Byla 2A-333-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Komeksimas“, PH Industries Solucion GmbH, akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Prioritetas“ ir antstoliui R. K. dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14 ir Nr. S-16215-14 pripažinimo iš dalies negaliojančiais, 2014 m. vasario 14 d. nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, 2014 m. kovo 14 d. trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-20 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14, Nr. S-16215-14 dalį dėl geležinkelio kelio Nr. 50 (un. Nr. 4400-3096-4628) pardavimo; pripažinti ieškovę skolininko pasiūlyta pirkėja, atitinkamai pakeisti turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktus; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014 m. vasario 14 d. geležinkelio kelio nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Prioritetas“, nutraukimą; pripažinti neteistu ir negaliojančiu 2014 m. spalio 20 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Prioritetas“ susitarimą SV(DK)-258 „Dėl 2014-03-14 trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-2014 „Dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią“ pakeitimo“. Teismo posėdžio metu ketvirtojo savo reikalavimo ieškovė nebepalaikė, tačiau jo neatsisakė.

5Ieškovė nurodė, kad 2014 m. vasario 14 d. su atsakove UAB „Prioritetas“ sudarė geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 50, esančio Pramonės g. 97, Vilniuje, nuomos sutartį. Sutarties 2.3 punktu šalys susitarė, jog nuomotojui (byloje atsakovei UAB „Prioritetas“) nusprendus parduoti turtą tretiesiems asmenims, nuomininkas (byloje ieškovė UAB „Ervin“) turi pirmenybės teisę įsigyti turtą iš nuomotojo. Nekilnojamojo turto registre nuomos sutarties sudarymo faktas nebuvo įregistruotas dėl atsakovės UAB „Prioritetas“ turtui taikyto arešto. Ieškovė dalyvavo derybose su atsakove dėl išnuomoto turto išpirkimo, tačiau atsakovės netenkino derybų dalyvių siūlymai, atsakovės pasiūlyta kaina trigubai viršijo penkių geležinkelio atšakų rinkos kainą, todėl ieškovė sustabdė derybas. Atsakovė 2014 m. spalio 13 d. pateikė pranešimą dėl nuomos sutarties vienašališko nutraukimo. Nuomos sutarties nutraukimo pagrindas – išnuomoto turto pardavimas per antstolį. Vėliau paaiškėjo, kad turtas buvo parduotas skolininko (byloje atsakovės UAB „Prioritetas“) pasiūlytiems pirkėjams – atsakovėms UAB „Komeksimas“ ir PH Industries Solution GmbH. Ieškovės įsitikinimu, turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktai yra negaliojantys dėl per mažos turto pardavimo kainos ir ieškovės teisių pažeidimo, o nuomos sutartis nutraukta nesant tam sutartyje įtvirtintų pagrindų, todėl skolininkės pasiūlyta pirkėja turėtų būti pripažinta ieškovė ir jai perkeltos geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 50 pirkėjos teisės.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pripažino nepagrįsta ieškovės poziciją, kuria ji ginčija pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus vadovaudamasi CPK 602 straipsniu ir teigdama, kad turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje nustatyta tvarka ir turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines ieškovės teises. Teismas pabrėžė, kad priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialiosios teisės normos, todėl nuomos sutartyje nuomotojo prisiimti įsipareigojimai nuomininkui netaikomi ir nuomininkas neturi pirmumo teisių į antstolio varžytynėse parduodamą turtą. Patikslinto ieškinio turinys leido teismui spręsti, kad ieškovė žinojo, jog skolininkei priklausantis turtas yra areštuotas ir bus parduodamas varžytynėse, su atsakove vedė derybas dėl jo įsigijimo.

8Teismas nurodė, kad pagal CPK 681 straipsnį, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą, antstolis areštuotą turtą (unikaliu Nr. 4400-0329-2502) įkainojo 32 500 Lt. Kadangi geležinkelio kelias Nr. 46 yra geresnės būklės nei kiti geležinkelio keliai, jis daugiau nei du kartus ilgesnis už kitus geležinkelio kelius ir vienintelis iš areštuotų geležinkelio kelių turi techninį pasą, todėl geležinkelio kelias Nr. 46 buvo įkainotas 12 500 Lt, o kiti keturi geležinkelio keliai su jiems priskiriamais dviem iešmais – po 5 000 Lt. Teismas pabrėžė, kad nesutikdami su areštuoto turto įkainojimu, jį turi teisę ginčyti vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas. Dėl areštuoto skolininkės UAB „Prioritetas“ turto įkainojimo nei išieškotojas, nei skolininkas per įstatyme nustatytą terminą prieštaravimų antstoliui nepareiškė, o tai reiškia, kad su įkainojimu abi vykdymo proceso šalys sutiko. Teismas nurodė, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė, išieškant skolas iš atsakovės UAB „Prioritetas“ VMI ir VSDFV naudai, todėl vykdymo procesas ieškovės teisių pažeisti negalėjo. Be to, geležinkelio kelio nuomos sutartis sudaryta tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Prioritetas“ nebuvo išviešinta viešame registre, todėl trečiųjų asmenų teisių ir pareigų neįtakoja. Teismas nurodė, kad ieškovė, manydama, jog UAB „Prioritetas“ nesilaikė sutarties sąlygų suteikti ieškovei pirmumo teisę įsigyti geležinkelio kelią, ir investavusi lėšas į nuomojamo turto pagerinimą, savo pažeistas turtines teises gali ginti pretenzijas reikšdama BUAB „Prioritetas“ administratoriui.

9Pasisakydamas dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo, teismas nurodė, kad atsakovėms UAB „Komeksimas“ bei PH Industries Solution GmbH nupirkus ginčo turtą, nuomos sutartis vienašališkai buvo nutraukta pagrįstai, nes pasikeitė nuomojamo turto savininkai. Atsižvelgęs į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis dėl bankroto bylos UAB „Prioritetas“ iškėlimo yra įsiteisėjusi, turtas parduotas antstolio, teismas sprendė, kad 2014 m. vasario 14 d. nuomos sutartis yra pasibaigusi ir nebegali būti vykdoma (ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p.).

10Ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014 m. spalio 20 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Prioritetas“ susitarimą SV(DK)-258 „Dėl 2014-03-14 trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-2014 „Dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią“ pakeitimo“ ieškovė teismo posėdžio metu nebepalaikė, todėl teismas dėl jo atskirai nepasisakė, tik pažymėjo, kad šis reikalavimas, kaip išvestinis, atmetus kitus ieškovės reikalavimus, nebegalėtų būti tenkinamas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti: pripažinti 2014 m. vasario 14 d. nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 nutraukimą neteistu ir negaliojančiu; pripažinti negaliojančia turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto dalį dėl geležinkelio kelio Nr. 50 (unikalus Nr. 4400-3096-4628) pardavimo; pripažinti ieškovę skolininko pasiūlyta geležinkelio kelio Nr. 50 (unikalus Nr. 4400-3096-4628) pirkėja. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nevykdė pareigos būti aktyviu, nevertino tariamo sandorio –skolininko pasiūlytiems pirkėjams ginčijamo turto pardavimo aplinkybių, apsiribojo tik siaurų ir sprendimui neturinčių reikšmės klausimų nagrinėjimu, teismo sprendimo neargumentavo, neatskleidė teismo nuomonės dėl įrodymų, o tik konstatavo faktus.

142. Teismas nemotyvuotai atmetė ieškovės prašymą pripažinti atsakovės UAB „Komeksimas“ dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, nors ši atsakovė aktyviai dalyvavo santykiuose su antstoliu ir UAB „Prioritetas“. Atsakovės direktorius D. Š. yra vienas iš UAB „Prioritetas“ akcininkų, todėl negalėjo nežinoti apie geležinkelio kelio Nr. 50 nuomos sutartį ir ieškovės pirmenybės teisę išpirkti šį turtą. Atsakovių UAB „Komeksimas“ ir UAB „Prioritetas“ glaudūs ryšiai leidžia spręsti apie galbūt galimą nesąžiningą atsakovių ir antstolio R. K. susitarimą parduoti turtą be varžytynių, bet teismas šio fakto nevertino.

153. Teismas nepagristai atsisakė tenkinti ieškovės prašymą išklausyti liudytojų, kurie iki turto perleidimo atsakovėms dalyvavo derybose su UAB „Prioritetas“. Liudytojai galėjo atskleisti esminius faktus apie realią ieškovei pasiūlytą ginčo daikto kainą, įrodyti turtą iš antstolio nupirkusių pirkėjų nesąžiningumą, patvirtinti, kad turto pirkėjai žinojo apie geležinkelio kelio nuomos sutartį ir pirmumo teises išpirkti kelią bei paaiškinti dėl kitų bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių. Neapklausęs visose derybose ir turto perleidime tiesiogiai dalyvavusių asmenų, teismas negalėjo tinkamai įvertinti bylos aplinkybių, neturėjo išsamios informacijos apie ginčo įvykių eiliškumą ir aplinkybių visumą.

164. Teismas nepasisakė ir neišreiškė argumentuotos nuomonės dėl ieškovės reikalavimo pripažinti ieškovę skolininko pasiūlyta pirkėja. Teismas neargumentavo savo teiginio, kad vykdant priverstinį turto pardavimą, nuomotojo įsipareigojimai nuomininkui netaikomi ir nuomininkas neturi jokių pirmumo teisių į antstolio varžytynėse parduodama turtą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad turtas nebuvo parduotas varžytynėse, nes antstolis atšaukė varžytynes ir pardavė turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui, todėl nagrinėjamu atveju sandoriui negalima taikyti priverstinio turto pardavimo iš varžytynių normų. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui iš esmės yra pirkimo–pardavimo sandorio analogas, tik sandorį tvirtina ne notaras, o antstolis. Skolininkas turi teisę savarankiškai spręsti dėl pirkėjo kandidatūros, o esant nuomos sutartyje įtvirtintam įsipareigojimui, privalėjo pasiūlyti antstoliui geležinkelio kelio Nr. 50 pirkėja ieškovę.

175. Teismo sprendimas iš esmės yra be motyvų, o tai laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Sprendimo motyvuojamojoje dalyje apsiribota pažodiniu atsakovų atsiliepimų ir dublikų argumentacijos perrašymu, todėl teismo išvados padarytos neanalizuojant byloje surinktų įrodymų ir ieškovės pateiktų argumentų.

186. Nepagrįstos teismo išvados dėl tinkamo turto vertės nustatymo vykdymo procese. Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis turtą vertino jo neapžiūrėjęs. Teismas neatsižvelgė į tą faktą, kad po kito įvertinimo, kurį 2014 m. spalio 15 d. pagal atsakovių užsakymą po turto įgijimo padarė kvalifikuotas turto vertintojas, geležinkelių kelių vertė padidėjo dešimteriopai, todėl negalima laikyti pagrįstu teismo argumento, kad ginčyti areštuoto turto įkainojimą turi teisę tik vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas.

197. Teismas nurodė, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė ir vykdymo procesas ieškovės teisių pažeisti negalėjo, tačiau turto pardavimo procedūros aplinkybių išaiškinimas ir įvertinimas galėjo nustatyti šio sandorio šalių (skolininko, pirkėjų ir antstolio) nesąžiningumo faktą, kuris turi reikšmės bylai, nes teismas palaiko atsakovių nuomonę, kad geležinkelio kelio nuomos sutartis nebuvo išviešinta viešame registre ir todėl trečiųjų asmenų teisių ir pareigų neįtakoja.

208. Teismo išvados padarytos neanalizuojant byloje surinktų įrodymų ir ieškovės pateiktų argumentų. Teismas nepadarė nė vienos nuorodos dėl byloje esančių įrodymų, todėl yra pagrindas manyti, kad teismui pritrūko laiko išsamiam bylos medžiagos tyrimui. Teismas per mažai laiko skyrė šiai bylai. Priimdamas sprendimą, teismas nesilaikė CPK nuostatų, reglamentuojančių teismo sprendimo turiniui keliamus reikalavimus.

21Atsakovė BUAB „Prioritetas“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

221. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo panaikinti sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Teismo sprendimas yra pagrįstas ir motyvuotas, jame pasisakyta dėl visų sprendimo priėmimui reikšmingų aplinkybių – tiek dėl ieškinyje išdėstytų argumentų, susijusių su nuomos sutarties nutraukimu, tiek dėl teisiniams santykiams taikomų materialiosios teisės normų. Tinkamas sprendimo motyvavimas negali reikšti išsamaus kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens išsakyto argumento ar pateikto įrodymo aptarimo.

232. Ieškovės nurodomos aplinkybės, kad teismas perrašė atsakovių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, nėra teisiškai reikšmingos, kadangi sprendimu teismas ieškinį pripažino nepagrįstu, todėl nenuostabu, kad sprendime nurodomi argumentai gali būti analogiški ar panašūs į atsakovių procesiniuose dokumentuose nurodomus argumentus.

243. Byloje kilęs ginčas dėl nuomos sutarties nutraukimo ir turto pardavimo teisėtumo. Šioms aplinkybėms nustatyti nėra reikšmingi ieškovės nurodytų liudytojų parodymai, susiję su tarp ieškovės ir atsakovės vykusiomis derybomis.

254. Nuomos sutarties nutraukimas buvo teisėtas, kadangi pasibaigus atsakovės nuosavybės teisei į turtą, atsakovė nebegalėjo nuomoti šio turto ieškovei, o naujajam turto savininkui iš nuomos sutarties kylančios teisės ir pareigos negalėjo pereiti, kadangi nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre.

26Atsakovė PH Industries Solution GmbH prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

271. Teismo sprendimas, priešingai nei teigia apeliantė, yra priimtas įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai ir visapusiškai įvertinus byloje esančius įrodymus ir priėmus motyvuotą sprendimą.

282. Teismas motyvuotai atmetė ieškovės prašymą pripažinti atsakovės UAB „Komeksimas“ dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, kadangi ieškovės prašymas buvo nepagrįstas, o prašymo tenkinimo atveju būtų pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str.). Apeliantė skunde apsiribojo tik savo nuomonės bei spėliojimų išdėstymu, tačiau nepateikė svarių argumentų, pagrindžiančių jos spėliojimus dėl atsakovių nesąžiningumo bei galimo susitarimo parduoti turtą be varžytynių.

293. Teisiškai nereikšmingi apeliantės teiginiai, kad teismas negalėjo tinkamai įvertinti bylos aplinkybių, kadangi teismo posėdyje nebuvo visose derybose ir turto perleidime tiesiogiai dalyvavusių asmenų, o atsakovių atstovai neva neturėjo išsamios informacijos apie ginčo įvykių eiliškumą ir aplinkybių visumą. Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, jog atstovaujamojo dalyvavimas procese yra būtinas. Atsakovių atstovai buvo išsamiai supažindinti su visomis bylos aplinkybėmis, todėl nėra pagrindo teigti, jog advokatas neturėjo išsamios informacijos apie ginčo aplinkybių visetą.

304. Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad sprendimą teismas motyvavo perrašydamas atsakovių argumentus. Teismas motyvavo sprendimą remdamasis visomis bylos faktinėmis aplinkybėmis ir visais į bylą pateiktais įrodymais, o tai, jog teismo sprendimo motyvai panašūs į atsakovių argumentus, tik parodo, jog atsakovės buvo teisios ir pateikė objektyvius įrodymus, o ieškovė nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo pozicijos. Teismas ištyrė ir įvertino bylos įrodymus atskirai ir jų visetą, teisines išvadas byloje nagrinėjamais klausimais motyvavo, todėl nėra pagrindo teigti, jog spręsdamas bylą teismas nesilaikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, išdėstytų CPK 176-185 straipsniuose, ar pažeidė pareigą motyvuoti teismo sprendimą.

315. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad teismas nepasisakė ir neišreiškė savo argumentuotos nuomonės dėl pagrindinio ieškovės reikalavimo – pripažinti ieškovę skolininko pasiūlyta pirkėja. Priešingai nei teigia apeliantė, teismas išsamiai išanalizavo faktines bylos aplinkybes, t. y. šalių sudarytą nuomos sutartį bei šios sutarties reikšmę trečiųjų sąžiningų įgijėjų atžvilgiu. Teismas pažymėjo, jog VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto skyrius 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu atsisakė įregistruoti nuomos sutarties juridinį faktą nekilnojamojo turto registre, kadangi turtas buvo areštuotas.

326. Teismas teisingai nurodė, jog priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialios teisės normos, todėl nuomos sutartyje nuomotojo prisiimti įsipareigojimai nuomininkui netaikomi ir nuomininkas neturi pirmumo teisių į antstolio vykdomose varžytynėse parduodamą turtą.

337. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė, todėl vykdymo procesas ieškovės teisių negalėjo pažeisti.

348. Siekdama įsigyti ginčo turtą ir žinodama apie turto pardavimo varžytynes, taikomą turto areštą, ieškovė turėjo imtis aktyvių veiksmų ir domėtis vykstančiu išieškojimo procesu, artėjančiomis varžytynėmis, turėjo veikti kaip atidus, protingas ir sąžiningas asmuo.

35Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“, vadovaudamasi CPK 45 straipsniu, prašo pripažinti ją netinkama atsakove ir pašalinti iš bylos. Atsakovė nurodo, kad nėra ginčijamų materialiųjų teisinių santykių subjektas, pažeidęs ieškovės teises, todėl negali pasisakyti dėl ieškovės reikalavimų ir apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, nes su ginčo geležinkelio privažiuojamojo kelio nuoma ir pardavimu susijusios aplinkybės jai nėra žinomos. Be to, apeliantė atsisakė dalies savo reikalavimų, susijusių su AB „Lietuvos geležinkeliai“, todėl bendrovė nepagrįstai patraukta atsakove nagrinėjamojoje byloje.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

38Apeliantė prašo jos apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes teismas neapklausė liudytojų, turinčių bylai reikšmingos informacijos. Apeliantės įsitikinimu, tam, kad būtų visapusiškai ištirtos bylos aplinkybės, būtina apklausti tiesioginius įvykių dalyvius: atsakovės PH Industries Solution GMBH vadovą A. S., atsakovės UAB „Komeksimas“ vadovą D. Š. ir antstolį R. K..

39Teisėjų kolegija atkreipia apeliantės dėmesį, kad pagal bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, įtvirtintą CPK 321 straipsnio 1 dalyje, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje įtvirtinta teismo diskrecijos teisė skirti apeliacinio skundo nagrinėjamą žodinio proceso tvarka tais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Apeliacinio skundo nagrinėjimą žodinio proceso tvarka ieškovė grindžia atsakovų (skolininkės pasiūlytų pirkėjų vadovų bei antstolio) apklausos būtinumu. Atsižvelgdama į bylos esmę, apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos dalyvių paaiškinimai apie geležinkelio įsigijimo procedūrų detales nėra reikšmingi sprendžiant ieškovės reikalavimo dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų dalies, kuria parduotas geležinkelio kelias Nr. 50, pripažinimo negaliojančiomis pagrįstumo klausimą. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų pripažinimo negaliojimą ieškovė grindžia per maža parduoto turto kaina ir savo kaip suinteresuoto asmens teisių pažeidimu. Parduodamo turto kainos dydį patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Ši aplinkybė byloje nustatyta ir neginčijama, taip pat byloje yra rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kokią kainą už parduodamą turtą sumokėjo skolininkės pasiūlytos pirkėjos, todėl papildomi ieškovės nurodytų asmenų paaiškinimai negali nurodyti ginčo išsprendimui reikšmingų aplinkybių. Savo kaip suinteresuoto asmens teisių pažeidimą ieškovė taip pat grindė aplinkybe, kad ji buvo parduodamo turto nuomininkė ir turėjo pirmumo teisę įsigyti nuomotojos parduodamą turtą. Ši ieškovės nurodyta aplinkybė yra vertinama teisės normų, reglamentuojančių vykdymo procesą ir priverstinį skolininko turto pardavimą, kontekste, todėl ieškovės nurodyti asmenys taip pat negalėtų nurodyti ginčo teisingam išsprendimui reikšmingų aplinkybių. Taigi ginčo objekto pardavimo aplinkybės yra aiškios ir patvirtintos byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d.), todėl apeliantės prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas.

40Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Sprendimo negaliojimą apeliantė grindžia vienu iš CPK 329 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu, teigdama, jog sprendimas yra be motyvų (sutrumpintų motyvų) (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Jeigu teismo sprendime nėra atsakyta į kai kuriuos ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks sprendimas yra nepagrįstas ar (ir) neteisėtas, dėl teismo išdėstytų argumentų pakankamumo turi būti sprendžiama įvertinus, ar materialieji ar procesiniai bylos aspektai, dėl kurių teismas nepasisakė, yra tokie svarbūs, jog dėl jų galėjo būti priimtas neteisingas sprendimas dėl bylos esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). CPK 270 straipsnyje įtvirtinti teismo sprendimo turinio reikalavimai. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuos reikalavimus skundžiamas teismo sprendimas atitinka. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, kuriais pripažino nepagrįstu ieškovės reikalavimą dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktų dalies pripažinimo negaliojančiomis bei nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (CPK 270 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, kad teismas atmetė ieškovės ieškinį ir sutiko su tam tikrais atsakovių atsiliepimuose išsakytais argumentais, negalima daryti išvados apie absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo buvimą ir teigti, jog sprendimas yra be motyvų. Taigi CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustačius, nagrinėtinas faktinis ir teisinis apeliacinio skundo pagrindas.

42Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

43Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad ieškovė ir atsakovė UAB „Prioritetas“ 2014 m. vasario 14 d. sudarė geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 50, esančio Pramonės g. 97 , Vilniuje, nuomos sutartį (1 t., 7-9 b. l.). Sutarties 2.3 punktu šalys susitarė, jog nuomotojui nusprendus parduoti turtą tretiesiems asmenims, nuomininkas turi pirmenybės teisę įsigyti turtą iš nuomotojo. Nekilnojamojo turto registre nuomos sutarties sudarymo faktas nebuvo įregistruotas dėl atsakovės UAB „Prioritetas“ turtui taikyto arešto (1 t., 14 b. l.). Antstolio R. K. kontoroje buvo vykdomos aštuonios vykdomosios bylos dėl bendros 686 604,31 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Prioritetas“ išieškotojams VMI ir VSDFV Šiaulių skyriui. 2014 m. rugsėjo 29 d. turėjo įvykti atsakovei priklausančio turto kartu ir geležinkelio privažiuojamųjų kelių pardavimo varžytynės (1 t., 20 b. l.), tačiau iki varžytynių skolininko pasiūlytiems pirkėjams įmokėjus atitinkamą parduodamo turto kainą į antstolio sąskaitą (v. b. Nr. 98-3835, 215, 216 b. l.), antstolis 2014 m. rugsėjo 9 d. priėmė patvarkymą dėl varžytynių nevykdymo (v. b. Nr. 98-3835, 228 b. l.). 2014 m. rugsėjo 23 d. antstolis surašė ir išdavė turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15631-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Komeksimas“ antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – gamybines patalpas, esančias Pramonės g. 97, Vilniuje, už 2 000 Lt ir 1/7 dalį susisiekimo komunikacijų, t. y. privažiuojamąjį kelią Nr. 46, kuris sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio Pramonės g. 97, Vilnius, unikalus Nr. 4400-0329-2502 dalį už 14 500 Lt (v. b. Nr. 98-3835, 229b. l.). 2014 m. rugsėjo 25 d. antstolis surašė ir išdavė turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15810-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui PH Industries Solution GmbH antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą už 73 000 Lt ir nuosavybės teisę į 6/7 dalis susisiekimo komunikacijų, t. y. privažiuojamuosius kelius Nr. 47, 48, 50, 51 bei šiems keliams priklausančius iešmus Nr. 127 ir Nr. 129, kurie sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio Pramonės g. 97, Vilniuje, unikalus Nr. 4400-0329-2502 dalį, už 20 000 Lt (v. b. Nr. 98-3835, 231 b. l.). Atsakovė UAB „Prioritetas“ 2014 m. spalio 7 d. pranešimu, antstoliui pardavus nuomos sutartyje įvardintas komunikacijas, informavo ieškovę apie nuomos sutarties nutraukimą (1 t., 7 b. l.). Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 7 d. nutartimi skolininkei UAB „Prioritetas“ iškelta bankroto byla; 2015 m. liepos 23 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto.

44Dėl įrodymų vertinimo

45Apeliantės teigimu, teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nevykdė pareigos būti aktyviu, nevertino skolininkės pasiūlytiems pirkėjams ginčijamo turto pardavimo aplinkybių. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės argumentais nesutinka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. CPK 177 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kasacinio teismo išaiškinta, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015).

46Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinio dalykas ir ieškinio faktinis pagrindas (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p.), t. y. ieškovo pareikštas reikalavimas ir faktinės reikalavimą pagrindžiančios aplinkybės. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14, Nr. S-16215-14 dalis dėl geležinkelio kelio Nr. 50 pardavimo; pripažinti ieškovę skolininkės pasiūlyta pirkėja ir atitinkamai pakeisti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų dalis. Šių aktų negaliojimą ieškovė grindė parduodamo turto kainos netinkamu nustatymu ir savo kaip suinteresuoto asmens teisių pažeidimu, teigdama, kad atsakovės pažeidė ieškovės kaip turto nuomininkės pirmenybės teisę išsipirkti turtą. Spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo pripažinti iš dalies negaliojančiomis turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų dalis dėl geležinkelio kelio Nr. 50 pardavimo, teismas nurodė, kad parduodamo turto kainą antstolis nustatė vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, atsižvelgęs į turto nusidėvėjimą, atsižvelgė į tai, kad teisę ginčyti areštuoto turto įkainojimą turi vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas, kurie antstolio nustatyto turto įkainojimo neginčijo, pabrėžė, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė, todėl vykdymo procesas ieškovės teisių negalėjo pažeisti.

47Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalį turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais: jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (6 p.); jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises (7 p.). CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte pabrėžta, kad turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. CPK 718 straipsnyje numatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkei UAB „Prioritetas“ ir išieškotojai VMI buvo pranešta apie pradinę geležinkelio privažiuojamųjų kelių pardavimo kainą – 26 000 Lt (v. b. Nr. 98-3835, 199 b. l.). Tokiu atveju darytina išvada, jog antstolis privažiuojamuosius kelius įkainojo 32 500 Lt. Aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis geležinkelio privažiuojamųjų kelių vidutinė rinkos vertė nurodyta 43 100 Lt (1 t., 15-46 b. l.), o antstolis šį turtą įvertino 32 500 Lt, nesudaro pagrindo spręsti apie per mažą nustatytą turto vertę, kadangi turtą antstolis vertina individualiai, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir kitas turto vertei nustatyti reikšmingas aplinkybes. Visi geležinkelio privažiuojamieji keliai skolininkės pasiūlytoms pirkėjoms buvo parduoti už 32 500 Lt. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tiek skolininkė, tiek išieškotoja su nustatyta parduodamo turto verte sutiko, nesant byloje įrodymų, leidžiančių abejoti antstolio nustatyta geležinkelio privažiuojamųjų kelių kaina, nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad ginčijami aktai privalėjo būti pripažinti negaliojančiais CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, t. y. dėl pernelyg mažos turto pardavimo kainos nustatymo. Ieškovės teiginiai dėl atsakovės UAB „Prioritetas“ ir jos turtą įsigijusių pirkėjų – UAB „Komeksimas“ ir PH Industries Solution GmbH – bei antstolio nesąžiningumo ir galimo nesąžiningo jų susitarimo dėl turto pardavimo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti rašytiniais įrodymais. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovė, teigdama, jog turtas skolininkės pasiūlytoms pirkėjoms buvo parduotas už per mažą kainą, prašydama perkelti pirkėjos teises, nenurodo, jog ketina sumokėti didesnę turto įsigijimo kainą.

48Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad teismas privalėjo konstatuoti, jog turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines ieškovės kaip suinteresuoto asmens teises. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad ieškovė nebuvo išieškotoja vykdymo procese, todėl vykdymo procese jos teisės negalėjo būti pažeistos. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad savo teisių pažeidimą ieškovė įrodinėja tuo, jog ji turėjo pirmumo teisę įsigyti priverstine tvarka parduodamą nuomos objektą. Nuomos sutarties 2.3 punktas išties patvirtina, jog nuomotojui nusprendus parduoti turtą tretiesiems asmenims, nuomininkas turi pirmenybės teisę įsigyti turtą iš nuomotojo, tačiau šioje byloje sprendžiant dėl ieškovės argumentų, susijusių su įrodinėjamu jos pirmumo teisės įsigyti parduodamą turtą pažeidimu, reikšminga aplinkybė yra ta, kad nuomotoja UAB „Prioritetas“ ginčo turtą pardavinėjo ne savo valia. Turtas buvo parduodamas priverstine tvarka vykdant sprendimus išieškotojų VMI ir VSDFV naudai. Turtas buvo areštuotas, ši aplinkybė ieškovei buvo žinoma, būtent dėl šios priežasties nuomos sutarties sudarymo faktas nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre ir šio fakto negalima panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Pati ieškovė patvirtino, jog derėjosi dėl turto įsigijimo, tačiau šalims nesusitarus dėl kainos, turto pirkimo–pardavimo sandorio nesudarė. Turtas buvo parduotas skolininkės pasiūlytoms pirkėjoms, joms į antstolio sąskaitą įmokėjus turto kainą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė į antstolio sąskaitą būtų įmokėjusi ketinamo įsigyti turto kainą. Priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialiosios vykdymo proceso teisės nuostatos, todėl nuomos sutartyje nustatyta tvarka nėra taikoma. Atsakovė UAB „Prioritetas“ galėjo parduodamo turto pirkėja pasiūlyti ieškovę, tačiau tokios pareigos įstatymas jai nenumatė, todėl turtą pardavus kitiems asmenims, o ieškovei neturint pirmumo teisės vykdymo procese ir šalims derybose ankščiau nesusitarus dėl parduodamo turto ieškovei, nėra pagrindo teigti apie ieškovės teisių pažeidimą ar tenkinti jos reikalavimą pripažįstant ją skolininkės pasiūlyta ginčo turto pirkėja. Ieškovė ieškinyje pati nurodė, kad dalyvavo derybose dėl turto išpirkimo, tačiau jos netenkino atsakovės pasiūlyta parduodamo turto kaina, todėl nusprendė laukti varžytynių. Išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo apeliantės argumentus dėl parduodamo turto per mažos kainos nustatymo ir ieškovės teisių pažeidimo pripažinti pagrįstais ir tenkinti ieškovės reikalavimą dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų ginčo turto dalyje pripažinimo negaliojančiais.

49Ieškiniu ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Prioritetas“ sudarytos nuomos sutarties nutraukimą. Apeliantės teigimu, teismas nepagrįstai atmetė jos reikalavimą dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Vadovaudamasi nuomos sutarties 8.1 punktu, sutarties nutraukimo neteisėtumą ieškovė grindė sutartyje įtvirtintų vienašališko nutraukimo pagrindų nebuvimu. Šalių sudarytos nuomos sutarties 8.1.1, 8.1.2 punktuose numatyti konkretūs vienašališko sutarties nutraukimo pagrindai – nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį, tyčia ar dėl neatsargumo žymiai blogina turto būklę (8.1.1 p.) arba daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar atlikti kitus mokėjimus pagal sutartį (8.1.2 p.). Minėta, kad nuomos sutarties sudarymo faktas Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruotas – VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti nuomos sutarties sudarymo faktą, motyvuodamas tuo, kad nekilnojamajam daiktui taikyti areštai ir nėra turtą areštavusių institucijų sutikimo. Apeliantė teisi, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nuomos sutartyje įtvirtintų vienašališko jos nutraukimo pagrindų, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nuomos teisiniai santykiai tarp šalių iš esmės pasibaigė pasikeitus nuomojamo turto savininkui, įvertinus faktą, kad ieškovės nuomos teisė nebuvo įregistruota viešame registre. CK 6.494 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai išnuomoto daikto nuosavybės teisė iš nuomotojo pereina kitam asmeniui, registruotina nuomos sutartis lieka galioti naujajam savininkui, jeigu iš nuomos sutarties atsiradusios teisės įstatymų nustatyta tvarka buvo įregistruotos viešame registre. Nagrinėjamu atveju nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešame registre, todėl pasikeitus nuomojamo daikto savininkui, nuomos sutartis neliko galioti naujam savininkui, o priešingai, dėl savininko pasikeitimo pasibaigė. Nustatytos faktinės aplinkybės ir aptartas joms taikytinas teisinis reguliavimas nesudaro pagrindo teigti, kad tarp ieškovės ir dabartinio geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 50 savininko turėtų tęstis nuomos teisiniai santykiai, todėl ieškovės reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu netenkintas pagrįstai.

50Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos faktinės aplinkybės, jų vertinimas ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančių materialiosios teisės normų taikymas ir aiškinimas, paneigia apeliantės argumentus dėl neatskleistos bylos esmės ir netinkamo byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo. Teismas bylą nagrinėjo pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ir išdėstytas faktines aplinkybes, įvertino byloje esančius įrodymus, kuriais ieškovė įrodinėjo savo reikalavimų pagrįstumą. Aplinkybė, kad ieškovės ir atsakovės sudarytoje nuomos sutartyje buvo numatyta ieškovės pirmumo teisė įsigyti parduodamą nuomos objektą, šiuo atveju nesudaro pagrindo kitaip vertinti teismo sprendimo ir spręsti apie ieškovės ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Ieškovės nurodyta aplinkybė dėl jos teisių pažeidimo investavus į nuomojamą turtą savo pinigines lėšas taip pat nelemia pareikštų reikalavimų tenkinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-2688-392/2016 duomenis ieškovė nėra pareiškusi kreditorinio reikalavimo atsakovės UAB „Prioritetas“ bankroto byloje.

51Dėl liudytojų apklausos

52Apeliantės teigimu, neapklausęs ieškovės prašomų apklausti liudytojų, teismas nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su turto pardavimo procedūromis. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad teismas neapklausė ieškovės prašomų apklausti liudytojų dėl aplinkybių, susijusių su turto pardavimu skolininkės pasiūlytiems pirkėjams, nedaro byloje esančių įrodymų tyrimo netinkamu ir neleidžia teigti, kad nebuvo įvertintos bylai reikšmingos aplinkybės. Byloje nustatyta, kad turtas parduotas skolininkės pasiūlytiems pirkėjams, kad jie į antstolio sąskaitą buvo įmokėję už ketinamą įsigyti turtą atitinkamas pinigų sumas, už kokią kainą turtas jiems buvo parduotas byloje nustatyta. Kitų aplinkybių, kurios būtų reikšmingos sprendžiant ieškovės reikalavimų pagrįstumą, teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti liudytojai negalėtų nurodyti, todėl nėra pagrindo teigti, kad netenkintas prašymas dėl liudytojų apklausos lėmė neteisingą bylos išsprendimą.

53Nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti argumentai leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus, įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, atskleidė bylos esmę ir tinkamai motyvavo priimtą sprendimą, todėl apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

55Ieškovės apeliacinį skundą atmetus jos apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.).

56Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsakovė BUAB „Prioritetas“ pateikė prašymą atlyginti 1 261,58 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą parengimą ir išlaidų dydį bei faktą patvirtinančius įrodymus. Atsakovės prašoma priteisti suma viršija Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte rekomenduojamą dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 928,07 Eur. Minėta, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas. Atsižvelgdama į tai, kad byla nėra sudėtinga, atsiliepimui į ieškovės apeliacinį skundą parengti didelių laiko sąnaudų nereikėjo, atsiliepime nebuvo analizuojami teismų praktikos pavyzdžiai, nebuvo atliktas išsamus ginčo teisinių santykių reguliavimo tyrimas, atsiliepimas iš esmės susijęs su faktinių aplinkybių vertinimu, todėl teisėjų kolegijos manymu, nėra pagrindo nagrinėjamos bylos atveju priteisti maksimalios Rekomendacijose nurodyto užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumos, todėl prašomos priteisti išlaidos mažintinos iki 600 Eur.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Prioritetas“, j. a.k. 145437190, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“, j. a. k. 120275396, 600 Eur (šešis šimtus eurų) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais nuo jų... 5. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. vasario 14 d. su atsakove UAB „Prioritetas“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas nurodė, kad pagal CPK 681 straipsnį, atsižvelgdamas į turto... 9. Pasisakydamas dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo, teismas nurodė,... 10. Ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014 m. spalio... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d.... 13. 1. Teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė visų bylai reikšmingų... 14. 2. Teismas nemotyvuotai atmetė ieškovės prašymą pripažinti atsakovės UAB... 15. 3. Teismas nepagristai atsisakė tenkinti ieškovės prašymą išklausyti... 16. 4. Teismas nepasisakė ir neišreiškė argumentuotos nuomonės dėl ieškovės... 17. 5. Teismo sprendimas iš esmės yra be motyvų, o tai laikytina absoliučiu... 18. 6. Nepagrįstos teismo išvados dėl tinkamo turto vertės nustatymo vykdymo... 19. 7. Teismas nurodė, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė ir vykdymo... 20. 8. Teismo išvados padarytos neanalizuojant byloje surinktų įrodymų ir... 21. Atsakovė BUAB „Prioritetas“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti,... 22. 1. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo panaikinti sprendimą CPK 329... 23. 2. Ieškovės nurodomos aplinkybės, kad teismas perrašė atsakovių... 24. 3. Byloje kilęs ginčas dėl nuomos sutarties nutraukimo ir turto pardavimo... 25. 4. Nuomos sutarties nutraukimas buvo teisėtas, kadangi pasibaigus atsakovės... 26. Atsakovė PH Industries Solution GmbH prašo ieškovės apeliacinį skundą... 27. 1. Teismo sprendimas, priešingai nei teigia apeliantė, yra priimtas... 28. 2. Teismas motyvuotai atmetė ieškovės prašymą pripažinti atsakovės UAB... 29. 3. Teisiškai nereikšmingi apeliantės teiginiai, kad teismas negalėjo... 30. 4. Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad sprendimą teismas motyvavo... 31. 5. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad teismas nepasisakė ir neišreiškė... 32. 6. Teismas teisingai nurodė, jog priverstinį turto pardavimą reglamentuoja... 33. 7. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovė nėra vykdymo proceso dalyvė,... 34. 8. Siekdama įsigyti ginčo turtą ir žinodama apie turto pardavimo... 35. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“, vadovaudamasi CPK 45 straipsniu,... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 38. Apeliantė prašo jos apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 39. Teisėjų kolegija atkreipia apeliantės dėmesį, kad pagal bendrąją bylų... 40. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių... 43. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad... 44. Dėl įrodymų vertinimo... 45. Apeliantės teigimu, teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė visų... 46. Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinio... 47. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalį turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo... 48. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad teismas... 49. Ieškiniu ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir... 50. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos faktinės aplinkybės, jų... 51. Dėl liudytojų apklausos ... 52. Apeliantės teigimu, neapklausęs ieškovės prašomų apklausti liudytojų,... 53. Nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti argumentai leidžia teisėjų... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 55. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus jos apeliacinės instancijos teisme... 56. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 58. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 59. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei...