Byla 2A-1020/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių apželdinimas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-610-372/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, ūkininkei I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonei dėl viešojo pirkimo procedūrų neteisėtumo ir sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą atmesti ieškovo UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ pasiūlymą neteisėtu, pažeidžiančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą; 2) pripažinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą nutraukti šio viešojo pirkimo procedūras, neteisėtu, pažeidžiančiu VPĮ 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą. 3) pripažinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūros metu priimtą sprendimą organizuoti (tęsti) Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūras apklausos būdu, neteisėtu, pažeidžiančiu VPĮ 3 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir panaikinti šį sprendimą. 4) pripažinti atsakovų – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir ūkininkės I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonės sudarytą tarpusavio sutartį dėl Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos pirkimo negaliojančia; 5) priteisti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir I. M. , bei I. M. žemės ūkio įmonės, ieškovo UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ naudai patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Ieškovas nurodė, kad priimdama sprendimą atmesti ieškovo siūlymą dėl per didelės kainos, perkančioji organizacija to nemotyvavo. Prieš tai dalyvavęs ankstesniame konkurse, ieškovas žinojo visas kainas, todėl taip pat žinojo, kad jo siūlomos kainos yra ne per didelės. Tą pačią dieną pranešdamas apie ieškovo pasiūlymo atmetimą ir apie konkurso nutraukimą, atsakovas atėmė galimybę ieškovui tinkamai pateikti pretenzijas. Atmesdamas visų tiekėjų siūlymus, nutraukdamas konkursą ir nedelsiant kviesdamas juos dalyvauti apklausos procedūrose, atsakovas neteisėtai juos spaudė sutikti teikti paslaugas už mažesnes kainas, nei jų savikaina. Atsakovas ignoravo ieškovo pretenziją, jos iš viso nenagrinėjo. Ieškovui tapo žinoma, kad sutartyje su I. M. ūkiu fiksuota kaina yra didesnė, nei ji siūlė konkurso metu. Atsakovė I. M. savo paslaugas ir darbus pasiūlė už neįprastai mažą kainą. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėjo pareikalauti, kad pastaroji pagrįstų siūlomą kainą. Atsakovo reikalavimu atsakovė I. M. raštu nurodė turimų automobilių charakteristikas, kurios ieškovui atrodo neteisingos. Atsakovas nesidomėjo, ar transporto priemonės sertifikuotos, ar jos perdirbtos, saugios eksploatuoti, nekelia pavojaus. Atsakovas nesiaiškino, ar atsakovė iš viso turi leidimą užsiimti šiukšlių vežimu. Atsakovas neišsiaiškino bent minimalių I. M. žemės ūkio įmonės kvalifikacinių reikalavimų. Perkančioji organizacija negalėjo kviesti I. M. dalyvauti kainų apklausos procedūroje, kadangi ji dar pirmosios pirkimo procedūros metu nepagrindė savo techninio pajėgumo bei kainų.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ atsakovei I. M. 2 420 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 29,65 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslauga“. Konkurse paraiškas pateikė 4 tiekėjai. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Želvena“ pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, UAB „Šiaulių apželdinimas“ pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos, ūkininkė I. M. nepagrindė savo nurodytų kainų. Nebelikus tiekėjų, konkursas buvo nutrauktas, o paslauga buvo perkama apklausos būdu. Teismas sprendė, kad pagal nurodytus motyvus atsakovas nepažeidė VPĮ normų, atsakovas neturi galimybės skirti konkursui lėšų daugiau, nei numatyta savivaldybės biudžete. Teismo teigimu, būdama rūpestinga ir atidi bei protingai naudodama savivaldybės biudžeto lėšas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo komisija 2010-01-20 Nr.TVPP–23 nutarimu nusprendė supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti šią paslaugą, tačiau tam skyrė apie 200 000 Lt dvejiems metams. Vienintelis tiekėjas, formaliai atitikęs visus įstatymo reikalavimus, buvo ieškovas UAB ,,Šiaulių apželdinimas“, tačiau atplėšus vokus, paaiškėjo, kad ieškovas savo paslaugas siūlė už 179 995,24 Lt. Teismas sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą ginti viešąjį interesą ir taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, kurios priėmus ieškovo pasiūlymą, kuriuo per 1 metus būtų praktiškai sunaudotos 2 metų lėšos. Taip pat teismas nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.TVPP-136, atliekant paslaugos pirkimą apklausos būdu (pasiūlymą vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų), nustatyta, kad ūkininkė I. M. ir I. M. įmonė pasiūlė tiekti paslaugą už 114 958,64 Lt, ieškovo pasiūlymas sudarė 169 015,49 Lt. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.1S-96 ,,Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų nepagrįstai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 1 punkte nurodyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų nepagrįstai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Teismo teigimu, atsakovės I. M. pasiūlymas nebuvo 30 ir daugiau procentų mažesnis nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų, galutinis siūlymas sudarė 108 958,64 Lt vieneriems metams. Teismas sprendė, kad atsakovė I. M. , pasirašiusi su Šiaulių miesto savivaldybe Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos sutartį ją vykdė tinkamai, tokiu atveju konkliudentiniais atsakovės veiksmais nenuginčijamai įrodyta, kad atsakovės pasiūlymo kaina buvo protinga, nebuvo nepagrįstai maža. Pagal suformuotą teismų praktiką, vienas iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslų yra racionalus lėšų panaudojimas ir teismo manymu, būtent šis tikslas yra įgyvendintas šiame konkurse, sudarant tarp atsakovų sutartį. Pripažinus, kad atsakovų sudaryta sutartis buvo vykdoma tinkamai, teismas sprendė, kad ieškovas nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl atsakovės ūkininkės I. M. ūkio kainų pagrindimo. Taip pat teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, sprendžiant dėl sandorio padarinių, reikia tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, kitas reikšmingas aplinkybes ir pasirinkti restitucijos būdą, arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti. Teismo manymu, ieškovas nepagrįstai teigia, kad šio ginčo atveju yra nesvarbu, iš kur gautų lėšų perkančioji organizacija, jei būtų patenkintas jo ieškinys dėl šalių sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovo atstovas iš esmės nurodė, kad perkančioji organizacija privalėtų sudaryti sutartį su ieškovu jo pasiūlytomis sąlygomis. Tokiu atveju savivaldybė turėtų gauti papildomų lėšų, o ieškovas atliktų tik dalį darbų, toks ieškovo reikalavimas teismo teigimu, yra ne tik neprotingas, nesąžiningas, neteisingas bet ir pažeidžiantis viešąjį interesą, taip pat nebūtų įgyvendintos VPĮ 3 straipsnio nuostatos. Ieškovo motyvus, kad su atsakove ūkininke I. M. ir I. M. žemės ūkio įmone negalėjo būti sudaryta sutartis, kadangi pastaroji neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, teismas laikė nepagrįstais. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad atsakovas nepagrįstai nenagrinėjo jo 2010-05-03 Nr.S-100-(1.19) pretenzijos, pranešdamas apie tai 2010-05-06 raštu Nr.S-1145-11. Teismas pripažino, kad tokiais savo veiksmais atsakovo viešųjų pirkimų komisija pažeidė VPĮ 941 straipsnio 2 dalies nuostatas, formaliai atsakovas negalėjo 2010-04-29 nutarimu Nr.TVPP-128 pasirinkti pirkimo apklausos būdu ir kviesti dalyvauti apklausoje UAB ,,Želvena“, UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ ir ūkininkę I. M. , kol nebus išnagrinėta ieškovo pretenzija dėl 2010-04-28 nutarimų. Tačiau teismas sprendė, kad ieškovui nebuvo užkirstas kelias dar kartą dalyvauti paslaugų pirkime, jis turėjo galimybę realizuoti savo teises, kadangi perkančioji organizacija jį taip pat pakvietė dalyvauti apklausoje. Teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas išanalizuoti ieškovo 2010-05-03 pretenziją pažeidžia įstatymą, tačiau tai negali būti laikoma pagrindu naikinti tarp atsakovų sudarytą sutartį, kurios ½ dalis jau įvykdyta labai palankiomis perkančiajai organizacijai sąlygomis.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8Ieškovas UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Neteisingas teismo argumentas, kad nors formaliai atsakovas negalėjo 2010-04-29 nutarimu pasirinkti pirkimo apklausos būdu ir kol nebus išnagrinėta ieškovo pretenzija dėl 2010-04-28 nutarimų, tačiau ieškovas turėjo galimybę realizuoti savo teises, kadangi perkančioji organizacija jį taip pat pakvietė dalyvauti apklausoje. Pagal šiame pirkime susidariusią situaciją, patikrinus tiekėjų kvalifikaciją ir vieno iš dalyvių pasiūlytą neįprastai mažą kainą, liko vienintelis ieškovas, kuris atitiko visus šios procedūros dalyviams keliamus reikalavimus ir kuris turėjo būti pripažintas nugalėtoju. Atsakovas, atsisakydamas nagrinėti viešojo pirkimo procedūros dalyvio pretenziją, ir nutraukdamas šią viešojo pirkimo procedūrą, padarė šiurkščius VPĮ pažeidimus ir atėmė iš ieškovo teisę ginti savo teises ir teisę būti pripažintu procedūrų nugalėtoju. Tai patvirtina ir byloje esanti Viešųjų pirkimų tarnybos išvada.

102. Teismas sprendime turėjo pasisakyti dėl ieškovo argumentų, kad atsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija neturėjo jokio teisėto ir objektyvaus pagrindo pripažinti ieškovo pateiktą pasiūlymą kaip pasiūlymą, kuriame nurodyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. Ta aplinkybė, kad 2007 metais atsakovui atlikus šios paslaugos viešojo pirkimo procedūrą ir sudarant 2007 m. gegužės 14 d. sutartį, joje nurodyti paslaugų įkainiai nebuvo vertinami kaip per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina, akivaizdžiai liudija, kad 2010 metų sumažinti įkainiai niekaip negali būti vertinami per dideliais, nepriimtinais perkančiajai organizacijai. Tuo tarpu atsakovas, vykdydamas ginčijamą 2010 metų analogiškos paslaugos viešojo pirkimo procedūrą, ieškovui net sumažinus didžiąją dalį 2007 m. įkainių, nepagrįstai nurodė, kad šie įkainiai yra per dideli ir nepriimtini. Atsakovo skiriama 200 000 Lt suma faktiškai atspindi tik realias atsakovo finansines galimybes, o ne atsakovo objektyviai ir pagrįstai apskaičiuotą planuojamos pirkti paslaugos kainą.

113. Teismas sprendime nepasisakė dėl ieškovo argumentų, kad atsakovės ūkininkės I. M. pasiūlytos kainos pagrindimui pateikta lentelė neatitinka logikos ir aritmetinių skaičiavimų, todėl perkančioji organizacija turėjo atmesti pasiūlymą kaip su nepagrįstai maža kaina.

124. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, nurodytą 2010 m. lapkričio 9 d. nutartyje Nr. 3K-3-425/2010, ir konstatavęs, kad atsakovas, atsisakęs nagrinėti ieškovo pateiktą pretenziją, pažeidė VPĮ normas, turėjo grąžinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. į padėtį, kuomet ieškovas pateikė pretenziją atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl jo pasiūlymo neteisėto atmetimo ir procedūrų nutraukimo.

13Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

141. Neteisingas apelianto argumentas, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija neturėjo pagrindo pripažinti ieškovo pateiktą pasiūlymą, kaip pasiūlymą, kuriame nurodyta per didelė kaina. Pirkimo procedūros buvo pradėtos žinant maksimalius 2010 m. biudžeto asignavimus. Kadangi ieškovo pasiūlymo kaina viršijo pirkimui numatytą kainą, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

152. Vykdant pirkimą supaprastinto pirkimo tvarka perkančiajai organizacijai numatyta teisė, bet ne pareiga tikrinti neįprastai mažą kainą. Ar pasiūlyta kaina yra laikoma neįprastai maža sprendžia perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96 nustatyta neįprastai mažos kainos sąvoka.

163. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą pirkimas pasibaigia atmetus visas paraiškas ir pasiūlymus. Todėl ieškovo 2010-05-03 pateiktos pretenzijos Šiaulių miesto savivaldybės administracija neturėjo nagrinėti.

17Atsakovai ūkininkė I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

181. Atsakovų pateiktas komercinis pasiūlymas atitiko konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijų – mažiausia paslaugos atlikimo kaina, dėl ko atsakovams pasiūlius žemiausią iš visų dalyvių paslaugų teikimo kainą, atsakovų pasiūlymas buvo pagrįstai išrinktas nugalėtoju. Perkančiajai organizacijai pasirinkus mažesne nei ieškovo siūlytas atsakovų paslaugas, buvo tinkamai įvykdytas vienas VPĮ keliamų tikslų viešuosius pirkimus organizuotiems asmenims daiktus ar paslaugas įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

192. Nors ir nustatęs tam tikrų VPĮ procedūrinių pažeidimų, teismas pagrįstai ieškovo reikalavimo panaikinti atsakovų sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti restituciją netenkino. Atsakovai jau tyra įvykdę ½ viešojo pirkimo sutarties, todėl atsakovų sudarytos sutarties pripažinimas negaliojančia bei niekinio sandorio padarinių taikymas neabejotinai turėtų neproporcingų padarinių ginčijamo sandorio objekto siektinumui ir įgyvendinimui, pažeistų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, taip pat sąlygotų viešojo intereso pažeidimą.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

23Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

24Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.

25Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo ir ieškovo pasiūlymo atmetimo

26Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas VPĮ nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007) yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu yra siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslauga“, numatant paslaugą pirkti dvejiems metams. Šios pirkimo procedūros buvo pradėtos žinant maksimalius 2010 m. biudžeto asignavimus, kurie buvo patvirtinti 2010 m. vasario 17 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-137 ,,Dėl savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus 2010 m. veiklos plano savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti“. Kaip minėta, esminis viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 5 punktas taip pat numatė, kad priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, bus vadovaujamasi racionalumo principu (t. 1, b. l. 60-70). Šiuo atveju konkurse paraiškas pateikė 4 tiekėjai, tačiau dviejų tiekėjų pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ūkininkė I. M. nepagrindė savo pasiūlyme nurodytų kainų, o UAB „Šiaulių apželdinimas“ pasiūlymas buvo atmestas dėl per didelės kainos. Nebelikus tiekėjų, konkursas buvo nutrauktas ir paslauga buvo perkama apklausos būdu. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą pirkimas yra laikomas pasibaigusiu, kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai, o pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

28Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, neturėdamas galimybės skirti konkursui lėšų daugiau, nei numatyta savivaldybės biudžete, nutraukdamas konkursą VPĮ normų nepažeidė. Atsakovas turėjo pagrindą ginti viešąjį interesą ir taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo pasiūlymo kaina buvo 179 995,24 Lt (t. 1, b. l. 46-49), o šiam pirkimui buvo numatyta skirti apie 100 000 Lt vieneriems metams, atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė turėjo pagrindą ieškovo pasiūlymą atmesti dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. spalio 19 d. išvadoje taip pat nurodė, kad įvertinus tai, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A-137 patvirtintame 2010 metų miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos vykdymui patvirtintų asignavimų ir įsiskolinimų padengimo paskirstymo ketvirčiais plane numatyta 2010 m. gėlynų įrengimui ir priežiūrai skirti 100 000 lt ir konkurso komisijos 2010 m. balandžio 28 d. protokolą Nr. TVPP-126, Šiaulių miesto savivaldybės administracija tinkamai patikrino ar pasiūlyta ne per didelė, savivaldybei nepriimtina kaina, ir tai nustačiusi, atmetė apelianto pasiūlymą, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A-1238 66.5 punktu (t. 1, b. l. 155-158).

29Atmestinas apelianto argumentas, kad ta aplinkybė, jog 2007 metais atsakovui atlikus šios paslaugos viešojo pirkimo procedūrą ir sudarant 2007 m. gegužės 14 d. sutartį, joje nurodyti paslaugų įkainiai nebuvo vertinami kaip per didelė kaina, patvirtina, kad 2010 metų sumažinti įkainiai negali būti vertinami per dideliais, nepriimtinais perkančiajai organizacijai. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad esant ekonominei krizei, kaičiasi ir paslaugų kainos, jos žymiai pinga. 2007 m. metais ekonominė situacija leido savivaldybei biudžete suplanuoti lėšas, pagal kurias ji pirko 2007 m. gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos sutartį iš apelianto, o 2010 m. dėl ekonominės krizės buvo sumažintos skiriamų lėšų dydis šiai paslaugai. Todėl perkančioji organizacija, turėdama metams suplanuotas lėšas pirkimui, turėjo šių lėšų ribose vykdyti pirkimą, o ne vadovautis prieš tai buvusia sutartimi.

30Dėl atsakovės I. M. pasiūlytos kainos

31Supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atlieka laikydamasi patvirtintų taisyklių (VPĮ 85 str. 3d.). Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A – 1238 (2010 m.gegužės 31 d. įsakymo Nr. A-620 nauja redakcija) patvirtintų supaprastintų taisyklių 102.1.2 punktą, apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai vykdant paslaugos pirkimą apklausos būdu (pasiūlymą vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų), atsakovai ūkininkė I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonė pasiūlė tiekti paslaugą už 114 958,64 Lt, o apeliantas – už 169 015,49 Lt (t. 2, b. l. 67-68). Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2010 m. gegužės 4 d. posėdyje buvo pasiteirauta atsakovės ūkininkės I. M. , ar už jos pasiūlytą kainą tiekėjas bus kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Atsakovei ūkininkei I. M. pateikus pagrindimo medžiagą (t. 2, b. l. 77-79), atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija konstatavo, kad įkainiai yra pagrįsti.

32Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad atsakovės ūkininkės I. M. pasiūlytos kainos pagrindimui pateikta lentelė kelia abejonių, todėl perkančioji organizacija turėjo atmesti pasiūlymą, kaip pateiktą su nepagrįstai maža kaina. Neįprastai mažos kainos institutas yra įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio pirmoji dalis nustato, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Taigi, neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto paskirtis – paskutinė viešųjų pirkimų procedūrose VPĮ nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Remiantis VPĮ įtvirtintais neįprastai mažos kainos instituto tikslais, neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Būtent perkančiajai organizacijai, o ne kitiems tiekėjams suteikta teisė spręsti ir vertinti, ar mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį. Pabrėžtina ir ta aplinkybė, kad iš VPĮ nustatyto reglamentavimo išplaukia, jog pareiga supaprastintuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo yra nustatyta alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų normų.

33Nagrinėjamu atveju, atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vykdydamas paslaugos pirkimą apklausos būdu, pasinaudojo teise prašyti ūkininkės I. M. pasiūlymo įkainių pagrindimo, pagal prašomą įkainių pagrindimo pavyzdį, bei įvertino atsakovės I. M. pateiktą paslaugos kainų sudedamųjų dalių pagrindimą. Kaip minėta, perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė pačiai nuspręsti, kokie, jos manymu, tiekėjo pateikto pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti. Atsakovė I. M. įvykdė atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įpareigojimą pateikti įkainių pagrindimą. Perkančiajai organizacijai, įvertinus pateiktus duomenis, nekilo abejonių, kad už pasiūlytus įkainius galės būti tinkamai vykdoma sutartis. Aplinkybę, kad atsakovės I. M. pateikta kaina yra reali ir pagrįsta, patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovai ūkininkė I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonė jau yra įvykdę ½ pirkimo sutarties, ir byloje nėra pateikta įrodymų, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti netinkamai.

34Dėl pretenzijos nagrinėjimo

35Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2010 m. balandžio 28 d. posėdžio protokolu Nr. TVPP-126 nusprendė atmesti UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ pateiktą pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pabaigti pirkimą ir apie tai informuoti tiekėjus (t. 1, b. l. 135-136). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2010 m. balandžio 29 d. posėdžio metu nusprendė pirkimą vykdyti apklausos būdu ir kviesti apklausoje dalyvauti UAB ,,Želvena“, UAB ,,Šiaulių apželdinimas“, ūkininkę I. M. (t. 2, b. l. 40-41). UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ 2010-05-03 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pateikė pretenziją dėl priimtų sprendimų, vykdant viešojo pirkimo konkurso procedūras (t. 1, b. l. 21-22). Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu pirkimas pasibaigia atmetus visas paraiškas ir pasiūlymus. Tuo pačiu baigiasi ir perkančiosios organizacijos įsakymu sudarytos komisijos darbas ir įgaliojimai. Pagal VPĮ 94 straipsnį, 941 straipsnio 1 dalį bei konkurso sąlygų 61 punktą perkančioji organizacija nagrinėta tik tas pretenzijas, kurios buvo gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas buvo baigtas atmetus visus tiekėjų pasiūlymus, pirkimas ir komisijos įgaliojimai baigėsi priėmus sprendimą atmesti visus tiekėjų pasiūlymus. Dėl to apelianto 2010-05-03 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pateikta pretenzija negalėjo būti nagrinėjama.

36Atmestinas apelianto argumentas, kad tokiais veiksmais atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atėmė iš jo teisę ginti savo pažeistas teises ir būti pripažintu viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju. Kaip matyti iš bylos duomenų, apeliantas buvo pakviestas dalyvauti apklausoje, pirkimą vykdant apklausos būdu (t. 2, b. l. 40-41) ir jis dalyvavo apklausoje (t. 2, b. l. 80-82). Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantui nebuvo užkirstas kelias realizuoti savo teises ir dar kartą dalyvauti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuotame paslaugų pirkime.

37Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija negali daryti išvados, jog šiuo atveju atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai vykdant Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūras, buvo pažeistos VPĮ 3 straipsnio, ar CK 1.5 straipsnio nuostatos. Civiliniame procese galioja rungimosi principas, pagal kurį šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 302 str.). Ieškovas neįrodė, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimus pažeidė VPĮ įtvirtintus principus, pirkimo procedūrų reikalavimus, ar nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų. Dėl paminėtų aplinkybių, teisėjų kolegija apeliacinio skundo motyvais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

39Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 8. Ieškovas UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių... 9. 1. Neteisingas teismo argumentas, kad nors formaliai atsakovas negalėjo... 10. 2. Teismas sprendime turėjo pasisakyti dėl ieškovo argumentų, kad atsakovas... 11. 3. Teismas sprendime nepasisakė dėl ieškovo argumentų, kad atsakovės... 12. 4. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo... 13. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. 1. Neteisingas apelianto argumentas, kad atsakovas Šiaulių miesto... 15. 2. Vykdant pirkimą supaprastinto pirkimo tvarka perkančiajai organizacijai... 16. 3. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą pirkimas pasibaigia atmetus visas... 17. Atsakovai ūkininkė I. M. ir I. M. žemės ūkio įmonė atsiliepimu į... 18. 1. Atsakovų pateiktas komercinis pasiūlymas atitiko konkursui pateiktų... 19. 2. Nors ir nustatęs tam tikrų VPĮ procedūrinių pažeidimų, teismas... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 23. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 24. Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.... 25. Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo ir ieškovo pasiūlymo atmetimo... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės... 28. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 29. Atmestinas apelianto argumentas, kad ta aplinkybė, jog 2007 metais atsakovui... 30. Dėl atsakovės I. M. pasiūlytos kainos ... 31. Supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atlieka laikydamasi... 32. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad atsakovės ūkininkės I. M.... 33. Nagrinėjamu atveju, atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija,... 34. Dėl pretenzijos nagrinėjimo... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 36. Atmestinas apelianto argumentas, kad tokiais veiksmais atsakovas Šiaulių... 37. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija negali daryti... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 39. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti...