Byla 2-943-154/2014
Dėl viešojo pirkimo Nr.150159 sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Saukla“ ieškinį atsakovui Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Autobastionas“, dėl viešojo pirkimo Nr.150159 sprendimų panaikinimo,

Nustatė

32014 m. liepos 3 d. Šiaulių apygardos teisme priimtas UAB „Saukla“ ieškinys atsakovui Telšių apskrities VPK ir trečiajam asmeniui UAB „Autobastionas“ dėl viešojo pirkimo Nr. 150159 („Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas“) sprendimų panaikinimo.

4Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje prašo:

5- panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad trečiojo asmens UAB „Autobastionas“ pasiūlymas atitinka pirkimo Nr. 150159 dokumentų reikalavimus;

6- panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr. 150159 pasiūlymo eilė ir laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“;

7- panaikinti 2014-06-12 Telšių apskrities VPK sprendimą Nr. 86-S-11181, kuriuo atmesta ieškovo UAB „Saukla“ pretenzija - neleista susipažinti su UAB „Autobastionas“ pasiūlymo medžiaga ir pripažinta, kad UAB „Autobastionas“ pagrindė neįprastai mažą kainą;

8- priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje nurodė, kad Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) kaip perkančioji organizacija vykdo supaprastintą atvirą pirkimą Nr. 150159 („Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“), kuriame dalyvavo ieškovas UAB „Saukla" ir trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“.

10Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę, pagal kurią pirmoje vietoje įvardijo tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymą, kurio kaina 4 000 Lt, o antroje vietoje įvardijo tiekėjo UAB „Saukla“ pasiūlymą, kurio kaina 6 020 Lt. Apie pasiūlymų eilę ieškovas UAB „Saukla“ sužinojo iš 2014-05-13 Perkančiosios organizacijos pranešimo.

11Sužinojęs, kad laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Autobastionas", kurio pasiūlymo vertė tik 4 000 Lt, t.y. neįprastai maža, ieškovas UAB „Saukla“ 2014-05-14 Perkančiajai organizacijai išsiuntė prašymą pateikti įrodymus, jog pastaroji surinko visus dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo UAB „Autobastionas" pateikta kaina yra reali ir pagrįsta. UAB „Saukla“ šia pretenzija siekė sužinoti, ar atsakovas Telšių apskrities VPK tinkamai vykdė Pirkimo sąlygų 47 punkte numatytą pareigą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Atsakovas Telšių apskrities VPK į ieškovo prašymą atsakė 2014-05-21 raštu Nr. 86-S-9652, kuriame nurodė, kad Ieškovas su UAB „Autobastiono" pasiūlymo medžiaga galės susipažinti 2014-05-26, 10 val. Taip pat rašte nurodė, kad pretenzija (prašymas) atmetama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 85 str. 1 dalimi, kurioje, be kita ko, numatyta, kad vykdant mažos vertės pirkimus, perkančiajai organizacijai nėra privalomi VPĮ 40 str. reikalavimai dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Ieškovui nuvykus susipažinti su pirkimo medžiaga, pastarasis sužinojo, kad UAB „Autobastionas" Perkančiosios organizacijos paprašė visą jo pasiūlymo medžiaga laikyti konfidencialia informacija. Todėl ieškovas, supratęs, kad nebuvo kreiptasi į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, 2014-05-27 kreipėsi su pretenzija į Perkančiąją organizaciją, prašydamas panaikinti sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas UAB „Autobastionas"; iš naujo vertinti pirkime pateiktus pasiūlymus ir, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 47 punktu, įpareigoti tiekėją UAB „Autobastionas" pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 2014-06-02 ieškovas gavo Telšių apskr. VPK pranešimą Nr. 86-S-10512, kuriame nurodoma, kad UAB „Autobastionas", kuris ginčijamu sprendimu jau pripažintas laimėtoju, įpareigotas pagrįsti neįprastai mažą kainą, tačiau jokio motyvuoto atsakymo į Ieškovo 2014-05-27 pretenziją nebuvo gauta, t.y. nepateiktas Perkančiosios organizacijos sprendimas tenkinti pretenziją ir panaikinti ginčijamą sprendimą arba atmesti pretenziją ir palikti galioti ginčijamą sprendimą. 2014-06-03 Ieškovas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją ir priminė, kad pastaroji neišsprendė klausimo dėl 2014-05-27 Ieškovo pretenzijos, taip pat priminė, kad Perkančioji organizacija turėtų įvertinti tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo konfidencialumo pagrįstumą, kadangi visa pasiūlymo medžiaga negali būti konfidenciali. Taip pat Ieškovas paprašė papildomai pateikti informaciją, arba leisti susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pirkimo dalimi, kuria įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas „tiekėjas turi turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų ". 2014-06-12 Perkančioji organizacija raštu informavo Ieškovą, kad įvertinus UAB „Autobastionas" pateiktą papildomą patiksliną pasiūlymo informaciją, nutarta, kad pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, o neįprastai maža kaina bei viso pasiūlymo konfidencialumas yra pagrįsti; kad dėl šios priežasties, Perkančioji organizacija nutarė atmesti Ieškovo pretenziją ir sutarties pasirašymą atidėjo iki 2014-06-30. Taip Perkančioji organizacija sprendė, kad UAB „Autobastionas" pagrindė neįprastai mažą kainą, atmetė Ieškovo pretenziją dėl susipažinimo su UAB „Autobastionas" pasiūlymu ir paliko galioti pasiūlymų eilę, kurioje pirma vieta nustatyta tiekėjui UAB „Autobastionas".

12Ieškovo UAB „Saukla“ įsitikinimu, Perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo laimėtoju nustatytas UAB „Autobastionas", yra neteisėtas, kadangi tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo kaina nepagrįstai maža, nereali ir galimai parinkta tokia, tik dėl to, kad laimėti konkursą; tiekėjas UAB „Autobastionas" galimai neatitinka Pirkimo reikalavimo: „tiekėjas turi turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų".

13Siekdamas tai išsiaiškinti, ieškovas UAB „Saukla“ kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu leisti susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu bei prašė pateikti įrodymus, ar buvo prašoma pagrįsti neįprastai mažą UAB „Autobastionas" pasiūlymo kainą. Iš susirašinėjimo su Perkančiąja organizacija ieškovas sprendžia, kad Telšių apskrities VPK tik po laimėtojo paskelbimo paprašė tiekėjo UAB „Autobastionas" pagrįsti neįprastai mažą kainą, taip pat tik Ieškovui pradėjus domėtis apie UAB „Autobastionas" pasiūlymą, šis pasiūlymas buvo pripažintas konfidencialiu. Taip pat Ieškovas pažymėjo, kad konfidencialia informacija negalėjo būti pripažintas visas tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas.

14Ieškovas nurodė, kad po užtrukusio Ieškovo pretenzijos nagrinėjimo bei tarp Ieškovo ir Atsakovo vykusio susirašinėjimo, atsakovas Telšių apskr. VPK 2014-06-12 raštu pateikė galutinį Ieškovo pretenzijos išnagrinėjimo rezultatą: pretenzija atmesta, pripažįstant, kad UAB „Autobastionas" pagrindė neįprastai mažą kainą bei neleidžiant Ieškovui susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymu, kadangi visas pasiūlymas laikomas konfidencialiu.

15Įvertinęs tai, kad 2014-06-12 Atsakovo raštu Ieškovas buvo informuotas apie galutinį Perkančiosios organizacijos sprendimą, tai pat tai, kad minėtame 2014-06-12 atsakovo rašte nurodyta, kad Ieškovas turi 15 dienų terminą ieškiniui pateikti, Ieškovas UAB „Saukla“, vadovaudamasis savo pretenzijose ir papildomuose raštuose išsakyta pozicija; Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 93 straipsniu ginčija Perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais: 1) visas tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas pripažintas konfidencialiu; 2) pripažinta, kad tiekėjas UAB „Autobastionas" pagrindė neįprastai mažą kainą bei 3) sudaryta Pirkimo pasiūlymų eilė.

16Ieškovo nuomone, Perkančioji organizacija (Telšių apskrities VPK), neleisdama susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymu, pažeidė VPĮ 6 str. ir 3 str. nustatytus pagrindinius viešųjų pirkimų principus ir taip grubiai pažeidė Ieškovo teises bei galimybes tinkamai pasirengti savo teisių gynimui.

17Nurodė, kad tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyme esanti informacija neatitinka konfidencialios informacijos požymių, kadangi:

181. Tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyme neabejotinai yra viešos informacijos (pvz., informacija, susijusi su reikalavimais pagrįsti savo veiklos teisėtumą, atsiskaitymus už socialinio draudimo įmokas ir pan.).

192. Pirkimas nėra susijęs su paslaugomis, kurioms būtų naudojami UAB „Autobastionas" komercinės veiklos procese sukurti produktai, kurių atskleidimas, galėtų tiekėjui UAB „Autobastionas" sukelti nuostolius.

203. Ieškovas Perkančiosios organizacijos, be kita ko, prašė pateikti automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti panaudos ar paslaugų teikimo sutartį, kurioje matytųsi sutarties objektas ir sutarties terminas (kainos gali būti neatskleistos t.y. užtušuotos ar kitaip paslėptos). Ši prašoma informacija nėra ir negali būti susijusi su komercine paslaptimi, kadangi transporto priemonės registracijos pažymėjimas ir apžiūros talonas yra dokumentai, kuriuos privalo turėti kiekvienas transporto priemonės valdytojas, jie išduodami valstybinės įstaigos ir yra oficialūs. Šiuose dokumentuose nėra užfiksuota informacija, kuri galėtų turėti komercinę vertę.

214. Nėra jokių įrodymų, kad prašoma informacija yra saugoma, kad UAB „Autobastionas" yra ėmęsis priemonių užtikrinti tokios informacijos slaptumą.

22Be to, tiekėjas UAB „Autobastionas" pripažįsta, kad dalis jo pasiūlymo yra vieša informacija, tačiau jis nenori šią informaciją atskleisti kitai įmonei.

23Ieškovas pažymėjo, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visą tiekėjo pateiktą pasiūlymą, todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų patenka į VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudarančios konfidencialios informacijos sąvoką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1362/2011; 2013 m. vasario 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1432/2013). Telšių apskrities VPK „Supaprastintų pirkimų taisyklių“ 8. 2 punkte numatyta, kad konfidencialia informacija nebus laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ir/ar tiekėjams pateikti įpareigoja VPĮ, taip pat tokia informacija, kuri, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį, konkrečioje situacijoje negali būti laikoma konfidencialia. Vadinasi, pats atsakovas Pirkimo sąlygose nusimatė, kad konfidenciali informacija turi atitikti tam tikrus kriterijus, kurių neatitikus, atsakovo teisiškai neįpareigoja net tiekėjo nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas. Todėl Telšių apskrities VPK, pripažinęs, kad visa tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo informacija yra konfidenciali, pažeidė „Supaprastintų pirkimų taisyklių“ sąlygas, kurios jam yra privalomos.

24Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, ieškovas UAB „Saukla“ teigia, kad Telšių apskr. VPK 2014-06-12 raštu pateiktas sprendimas, kuriuo nutarta ieškovui neleisti susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu, yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

25Ieškovas UAB „Saukla“ teismo prašė įpareigoti Telšių apskr. VPK leisti Ieškovui susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu, įskaitant pasiūlymo dalį, kuria (1) yra įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjams turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; (2) kuria yra pagrindžiama neįprastai maža kaina.

26Ieškovas nurodė, kad siekia susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo medžiaga, kadangi turi pagrįstų įtarimų, kad UAB „Autobastiono" pasiūlymas neatitinka visų Pirkimo sąlygų reikalavimų, be to, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža ir nepadengia net minimalių teikiamų paslaugų sąnaudų. Perkančiajai organizacijai netenkinus Ieškovo pretenzijos ir neleidus susipažinti su Pirkimo medžiaga, Ieškovas negali konkrečiais įrodymais pagrįsti tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, tačiau teikia pakartotinus argumentus (tie patys išdėstyti ir ikiteisminėje ginčo stadijoje), kuriais grindžia, kad UAB „Autobastionas" pasiūlymas negalėjo būti pripažintas laimėjusiu.

27Pirma, ieškovo nuomone, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 7.4.3 punkto reikalavimo (turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų). Šis pasiūlymo reikalavimas turėjo būti pagrįstas pažyma, kurioje būtų pateiktas techninių priemonių bei įrodytas tokių transporto priemonių valdymo pagrindas. Ieškovo žiniomis, UAB „Autobastionas" nėra pateikęs įrodymų, kad turi teisę valdyti transporto priemonę, kurios pagalba galėtų vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų, todėl Teismui išreikalavus iš Telšių apskrities VPK tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo medžiagą ir leidus su ja susipažinti, ieškovas galės pateikti detalesnį savo pozicijos pagrindimą.

28Antra, ieškovo nuomone, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlytos vežimo kainos: 28 litai su PVM už transporto priemonių pervežimus gyventojams ir „0“ litų už transporto priemonių pervežimus Telšių apskrities VPK, yra nepagrįstos ir nerealios. Nors Atsakovas teigia, kad tiekėjas UAB „Autobastionas" pagrindė neįprastai mažą kainą, tačiau Ieškovas neturi jokių duomenų, kokių dokumentų ir informacijos Perkančioji organizacija reikalavo iš tiekėjo UAB „Autobastionas" ir kuo remdamasi įvertino kainos realumą.

29Ieškovas pažymėjo, kad tiekėjas UAB „Autobastionas" Telšių apskrities VPK šiai dienai teikia priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugas pagal anksčiau laimėtą konkursą, tačiau paslaugų įkainiai buvo ženkliai didesni: po 79 litus su PVM už transporto priemonių pervežimus visiems subjektams. Beje, teikdamas paslaugas ženkliai didesniais įkainiais, UAB „Autobastionas" patyrė nuostolių ir 2013 metais įmonės nuostoliai siekė 79 129 Lt, 2012 metais - 29 653 Lt , todėl ieškovui kilo pagrįstų abejonių, kaip gali būti pelningai vykdoma veikla su labai mažais ir net minimalių sąnaudų nepadengiančiais įkainiais, kai veiklą vykdanti su ženkliai didesniais įkainiais, įmonė patiria nuostolių.

30Ieškovas nurodė, kad visos įvardintos abejonės dėl UAB „Autobastiono" pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms buvo išdėstytos Perkančiajai organizacijai (atsakovui) ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje (pretenzijoje ir raginime išnagrinėti pretenziją), tačiau Telšių apskr. VPK nepateikė jokių įrodymų Ieškovui, kad UAB „Autobastionas" turi visas galimybes vykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepateikė net dokumentų sąrašo, kuriais UAB „Autobastionas" įrodinėja mažos kainos pagrindimą; nebuvo net pateikti įrodymai, kad UAB „Autobastionas" pateikė mažos kainos pagrindimą. Toks Atsakovo nebendradarbiavimas, informacijos slėpimas, Ieškovui kelia pagrįstų abejonių dėl Pirkimo teisėtumo ir skaidrumo, o Perkančiosios organizacijos veiksmai nesuderinami su VPĮ 3 str. įvardintais principais, kuriais ir grindžiama visa viešųjų pirkimų sistema.

31Atsiliepime į UAB „Saukla“ ieškinį atsakovas Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (t.1, b. l. 62-65,76-79).

32Atsakovas nurodė, kad pagal 2014 m. balandžio 9 d. tarnybinį pranešimą Nr. 86-PR5-2472 „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ atliekamas Mažeikių ir Kelmės rajonų savivaldybėms; pirkimo vertė 135 000 Lt (su PVM). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 2 str. 15 dalies 1 punktą paslaugų pirkimo vertė neviršija 200 000 Lt (be PVM), todėl ieškovo UAB Saukla“ ginčijamas pirkimas priskiriamas mažos vertės pirkimui.

33Pažymėjo, kad nors VPĮ 40 str. 1 dalyje. nustatyta, jog pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o šiam nepateikus tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti, tačiau VPĮ 85 str. 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės viešuosius pirkimus, neprivalo vadovautis VPĮ 40 straipsnio reikalavimais. Vadovaujantis minėtomis VPĮ nuostatomis, mažos vertės viešųjų pirkimų atveju perkančioji organizacija gali pati nuspręsti, ar reikia prašyti tiekėjo pagrįsti jo siūlomą neįprastai mažą kainą. Atsakovas Telšių apskrities VPK sprendžia, kad ginčijamo viešojo pirkimo atveju Telšių apskrities VPK nebuvo privaloma kreiptis į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

34Pažymėjo, kad dėl VPĮ 40 str. nuostatų taikymo Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Perkančiajai organizacijai 2014-05-16 buvo pateiktas toks atsakymas: „Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad atlikdama mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimo įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Tačiau taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi, supaprastintus pirkimus (tarp jų ir mažos vertės pirkimus) perkančioji organizacija atlieka pagal pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau - Taisyklės). Jei perkančioji organizacija Taisyklėse yra nusistačiusi griežtesnę pasiūlymų vertinimo tvarką, pavyzdžiui, kad į tiekėjus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo turi kreiptis ir atlikdama mažos vertės pirkimus, ji privalo laikytis savo Taisyklių nuostatų".

35Atsakovas pažymėjo, kad Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“, patvirtintų 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 86-V-61, 32.7 punkte yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimų atveju, perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Todėl, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktu išaiškinimu ir Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, Viešojo pirkimo komisija neprivalėjo kreiptis į tiekėją UAB „Autobastionas“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Be to, Viešojo pirkimo komisija neturi pagrindo abejoti dėl sutarties įvykdymo, nes „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo“ konkurso sąlygų 67 dalies pagrindu yra nustatytas prievolės įvykdymo užtikrinimas, todėl tiekėjui nutraukus sutartį prieš terminą nesant Perkančiosios organizacijos kaltės, Telšių apskrities VPK turės teisę pasinaudoti pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nuostolių nepatirs. Pažymėjo, kad nors Viešojo pirkimo komisija neprivalėjo kreiptis į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, tačiau, vadovaudamasi VPĮ 3 str. 1 dalies nuostata dėl pirkimo skaidrumo, Viešojo pirkimo komisija paprašė tiekėjo UAB „Autobastionas" pagrįsti pateiktame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą. Viešojo pirkimo komisija, papildomai įvertinusi tiekėjo UAB „Autobastionas" pateiktą papildomą ir patikslintą pasiūlymo informaciją, nutarė, kad jo pateiktas pasiūlymas dėl „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo“ atitinka konkurso sąlygų reikalavimus.

36Atsakovas Telšių apskr. VPK pripažino, kad ieškovas UAB „Saukla“, norėdamas susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymu ir įrodymais dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kreipėsi į Perkančiąją organizaciją bei prašė pateikti tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyme nurodyto automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti tokio automobilio panaudos ar paslaugų teikimo sutartį, tačiau tiekėjas UAB „Autobastionas" Perkančiajai organizacijai nurodė, jog visa pasiūlymo medžiaga laikytina konfidencialia. Atsakovas teigia, kad, vadovaujantis VPĮ 6 str. l dalimi, Perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Atsakovas nurodė, kad Telšių apskrities VPK, vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, 2014 m. gegužės 27 d. tiekėjui UAB „Autobastionas" pateikė prašymą pagrįsti, kodėl pasiūlyme esanti informacija yra konfidenciali, tačiau UAB „Autobastionas" nurodė, kad Perkančioji organizacija neturi teisės atskleisti jo pateiktos informacijos, nes jos atskleidimas daro nuostolius komerciniams interesams ir trukdo sąžiningą konkurenciją; UAB „Autobastionas" teigė, kad neprivalo savo lėšomis įsigyta informacija dalintis su jos komerciniams interesams žalą darančia įmone. Nurodė, kad Telšių apskrities VPK kreipėsi į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl konfidencialios informacijos pagrindimo, tačiau įvertinus UAB „Autobastionas" pateiktą pagrindimą bei siekiant apsaugoti tiekėjo teisę išsaugoti konfidencialią informaciją, ieškovui nebuvo leista susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu.

37Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB “Autobastionas” savo atsiliepime nurodė, kad byloje palaiko atsakovo - Telšių apskrities VPK poziciją ir prašo ieškovo UAB “Saukla” ieškinį atmesti. Mano, kad ieškinys nepagrįstas, o Atsakovas, kaip Perkančioji organizacija, atliko būtinus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti, ar tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir priėmė objektyvų sprendimą remdamasis turimais dokumentais.

38UAB „Autobastionas“ mano, kad ieškovas UAB „Saukla“ piktnaudžiauja savo teisėmis ir vadovaudamasis tik savo subjektyvia nuomone, nepateikdamas jokių teisinių argumentų, pasinaudodamas Konkursu, siekia sužinoti kuo daugiau informacijos apie tiekėją UAB „Autobastionas“, nes yra nesąžiningai konkuruojanti įmonė nedidelėje Mažeikių rajono rinkoje. UAB „Saukla“ galimai siekia įgauti UAB „Autobastionas“ kontrolę, įsigydamas įmonę ar jos dalį. UAB „Autobastionas“ mano, kad tiekėjas UAB „Saukla“, neslėpdamas savo ketinimų, pats pateikia įrodymus byloje, pridėdamas dokumentus apie įmonės pelną ir nuostolius. Pažymėjo, kad reikalavimo - pateikti informacija apie įmonės pelną ar nuostolius Konkurso sąlygose ir/ar medžiagoje nebuvo. Ieškovas veikia neteisėtai, atvirai demonstruoja savo susidomėjimą tiekėjo UAB „Autobastionas“ veikla. Vadovaujantis LR Konkurencijos įstatymo 3 str. 7 dalimi „Konkurentai - ūkio subjektai, kurie toje pačioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija". Ten pat imperatyviai nurodoma „Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veikios reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę," (4 str. 1 dalis). Konkurencijos įstatymas draudžia nesąžiningą konkurenciją, į draudimą įtraukdamas ir informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio subjekto sutikimo, todėl Perkančioji organizacija pasielgė teisingai, neperduodama nesąžiningai konkuruojančiam Ieškovui informacijos apie tiekėją UAB „Autobastionas“.

39Trečiajam asmeniui UAB „Autobastionas“ liko nesuprantamas ir jokiu teisiniu pagrindu nepagrįstas Ieškovo reikalavimas dėl Konkurso sąlygų 7.4.3 punkto, nes tokio reikalavimo, kad 7.4.3. Konkurso sąlygų punktas būtų pagrįstas kokia nors pažyma, Konkurso sąlygose nėra. Nesant teisinio pagrindimo, UAB „Autobastionas“ mano, kad Ieškovas, piktnaudžiaudamas savo teisėmis, veikia prieš Perkančiąją organizaciją ir tiekėją UAB „Autobastionas“ bei siekia ne savo teisių apsaugos, o tyčia vilkina sutarties pasirašymo procesą.

40UAB „Autobastionas“ nurodė, kad yra pateikęs Perkančiajai organizacijai savo pasiūlymo kainos pagrindimą ir mano, kad kainos pagrindimas yra teiktinas susipažinti tik Teismui, todėl prašo Teismo kainos pagrindimo ir kitų dokumentų neperduoti Ieškovui, kaip nesąžiningam konkurentui.

41Dėl pelningos ar nepelningos veiklos UAB „Autobastionas“ teismui paaiškina, kad Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo, jog tiekėjas dirbtų pelningai. Vadinasi Ieškovas kelia su Konkurso sąlygomis nesusijusius reikalavimus. Tokia Ieškovo veikla įrodo jo susidomėjimą UAB „Autobastionas“ komercine veikla, įrodo nesąžiningą konkurenciją ir galimai nesąžiningą ketinimą įsigyti ir/ar sužlugdyti UAB „Autobastionas“, taip pašalinant konkurentą rinkoje.

42Ieškovas UAB „Saukla“ savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir argumentus, taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimų argumentais.

43Ieškovas UAB „Saukla“ nesutinka su Atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, kad Perkančioji organizacija neprivalėjo kreiptis į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

44Pirma. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo (toliau.-. nuvežimo) ir saugojimo paslaugas Telšių apskrities VPK pirko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais bei „Supaprastinto atviro konkurso sąlygomis“, patvirtintomis Telšių apskrities VPK viešojo pirkimo komisijos 2014-04-09 posėdžio protokolu Nr. 86-P18-7 (toliau - Konkurso sąlygos). Šių sąlygų 47 punkte Atsakovas, įtvirtindamas nuostatą, kad Viešojo pirkimo komisija privalo paprašyti tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, savo valia prisiėmė imperatyvius įsipareigojimus konkurso dalyvių atžvilgiu. Tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlyta kaina neabejotinai yra neįprastai maža ir tai įpareigojo Perkančiąją organizaciją vykdyti imperatyvias Konkurso sąlygų 47 punkto nuostatas, t.y. iš tiekėjo UAB „Autobastionas“ pareikalauti pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą bei įvertinti riziką, ar šis tiekėjas sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui.

45Antra. Nors pagal VPĮ 85 str. 1 dalies nuostatas vykdant mažos vertės pirkimą nėra privaloma prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą, šiuo atveju, Atsakovas, pats į Konkurso sąlygas įsitraukdamas sau privalomą nuostatą (Konkurso sąlygų 47 p.), prisiėmė įsipareigojimus, nors ir neprivalomus pagal įstatymą, tačiau privalomus, pagal jo paties patvirtintą konkrečios paslaugos pirkimo tvarką. Pažymėjo, kad Atsakovo su atsiliepimu į ieškinį pateiktame Viešųjų pirkimų tarnybos atsakyme taip pat nurodoma, jog perkančiajai organizacijai (šiuo atveju - Atsakovui) nusistačius griežtesnę pasiūlymų vertinimo tvarką, ji privalo laikytis savo nustatytos tvarkos. Aplinkybė, kad pagal Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ 32.7 punktą mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl mažos kainos pagrindimo, nepaneigia Atsakovo pareigos laikytis Konkurso sąlygų, kurios laikytinos specialiu aktu minėtų Taisyklių atžvilgiu, be to, Konkurso sąlygos buvo patvirtintos jau po Taisyklių patvirtinimo.

46Atsižvelgdamas į tai Ieškovas mano, kad Atsakovas, nesivadovaudamas Pirkimo sąlygų 47 punktu dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, netinkamai vykdė Pirkimo procedūras, pažeidė LR VPĮ ir priėmė nepagristą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo.

47Ieškovas nesutinka su Atsakovo bei Trečiojo asmens argumentais, kad Ieškovas neturi teisės gauti jo prašomos informacijos, nes visa konkurso metu tiekėjo UAB „Autobastionas“ pateikta informacija yra konfidenciali. Ieškovas mano, kad jo prašoma pateikti informacija negali būti laikoma konfidencialia, o Trečiojo asmens argumentai dėl tariamai nesąžiningos konkurencijos, yra akivaizdus vengimas teikti galimai galinčią nulemti konkurso rezultatus, informaciją.

48Pirma. Tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlyme esanti informacija neatitinka konfidencialios informacijos požymių (CK 1.116 str.), nes pasiūlyme neabejotinai yra viešos informacijos; pirkimas nėra susijęs su paslaugomis, kurias teikiant būtų naudojami UAB „Autobastionas" komercinės veiklos procese sukurti produktai ir jų atskleidimas galėtų sukelti tiekėjui UAB „Autobastionas" nuostolių; Ieškovas prašoma informacija apie automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti panaudos ar paslaugų teikimo sutartį, nėra ir negali būti laikoma komercine paslaptimi, nes transporto priemonės pažymėjimas ir apžiūros talonas yra dokumentai, kuriuos privalo turėti kiekvienas transporto priemonės valdytojas, juos išduoda valstybinė įstaiga ir yra oficialus dokumentas. Šiuose dokumentuose nėra užfiksuojama informacija, kuri galėtų turėti komercinę, vertę; nėra jokių įrodymų, kad prašoma informacija yra saugoma, kad Trečiasis asmuo yra ėmęsis priemonių užtikrinti tokios informacijos slaptumą.

49Antra. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visos pasiūlymą sudarančios medžiagos, tai yra visus šioje medžiagoje esančius duomenis. Todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų yra konfidenciali (LApT2011-07-29 nutartis c. b. Nr. 2A-1362/2011; 2013-02-26 sprendimas c. b. Nr. 2A-1432/2013).

50Trečia. Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ 8.2. punkte numatyta, kad konfidencialia informacija nebus laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ir/ar tiekėjams pateikti įpareigoja VPĮ, taip pat tokia informacija, kuri atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį konkrečioje situacijoje negali būti laikoma konfidencialia. Todėl Atsakovas, sutikdamas, kad visa Trečiojo asmens pasiūlymo informacija yra konfidenciali, pažeidė Taisyklių sąlygas, kurios Atsakovui yra privalomos.

51Ketvirta. Ieškovo prašymas pateikti (leisti susipažinti) Trečiojo asmens pasiūlyme nurodyto automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti tokio automobilio panaudos ar paslaugos sutartį, kurioje matytųsi sutarties objektas ir sutarties kaina, negali būti vertinamas kaip nesąžininga konkurencija. Atsakovui ir Trečiajam asmeniui vengiant atskleisti informaciją, kuri pagal įstatymą ir pagal teismų formuojamą praktiką nelaikytina konfidencialia, ir nepateikiant įtikinamų tokio elgesio pagrįstumą patvirtinančių argumentu, kyla pagrįstų abejonių dėl konkurso skaidrumo bei Atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo.

52Atsižvelgdamas į tai, kad Ieškovo prašoma pateikti informacija nelaikytina konfidencialia, Ieškovas teismo prašo įpareigoti Atsakovą leisti Ieškovui susipažinti su Trečiojo asmens pasiūlymu, įskaitant pasiūlymo dalimi, kuria (1) yra įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjams turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; (2) kuria yra pagrindžiama neįprastai maža kaina bei (3) su Trečiojo asmens pastarųjų: trijų metų pelno (nuostolių) ataskaitomis (Konkurso sąlygų 8.5. p.).

53Atsakovui ir trečiajam asmeniui neteikiant Ieškovo prašomos informacijos, Ieškovas ir toliau laikosi nuomonės, kad Trečiojo asmens galimybės teikti Atsakovo perkamas paslaugas yra labai abejotinos:

54-Trečiajam asmeniui nepateikus automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti tokio automobilio panaudos ar paslaugos sutartį, kurioje matytųsi sutarties objektas ir sutarties kaina, Ieškovas laikosi nuomonės, kad Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 7.4.3 punkto reikalavimo (turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų);

55- Konkurso sąlygų 8.5 p. nuostatos reikalauja pateikti įmonės pelno mokesčio deklaraciją ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopiją, patvirtintą VMI ar įmonės vadovo parašu bei antspaudu. Atsakovas su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2014-06-22 Trečiojo asmens raštą dėl konfidencialios informacijos nurodymo, kuriame išvardinti konkursui pateikti dokumentai ir nurodoma, jog šie dokumentai laikytini konfidencialiais. Tarp išvardintų dokumentų Trečiojo asmens pelno (nuostolių) ataskaitos nenurodytos, kas leidžia manyti, jog su konkursine medžiaga šie dokumentai Atsakovui nebuvo pateikti;

56- kaip jau nurodyta ieškinyje, Trečiojo asmens pasiūlyta paslaugos teikimo kaina (28 Lt su PVM už transporto priemonių pervežimus gyventojams ir 0 Lt už transporto priemonių pervežimus Telšių apskrities VPK) yra nepagrįsta ir nereali - šiai dienai UAB „Autobastionas" Atsakovui teikia priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugas po 79 Lt su PVM už transporto priemonių pervežimus visiems subjektams ir vis tiek patiria nuostolius, t. y, 2013 m. įmonės nuostoliai siekė 79.129 Lt, 2012 metais - 29.653 Lt, todėl ieškovui kyla pagrįstų abejonių, kaip gali būti pelningai vykdoma veikla su labai mažais ir net minimalių sąnaudų nepadengiančiais įkainiais, kai veiklą vykdant su ženkliai didesniais įkainiais, įmonė jau patiria nuostolius;

57- Atsakovo argumentas, kad pirkimo sutarties vykdymas yra užtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, neatleidžia Atsakovo nuo pareigos įsitikinti Trečiojo asmens realiomis galimybėmis kokybiškai ir laiku vykdyti pirkimo sutartį pasiūlytomis kainomis;

58- Trečiojo asmens argumentas, kad Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo dėl pelningos tiekėjo (šiuo atveju Trečiojo asmens) veiklos, yra visiškai formalus, nes Trečiajam asmeniui patiriant nuostolius, kai šiuo metu jis teikia tokią pat paslaugą žymiai didesnėmis kainomis, iškyla klausimas dėl Trečiojo asmens realios galimybės ateityje tokią pat paslaugą teikti žymiai mažesnėmis kainomis. Įvertinus tai, kad Atsakovas yra iš valstybės biudžeto išlaikoma įstaiga, neturėtų kilti jokių abejonių dėl kokybiško ir tinkamo pirkimo sutarčių vykdymo pasiūlytomis kainomis. Atsižvelgiant į tai, Ieškovo elgesys ir informacijos apie Trečiąjį asmenį pateikimas nelaikytinas neteisėtu ar kaip nors kitaip nepagrįstu.

59Ieškovas nurodė, kad visos išvardintos abejonės dėl UAB „Autobastionas" pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms buvo išdėstytos Atsakovui pateiktoje pretenzijoje ir raginime išnagrinėti pretenziją. Atsakovui galimai sąmoningai vengiant išsiaiškinti visas Trečiojo asmens galimybes vykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Atsakovo elgesys laikytinas nesuderinamu su LR VPĮ 3 str. įvardintais principais, grindžiančiais visą viešųjų pirkimų sistemą, o priimti sprendimai - nepagrįstais, ir neteisėtais, todėl naikintinais.

60Atsakovas Telšių apskrities VPK pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Išdėstė savo argumentus.

61Atsakovas nesutinka su Ieškovo argumentais, kad Telšių apskrities VPK nesivadovavo „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo“ Konkurso sąlygų 47 punktu dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo bei, kad netinkamai vykdė viešo pirkimo procedūras ir, neva, pažeidė VPĮ nuostatas bei priėmė nepagrįstą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo.

62Nurodė, kad „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo“ paslaugų pirkimo vertė yra 135 000 Lt (su PVM), todėl vadovaujantis VPĮ 2 str. 15 dalies 1 punktu, paslaugų pirkimas, neviršijantis 200 000 Lt (be PVM), priskiriamas mažos vertės pirkimui. Telšių apskrities VPK, vykdydamas supaprastinto mažos vertės pirkimo procedūras vadovavosi VPĮ nuostatomis, Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, patvirtintomis 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 86-V-61, ir „Supaprastinto atviro konkurso sąlygomis“, patvirtintomis Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos (toliau-Komisija) 2014-04-09 posėdžio protokolu Nr. 86-P18-7. Nors Konkurso sąlygų 47 punkte nustatyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo paprašyti pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, tačiau Taisyklių 32.7 punkte nustatyta, kad mažos vertės pirkimų atveju, Perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Tų pačių Taisyklių 3.2 punkte nustatyta, kad jei konkretaus pirkimo dokumentai nustato kitokias pirkimo procedūras ar kitokią jų vykdymo tvarką, nei nustatyta Taisyklėse, taikant ir aiškinant konkretaus viešojo pirkinio dokumentus, pirmenybė teikiama Taisyklių nuostatoms, išskyrus atvejus, kai Taisyklių nuostatos prieštarauja imperatyviems VPĮ reikalavimams, nes tokiu atveju pirkimo šalys vadovaujasi ir turi būti orientuotos į tai, kad konkreti situacija, pirkimo dokumentų sąlyga ir pan., bus išaiškinta pagal imperatyvias VPĮ nuostatas, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus.

63Atsakovas pažymėjo, kad nors VPĮ 40 str. 1 dalyje nustatyta, jog pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti, VPĮ 85 str. 1 dalis nurodo, kad perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertes viešuosius pirkimus, neprivalo vadovautis VPĮ 40 str. reikalavimais. Tai reiškia, kad pareiga tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo yra nustatyta ne imperatyviųjų normų.

64Be to, Atsakovo atsiliepime nurodytas Viešųjų pirkinių tarnybos išaiškinimas dėl VPĮ 40 straipsnio nuostatų taikymo patvirtina, kad, atlikdama mažos vertes pirkimus, Perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija Taisyklėse yra nusistačiusi griežtesnę pasiūlymų vertinimo tvarką. Šiuo atveju, vadovaujantis Taisyklių 3.2 punktu ir 32.7 punktu, Perkančiajai organizacijai nebuvo privaloma kreiptis į tiekėją UAB „Autobastionas" dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Tačiau Viešojo pirkimo komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kad viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį ir vadovaujantis VPĮ 3 str. 1 d. nuostata, kad atliekant pirkimo procedūrą ir nustatant laimėtoją turi būti laikomasi skaidrumo principo, pati nutarė paprašyti tiekėjo UAB „Autobastionas" pagrįsti jo pateiktame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą.

65Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis Teismų praktika, neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus. Būtent perkančiajai organizacijai, o ne kitiems tiekėjams suteikta teisė spręsti, ar mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį.

66Atsakovas nurodė, kad iš VPĮ nustatyto reglamentavimo seka, jog pareiga supaprastintuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindinio yra nustatyta alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų normų (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis Nr. 2A-1020/2011). Todėl atsakovas mano, kad Perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjui UAB Saukla“ suteikta teisė spręsti dėl tiekėjo UAB „Autobastionas" galimybių įvykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įpareigojimus. Todėl Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjo UAB „Autobastionas" pateiktą papildomą ir patikslintą pasiūlymo informaciją, nutarė, kad pateiktas pasiūlymas dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus.

67Pripažino, kad Ieškovas prašė Perkančiosios organizacijos supažindinti su tiekėjo UAB ,.Autobastionas" pasiūlymu, įskaitant pasiūlymo dalį, kuria yra įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjams turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų, taip pat reikalavo susipažinti su UAB „Autobastionas" pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu bei su šio tiekėjo pastarųjų 3 metų pelno (nuostolių) ataskaitomis. Tačiau tiekėjas UAB „Autobastionas" nurodė, jog visa jo pasiūlymo medžiaga yra laikytina konfidencialia, išskyrus pateikto pasiūlymo kainą. VPĮ 6 str. 1 dalis nustato, kad Perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. VPĮ nustato, kad konfidencialią informaciją sudaro komercine (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai, dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. LR Civilinio kodekso 1.116 str. 1 dalyje nurodyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę «dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-495/2013). Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas neįtvirtina nei konfidencialios informacijos ar konfidencialių pasiūlymų aspektų sąvokų bei jų sąrašo, todėl konfidencialios informacijos ribas nustato pats informacijos autorius, išskyrus informacijos, kuri yra viešai skelbtina ir atskleistina.

68Vadovaujantis Teismų praktika, tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią įslaptinti tam tikrus duomenis. LAT išaiškino, kad jeigu tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-495/2013).

69Nurodė, kad Perkančioji organizacija Telšių apskrities VPK, vadovaudamasi minėtu LAT išaiškinimu bei siekdama tinkamai įvykdyti VPĮ nustatytus reikalavimus informuoti apie pirkimą, kreipėsi į tiekėją UAB „Autobastionas" su prašymu pateikti paaiškinimus, įrodančius, jog informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia. Tiekėjas UAB „Autobastionas" nurodė, kad Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija neturi teisės atskleisti informacijos, nes jos atskleidimas daro nuostolius komerciniams interesams ir trukdo sąžiningą konkurenciją. UAB „Autobastionas" teigė, kad neprivalo savo lėšomis įsigytą ir disponuojama informacija dalintis su jos komerciniams interesams žalą darančia įmone.

70Atsakovas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad Perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą šalių abipusiu pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui gauti šią informaciją. VPĮ 6 str. 1 dalis numato, kad Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 str. 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Taigi Perkančiajai organizacijai yra nustatytas imperatyvus reikalavimas neatskleisti tretiesiems asmenims Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimą. Be to, įstatymas nenumato Perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali, todėl siekiant apsaugoti tiekėjų teisę išsaugoti konfidencialią informaciją, ieškovui nebuvo leista susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu.

71Trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad pritaria atsakovo argumentams, prašo ieškinį atmesti.

72Trečiasis asmuo teigia, kad Ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis ir remdamasis tik savo subjektyvia nuomone, nepateikdamas jokių teisinių argumentų, pasinaudodamas Konkursu siekia sužinoti kuo daugiau informacijos apie tiekėją UAB „Autobastionas“, nes yra nesąžiningai konkuruojanti įmonė nedidelėje Mažeikių rajono rinkoje. Ieškovas galimai siekia įgauti kito ūkio subjekto (UAB „Autobastiono“) kontrolę, įsigydamas įmonę ar jos dalį. UAB „Autobastionas“ mano, kad Ieškovas, neslėpdamas savo ketinimų, pats pateikia įrodymus byloje, pridėdamas dokumentus apie įmonės pelną ir nuostolius. Pažymėjo, kad reikalavimo rodyti įmonės pelningą veiklą Konkurso sąlygose ir/ar medžiagoje nebuvo, todėl Ieškovas kelia nepagrįstus reikalavimus bei atvirai demonstruoja savo susidomėjimą trečiojo asmens veikla.

73Pažymėjo, kad nors Atsakovas neprašė tiekėjo UAB „Autobastionas“ patikslinti konkursui pateiktų dokumentų, tačiau UAB „Autobastionas“, siekdamas atmesti nepagrįstus Ieškovo kaltinimus dėl didelių gabaritų transporto priemonių nuvežimo, pateikia Teismui visa apimtimi (o ieškovui nuasmenintą) 2013-07-12 „Susitarimą dėl didelių gabaritų transporto priemonių nuvežimo prie sutarties Nr. s11-30“. Be to, UAB „Autobastionas“, nors tokio reikalavimo minimaliuose konkurso reikalavimuose nebuvo, papildomai pagrindžia savo pajėgumus įvykdyti sutartį su Perkančiąja organizacija ir nurodo, kad UAB „Autobastionas“ su Telšių apskrities VPK pagal Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartis dirba nepertraukiamai nuo 2008 metų. Per 6 metus UAB „Autobastionas“ nėra gavęs jokios pastabos ar skundo dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiuo metu UAB „Autobastionas“ dirba su Telšių apskr. VPK pagal Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartį Akmenės rajone (nuo 2013-11-01 iki 2016-11-01). Sutartis pasirašyta laimėjus viešųjų pirkimų konkursą, kuriame ieškovas UAB „Saukla“ nedalyvavo. Konkurso sąlygos buvo identiškos šio Konkurso sąlygoms. UAB „Autobastionas“ paaiškina, kad visos vieno mėnesio apyvartos transporto priemonių priverstinio nuvežimo paslaugos sudaro apytikriai nuo 7 iki 20 procentų. Didžiausia apyvartos dalį (apytikriai 60 proc.) sudaro naudotų automobilių demontavimas ir dalių pardavimas, todėl Ieškovo „rūpestis“ dėl netinkamo būsimos sutarties įvykdymo yra ženkliai perdėtas ir neatitinka realios padėties. Dėl 2013 metų nuostolio UAB „Autobastionas“ paaiškina, kad nuostolis susidarė dėl saulės elektrinės statybos, kai, pasikeitus LR įstatyminei bazei, teko atsisakyti minėto projekto, tačiau susidaręs nuostolis niekaip nepaveikė ir ateityje nepaveiks įmonės veiklos, nes įmonės kreditingumas (atsiskaitymo galimybės bei žema bankroto rizika) yra teigiamas. Įmonės įstatinis kapitalas yra daugiau nei 300 000 Lt; nekilnojamas ir kilnojamas turtas siekia apytikriai 500 000 Lt. Mano, kad Ieškovas nepagrįstai argumentuoja dėl sutarties vykdymo užtikrinimo nebuvimo, nes tiekėjo UAB „Autobastionas“ užtikrinimas yra ženkliai geresnis nei Ieškovo. Būtent Ieškovas UAB „Saukla" turi aukštą vėlavimo atsiskaityti riziką ir aukštesnę, nei vidutinę bankroto tikimybę. Tuo tarpu tiekėjo UAB „Autobastionas“ rodikliai vertinami žymiai palankiau.

74UAB „Autobastionas“ mano, kad būtent Ieškovas neatitiko Konkurso reikalavimų, nes Konkurso sąlygų 8.4. punktas reikalauja, kad tiekėjas būtų įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Creditinfo pateiktoje informacijoje matyti, kad UAB „Saukla" yra sistemingai įsiskolinusi „SODRAI“ ženklias sumas ir tai įrodo prastą įmonės finansinę būklę. UAB „Autobastionas“ pažymi, kad tik Konkurso metu, t.y. 2014 m. balandžio mėnesį, Ieškovas, siekdamas klaidinti Perkančiąją organizaciją apie savo gerą finansinę būklę, laiku atsiskaitė su „SODRA“. Be to, UAB „Saukla“ turi tik vieną automobilį, kuris (UAB „Autobastiono“ duomenimis) yra pirktas iš skolintų lėšų, o automobilių saugojimo aikštelę ieškovas nuomojasi. Remdamasis išdėstytu, trečiasis asmuo teigia, kad susidarius sunkiai finansinei situacijai Ieškovo įmonėje, Ieškovas nepagrįstais būdais ir siekdamas išvengti galimo bankroto, bet kokia kaina bei teikdamas nepagrįstus reikalavimus, siekia laimėti Telšių apskrities VPK skelbtą Konkursą ir taip užsitikrinti vienintelio krovininio automobilio apkrovą ir atsipirkimą bei pasidengti įsiskolinimus „SODRAI“. Tokia Ieškovo veikla bei susidomėjimas UAB „Autobastiono“ komercine veikla įrodo nesąžiningą konkurenciją ir galimai nesąžiningą ketinimą įsigyti ir/ar sužlugdyti įmonę UAB „Autobastionas“, taip pašalinant stiprų konkurentą rinkoje.

752014-09-02 ieškovas UAB „Saukla“ pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame patvirtino savo ankstesniuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir papildomai nurodė, kad ieškovui susipažinus su UAB „Autobastionas“ 2014-05-21 sąrašu, kuriame išvardinti konfidencialūs jo teikto pasiūlymo dokumentai, ieškovui kilo abejonių, ar tiekėjas UAB „Autobastionas“ apskritai viešajam pirkimui pateikė visus būtinus dokumentus, nes minėtame sąraše neįvardintos pelno/ nuostolių ataskaitos, nenurodyta transporto priemonių nuvežimo sutartis Nr. s11-30, kurią trečiasis asmuo pateikė su savo tripliku, kas dar kartą patvirtina ieškovo abejones dėl tiekėjo UAB „Autobastionas“ pripažinimo laimėtoju. Ieškovas taip pat pateikė prašymą priteisti 3811,5 Lt bylinėjimosi išlaidų.

76Iš atsakovo ir trečiojo asmens rašytinių paaiškinimų ir papildomų dokumentų negauta.

77UAB „Saukla“ ieškinys netenkintinas.

78Byloje nustatyta.

79Ginčas tarp ieškovo UAB „Saukla“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Atsakovo) kilo dėl supaprastinto atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos pirkimas Kelmės ir Mažeikių r. savivaldybėse“ (pirkimo Nr. 150159); apie šį pirkimą buvo paskelbta 2014 m. balandžio 14 d. (t. 2, b. l. 16-25). Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, patvirtintomis 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 86-V-61, ir „Supaprastinto atviro konkurso sąlygomis“, patvirtintomis Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos 2014-04-09 posėdžio protokolu Nr. 86-P18-7. Konkursui pateikti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2014 m. balandžio 29 d., 10 val. (t. 2, b. l. 14-15, 26-42).

80Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.

812014-04-29 Viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) posėdyje konstatavo, kad gauti du pasiūlymai: tiekėjo UAB „Saukla“ (pasiūlymo kaina 6020,- Lt) ir tiekėjo UAB „Autobastionas“ (pasiūlymo kaina 4000,-Lt), (t. 2, b. l. 52-53).

822014-05-02 Komisija vertino tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir nutarė paprašyti tiekėjo UAB „Saukla“ iki 2014-05-15 pateikti patikslintus duomenis, ar saugojimo aikštelėje galima saugoti iš autoįvykių (sudaužytas) atgabentas transporto priemones bei pateikti sutartį su saugos funkcijas vykdančia įmone, turinčia licenciją (t. 2, b. l. 54). Tiekėjui UAB „Autobastionas“ buvo pranešta, kad jo pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus (t. 2, b. l. 58).

832014-05-07 tiekėjas UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė prašymą supažindinti jį su kitų dalyvių, dalyvavusių viešajame pirkime Nr. 150159 Mažeikių rajono savivaldybėje, pateiktais pasiūlymais (t. 2, b. l. 60).

842014-05-07 Perkančioji organizacija nurodė, kad pirkime dalyvauja UAB „Autobastionas“ bei nurodė jo pateikto pasiūlymo paslaugos įkainius (t. 2, b. l. 61).

852014-05-12 Komisija priėmė nutarimą, kuriuo UAB „Saukla“ pasiūlymą pripažino atitinkantį minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o taip pat sudarė pasiūlymų eilę. Laimėjusiu pripažino tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymą (4000,- Lt), o antruoju – UAB „Saukla“ pasiūlymą (6020,-Lt), (t. 2, b. l. 62-63). 2014-05-13 Perkančioji organizacija išsiuntė „Pranešimą apie pasiūlymo eilę“ Nr. 86-S-9138 tiekėjui UAB „Saukla“ (t. 2, b. l. 66, 67).

862014-05-14 tiekėjas UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė prašymą „supažindinti su UAB „Autobastionas“ pasiūlymu, t.y., pateikti visus pirkimo dokumentus, kurie įrodo tiekėjo kvalifikaciją, kad UAB „Autobastionas“ atitinka pirkimo Nr. 150159 reikalavimus“ (t.2, b. l. 68, 69).

872014-05-14 Ieškovas UAB „Saukla“ pateikė pretenziją atsakovui, kurioje nurodė, kad nesutinka su 2014-05-13 pranešimu, kad UAB „Saukla“ pasiūlymas pripažintas antruoju. Nurodė, kad tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, todėl pastarasis turėjo pagrįsti šią kainą, kad susipažinusi su tiekėjo UAB „Autobastionas“ 2010, 2011, 2012 metų pelno/ nuostolių ataskaitomis, UAB „Saukla“ abejoja tiekėjo UAB „Autobastionas“ finansinėmis galimybėmis įvykdyti sutartį jo nurodytomis kainomis. UAB „Saukla“ prašė „sustabdyti pirkimo procedūras, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas“ (t. 2, b. l. 70-71).

882014-05-19 Viešojo pirkimo komisija posėdyje nutarė pretenziją atmesti, nes buvo vykdomas mažos vertės pirkimas, todėl Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 85 str. 1 d. , neprivalėjo reikalauti pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Nurodė tiekėjui UAB „Saukla“, kad jis bus supažindintas su UAB „Autobastionas“ pasiūlymu ir pastarojo užklausė, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos (t. 2, b. l. 73-74). Apie priimtą nutarimą 2014-05-21 raštu Nr. 86-S-9652 informavo tiekėją UAB „Saukla“ (t. 2, b. l. 77).

892014-05-22 tiekėjas UAB „Autobastionas“ raštu Nr.S-64 Perkančiajai organizacijai nurodė, kurie jo pateikto pasiūlymo dokumentai yra konfidenciali informacija (t. 2, b. l. 81).

902014-05-26 Komisija posėdyje nutarė prašyti tiekėjo UAB „Autobastionas“ pagrįsti konfidencialios informacijos atitikimą VPĮ ir Civilinio kodekso reikalavimams (t. 2, b. l. 83-84).

912014-05-27 raštu Nr. 86-S-10081 tiekėjas UAB „Autobastionas“ Perkančiajai organizacijai nurodė, kad nesutinka, jog būtų teikiama bet kokia jo pateikta pasiūlymo medžiaga tiekėjui UAB „Saukla“ dėl šios medžiagos konfidencialumo ir galimos konkurencijos (t. 2, b. l. 96).

922014-05-27 tiekėjo UAB „Saukla“ įgaliota atstovė advokatė R. D. – K. P. organizacijai pateikė raštą „Dėl supaprastinto atviro konkurso priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 150159)“, kuriame nurodė, kad Perkančioji organizacija nemotyvuotai atsakė į UAB „Saukla“ pretenziją; kad tiekėjas UAB „Saukla“ neturi duomenų, jog yra vykdomas mažos vertės pirkimas; kad UAB „Autobastionas“ pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, todėl vadovaujantis VPĮ 40 str. ir Pirkimo sąlygų 47 punktu, kaina turėjo būti pagrįsta. Prašo panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr. 150159 pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Autobastionas“ (t. 2. b. l. 86-88).

932014-05-30 Komisija posėdyje nutarė prašyti tiekėjo UAB „Autobastionas“ iki 2014-06-06 pagrįsti neįprastai mažą kainą, o taip pat nutarė supažindinti tiekėją UAB „Autobastionas“ su UAB „Saukla“ 2014-05-27 pateikta pretenzija (t. 2, b. l. 98-99).

94Perkančioji organizacija tiekėjui UAB „Saukla“ 2014-05-30 pranešimu nurodė, kad neturi teisės atskleisti tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymo informacijos, nes tai gali atsiliepti konkurenciniams interesams (t. 2, b. l. 100).

952014-06-04 UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė raštą Nr. 63/14 „Dėl pretenzijos ir informacijos pateikimo“, kuriame nurodė, kad iki šiol negavo atsakymo į 2014-05-27 pretenziją, todėl prašo „pateikti konkretų sprendimą dėl UAB „Saukla“ 2014-05-27 pretenzijos, kad būtų aišku, ar pretenzija tenkinama ir ar skundžiami sprendimai panaikinami, ar ne“, o taip pat „pateikti (leisti susipažinti) UAB „Autobastionas" pasiūlyme nurodyto automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, registracijos pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną arba pateikti tokio automobilio panaudos ar paslaugų teikimo sutartį, kurioje matytųsi objektas ir sutarties terminas“ (t.2, b. l. 105-106).

962014-06-04 Viešojo pirkimo komisija posėdyje apsvarstė tiekėjo UAB „Saukla“ 2014-05-27 pretenzijos pagrįstumą ir konstatavo, kad vykdomas 135 000 litų vertės, t.y. mažos vertės, pirkimas, todėl Perkančioji organizacija neprivalėjo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, tačiau siekdama pirkimo skaidrumo nutarė patenkinti UAB „Saukla“ prašymą, kad UAB „Autobastionas“ pagrįstų neįprastai mažą kainą. Taip pat Nutarė 1) atmesti UAB „Saukla“ 2014-05-14 pretenziją „dėl įmonės UAB „Autobastionas“ sutarties prievolių įvykdymo; 2) sustabdyti pirkimo procedūras; 3) „atmesti UAB „Saukla“ prašymą dėl susipažinimo su įmonės UAB „Autobastionas“ pateikta transporto priemone“; 4) dėl tiekėjo UAB „Autobastionas“ neįprastai mažos kainos pagrindimo nagrinėti gavus minėtą pagrindimą (t. 2, b. l. 110 -112). Apie šio posėdžio nutarimus 2014-06-04 raštu Nr. 86-S-10729 „Dėl pateiktos pretenzijos ir informacijos pateikimo“ informavo tiekėją UAB „Saukla“ (t. 2, b. l. 113-114).

972014-06-09 tiekėjas UAB „Autobastionas“ raštu Nr. S-72 „Dėl paslaugos viešojo pirkimo kainos pagrindimo“ pateikė pateikto pasiūlymo kainos pagrindimą (t. 2, b. l. 116-119).

982014-06-12 Viešojo pirkimo komisija posėdyje papildomai įvertino tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymo kainą bei šios kainos pagrindimą ir nutarė, kad „UAB „Saukla“ pretenzija dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo atmetama“; taip pat nutarė atmesti UAB „Saukla“ pretenziją dėl susipažinimo su UAB „Autobastionas" pasiūlymu; iki 2014-06-30 atidėjo sutarties su UAB „Autobastionas“ pasirašymą (t. 2, b. l. 120-121).

992014-06-13 raštu Nr. 86-S-11181 „Dėl pateiktos pretenzijos ir informacijos pateikimo“ informavo tiekėją UAB „Saukla“ apie 2014-06-12 Viešojo pirkimo komisijos priimtus nutarimus (t. 2, b. l. 122,123).

1002014-07-04 Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Saukla“ pranešimą, kad pastaroji 2014-06-27 kreipėsi ieškiniu į Šiaulių apygardos teismą, nutarė sustabdyti sutarties pasirašymą, kol bus gautas teismo pranešimas (t. 2, b. l. 128).

1012014-06-30 elektroninėmis ryšio priemonėmis Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „Saukla“ ieškinys atsakovui Telšių apskrities VPK, kuriuo ieškovas prašo:

102- panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad trečiojo asmens UAB „Autobastionas“ pasiūlymas atitinka pirkimo Nr. 150159 dokumentų reikalavimus;

103- panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr. 150159 pasiūlymo eilė ir laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“;

104- panaikinti 2014-06-12 Telšių apskrities VPK sprendimą Nr. 86-S-11181, kuriuo atmesta ieškovo UAB „Saukla“ pretenzija - neleista susipažinti su UAB „Autobastionas“ pasiūlymo medžiaga ir pripažinta, kad UAB „Autobastionas“ pagrindė neįprastai mažą kainą;

105- priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (t.1, b. l. 3-8, 10-15).

106Atsakovo - Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato iniciatyva trečiuoju asmeniu byloje buvo įtrauktas UAB „Autobastionas“ (t.1, b. l. 62-65).

107Atsakovas Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su UAB Saukla“ ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti.

108Teismo prašymu atsakovas Telšių apskrities VPK 2014 m. liepos 16 d. pateikė viešojo pirkimo Nr. 150159 medžiagą (t. 2, b. l. 1-301).

109Ginčo esmė

110Esminis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl to, ar tiekėjas (trečiasis asmuo) UAB „Autobastionas“, pateikęs pasiūlymą su neįprastai maža kaina, privalėjo pagrįsti šią kainą, o Perkančioji organizacija (atsakovas) Telšių apskrities VPK atitinkamai pareikalauti tokio pagrindimo; taip pat dėl to, kad Perkančioji organizacija (atsakovas) atsisakė pirkime dalyvavusiam tiekėjui (ieškovui) UAB „Saukla“ leisti susipažinti su kito tiekėjo UAB „Autobastionas pasiūlymu, laikydamas visus pasiūlymo dokumentus konfidencialia informacija, taip galimai pažeisdamas esminius Viešųjų pirkimų principus bei tiekėjo UAB „Saukla“ galimai pažeistas teises, tame tarpe teisę laimėti viešąjį pirkimą.

111Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo

112Ieškovas nurodė, kad Atsakovas, nesivadovaudamas Pirkimo sąlygų 47 punktu dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, netinkamai vykdė Pirkimo procedūras, pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ) ir priėmė nepagristą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo.

113Byloje nustatyta ir atsakovas (Perkančioji organizacija Telšių apskrities VPK) neginčija, kad tiekėjas UAB „Autobastionas“ supaprastintam viešajam pirkimui „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos pirkimas Kelmės ir Mažeikių r. savivaldybėse“ (pirkimo Nr. 150159) pateikė pasiūlymą, kurio kaina yra neįprastai maža.

114Pagal VPĮ 40 straipsnio nuostatas perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad tiekėjas pagrįstų siūlomą neįprastai mažą kainą, tačiau teismas visiškai sutinka su Atsakovo - Telšių apskrities VPK argumentais, kad Telšių apskrities VPK kaip perkančioji organizacija, šio pirkimo atveju neprivalėjo reikalauti neįprastai mažos kainos pagrindimo, nes perkamų paslaugų vertė buvo tik 135 000 Lt (su PVM), t.y. neviršijo 200 000 litų, todėl, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, toks paslaugos pirkimas priskiriamas mažos vertės pirkimui.

115VPĮ 85 straipsnio 1 dalyje (pirkimui taikoma 2013-10-22 įstatymo red., galiojanti nuo 2014-01-01) nustatyta, kad perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertes viešuosius pirkimus, neprivalo vadovautis VPĮ 40 straipsniu, kuriame ir yra nustatytas reikalavimas tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjui papildomai pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą.

116VPK 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atlieka pagal pasitvirtintas pirkimų taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio VPĮ 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.

117Telšių apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 86-V-61 yra patvirtinęs „Supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles“ (toliau-Taisyklės), kurių 32.7 punkte yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimų atveju, perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Tų pačių Taisyklių 3.2 punkte nustatyta, kad jei konkretaus pirkimo dokumentai nustato kitokias pirkimo procedūras ar kitokią jų vykdymo tvarką nei nustatyta Taisyklėse, taikant ir aiškinant konkretaus viešojo pirkinio dokumentus, pirmenybė teikiama Taisyklių nuostatoms, išskyrus atvejus, kai Taisyklių nuostatos prieštarauja imperatyviems VPĮ reikalavimams, nes tokiu atveju pirkimo šalys vadovaujasi ir turi būti orientuotos į tai, kad konkreti situacija, pirkimo dokumentų sąlyga ir pan., bus išaiškinta pagal imperatyvias VPĮ nuostatas, kurios privalomos vykdant supaprastintus pirkimus (t. 3, b. l. 26-54).

118Analogišką išaiškinimą Perkančiajai organizacijai 2014-05-16 yra pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri nurodė, kad „atlikdama mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, tačiau jei perkančioji organizacija Taisyklėse yra nusistačiusi griežtesnę pasiūlymų vertinimo tvarką, pavyzdžiui, kad į tiekėjus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo turi kreiptis ir atlikdama mažos vertės pirkimus, ji privalo laikytis savo Taisyklių nuostatų" (t.1, b. l. 69).

119Todėl yra nepagrįst ieškovo UAB „Saukla“ argumentai, kad Perkančioji organizacija (atsakovas) turėjo vadovautis ne „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, o „Supaprastinto atviro konkurso sąlygų“ 47 punkto nuostatomis, kuriose nurodoma, jog kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo paprašyti pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą, o kainos nepagrindus,- atmesti pasiūlymą. Teismas sprendžia, kad tai, jog „Supaprastinto atviro konkurso sąlygos“ ginčijamam pirkimui Nr. 150159 buvo patvirtintos vėliau, nei „Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės“, Taisyklių galios nekeičia, nes objektyvu, kad pirmiau turi būti nustatyta viešųjų pirkimų tvarka, o tik po to, vadovaujantis šia tvarka, vykdomas konkretus viešasis pirkimas.

120Teismas taip pat sprendžia, kad ta aplinkybė, jog Perkančioji organizacija (atsakovas), jau nustačiusi pasiūlymų eilę ir tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymą paskelbusi laimėjusiu, 2014-05-30 Komisijos posėdyje vis tik pareikalavo tiekėjo UAB „Autobastionas“ iki 2014-06-06 pagrįsti neįprastai mažą kainą, nereiškia, kad Perkančioji organizacija nebesilaikė savo paties patvirtintų „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ 3.2 ir 32.7 punktų nuostatų, tačiau, kaip ir buvo nurodyta Viešojo pirkimo komisijos 2014-05-30 protokole (t. 2, b. l. 98-99), Komisija sprendė, kad toks kainos pagrindimas, ypač kitam tiekėjui išreiškus tam tikras abejones, viešąjį pirkimą padarys skaidresniu, labiau atitinkančiu VPĮ 3 straipsnio reikalavimus.

121Ieškinio argumentai, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo laimėtoju nustatytas UAB „Autobastionas", yra neteisėtas, kadangi tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo kaina nepagrįstai maža, nereali ir galimai parinkta tokia, tik dėl to, kad laimėti konkursą, o taip pat, kad tiekėjas UAB „Autobastionas" galimai neatitinka Pirkimo reikalavimo: „tiekėjas turi turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų", nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tiekėjas UAB „Autobastionas“ su pasiūlymu pateikė jo turimų transporto priemonių įgijimo bei naudojimo dokumentus, technines transporto priemonių ir mechanizmų charakteristikas, jų techninių apžiūrų duomenis; 2011, 2012 metų pelno/ nuostolių ataskaitas (t. 2, b. l. 135-222), 2014-06-06 raštu Nr. S-72 detaliai pagrindė jo pasiūlytą pirkimo kainą (t. 2, b. l. 116-117), savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad eilę metų sėkmingai vykdo analogiškas sutartis, paaiškino dėl 2013 metais susidariusio nuostolio, o taip pat pateikė duomenis apie „CREITINFO“ nustatytą įmonės kreditingumą, vykdant sutartis pagal UAB „Autobastionas“ pateikto pasiūlymo kainą (t. 3, b. l. 7-10, 15-18).

122Atsižvelgiant į 2014-09-02 ieškovo UAB „Saukla“ „Rašytinio paaiškinimo“ argumentus, pažymėtina, kad UAB „Autobastionas“ prie savo pasiūlymo nebuvo pateikęs 2013 metų pelno/ nuostolių ataskaitos, tačiau teismui pateiktoje Viešojo pirkimo Nr. 150159 medžiagoje į tiekėjo užklausimą „kurių metų pelno deklaracijas ir pelno/nuostolių ataskaitas jums pateikti, kadangi už 2013 metus pelną ir pajamas reikia VMI deklaruoti tik iki 2014-06-01“, yra Perkančiosios organizacijos 2014-04-23 išaiškinimas, kad „pelno/nuostolių deklaracija teikiama už tuos metus, už kuriuos įmonė yra deklaravusi VMĮ“ (t. 2, b. l. 45).

123Dėl konfidencialios informacijos

124Ieškovas UAB „Saukla“ nesutinka su Atsakovo bei Trečiojo asmens argumentais, kad Ieškovas neturi teisės gauti jo prašomos informacijos, nes, esą, visa Konkurso metu Trečiojo asmens pateikta informacija laikyta konfidencialia. Ieškovas mano, kad jo prašoma pateikti informacija negali būti laikoma konfidencialia, o Trečiojo asmens argumentai dėl tariamai nesąžiningos konkurencijos, yra akivaizdus vengimas teikti galimai galinčią nulemti konkurso rezultatus, informaciją. Kad Perkančioji organizacija, t.y. Telšių apskrities VPK, pripažinusi, kad visa tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo informacija yra konfidenciali, pažeidė ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo, bet ir jos pačios patvirtintų „Supaprastintų pirkimų taisyklių“ 8.2 punkto nuostatas.

125Teismas, iš esmės sutikdamas su ieškovo UAB „Saukla“ argumentais, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai visą tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymo medžiagą vertino kaip konfidencialią informaciją bei kaip galimą konkurenciją, todėl atsisakė pateikti ieškovui jo prašomus dokumentus, tačiau kartu sutinka su atsakovo – Telšių apskrities VPK tripliko argumentais, kad Perkančiosios organizacijos neatskleidimas konfidencialios informacijos pats savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimą.

126Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad ieškovas UAB „Saukla“ 2014-07-03 ieškinyje prašydamas teismo įpareigoti atsakovą Telšių apskr. VPK leisti Ieškovui susipažinti su UAB „Autobastionas" pasiūlymu, įskaitant pasiūlymo dalį, kuria (1) yra įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjams turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; (2) kuria yra pagrindžiama neįprastai maža kaina, nurodė, kad siekia susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo medžiaga, kadangi turi pagrįstų įtarimų, kad UAB „Autobastiono" pasiūlymas neatitinka visų Pirkimo sąlygų reikalavimų, be to, UAB „Autobastionas" pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža ir nepadengia net minimalių teikiamų paslaugų sąnaudų; kad Perkančiajai organizacijai netenkinus Ieškovo pretenzijos ir neleidus susipažinti su Pirkimo medžiaga, Ieškovas negali konkrečiais įrodymais pagrįsti tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms; kad teismui išreikalavus iš Telšių apskrities VPK tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo medžiagą ir leidus ieškovui UAB „Saukla“ su ja susipažinti, ieškovas galės pateikti detalesnį savo pozicijos pagrindimą, ar tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 7.4.3 punkto reikalavimo (turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų), o taip pat susipažinęs su tiekėjo UAB „Autobastionas" neįprastai mažos kainos pagrindimu, galės spręsti, kuo remdamasi Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo kainos realumą (t.1, b. l. 3-8, 10-15).

127Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartimi atsakovas Telšių apskrities VPK buvo įpareigotas iki 2014-07-14 pateikti visą Viešojo pirkimo Nr. 150159 medžiagą (t.1, b. l. 53) ir ši medžiaga, įskaitant tiekėjų UAB „Autobastionas" ir UAB „Saukla“ pasiūlymus, 2014-07-16 buvo pateikta teismui (t. 2, b. l. 1-301). Ši Viešojo pirkimo medžiaga teismo nebuvo pripažinta konfidencialia informacija, kadangi nebuvo tokio Atsakovo prašymo. Nors dėl didelės medžiagos apimties (303 lapai) Viešojo pirkimo medžiaga buvo pateikta tik teismui, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartyje, kurioje buvo nustatyta pasirengimo tvarka paruošiamųjų dokumentų būdu (t.1, b. l. 97-98) ir kuri buvo išsiųsta visiems proceso dalyviams (tame tarpe ieškovui), (t.1, b.l. 99,100), buvo nurodyta, kad teisme yra gauta Viešojo pirkimo medžiaga, tačiau nėra duomenų, kad ieškovas būtų susipažinęs su šia medžiaga.

128Nepaisant byloje esančios Viešojo pirkimo medžiagos, 2014-07-29 teismui pateiktame dublike (t. 3, b. l. 1-5,7-10) ieškovas UAB „Saukla“ vėl prašė teismo „įpareigoti Atsakovą leisti Ieškovui susipažinti su Trečiojo asmens pasiūlymu, įskaitant pasiūlymo dalį, kuria (1) yra įvykdomas pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjams turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; (2) kuria yra pagrindžiama neįprastai maža kaina bei (3) su Trečiojo asmens pastarųjų: trijų metų pelno (nuostolių) ataskaitomis“.

129Be to, trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ kartu su „Atsiliepimu į dubliką“ 2014-08-11 pateikė „2013-07-12 Susitarimą Nr. 1 „Dėl didelių gabaritų priemonių nuvežimo“ prie Sutarties Nr.s11-30, pasirašytą 2011 m. gruodžio 20 d., kurios patvirtintą kopiją, trečiojo asmens prašymu, teismas pripažino konfidencialia informacija, o „nuasmenintos“ kopijos egzempliorius kartu su kitais procesiniais dokumentais 2014-08-28 buvo išsiųstas ieškovui (t. 3, b. l. 56-57,58), tačiau iki teismo posėdžio dienos, t.y. 2014-09-04, ieškovas UAB „Saukla“ taip ir nepatikslino savo ieškinio argumentų dėl, neva, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms; nepateikė detalesnį savo pozicijos pagrindimą, ar tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 7.4.3 punkto reikalavimo (turėti galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų), o turėdamas galimybę susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas" neįprastai mažos kainos pagrindimu, nebeįvertino Perkančiosios organizacijos veiksmų, dėl tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo kainos realumo.

130Kaip jau buvo minėta, turėdamas realią galimybę teisme susipažinti su visa Viešojo pirkimo Nr. 150159 medžiaga bei CPK nustatytą bylos šalies pareigą domėtis bylos eiga, sąžiningai naudotis priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiamas reikalavimas (CPK 7 str. 2 dalis), ieškovas UAB „Saukla“ savo 2014-09-02 „Rašytiniame paaiškinime“, iš naujo kėlė retorinius klausimus dėl atitinkamų tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo dokumentų egzistavimo, nors visa Viešojo pirkimo ir UAB pasiūlymo medžiaga nuo 2014-07-16 yra byloje ir teismas nėra pripažinęs šios medžiagos konfidencialia informacija.

131Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad ieškovas UAB „Saukla“ neįrodė (CPK 178 str.), jog atsakovas (Perkančioji organizacija) Telšių apskrities VPK, pripažinęs, kad visa tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymo medžiaga yra konfidenciali ir neleidęs viešojo pirkimo metu ieškovui susipažinti su šio tiekėjo pasiūlymu, esmingai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir ieškovo UAB „Saukla“ interesus, kas sudarytų pagrindą panaikinti 2014-05-02 Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr. 150159 pasiūlymo eilė ir laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ bei panaikinti 2014-06-12 Telšių apskrities VPK Viešojo pirkimo komisijos sprendimą (pranešimo Nr. 86-S-11181), kuriuo atmesta ieškovo UAB „Saukla“ pretenzija - neleista susipažinti su UAB „Autobastionas“ pasiūlymo medžiaga ir pripažinta, kad UAB „Autobastionas“ pagrindė neįprastai mažą kainą.

132Dėl tiekėjo UAB „Autobastionas“ realių galimybių teikti perkamą paslaugą

133Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad tiekėjo UAB „Autobastionas“ galimybės teikti atsakovo Telšių apskrities VPK perkamas paslaugas yra labai abejotinos dėl galimybės vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų; dėl tiekėjo finansinės padėties, galimai nepateikus įmonės pelno mokesčio deklaraciją ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopiją; dėl pasiūlytų neįprastai mažų kainų, keliančių abejones, kaip gali būti pelningai vykdoma veikla su labai mažais ir net minimalių sąnaudų nepadengiančiais įkainiais, kai veiklą vykdant su ženkliai didesniais įkainiais, įmonė jau patiria nuostolius.

134Teismas pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ teismui yra pateikęs 2013 m. liepos 12 d. Susitarimą Nr. 1 „Dėl didelių gabaritų priemonių nuvežimo“ prie Sutarties Nr.s11-30, pasirašytos 2011 m. gruodžio 20 d., kuriame UAB „Autobastionas“ su kita sutarties šalimi susitaria dėl didelių gabaritų transporto priemonių nuvežimo, užtikrinant didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemonių ir/ar jų priekabų, taip pat ir turinčių hidraulinės ar orinės sistemos gedimų vežimą (vilkimą).

135Kaip jau buvo nurodyta, prie UAB „Autobastionas“ pasiūlymo yra pateiktos 2011, 2012 metų pelno/ nuostolių ataskaitos ir 2011 bei 2012 metų metinės pelno mokesčio deklaracijos (t. 2, b. l. 135-222), tačiau teismui pateiktoje Viešojo pirkimo Nr. 150159 medžiagoje į tiekėjo užklausimą „kurių metų pelno deklaracijas ir pelno/nuostolių ataskaitas jums pateikti, kadangi už 2013 metus pelną ir pajamas reikia VMI deklaruoti tik iki 2014-06-01“, yra Perkančiosios organizacijos 2014-04-23 išaiškinimas, kad „pelno/nuostolių deklaracija teikiama už tuos metus, už kuriuos įmonė yra deklaravusi VMĮ“ (t. 2, b. l. 45).

136Dėl UAB „Autobastionas pasiūlytos neįprastai mažos paslaugos kainos ir galimybės vykdyti viešojo pirkimo sutartį, trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ Perkančiajai organizacijai yra pateikęs paaiškinimus ir Viešojo pirkimo komisija 2014-06-12 posėdyje pakartotinai pripažino tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlymą pagrįstu (t. 2, b. l. 120-121). Teise vertinti pasiūlymo kainą tenka Perkančiajai organizacijai ir aplinkybė, jog paslauga siūloma už kainą, kuri yra žemesnė nei paslaugos savikaina, negali būti pakankamu argumentu tam, kad kaina nepagrįsta, o Atsakovo ir trečiojo asmens patvirtinimas apie nepriekaištingai jau anksčiau teikiamas analogiškas paslaugas įrodo, kad UAB „Autobastionas“ savo pasiūlyta kaina sugeba tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir teikti kokybiškas transporto priemonių priverstinio nuvežimo paslaugas. VPĮ 3 straipsnyje numatytas pagrindinis viešojo pirkimo tikslas yra tas, kad perkančioji organizacija įsigytų kokybišką paslaugą ar prekę už mažiausią kainą.

137Dėl bylinėjimosi išlaidų.

138Atmetus ieškovo UAB „Saukla“ ieškinį, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

139Atsakovas Telšių apskrities VPK ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Autobastionas“ duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteisiamos.

140Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

141Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė dėl viešojo pirkimo Nr. 150159 (Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas“) procedūrų sustabdymo panaikintina.

142Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

143UAB „Saukla“ ieškinį atmesti.

144Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę dėl viešojo pirkimo Nr. 150159 („Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos pirkimas“) procedūrų sustabdymo panaikinti.

145Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. 2014 m. liepos 3 d. Šiaulių apygardos teisme priimtas UAB „Saukla“... 4. Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje prašo:... 5. - panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad... 6. - panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr.... 7. - panaikinti 2014-06-12 Telšių apskrities VPK sprendimą Nr. 86-S-11181,... 8. - priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas UAB „Saukla“ ieškinyje nurodė, kad Telšių apskrities... 10. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, nustatė... 11. Sužinojęs, kad laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Autobastionas", kurio... 12. Ieškovo UAB „Saukla“ įsitikinimu, Perkančiosios organizacijos... 13. Siekdamas tai išsiaiškinti, ieškovas UAB „Saukla“ kreipėsi į... 14. Ieškovas nurodė, kad po užtrukusio Ieškovo pretenzijos nagrinėjimo bei... 15. Įvertinęs tai, kad 2014-06-12 Atsakovo raštu Ieškovas buvo informuotas apie... 16. Ieškovo nuomone, Perkančioji organizacija (Telšių apskrities VPK),... 17. Nurodė, kad tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyme esanti informacija... 18. 1. Tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlyme neabejotinai yra viešos... 19. 2. Pirkimas nėra susijęs su paslaugomis, kurioms būtų naudojami UAB... 20. 3. Ieškovas Perkančiosios organizacijos, be kita ko, prašė pateikti... 21. 4. Nėra jokių įrodymų, kad prašoma informacija yra saugoma, kad UAB... 22. Be to, tiekėjas UAB „Autobastionas" pripažįsta, kad dalis jo pasiūlymo... 23. Ieškovas pažymėjo, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos,... 24. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, ieškovas UAB „Saukla“ teigia,... 25. Ieškovas UAB „Saukla“ teismo prašė įpareigoti Telšių apskr. VPK... 26. Ieškovas nurodė, kad siekia susipažinti su tiekėjo UAB „Autobastionas"... 27. Pirma, ieškovo nuomone, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlymas neatitinka... 28. Antra, ieškovo nuomone, tiekėjo UAB „Autobastionas" pasiūlytos vežimo... 29. Ieškovas pažymėjo, kad tiekėjas UAB „Autobastionas" Telšių apskrities... 30. Ieškovas nurodė, kad visos įvardintos abejonės dėl UAB „Autobastiono"... 31. Atsiliepime į UAB „Saukla“ ieškinį atsakovas Telšių apskrities... 32. Atsakovas nurodė, kad pagal 2014 m. balandžio 9 d. tarnybinį pranešimą Nr.... 33. Pažymėjo, kad nors VPĮ 40 str. 1 dalyje. nustatyta, jog pateiktame... 34. Pažymėjo, kad dėl VPĮ 40 str. nuostatų taikymo Telšių apskrities VPK... 35. Atsakovas pažymėjo, kad Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų... 36. Atsakovas Telšių apskr. VPK pripažino, kad ieškovas UAB „Saukla“,... 37. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB... 38. UAB „Autobastionas“ mano, kad ieškovas UAB „Saukla“ piktnaudžiauja... 39. Trečiajam asmeniui UAB „Autobastionas“ liko nesuprantamas ir jokiu... 40. UAB „Autobastionas“ nurodė, kad yra pateikęs Perkančiajai organizacijai... 41. Dėl pelningos ar nepelningos veiklos UAB „Autobastionas“ teismui... 42. Ieškovas UAB „Saukla“ savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje... 43. Ieškovas UAB „Saukla“ nesutinka su Atsakovo atsiliepime nurodytais... 44. Pirma. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo... 45. Antra. Nors pagal VPĮ 85 str. 1 dalies nuostatas vykdant mažos vertės... 46. Atsižvelgdamas į tai Ieškovas mano, kad Atsakovas, nesivadovaudamas Pirkimo... 47. Ieškovas nesutinka su Atsakovo bei Trečiojo asmens argumentais, kad Ieškovas... 48. Pirma. Tiekėjo UAB „Autobastionas“ pasiūlyme esanti informacija... 49. Antra. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad perkančioji... 50. Trečia. Telšių apskrities VPK „Supaprastintų viešųjų pirkimų... 51. Ketvirta. Ieškovo prašymas pateikti (leisti susipažinti) Trečiojo asmens... 52. Atsižvelgdamas į tai, kad Ieškovo prašoma pateikti informacija nelaikytina... 53. Atsakovui ir trečiajam asmeniui neteikiant Ieškovo prašomos informacijos,... 54. -Trečiajam asmeniui nepateikus automobilio, galinčio vežti (vilkti) didelių... 55. - Konkurso sąlygų 8.5 p. nuostatos reikalauja pateikti įmonės pelno... 56. - kaip jau nurodyta ieškinyje, Trečiojo asmens pasiūlyta paslaugos teikimo... 57. - Atsakovo argumentas, kad pirkimo sutarties vykdymas yra užtikrinamas banko... 58. - Trečiojo asmens argumentas, kad Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo dėl... 59. Ieškovas nurodė, kad visos išvardintos abejonės dėl UAB „Autobastionas"... 60. Atsakovas Telšių apskrities VPK pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad su... 61. Atsakovas nesutinka su Ieškovo argumentais, kad Telšių apskrities VPK... 62. Nurodė, kad „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir... 63. Atsakovas pažymėjo, kad nors VPĮ 40 str. 1 dalyje nustatyta, jog pateiktame... 64. Be to, Atsakovo atsiliepime nurodytas Viešųjų pirkinių tarnybos... 65. Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis Teismų praktika, neįprastai maža... 66. Atsakovas nurodė, kad iš VPĮ nustatyto reglamentavimo seka, jog pareiga... 67. Pripažino, kad Ieškovas prašė Perkančiosios organizacijos supažindinti su... 68. Vadovaujantis Teismų praktika, tais atvejais, kai perkančioji organizacija... 69. Nurodė, kad Perkančioji organizacija Telšių apskrities VPK, vadovaudamasi... 70. Atsakovas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti... 71. Trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ pateikė tripliką, kuriame nurodė,... 72. Trečiasis asmuo teigia, kad Ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis ir... 73. Pažymėjo, kad nors Atsakovas neprašė tiekėjo UAB „Autobastionas“... 74. UAB „Autobastionas“ mano, kad būtent Ieškovas neatitiko Konkurso... 75. 2014-09-02 ieškovas UAB „Saukla“ pateikė rašytinį paaiškinimą,... 76. Iš atsakovo ir trečiojo asmens rašytinių paaiškinimų ir papildomų... 77. UAB „Saukla“ ieškinys netenkintinas.... 78. Byloje nustatyta.... 79. Ginčas tarp ieškovo UAB „Saukla“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo Telšių... 80. Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.... 81. 2014-04-29 Viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) posėdyje konstatavo,... 82. 2014-05-02 Komisija vertino tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos... 83. 2014-05-07 tiekėjas UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė... 84. 2014-05-07 Perkančioji organizacija nurodė, kad pirkime dalyvauja UAB... 85. 2014-05-12 Komisija priėmė nutarimą, kuriuo UAB „Saukla“ pasiūlymą... 86. 2014-05-14 tiekėjas UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė... 87. 2014-05-14 Ieškovas UAB „Saukla“ pateikė pretenziją atsakovui, kurioje... 88. 2014-05-19 Viešojo pirkimo komisija posėdyje nutarė pretenziją atmesti, nes... 89. 2014-05-22 tiekėjas UAB „Autobastionas“ raštu Nr.S-64 Perkančiajai... 90. 2014-05-26 Komisija posėdyje nutarė prašyti tiekėjo UAB „Autobastionas“... 91. 2014-05-27 raštu Nr. 86-S-10081 tiekėjas UAB „Autobastionas“... 92. 2014-05-27 tiekėjo UAB „Saukla“ įgaliota atstovė advokatė R. D. – K.... 93. 2014-05-30 Komisija posėdyje nutarė prašyti tiekėjo UAB „Autobastionas“... 94. Perkančioji organizacija tiekėjui UAB „Saukla“ 2014-05-30 pranešimu... 95. 2014-06-04 UAB „Saukla“ Perkančiajai organizacijai pateikė raštą Nr.... 96. 2014-06-04 Viešojo pirkimo komisija posėdyje apsvarstė tiekėjo UAB... 97. 2014-06-09 tiekėjas UAB „Autobastionas“ raštu Nr. S-72 „Dėl paslaugos... 98. 2014-06-12 Viešojo pirkimo komisija posėdyje papildomai įvertino tiekėjo... 99. 2014-06-13 raštu Nr. 86-S-11181 „Dėl pateiktos pretenzijos ir informacijos... 100. 2014-07-04 Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Saukla“... 101. 2014-06-30 elektroninėmis ryšio priemonėmis Šiaulių apygardos teisme... 102. - panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad... 103. - panaikinti Telšių apskrities VPK sprendimą, kuriuo nustatyta pirkimo Nr.... 104. - panaikinti 2014-06-12 Telšių apskrities VPK sprendimą Nr. 86-S-11181,... 105. - priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (t.1, b. l. 3-8, 10-15).... 106. Atsakovo - Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato iniciatyva... 107. Atsakovas Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir trečiasis... 108. Teismo prašymu atsakovas Telšių apskrities VPK 2014 m. liepos 16 d. pateikė... 109. Ginčo esmė... 110. Esminis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl to, ar tiekėjas (trečiasis... 111. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo... 112. Ieškovas nurodė, kad Atsakovas, nesivadovaudamas Pirkimo sąlygų 47 punktu... 113. Byloje nustatyta ir atsakovas (Perkančioji organizacija Telšių apskrities... 114. Pagal VPĮ 40 straipsnio nuostatas perkančioji organizacija privalo... 115. VPĮ 85 straipsnio 1 dalyje (pirkimui taikoma 2013-10-22 įstatymo red.,... 116. VPK 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus perkančioji... 117. Telšių apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) 2014 m. sausio 27... 118. Analogišką išaiškinimą Perkančiajai organizacijai 2014-05-16 yra... 119. Todėl yra nepagrįst ieškovo UAB „Saukla“ argumentai, kad Perkančioji... 120. Teismas taip pat sprendžia, kad ta aplinkybė, jog Perkančioji organizacija... 121. Ieškinio argumentai, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo... 122. Atsižvelgiant į 2014-09-02 ieškovo UAB „Saukla“ „Rašytinio... 123. Dėl konfidencialios informacijos ... 124. Ieškovas UAB „Saukla“ nesutinka su Atsakovo bei Trečiojo asmens... 125. Teismas, iš esmės sutikdamas su ieškovo UAB „Saukla“ argumentais, kad... 126. Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad ieškovas UAB „Saukla“ 2014-07-03... 127. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartimi atsakovas Telšių... 128. Nepaisant byloje esančios Viešojo pirkimo medžiagos, 2014-07-29 teismui... 129. Be to, trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ kartu su „Atsiliepimu į... 130. Kaip jau buvo minėta, turėdamas realią galimybę teisme susipažinti su visa... 131. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad ieškovas UAB... 132. Dėl tiekėjo UAB „Autobastionas“ realių galimybių teikti perkamą... 133. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad tiekėjo UAB... 134. Teismas pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „Autobastionas“ teismui yra... 135. Kaip jau buvo nurodyta, prie UAB „Autobastionas“ pasiūlymo yra pateiktos... 136. Dėl UAB „Autobastionas pasiūlytos neįprastai mažos paslaugos kainos ir... 137. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 138. Atmetus ieškovo UAB „Saukla“ ieškinį, ieškovo turėtos bylinėjimosi... 139. Atsakovas Telšių apskrities VPK ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB... 140. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 141. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartimi taikyta laikinoji... 142. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas... 143. UAB „Saukla“ ieškinį atmesti.... 144. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartimi taikytą laikinąją... 145. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...