Byla 2-384-231/2015
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovė UAB ,,Solveiga“ įgaliotam atstovui direktoriui S. P., atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Tadui Paslavičiui, trečiojo asmens Lietuvos Respublikos vyriausybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgalioto atstovo Vitalijaus Sosunovičiaus, trečiojo asmens Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo įgaliotos atstovės Viktorijos Kasperavičienės,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Solveiga“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims LR Vyriausybei atstovaujamai LR Aplinkos ministerijos bei valstybės įmonei Registrų centrui dėl nuosavybės teisių pripažinimo

Nustatė

3Ieškovė UAB ,,Solveiga“ pateiktu patikslintu ieškiniu prašo: 1) 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešojo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo - priėmimo akto pagrindu pripažinti UAB „Solveiga", įmonės kodas 181220133, nuosavybės teisę į šį turtą: a) automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 7998-6018-1013, kurios bendras plotas 1659,57 kv.m.; b) automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 4400-1861-3075, kurios bendras plotas 1510,24 kv. m.; c) automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", unikalus Nr. 7998-2015-3011, bendras plotas - 1613,01 kv. m.; 2) Panaikinti: a). Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2006-03-01 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2257-79 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Trakų g. Nr. 37, 1679 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0701-1754; b). Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2238-79 dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Karaimų g. 66C, 1490 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7285; c) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2239-79 dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Karaimų g. 66B, 1598 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7330.

4Ieškovė ieškinyje pažymėjo, kad vadovaujantis LR Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymu 1992-01-28 d. viešo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. 5 buvo privatizuotas ir 1992-05-08 perdavimo-priėmimo aktu UAB „Solveiga" perduotas Valstybinės buitinių paslaugų įmonės turtas: dvi automobilių stovėjimo aikštelės Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", kurių plotas atitinkamai 1302 kv. m. ir 1350 kv. m., bei automobilių stovėjimo aikštelė Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", kurios plotas - 1564 kv. m. Tuometinis LR Valstybinis inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuras UAB „Solveiga" užsakymu 1993 m. atlikęs kadastrinius matavimus, parengė minėtų aikštelių techninės apskaitos bylas.

5Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad tikslu atlikti nuosavybės teisių į privatizuotas automobilių aikšteles registraciją, UAB „Solveiga" Valstybiniam inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui pateikė tiek 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartį tiek 1992-05-08 perdavimo - priėmimo aktą, tačiau dėl ieškovei nežinomų priežasčių, nuosavybė minėtas aikšteles įregistruota nebuvo. 2009-03-09 UAB „Solveiga" pakartotinai kreipėsi į VĮ „Registrų centras" su prašymu įrašyti nekilnojamųjų daiktų - aukščiau nurodytų stovėjimo aikštelių - kadastro duomenis (įregistruoti daiktinę teisę) į nekilnojamojo turto kadastrą. VĮ „Registrų centras" 2009-03-25 sprendimu atsisakė įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi nepateikti dokumentai, patvirtinantys jų suformavimo teisėtumą bei tinkamumą naudoti. 2009-05-08 VĮ „Registrų centras" Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjo UAB „Solveiga" skundą dėl VĮ „Registrų centras" 2009-03-25 sprendimo ir pakeisdama skundžiamą sprendimą nutarė UAB „Solveiga" prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų - minėtų automobilių stovėjimo aikštelių - kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkinti, nes parengtose statinių (aikštelių) bylose nurodyti plotai nesutampa su 1992-05-08 priėmimo-perdavimo akte nurodytais automobilių stovėjimo aikštelių plotais. Ieškovė nurodė, kad 2009 m. UAB „Solveiga:" užsakymu UAB „Traksalis" atliko naujus automobilių stovėjimo aikštelių kadastrinius matavimus ir suformavo kadastrinių matavimų bylas. Kadangi UAB „Traksalis" atliktų tikslių kadastrinių matavimų rezultatai nors ir nežymiai skyrėsi tiek nuo 1993 m. Valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro atliktų matavimų rezultatų, tiek nuo 1992-05-08 priėmimo-perdavimo akte nurodytų automobilių stovėjimo aikštelių plotų, UAB „Solveiga" kreipėsi išaiškinimo į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ieškovei pateikė informaciją, kad nuo 1980 m. iki 2002 m. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymui buvo taikomas geodezinis metodas, tai yra naudotas teodolitas ir metalinė juosta arba tik metalinė juosta bei metalinė ruletė. Nuo 2002 m. nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastrinius duomenis naudojama valstybinė koordinačių sistema bei užsakovo topografinė medžiaga. Nacionalinė žemės tarnybos rašte pažymėta, kad nustatant statinio kadastro duomenis, išmatuojamos fizinės statinio ribos, todėl, jei statinys nebuvo rekonstruotas, kapitališkai suremontuotas ar kitaip pertvarkytas <...> statinio plotas, apskaičiuotas nustačius kadastro duomenis pagal skirtingų metodikų reikalavimus, neturėtų skirtis.

6Ieškovė nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsakė, kad automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Trakų mieste Karaimų g. ir Trakų g. (prie restorano „Galvė") nebuvo rekonstruotos, keičiant jų užstatymo plotą. Atsižvelgdama į tai, kad nuo statybos pabaigos (1982 m. ir 1986 m.) ir iki šių dienų bendrovės privatizuotų automobilių stovėjimo aikštelių fizinės ribos ir užstatymo plotas nesikeitė, UAB „Solveiga" konstatavo, jog surašant 1992-05-08 perdavimo - priėmimo aktą buvo padaryta klaida - nurodyti tikrovę neatitinkantys duomenys apie automobilių stovėjimo aikštelių plotus. Ieškovė nurodė, kad nesant galimybės ištaisyti padarytą klaidą ir atlikti statinių teisinę registraciją įprasta tvarka, UAB „Solveiga" kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą su pareiškimu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, kad UAB „Solveiga" nuosavybės teisėmis valdo 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo - priėmimo akto pagrindu įsigytas: 1) automobilių stovėjimo aikštelę Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 7998-6018-1013, kurios bendras plotas 1659,57 kv. m., 2) automobilių stovėjimo aikštelę Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr.7998-6018-3075, kurios bendras plotas 1510,24 kv. m.; 3) automobilių stovėjimo aikštelę Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", unikalus Nr.7998-2010-3011), bendras plotas - 1613,01 kv. m.

7Ieškovė pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija nurodė, kad trys ginčo automobilių stovėjimo aikštelės nuosavybės teise priklauso ne UAB „Solveiga", bet Trakų rajono savivaldybei. Vadovaujantis 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 870 "Dėl Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos", šios aikštelės 2005 m. spalio 13 d. ir 2006 m. kovo 01 d. priėmimo - perdavimo aktais LR Vyriausybės atstovo - Vilniaus apskrities viršininko buvo perduotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. VĮ „Registrų centras" 2012 m. įregistravo Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisę į šį turtą. Ieškovė nurodė, kad paaiškėjus šioms aplinkybėms, Trakų rajono apylinkės teismas, UAB „Solveiga" pareiškimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą netenkino. Vilniaus apygardos teismas, 2013-12-18 išnagrinėjęs UAB „Solveiga" atskirąjį skundą paduotą dėl 2012-12-10 sprendimo, minėtą sprendimą savo 2013-12-18 nutartimi (pridedama) panaikino ir civilinę bylą nutraukė.

8Ieškovė pažymėjo, kad ginčo automobilių stovėjimo aikštelės kartu su kitu Trakų rajono Valstybinės buitinių paslaugų įmonės turtu buvo privatizuotos UAB „Solveiga" 1992 m. sausio mėn. 28 d. viešojo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. 5, kurią patvirtino Trakų rajono privatizavimo komisijos pirmininkas, kaip tai ir numatė tuo metu galiojusio LR Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 18 str. Visas Trakų rajono valstybinės buitinių paslaugų įmonės turtas, tame tarpe ir ginčo aikštelės UAB „Solveiga" buvo perduotas Trakų rajono valdybos patvirtintu 1992-05-08 perdavimo -priėmimo aktu. Viešojo akcijų pasirašymo sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas tikslu įregistruoti nuosavybės teises į privatizuotus nekilnojamojo turto objektus buvo pateikti Lietuvos Respublikos Valstybiniam inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui. Duomenų apie tai, kad 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešojo akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5 ir pasirašytos akcijos teismine ar kitokia tvarka būtų pripažintos negaliojančiomis nėra. Ieškovo teigimu šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Solveiga" valstybinį turtą - ginčo aikšteles privatizavo teisėtai, laikantis tuo metu galiojusio LR Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nuostatų.

9Ieškovė taip pat pažymėjo, kad nuosavybės teisė į Trakų rajono savivaldybei perduotas automobilių stovėjimo aikšteles VĮ Registrų centre buvo įregistruota neteisėtai, pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, kadangi dar iki ginčo automobilių stovėjimo aikštelių perdavimo Trakų rajono savivaldybei, pastarosios užsakymu VĮ Registrų centras 2005 m. rugsėjo mėn. atliko šių aikštelių kadastrinius matavimus ir parengė nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylas, suteikiant šiems nekilnojamojo turto objektams aukščiau paminėtus unikalius numerius. Šie unikalūs numeriai, skiriasi nuo 1992 m. UAB „Solveiga‘‘ privatizuotų tų pačių automobilių stovėjimo aikštelių jau turimų ir VĮ „Registrų centras" ankščiau suteiktų bei į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašytų unikalių numerių.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas S. P. nurodė, kad pasibaigus valstybės įmonės Trakų buitinio aptarnavimo paviljono privatizavimui, ginčo objektą - aikšteles inventorizavo norėdamas nustatyti tikslią jų buvimo vietą, plotį, būklę. Ieškovės atstovas papildomai paaiškino, kad dėl nuosavybės teisės į nurodytas aikšteles įregistravimo nesikreipė, kadangi minėtos aikštelės buvo įmonės balanse ir buvo privatizuotos kaip valstybės įmonei Trakų buitiniam aptarnavimo paviljonui priklausantis turtas, t.y. priklausinys. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, ieškovės atstovas teigė atskira nuosavybės teisės registracija į aikšteles UAB ,,Solveiga“ nebuvo reikalinga. UAB ,,Solveiga“ atstovas prašė pripažinti nuosavybės teisę į ginčo objektą – automobilių stovėjimo aikšteles ir ieškinį tenkinti visiškai.

11Atsakovė nagrinėjamoje byloje Trakų rajono savivaldybės administracija su pateiktu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad aikštelės, kurių nuosavybę prašo pripažinti ieškovė, yra įregistruotos Trakų rajono savivaldybės vardu, šiais unikaliais numeriais ir plotais: 1490 kv. m. ploto automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-0669-7285, esanti Karaimų g. 66c, įregistravimo pagrindas 2005-10-13 priėmimo perdavimo aktas, Nr. 2238-79; automobilių stovėjimo aikštelė, esanti Karaimų g. 66 b, 1598 kv. m ploto., unikalus Nr. 4400-0669-7330, įregistravimo pagrindas 2005-10-13 priėmimo perdavimo aktas, Nr. 2239-79; automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-0701-1754, įregistravimo pagrindas 2006-03-01 priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2257-79. Taigi, atsakovės teigimu, ieškovas prašo įgyti nuosavybės teisę į nuosavybę, kuri teisėtai priklauso Trakų rajono savivaldybės administracijai ir atsižvelgiant į jo paties pateiktus duomenis, nėra aišku i kokią nuosavybę - turtą ieškovas pretenduoja.

12Dėl teisinės nuosavybės registracijos - atsakovas nurodė, kad vienas svarbiausių šio ginčo dalykų tai turto - nuosavybės įregistravimas. Ieškovas ilgą laiką - t.y. nuo 1992 metų iki 2009-03-09 neregistravo-delsė įgyvendinti savo menamas teises į ginčo dalyką. Atsakovės teigimu, iš ieškovės ieškinyje pateiktų motyvų matyti, kad ieškovė savo menamas teises galimai įgijo viešo akcijų pasirašymo būdu - t. y. už atitinkamas akcijas mokėdamas atitinkamą sumą pinigų. Atsakovo teigimu, laikytina, kad toks teisių įgijimo būdas yra ne kas kita kaip sandoris, o tokio pobūdžio sutartis, kurioje viena šalis - pirkėjas perka akcijas į tam tikro objekto dalį, kita šalis pardavėjas (valstybė) objektą parduoda (privatizuoja) turėtų būti prilygintina pirkimo - pardavimo sutarčiai, ir jai turėtų būti taikomos pirkimo- pardavimo sutartims taikytinos teisės aktų nuostatos. Atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis 1964 m. LTSR civilinio kodekso 255 str. „Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustatė kitokio termino. Dėl svarbių priežasčių praleistą šį terminą galėjo atstatyti teismas. Už nurodyto straipsnio nustatytų taisyklių nesilaikymą - nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebegaliojo."

13Taip pat atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis 1992-01-28 Viešo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. 5 buvo privatizuojamas Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas ir privatizuojamas fiziniams asmenims. Iš 1992-05-08 perdavimo-priėmimo akto matyti, kad perduodamas buitinių paslaugų paviljonas, nurodytas skirtingu adresu nei kad buvo nurodyta viešo akcijų pasirašymo sutartyje Nr. 5, o perdavimo - priėmimo akte nenurodyta nei data nei numeris, tai yra kokia viešo akcijų pasirašymo sutartimi remiamasi. Atsakovė pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra aišku kaip UAB „Solveiga" galėjo priimti turtą, jei jos nurodytoje viešojo akcijų pasirašymo sutartyje Nr. 5 privatizavimo procese dalyvavo fiziniai asmenys. Atsakovė taip pat nurodė, kad dar didesnių abejonių kelia kitas perdavimo-priėmimo aktas (papildomas prie 1992-05-08 perdavimo akto) kurio pagrindu UAB „Solveiga" menamai priima minėtas aikšteles. Keltinas klausimas, kokiu teisiniu pagrindu ir kuo remiantis atsirado minėtas priėmimo- perdavimo aktas.

14Atsakovė pateiktame atsiliepime taip pat pažymėjo, jog ieškovė kaip uždaroji akcinė bendrovė galėjo įgyti turtą tik aukciono arba konkurso būdu, tačiau ne viešo akcijų pasirašymo pagrindu (ką nurodo ieškinyje ir pati ieškovė). Atsižvelgiant į tai, atsakovė teigė, kad minėtas ieškovės nuosavybės įgijimo būdas kaip ir ieškovo pateikti perdavimo - priėmimo aktai laikytini kaip neturintys teisinio pagrindo. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad ieškovė informacijos, kad minėtos aikštelės buvo įtrauktos į privatizavimo programas (privatizavimų programų), kitos informacijos apie šių aikštelių privatizavimą, nurodytos minėtame įstatyme apskritai nepateikė, todėl neaišku ar minėti objektai apskritai buvo privatizuoti.

15Atsakovės teigimu, Trakų rajono savivaldybė teisėtai įregistravo ginčo dalyką - aikšteles, kaip savo nuosavybes teisę, o teisinio pagrindo neregistruoti ginčo aikštelių nebuvo, nes minėti objektai kažkieno vardu registruoti nebuvo. Atsakovė pažymėjo, kad minėtos aikštelės yra viešosios paskirties, skirtos įgyvendinti viešiesiems interesams, kuriuos įgyvendina savivaldybė pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą. Atsakovė taip pat paminėjo, kad nei priėmimo-perdavimo aktų, kurių pagrindu aikštelės tapo savivaldybės nuosavybe, nei VĮ „Registrų centro" įregistravimo fakto, nei 2009 m. gegužės 8 d. VĮ „Centrinio teritorinio ginčų nagrinėjimo 2009-03-25 sprendimo (taip pat ir paties 2009-03-09 VĮ „Registrų centras“ sprendimo) Nr. 146 įstatymų nustatytais terminais ieškovė neskundė teismui kaip galimai neteisėtų, todėl praleido įstatymo nustatytus terminus apskųsti priimtiems administracinių subjektų sprendimams, o objektyvių motyvų dėl ko jie turėtų būti atnaujinti nepateikė. Pabrėžtina, kad neapskundus šių sprendimų kaip neteisėtų, ieškovė prarado galimybę ginčyti ginčo dalyką. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovė prašė ieškovės ieškinį atmesti.

16Teismo posėdžio metu Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti.

17Trečiasis asmuo nagrinėjamoje byloje, valstybės įmonė Registrų centras su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškinyje nurodyti nekilnojamieji daiktai - 1659,57 kv. m ploto aikštelė, unikalus Nr. 7998-6018-1013, ir 1510,24 kv. m ploto aikštelė, unikalus Nr. 4400-1861-3075, esančios Karaimų g., Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., bei 1613,01 kv. m ploto aikštelė, unikalus Nr. 7998-2015-3011, esanti Trakų g., Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. (toliau - Aikštelės), Nekilnojamojo turto registre (toliau - Registras) neįregistruoti (ieškinyje neteisingai nurodyti 1510,24 kv. m bei 1613,01 kv. m ploto aikštelių unikalūs numeriai). Taip pat trečiasis asmuo pažymėjo, kad Registre 1490 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. 4400-0669-7285, esančios Karaimų g. 66C, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., ir Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į ją 2005-11-10 įregistruotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2238-79, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos, pagrindu; nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės. Registre 1598 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. 4400-0669-7330, esančios Karaimų g. 66B, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., ir Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į ją 2005-11-10 įregistruotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2239-79, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos (Nr. 226499; Registro Nr. 44/454194) pagrindu; nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės. Registre 1679 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-0701-1754, esanti Trakų g. 37, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., ir Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės į ją 2007-06-13 įregistruotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2006-03-01 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2257-79, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-09-15 parengtos nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos pagrindu.

18Trečiasis asmuo pažymėjo, kad registre įrašyti duomenys apie automobilių stovėjimo aikšteles, unikalus Nr.: 4400-0669-7285, 4400-0669-7330, 4400-0701-1754 atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

19Trečiasis asmuo pateiktame atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškovė nepagrįstai ieškinyje teigia, kad valstybės įmonei Respublikiniam inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurui pateikė 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartį Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo-priėmimo aktą turėdama tikslą įregistruoti savo nuosavybės teises į aikšteles, ir neva dėl jai nežinomų priežasčių nuosavybės teisės į Aikšteles nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje nebuvo įregistruotos. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog UAB „Solveiga" į valstybės įmonę Respublikinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą dėl aikštelių ir savo nuosavybės teisių į jas įregistravimo niekada nesikreipė. Ieškovė kreipėsi į valstybės įmonę Respublikinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą su 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo-priėmimo aktu ne dėl nuosavybės teisių į Aikšteles, esančias Karaimų g., ir Trakų g., Trakų r. sav., įregistravimo, o dėl nuosavybės teisių į gamybinį pastatą unikalus Nr. 7996-0000-1012 (nuo 2006-12-11 Registre įregistruotas kaip Daugiabutis gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis), esantį Vytauto g. 19, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., įregistravimo nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje. Tai VĮ Registrų centro teigimu patvirtina ieškovės pateiktas valstybės įmonės Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro 1997-05-21 Detalizuotas pažymėjimas Nr. 083999, kuriame nurodyta, kad gamybinis pastatas ir kiemo įrenginiai yra adresu Vytauto g. 19, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. Tretysis asmuo pažymėjo, kad UAB „Solveiga" į nekilnojamojo turto registravimo įstaigą dėl nekilnojamųjų daiktų – aikštelių ir jos nuosavybės teisių į jas įregistravimo pirmą kartą kreipėsi 2009-03-09.

20Trečiasis asmuo nesutiko su ieškovės argumentais, kad nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas suteikdamas vienam ir tam pačiam nekilnojamajam turto objektui - ginčo automobilių stovėjimo aikštelėms naujus unikalius numerius pažeidė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-11-27 nutarimu Nr. 1395 patvirtintų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių (galiojusių iki 2011-01-01) 2 p., nes neva tų pačių nekilnojamųjų daiktų unikalūs numeriai jau buvo įrašyti į Registrą. VĮ Registrų centras pažymėjo, kad statiniui unikalus numeris suteikiamas prieš šio statinio kadastrinių matavimų bylos sudarymą, tai yra matininkui kreipiantis į Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją su prašymu pateikti jam pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (duomenų paketą), reikalingus nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylai parengti (unikalų numerį, registro įrašo numerį), kad šiuos duomenis matininkas galėtų įrašyti į kadastrinių matavimų bylą. Statiniui unikalaus numerio suteikimas nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 3 d., nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Registre. O UAB „Traksalis" 2009-06-02 parengtoje kadastrinių matavimų byloje užfiksuotos aikštelės, į kurias ieškovas prašo pripažinti jam nuosavybės teises (pirmas reikalavimas), niekada nebuvo įregistruotos Registre, jų kadastro duomenys nebuvo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, 1993-11-04 ir 1993-11-05 buvo sudarytos tik kadastro duomenų bylos Nr.: 38749, 38750, kuriose nebuvo statinius identifikuojančių duomenų - unikalių numerių. VĮ Registrų centras pažymėjo, kad atsakovės užsakymu matininkas prieš sudarydamas 2005-08-29, 2005-09-15 automobilių stovėjimo aikštelių kadastrinių matavimų bylas, kreipėsi į kadastro tvarkytoją dėl pradinių Automobilių stovėjimo aikštelių kadastro duomenų pateikimo, nurodydamas, kad šie nekilnojamieji daiktai formuojami pirmą kartą, o nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, nenustatęs minėtuose straipsniuose numatytų aplinkybių, neleidžiančių įrašyti kadastro ir registro duomenis, pagrįstai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų, 2005-11-10, 2007-06-13 įregistravo automobilių stovėjimo aikšteles ir Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teises į jas pateiktų dokumentų pagrindu.

21Trečiasis asmuo pateiktame atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškinio pirmu reikalavimu prašoma 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo-priėmimo akto pagrindu pripažinti uždarajai akcinei bendrovei „Solveiga" nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: 1659,57 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 7998-6018-1013, esančią Karaimų g., Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., 1510,24 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-1861-3075 (ieškinio reikalavime neteisingai nurodytas unikalus numeris), esančią Karaimų g., Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., 1613,01 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 7998-2015-3011 (ieškinio reikalavime neteisingai nurodytas unikalus numeris), esančią Trakų g., Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., užfiksuotus UAB „Traksalis" 2009-06-02 parengtose aikštelių kadastrinių matavimų bylose bei neįregistruotus registre. VĮ registrų centras pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. 2 d. 2 p. nustatyta, jog statinio unikalus numeris nekinta visą jo egzistavimo laiką. Tai yra įstatymas draudžia į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti tų pačių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis su kitais unikalias numeriais, ką savo ieškinyje nurodė pati ieškovė. Todėl trčiasis asmuo pažymėjo, kad nepatiksimus šio reikalavimo, jis turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

22Trečiasis asmuo - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovė daugiau kaip 20 metų siekia įregistruoti nuosavybės teises į ginčo aikšteles, tačiau negalėjo VĮ "Registrų centras" bei anksčiau veikusiam Lietuvos Respublikos Valstybinis inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus.

23Trečiasis asmuo pažymėjo, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti, kad UAB „Solveiga" privatizavo šiuo metu Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias aikšteles, jog būtent ieškovės nurodytos aikštelės buvo privatizavimo objektu, kadangi akivaizdu, jog skiriasi Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bei ieškovės nurodomų aikštelių plotai. Pats faktas, kad 1992 metais privatizuojant Trakų buitinio aptarnavimo paviljoną ieškovės nurodomos aikštelės nebuvo net inventorizuotos, patvirtina, jog nurodomos aikštelės nebuvo privatizavimo objektu, kadangi jos UAB „Solveiga" užsakymu inventorizuotos, atlikti kadastriniai matavimai, parengtos aikštelių techninės apskaitos bylos tik 1993 m. lapkričio mėn.

24Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus ir prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad privatizavimo teisinių santykių – įstatymo nuostatos imperatyvios. Privatizavimo teisinių santykių subjektais viešojo akcijų išpirkimo sutartimi galėjo būti tik fiziniai asmenys, taigi Valstybės įmonę Buitinių įmonių paviljoną privatizavo fiziniai asmenys, o ne UAB ,,Solveiga“, taigi tuo atveju, jei ginčo objektas – aikštelės būtų privatizuotos jos atitinkamai turėjo būti perduotos ne UAB ,,Solveiga“ o privatizavime dalyvavusiems fiziniams asmenimis. Trečiojo asmens atstovas atitinkamai pažymėjo, kad ieškovas savo nuosavybės teisę neteisingai kildina iš perdavimo akto, o ne iš privatizavimo teisinių santykių. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti.

25Ieškinys atmestinas.

26Iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių ir ieškovės atstovo teismo posėdžio metu pateiktų paaiškinimų matyti, kad ieškovė teigia, jog vadovaujantis 1992 m. sausio 28 d. viešo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. 5 ir 1992 m. gegužės 8 d. perdavimo-priėmimo aktu UAB „Solveiga" perduotas Valstybinės buitinių paslaugų įmonės turtas: dvi automobilių aikštelės Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", kurių plotas atitinkamai perdavimo akte buvo nurodytas 1302 kv. m. ir 1350 kv. m. bei automobilių aikštelė Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", kurios plotas - 1564 kv. m. Ieškovės teigimu, siekiant nustatyti ieškovei perduoto turto tikslius parametrus, plotą, buvimo vietą, nurodytos aikštelės ieškovės buvo inventorizuotos, o 1993 m. UAB „Solveiga" užsakymu Lietuvos Respublikos Valstybinis inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuras atliko nurodytų aikštelių kadastrinius matavimus, parengė minėtų aikštelių techninės apskaitos bylas. (t. I, b.l. 31-37, 38-42) Ieškovė patikslintame ieškinyje pažymėjo, kad siekdama atlikti nuosavybės teisių į privatizuotas automobilių aikšteles registraciją UAB „Solveiga" Valstybiniam inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biurui pateikė tiek 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartį, tiek 1992-05-08 perdavimo-priėmimo aktą, tačiau dėl ieškovei nežinomų priežasčių nuosavybė nebuvo įregistruota. (t. I, b.l. 143) Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslino, kad dėl aikštelių registracijos iki 2009 m. nesikreipė, kadangi nurodytos aikštelės UAB ,,Solveiga“ buvo privatizuotos privatizuojant Valstybinę buitinių paslaugų įmonę ir ieškovei, perduotas visas valstybinės buitinių paslaugų įmonės turtas, todėl ir atskira aikštelių registracija, kaip atskiro nuosavybės teisės objekto, reikalinga nebuvo.

27Iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių ir bylos medžiagoje esančios informacijos matyti, kad 2009-03-09 UAB „Solveiga" kreipėsi į VĮ ,,Registrų centras" su prašymu įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto registrą, tačiau 2009-03-25 sprendimu VĮ "Registrų centras" Nr. KS-1135 atsisakė įrašyti aikštelių kadastrinius duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi nepateikti dokumentai, patvirtinantys jų suformavimo teisėtumą ir tinkamumą naudoti. (t. I, b.l. 55) Pareiškėjas šį sprendimą apskundė, tačiau VĮ "Registrų centras" Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009-05-08 sprendimu Nr. 146, prašymo taip pat netenkino ir pakeitė motyvus, nurodydama, jog aikštelių plotai parengtose bylose nesutampa su priėmimo-perdavimo akte nurodytais aikštelių plotais. (t. I, b.l. 56) 2011 m. lapkričio 9 d. UAB „Solveiga" pakartotinai kreipėsi į VĮ "Registrų centras" su prašymu įregistruoti nuosavybes teise aikšteles, tačiau šis prašymas 2011-11-23 sprendimu, taip pat buvo netenkintas. Apskundus šį sprendimą VĮ "Registrų centras" Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2012-01-11 sprendimu Nr. 9 2011-11-23 sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas UAB „Solveiga" kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, kad UAB „Solveiga" nuosavybės teisėmis valdo 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo - priėmimo akto pagrindu įsigytas automobilių stovėjimo aikšteles Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė“ bei automobilių stovėjimo aikštelę Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė“. Trakų rajono apylinkės teismas 2012-12-10 sprendimu pareiškimo netenkino, o Vilniaus apygardos teismas nurodytą sprendimą panaikino ir nutarė civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nutraukti. (t. I, b.l. 89-91)

28Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad: 1) Registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2238-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos (Nr. 226497; Registro Nr. 44/454192) pagrindu 2005-11-10 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1490 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0669-7285, esančią Karaimų g. 66C, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., o nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės į nurodytą aikštelę (t. I, b.l. 103); 2) Registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2239-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos (Nr. 226499; Registro Nr. 44/454194) pagrindu 2005-11-10 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1598 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0669-7330, esančią Karaimų g. 66B, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., o nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės į nurodytą aikštelę. (t. I, b.l. 104) 3) Registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2006-03-01 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2257-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-09-15 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos Nr. 226678; Registro Nr. 44/476123) pagrindu 2007-06-13 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1679 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-0701-1754, esančią Trakų g. 37, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. (t. I, b.l. 105)

29Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovė UAB ,,Solveiga” nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės administracija neteisėtai įregistravo nuosavybės teisę į ieškovės privatizuotą turtą, todėl pateikiamu patikslintu ieškiniu prašo: 1. 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešojo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo - priėmimo akto pagrindu pripažinti UAB „Solveiga", įmonės kodas 181220133, nuosavybės teisę į šį turtą: - Automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 7998-6018-1013, kurios bendras plotas 1659,57 kv. m.; - Automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Karaimų g. prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 4400-1861-3075, kurios bendras plotas 1510,24 kv. m.; Automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Trakų rajono savivaldybėje Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", unikalus Nr. 7998-2015-3011, bendras plotas - 1613,01 kv. m.; 2. Panaikinti: Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2006-03-01 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2257-79 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Trakų g. Nr. 37, 1679 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0701-1754; Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2238-79 dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Karaimų g. 66C, 1490 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7285; Panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotojo atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktą Nr. 2239-79 dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios adresu Trakai, Karaimų g. 66B, 1598 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7330 (toliau tekste ginčo objektas taip pat vadinamas bendru pavadinimu – Aikštelės).

30Dėl UAB ,,Solveiga“ nuosavybės teisės į ginčo objektą pripažinimo

31Kaip matyti iš aukščiau išanalizuotų faktinių bylos aplinkybių ir ieškovės atstovo išsakytų paaiškinimų, ieškovė nurodo, kad viešo akcijų pasirašymo sutartimi buvo privatizuota valstybės įmonė Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas su visu jam priklausančiu turtu, tarp kurio, kaip pagrindinio daikto priklausiniai, privatizuotos Aikštelės ir vėliau teisėtai perduotos UAB ,,Solveiga“.

32Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Valstybinio turto privatizavimo teisinis reglamentavimas buvo pradėtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. vasario 28 d. priimtu Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymu, įsigaliojusiu tų pačių metų kovo 20 d. Šio įstatymo 1 str. 1 d. reglamentavo, kokių įmonių, įstaigų bei kito valstybinio turto pirminį privatizavimą reglamentuoja nurodytas įstatymas, apibrėžė privatizavime galėjusius dalyvauti subjektus, bei galimus privatizavimo būdus. Nurodyto įstatymo 7 str. 1 d. buvo numatyta, kad privatizavimo objektas yra įmonė, įstaiga, pastatas ar kitas valstybinis turtas, įtrauktas į privatizavimo programas. Nurodyto įstatymo 14 str. 1 dalyje buvo numatyta, kad valstybinis turtas privatizuojamas: 1) parduodant privatizavimo objektus aukcione; 2) skelbiant viešą akcijų pasirašymą. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 14 str. 2 d. buvo numatyta, kad privatizavimo objektas (akcijos) parduodamas fiziniam asmeniui privačios nuosavybės teise, fizinių asmenų grupei - bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Nurodyto įstatymo 9 str. 1 d. buvo numatyta, kad privatizavimo objektus (akcijas) gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat asmenys, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną turėjo teisę gauti Lietuvos pilietybę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, tuo tarpu 9 str. 2 d. juridiniams asmenims numatytas draudimas už rublius įsigyti privatizavimo objektų (akcijų).

33Vertinant UAB ,,Solveiga“ nurodytą privatizavimo objektą ir sprendžiant ieškovės nuosavybės teisių pripažinimo į Aikšteles klausimą, būtina išanalizuoti, kas sudarė privatizavimo objektą 1992-05-08 pasirašant viešo akcijų pasirašymo sutartį, t.y. ar pagrįstai ieškovė nurodo, kad ginčo aikštelės buvo privatizuotos, kaip privatizuojamo turto – Valstybinės įmonės Trakų buitinio aptarnavimo paviljono pagrindinio pastato, adresu Vytauto g. 19, priklausinys. Tik nustačius nurodytą aplinkybę, būtų galima spręsti ieškovės nuosavybės teisių į ginčo objektą pripažinimo klausimą. Priešingu atveju, konstatavus, kad ginčo objektas – automobilių stovėjimo Aikštelės yra atskiri nuosavybės teisės objektai, privatizavimo metu priklausę valstybei nuosavybės teise, jų nuosavybę UAB ,,Solveiga“ būtų galima pripažinti tik tuo atveju, jei nurodytos Aikštelės, vadovaujantis Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nuostatomis būtų atskirai įtrauktos į privatizavimo programas ir ieškovė būtų dalyvavausi nurodytų Aikštelių privatizavimo procese.

34Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 4.12-4.15 str. nuostatomis daiktai yra skirstomi į pagrindinius daiktus, galinčius būti savarankiškais teisinių santykių objektais, ir antraeilius. Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Pagal LR CK 4.19 str. priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Pagal LR CK 4.14 str. 1 d. antraeilio daikto likimą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. LR CK 4.14 str. 2 d. nurodyta, kad pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kilus ginčui dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai.

35Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo nuostatas, priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t.y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2008; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2011; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2013; kt.).

36Esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2005; 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008; 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012; kt.).

37Ieškovės pateiktais duomenimis, 1991-09-03 privatizavimo komisijos nutarimo privatizuoti įmonę (objektą) pagrindu, 1992-01-28 sudaryta viešo akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5, kuria privatizuotas Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas, adresu Vytauto g. 17, Trakai. (t. I, b.l. 20-28) 1992-05-08 buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodoma, kad remiantis 1992 m. sausio mėn. (diena neįrašyta) viešojo akcijų pasirašymo sutartimi Nr. (numeris neįrašytas) Trakų rajono Valstybinė buitinių paslaugų įmonė perdavė privatizuotą Trakų m. buitinių paslaugų paviljoną, esantį Trakų m., Vytauto g. 19, o naujai įsikūrusi akcinė bendrovė UAB ,,Solveiga“ priėmė išpirktą valstybinį kapitalą sekančiai: (I) pagrindinės priemonės, 2. mažavertis inventorius, 3. žaliavos ir medžiagos, 4. prekės, 5. pakuotos prekės, 6. gatava produkcija, 7. dirbančiųjų darbo knygelės pagal sąrašą, 8. dujų skaitiklio parodymai, elektros skaitliukai, vandens skaitliuko parodymai. (t. I, b.l. 28) Taip pat byloje pateiktas perdavimo-priėmimo aktas, su prierašu ,,papildomai prie 1992-05-08 perdavimo akto“, kuriame nurodyta, kad ,,Nuo Trakų rajono valstybinės buitinių paslaugų įmonės balanso perduodant privatizuotus Trakų miesto buities namus buvo neteisingai nurašytos pagrindinės priemonės, todėl remiantis pirminiais dokumentais bei faktiškai rastomis pagrindinėmis priemonėmis ir surašytas šis aktas“ (t. I, b.l. 29) Minėtame akte nurodyta: 1. pastatas, 2. kioskas, 3. kartono pjaustymo staklės, 4. katilai parafinui šildyti, 5. pagrindinės priemonės, esančios sandėlyje, 6. nusidėvėję įrenginiai, 7, įrengimai, 8. automobilių stovėjimo aikštelė prieš „kibininę“ 1350 m2 asfaltuoto ploto, 1302 m2 asfaltuoto ploto, 10. automobilių stovėjimo aikštelė prie ,,Galvės“ restorano 1564 m2 asfaltuoto ploto, II. kioskas. (t. I, b.l. 29)

38Taip pat iš byloje esančių duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos VĮ Valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras, iš UAB ,,Solveiga“ priėmęs dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę, t.y. ,,1) viešo akcijų pasiraš. sut. Nr. 5, 2) įmon. įreg. Pažym. Nr. AB92-50, 3) perdavimo-priėmimo aktą 1992-05-08, 4) įstatus“, išdavė detalizuotą pažymėjimą Nr. 083999 apie statinį, esantį Trakuose, Vytauto g. 19, kuriuo patvirtinta ieškovės nuosavybės teisė į gamybinį pastatą ir kiemo įrenginius. (t. I, b.l. 30).

39Vertinant ieškovės pateiktus įrodymus, kuriais ji pagrindžia savo nuosavybės teisę į Aikšteles, pažymėtina, kad ieškovės pateiktais dokumentais nėra patvirtintas aikštelių, kaip buitinio įmonių paviljono priklausinio sąsajos su pagrindiniu daiktu. Iš byloje esančių duomenų matyti, privatizuota valstybės įmonė Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas buvo registruota adresu Vytauto g. 17. (t. I, b.l. 20) Iš ieškovės pateikto detalizuoto pažymėjimo matyti, kad privatizuotas UAB ,,Solveiga“ vardu registruotas valstybės įmonės turtas – gamybinis pastatas ir kiemo įrenginiai buvo adresu Vytauto g. 19. (t. I, b.l. 30) Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje neginčytinai nustatyta, kad ginčo objekto - aikštelių adresai yra sekantys: Karaimų g. 66C, Trakai; Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai, taigi konstatuoti, kad Aikštelės geografiškai buvo susietos su privatizuoto buitinio kombinato gamybiniu pastatu - negalima. Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti Aikštelių funkcinį ryšį su privatizuotu buitinių paslaugų paviljonu, t.y. byloje nėra duomenų, kad aikštelių bendra ūkinė paskirtis yra skirta tinkamam UAB ,,Solveiga“ privatizuoto gamybinio pastato ar kito buitiniam paslaugų kombinatui priklausančio turto naudojimui. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste taip pat pažymėtina, kad nors ieškovė ir nurodo, kad privatizuotos aikštelės buvo įtrauktos į valstybės įmonės Trakų buitinio kombinato balansą, o šiuo metu yra UAB ,,Solveiga“ balanse, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų byloje nėra pateikta. Nagrinėjamoje byloje taip pat pažymėtina, kad ieškovė nepateikia įrodymų, kad iki teisminių procesų dėl Aikštelių nuosavybės teisės ieškovei pradžios, ginčo Aikštelės būtų ieškovės naudotos, apskaitomos, už jas būtų mokėti nekilnojamojo turto – žemės mokesčiai. Šiuo atveju priešingai, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu pažymėjo, kad dėl Aikštelių teisinės registracijos kreipėsi tik 2009 m. ir nepateikė jokių duomenų, kad Aikštelės ieškovės būtų naudotos vykdant ūkinę komercinę veiklą arba kitu būdu naudojant privatizuotą gamybinį pastatą pagal paskirtį.

40Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad sprendžiant automobilių stovėjimo aikštelių pripažinimo pagrindiniu arba antraeiliu daiktu klausimą, pažymėtina, kad remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 1 d., Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi: 1) žemės sklypas; 2) statiniai; 3) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris: 1) žemės sklypas; 2) statiniai; 3) butai; 4) patalpos. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. To paties straipsnio 9 d. inžineriniai statiniai apibrėžiami kaip susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ statiniai pagal naudojimo paskirtį klasifikuojami į pastatus ir inžinierinius statinius. Inžineriniai statiniai klasifikuojami į susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius ir kitus inžinierinius statinius. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad ginčo statiniai – automobilių stovėjimo Aikštelės (klasifikuojami kaip inžineriniai statiniai) gali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteikti unikalūs numeriai. Tai patvirtina ir byloje esantys duomenys – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo registro duomenų banko išrašai (t. I, b.l. 103-105), iš kurių matosi, kad ginčo automobilių stovėjimo aikštelės buvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip Nekilnojamojo turto kadastro objektai, joms suteikti unikalūs numeriai.

41Iš aukščiau teismo išanalizuotų aplinkybių matyti, kad automobilių stovėjimo aikšteles adresu Karaimų g. 66C, Trakai; Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai pripažinti privatizuoto buitinių aptarnavimo kombinato antraeiliais daiktais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į teismo išanalizuotus duomenis, konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje ginčo objektas – automobilių stovėjimo Aikštelės yra savarankiški civilinių teisinių santykių objektai, todėl ieškovės nurodytos aplinkybės, kad Aikštelės UAB ,,Solveiga“ buvo privatizuotos 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartimi atmestini, kaip nepagrįsti.

42Kaip jau buvo minėta, Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 7 str. 1 d., apibrėžiant privatizavimo objektą nurodyta, kad privatizavimo objektas yra įmonė, įstaiga, pastatas ar kitas valstybinis turtas, įtrauktas į privatizavimo programas. Nurodyto įstatymo 9 str. str. 1 d. buvo numatyta, kad privatizavimo objektus (akcijas) gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat asmenys, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną turėjo teisę gauti Lietuvos pilietybę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, tuo tarpu 9 str. 2 d. juridiniams asmenims numatytas draudimas už rublius įsigyti privatizavimo objektų (akcijų).

43Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad nors ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ir nurodė, kad Valstybinė įmonė Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas su visu jam priklausančiu turtu buvo įtraukta į privatizavimo programas, tačiau nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Taip pat leistinais įrodymais nepatvirtino, kad Aikštelės adresais Karaimų g. 66C, Trakai; Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai buvo įtrauktos į privatizavimo programas kaip atskiri privatizavimo objektai. Šiuo atveju pažymėtina, kad ieškovė savo nuosavybės teisę į ginčo objektą kildina iš 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymų sutarties ir 1992-05-08 priėmimo perdavimo akto. Pažymėtina, kad vadovaujantis nurodytos viešo akcijų pasirašymo sutarties 1 punktu, pasirašant nurodytą sutartį, privatizavimo komisijos sprendimu buvo privatizuojamas Trakų buitinio aptarnavimo paviljonas. Nurodytus duomenis taip pat patvirtina byloje esantis Trakų rajono valdybos privatizavimo tarnybos apyrašas Nr. 9, kurio ketvirto ir penkto punktų duomenimis, buvo privatizuojamas buitinių paslaugų paviljonas. (t. II, b.l. 12-13). Byloje duomenų, kurių pagrindų galima būtų nustatyti, kad buvo privatizuojamos automobilių stovėjimo Aikštelės adresais Karaimų g. 66C, Trakai; Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai – nėra.

44Nagrinėjamoje byloje taip pat pažymėtina, kad ieškovė savo nuosavybės teisę į privatizuotą turtą taip pat kildina iš 1992-05-08 perdavimo priėmimo akto. Šiuo atveju pažymėtina, kad perdavimo-priėmimo aktas nėra dokumentas, kuriuo pagrindu pripažintina nuosavybės teisė į objektą. Šiuo atveju ieškovei siekiant pripažinti nuosavybės teisę į privatizuotą objektą, būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius kad ieškovė buvo privatizavimo teisinių santykių dalyvė ir privatizavo objektą Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatyme nurodytu būdu. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pažymėjo, kad ginčo aikštelės ieškovės buvo privatizuotos viešo akcijų išpirkimo sutartimi, tačiau Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 9 str. 2 d. draudė juridiniams asmenims įsigyti privatizuojamų objektų - akcijų. Šiuo atveju, nors ieškovė ir nurodo, kad 1992-01-28 viešo akcijų pasirašymo sutartimi privatizuotas turtas buvo privatizuotas fizinių asmenų ir UAB ,,Solveiga“ perduotas kaip įmonei, įkurtai atstovauti viešo akcijų pasirašymo sutartį pasirašiusius asmenis, tačiau nurodytus duomenis patvirtinančių įrodymų pateikta nėra. Taip pat nėra duomenų, kad ieškovės teigimu viešo akcijų pasirašymo sutarties pagrindu privatizuotos aikštelės būtų perduotos sutartį pasirašiusiems fiziniams asmenims, t.y. nėra pateikta nurodytus duomenis patvirtinančio priėmimo-perdavimo akto.

45Pažymėtina, kad vadovaujantis LR CPK 178 str., šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Teismas, išanalizavęs aukščiau įvardintas faktines bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių jos nuosavybės teisę į ginčo objektą – automobilių stovėjimo Aikšteles adresais: Karaimų g. 66C, Trakai, Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai, t.y. byloje nėra duomenų, kad ieškovė 1992 m. privatizavo nurodytą nekilnojamąjį turtą.

46Dėl perdavimo-priėmimo aktų panaikinimo

47Ieškovės pateiktais duomenimis, UAB ,,Solveiga“ 2012 m. kreipėsi Trakų rajono apylinkės teismą su pareiškimu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinantį, kad UAB „Solveiga" nuosavybės teisėmis valdo 1992 m. sausio mėn. 28 d. Viešo akcijų pasirašymo sutarties Nr. 5 ir 1992-05-08 perdavimo - priėmimo akto pagrindu įsigytas Automobilių stovėjimo aikšteles prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 7998-6018-1013, prie kavinės „Kibininė", unikalus Nr. 7998-6018-3075, bei automobilių stovėjimo aikštelę Trakų mieste Trakų g. prie restorano „Galvė", unikalus Nr. 7998-2010-3011), bendras plotas. Ieškovė pažymėjo, kad nurodytos bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu, suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija nurodė, kad trys ginčo automobilių stovėjimo aikštelės nuosavybės teise priklauso ne UAB „Solveiga", bet savivaldybei ir vadovaujantis 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 870 "Dėl Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos", šios aikštelės 2005 m. spalio 13 d. ir 2006 m. kovo 01 d. priėmimo-perdavimo aktais LR Vyriausybės atstovo - Vilniaus apskrities viršininko buvo perduotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. VĮ „Registrų centras" 2012 m. įregistravo Trakų rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teisę į šį turtą: - automobilių stovėjimo aikštelę, esančią adresu Trakai, Trakų g. Nr. 37, 1679 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0701-1754; automobilių stovėjimo aikštelę, esančią adresu Trakai, Karaimų g. 66C, 1490 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7285; automobilių stovėjimo aikštelę, esančią adresu Trakai, Karaimų g. 66B, 1598 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7330. (t. I, b.l. 103-105) Ieškovė teigia, kad ginčo aikštelės minėtais priėmimo-perdavimo aktais negalėjo būti perduotos atsakovei, kadangi 1992 m. buvo privatizuotos UAB ,,Solveiga“.

48Vertinant ieškovės nurodytus teiginius, paminėtina, kad anksčiau teismo išanalizuotais bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad ginčo Aikštelės ieškovės būtų privatizuotos, o ieškovės nuosavybės teisė į nurodytą turtą įregistruota nebuvo.

49Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 str. 3 d. 3a punkte nustatyta, kad „Savivaldybių nuosavybėn perduodamas šis turtas, kurį jos valdo patikėjimo teise: <...> miestų ir gyvenviečių bendros paskirties komunalinio ūkio objektai, reikalingi savivaldybių funkcijoms atlikti: gatvės ir vietinės reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais statiniais (tiltais, viadukais, požeminėmis bei antžeminėmis perėjomis, laiptais, atramos sienelėmis, visuomeninio keleivinio transporto stotelėmis, paviljonais, kelių eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis, inžinerine įranga, lietaus kanalizacijos tinklais bei komunikacijomis, automobilių parkavimo ir saugojimo aikštelėmis) <...>". Valstybinio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarka yra reguliuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimu Nr. 870, kuriame nurodoma, kokia informacija savivaldybės pateiktina vyriausybei, siekiant perimti valstybinį, patikėjimo teise valdomą turtą, savo nuosavybėn. Iš byloje esančių atsakovės pateiktų kadastrinių matavimo bylų matyti, kad 2005-08-29 užsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo parengtos automobilių stovėjimo aikštelių: adresu Karaimų g., Nr. 66c byla Nr. 226497 (t. I, b.l. 81-85) Karaimų g. Nr. 66b, byla Nr. 226499 (t. I, b.l. 74-80), bei 2005-09-05 parengta automobilių stovėjimo aikštelės adresu Trakų g. 37, Trakai byla nr. 226678 (t. I, 45-73) Taip pat pažymėtina, kad iš byloje pateiktų perdavimo aktų matyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioto atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2006-03-01 perdavimo - priėmimo aktu Nr. 2257-74 Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn buvo perduota automobilių stovėjimo aikštelė, esanti adresu Trakuose, Trakų g. Nr. 37, 1679 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0701-1754 (t. I, b.l. 42); Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioto atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktu Nr. 2238-73 Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn buvo perduota automobilių stovėjimo aikštelė esanti Trakuose, Karaimų g. Nr. 66C, 1490 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7285 (t. I, b.l. 79); Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioto atstovo ir Trakų rajono savivaldybės 2005-10-13 perdavimo - priėmimo aktu Nr. 2239-79 Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn buvo perduota automobilių stovėjimo aikštelė Trakuose, Karaimų g. Nr. 66B, 1598 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 4400-0669-7330 (t. I., b.l. 72) Taip pat iš byloje esančių nekilnojamojo turto registro ir kadastro bylų matyti, kad atsakovei priėmus jai perduotą valstybinį turtą – ginčo Aikšteles, atsakovė kreipėsi dėl nuosavybės teisės į Aikšteles įregistravimo ir: 1) Registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2238-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos (Nr. 226497; Registro Nr. 44/454192) pagrindu 2005-11-10 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1490 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0669-7285, esančią Karaimų g. 66C, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., o nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės į nurodytą aikštelę; 2) Registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2005-10-13 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2239-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-08-29 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos (Nr. 226499; Registro Nr. 44/454194) pagrindu 2005-11-10 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1598 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0669-7330, esančią Karaimų g. 66B, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., o nuo 2012-04-12 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisės į nurodytą aikštelę. 3) Registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimo Nr. 870 ir 2006-03-01 perdavimo-priėmimo akto Nr. 2257-79 bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2005-09-15 parengtos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos Nr. 226678; Registro Nr. 44/476123) pagrindu 2007-06-13 įregistruotos Trakų rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 1679 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-0701-1754, esančią Trakų g. 37, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav.

50Apibendrinant Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisę į Aikšteles patvirtinančius dokumentus, darytina išvada, kad savivaldybė teisėtai ir nepažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo nuostatų perėmė jos patikėjimo teise valdytą ir viešųjų poreikių tenkinimui skirtą turtą, t.y. automobilių stovėjimo aikšteles adresu Karaimų g. 66C, Trakai; Karaimų g. 66B, Trakai; Trakų g. 37, Trakai bei teisėtai įregistravo savo nuosavybės teisę į nurodytą nekilnojamąjį turtą.

51Šiuo atveju taip pat pabrėžtina, kad ieškovės reikalavimas panaikinti anksčiau minėtus priėmimo-perdavimo aktus yra išvestinis iš jos pirmojo reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo. Tik pripažinus ieškovės nuosavybės teisę į ginčo Aikšteles, ji įgytų LR CPK 5 straipsnyje įtvirtintą teisę kreiptis teisminės gynybos dėl nurodytų administracinių aktų nuginčijimo teismine tvarka, nes atsirastų pagrindas teigti, jog jie tikrai ar tariamai pažeidžia jos, kaip turto savininkės, teises ar teisėtus interesus. Šiuo atveju taip pat papildomai pažymėtina, kad ieškovės ginčijami priėmimo-perdavimo aktai priimti viešojo administravimo subjekto, todėl jų nuginčijimui taikytinos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nuostatos, kuriose teigiama, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.“ Šiuo atveju, kaip nurodė pati ieškovė teismo posėdžio metu, apie ginčijamus priėmimo-perdavimo aktus sužinojo 2012 metais, bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nagrinėjimo teisme metu, tačiau įstatymo numatyta teise dėl nurodytų teisės aktų nuginčijimo per vieną mėnesį nepasinaudojo, todėl prarado teisinę galimybę reikalauti priėmimo-perdavimo aktų panaikinimo.

52Dėl aikštelių teisinės registracijos ir unikalių numerių nekilnojamojo turto objektams suteikimo

53Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisė į ginčo Aikšteles buvo įregistruota neteisėtai, pažeidžiant galiojančius teisės aktų reikalavimus, kadangi VĮ Registrų centras 2005 m. atliko aikštelių kadastrinius matavimus ir parengė nekilnojamojo turto bylas, suteikiant nekilnojamojo turto objektams naujus unikalius numerius, kurie skiriasi nuo VĮ Registrų centras anksčiau suteiktų ir į nekilnojamojo turto kadastrą įrašytų automobilių stovėjimo aikštelių numerių. (t. I, b.l. 144)

54Vertinant ieškovės pateiktus argumentus pažymėtina, kad, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. 2 d. nustato, kad į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys: 1) objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys; 2) unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką <...>. Taip pat, įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris) (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. 3 d.) Iš nurodytų teisės normų darytina išvada, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas nereglamentuoja unikalaus numerio suteikimo procedūros, tačiau šio įstatymo 6 str. 2 dalies 2 ir 3 punktai nustato, kad unikalų statinio numerį, Kadastro nuostatų nustatyta tvarka, suteikia Kadastro tvarkytojas ir šis unikalus numeris nekinta visą statinio buvimo laiką.

55Šiuo atveju pažymėtina, kad anksčiau išanalizuotais bylos duomenimis nustatyta, kad 1993-11-04 buvo parengta Aikštelių, esančių Karaimų gatvėje techninės apskaitos byla Nr. 38749, o 1993-11-05 buvo parengta aikštelės, esančios Trakų g. techninės apskaitos byla Nr. 38750. (t. I, b.l. 31-37, 38-42). Nurodytose bylose automobilių stovėjimo aikštelių unikalūs numeriai suteikti nebuvo. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. UAB „Solveiga:" užsakymu UAB „Traksalis" atliko naujus automobilių stovėjimo aikštelių kadastrinius matavimus ir suformavo kadastrinių matavimų bylas, kuriose automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Trakų g. unikalus numeris nurodomas 7998-2015-3011 (t. I, b.l. 46), automobilių stovėjimo aikštelių Karaimų g. unikalūs numeriai nurodomi 7998-6018-1013 ir 4400-1861-3075 (t. I, b.l. 51) Šiuo atveju pažymėtina, kad ieškovė duomenų, kad nurodytos kadastrinių matavimų bylos būtų teiktos Kadastro tvarkytojui nepateikė, taigi pripažintina, kad ieškovės užsakymu parengtos kadastrinių matavimų bylos ir jose nurodyti unikalūs numeriai išviešinti nebuvo.

56Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tik Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 str., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. nustatytais pagrindais. Nagrinėjamu atveju nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas, nenustatęs minėtuose straipsniuose numatytų aplinkybių, neleidžiančių įrašyti kadastro ir registro duomenis, pagrįstai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų, atsižvelgdamas į atsakovės pateiktas nekilnojamojo turto ir kadastro registro bylas Nr. 226499, 226497, 226678, 2005-11-10 m. ir 2007-06-13 m. įregistravo Automobilių stovėjimo aikšteles ir Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teises į jas pateiktų dokumentų pagrindu ir būtent atliktos nuosavybės teisės registracijos metu nekilnojamojo turto objektams – ginčo Aikštelėms buvo suteikti unikalūs numeriai: Aikštelei, esančiai Karaimų g. 66C, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0669-7285; Aikštelei, esančiai Karaimų g. 66B, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0669-7330; Aikštelei esančiai Trakų g. 37, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0701-1754. (t. I, b.l. 103-105) Vertinant anksčiau nurodytus duomenis ir konstatavus, kad ieškovės užsakymu UAB ,,Traksalis“ parengtos kadastrinių matavimų bylos VĮ Registrų centrui pateiktos nebuvo ir jų duomenys įrašyti nekilnojamojo turto kadastrą nebuvo, pripažintina, kad unikalūs numeriai buvo teisėtai suteikti registruojant atsakovės nuosavybės teisę į ginčo objektą nekilnojamojo turto ir kadastro registro bylų Nr. 226499, 226497, 226678, pagrindu.

57Išanalizavus visas byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis nurodytu teisiniu registravimu pripažintina, kad ieškovė neįrodė savo nuosavybės teisės į ginčo objektą, o atsakovės nuosavybės teisė į automobilių stovėjimo aikšteles: 1) Karaimų g. 66C, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0669-7285; 2) Karaimų g. 66B, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0669-7330; 3) Trakų g. 37, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. - unikalus Nr. 4400-0701-1754 įregistruota teisėtai ir laikantis anksčiau teismo išanalizuoto teisinio reglamentavimo reikalavimų todėl ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas.

58Kitų, šalių procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu įvardintų aplinkybių ir pateiktų įrodymų, teismas neanalizuoja, kaip nesusijusių su nagrinėjamos bylos dalyku.

59LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis LR CPK 79 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 9 p. išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu pripažintinos išlaidos, skirtos atvykimui į teismo posėdį. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pateikė teismui prašymą priteisti 24,84 EUR išlaidų, išleistų kuro sąnaudoms vykstant į teismo posėdžius nagrinėjamoje byloje, padengti. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ir patikslintą ieškinį atmetus, 24,84 EUR suma trečiojo asmens naudai priteisiama iš ieškovės.

60Vadovaujantis LR CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, valstybei iš ieškovės priteisiamos 6,96 EUR bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 80, 88, 92, 96, 177-178, 259-260, 265, 270, 273 str. teismas

Nutarė

62ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.

63Priteisti iš ieškovės UAB ,,Solveiga“ 24,84 EUR išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu trečiojo asmens Aplinkos apsaugos ministerijos, atstovaujančios Lietuvos Respublikos Vyriausybę, naudai.

64Priteisti iš ieškovės UAB ,,Solveiga“ 6,96 EUR bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Ieškovė UAB ,,Solveiga“ pateiktu patikslintu ieškiniu prašo: 1) 1992 m.... 4. Ieškovė ieškinyje pažymėjo, kad vadovaujantis LR Valstybinio turto... 5. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad tikslu atlikti nuosavybės... 6. Ieškovė nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 7. Ieškovė pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu... 8. Ieškovė pažymėjo, kad ginčo automobilių stovėjimo aikštelės kartu su... 9. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad nuosavybės teisė į Trakų rajono... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas S. P. nurodė, kad pasibaigus... 11. Atsakovė nagrinėjamoje byloje Trakų rajono savivaldybės administracija su... 12. Dėl teisinės nuosavybės registracijos - atsakovas nurodė, kad vienas... 13. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis 1992-01-28 Viešo akcijų... 14. Atsakovė pateiktame atsiliepime taip pat pažymėjo, jog ieškovė kaip... 15. Atsakovės teigimu, Trakų rajono savivaldybė teisėtai įregistravo ginčo... 16. Teismo posėdžio metu Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas... 17. Trečiasis asmuo nagrinėjamoje byloje, valstybės įmonė Registrų centras su... 18. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad registre įrašyti duomenys apie automobilių... 19. Trečiasis asmuo pateiktame atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškovė... 20. Trečiasis asmuo nesutiko su ieškovės argumentais, kad nekilnojamojo turto... 21. Trečiasis asmuo pateiktame atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškinio pirmu... 22. Trečiasis asmuo - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos... 23. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo... 24. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas palaikė atsiliepime į... 25. Ieškinys atmestinas.... 26. Iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių ir ieškovės atstovo teismo... 27. Iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių ir bylos medžiagoje... 28. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad: 1) Registre, Lietuvos... 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovė UAB ,,Solveiga” nurodo,... 30. Dėl UAB ,,Solveiga“ nuosavybės teisės į ginčo objektą pripažinimo... 31. Kaip matyti iš aukščiau išanalizuotų faktinių bylos aplinkybių ir... 32. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Valstybinio turto privatizavimo teisinis... 33. Vertinant UAB ,,Solveiga“ nurodytą privatizavimo objektą ir sprendžiant... 34. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 4.12-4.15 str.... 35. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 36. Esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio... 37. Ieškovės pateiktais duomenimis, 1991-09-03 privatizavimo komisijos nutarimo... 38. Taip pat iš byloje esančių duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos VĮ... 39. Vertinant ieškovės pateiktus įrodymus, kuriais ji pagrindžia savo... 40. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad sprendžiant automobilių... 41. Iš aukščiau teismo išanalizuotų aplinkybių matyti, kad automobilių... 42. Kaip jau buvo minėta, Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 7... 43. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad nors ieškovės atstovas teismo... 44. Nagrinėjamoje byloje taip pat pažymėtina, kad ieškovė savo nuosavybės... 45. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR CPK 178 str., šalis privalo įrodyti... 46. Dėl perdavimo-priėmimo aktų panaikinimo... 47. Ieškovės pateiktais duomenimis, UAB ,,Solveiga“ 2012 m. kreipėsi Trakų... 48. Vertinant ieškovės nurodytus teiginius, paminėtina, kad anksčiau teismo... 49. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių... 50. Apibendrinant Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teisę į Aikšteles... 51. Šiuo atveju taip pat pabrėžtina, kad ieškovės reikalavimas panaikinti... 52. Dėl aikštelių teisinės registracijos ir unikalių numerių nekilnojamojo... 53. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad ieškovė patikslintame ieškinyje... 54. Vertinant ieškovės pateiktus argumentus pažymėtina, kad, Lietuvos... 55. Šiuo atveju pažymėtina, kad anksčiau išanalizuotais bylos duomenimis... 56. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsisako... 57. Išanalizavus visas byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis... 58. Kitų, šalių procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu įvardintų... 59. LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo... 60. Vadovaujantis LR CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 80, 88, 92, 96, 177-178,... 62. ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.... 63. Priteisti iš ieškovės UAB ,,Solveiga“ 24,84 EUR išlaidų, susijusių su... 64. Priteisti iš ieškovės UAB ,,Solveiga“ 6,96 EUR bylinėjimosi išlaidų,... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...