Byla 2-812/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ABB“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-1732-560/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ABB“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Rezetana“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltoji Vokė“, S. J., R. G. dėl sutarties pažeidimo pripažinimo ir netesybų priteisimo bei pagal atsakovų S. J. ir R. G. priešieškinius ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „ABB“ dėl darbo sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB „ABB“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė pripažinti, kad atsakovai UAB „Rezetana“, S. J. ir R. G. pagal 2007-09-01 UAB „Rezetana“ turto pirkimo sutartį bei atsakovai S. J. ir R. G. pagal 2007-09-07 darbo sutartis Nr. 191 ir Nr. 192, sudarytas tarp R. G., S. J. ir UAB „ABB“, pažeidė nekonkuravimo sąlygą; priteisti jam solidariai iš visų atsakovų 345 280 Lt netesybų pagal 2007-09-01 UAB „Rezetana“ turto pirkimo sutartį, 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovai S. J. ir R. G. priešieškiniais prašė pripažinti negaliojančiomis 2007-09-07 darbo sutarčių sąlygas, kuriomis nustatyti ribojimai pasirinkti darbdavį ir/ar ribojimai užsiimti veikla, konkuruojančia UAB „ABB“ vykdomai veiklai.

7Vilniaus komerciniam arbitražui 2010-12-14 buvo pateiktas UAB „Rezetana“ ieškinys atsakovui UAB „ABB“ dėl 2007-09-01 UAB „Rezetana“ turto pirkimo sutarties vykdymo ir sutarties kainos sumokėjimo. Arbitražo teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu priteisė iš UAB „ABB“ ieškovo UAB „Rezetana“ naudai 56 831 EUR likusią sumažintos pirkimo kainos dalį ir 4 875 EUR delspinigių. Atmetė atsakovo UAB „ABB“ prašymą bylą nutraukti tuo pagrindu, kad šis teismas yra nekompetentingas spręsti kilusį ginčą. Šis teismas, iš dalies tenkindamas UAB „Rezetana“ ieškinį, pažymėjo, jog paties ieškovo akcininkai tinkamai neįvykdė minima sutartimi prisiimtos pareigos, be kita ko, taip pat ir nekonkuruoti su UAB „ABB“, todėl likusią atsakovo ieškovui sumokėtiną sutarties kainos dalį sumažino papildoma 50 000 eurų suma (t. 3, b. l. 104).

8Minėtą arbitražo teismo sprendimą UAB „ABB“ apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui (civilinė byla Nr. 2A-248/2013; teismo posėdis paskirtas 2013 m. kovo 12 d. 9.00 val. rašytinio proceso tvarka).

9Atsakovai UAB „Baltoji Vokė“ bei R. G. pateikė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1732-560/2012 iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal atsakovo UAB „ABB“ skundą dėl šio arbitražo teismo sprendimo. Nurodė, kad abiejose bylose ginčas kilo dėl tos pačios sutarties vykdymo, ginčo aplinkybės ir įrodinėjimo dalykas tapatus, todėl rezultatas Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje byloje turės prejudicinę galią šiai bylai (CPK 163 str. 3 p.).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi prašymą patenkino ir sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas, priimtas Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamojoje byloje pagal atsakovo UAB „ABB“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo (CPK 164 str. 4 p.). Pažymėjo, kad arbitražo teismas nustatė, jog ginčai dėl 2007-09-01 sutarties vykdymo ar pažeidimo, taip pat ir dėl nekonkuravimo sąlygos pažeidimo, vadovaujantis minėtos sutarties 10 straipsniu turi būti sprendžiami arbitraže, be to, mažindamas ieškovo reikalaujamą sumą, sprendimą motyvavo įvairiais iš šalių tarpusavio sutartinių santykių kilusiais nesutarimais, galimu tarpusavio konkuravimu.

12Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjimo dalyku yra faktinės aplinkybės, kurios yra aktualios šioje byloje (sutartinės nekonkuravimo sąlygos pažeidimas, etc.), todėl sprendė, kad nesustabdžius bylos, galima situacija, kai būtų vertinamos tos pačios aplinkybės ir argumentai, o tai suponuoja galimybę prieštaringiems teismų sprendimams atsirasti.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB „ABB“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Nurodo, kad:

151. Teismas neįvertino, kad arbitražo teismo išnagrinėtos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos nėra tapačios. Ginčo šalys skiriasi – arbitražo byloje šalimis buvo tik UAB „ABB“ ir UAB „Rezetana“, o nagrinėjamoje byloje – UAB „ABB“, UAB „Rezetana“, UAB „Baltoji Vokė“, S. J. ir R. G.. Ginčo dalykas taip pat skirtingas – arbitražo teismas nagrinėjo bylą dėl skolos ir delspinigių priteisimo, o šioje byloje nagrinėjami ir nearbitruotini reikalavimai, susiję su konkurencija (Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 11 str. 1 d.). Dėl to aplinkybės, susijusios su nekonkuravimo sąlygos pažeidimu, nebuvo komercinio arbitražo bylos nagrinėjimo bei UAB „ABB“ skundo dalykas.

162. Teismas pažeidė proceso koncentruotumo principą, kadangi UAB „ABB“ ieškinys pateiktas 2011-04-28, o dėl atsakovų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (teismo protokolinių nutarčių nevykdymas, visų dokumentų pagal išduotus liudijimus nepateikimas, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir sustabdymo teikimas) bylos nagrinėjimas parengiamųjų posėdžių stadijoje tebevyksta daugiau nei metus.

17Atsakovai UAB „Baltoji Vokė“ ir R. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

181. Arbitražo teismas priėmė sprendimą, kuriuo sumažino UAB „Rezetana“ reikalaujamą priteisti sumą dėl galimo nekonkuravimo susitarimo pažeidimo. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimus kildina taip pat iš sutartinės sąlygos dėl nekonkuravimo. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, jog arbitražas neturėjo teisės ginčo spręsti atsižvelgdamas į nekonkuravimo susitarimo pažeidimą, minėtas sprendimas būtų panaikintas. Tuo atveju, jeigu skundas būtų atmestas, šios civilinės bylos nagrinėjimas netektų prasmės, nes būtų pripažinta, jog ieškovas siekia gauti kompensaciją už tą patį pažeidimą du kartus.

192. Neekonomiškas procesas (dviejų bylų, kuriose gali atsirasti prielaidos tapačių aplinkybių skirtingam vertinimui, nagrinėjimas vienu metu) negali būti pateisinamas proceso koncentracijos principo reikšme.

20Atsakovai UAB „Rezetana“ ir S. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

211. Teismo išvada, kad nagrinėjant šią bylą galėtų susidaryti situacija, jog būtų vertinamos tokios pačios aplinkybės ir argumentai, kuriuos vertins ir Lietuvos apeliacinis teismas, o tai suponuoja galimybę atsirasti prieštaringiems teismų sprendimams, pagrįsta.

222. Teismas nepažeidė proceso koncentracijos principo, kadangi pats ieškovas dėl bylos sustabdymo iš esmės neprieštaravo, tik nesutiko su sustabdymo teisiniu pagrindu. Be to, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas dėl to, kad ieškovas nebuvo tinkamai pasiruošęs posėdžiui.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Byloje spręstinas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu.

25Galiojantis CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tais atvejais, kai pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 str. 4 d.). Visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009).

26Kaip yra žinoma, KAĮ 37 straipsnio 1 dalis (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2012-06-30) nustatė, kad arbitražo teismo sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašoma sprendimą panaikinti šio straipsnio 3 ir 5 dalyse išvardytais pagrindais. Aiškindamas šias normas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad KAĮ nenustatyta galimybės skųsti arbitražo teismo sprendimų apeliacine tvarka, taip pat pabrėžęs, kad Lietuvoje neleidžiamas arbitražo teismo sprendimų tikrinimas fakto ir (arba) materialiosios teisės taikymo aspektu, apskųstas arbitražo teismo sprendimas gali būti tikrinamas tik KAĮ 37 straipsnyje nustatytos procesinės ir materialiosios viešosios tvarkos aspektu, todėl teismas neturi teisės nagrinėti bylą iš esmės ir aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, aiškino bei taikė teisės normas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. IĮ v. K. C. firma „Schwarz“, bylos Nr. 3K-3-612/2004, 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. S. v. M. T., bylos Nr. 3K-3-573/2008).

27Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė tuo pagrindu, kad abiejose bylose – tiek Lietuvos apeliaciniame teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal skundą dėl komercinio arbitražo sprendimo, tiek ir šioje byloje, būtų vertinamos tos pačios aplinkybės ir argumentai, o tai didina tikimybę prieštaringiems sprendimams atsirasti.

28Teisėjų kolegija, išsamiai susipažinusi su bylos medžiaga, sutinka su teismo argumentais, jog nagrinėjamoje byloje pagal pareikšto ieškinio dalyką bei pateiktus priešieškinius turėtų būti vertinamos aplinkybės, šalių pateikti įrodymai, susiję su sutartinių nekonkuravimo sąlygų pažeidimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismui dar 2011-10-19 parengiamojo posėdžio metu buvo pateiktas 2011-10-10 Vilniaus komercinio arbitražo sprendimas (t. 3, b. l. 93-106), todėl preziumuotina, jog skundžiamos nutarties priėmimo dieną teismui buvo aiškios arbitrų nustatytos faktinės aplinkybės, pateikti įrodymai bei jų vertinimas. Kaip minėta, teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad arbitražo sprendimų priežiūra vykdoma ne apeliacijos, o anuliavimo forma (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-350/2012). Taigi Lietuvos apeliacinis teismas, priešingai nei nurodo teismas, materialiosios teisės aspektu teisės revizuoti arbitražo nustatytų faktinių aplinkybių neturi (KAĮ 37 str.), o tik patikrina, ar arbitražo teismas, spręsdamas dėl tarp šalių susiklosčiusių santykių (tarp jų – ir dėl konkurencijos) neveikė ultra vires (KAĮ 11 str.), todėl skundžiamoje nutartyje padaryta išvada dėl prieštaringų teismų sprendimų priėmimo galimybės yra nepagrįsta (CPK 185 str.). Be to, pastebėtina ir tai, jog teismas skundžiamoje nutartyje atsisakydamas stabdyti civilinę bylą atsakovų UAB „Baltoji Vokė“ ir R. G. nurodytu CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, pripažino, jog pats gali ją išnagrinėti bei nustatyti reikšmingus faktus, konstatavo, jog sprendimas Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje byloje neturės prejudicinės ar įrodomosios reikšmės šiai bylai (CPK 185 str.).

29Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

30Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad teismas netinkamai taikė civilinio proceso institutą, reglamentuojantį bylos sustabdymą, todėl skundžiamą nutartį panaikina ir perduoda bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 185 str., 338 str.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „ABB“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs... 6. Atsakovai S. J. ir R. G. priešieškiniais prašė pripažinti... 7. Vilniaus komerciniam arbitražui 2010-12-14 buvo pateiktas UAB „Rezetana“... 8. Minėtą arbitražo teismo sprendimą UAB „ABB“ apskundė Lietuvos... 9. Atsakovai UAB „Baltoji Vokė“ bei R. G. pateikė prašymą sustabdyti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi prašymą... 12. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjimo dalyku yra... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „ABB“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį.... 15. 1. Teismas neįvertino, kad arbitražo teismo išnagrinėtos ir Vilniaus... 16. 2. Teismas pažeidė proceso koncentruotumo principą, kadangi UAB „ABB“... 17. Atsakovai UAB „Baltoji Vokė“ ir R. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 18. 1. Arbitražo teismas priėmė sprendimą, kuriuo sumažino UAB „Rezetana“... 19. 2. Neekonomiškas procesas (dviejų bylų, kuriose gali atsirasti prielaidos... 20. Atsakovai UAB „Rezetana“ ir S. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą taip... 21. 1. Teismo išvada, kad nagrinėjant šią bylą galėtų susidaryti situacija,... 22. 2. Teismas nepažeidė proceso koncentracijos principo, kadangi pats ieškovas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Byloje spręstinas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria... 25. Galiojantis CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tais atvejais,... 26. Kaip yra žinoma, KAĮ 37 straipsnio 1 dalis (įstatymo redakcija, galiojusi... 27. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė tuo... 28. Teisėjų kolegija, išsamiai susipažinusi su bylos medžiaga, sutinka su... 29. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai... 30. Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir bylą...