Byla 2-765-215/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas K. S.,

2vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei E. A. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės E. A. priteisti 5460,61 Lt skolos, 2368,03 Lt palūkanų, 7938,83 Lt delspinigių, 1275,26 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų pagal atsakovės sudarytą 2007-03-26 sutartį Nr.1150718050354-30 su AB SEB banku, 17165,98 Lt skolos, 7864,43 Lt palūkanų, 24804,09 Lt delspinigių, 1275,26 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų pagal atsakovės sudarytą 2007-08-29 sutartį Nr.1150718051154-30 su AB SEB banku, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO, atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu atsakovė nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (LR ( - ) str. 4 d., 230 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-03-26 AB SEB bankas su atsakove E. A. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.1150718050354-30, pagal kurią atsakovei suteikė 6800,00 litų kreditą 5 metų laikotarpiui su 8,5000 proc. metinių palūkanų, 2007-08-29 AB SEB bankas sudarė kitą vartojimo kredito sutartį Nr.1150718051154-30, pagal kurią atsakovei suteikė 5850,00 Lt kreditą 5 metams su 8,9000 proc. metinių palūkanų.

82009-11-09 UAB „Gelvora“ su AB SEB banku pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB SEB bankas atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai savo reikalavimo teises atsakovė atžvilgiu. UAB „Gelvora“ informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą ir paragino atsakovę per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos likviduoti susidariusią skolą. Atsakovei minėtos skolos nesumokėjus, ieškovas, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmęs visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, už atsakovės įsipareigojimų nevykdymą pagal abi sutartis priskaičiavo 22626,59 Lt skolos, 10232,46 Lt palūkanų, 32742,92 Lt delspinigių, 2550,52 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp AB SEB bankas ir atsakovės sudarytų sutarčių 5.3 p., atsakovė, laiku negrąžinusi kreditų ar jo dalies, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Už uždelstą grąžinti kreditą laikotarpį ieškovė paskaičiavo atsakovei 32742,92 Lt delspinigių. Ieškovės reikalavimas šioje dalyje tenkintinas iš dalies.

10Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos A. T. formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovę, atsakovei nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, tai padarė tik praėjus daugiau nei 4 metams, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovė prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB SEB bankas, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovė geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimais atsakovei apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 1291,96 Lt delspinigių (b.l. 25, 26). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovei apskaičiavo jau 32742,92 Lt, t.y. beveik 30 kartų daugiau, nei pirminis paskaičiavimas, taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą. Nors atsakovė laikytina nesąžininga, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, bei taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), delspinigių suma mažintina iki 6548,50 Lt.

11Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2550,52 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Pripažįstama, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovo atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovės prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

12Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 2045,00 Lt žyminio mokesčio. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 61,56 proc., todėl proporcingai priteistino žyminio mokesčio dydis sudaro 1259 Lt.

14Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Byloje valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 13,91 Lt, todėl jos priteistinos iš atsakovės E. A..

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 22 626,59 Lt (dvidešimt du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt šešis litus 59 ct) skolos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. adr. A. J. g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB banke.

18Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 10 232,46 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus trisdešimt du litus 46 ct) palūkanų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. adr. A. J. g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB banke.

19Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 6 548,50 Lt (šešis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 50 ct) delspinigių ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. adr. A. J. g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB banke.

20Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. adr. A. J. g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB banke.

21Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 8,5 proc. sutartinių palūkanų pagal sutartį Nr.1150718050354-30 nuo 5460,61 Lt sumos nuo 2014-02-05 iki sprendimo įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 8,9 proc. sutartinių palūkanų pagal sutartį Nr.1150718051154-30 nuo 5460,61 Lt sumos nuo 2014-02-05 iki sprendimo įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 1259 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt devynis litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. adr. A. J. g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB banke.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ., Mažeikių r., 13,91 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

26A. E. A negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas K. S.,... 2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant Lietuvos teismų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-03-26 AB SEB bankas su atsakove E. A.... 8. 2009-11-09 UAB „Gelvora“ su AB SEB banku pasirašė Reikalavimo perleidimo... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui... 10. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 11. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2550,52 Lt ikiteisminio skolos... 12. Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių... 13. Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas... 14. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 18. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 19. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 20. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 21. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 22. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 23. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 26. A. E. A negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ per 30 (trisdešimt) dienų...