, 178 straipsniai). Perkančiosios organizacijos specialistė tik nuo 2018 m. gruodžio 14 d. yra Sąjungos prezidentė. Taigi, tarp trečiojo asmens teiktos paramos ir Perkančiosios organizacijos specialistės paskyrimo pareigoms yra netgi 2-3 metų skirtumas. Spręstina, kad tarp trečiojo asmens ir Perkančiosios organizacijos specialistės šiuo aspektu interesų konflikto nekilo.

16576.

166Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė ir tai, kad dėl A. P. deklaracijos buvo techninis neatitikimas, kuris lėmė patikslinimo poreikį. Šiuo aspektu svarbu tai, kad Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. sausio 15 d. rašte Nr. S-121-(2.5.) komisija konstatavo, jog 2019 m. balandžio 25 d. A. P. deklaracijos ID001 nurodė, kad dalyvauja ligoninės viešųjų pirkimų komisijos darbe. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, spręstina, jog A. P. iki pirkimo procedūrų pradžios deklaravo savo dalyvavimą ligoninės viešųjų pirkimų komisijos darbe. Tai konstatavo kompetentinga ir atsakinga už interesų deklaravimą institucija.

16777.

168Teismo vertinimu, nėra įrodymų, kad buvo pažeisti VPĮ 17 str. principai, tai nelemta viešųjų pirkimo proceso neteisėtumo dėl priežastinio ryšio nebuvimo.

16978.

170Dėl nurodytų priežasčių ieškovės teiginiai dėl interesų konflikto laikytini nepagrįstais.

171Dėl bylos procesinės baigties

17279.

173Teismo vertinimu, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus pasisakyta, kiti proceso šalių nurodomi teiginiai neturi teisinės reikšmės ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties.

17480.

175Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad ieškovė neturi suinteresuotumo ginčyti Konkurso sąlygas. kadangi pateiktas asmens, kurio teisė ir teisėti interesai nebuvo pažeisti (CPK 5 straipsnis). Be to, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų, nepažeidė skaidrumo bei lygiateisiškumo principų. Konstatuotina, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas abiem nurodytais pagrindais.

176Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

17781.

178Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. sausio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė įpareigoti atsakoves viešąją įstaigą Klaipėdos universitetinę ligoninę ir Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sustabdyti atviro konkurso „Medicininė įranga - linijinis greitintuvas“ (pirkimo Nr. 457622) procedūras ir uždrausti atsakovėms sudaryti šio pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

17982.

180Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, o atsakovių vykdomas konkursas susijęs su poreikiu visuomenei, mano, kad nebūtų padaryta žala šiems asmenims, taigi ir konstitucinėms vertybėms, turi būti tęsiamos atsakovių pradėtos paskelbto konkurso procedūros.

18183.

182Atsižvelgiant į tai Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atsakovėms taikytos laikinosios apsaugos priemones panaikintinos ir ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 149 straipsnis, CPK 152 straipsnio 2 dalis, CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

183Dėl bylinėjimosi išlaidų

18484.

185Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Trečiasis asmuo pateikė rašytinius įrodymus, kad patyrė 15 527,33 Eur išlaidų už advokatų teisines paslaugas. Analizuojant advokato išlaidų dydį atkreiptinas dėmesys, kad byla sudėtinga, pareikalavusi didelių laiko sąnaudų analizuojant proceso šalių teikiamą medžiagą, teikiant atsikirtimus, renkant įrodymus, t.t. Be to, byloje buvo būtina nagrinėti ir vertinti informaciją užsienio kalba, nagrinėti specifinius medicininius terminus bei procedūras, kt.

18685.

187Konstatuotina, kad kompleksiškai vertinant, išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nurodytų dydžių. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistina 15 527,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.

188Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,

Nutarė

189ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltikameda“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai Klaipėdos universitetinei ligoninei ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“, institucija, teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba, atmesti.

190Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atsakovėms viešajai įstaigai Klaipėdos universitetinei ligoninei ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atvirojo konkurso „Medicininė įranga - linijinis greitintuvas“ (pirkimo Nr. 457622) procedūrų sustabdymą.

191Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

192Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Tradintek“ priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltikameda“ 15 527,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.

193Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė 2019 m. gruodžio 16 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau... 6. 2.... 7. Atsakovės ir trečiasis asmuo atsiliepimuose, triplikuose, rašytiniuose... 8. 3.... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje 2020 m. vasario 19 d. pateikė išvadą.... 10. Ieškinys atmestinas. ... 11. 4.... 12. Nagrinėjamos bylos ieškinio dalykas – viešojo pirkimo „Medicininė... 13. 5.... 14. Ieškovė mano, kad atsakovės VĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės... 15. 6.... 16. Atsakovės ir trečiasis asmuo su ieškinio reikalavimais nesutinka, Tikina,... 17. Faktinės bylos aplinkybės ... 18. 7.... 19. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. Nr. 222 nutarimu „Dėl... 20. 8.... 21. Atsakovė VĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2019 m. spalio 19 d.... 22. 9.... 23. Ieškovė 2019 m. lapkričio 15 d. pateikė atsakovei prašymą pakeisti... 24. 10.... 25. Atsakovė 2019 m. lapkričio 21 d. raštu pateikė atsakymą (ieškinio priedas... 26. 11.... 27. VĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2019 m. lapkričio 26 d. įvyko... 28. 12.... 29. Ieškovė 2019 m. lapkričio 29 d. atsakovei pateikė pretenziją (toliau -... 30. 13.... 31. Atsakovė išnagrinėjo Pretenziją ir 2019 m. gruodžio 6 d. CVP IS pateikė... 32. 14.... 33. Ieškovė pateikė ieškinį dėl jos manymu neteisėtų pirkimo sąlygų ir... 34. Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo... 35. 15.... 36. Ieškovė, patvirtindama, kad turi teisinį suinteresuotumą, nurodo, jog... 37. 16.... 38. Aptariamu klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų... 39. 17.... 40. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo... 41. 18.... 42. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimus, kuriais remiasi ir... 43. 19.... 44. Teismų praktikoje įtvirtinta ir tai, kad suinteresuotumas nepripažįstamas,... 45. 20.... 46. Teismas, vertindamas teisinio suinteresuotumo aspektą, pirmiausia pažymi, jog... 47. 21.... 48. Aktualu ir tai, kad ieškovė 2019 m. lapkričio 29 d., t. v. po 32 dienų nuo... 49. 22.... 50. Akcentuotina, kad ieškovė net du kartus pavėlavo pateikti Pretenziją.... 51. 23.... 52. Teismas sprendžia, kad Pirkimo sąlygų ginčijimas yra akivaizdžiai... 53. 24.... 54. Tęsiant teisinio suinteresuotumo instituto analizę svarbus ir kitas aspektas.... 55. 25.... 56. Kaip žinoma, vadovaujantis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, teismai,... 57. 26.... 58. Tiek Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, tiek Lietuvos Aukščiausiojo... 59. 27.... 60. Ieškovės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d.... 61. 28.... 62. Spręstina, kad ieškovės nurodoma kasacinio teismo išvada dėl licencijos... 63. 29.... 64. Svarbu ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d.... 65. 30.... 66. Ieškovė teigia, kad Radiacinės saugos centro licencija išduodama... 67. 31.... 68. Dėl nurodytų priežasčių spręstina, kad licenciją prekiauti, montuoti,... 69. 32.... 70. Papildomai paminėtina, kad pagal viešoje erdvėje Elekta portale esančią... 71. 33.... 72. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą,... 73. Dėl ieškovės ginčijamų konkurso sąlygų... 74. 34.... 75. Teismas, užtikrindamas viešąjį interesą dėl pirkimo objekto mano, kad... 76. 35.... 77. Teismas, įvertinęs ginčo teisinį reguliavimą, proceso dalyvių procesinius... 78. 36.... 79. Akcentuotina, kad atsakovė 2020 m. vasario 28 d. pateikė specialisto... 80. Dėl techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimų... 81. 37.... 82. Ieškovė nurodo, jog BJR11 metodikos nurodymas pažeidžia tiekėjų... 83. 38.... 84. Pažymėtina, jog techninės specifikacijos 1.2. p. pateiktas reikalavimas:... 85. 39.... 86. Išanalizavus minėtos sąlygos turinį spręstina, kad Techninės... 87. 40.... 88. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovei paaiškinimas dėl šio punkto buvo... 89. 41.... 90. Teismo vertinimu ieškovė nepagrindė, kodėl nepriimtinas Perkančiosios... 91. 42.... 92. Pritartina ieškovės oponentams, kad ieškovės teiginys, kad techninės... 93. 43.... 94. Atsižvelgiant į tai, ieškovės teiginys, kad techninės specifikacijos 1.2.... 95. Dėl techninės specifikacijos 1.6 punkto reikalavimų... 96. 44.... 97. Ieškovė teigia, kad Techninės specifikacijos 1.6 p. reikalavimas, kad... 98. 45.... 99. Pabrėžtina, kad ieškinyje ieškovė įrodinėjo, kad Elekta neturi... 100. 46.... 101. Teismas mano, kad ieškovės pripažinimas apie Elektos gaminamą kolimatorių... 102. 47.... 103. Pastebėtina, kad ieškovė dublike teikia argumentus dėl kolimatoriaus... 104. 48.... 105. CPK4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi... 106. 49.... 107. Net ir atsižvelgiant į viešąjį interesą bei pirkimo mastą, vertinant... 108. 50.... 109. Įvertinus gamintojo Elekta ieškovei pateiktą 2020 m. vasario 18 d. raštą... 110. 51.... 111. Ieškovė taip pat teigia, kad Versa HD modelis negalėjo būti pasiūlytas... 112. 52.... 113. Darytina išvada, kad Techninės specifikacijos 1.6(3) p. yra teisėtas,... 114. Dėl techninės specifikacijos 4.3 punkto reikalavimų... 115. 53.... 116. Techninės specifikacijos 4.3 p. pateiktas reikalavimas - galimybė pilnai... 117. 54.... 118. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, pažymi, kad priešingai nei... 119. 55.... 120. Šiuo aspektu svarbu ir tai, kad nors ieškovė ir tikina, kad tokia galimybė... 121. 56.... 122. Apibendrinant teigtina, kad ieškovės nurodomo gamintojo Elekta greitintuvai... 123. 57.... 124. Įvertinus nurodytus argumentus spręstina, kad Techninės specifikacijos 4.3... 125. Dėl techninės specifikacijos 9 punkto reikalavimų... 126. 58.... 127. Techninės specifikacijos 9.p. pateiktas reikalavimas – siūlomo linijinio... 128. 59.... 129. Atsakovė (KU ligoninė) paaiškino, kad naujai perkamos įrangos veikimui yra... 130. 60.... 131. Ieškovė teigia, kad Techninės specifikacijos 9 p. riboja konkurenciją,... 132. 61.... 133. Vertinant ieškovės teiginį, kad integracija galima tik naudojant... 134. beams: A single-institution experience (atsakovės atsiliepimo 35 p.).... 135. 62.... 136. Papildomai pastebėtina, kad Varian aprašyme yra detalizuota galimybė... 137. 63.... 138. Kaip teisingai nurodo trečiasis asmuo, ieškovės teiginiai, kad tai būtų... 139. 64.... 140. Verta paminėti, kad ieškovės pateiktame gamintojo rašte (ieškinio priedas... 141. 65.... 142. Įvertinus anksčiau nurodytus argumentus spręstina, kad Techninės... 143. Dėl techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimų... 144. 66.... 145. Techninės specifikacijos 10. p. pateiktas reikalavimas: siūlomo greitintuvo... 146. 67.... 147. Ieškovė nurodo, kad Techninės specifikacijos 10 p. reikalavimo „be... 148. 68.... 149. Teismo vertinimu, šiuo aspektu itin svarbu akcentuoti atsakovės poreikį... 150. 69.... 151. Akcentuotina, jog Perkančioji organizacija gali nustatyti specifinius... 152. 70.... 153. Teismo vertinimu, ieškovė ieškinyje ir dublike klysta dėl terminų... 154. 71.... 155. Įvertinus anksčiau nurodytus argumentus, spręstina, kad Techninės... 156. Dėl kitų argumentų ... 157. 72.... 158. Ieškovė nurodo, kad šiuo atveju yra netiesioginis atsakovės atstovės A. P.... 159. 73.... 160. Teismas pastebi, jog ieškovė pretenzijoje visiškai nebuvo pasisakiusi dėl... 161. 74.... 162. Net ir vertinant šią susiklosčiusią situaciją pažymėtina, kad VPĮ 21... 163. 75.... 164. Vertinant bylos duomenis matyti, kad trečiasis asmuo nuo 2016 metų nebeteikia... 165. 76.... 166. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė ir tai, kad dėl A. P.... 167. 77.... 168. Teismo vertinimu, nėra įrodymų, kad buvo pažeisti VPĮ 17 str. principai,... 169. 78.... 170. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės teiginiai dėl interesų konflikto... 171. Dėl bylos procesinės baigties... 172. 79.... 173. Teismo vertinimu, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir... 174. 80.... 175. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą,... 176. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 177. 81.... 178. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. sausio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias... 179. 82.... 180. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, o... 181. 83.... 182. Atsižvelgiant į tai Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d.... 183. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 184. 84.... 185. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, jos patirtos... 186. 85.... 187. Konstatuotina, kad kompleksiškai vertinant, išlaidų dydis neviršija... 188. Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,... 189. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltikameda“ ieškinį... 190. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi... 191. Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti... 192. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Tradintek“ priteisti iš... 193. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...