Byla 1-61-365/2019
Dėl neva jo sukelto eismo įvykio, grasindami panaudoti fizinį smurtą, liepdami nukentėjusiajam pasirašyti kaip autoįvykio kaltininkui užpildytoje tikrovės neatitinkančioje autoįvykio deklaracijoje bei pasirašyti paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį už tariamai neva padarytą moralinę žalą S. G., privertė nukentėjusįjį K. A., R. G. naudai perduoti turtinę teisę į 500 eurų

1

2Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras Dzedulionis, sekretoriaujant Ingai Šaranovai, dalyvaujant prokurorui R. I., nukentėjusiajam K. A., jo atstovei advokatei Irenai Maksimovai, nukentėjusiajai S. G., gynėjui advokatui Valerij Kuvšinčikov, gynėjui advokatui Karveliui Stasiui, vertėjui R. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą , kurioje: - R. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, 9 klasių išsilavinimo, dirbantis pagal verslo liudijimą, gyvenantis( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.2d., 181 str.2d., 300 str.1d.182 str.1d. - G. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), išsiskyręs, profesinio išsilavinimo, nedirba, Darbo biržoje registruotas, teistas,- 1.

32014-10-06 Vilniaus miesto apylinkės teismo. Baudžiamasis įsakymas. Pripažintas kaltu pagal LR BK 227 str. 2d.. galutinė bausmė - bauda ( 6MGL) 780 LT (226 EUR), paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - turto konfiskavimas 200 Litų nominalo kupiūra, serijos Nr. AH 4569927; 2.

4Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 294 straipsnio 2 dalį - 1 metų laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 25 MGL dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą iki 2019-07-05. Bausmės pabaiga: 2020-01-05.

Nustatė

5G. V. 2015-06-10, apie 18.00 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su R. G., pastarojo sukelto eismo įvykio metu, panaudodami fizinį smurtą - jam (G. V.) sudavus kumščiu nukentėjusiajam K. A. smūgį į dešinę veido pusę, nukentėjusiajam pargriuvus ant kairiojo šono, atsistojus, R. G. sudavus kumščiu nukentėjusiajam į apatinį žandikaulį, jam (G. V.) atėmus automobilio Ford Focus, v/n ( - ), raktelius, nepagrįstai apkaltindami nukentėjusįjį dėl neva jo sukelto eismo įvykio, grasindami panaudoti fizinį smurtą, liepdami nukentėjusiajam pasirašyti kaip autoįvykio kaltininkui užpildytoje tikrovės neatitinkančioje autoįvykio deklaracijoje bei pasirašyti paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį už tariamai neva padarytą moralinę žalą S. G., privertė nukentėjusįjį K. A., R. G. naudai perduoti turtinę teisę į 500 eurų.

6Šiais savo veiksmais G. V. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 181 str. 2 d.

7R. G. 2014-07-07, apie 21-22 val., bute ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, smurtavo artimoje aplinkoje, kas pasireiškė tuo, kad konflikto metu, nukentėjusiajai savo žmonai S. G., sudavė ranka vieną kartą į veidą, sukeldamas jai fizinį skausmą, tokiais savo veiksmais sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui.

8Šiais savo veiksmais R. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d.

9Be to, jis 2015-06-10 apie 18.00 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su G. V., paties sukelto eismo įvykio metu, panaudodami fizinį smurtą - G. V. sudavus kumščiu nukentėjusiajam K. A. smūgį į dešinę veido pusę, nukentėjusiajam pargriuvus ant kairiojo šono, atsistojus, jam (R. G.) sudavus kumščiu nukentėjusiajam į apatinį žandikaulį, G. V. atėmus automobilio Ford Focus, v/n ( - ) raktelius, kaltinant nukentėjusįjį dėl neva jo sukelto eismo įvykio, grasinant panaudoti fizinį smurtą, liepė nukentėjusiajam pasirašyti kaip autoįvykio kaltininkui užpildytoje tikrovės neatitinkančioje autoįvykio deklaracijoje bei pasirašyti paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį už tariamai neva padarytą moralinę žalą S. G., privertė nukentėjusįjį K. A. savo (R. G.) naudai perduoti turtinę teisę į 500 eurų.

10Šiais savo veiksmais R. G. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 181 str. 2d.

11Be to, jis 2015-06-10 apie 18 val., ( - ), Vilniuje, vairuodamas automobilį BMW 730, v/n ( - ) priklausantį S. G., važiuodamas kartu su G. V., sukėlė eismo įvykį, t. y. nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio Ford Focus, v/n ( - ), vairuojamo K. A., apkaltino jį dėl autoįvykio, A. G. pagal jo (R. G. ) žodžius užpildžius eismo įvykio deklaraciją, įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis - autoįvykio kaltininku nurodžius K. A., nubraižius tikrovės neatitinkančią autoįvykio schemą, joje pasirašydamas ( R. G.) pagamino netikrą dokumentą – autoįvykio deklaraciją, kurią R. G. panaudojo 2015-06-11 pateikdamas UAB DK “PZU Lietuva”, ( - ), Vilniuje, ir taip apgaule, sutuoktinės S. G. naudai, įgijo svetimą, UAB DK “PZU Lietuva” priklausantį turtą - 307,41 Eur, kurie buvo pervesti kaip draudiminė išmoka į S. G. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“ banke.

12Šiais savo veiksmais R. G. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. ld.,182 str.ld.

13Nukentėjusioji S. G. parodė, kad su vyru R. G. 16 metų gyvena ( - ), veda bendrą ūkį. Vyras jai padeda, kartais išgeria, bet ne dažnai. 2014-07-07 apie 21 val. R. G. grįžo namo išgėręs. Bebendraujant su R., tarp jų žodis po žodžio kilo žodinis konfliktas. Dabar neatsimena, dėl ko jie susikivirčijo, nes praėjo daug laiko, o ir konfliktas kilo dėl buitinės smulkmenos. Konflikto metu R. jai sudavė ranka per žandą, ar pataikė į akį – neprisimena. Ikiteisminio tyrimo metu aplinkybes prisiminė geriau, tik buvo pikta ant vyro. Kitą dieną po konflikto kraujosruvos nebuvo. Šiuo metu su vyru santykiai geri, savęs nelaiko nukentėjusiąja. (t.3 b.l.12-13).

14Kadangi teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji nurodė aplinkybes, kurios prieštaravo ikiteisminio tyrimo metu nurodytoms aplinkybėms, teismas garsino ankstesnius parodymus.

15Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu S. G. nurodė, kad konflikto metu, būdamas išgėręs, vyras sudavė jai į veidą ir pataikė į dešinę akį; dėl šio smūgio ji juto fizinį skausmą. Viskas įvyko labai netikėtai, nes R. niekada nebuvo pakėlęs rankos prieš ją. Ji išsigando, iškvietė policijos pareigūnus, kurie sulaikė R. ir išvežė į policijos komisariatą. Dėl sumuštos akies ji į medikus nesikreipė, skausmas praėjo greitai. Ji nesijaučia nukentėjusi. 2014-07-08 grįžęs namo R. jos atsiprašė, jie pabendravo, ji jam atleido ir pretenzijų R.i neturi (t. 2 b.l. 23).

16Apklausiama dėl kitų inkriminuojamų jos vyrui veikų S. G. aiškino, kad buvo vyro gimtadienis ir ji laukė jo grįžtančio iš parduotuvės. Ji buvo lauke su vaiku ir ruošėsi išnešti iš namų šiukšles. Išėjusi į lauką ji kalbėjosi su kaimynu ir pamatė parvykstantį automobiliu vyrą. Matė, kad vyro vairuojamas automobilis darė apsisukimo manevrą tam, kad įvažiuotų į kiemą, o ji tuo metu paėmė vaiką už rankos ir ėjo išpilti šiukšlių. Tuomet išgirdo kažkokį garsą ir atsisukus pamatė, kad dideliu greičiu lekia automobilis, prikrautas daiktų. Ji su vaiku atsitraukė, o automobilis pralėkė ir netoliese sustojo už kokių 5 metrų. Po to ji suprato, kad šis automobilis atsitrenkė į jos vyro automobilį. Iš sustojusio automobilio išlipo vairuotojas, priėjo prie jos ir pradėjo atsiprašinėti. Jai pasirodė, kad tas vyras buvo neblaivus. Ji apšaukė tą vyrą, grasino iškviesti policiją, o tas vyras – vairuotojas K. A. vis atsiprašinėjo, prašė nekviesti policijos, bučiavo vaikui rankas. Ji pati automobilių susidūrimo nematė, tik girdėjo susidūrimo garsą. Kokiu atstumu nuo jos įvyko automobilių susidūrimas, liudytoja negalėjo nurodyti. Ikiteisminio tyrimo metu ji nurodė, kad susidūrimas įvyko už 3 metrų, o teisminio nagrinėjimo metu – už 10 metrų (t.1 b.l.63). Kada K. A. išlipo iš automobilio, ji negalėjo pasakyti. Susidūrimo metu ji buvo kieme. Kiemą nuo kelio skiria krūmai, pro kuriuos matosi kelias. Įvykio vieta, kur įvyko susidūrimas, iš kiemo nelabai gerai, bet matosi. Apie ką kalbėjosi kieme su kaimynu, ji neprisiminė. Kur buvo kaimynas tuo metu, kai pro ją pralėkė A. vairuojamas automobilis, ji negalėjo pasakyti. Jos vyras prie K. A. automobilio priėjo su draugu. Pirminis pokalbis su A. vyko apie 10 minučių, jos vyras ir jo draugas smurto nevartojo. Po to ji nuėjo į namus, o į lauką išėjo tik po vyro skambučio, kai šis jai paskambino ir liepė atspausdinti vekselį, kurį ji išnešė jį į lauką. Atvyko vyro draugai ir padėjo užpildyti deklaraciją; deklaraciją užpildė A., o A. stovėjo šalia jo. Kai buvo pildoma deklaracija, kai ji atnešė vekselį – A. keleiviai sėdėjo automobilio galinėje sėdynėje ir gėrė alų. K. A. pats nurodė sumą – 500 eurų, kurią ji įrašė į vekselį. Ji suprato, jog tokią sumą K. A. moka už tai, kad nebūtų kviečiama policija. K. A. automobilis sustojo gal už 25-30 metrų nuo susidūrimo vietos.(t.3, b.l. 12-15).

17Nukentėjusysis K. A. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad dirbo ( - ) šalia rūmų, kur buvo išrinkinėjama kino studijos įranga po filmavimo. Kino studijos vairuotojas pasiūlė jam pasirinkti lentų ir jis tai darė. Lentas krovė į automobilį, ant automobilio. Trumpesnes lentas dėjo į bagažinę, o ilgesnes krovė ant automobilio stogo. Kartu su juo automobiliu vyko V., sėdėjęs keleivio vietoje šalia vairuotojo, o galinėje sėdynėje sėdėjo T.. Nuvažiavus apie 40 metrų susidūrė su automobiliu BMW. Jo vairuojamas automobilis važiavo tiesiai, o iš kairio šono kelių susikirtime stovėjo minėtas automobilis BMW, kuris ėmė judėti tiesiai į jo automobilį, nekreipdamas dėmesio į jo automobilį, atvažiuojantį iš dešinės pusės. Jis suko į dešinę ir keleivio puse kliudė ten augusius krūmus, tačiau susidūrimo neišvengė. Susidūrimo metu buvo kliudytas jo automobilio vairuotojo pusės priekinės durelės, statramstis ir galinės durelės, priekinis sparnas nesužalotas. Prieš pradėdamas judėjimą automobilis BMW stovėjo viduryje kelių sankirtos. Jis matė stovintį automobilį, kuris ėmė judėti, kai jo automobilis privažiavo arčiau. Automobilis BMW trenkėsi į jo automobilį priekiniu dešiniu bamperiu ir dešiniu žibintu. Kai jis, siekdamas išvengti susidūrimo, darė posūkio manevrą į dešinę, automobilis BMW prisilietė prie jo automobilio dešiniu bamperiu ir dešiniu žibintu. Po susidūrimo automobilis BMW nedelsiant sustojo, o jo vairuojamas automobilis sustojo nuvažiavus dar kokius keturis metrus. Jis negalėjo staigiai sustoti, nes vežė sukrautas lentas. Prieš susidūrimą jo automobilio greitis buvo nedidelis – apie 20 km/h, o BMW, jam privažiavus, taip pat tik iš lėto ėmė judėti ir susidūrė. Vos sustojus, jis išlipo iš automobilio, o priėjės BMW keleivis iš karto sudavė jam į veidą, dėl ko jis nuvirto ant žemės. Tas asmuo, kuris sudavė, po smūgio įlindo į jo automobilį ir ištraukė raktus iš užvedimo spynelės.(t.3, b.l. 38-39).

18Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas V. Š. paaiškino, kad patvirtina savo išvadą, jog automobilio Ford vairuotojo – K. A. nurodomos aplinkybės neprieštarauja automobilių sugadinimų padarymo-atsiradimo mechanizmui. Šios aplinkybės neprieštarauja ir eismo įvykio kilimo aplinkybėms. Autoįvykis kilo dėl to, kad automobilio BMW vairuotojas, prieš pradėdamas judėjimą, neįsitikino, kad netrukdys kitiems eismo dalyviams, jeigu jis stovėjo kelių susikirtime. Jam nebuvo užduotas klausimas dėl automobilių judėjimo greičių prieš susidūrimą, todėl šio klausimo jis ir nenagrinėjo. Atkreipia dėmesį į tai, kad jis nebūtų galėjęs nustatyti automobilių greičio prieš susidūrimą, nes nebuvo užfiksuota transporto priemonių padėtis po susidūrimo, kiti pėdsakai. Automobilio Ford vairuotojas teigė, jog sustojo už kelių metrų nuo susidūrimo vietos, o eismo įvykio deklaracijoje nurodoma, jog po autoįvykio automobiliai stovi vienas šalia kito, t.y. nebuvo faktinių pirminių duomenų. Susidūrimas buvo nedidelis ir neilgas; automobilis BMW judėjo nedidele kreive iš kairės į dešinę ir prisilietė prie tiesiai važiavusio ar nusukinėjamo automobilio kairio šono, perbraukus abi dureles pusantro metro atstume, kontaktas tuo ir baigėsi. Deklaracija tai ne autoįvykio schema, tai tik eskiziukas be pagrindinių duomenų , nes nenurodyti važiuojamųjų dalių pločiai, nenurodytas transporto priemonių išsidėstymas važiuojamosios dalies ilgio ir pločio atžvilgiu. Todėl deklaracijos duomenimis negalima remtis darant išvadas. Autoįvykio schema nebuvo pateikta, be to, kelio sąlygos neturi įtakos susidūrimo mechanizmo nustatymui. Duomenų apie kelio ženklus toje vietoje jis taip pat neturėjo. Eismo įvykis šiuo atveju nebuvo įformintas, o surašyta eismo įvykio deklaracija yra ne tas dokumentas, kuriuo galima būtų remtis darant išvadas. Remdamasis ta medžiaga, kuri jam pateikta, jis teigia, jog susidūrimo metu tarp automobilio BMW dešiniojo šono ir automobilio FORD kairiojo šono buvo smailus kampas, nedidelis, kelių laipsnių, atviras link transporto priemonių galinių dalių. Tikėtina, kad susidūrimo metu automobilio FORD vairuotojas nusukinėjo į dešinę, siekdamas išvengti kontakto su automobiliu BMW. Tokios aplinkybės, kurias nurodė automobilio BMW vairuotojas, kai automobilis FORD važiuodamas atsitrenkia į stovintį automobilį BMW ir, nusukdamas į dešinę, sužaloja tik dureles, t.y, sužaloja tik dalį savo kėbulo, yra negalimos. Jo nuomone automobilis FORD važiavo šalia BMW automobilio, kai šis ėmė sukti į dešinę ir prisilietė prie automobilio FORD priekinių durelių ir kontaktavo iki to laiko, kol FORD vairuotojas pasuko į dešinę ir nutraukė automobilių kontaktą. Automobilis BMW patyrė ne priekinius, o šoninius sužalojimus (sužalotas bamperio šonas, o ne priekis), tad tai neatitinka automobilio BMW nurodomų aplinkybių. Tokia susidūrimo situacija, kai automobilis FORD važiuoja, o automobilis BMW stovi, neįmanoma pagal patirtus automobilių sužalojimus.(t.3 b.l. 38-42).

19Po eksperto apklausos nukentėjusysis K. A. papildomai paaiškino, kad vos sustojus jo automobiliui, jis išlipo ir BMW keleivis priėjęs sudavė jam į smilkinį, dėl ko jis nuvirto ant žemės. Tas asmuo tuo metu išėmė iš uždegimo spynelės automobilio raktelius. Jis atsistojo ir paklausė kodėl taip elgiasi, o tas asmuo sudavė jam antrą smūgį į žandikaulį, dėl ko jis ir vėl nuvirto ir įsikando į liežuvį. Tie asmenys pasakė „neišvažiuosi kol nepasirašysi vekselio“. V. tuo metu bandė skambinti į policiją, o priėjęs tas pats BMW keleivis sudavė jam į galvą. Automobiliu BMW važiavo du asmenys – vairuotojas G. ir tas asmuo, kuris mušėsi. G. žmonos prieš susidūrimą nematė. Po to G. žmona atnešė tuščią popieriaus lapą ir surašė vekselį, paėmusi jo dokumentus. Ten buvę asmenys neleido kviesti policijos, reikalavo surašyti ir pasirašyti vekselį. Jo keleiviai turėjo mobilaus ryšio telefonus; kai vienas jų norėjo skambinti į policiją, BMW keleivis sudavė jam į galvą. Jis pats buvo išsigandęs ir sutiko pasirašyti vekselį. Po susidūrimo atvažiavo automobilis BMW X5, o po to dar vienas automobilis atvažiavo, lygtai raudonos spalvos. Tais automobiliais atvyko G. draugai. Deklaraciją pildė G. draugas; G. draugai labai greitai atvažiavo. Pradžioje smūgį sudavė BMW keleivis, o po to smūgį jam sudavė kaltinamasis G.. Kodėl keičia parodymus, nukentėjusysis paaiškinti negalėjo. Deklaraciją pildė G. draugas, abu tarėsi tarpusavyje, o jo neklausė apie autoįvykio aplinkybes. Deklaraciją užpildė neteisingai. Prieš susidūrimą BMW vairuotojas turėjo matyti atvažiuojantį FORD automobilį. G. žmona su vaiku priėjo po susidūrimo. Jis tą pačią dieną nesikreipė į policiją, bet kitą diena žmona patarė kreiptis į policiją. Atsakydamas į kaltinamojo gynėjo klausimą, kodėl įvyko konfliktas, K. A. ėmė teigti, jog G. buvo privažiavęs, kai jis su draugais krovė lentas. Mano, kad G. norėjo paimti visas lentas ir dėl to jam sudavė. Kodėl daro tokias išvadas, nukentėjusysis paaiškinti negalėjo. Kai krovė lentas, G. buvo priėjęs, bet nieko nesakė. Nemano, kad G. sudavė jam smūgį dėl autoįvykio. Kai jis sutiko pasirašyti vekselį, jo keleiviams leido nueiti iki kiosko už kokių 300 metrų nusipirkti cigarečių ar alaus. Jo draugai vaikščiojo gal 10-15 minučių. Draugai buvo išsigandę, todėl nekvietė policijos.(t.3 b.l. 42-44).

20Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas nukentėjusiojo sūnus P. A.. Pastarasis paaiškino, jog konflikto dieną buvo išvykęs, o kai grįžo, pamatė tėvą su mėlyne po akimi. Tėvas pasakojo, kad automobilis BMW stovėjo, o po to staigiai ėmė judėti ir atsitrenkė į jo automobilį FORD. Tėvą sumušė ir privertė pasirašyti vekselį. Tėvas sakė, kad buvo nuvykęs į policiją, tačiau policijoje nepriėmė jo pareiškimo.(t.3 b.l. 81-82).

21Liudytoja L. G. – policijos pareigūnė paaiškino, kad visą tyrimą atliko keli tyrėjai, o ji pati įvykio vietos netyrė ir nieko negali apie tai pasakyti. Liudytojai buvo rodomos byloje esančios nuotraukos, tačiau liudytoja negalėjo paaiškinti į kurią pusę automobiliai judėjo, negalėjo paaiškinti kas užfiksuota nuotraukose ir kokią reikšmę jos turi. Liudytoja teigė, jog tyrė bylą iš esmės dėl turto prievartavimo, o ne dėl autoįvykio, todėl susidūrimo detalių nesiaiškino. (t.3 b.l. 82-83).

22Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas liudytojas J. G., gyvenantis tame pat name, kur gyvena ir kaltinamojo G. šeima. Liudytojas paaiškino, kad susidūrimo nematė, atsisuko tik po susidūrimo garso. Kokioje padėtyje buvo automobiliai prieš susidūrimą, jis nematė. Susidūrimo metu S. G. ėjo kiemo keliuku link kelio , kuris yra už krūmų. Kur buvo G. automobilių susidūrimo metu, jis negali pasakyti. Automobilis FORD buvo apkrautas lentomis. Po susidūrimo automobilis BMW pavažiavo iš susidūrimo vietos apie 15 metrų. Nukentėjusysis išlipo iš automobilio, atsiprašinėjo dėl to, kad vos neužmušė vaiko. R. ir jo žmona rėkė ant nukentėjusiojo. Mano, kad vaikas ėjo kartu su G., kad vaiką galėjo užmušti automobilis FORD po susidūrimo. Automobilis FORD važiavo gan greitai, gal norėjo pabėgti iš įvykio vietos. Priėjęs prie nukentėjusiojo nebuvo, bet mano, kad jis buvo neblaivus. Po susidūrimo nukentėjusysis prašė nekviesti policijos, siūlė atsilyginti už sukeltą stresą. Nukentėjusysis pasisiūlė pasirašyti skolos raštelį. Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo į šalį, o jis nuėjo namo. Prisimena, kad G. skambino žmonai dėl raštelio, skambino draugams dėl autodeklaracijos. Smurto nematė, mano, kad dėl susidūrimo kaltas FORD vairuotojas, bet negali pasakyti kodėl taip mano. Mano, kad automobilio FORD greitis buvo didelis, nes iškart nesustojo. Į įvykio vietą privažiavo daug automobilių, nebuvo vietos, tad abu automobiliai nuvažiavo toliau už kokių 15 metrų.(t.3 b.l. 84-87).

23Kadangi liudytojo parodymai buvo prieštaringi, skyrėsi nuo ankstesnių parodymų, teismas garsino ikiteisminio tyrimo metu J. G. duotus parodymus.(t.3 b.l.86). Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu J. G. parodė, kad 2015-06-10 apie 16 val. buvo prie namų kieme ( - ), rinko sūpuokles. Į lauką su vaiku išėjo jo kaimynė S. G., jam atrodo, ji nešė šiukšles, jis su ja dar kalbėjo. Pamatė, kad parvažiavo kaimynas R. G. automobiliu BMW ir nuvažiavo apsisukti, nes jis negali įvažiuoti į kiemą dėl to, kad automobilis yra didelis ir trukdo gyvatvorė (matyt nenori braižyti automobilio). S. jau buvo nuėjusi, kai išgirdo greitai važiuojančio automobilio garsą, o po kelių sekundžių išgirdo automobilio susidūrimo garsą. Jis pasuko galvą pažiūrėti kas įvyko ir pamatė, kaip FORD automobilis pavingiavo ir sustojo. Tolėliau stovėjo R. vairuojamas BMW. Iš FORD automobilio išlipo vairuotojas, pagyvenęs, automobilyje buvo dar du keleiviai, kas tokie nematė, nes jie nebuvo išlipę. Ar automobilis FORD buvo pakrautas nepamena. Iš BMW išlipo R. ir keleivis, kurį pažįsta iš matymo, tačiau duomenų jo nežino (jis dažnai lankosi pas Rimą), jis yra apie 30 m., normalaus kūno sudėjimo, apie 175 cm ūgio. R. ir jo draugas priėjo prie FORD vairuotojo. Jis priėjo iš galo, po jų. Apie ką` jie šnekėjo jis negirdėjo ir neprisimena, tik atsimena, kad FORD vairuotojas prašė nekviesti policijos pareigūnų, kadangi jis turi D kategorijos teises. Kas ten dėl tų teisių, jis nelabai gilinosi. Jam automobilio FORD vairuotojas pasirodė įtartinas, lyg būtų išgėręs, nors kvapo nuo jo jis nepamena, bet jis buvo nekoordinuotų veiksmų. Jis nuo vairuotojo buvo per 3-4 žingsnius. Atsimena, kad R. su A. kalbėjo apie tai, kad tas vos nepartrenkė R. sūnaus, sutarė, kad užpildys eismo įvykio deklaraciją, policijos nekvies. Jis kažkuriuo momentu dar pasiūlė R.i iškviesti policiją, tačiau jie nusprendė savaip. Niekas nežinojo, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją. Girdėjo, kaip automobilio FORD vairuotojas pasakė, kad sutinka sumokėti pinigus, kažkur kalba ėjo apie 400-500 atrodo eurų, kaip kompensaciją už tai, kad vos nepartrenkė vaiko ir dėl S. patirtų stresų. Atvažiavo kažkoks asmuo, kuris žinojo, kaip pildyti deklaraciją, buvo pasirašyti kažkokie popieriai dėl pinigų, nes R. paskambino žmonai ir ji atnešė kažkokius popierius. Po to jis nuėjo į namus. Jo akivaizdoje smurto nieks nevartojo, automobilio FORD vairuotojo nieks nemušė. (t. 1 b.l. 77).

24Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas liudytojas R. N. paaiškino, kad jam skambino G. ir prašė atvažiuoti padėti užpildyti autoįvykio deklaraciją. Jis nuvyko pas R. G. ir pamatė ten jau buvusius asmenis: K. A., R. G., A. G., G. V.. Kur buvo G. žmona jis neprisiminė. Deklaraciją užpildė A. G., G. su A. kalbėjo ramiai. K. A. atsiprašinėjo dėl autoįvykio, prašė nekviesti poliucijos. Nuo K. A. ir jo keleivių jautrėsi alkoholio kvapas. Jo nuomone R. G. pagailėjo K. A. ir nekvietė policijos, nes pastarasis galėjo prarasti vairuotojo pažymėjimą. K. A. pasisiūlė surašyti skolos raštelį. A. G. klausinėjo K. A. apie autoįvykį ir pildė deklaraciją. Kai jis atvyko, automobiliai stovėjo ne susidūrimo vietoje, o kiek toliau. Visi kalbėjosi ramiai, smurto nebuvo. Automobilio FORD keleiviai buvo nuėję į parduotuvę ir grįžo. Automobilio FORD vairuotojas vos galėjo pastovėti ant kojų, buvo neblaivus. Ant automobilio FORD buvo sukrautos malkos, lentos.(t.3 b.l.87-88).

25A. G. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad atvyko į įvykio vietą, nes R. G. prašė atvykti užpildyti deklaraciją. Pildė deklaraciją pagal G. ir A. nurodomas aplinkybes. Jam buvo nurodoma, kad automobilis FORD trenkėsi į automobilio BMW dešinį šoną. Pildant deklaraciją automobilio FORD keleiviai buvo nuėję į kioską nusipirkti alkoholio ir vėl grįžo. Automobilio FORD vairuotojas buvo neblaivus, nuo jo sklido alkoholio kvapas. Smurto nieks nevartojo. K. A. draugai turėjo galimybę iškviesti policiją kai vaikščiojo į kioską, tačiau jie to nedarė. K. A. prašė nekviesti policijos. Jie pasigailėjo žmogaus ir nekvietė policijos.(t.3 b.l. 88-90).

26Liudytojo parodymai skyrėsi nuo ankstesnių parodymų, todėl teismas garsino ir šio asmens ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu A. G. parodė, kad jam paskambino R. ir paprašė padėti užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Jis tuo metu dirbo, todėl atvažiavo krovininiu automobiliu IVECO, skirtu vežioti ledus, prie R. namo kiemo. Atvažiavęs pamatė R. automobilį ir kito asmens automobilį FORD. Jis atvažiavo ir užpildė deklaraciją, iš kur gavo deklaraciją nepamena. Jis ją tik užpildė, t. y. įrašė į eismo įvykio deklaraciją duomenis: senukas, kuris vairavo FORD automobilį, atsitrenkė į R. automobilį, buvo neblaivus, nes nuo jo sklido alkoholio kvapas. Jis su senuku nekalbėjo. Jis deklaraciją pildė ant automobilio "kapoto", šalia stovėjo senukas. Ar pas senuką automobilyje buvo dar žmonių nepasakys. Senukas verkė, prašė, maldavo neskambinti policijai, kadangi turi profesionalo teises, nenorėjo jų prarasti. Žadėjo atlyginti žalą, sakė gali pasirašyti lapelį. Vyriškis kalbėjo rusų kalba. Jis viso užtruko apie pusvalandį. Ford vairuotojas sužalotas nebuvo, ant jo veido jokių mušimo žymių nebuvo, jis jo tikrai nemušė, jo akivaizdoje jo irgi niekas nemušė. R. žmona S. atnešė kažkokį tai dokumentą-popierių, kurį senukas pasirašė. Įvykio vietoje, kai jis atvyko, buvo jo pažįstamas G. V., S., R. kaimynas G., R. N., jis buvo atvažiavęs. Konkrečiai paaiškinti, kaip jam atvykus stovėjo R. G. ir FORD markės automobiliai, jis negalėjo. Nori patikslinti, kad jis nubrėžė deklaracijoje schemą, taip kaip automobiliai stovėjo. Jis išvažiavo pirmas, senukas dar pasiliko (t. 1 b.l. 84).

27Liudytojas V. S. paaiškino, kad K. A. yra jo kaimynas. (Duomenys neskelbtini) šalia dvaro pastato vyko filmavimas, po kurio liko mediena nuo dekoracijų. Jis pasiūlė išrinkti tas dekoracijas ir pasiimti medieną. Jie abu ardė ir ėmė dekoracijų medieną. Jis pasikrovė pirmas ir išvažiavo, o K. A. liko ir krovėsi toliau. Kitą dieną matė A. ir pastarasis jam skundėsi, kad įvyko automobilių susidūrimas, kad neleido kviesti policijos, privertė pasirašyti kažkokius popierius, kad jam buvo suduoti smūgiai. Su K. A. yra seni pažįstami, neprisimena kada paskutinį kartą išgėrinėjo. Išvažiuodamas iš dvaro teritorijos jis pravažiavo pro posūkyje-sankryžoje stovintį automobilį BMW.(t.3 b.l.90-91). Ikiteisminio tyrimo metu V. S. nurodė tas pačias aplinkybes, kad dirbo prie dvaro, tvarkė dekoracijas. Po filmavimo darbų vadovas L., pavardės nepamena, pasakė, kad reikia išrinkti dekoracijas. Taip pat vadovas leido pasiimti nereikalingas lentas, tošeles. Jis pažįstu K. A., jis yra jo kaimynas, jis yra jo draugo tėvas. Jis su K. A. artimų santykių nepalaiko. Jis K. A. pasiūlė išrinkti dekoracijas ir pasiimti lentas. Jis su P. G. išvažiavo pirmas, o K. A., V. L. ir A. Č. liko. Tikrai gali pasakyti, kad K. A. išgėręs nebuvo, be to pas juos darbe yra labai griežtai žiūrima į išgėrusius. Jei vadovybė įtaria, kad asmuo išgėręs, iš karto prašoma pasitikrinti blaivumą alkotesteriu ir skiriamos baudos. Be to K. A. buvo su automobiliu, jis niekada nėra matęs K. A. išgėrusio ir dar vairuojančio automobilį. Jis apskritai jį yra matęs gal porą kartų per šventes truputį išgėrusį. Jis nepiktnaudžiauja alkoholiu. Kai jie išrinkinėjo dekoracijas, prie jų buvo priėję keletas vietinių gyventojų, kurių jis neįsidėmėjo, bei prašė leisti pasiimti nereikalingus daiktus. Tačiau jis jų neįsidėmėjo. Kitą dieną, kai atvažiavo prie sodybos, buvo ir K. A., kuris pasakė, kad jį "pakišo" (pasakydamas, kad jį užpuolė). K. A. ant veido buvo matomi įdrėskimai, kiek jų buvo, nepamena, bei K. A. rodė ant automobilio durų įbrėžimus. (t. 1 b.l. 192-193).

28Liudytojas A. Č. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad vyko į namus K. A. vairuojamu automobiliu FORD FOCUS. Vairavo A., šalia vairuotojo sėdėjo V., o jis sėdėjo ant galinės sėdynės ir rašė žinutę. Automobilyje, ant automobilio jie buvo sukrovę tašelius, lentas. Pajuto, kad automobilis su kažkuo susidūrė, tačiau negali pasakyti, kuris automobilis į kurį atsitrenkė, nes nematė. Kelių išdėstymo neprisimena, nebuvo girtas. Po susidūrimo automobilis nuriedėjo gal porą metrų. Po to iš automobilio išlipo K. A. ir nuėjo prie automobilio BMW. Iš BMW išlipo keleivis ir trenkė K. A.. To asmens, kuris trenkė, atpažinti negali. Kodėl sudavė K. A., kodėl mušė negali pasakyti. Jis su V. tuo metu sėdėjo automobilyje ir per langą matė, kad buvo suduotas smūgis. Nors mušė jų draugą, nei jis, nei V. į tai nereagavo.(t.3 b.l.91-92). Kadangi liudytojas neprisiminė visų aplinkybių, teismas garsino ankstesnius jo parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas teigė matęs, kad netoli Tiškevičiaus dvaro teritorijos "sukinėjosi" juodos spalvos automobilis BMW, valstybinių numerių neįsidėmėjo. Jiems važiuojant link išvažiavimo iš ( - ) rūmų teritorijos ( - ), minėtas automobilis stovėjo ant keliuko iš kairės pusės. Jie važiavo pagrindiniu keliu. Jis sėdėjo gale už Ford Focus vairuotojo, skaitė telefone žinutę, kai staiga pajuto nestiprų smūgį į automobilio pusę, kurioje jis sėdėjo. Pakėlęs akis nuo telefono pamatė, kad jie kliudė minėtą automobilį. Tuo metu jis nesuprato, ar jie kliudė, ar į juos įvažiavo. K., pavažiavęs kelis metrus, sustojo. V. sėdėjo šalia K. A., keleivio sėdynėje, o jis gale, už K.. K. išlipo iš automobilio pažiūrėti kas įvyko, o tuo metu iš minėto BMW išlipo keleivis apie 190 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, ir priėjęs prie K., kuris buvo nuo Ford Focus 3 metrų atstumu, pirmas sudavė jam vieną smūgį į veido sritį. K. nuo smūgio šonu pargriuvo ant žemės, jis su V. sėdėjo automobilyje, nieko nedarė. Po akimirkos K. atsikėlė nuo žemės, ant jo žando matėsi nubrozdinimas. Ar buvo suduota daugiau smūgių jis nematė. Po akimirkos V. išsitraukė savo mobiliojo ryšio telefoną, norėjo kažkam skambinti, bet prie Ford Focus keleivio pusės iš karto priėjo dar vienas stambaus kūno sudėjimo vyrukas apie 180 cm ūgio, iš kur jis atsirado, jis nežino, ir priėjęs prie V., pro pravertą automobilio keleivio pusės durelių langą pasakė "nebandyk skambinti". V. pakluso. Jis taip pat niekam neskambino, dėl ko, nežino. K. su BMW keleiviu apžiūrinėjo minėtus automobilius. Tuo metu privažiavo keli automobiliai, BMW X5 tamsios spalvos, jam nematytas, o kito automobilio markės neprisimena, valstybinių numerių taip pat neprisimena nė vieno automobilio. Iš šių automobilių išlipo dar keli vyrai, priėjo prie BMW ir jį apžiūrinėjo. Tuo metu iš viso buvo 7 jiems nepažįstami vyrukai. K. iš Ford Focus išsitraukė deklaraciją ir ją nusinešė prie BMW. Jis su V. išlipo iš automobilio parūkyti. Stovėjo prie Ford Focus ir tylėjo, dėl ko taip elgėsi, nežino. Kol K. pildė eismo įvykio deklaraciją, jie su V. nuėjo iki parduotuvės, kuri buvo netoli kelio, kodėl nekvietė pareigūnų, nežino. Parduotuvėje užtruko 15 min., kai grįžo prie Ford Focus automobilio, eismo įvykio deklaracija jau buvo užpildyta, kur tuo metu buvo K., jis neprisimena, tik prisimena, kad kai jau grįžo su V. iš parduotuvės ir priėjo prie Ford Focus, nepažįstami vyrai vis dar buvo. Jis su V. sėdo į automobilį, K. taip pat įsėdo į automobilį ir jie išvažiavo iš Tiškevičių dvaro teritorijos. Jiems išvažiuojant minėti vyrai liko įvykio vietoje (t. 1 b.l. 56). Papildomai apklaustas liudytojas teigė, kad jis labai mažai pažįsta K. A., jam teko su juo tik keletą kartų dirbti. Taip pat jis neturi vairuotojo pažymėjimo, vairuoti nemoka. Jie trise - jis, V. ir K. važiavo 2016-06-10 namo. Netoli gyvenamojo namo, kaip minėjo anksčiau, važinėjo BMW markės automobilis. Po susidūrimo K. išlipo pasižiūrėti kas nutiko, tuo metu iš BMW išlipo jam atrodo pirmas keleivis, kurio jis atpažinti negalėtų, nes matė tada jį pirmą ir paskutinį kartą, ir priėjęs prie K. sudavė smūgį ranka, kuria nepamena, į veidą. Po šio smūgio K. pargriuvo ant dešinio šono. Tada priėjo BMW automobilio vairuotojas. Viskas vyko už FORD automobilio galo, jie stovėjo tokiu kampu, kad jam gerai nesimatė, be to jam vaizdą užstojo automobilyje prikrautos tošelės. Ar BMW vairuotojas sudavė smūgį Kazimierui pasakyti negali, nes nematė. Jis tik po to matė, kad K. žandas, atrodo dešinysis, buvo nubrozdintas, matėsi paraudimai, su krauju, tačiau kraujas nebėgo. Atsirado dar keletas vyrukų, kurių jis neįsidėmėjo. Jis buvo išsigandęs, kad jo irgi nemuštų. V. norėjo kažkam skambinti, tačiau prišoko kažkoks vaikinas, kaip minėjo, ir jam neleido to padaryti. Jis negirdėjo, kad K. būtų prašęs BMW vairuotojo, ar kitų vaikinų, kad jie nekviestų policijos, kad K. sakytų jog jis išgėręs ir bijo prarasti vairuotojo pažymėjimą. Jam tą dieną K. į asmenį, vartojusį alkoholį, tikrai panašus nebuvo. Nuo jo nesklido alkoholio kvapas, be to jis buvo koordinuotas (judėjo kaip visada). K. iš automobilio pasiėmė deklaraciją ir nuėjo jos pildyti. Jis pagalvojo, kad viskas paaiškėjo ir tada išlipo iš automobilio, parūkė ir nuėjo su V. į parduotuvę, nes baigėsi cigaretės. K. su vyriškiais, kai jie išėjo, pildė eismo įvykio deklaraciją. Kai važiavo jis nematė moters su vaiku, tačiau kai sustojo po susidūrimo, gyvatvorėje esančiame takelyje stovėjo moteris su vaiku. Ant kelio nei vaiko, nei moters nebuvo, jie buvo daug toliau. Jis nepamena, kad moteris sakytų kažką panašaus, kad vaiko vos nesuvažinėjai. Kad ji rėkė girdėjo, bet nežino kodėl. Ji po to vaikštinėjo prie BMW automobilio, greičiausiai tai buvo vairuotojo žmona, tačiau jis jos neįsidėmėjo. Apie vekselį jokios kalbos tuo metu negirdėjo. Kad K. pasirašė vekselį, dėl avarijos sužinojo po kelių dienų, kažkas pasakė iš bendradarbių. Jis nematė, kad K. pasirašinėtų vekselį, gal jis tuo momentu jau buvo išėjęs į parduotuvę. Nori pasakyti, kad prieš išeinant į parduotuvę, jis vairuotojui rusų kalba pasakė, kad baikit, kad daugiau nemuštų K., jis atsakė, kad ne viskas gerai, mes va užpildome visus dokumentus, ant BMW variklio dangčio tuo metu buvo kažkokie tai lapai dokumentai, kokie nežino. Jis suprato, kad viskas gerai, todėl išėjo į parduotuvę. Dar nori pasakyti, kad kai ardė dekoraciją prie dvaro, BMW vairuotojas dienos metu, buvo priėjęs prie K. ir kitų darbininkų, kurie ardė dekoracijas. Ko jis buvo priėjęs, jis nežino, nes jis buvo toliau. (t. 1 b.l. 57).

29Po parodymų garsinimo, liudytojas A. Č. patvirtino nematęs, kad R. G. būtų sudavęs smūgį K. A., patvirtino, kad K. A. buvo blaivus, kad jie - keleiviai taip pat buvo blaivūs.

30Liudytojas V. L. patvirtino važiavęs automobilyje FORD, kurį vairavo K. A., kad jis pats sėdėjo priekyje, šalia vairuotojo, o užpakalyje sėdėjo A. Č.. Automobilyje vežė tašelius, ar vežė medieną ant stogo – neprisimena. Važiuojant į jų automobilį iš šono atsitrenkė automobilis BMW. Po susidūrimo FORD sustojo už kelių metrų, BMW taip pat sustojo. Kas vairavo automobilį BMW jis nematė ir negali pasakyti. Kuris iš ten buvusių asmenų uždraudė jam skambinti į policiją jis nežino. Kadangi liudytojas neprisiminė įvykio aplinkybių, teismas garsino ankstesnius jo parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu V. L. parodė, kad birželio 10 d. dirbo ( - ) netoli dvaro - ardė dekoracijas. Apie 18 val. baigė darbą ir kartu su K. A. ir A. Č. važiavo namo. Juos vežė K. su nuosavu automobiliu Ford Focus. Nuvažiavus nuo darbo vietos apie 100 metrų, ( - ) gatvėje matė kairėje gatvės pusėje stovintį automobilį BMW 5 klasės juodos spalvos, valstybinių numerių nepastebėjo. Kai susilygino su stovinčiu automobiliu BMW, šis staiga pajudėjo iš vietos į jų pusę. K. bandė išvengti susidūrimo, tačiau BMW užkabino jų automobilio vairuotojo pusės priekines bei galines dureles. K. išlipo iš automobilio ir jis pamatė, kaip iš BMW automobilio išlipęs keleivis, maždaug 25-30 metų amžiaus, aukštas, stambaus kūno sudėjimo, šviesių plaukų trumpai kirptų, priėjo prie K. ir sudavė jam smūgį kumščiu į veidą. K. pargriuvo, vėliau iš automobilio išlipo vairuotojas, maždaug 180 cm ūgio, atletiško kūno sudėjimo, tamsių plaukų trumpai kirptų, vilkėjo geltona maikute ir tamsius šortus, ir taip pat sudavė K. dar vieną smūgį į veidą. K. sušuko, kad jie iškviestų policiją. Kai jis bandė paskambinti į policiją, prie jo priėjo BMW keleivis, užsimojo ranka, norėdamas jam suduoti į veidą, jis užsidengė. Tada tas pasakė, kad jis niekur nebandytų skambinti. Vėliau matė, kaip prie automobilio priėjo moteris, kaip paaiškėjo, vairuotojo žmona, kuri atnešė deklaraciją. Kol K. pildė eismo įvykio deklaraciją jie su A. išėjo į parduotuvę nusipirkti cigarečių. Kokius dokumentus jie pildė, jis nematė. Vėliau po viso šio įvykio, kai važiavo namo, K. pasakė, kad vaikinai iš BMW automobilio privertė jį pasirašyti eismo įvykio deklaraciją, kad jis yra kaltas ir dar vekselį už moralinę žalą 500 eurų sumai (t. 1 b.l. 59). Papildomai apklaustas V. L. parodė, kad 2016-06-10 jis ir kiti darbuotojai dienos metu ardė tošeles. Tuo metu prie jų vaikščiojo kažkokie žmonės, bet ar tarp jų buvo BMW vairuotojas, jis pasakyti negali, nes nekreipė dėmesio. Apie 18 val. jis, K. ir A. išvažiavo į namus. Susidūrimo metu ant kelio žmonių nebuvo, bent jis nematė nei moters, nei vaiko. K. išlipo iš automobilio, jis tą dieną išgėręs nebuvo, bent nuo jo tikrai nesklido alkoholio kvapas, judesiai jo buvo koordinuoti. Jis su Kazimieru dirbo labai mažai, jį pažįsta trumpai. Niekada nėra matęs K. darbe išgėrusio. Kai K. išlipo, iš BMW automobilio iššoko vaikinas - keleivis ir ranka, kuria nepamena, trenkė Kazimierui į veidą. Po šio smūgio K. pargriuvo ant šono. Vaikino, trenkusio K. jis atpažinti negali, nes nepamena kaip jis atrodė, matė jį trumpą laiko tarpą. Tada, kaip minėjo, priėjo BMW vairuotojas ir sudavė ranka vieną smūgį į veidą. Prisimena, kad ant K. veido buvo kraujo. Ar veidas buvo nubrozdintas, nepamena. Atsimena, kad K. šaukė iškviesti policiją, ką jis ir norėjo padaryti, tačiau BMW vairuotojas, kaip minėjo jam neleido. Jis buvo užsimojęs jam suduoti smūgį, tačiau išsigando ir neskambino policijai, kad nesumuštų. Jis tikrai negirdėjo iš K., jog jis prašytų nekviesti policijos, kadangi jis išgėręs ir bijo prarasti teises. K., kaip tik norėjo, jog būtų iškviesta policija, tačiau kiti vaikinai to padaryti neleido. Kažkur kieme atsirado moteris, kiek supranta ji ten gyvena, bei jam atrodo, kad tai buvo BMW vairuotojo žmona. Kažkur kieme žaidė vaikai. Atsimena, kad buvo kalba, kad vos vaiko neužmušei, tačiau kas tai sakė nepamena. Jis nepamena, kad K. būtų atėjęs į automobilį paimti deklaracijos. Po to, kai automobiliai susidūrė, kažkur po 5 min. atvažiavo keletas automobilių, tarp kurių atrodo buvo BMW X6. Viso buvo, be jų trijų, apie 5 žmonės. Žmonių kurie buvo, atpažinti negali, nes nepamena. Jis nematė, kad K. būtų dar mušę, viso jis matė du jam suduotus smūgius. Jis nematė kaip buvo pildomos deklaracijos, nes tuo metu su A. nuėjo į parduotuvę cigarečių, kurios buvo pasibaigę. Prieš nueinant į parduotuvę jis nepamena ar A. ką nors sakė dėl K. mušimo BMW vairuotojui. Kadangi buvo pradėtos pildyti deklaracijos, jis galvojo, kad vairuotojai išsiaiškino ir susitarė. Jis galvojo, kad BMW vairuotojas kaltas dėl įvykio. Kelionės namo metu, A. jau buvo išlipęs, o jam K. pasakė, kad jį privertė pasirašyti vekselį. Jis nori pasakyti, kad nesikišo į konfliktą dėl to, kad nenorėjo problemų, kadangi iš BMW vairuotojo ir keleivio matėsi, kad jie vietiniai "ambalai" (banditėliai). Apie vekselį pildant deklaracijas jis negirdėjo. Matyt jį atnešė tada, kai jis jau buvau nuėjęs į parduotuvę (t. 1 b.l. 60).Po parodymų garsinimo liudytojas juos patvirtino. Nurodė, jog važiuojant namo K. A. pasakė, kad jį privertė pasirašyti vekselį. Liudytojas atpažino salėje sėdintį R. G. kaip asmenį, kuris mušė K. A.. Už ką buvo mušamas K. A., jis nesuprato. Ar kas nors ištraukė iš užvedimo spynelės automobilio raktą, jis negalėjo prisiminti.(t.3 b.l.92-95).

312018 02 20 teismo posėdį apklausai iškviestas liudytojas G. V.. Pasalinus šį asmenį iš posėdžių salės, teismas apklausė nukentėjusįjį dėl atvykusio liudytojo. Nukentėjusysis K. A. paaiškino, kad G. V. kartu su R. G. buvo atvažiavęs prie rūmų, kai jie ten dienos metu krovė lentas Važiuojant namo įvyko susidūrimas su kaltinamojo vairuojamu automobiliu BMW. Po susidūrimo sustojo ir išlipo iš automobilio. Vos išlipus iš automobilio, prie jo priėjo G. V. ir nieko nesakęs trenkė jam į veidą. Jis kėlėsi ir norėjo paklausti, kodėl jį mušą, bet tuo metu gavo antrą smūgį nuo kaltinamojo – automobilio BMW vairuotojo R. G.. Pirmas smūgis kliuvo į veidą - prie akies, o antras – į žandikaulį. Nors veiksmas vyko prie jo automobilio FORD, keleiviai nematė, nes V. stovėjo nugara uždengdamas automobilio langus. Kai kaltinamasis sudavė jam, antrą smūgį, V. išėmė iš automobilio uždegimo spynelės automobilio raktą. Po antro smūgio jis liepė V. kviesti policiją, o V. apėjo automobilį ir trenkė nestipriai V. į galvą, grasindamas „užkasti“, jeigu kam nors skambins. G. taip pat grasino užkasti, jeigu nepasirašys popierių; kokie tai popieriai jis nesuprato.(t.3 b.l. 101)

32Po nukentėjusiojo apklausos kaltinamasis G. R. patvirtino, kad po automobilių susidūrimo pirmas iš automobilio išlipo G. V.. Jis nepastebėjo ką darė V. priėjęs prie K. A.. Jis pats priėjęs paklausė „ką darai, žmogų primuši“. Pradžioje jie pasikarščiavo, po to pasikalbėjo. Nepastebėjo ar G. V. paėmė iš automobilio raktą, keleiviams nedraudė skambinti telefonu (t.3 b.l. 101-102).

33Liudytojas G. V. po kaltinamojo ir nukentėjusiojo apklausos paaiškino, kad buvo R. G. gimtadienis ir jie – jis su G. važiavo pas pastarąjį į namus. G. vairuojamas automobilis darė manevrą, norėdamas įvažiuoti į kiemą, jie matė atvažiuojantį automobilį FORD ir stovėjo nevažiuodami, tačiau atvažiavęs automobilis FORD trenkėsi į jų automobilį. Po susidūrimo automobilis FORD tęsė judėjimą, o jie ėmė važiuoti paskui tą automobilį. Nuvažiavus kokius 10-15 metrų, automobiliai sustojo, tarp automobilių buvo apie porą metrų. Išlipęs iš automobilio A. ėmė bėgti prie vaiko ir rėkė, kad nereikia kviesti policijos, kad jis praras teises. Raktelio iš automobilio neištraukė, G. norėjo kviesti policiją, tačiau K. A. ėmė verkšlenti ir jie pagailėjo, sutiko nekviesti policijos. Nukentėjusysis iškart sutiko, kad yra kaltas dėl autoįvykio, dėl to nebuvo abejonių. Automobilyje FORD buvo trys keleiviai, kurie buvo išlipę, kai jie pildė deklaraciją. Kuria puse susidūrė automobiliai liudytojas negalėjo pasakyti. Deklaraciją pildė atvykę jų draugai. K. A. pripažino savo kaltę, tad buvo visai nesvarbu kaip bus užpildyta deklaracija ( jis taip mano). Prieš susidūrimą automobilis FORD važiavo 30 – 40 km/h greičiu. Jis G. stovint nematė. Ją pamatė tik tuomet, kai automobiliai sustojo, ji vos spėjo patraukti vaiką į šalį. Jie turėjo K. A. pretenzijų dėl to, kad vos nepartrenkė vaiko. Po susidūrimo jie vijosi automobilį FORD gal 15 metrų. Ar G. matė atvažiuojantį automobilį, jis negalėjo pasakyti, teigė, kad kelią nuo kiemo skiria krūmai . G. galėjo girdėti važiuojantį automobilį, bet nematė jo. Jis priėjo prie A., bet neprisimena ką darė, nedelsiant buvo kviečiama policija. Jie paskambino draugams ir jie atvyko. Vairuotojai susitarė, buvo pasirašinėjami rašteliai, pildoma deklaracija. A. pats siūlė –„ duokit popierių pasirašysiu, kad esu skolingas“. Automobilio FORD vairuotojas nesugebėjo padaryti tinkamai posūkio ir atsitrenkė į jų automobilį. Jam pasirodė, kad A. buvo girtas.(t.3 b.l. 102-103).

34Apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu G. V. parodė, kad 2015 m. vasarą, atrodo liepą, bet tiksliai nepamena, buvo jo draugo R. G. gimtadienis, jis važiavo su R., R. vairuojamu automobiliu BMW 730, valst. Nr. atrodo ( - ) prie jo namų, adreso tiksliai nežino, parodyti galėtų. R. vairavo automobilį, jis sėdėjo šalia. R. apsisukus ir norint įvažiuoti į kiemą, pamatė, kad link jų dideliu greičiu atvažiavo automobilis Ford Focus, prikrautas pilnas malkų, kuris užkabino R. automobilį, bei pavažiavęs sustojo. R. tuo metu buvo sustabdęs automobilį norėdamas jį praleisti. Sustojo automobilis Ford Focus netoli R. žmonos S., kuri tuo metu ėjo su vaiku, nešė šiukšles link konteinerių. S. net atšoko į šoną. Iš automobilio išlipo jis ir R., iš Ford Focus išlipo tik vairuotojas, kurio duomenų jis nepamena, vardas atrodo K.. Jo automobilyje dar sėdėjo du vyriškiai, kurie iš automobilio išlipę nebuvo. R. ėjo link K. automobilio, pastarasis tuo metu išlipo. J. K. pasirodė išgėręs, nes kalbėjo nerišliai, svirduliavo, buvo nekoordinuoti judesiai, tačiau alkoholio kvapas nuo jo ar sklido pasakyti negali. K. R. prašė nekviesti policijos, jis pasakė, kad yra girtas, siūlė užpildyti deklaracijas, rodė, kad turi "furos" kategorijas, atsiprašinėjo S.. R. paskambino savo draugams A. G., tel. 8645 46 455 ir R. N.. R. atvažiavo atrodo su VOLVO automobiliu, o A. su darbiniu krovininiu automobiliu, skirtu vežioti ledus. K. pasiūlė R. pinigų, draugiškai 500 eurų, sakydamas, kad dabar neturi ir užveš vėliau, už sukeltą avariją. Ar tuo metu, kai siūlė pinigus buvo A. ir R., pasakyti negali. Atsimena, kad A. užpildė eismo įvykio deklaraciją, nes jie – vairuotojai to daryti nemokėjo. K. pats pasiūlė parašyti raštelį dėl skolos ant popieriaus, tačiau R. nesutiko. Tada K. pasiūlė ištraukti kažkokį skolos raštą. Atsimena, kad R. paskambino S. ir liepė išspausdinti vekselį. Jam atrodo, kad vekselį užpildė S.. Užpildžius visus dokumentus, t. y. eismo įvykio deklaraciją ir vekselį, jie išsiskirstė. K. tikrai niekas nemušė (t. 1 b.l. 80).

35Prokurorui pakeitus pirminį kaltinimą, pareiškus įtarimus ne tik R. G., bet ir G. V., pastarieji buvo apklausiami kaltinamaisiais.

36R. G. teigė, jog iš jo automobilio po susidūrimo pirmas išlipo G. V. ir nuėjo prie nukentėjusiojo, o jis nuėjo iš paskos. Ar V. sudavė smūgius nukentėjusiajam, jis nematė, ką darė V. nukentėjusiajam – nematė, kodėl V. apėjo nukentėjusiojo automobilį, atsakyti negalėjo. Pradžioje jie pasikarščiavo, po to viską išsiaiškino ir nuvažiavo už kelių metrų prie malūno. Autoįvykio schema buvo braižoma tuomet, kai automobiliai buvo nuvaryti prie malūno.(t.4, b.l.921-93).

37Apklausiamas kaltinamuoju G. V. patvirtino sėdėjęs keleivio vietoje G. automobilyje. G. automobilis stovėjo „ant apsisukimo“, kai pajuto smūgį į dešinį G. automobilio kampą. Fordas važiavo iš M. kiemo ir užkabino G. automobilį savo kaire puse. Jis pirmas išlipo iš automobilio ir nuėjo prie G. žmonos S., po to nuėjo prie K. A.. Jie dar nebuvo spėję pasikalbėti, kai pastarasis nubėgo prie S. atsiprašinėti. Smurto nieks nevartojo, raktelių iš užvedimo spynelės neištraukė, prie Fordo automobilio keleivių priėjęs nebuvo. R. G. su A. susitarė, kad užpildys autoįvykio deklaraciją, o jis tuo metu buvo šalia. Jis paskambino A. ir paprašė atvykti užpildyti deklaraciją. Po to atvyko ir R.. Su K. A. nieks nekalbėjo, jie tarpusavyje susitarė dėl vekselio. Kaltės nepripažįsta, smurto nebuvo, prievartos nebuvo. Nors automobilyje važiavo du vyrai, su jais pasikalbėjo ir jie nuėjo pirkti alaus. Kur buvo S. prieš susidūrimą, jis nematė, po susidūrimo pamatė S. išeinančią iš krūmų ant pagrindinio kelio. (t.4, b.l.93-94).

38Gynybos prašymu buvo apklausti liudytojai I. L. ir E. L.. Šie asmenys teigė nematę autoįvykio, bet teigė autoįvykio dieną vykę pas Litvino tėvą, kuris gyvena netoli už G. namų. Pravažiuodami matė automobilį FORD, automobilį BMW, stovinčius prie malūno, pravažiavo nesustoję. Vizualiai susidarė įspūdis, kad pokalbis tarp vyrų vyko ramiai .Jis pasiryžo liudyti teisme, nes matė informaciją laikraštyje ir pakalbėjo su G. (t.3 b.l.104-105). .

39Pakeitus pirminius kaltinimus, pareiškus kaltinimą V., gynėjai prašė kviesti naujai apklausai tuos liudytojus, kurie susiję su V..(t.4 b.l. 94).

40A. Č. – A. K. keleivis, patvirtino, kad G. V. sudavė nukentėjusiajam. Jis matė tik vieną K. A. suduota smūgį. Aiškinimosi metu jis su draugu nuėjo į parduotuvę, o A. liko prie automobilių pildyti kažkokių dokumentų, kurie gulėjo ant automobilio kapoto. Po automobilių susidūrimo A. automobilis sustojo ir niekur nenuvažiavo, liko stovėti toje pat vietoje. Automobilis iki susidūrimo važiavo negreitai ir po susidūrimo nuriedėjo netoli – kelis metrus. Deklaracijos buvo pildomos tuo metu, kai automobiliai dar stovėjo savo vietose. Kai grįžo iš parduotuvės, automobiliai tebestovėjo tose pat vietose, o dokumentai jau buvo užpildyti.(t.4 b.l.101-102)

41Liudytojas A. G. – G. draugas, paaiškino, kad kraujo žymių ant K. A. veido, kai jis atvyko, nebuvo, su nukentėjusiuoju buvo kalbama labai gražiai, jis pildė deklaraciją, o A. stovėjo šalia jo ir pasakojo kaip įvažiavo į G. automobilį. A. pats sakė, kad jo vairuojamas automobilis atsitrenkė į G. automobilį. Kai jis atvažiavo, A. buvo girtas, verkė, sakė, kad vairavimas yra jo duona, todėl jie pagailėjo ir nekvietė policijos. Jis pildė deklaraciją, o A. prašė nekviesti policijos. Matė, kai buvo pildomas vekselis, A. sakė, kad atsilygins G. padarytą žalą. Kai jis atvyko, automobiliai stovėjo praktiškai prie malūno, t.y. toliau nuo G. namo. Atstumas nuo G. namo iki malūno yra apie 300 metrų. Į susidūrimo vietą nuėjęs nebuvo.(t.4 b.l.102-p103).

42Liudytoja I. L. paaiškino, kad jos vyro tėvas gyvena netoliese nuo G. namo. Reguliariai jie važinėja aplankyti jos uošvio, kelias veda pro G. namą, o po to pro namą, kuriame gyvena vyro klasiokė M.. Šalia G. gyvenamojo namo yra senas malūnas, nuo G. namo iki malūno yra apie 50 metrų. Kai su vyru važiavo iš tėvo į namus (grįžtant namo, aplankius vyro tėvą), automobilis stovėjo prieš malūną. Kai vyko pas tėvą, tai K. A. automobilis stovėjo prie šalia esančio M. namo su malkomis, o kai važiavo atgal – iš tėvo į namus, prie M. namo nieko nebuvo. Išlipusi iš automobilio nebuvo ji, nebuvo išlipęs ir jos vyras, tiesiog iš lėto pravažiavo pro šalį. Matė prie malūno FORD automobilį, visi ten buvę vyrai gražiai kalbėjosi.(t.4 b.l.103).

43Liudytojas E. L. (L. vyras) paaiškino, kad grįžtant iš tėvo pakeliui į namus, automobilis FORD su malkomis stovėjo prie malūno, atstumas nuo malūno iki namo – apie 20 metrų. Važiuojant atgal matė BMW ir FORD automobilius, kitų automobilių nematė. Ties R. G. namu kelias yra neplatus, du automobiliai neprasilenks. Jeigu automobiliai stovėtų ties G. namu, kiti automobiliai nepravažiuotų. Kelias ties M. namu yra tokio paties pločio kaip ir kelias ties G. namu (t.4 b.l. 103-104). Kai važiavo pas tėvą, G. automobilio nematė, ties M. namu pravažiavo per žolę. Pas M. buvo kokie 5-6 asmenys. M. Z. jo klasiokė. Automobilis FORD prie M. namo stovėjo priekiu į G. namo pusę. Jis stabtelėjo ir pasakė, kad reiktų patraukti automobilį, nes negali pravažiuoti. Nukentėjusysis kažką burbtelėjo, o jis pravažiavo šalia stovinčio automobilio FORD. Ties M. namu stalas buvo apkrautas valgiais, lėkštėse užkanda, kepami šašlykai, stiklinės, gėrimai. Kai važiavo iš tėvo atgal į namus, žmonių jau nebuvo. Girdėjo kad M. gyrėsi, jog už malkas atsilygino alumi.(t.4 b.l.103-105).

44Po liudytojo apklausos nukentėjusysis A. replikavo, kad jo automobilis su malkomis stovėjo ant rūmų aikštės kelio, o ne prie moters namo. Jis laužė po filmavimo likusias dekoracijas ir krovė į automobilį. Jo keleiviai galėjo padėti netoliese gyvenančiai moteriai nešioti malkas, tačiau jis pats jai malkų nenešiojo, visą laiką buvo šalia savo automobilio. Prie moters namo už medžių yra kitas keliukas ir ten galėjo važiuoti kas tik nori.(t.4 b.l.105).

45Liudytojas V. L. – antras A. keleivis, patvirtino, kad autoįvykio dieną krovė malkas ir galėjo padėti šalia gyvenantiems asmenims nešioti dekoracijų likučius malkoms. Už pagalbą jų nieks nevaišino. Prisėdę prie stalo nebuvo. A. automobilis stovėjo ant kelio šalia rūmų aikštės, niekur nebuvo nuvažiavęs. Po susidūrimo matė, kad A. buvo suduotas vienas smūgis, dėl ko A. nuvirto ant žemės. Po to antrą smūgį sudavė kitas vyras – automobilio BMW vairuotojas. A. liepė skambinti policijai, o aukštesnysis asmuo, sudavęs pirmą smūgį, ištraukė iš automobilio FORD užvedimo spynelės raktelius. Būtent šis asmuo – aukštesnysis jiems grasino, draudė skambinti, buvo įniršęs. Po susidūrimo automobilis FORD stovėjo prie G. namo prie krūmų ir niekur nebuvo patrauktas. Tiek jie – FORD automobilio keleiviai, tiek K. A. buvo blaivūs. Parodo teismo salėje sėdintį G. V. , kuris sudavė smūgį K. A.. Visi jie buvo blaivūs, kadangi buvo jų darbo diena.(t.4 b.l. 124-126).

46Liudytoja M. K. ( Z.) paaiškino, kad gyvena šalia ( - ) dvaro, ten dažnai vyksta filmavimas. Po filmavimo dekoracijos būna ardomos, laužomos ir jiems leidžiama susirinkti medieną malkoms. Prašo darbininkų pagalbos sunešant medienos likučius. Liudytoja parodo nukentėjusįjį ir L. kaip asmenis, kurie buvo ir ardė dekoracijas. Ji paprašė ir tie asmenys sunešė jai dekoracijų likučius. Ji atsiskaitė už darbą, nupirko alkoholio, tie vyrai prieš tai jau buvo pavartoję alkoholio. Pas ją buvo atėję 3-4 vyrai, kurie buvo neblaivūs., o po to jie sėdo į automobilį ir išvažiavo. Tie vyrai buvo su lengvuoju automobiliu ir nemaža priekaba, kai automobilis su priekaba stovėjo ant keliuko šalia jos namo, kiti automobiliai galėjo jį apvažiuoti per žolę po medžiais. Ar tie vyrai krovėsi lentas malkoms savo reikmėms, ji negali pasakyti, bet jai dekoracijų liekanas vežė su priekaba, o dalį lentgalių jai sunešė rankomis. Po to jos kieme pasėdėjo apie valandą laiko. Kai puotavo, pro šalį pravažiavo jos klasiokas, jis signalino (garsiniu automobilio signalu stengėsi atkreipti vairuotojo dėmesį), nes negalėjo pravažiuoti – trukdė automobilius su priekaba. Po kokių 15 minučių jos draugas važiavo iš tėvo atgal; tuomet priekaba dar nebuvo iškrauta, visi vyrai dar sėdėjo pas ją ir puotavo. Jos draugas L. negalėjo pravažiuoti šalia jos namo, todėl apsisuko ir apvažiavo kitu keliu aplink fontaną. Važiuodamas iš tėvo jis iškart pasuko į kitą kelią, nes matė, kad kelias ties jos namu užimtas. Girdėjo, kad tą dieną įvyko automobilių susidūrimas.

47Po liudytojos M. K. pasisakymo K. A., R. G. ir G. V. patvirtino, kad nukentėjusysis neturėjo priekabos (t.4 b.l.127,128).

48Tęsdama parodymus, M. K. teigė, jog ji buvo iškepusi pyragą, o jos vyras atnešė alkoholio. Baigdama pasisakymus liudytoja pasakė, kad galėjo klysti, kad ji supainiojo atvejus (t.4 b.l. 126-129).

49Teisminio nagrinėjimo metu buvo organizuotas išvažiuojamasis posėdis ir vietoje užfiksuoti atstumai: 1. Ties įvažiavimu į kiemą (į nurodomą G. automobilio parkavimo vietą) važiuojamosios dalies plotis 4,4 m. nuo griovio iki krūmų (t.4 b.l.135); 2. Mažiausias atstumas tarp medžių ties M. K. namu yra 7,3 m., o keliuko plotis – 2,7 m.(t.4 b.l.136). Šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog ties R. G. namu (įvažiavimu į kiemą) ir ties M. K. namu yra pakankamai vietos dviems automobiliams prasilenkti.

50Abi pusės laikėsi savo pozicijų: nukentėjusysis ir jo keleiviai teigė, jog automobiliai po susidūrimo sustojo ir nebuvo nuvažiavę iki malūno, o kaltinamieji teigė, jog automobiliai buvo nuvažiavę prie malūno. Kaip įrodymą G. pateikė nuotrauką, darytą susidūrimo dieną, nuotraukose užfiksuotas K. A., o už jo matyti elektros paskirstymo dėžutė (už automobilio) (t.4 b.l. 144-146). Nuotraukose užfiksuota, kad elektros dėžutė stovi ties malūnu, o ne ties namu.

51Nukentėjusysis, apžiūrėjęs nuotraukas, paaiškino, kad nuotraukoje jis rodė vietą – smilkinį, į kurį buvo smūgiuota, o kada daryta nuotrauka, negalėjo paaiškinti. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis teigė, kad smūgis jam buvo suduotas į kairįjį smilkinį; nukentėjusysis negalėjo paaiškinti, kodėl konflikto dieną darytoje nuotraukoje jis rodo sumušimo vietą dešinėje galvos pusėje. Tikslindamas parodymus nukentėjusysis paaiškino, kad galėjo suklysti, kad smūgis jam suduotas į dešinį smilkinį. Po susidūrimo jam buvo suduotas smūgis, jis apsvaigo, o kaltinamieji grasino pakasti, t.y. grasino pavartoti fizinį smurtą. Kraunant malkas jo automobilis stovėjo ant rūmų aikštės kelio, 12-18 metrų atstumu nuo M. namo.(t.4 b.l. 152-155).

52Liudytojas R. N. paaiškino, kad jo draugo ir kaimyno R. G. gimtadienio dieną , t. y. 2015-06-10, , kada tiksliai nepamena, jam paskambino pats R. ir pasakė, kad į jo automobilį atsitrenkė mašina ir paklausė ar jis moka užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir prašė atvykti tai padaryti. Jis tuo metu buvau netoli ( - ) mikrorajono ir apsisukęs nuvažiavo į( - ), prie R. namų, nes ten įvyko avarija. Jis atvažiavo automobiliu Volvo V70, valst. Nr. ( - ) ir pamatė stovintį R. G., G. V., A. G., kurie stovėjo prie R. automobilio, bei vieną stovintį vyriškį "senį", kuris stovėjo prie R. automobilio, o kiti du vyriškiai sėdėjo Ford automobilyje. R. automobilis BMW ir "senio" Ford buvo vienas šalia kito, dviejų-trijų metrų atstumu. Jam atvykus, A. jau buvo pradėjęs pildyti deklaraciją. Ford automobilio vairuotojas, kurio jis nepažįsta, jo vardo nepamena, stovėjo netoliese ir prašė nekviesti policijos ir pasiūlė pinigų. Nuo jo sklido alkoholio kvapas, žmogus vos stovėjo ant kojų nes buvo girtas. Ford automobilio vairuotojas pinigų neturėjo, siūlė R.i parašyti skolos raštelį. R. nesutiko, kadangi buvo girtas Ford automobilio vairuotojas. R. pasiūlė pasirašyti vekselį. R. paskambino S.i ir paprašė atspausdinti vekselį. S. atnešė vekselį ir jį supildė. Ford vairuotojas pasiūlė 500 eurų, šią sumą įrašė į vekselį . R. jam pasakojo, kad jis įvažinėjo į kiemą, o Ford vairuotojas atsitrenkė į jo šoną, kad keliu ėjo S. su vaiku ir Ford vairuotojas jos vos neužkliudė. Nori pasakyti, kad jis paties įvykio nematė (avarijos), tačiau mano, kad Ford vairuotojas buvo kaltas dėl susidūrimo, kadangi jo vairuojamas automobilis FORD užkliudė R. automobilio šoną, be to, buvo išgėręs. Ant Ford vairuotojo veido jokių sužalojimų nebuvo, jo akivaizdoje A. niekas nemušė. Kol jis buvo toje vietoje, iš Ford automobilio kiti du vyrai išlipę nebuvo, matė tik, kad jie vartojo alkoholį. Jis neatsimena, kad šalia jų būtų buvęs automobilis BMW X5. Kas kaip išvažiavo nepamena, kai jis išvažinėjo, visi jau buvo išsivaikščioję. Jis dar atsisveikino su Ford vairuotoju. (t. 1 b.l. 90).

53Teismo motyvai.

54Dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.2d.

55Nukentėjusioji S. G. buvo apklausiama ne vieną kartą tiek teisminio nagrinėjimo, tiek ikiteisminio tyrimo metu ir visą laiką nurodė iš esmės vienodas aplinkybes: konflikto metu 2014-07-07 apie 21 val. R. G. neblaivus sudavė jai į dešinę akį, dėl ko ji pajuto skausmą ir iškvietė policijos pareigūnus. (t.3 b.l.12-13), (t. 2 b.l. 23). Kaltinamasis R. G. patvirtino visas nukentėjusiosios nurodytas aplinkybes: konflikto metu sudavė žmonai į dešinę akį. Dėl savo elgesio gailisi, žmonos atsiprašė.

56Nukentėjusioji ir kaltinamasis yra sutuoktiniai, todėl smurto pavartojimas prieš žmoną teisingai kvalifikuotas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.2d.

57Dėl autoįvykio priežasčių, fizinio smurto vartojimo prieš K. A., dokumentų klastojimo ir sukčiavimo.

58Nukentėjusysis K. A.

59Nukentėjusysis K. A. paaiškino, kad po filmavimo buvo kino studijos įranga po filmavimo, o dekoracijų liekanas rinkosi ir krovė į automobilį FORD FOCUS kaip malkas (krovė į bagažinę, ant stogo, į saloną). Kartu su juo automobiliu vyko V., sėdėjęs keleivio vietoje šalia vairuotojo, o galinėje sėdynėje sėdėjo T.. Nuvažiavus apie 40 metrų susidūrė su automobiliu BMW, kuris stovėjo kairėje pusėje kelių susikirtime ir pajudėjo, kai FORD važiavo pro šalį. Bandydamas išvengti susidūrimo jis suko į dešinę, kliudė dešinėje augusius krūmus, tačiau susidūrimo neišvengė. Susidūrimo metu buvo kliudytas jo automobilio vairuotojo pusės priekinės durelės, statramstis ir galinės durelės, priekinis sparnas nesužalotas, t.y. buvo sužalota vidurinė jo automobilio dalis. Automobilis BMW trenkėsi į jo automobilį priekiniu dešiniu bamperiu ir dešiniu žibintu. Po susidūrimo automobilis BMW nedelsiant sustojo, o jo vairuojamas automobilis sustojo nuvažiavus dar kokius keturis metrus. Vežė sukrautas lentas, todėl prieš susidūrimą jo automobilio greitis buvo nedidelis – apie 20 km/h, o BMW, jam priartėjus, taip pat tik iš lėto ėmė judėti ir susidūrė.(t.3, b.l. 38-39).

60Liudytojai A. Č. ir V. L. patvirtino nukentėjusiojo nurodomas aplinkybes, kad automobilis BMW trenkėsi į automobilio FORD kairį šoną; automobilis FORD buvo prikrautas malkų, jo greitis buvo nedidelis ir po susidūrimo nuriedėjo kelis metrus.

61G. V. teisminio nagrinėjimo ir ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausiamas ne kartą, tačiau visą laiką laikėsi vienodos versijos: važiavo R. G. vairuojamu automobiliu. G. vairuojamas automobilis darė manevrą, norėdamas įvažiuoti į kiemą, jie matė atvažiuojantį automobilį FORD ir stovėjo nevažiuodami, tačiau atvažiavęs automobilis FORD trenkėsi į jų automobilį. Po susidūrimo automobilis FORD tęsė judėjimą, o jie ėmė važiuoti paskui tą automobilį. Nuvažiavus kokius 10-15 metrų, automobiliai sustojo, tarp automobilių buvo apie porą metrų. (t.4, b.l.93-94).

62Kaltinamojo R. G. žmona S. G., pats nukentėjusysis K. A., ir visi kiti bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino, kad po autoįvykio automobilis BMW buvo patrauktas iš susidūrimo vietos, o autoįvykio deklaraciją pildė po autoįvykio atvykęs asmuo A. G.. Pastarasis aiškino, kad autoįvykio nematė, automobiliai jau buvo patraukti iš susidūrimo vietos, autoįvykio deklaraciją neva pildė remdamasis K. A. pasakojimu. Kodėl autoįvykio deklaracijoje rodoma automobilio BMW kontakto vieta – vidurys automobilio, kodėl nerodomi automobilio FORD sužalojimai ant kairės pusės durelių, liudytojas atsakyti negalėjo, t.y. liudytojas negalėjo paaiškinti kuo remiantis autoįvykio deklaracijoje užfiksavo aplinkybes, kurios nesutampa su faktinėmis aplinkybėmis.

63Byloje esančios automobilio FORD nuotraukos liudija, kad autoįvykio metu buvo sužalotas automobilio kairės pusės kėbulas - durelės, tačiau nesužalotas nei sparnas, nei žibintai (t.1 b.l. 51-52). Automobilio BMW nuotraukose užfiksuota, kad sužalotas dešinysis priekinis sparnas ties žibintu, užpakalinis dešinysis sparnas, tačiau nėra sužalojimų automobilio viduryje (t.1 b.l. 121,122).

64Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas V. Š. paaiškino, kad patvirtina savo išvadą, jog automobilio Ford vairuotojo – K. A. nurodomos aplinkybės neprieštarauja automobilių sugadinimų padarymo-atsiradimo mechanizmui. Šios aplinkybės neprieštarauja ir eismo įvykio kilimo aplinkybėms. Autoįvykis kilo dėl to, kad automobilio BMW vairuotojas, prieš pradėdamas judėjimą, neįsitikino, kad netrukdys kitiems eismo dalyviams, jeigu jis stovėjo kelių susikirtime. Jam nebuvo užduotas klausimas dėl automobilių judėjimo greičių prieš susidūrimą, todėl šio klausimo jis ir nenagrinėjo. Atkreipia dėmesį į tai, kad jis nebūtų galėjęs nustatyti automobilių greičio prieš susidūrimą, nes nebuvo užfiksuota transporto priemonių padėtis po susidūrimo, kiti pėdsakai. Automobilio Ford vairuotojas teigė, jog sustojo už kelių metrų nuo susidūrimo vietos, o eismo įvykio deklaracijoje nurodoma, jog po autoįvykio automobiliai stovi vienas šalia kito, t.y. nebuvo faktinių pirminių duomenų. Susidūrimas buvo nedidelis ir neilgas; automobilis BMW judėjo nedidele kreive iš kairės į dešinę ir prisilietė prie tiesiai važiavusio ar nusukinėjamo automobilio kairio šono, perbraukus abi dureles pusantro metro atstume, kontaktas tuo ir baigėsi. Deklaracija tai ne autoįvykio schema, tai tik eskiziukas be pagrindinių duomenų, nes nenurodyti važiuojamųjų dalių pločiai, nenurodytas transporto priemonių išsidėstymas važiuojamosios dalies ilgio ir pločio atžvilgiu. Todėl deklaracijos duomenimis negalima remtis darant išvadas. Autoįvykio schema nebuvo pateikta, be to, kelio sąlygos neturi įtakos susidūrimo mechanizmo nustatymui. Duomenų apie kelio ženklus toje vietoje jis taip pat neturėjo. Eismo įvykis šiuo atveju nebuvo įformintas, o surašyta eismo įvykio deklaracija yra ne tas dokumentas, kuriuo galima būtų remtis darant išvadas. Remdamasis ta medžiaga, kuri jam pateikta, jis teigia, jog susidūrimo metu tarp automobilio BMW dešiniojo šono ir automobilio FORD kairiojo šono buvo smailus kampas, nedidelis, kelių laipsnių, atviras link transporto priemonių galinių dalių. Tikėtina, kad susidūrimo metu automobilio FORD vairuotojas nusukinėjo į dešinę, siekdamas išvengti kontakto su automobiliu BMW. Tokios aplinkybės, kurias nurodė automobilio BMW vairuotojas, kai automobilis FORD važiuodamas atsitrenkia į stovintį automobilį BMW ir, nusukdamas į dešinę, sužaloja tik dureles, t.y, sužaloja tik dalį savo kėbulo, yra negalimos. Jo nuomone automobilis FORD važiavo šalia BMW automobilio, kai šis ėmė sukti į dešinę ir prisilietė prie automobilio FORD priekinių durelių ir kontaktavo iki to laiko, kol FORD vairuotojas pasuko į dešinę ir nutraukė automobilių kontaktą. Automobilis BMW patyrė ne priekinius, o šoninius sužalojimus (sužalotas bamperio šonas, o ne priekis), tad tai neatitinka automobilio BMW vairuotojo ir keleivio nurodomų aplinkybių. Tokią susidūrimo situaciją, kai automobilis FORD važiuoja, o automobilis BMW stovi, paneigia patirti automobilio sužalojimai.(t.3 b.l. 38-42).

65Kelių eismo taisyklių 101 punktas nustato, kad prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu.

66Nuotraukose užfiksuoti keliai, susidūrimo vietos sankryža, leidžia daryti išvadą, kad tai vienodos būklės ir kokybės – žvyro dangos keliai, kelio ženklų nuotraukose neužfiksuota. Todėl darytina išvada, kad susidūrimas įvyko lygiareikšmių kelių sankryžoje (KET 3.14 punktas).

67Kelių eismo taisyklių 155 punktas nustato, kad lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi.

68Tiek nukentėjusysis, tiek kaltinamieji patvirtino, kad automobilis BMW, artėjant automobiliui FORD, stovėjo. Kaltinamieji teigė, jog tai automobilis FORD atsitrenkė į jų stovinčio automobilio dešinį šoną, o nukentėjusysis tai kategoriškai neigė, nurodęs, kad automobilis BMW lėtai pajudėjo į jo vairuojamo automobilio pusę ir atsitrenkė, kai šis priartėjo, ir dėl šios priežasties – dėl automobilio BMW priartėjimo ir atsitrenkimo į judantį pro šalį automobilį FORD, įvyko susidūrimas. Nukentėjusysis teigė, jog automobilių kontaktas įvyko ties jo automobilio priekinėmis durimis iki galinių durų kairėje pusėje, t.y. priekinis sparnas nebuvo sužalotas, o automobilio BMW buvo sužalotas dešinio žibinto dešinys šonas ir dešinė sparno pusė. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad, važiuodamas tiesiai automobilis FORD negalėjo kairėje stovinčio automobilio pasiekti kairios pusės priekinėmis durelėmis, nesužalodamas priekinio sparno. Šias išvadas patvirtino ir teisminio nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas V. Š.: kaltinamųjų pateikiama versija neįmanoma, susidūrimas galėjo įvykti nukentėjusiojo nurodomomis aplinkybėmis. Visa tai leidžia daryti išvadą, jog įrodyta, kad stovėjęs automobilis BMW, priartėjus automobiliui FORD kairiu šonu, pastarajam važiuojant pro šalį, pajudėjo ir, esant tarp automobilių smailiam kampui, dešinio priekinio žibinto dešiniu kraštu ir dešinio sparno dešine puse kontaktavo su automobilio FORD kairės pusės kėbulo dalimis, padarydamas sužalojimus pradedant nuo priekinių durelių statramsčio iki galinių durelių vidurio; kėbulo sužalojimai baigėsi, nes ( kaip teigė A.), po kontakto su kitu automobiliu jis suko automobilį į dešinę pusę ir atsitraukdamas nutraukė automobilių kontaktą, t.y. atsitraukė nuo automobilio BMW.

69Visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog įrodyta, kad automobilio BMW vairuotojas R. G., nepraleido iš dešinės pusės pro šalį važiuojančio automobilio FORD, pajudėjo neįsitikinęs, kad tai daryti bus saugu ir tai netrukdys kitiems eismo dalyviams, dėl ko įvyko automobilių susidūrimas, t.y. būtent R. G. pažeidė KET 101 punkto reikalavimus, ir šie veiksmai buvo sąlyga autoįvykiui kilti.

70Tiek A. G., tiek kaltinamasis R. G. negalėjo paaiškinti kodėl autoįvykio deklaracijoje (t.1 b.l.18) užfiksuotos aplinkybės neatitinka faktinių aplinkybių: neteisingai nurodytos automobilių kontaktų vietos, neteisingai užfiksuotas kelių susikirtimas. R. G. teisinosi nemokantis ir nesuprantantis, ir negalintis pats užpildyti autodeklaracijos, todėl ir nekreipė dėmesio į tai, ką įrašė G.. Nukentėjusysis K. A. teigė, jog jo atžvilgiu po susidūrimo buvo pavartotas fizinis smurtas, todėl , siekdamas išvengti galimo smurto pakartojimo, pasirašė po autodeklaracija, nesiaiškindamas, kas ten parašyta.

71Kaltinamasis R. G. neigė galintis suprasti ir užpildyti deklaraciją, tačiau jis yra asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą ir pastoviai vairuojantis transporto priemonę, todėl preziumuojama, kad jis žino kelių eismo taisykles ir privalo jomis vadovautis. Tiek R. G., tiek K. A. matė automobilių sužalojimus, matė eismo įvykio vietą, kelių susikirtimo vietą ir matė, kad autoįvykio deklaracijoje neteisingai užfiksuoti šie duomenys. Teismas nevertina subjektyvaus R. G. gebėjimo teisingai kvalifikuoti veiksmus – kvalifikuotai apibrėžti susidūrimo priežastis, tačiau kaltinamasis suvokė, kad automobilių sužalojimų duomenys, autoįvykio vieta deklaracijoje nurodoma neteisingai ir, nežiūrint į tai, žinodamas, kad K. A. atžvilgiu buvo pavartotas fizinis smurtas, kad buvo grasinama, kad pastarasis pasirašė neteisingai užpildytą autoįvykio deklaraciją verčiamas minėtų aplinkybių, R. G. patvirtino savo parašu neteisingai užfiksuotus duomenis ir tokiu būdu suklastojo oficialų dokumentą. Šią autoįvykio deklaraciją 2015 06 11 pateikė UAB DK „PZU Lietuva“ ir , šios žinomai suklastotos deklaracijos pagrindu, apgaule gavo iš draudimo kompanijos piniginę 307, 41 eurų dydžio išmoką. Veikdamas sąmoningai, R. G. savo parašu patvirtino autodeklaracijoje nurodytus žinomai neteisingus duomenis, t.y. suklastojo šį dokumentą ir jį panaudojo, pateikdamas draudimo kompanijai išmokai gauti. Šiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str.1d. draudimo kompanijai žinomai suklastotą deklaraciją, kuria remiantis neteisingai buvo vertinamos autoįvykio aplinkybės, R. G. apgavo šią DK „PZU Lietuva“ ir šiuo pagrindu gavo draudimo išmoką, t.y. apgaule įgijo svetimą turtą ir padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.1d.

72G. V. taip pat buvo inkriminuojama, kad jis 2015-06-10 apie 18 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su R. G., t.y. važiuodamas R. G. vairuojamame automobilyje BMW 730, v/n ( - ) priklausančiu S. G., R. G. sukėlus eismo įvykį, t. y. nepraleidus pagrindiniu keliu važiavusio automobilio Ford Focus, v/n ( - ), vairuojamo K. A., apkaltinę jį dėl autoįvykio, A. G. pagal R. G. žodžius užpildžius eismo įvykio deklaraciją, įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis - autoįvykio kaltininku nurodžius K. A., nubraižius tikrovės neatitinkančią autoįvykio schemą, joje R. G. pasirašydamas pagamino netikrą dokumentą – autoįvykio deklaraciją, kurią R. G. panaudojo 2015-06-11 pateikdamas UAB DK “PZU Lietuva”, ( - ), Vilniuje, ir taip apgaule, sutuoktinės S. G. naudai, įgijo svetimą, UAB DK “PZU Lietuva” priklausantį turtą - 307,41 Eur, kurie buvo pervesti kaip draudiminė išmoka į S. G. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“ banke. Šios veikos buvo kvalifikuojamos pagal LR BK 300 str. ld.,182 str.ld.

73Visi bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino, kad G. V. važiavo kartu su R. G.. Nukentėjusysis, jo keleiviai V. L. ir A. Č. patvirtino, kad G. V. ne tik važiavo su G., bet aktyviai reiškėsi po automobilių susidūrimo, sudavė nukentėjusiajam smūgį į galvos sritį, dėl ko pastarasis nuvirto, o po to draudė K. A. keleiviams skambinti į policiją, bei ištraukė iš užvedimo spynelės raktelius. Šias nukentėjusiojo ir jo keleivių nurodomas aplinkybes patvirtino dalinai ir pats R. G., kuris, apklausiamas po kaltinimo pakeitimo, paaiškino, kad būtent G. V. pirmas priėjo prie nukentėjusiojo ir karščiavosi, dėl ko jis V. pasakė „ką darai, žmogų užmuši“ (t.3 b.l. 101-102). Teismas daro išvadą, jog G. V. konfliktiškas elgesys, jo veiksmai, vartojant fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, yra įrodyti. Tačiau, nė vienas iš apklaustų asmenų nenurodė, kad būtent G. V. būtų kokiu nors būdu įtakojęs autoįvykio deklaracijos turinio surašymą . R. G. teigė pats nesugebantis užpildyti autoįvykio deklaracijos ir prašė tai padaryti A. G., o pastarasis teigė pildęs deklaraciją remdamasis G. ir K. A. nurodomomis aplinkybėmis. Todėl teismas daro išvadą, kad pagal LR BK 300 str.1d. inkriminuota G. V. veika neįrodyta ir jis išteisinamas. Nenustačius duomenų, kurie patvirtintų, kad G. V. betarpiškai kokiu nors būdu prisidėjo prie deklaracijos klastojimo ir išmokos gavimo, G. V. negali būti pripažintas kaltu ir dėl svetimo turto pasisavinimo apgaule, gaunant išmoką iš DK „PZU Lietuva“ pagal LR BK 182 str.1d..(BPK 303 str.5d.1p.).

74Pagal BK 181 straipsnio 2 dalį už turto prievartavimą atsako tas, kas neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai vertė kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos arba atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus, arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą ir jį panaudojo, arba panaudodamas kitokią psichinę prievartą. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia – kaltininkas suvokia, kad verčia kitą asmenį vykdyti pareikštą neteisėtą turtinę pretenziją, panaudodamas psichinę prievartą (grasindamas), ir nori taip veikti. Nusikaltimo sudėtis yra formali, turto prievartavimas laikomas baigtu, kai nukentėjusiajam pareiškiamos neteisėtos turtinės pretenzijos. Pagal turto prievartavimo teisinį apibrėžimą šiuo nusikaltimu gali būti pripažinti tik be teisėto pagrindo reiškiami reikalavimai. Klausimas, ar kaltininkas turėjo teisinį pagrindą reikšti turtines pretenzijas, sprendžiamas, atsižvelgiant į CK 1.136 straipsnyje nustatytus civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindus. Tais atvejais, kai kaltininkas prievarta įgyvendina jam ar kitam asmeniui priklausančią turtinę teisę (tikrą ar tariamą), veika nekvalifikuojama kaip turto prievartavimas, tačiau gali sudaryti savavaldžiavimo požymius (BK 294 straipsnis). Savavaldžiavimo atveju asmuo ne siekia užvaldyti svetimą turtą, bet reikalauja patenkinti ar kitaip vykdo savo ar kito asmens turtines pretenzijas, turėdamas tam tikrą ar tariamą teisę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-562/2011, 2K-296/2013, 2K-133-677/2015). Pažymėtina, kad tikra yra tokia teisė, kuri realiai egzistuoja ir pagrįsta sandoriu ar kitu juridiniu faktu, o tariama – tokia, kai asmuo, sąžiningai klysdamas, laiko teisę priklausančią jam ar kitam asmeniui, kurio interesams jis atstovauja, nors iš tikrųjų tokios teisės nėra. Pripažįstant tariamos teisės įgyvendinimo faktą, negalima vertinti vien tik kaltininko subjektyvų gyvenimo taisyklių ir teisingumo suvokimą, bet būtina nustatyti, kad jis negalėjo arba neturėjo suprasti, jog jokios realiai egzistuojančios teisės nėra (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–509/2008, 2K-65/2009 ir kt).

75Minėta, kad nukentėjusysis K. A. ir jo keleiviai – liudytojai V. L. ir A. Č. viso bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu nurodė vienodas ir nuoseklias aplinkybes: po autoįvykio prie K. A. pirmas priėjo G. V. ir sudavė smūgį į kairį smilkinį, dėl ko nukentėjusysis nuvirto ant žemės. Po to prie atsikėlusio A. priėjo R. G. ir sudavė smūgį į žandikaulį. Kaltinamieji neigė smūgiavę, tačiau teisminio nagrinėjimo metu pats R. G. patvirtino, kad pirmas prie nukentėjusiojo priėjo G. V. ir „karščiavosi“, o jis pats priėjo prie nukentėjusiojo paskui V. ir pasakė „ką darai, žmogų užmuši“. Ką darė V., kodėl išsigando, kad gali užmušti, G. nepaaiškino. Nukentėjusiojo sūnus P. A. taip pat nurodė, jog grįžo į namus praėjus kelioms dienoms po konflikto ir pamatė tėvą su mėlyne paakyje; tėvas pasakojo, kad jį sumušė ir privertė pasirašyti vekselį, prisiimant atsakomybę neva už autoįvykį. Liudytojų parodymai visą laiką buvo vienodi, nuoseklūs, susiję su kitomis aplinkybėmis loginiu ryšiu, todėl teismas daro išvadą, kad įrodyta, jog po automobilių susidūrimo G. V. pirmas sudavė nukentėjusiajam smūgį į smilkinį, o priėjęs R. G. sudavė antrą smūgį į žandikaulį. Šias teismo išvadas patvirtina ir kaltinamojo R. G. parodymai, jog po autoįvykio jie karščiavosi ir bijojo, kad V. gali užmušti K. A.. Nors G. teigė negalintis nurodyti dėl ko taip sakė, teismas daro išvadą, kad V. elgesys turėjo būti toks, kuris keltų grėsmę bent jau A. sveikatai. Kitų aplinkybių bylos nagrinėjimo ar tyrimo metu nenurodė nė vienas apklaustas asmuo, todėl tikėtina tik viena versija, kurią pateikė nukentėjusysis ir liudytojai A. Č., P. A. ir V. L.: po autoįvykio K. A. buvo suduoti smūgiai į galvos sritį, siekiant priversti prisiimti nebūtą kaltę dėl autoįvykio ir priversti nukentėjusįjį atlyginti jo tariamai padarytą žalą R. G. automobiliui.

76Po eksperto apklausos apklausiamas nukentėjusysis teigė, jog kraunant ardomas dekoracijas į automobilį, prie jo buvo privažiavę kaltinamieji ir taip pat demonstravo norą pasiimti malkas. Pradžioje nukentėjusysis galvojo, kad smūgiai jam galėjo būti dėl malkų, t.y. dėl to, kad jis susirinko išardytas dekoracijas ir nepaliko malkų kaltinamiesiems. Tačiau vėlesni kaltinamųjų veiksmai , draudžiant jo keleiviams skambinti į policiją, išsikviečiant draugus į įvykio vietą ir demonstruojant fizinį pranašumą, surašant neatitinkančią faktinių aplinkybių autoįvykio deklaraciją, reikalaujant pasirašyti vekselį už nežinia kokią padarytą žalą, akivaizdžiai liudija, kad kaltinamųjų elgesys buvo siejamas su autoįvykiu ir siekiu priversti nukentėjusįjį prisiimti nebūtą kaltę, kad būtų galima išreikalauti tariamą žalą.

77Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kaltinamieji R. G. ir G. V., veikdami kartu, pavartojo fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, nepagrįstai apkaltino K. A. dėl neva jo sukelto autoįvykio ir privertė pasirašyti faktinių aplinkybių neatitinkančią autoįvykio deklaraciją bei vekselį G. žmonos S. G. vardu, ir tokiu būdu privertė K. A. perduoti R. G. žmonai teisę į 500 eurų. Ši veika įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str.2d.

78Kaltinamųjų kviesti liudytojai A. G., J. G., R. N. proceso metu teigė , jog nukentėjusysis buvo neblaivus, jog gėrė pas M., ir dėl to buvo kaltas dėl autoįvykio bei prašė nekviesti policijos pareigūnų. Minėta, kad šių asmenų pateikiama versija apie svečiavimasį pas M. nepasitvirtino, todėl teiginiai dėl nukentėjusiojo girtumo laikytini neatitinkančiais faktinių aplinkybių. Liudytojas J. G. teigė, jog nukentėjusiojo elgesys buvo nekoordinuotas it įtartinas, tačiau alkoholio kvapo nebuvo. Teismas atkreipia dėmesį į nukentėjusiojo solidų amžių ir, kiek galima vertinti vizualiai proceso metu, individualius psichologinius ypatumus (nukentėjusysis buvo nekoordinuotas, kartais nesusivokiantis kada ir apie ką kalbėti, nesuvokiantis apie kurias konkrečias aplinkybes kalbama, išsišokantis, dėl ko ne kartą teko daryti jam pastabas), tačiau duomenų, kurie objektyviai patvirtintų kaltinamųjų kviestų liudytojų teigimus apie neva A. girtumą autoįvykio metu, nebuvo nustatyta.

79Kaltinamieji ir jų kviesti liudytojai kalbėjo apie tai, jog K. A. galėjo suvažinėto G. vaiką, einantį su S. G. ir dėl to neva jis pats pasirašė vekselį 500 eurų sumai kaip moralinę kompensaciją. S. G. apklausiama nurodė, jog ji pati automobilių susidūrimo nematė, tik girdėjo susidūrimo garsą. Kokiu atstumu nuo jos įvyko automobilių susidūrimas, liudytoja negalėjo nurodyti. Ikiteisminio tyrimo metu ji nurodė, kad susidūrimas įvyko už 3 metrų, o teisminio nagrinėjimo metu – už 10 metrų (t.1 b.l.63). Kada K. A. išlipo iš automobilio, ji negalėjo pasakyti. Susidūrimo metu ji buvo kieme. Kiemą nuo kelio skiria krūmai, pro kuriuos matosi kelias. Įvykio vieta, kur įvyko susidūrimas, iš kiemo nelabai gerai, bet matosi. Apie ką kalbėjosi kieme su kaimynu, ji neprisiminė. Kur buvo kaimynas tuo metu, kai pro ją pralėkė A. vairuojamas automobilis, ji negalėjo pasakyti. Jos vyras prie K. A. automobilio priėjo su draugu. Pirminis pokalbis su A. vyko apie 10 minučių, jos vyras ir jo draugas smurto nevartojo. Po to ji nuėjo į namus, o į lauką išėjo tik po vyro skambučio, kai šis jai paskambino ir liepė atspausdinti vekselį, kurį ji išnešė jį į lauką. Atvyko vyro draugai ir padėjo užpildyti deklaraciją; deklaraciją užpildė A., o A. stovėjo šalia. Liudytojai J. G. (Gaidukų kaimynas), kaltinamasis G. V. teigė, jog A. atsiprašinėjo G., jog vos nesuvažinėjo vaiko, bet nė vienas jų negalėjo pasakyti kur buvo autoįvykio metu S. G. su vaiku. V. teigė, jog S. G. buvo už krūmų ir galėjo nematyti atvažiuojančio automobilio. Nukentėjusysis K. A. tvirtino, jo nematė nei vaiko, nei moters. Moteris pasirodė tik po susidūrimo ir jis jos neatsiprašinėjo. Vertindamas nurodomas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo ir jo kviestų liudytojų parodymai prieštaringi, nelogiški, vertintini kritiškai ir atmestini, kaip parodymai, kuriais bandoma padėti kaltinamiesiems išvengti atsakomybės už padarytas veikas.

80Charakterizuojančios aplinkybės ir bausmės motyvai.

81G. V. nedirbo, praeityje teistas, teistumai neišnykę (veikos padarymo metu). Padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 181 str.2d., kuris priskiriamas prie sunkių nusikaltimų (numatyta laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų).

82Lengvinančių ar sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

83Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas skiria realią bausmę, mažesnę už numatytos bausmės vidurkį .

84Minėta, kad G. V. nuteistas Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 294 straipsnio 2 dalį - 1 metų laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 02 15 nutartimi Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimas buvo patenkintas ir panaikintas G. V. taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, pasiunčiant jį atlikti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu paskirtą 1 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Nutartis iki šio laiko neįsiteisėjus, todėl skiriama bausmė nebendrinama su ankstesne bausme.

85R. G. neteistas, dirbo pagal verslo liudijimą, turi šeimą. Padarė nusikaltimus, numatytus LR BK 140 str.2d. (maksimali bausmė laisvės atėmimas iki dvejų metų, priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų), 181 str.2d. – nusikaltimas, priskiriamas prie sunkių nusikaltimų (laisvės atėmimas iki aštuonerių metų), 300 str.1d. (numatyta maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų, priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų), 182 str.1d. (maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų, priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų).

86Lengvinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Sunkinančia jo atsakomybę aplinkybę laikytina tai, kad veiką, numatytą LR BK 140 str.2d. padarė būdamas girtas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas skiria bausmes , neviršijančias numatytų bausmių vidurkių, bendrina jas griežtesne bausme apimdamas švelnesnę bausmę ir taiko veikų padarymo metu galiojusį LR BK 75 str. bei atideda bausmės vykdymą , skirdamas numatytas baudžiamojo poveikio priemones.

87Pripažinus kaltinamuosius kaltais dėl veikų prieš K. A., pastarajam iš kaltinamųjų priteistina 1000 eurų sumą atstovavimo išlaidoms padengti (t.4 b.l.151).

88Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 303 str., str., 308, str. teismas

Nutarė

89G. V. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str.1d., 182 str.1d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( LR BPK 303 str.5d. 1p.).

90G. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str.2d. ir skirti jam trejų metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

91R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.2d. ir skirti jam dvidešimt penkių parų arešto bausmę.

92R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str.2d. ir skirti jam trejų metų laisvės atėmimo bausmę; taikyti LR BK 75 str. ir bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant tęsti darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų (rajono) be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

93R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str.1d. ir skirti jam dvidešimt penkių parų arešto bausmę.

94R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str.1d. ir skirti jam trisdešimties parų arešto bausmę.

95Paskirtąsias bausmes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.2d., 4d. 5d., 6d. subendrinti bausmių sudėjimo ir apėmimo būdu ir paskirti trejų metų laisvės atėmimo bausmę, taikyti LR BK 75 str. ir bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant tęsti darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų (rajono) be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

96Iš G. V. ir R. G. solidariai priteisti 1000 (tūkstantį) eurų K. A. naudai atstovavimo išlaidoms atlyginti.

97Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. G. ir G. V. skirti rašytinius pasižadėjimus neišvykti iš gyvenamosios vietos.

98Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

... 2. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 3. 2014-10-06 Vilniaus miesto apylinkės teismo. Baudžiamasis įsakymas.... 4. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu pagal... 5. G. V. 2015-06-10, apie 18.00 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su R. G.,... 6. Šiais savo veiksmais G. V. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 181 str. 2 d.... 7. R. G. 2014-07-07, apie 21-22 val., bute ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 8. Šiais savo veiksmais R. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą... 9. Be to, jis 2015-06-10 apie 18.00 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su G.... 10. Šiais savo veiksmais R. G. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 181 str. 2d.... 11. Be to, jis 2015-06-10 apie 18 val., ( - ), Vilniuje, vairuodamas automobilį... 12. Šiais savo veiksmais R. G. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 13. Nukentėjusioji S. G. parodė, kad su vyru R. G. 16 metų gyvena ( - ), veda... 14. Kadangi teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji nurodė aplinkybes, kurios... 15. Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu S. G. nurodė, kad konflikto metu,... 16. Apklausiama dėl kitų inkriminuojamų jos vyrui veikų S. G. aiškino, kad... 17. Nukentėjusysis K. A. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad dirbo ( - )... 18. Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas V. Š. paaiškino, kad... 19. Po eksperto apklausos nukentėjusysis K. A. papildomai paaiškino, kad vos... 20. Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas nukentėjusiojo sūnus P. A..... 21. Liudytoja L. G. – policijos pareigūnė paaiškino, kad visą tyrimą atliko... 22. Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas liudytojas J. G., gyvenantis tame... 23. Kadangi liudytojo parodymai buvo prieštaringi, skyrėsi nuo ankstesnių... 24. Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas liudytojas R. N. paaiškino, kad jam... 25. A. G. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad atvyko į įvykio vietą, nes... 26. Liudytojo parodymai skyrėsi nuo ankstesnių parodymų, todėl teismas garsino... 27. Liudytojas V. S. paaiškino, kad K. A. yra jo kaimynas. (Duomenys neskelbtini)... 28. Liudytojas A. Č. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad vyko į namus K.... 29. Po parodymų garsinimo, liudytojas A. Č. patvirtino nematęs, kad R. G. būtų... 30. Liudytojas V. L. patvirtino važiavęs automobilyje FORD, kurį vairavo K. A.,... 31. 2018 02 20 teismo posėdį apklausai iškviestas liudytojas G. V.. Pasalinus... 32. Po nukentėjusiojo apklausos kaltinamasis G. R. patvirtino, kad po automobilių... 33. Liudytojas G. V. po kaltinamojo ir nukentėjusiojo apklausos paaiškino, kad... 34. Apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu G. V. parodė, kad 2015 m.... 35. Prokurorui pakeitus pirminį kaltinimą, pareiškus įtarimus ne tik R. G., bet... 36. R. G. teigė, jog iš jo automobilio po susidūrimo pirmas išlipo G. V. ir... 37. Apklausiamas kaltinamuoju G. V. patvirtino sėdėjęs keleivio vietoje G.... 38. Gynybos prašymu buvo apklausti liudytojai I. L. ir E. L.. Šie asmenys teigė... 39. Pakeitus pirminius kaltinimus, pareiškus kaltinimą V., gynėjai prašė... 40. A. Č. – A. K. keleivis, patvirtino, kad G. V. sudavė nukentėjusiajam. Jis... 41. Liudytojas A. G. – G. draugas, paaiškino, kad kraujo žymių ant K. A.... 42. Liudytoja I. L. paaiškino, kad jos vyro tėvas gyvena netoliese nuo G. namo.... 43. Liudytojas E. L. (L. vyras) paaiškino, kad grįžtant iš tėvo pakeliui į... 44. Po liudytojo apklausos nukentėjusysis A. replikavo, kad jo automobilis su... 45. Liudytojas V. L. – antras A. keleivis, patvirtino, kad autoįvykio dieną... 46. Liudytoja M. K. ( Z.) paaiškino, kad gyvena šalia ( - ) dvaro, ten dažnai... 47. Po liudytojos M. K. pasisakymo K. A., R. G. ir G. V. patvirtino, kad... 48. Tęsdama parodymus, M. K. teigė, jog ji buvo iškepusi pyragą, o jos vyras... 49. Teisminio nagrinėjimo metu buvo organizuotas išvažiuojamasis posėdis ir... 50. Abi pusės laikėsi savo pozicijų: nukentėjusysis ir jo keleiviai teigė, jog... 51. Nukentėjusysis, apžiūrėjęs nuotraukas, paaiškino, kad nuotraukoje jis... 52. Liudytojas R. N. paaiškino, kad jo draugo ir kaimyno R. G. gimtadienio dieną... 53. Teismo motyvai.... 54. Dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str.2d.... 55. Nukentėjusioji S. G. buvo apklausiama ne vieną kartą tiek teisminio... 56. Nukentėjusioji ir kaltinamasis yra sutuoktiniai, todėl smurto pavartojimas... 57. Dėl autoįvykio priežasčių, fizinio smurto vartojimo prieš K. A.,... 58. Nukentėjusysis K. A.... 59. Nukentėjusysis K. A. paaiškino, kad po filmavimo buvo kino studijos įranga... 60. Liudytojai A. Č. ir V. L. patvirtino nukentėjusiojo nurodomas aplinkybes, kad... 61. G. V. teisminio nagrinėjimo ir ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausiamas ne... 62. Kaltinamojo R. G. žmona S. G., pats nukentėjusysis K. A., ir visi kiti bylos... 63. Byloje esančios automobilio FORD nuotraukos liudija, kad autoįvykio metu buvo... 64. Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas V. Š. paaiškino, kad... 65. Kelių eismo taisyklių 101 punktas nustato, kad prieš pradėdamas važiuoti,... 66. Nuotraukose užfiksuoti keliai, susidūrimo vietos sankryža, leidžia daryti... 67. Kelių eismo taisyklių 155 punktas nustato, kad lygiareikšmių kelių... 68. Tiek nukentėjusysis, tiek kaltinamieji patvirtino, kad automobilis BMW,... 69. Visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog įrodyta, kad automobilio... 70. Tiek A. G., tiek kaltinamasis R. G. negalėjo paaiškinti kodėl autoįvykio... 71. Kaltinamasis R. G. neigė galintis suprasti ir užpildyti deklaraciją, tačiau... 72. G. V. taip pat buvo inkriminuojama, kad jis 2015-06-10 apie 18 val., ( - ),... 73. Visi bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino, kad G. V. važiavo... 74. Pagal BK 181 straipsnio 2 dalį už turto prievartavimą atsako tas, kas... 75. Minėta, kad nukentėjusysis K. A. ir jo keleiviai – liudytojai V. L. ir A.... 76. Po eksperto apklausos apklausiamas nukentėjusysis teigė, jog kraunant ardomas... 77. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kaltinamieji R. G. ir G.... 78. Kaltinamųjų kviesti liudytojai A. G., J. G., R. N. proceso metu teigė , jog... 79. Kaltinamieji ir jų kviesti liudytojai kalbėjo apie tai, jog K. A. galėjo... 80. Charakterizuojančios aplinkybės ir bausmės motyvai.... 81. G. V. nedirbo, praeityje teistas, teistumai neišnykę (veikos padarymo metu).... 82. Lengvinančių ar sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.... 83. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas skiria realią bausmę, mažesnę už... 84. Minėta, kad G. V. nuteistas Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m.... 85. R. G. neteistas, dirbo pagal verslo liudijimą, turi šeimą. Padarė... 86. Lengvinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Sunkinančia jo... 87. Pripažinus kaltinamuosius kaltais dėl veikų prieš K. A., pastarajam iš... 88. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 303... 89. G. V. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str.1d., 182 str.1d.... 90. G. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 91. R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 92. R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 93. R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 94. R. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 95. Paskirtąsias bausmes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.2d., 4d.... 96. Iš G. V. ir R. G. solidariai priteisti 1000 (tūkstantį) eurų K. A. naudai... 97. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. G. ir G. V. skirti rašytinius... 98. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...