Byla 2A-725-241/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Kubas LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Kubas LT“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka prašydamas priteisti iš atsakovo 326 909,54 Lt skolos, 9 851,54 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už ieškovo tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus stogo įrengimo, profiliuoto pakloto montavimo, skardinimo ir stoglangių įrengimo darbus pagal šalių 2013 m. lapkričio 8 d. sudarytą Statybos subrangos sutartį (toliau ir – Sutartis).

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino.

7Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad ieškovas, sudarydamas 2013 m. lapkričio 8 d. Sutartį su atsakovu, buvo informuotas, kad objekto užsakovai UAB „Katai“, UAB „Alsi“, UAB „Saugios erdvės“, UAB „Kubas LT“ ir UAB „Kristisana“ turi finansinių problemų ir gali laiku neatsiskaityti su generaliniu rangovu UAB „Conmaster“, o šis su atsakovu kaip rangovu. Ieškovui sutikus dirbti tokiomis sąlygomis, į Sutartį buvo įtrauktas 2.2 punktas, pagal kurį atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu tampa vykdytina praėjus 2 dienoms nuo generalinio rangovo UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su atsakovu. Šalys taip pat 2013 m. gruodžio 9 d. pasirašė Sąlyginę skolos perkėlimo sutartį (toliau ir – Skolos perkėlimo sutartis), pagal kurią atsakovo skola ieškovui pagal 2013 m. lapkričio 8 d. Sutartį automatiškai perkeliama užsakovui UAB „Kubas LT“, jeigu atsakovas objektyviai nepajėgus atsiskaityti su ieškovu. Objekto užsakovai dėl finansinių problemų neatsiskaitė už atliktus darbus su genrangovu UAB „Conmaster“, o šis su atsakovu. Rangovai nusprendė, kad visiems naudingiau užbaigti statyti objektą ir jį parduoti, o gautas lėšas panaudoti atsiskaitymui su rangovais. 2014 m. balandžio 28 d. buvo pasirašytas Memorandumas dėl kreditorinių reikalavimų, gautinų lėšų paskirstymo bei tolesnio bendradarbiavimo atliekant statybos darbus (toliau ir – Memorandumas), kuriuo šalys be kita ko įsipareigojo atidėti įsigaliojusios teisės pagal sąlyginės skolos perkėlimo sutartį vykdymą memorandumo galiojimo laikotarpiui ir nesikreipti dėl priverstinio skolos išieškojimo tiesiogiai į užsakovus, t. y. pripažino Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą ir atsakovo prievolės perkėlimą UAB „Kubas LT“. 2014 m. rugsėjo 9 d. pranešimu atsakovas dar kartą informavo ieškovą apie įvykusį skolos perkėlimą bei pateikė 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo aktą, pagal kurį UAB „Kubas LT“ atsakovui mokėtina skola sumažinama ieškovo perimtos skolos dydžiu. Atsakovas nėra skolingas ieškovui, kadangi skola buvo perkelta UAB „Kubas LT“. Be to, pagal Sutarties 2.2 punktą, prievolės įvykdymo terminas nėra suėjęs, nes atsakovas nėra gavęs piniginių lėšų iš UAB „Conmaster“. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti visą sumą, neatsižvelgdamas į Sutarties 2.7 punkte numatytą atsakovo sulaikymo teisę.

8Atsiliepimu į prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ieškovas prašė Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad generalinis rangovas UAB „Conmaster“ yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu ir Skolos perkėlimo sutartis nėra įsigaliojusi. Pagal Sutarties 2.3 punktą, atsakovo prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs. 2012 m. rugsėjo 12 d. ieškovas informavo atsakovą, kad vienašališkai nutraukia Sutartį nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. Nutraukus Sutartį, ieškovas įgijo teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus, tačiau atsakovas Sutartyje numatytos sulaikymo teisės neįgijo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. sprendimu panaikino 2014 m. spalio 1 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 2.3 punktą, už atliktus darbus ieškovui turi būti apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, tuo tarpu pagal Sutarties 2.2 punktą – per 2 darbo dienas, per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito UAB „Conmaster“. Pastaroji sąlyga Sutartyje įvardyta kaip esminė individualiai aptarta sąlyga. Pasak teismo, susidarius faktinei situacijai, kai Sutarties 2.3 punktas prieštarauja 2.2 punkto nuostatoms (t.y. atsakovui negavus atsiskaitymo iš UAB „Conmaster“ per 2.3 punkte nurodytą terminą), Sutarties 2.2 punktui, kaip šalių nurodytai esminei individualiai aptartai Sutarties sąlygai, teiktinas prioritetas, t. y. laikytina, kad atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu netampa vykdytina iki UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su atsakovu. Teismas sprendė, kad būtent toks Sutarties nuostatų aiškinimas atitinka tikruosius šalių ketinimus sudarant Sutartį. Teismas taip pat nustatė, kad 2014 m. gegužės 27 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. S-2014-4 (toliau ir – Reikalavimo perleidimo sutartis) atsakovas atlygintinai perėmė iš UAB „Conmaster“ teises į objekto užsakovų įsiskolinimą 2 088 031,57 Lt sumai. Pagal šią sutartį atsiskaityta priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo būdu (Sutarties 3.2 punktas, 2014 m. gegužės 27 d. Reikalavimų įskaitymo aktas). Pasak teismo, po šių sandorių sudarymo UAB „Conmaster“ prievolė atsiskaityti su atsakovu už statybos darbus pasibaigė (CK 6.130 str.), o atsakovas įgijo reikalavimo teises tiesiogiai į objektų užsakovus. Pasak teismo, tai, kad atsakovas priėmė iš UAB „Conmaster“ atsiskaitymą už atliktus darbus ne pinigais, o turtinėmis reikalavimo teisėmis į objektų užsakovus, nesudaro prielaidų teigti, kad UAB „Conmaster“ su atsakovu nėra atsiskaitęs. Kadangi Sutarties 2.2 punktas, įtvirtindamas UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su atsakovu sąlygą, neįvardija konkretaus atsiskaitymo būdo, todėl, atsakovui tokį atsiskaitymo būdą pasirinkus laisva valia, teismas laikė, kad tarp nagrinėjamos bylos šalių sudarytos Sutarties 2.2 punkte nurodyta sąlyga bylos nagrinėjimo metu yra įvykdyta. Teismas taip pat pažymėjo, kad, nors ieškovas Sutartimi prisiėmė riziką dėl UAB „Conmaster“ tinkamo atsiskaitymo su atsakovu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas šia Sutartimi būtų prisiėmęs užsakovų neatsiskaitymo su atsakovu riziką. Rizikos prisiėmimui skolininko asmuo turi esminės reikšmės, kadangi riziką prisiimantis asmuo be kita ko įvertina skolininko mokumą. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad jo prievolė atsiskaityti su ieškovu nėra tapusi vykdytina pagal Sutarties 2.2 punktą.

12Teismas nustatė, kad Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimas pagal šios sutarties 1.2 punktą siejamas su atsakovo negalėjimu įvykdyti prievolių ieškovui pagal Sutartį per 60 dienų, o pagal Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punktą informuodamas apie savo finansinį nepajėgumą sumokėti skolą ieškovui atsakovas taip pat privalo pateikti duomenis, kad nėra gavęs apmokėjimo už atliktus darbus iš UAB „Conmaster“. Galiojant Sutarties 2.2 punktui ir atsakovo prievolei atsiskaityti su ieškovu netampant vykdytina iki UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su juo, 2013 m. gruodžio 9 d. Sąlyginė skolos perkėlimo sutartis apskritai negalėtų įsigalioti, kadangi, atsakovo prievolei atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus netapus vykdytina (UAB „Conmaster“ neatsiskaičius su atsakovu), tuo pačiu nėra pagrindo konstatuoti atsakovo negalėjimo šios (netapusios vykdytina) prievolės įvykdyti per 60 dienų, todėl atsakovo pozicija, viena vertus, teigiant, kad jis apskritai neturi galiojančios prievolės ieškovui pagal Sutarties 2.2 punktą, kita vertus nurodant, kad skola buvo perkelta trečiajam asmeniui UAB „Kubas LT“ yra prieštaringa ir nenuosekli. Teismas Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties tarp šalių pasirašymą vertino kaip Sutarties 2.2 ir 2.3 punkte numatytų apmokėjimo sąlygų pakeitimą, t. y. sprendė, kad šia sutartimi šalys susitarė, jog atsakovui neturint galimybės atsiskaityti su ieškovu per Sutarties 2.3 punkte numatytą terminą (sutampantį su Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties 1.2 punkte įtvirtintu terminu), ieškovas įgis teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus tiesiogiai iš užsakovo UAB „Kubas LT“. Pasak teismo, šalims pasirašius Sąlyginę skolos perkėlimo sutartį, Sutarties 2.2 punktas neteko aktualumo, todėl dėl atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu tapimo vykdytina šioje byloje turi būti sprendžiama pagal Sutarties 2.3 punkto nuostatas. Vadovaujantis CK 6.116 straipsnio 2 dalimi, kreditorius savo sutikimą perkelti skolą skolininkui gali duoti iš anksto. Išankstinio sutikimo kreditorius neturi teisės atšaukti, išskyrus atvejus, kai tokią teisę išankstiniame sutikime buvo nurodęs. 2013 m. gruodžio 9 d. Sąlygine skolos perkėlimo sutartimi ieškovas sutiko su skolos perkėlimu UAB „Kubas LT“ atsiradus šioje sutartyje numatytoms sąlygoms, ir sutikimo atšaukimo galimybės nenumatė. Teismo vertinimu, Skolos perkėlimo sutartyje vartojamos sąvokos „objektyviai negalės įvykdyti prievolių kreditoriui dėl savo finansinės padėties“, „objektyviai turi/turės finansinių galimybių įvykdyti prievolę kreditoriui“ leidžia pritarti ieškovo teiginiams, kad Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimas siejamas su atsakovo finansine padėtimi, dėl kurios jis nepajėgus įvykdyti prievolę ieškovui. Pagal Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punktą, toks objektyvus negalėjimas įvykdyti prievolę papildomai siejamas su apmokėjimo už atliktus darbus negavimu iš UAB „Conmaster“. Teismas taip pat pažymėjo, kad Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkte vartojama sąvoka „nėra gavęs apmokėjimo“, kitaip nei tarp šalių sudarytos Sutarties 2.2 punkte vartojama sąvoka „atsiskaito“ leidžia pritarti atsakovo teiginiams, kad sudarant šią sutartį šalys turėjo omenyje realų atsakovo piniginių lėšų gavimą, o ne kitus atsiskaitymo su atsakovu būdus. Taigi, Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimas, teismo vertinimu, turi būti siejamas su šiomis aplinkybėmis: 1) atsakovas nėra gavęs piniginių lėšų už atliktus darbus iš UAB Conmaster“ ir 2) jo finansinė padėtis neleidžia įvykdyti prievolės ieškovui. Pagal Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punktą, apie tokios situacijos atsiradimą atsakovas privalėjo informuoti ieškovą ir trečiąjį asmenį per 5 darbo dienas.

13Teismas nustatė, kad pagal sąskaitas–faktūras, pagal kurias reikalaujama atsiskaityti šioje byloje pareikštu ieškiniu, atsakovas per 60 kalendorinių dienų terminą su ieškovu neatsiskaitė. Sutarties 2.2 punkte numatytas 60 dienų terminas baigėsi nuo 2014 m. kovo 1 d. (pagal PVM sąskaitą – faktūrą PSS Nr. 0008814) iki 2014 m. balandžio 26 d. (pagal 2014 m. vasario 25 d. sąskaitas – faktūras). Pasak teismo, byloje nenustatyta, kad atsakovas nuo 2014 m. balandžio 26 d. būtų informavęs ieškovą ir UAB „Kubas LT“ apie negalėjimą atsiskaityti su ieškovu Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkte nustatyta tvarka (t.y. raštu per 5 darbo dienas). 2014 m. balandžio 28 d. ieškovas, atsakovas ir kiti asmenys pasirašė Memorandumą, kuriuo be kita ko susitarė atidėti įsigaliojusios teisės pagal sąlyginės skolos perkėlimo sutartį vykdymą Memorandumo galiojimo laikotarpiui (Memorandumo 6 punktas). Teismas šį šalių susitarimą vertino kaip Skolos perkėlimo sutartyje numatytų jos įsigaliojimo sąlygų pripažinimą. Visgi, pasak teismo, atsižvelgiant į vėlesnius šalių veiksmus, nėra pagrindo pripažinti, kad skola UAB „Kubas LT“ buvo perkelta jau Memorandumo pasirašymo metu, kadangi Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkto sąlygos iki Memorandumo pasirašymo nebuvo įvykdytos, o iš 2014 m. rugsėjo 9 d. Reikalavimų įskaitymo akto matyti, kad pats atsakovas šią dieną nurodė dar egzistuojant savo įsiskolinimą ieškovui.

14Teismas nustatė, kad apie Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą šios sutarties 1.2.3 punkte nustatyta tvarka atsakovas ieškovą ir UAB „Kubas LT“ informavo 2014 m. rugsėjo 9 d. raštu. Šio rašto surašymo metu UAB „Conmaster“ buvo atsiskaičiusi su atsakovu įskaitymo būdu, tačiau realus apmokėjimas už darbus atsakovo nebuvo gautas. Pasak teismo, Skolos perkėlimo sutartis nenumato atsakovo bankroto kaip vienintelės neatsiskaitymo su ieškovu sąlygos ir teismas neturi pagrindo Skolos perkėlimo sutartyje minimą atsakovo „objektyvų negalėjimą atsiskaityti dėl finansinės padėties“ sutapatinti su bankroto bylos atsakovui iškėlimu. Jeigu subjektas neturi turto, kurio vertės pakanka įvykdyti įsipareigojimus, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip faktinis nemokumas.

15Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas įsiteisėjusia 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2944-343/2014 konstatavo, jog pagal atsakovo 2014 m. spalio 29 d. balansą 2014 m. rugsėjo 30 d. datai atsakovas turėjo turto už 7 608 894 Lt sumą, tačiau atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 4 599 093 Lt, beveik visi atsakovo įsiskolinimai buvo trumpalaikiai ir nurodė, kad tokia įmonės būsena Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo prasme yra vertintina kaip įmonės nemokumas. Iš Memorandumo matyti, kad atsakovo skola objekto subrangovams, atsiradusi dėl UAB „Conmaster“ neapmokėjimo už darbus, sudarė daugiau beveik 1 880 000 Lt, skolos trims subrangovams buvo didesnės nei ieškovui. Teismas nustatė, kad nemažą dalį atsakovo turto (2 088 031,57 Lt) sudaro iš UAB „Conmaster“ perimtos reikalavimo teisės, kurios nėra realizuotos ir šios bylos nagrinėjimo metu. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 9 d. atsakovas nebuvo pajėgus realiai įvykdyti prievolės ieškovui dėl savo finansinės padėties, nebankrutuodamas ir nepažeisdamas kitų savo kreditorių teisių, todėl teismas sprendė, kad Skolos perkėlimo sutartis įsigaliojo ir atsakovo skola ieškovui buvo perkelta UAB „Kubas LT“. Tuo pačiu konstatuota, kad ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas netinkamam atsakovui.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

17Ieškovas UAB „Profesionalios statybų sistemos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Skolos perkėlimo sutartis įsigaliojo. Nei Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkte įtvirtinta sąvoka „nėra gavęs apmokėjimo“, nei Sutartyje nurodyta sąvoka „atsiskaito“, nepatvirtina konkretaus šalių pasirinkto prievolių įvykdymo būdo. Vadovaujantis lingvistiniu šių sąvokų aiškinimu, galima daryti pagrįstą išvadą, kad tikroji šalių valia įtvirtinant minėtas sąvokas buvo prievolės įvykdymo privalomumo akcentavimas, o ne konkretaus įvykdymo būdo pasirinkimas. Minėtos sąvokos lyginamos nepagrįstai, nes sutartys, kuriose jos įtvirtintos, iš esmės yra skirtingos.

192. Teismas, pasisakydamas dėl Reikalavimo perleidimo sutarties kaip netinkamo prievolės įvykdymo būdo, neatsižvelgė į tai, kad dar iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo atsakovas jau buvo gavęs 2 756 695,72 Lt sumą iš UAB „Conmaster“ pagal jų sudarytą rangos sutartį. Tai patvirtina, kad įskaitymas pagal Reikalavimo perleidimo sutartį laikytinas tinkamu atsiskaitymu pagal Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punktą.

203. Remiantis teismo pateiktu Skolos perkėlimo sutarties nuostatų aiškinimu, atsakovui yra sudarytos prielaidos išvengti įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo ieškovui, pasirenkant kitokį tarpusavio prievolių įvykdymo būdą pagal atsakovo ir UAB „Conmaster“ sudarytą rangos sutartį, nei teismo akcentuojamas realus piniginių lėšų gavimas.

214. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas objektyviai negalėjo įvykdyti prievolių ieškovui dėl savo finansinės padėties. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų realų atsakovo negalėjimą atsiskaityti su ieškovu (CPK 178 str.). Jokių įrodymų, patvirtinančių teismo nurodytą atsakovo turimo turto ir įsipareigojimų santykio vertinimą, byloje nėra.

225. Nepagrįstos teismo išvados, kad Memorandumas patvirtina Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimo sąlygų pripažinimą. Pagrindinis Memorandumo tikslas buvo užtikrinti objekto statybos darbų įgyvendinimą iki visiško objekto statybos darbų užbaigimo bei kreditorinių reikalavimų tarp šalių patenkinimo (Memorandumo 4 p.). UAB „Kubas LT“ nebuvo viena iš Memorandumo šalių, Memorandumo nepasirašė, o ieškovas, pasirašydamas Memorandumą, netvirtino jokių aplinkybių dėl atsakovo įsipareigojimų ieškovui perkėlimo UAB „Kubas LT“ pagal sudarytą Skolos perkėlimo sutartį. Teismas konstatavo, kad memorandumo pasirašymo dieną atsakovas turėjo egzistuojantį įsiskolinimą ieškovui pagal Sutartį.

23Trečiasis asmuo BUAB „Kubas LT“ prašo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą.

24Atsiliepime palaiko ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją dėl Skolos perkėlimo sutarties nuostatų aiškinimo ir nurodo iš esmės tuos pačius argumentus.

25Atsakovas UAB „Šebsta“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

261. Apeliantas nepaaiškina, ką bylos aplinkybių kontekste reiškia prievolės įvykdymo privalomumas ir / ar neišvengiamumas. Prievolės įvykdymo privalomumo ir / ar neišvengiamumo akcentavimas nesuderinamas su Skolos perkėlimo sutarties dalyku, kurį sudaro prievolės perėjimas trečiajam asmeniui įvykus sutartyje numatytai sąlygai.

272. Apeliaciniame skunde nepagrįstai yra aiškinama, kad generalinis rangovas UAB „Conmaster“ yra atsiskaitęs su ieškovu. Atsižvelgiant į tikrąją šalių valią ir kitas reikšmingas aplinkybes, atsiskaitymu gali būti laikomas tik pinigų sumokėjimas. Reikalavimo teisių perėmimas tik sudaro prielaidas išieškoti pinigus. Tikėtina, kad atsakovui nepavyks išsiieškoti pinigų, kadangi užsakovų finansinė padėtis yra bloga. Atsakovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, nes norėjo išvengti niekam nenaudingo UAB „Conmaster“ bankroto, o ne pakeisti UAB „Conmaster“ prievolės įvykdymo būdą. Ieškovo atstovas teisme pareiškė, kad nesutiktų priimti ginčo prievolės įvykdymo iš UAB „Conmaster“ perimtomis reikalavimo teisėmis.

283. Sutarties 2.2 punktas ir Skolos perkėlimo sutartis buvo sudaryti siekiant perkelti užsakovų ir / ar generalinio rangovo neatsiskaitymo riziką ieškovui. Tokią šalių valią patvirtina šalių elgesys po Skolos perkėlimo sutarties sudarymo – pasirašytas Memorandumas, kurį ieškovas vykdė, nes susilaikė nuo priverstinio išieškojimo, o atsakovą į teismą padavė tik kai tapo aišku, kad iš užsakovų nepavyks gauti pinigų. Šios aplinkybės patvirtina, kad tikroji šalių valia buvo skolos perkėlimą padaryti priklausomą nuo realaus pinigų gavimo iš generalinio rangovo ir / ar užsakovų.

294. Dėl UAB „Conmaster“ ir / ar užsakovų neatsiskaitymo atsakovas objektyviai negalėjo sumokėti ieškovui už atliktus darbus. CK 6.9301 straipsnis nustato imperatyvią mokėjimų eiliškumo tvarką, kai asmuo neturi pakankamai lėšų visiems savo įsipareigojimams įvykdyti. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana draudžia suteikti vienam kreditoriui pirmenybę prieš analogiškoje situacijoje esančius kitus kreditorius. Po mokėjimų subrangovams atsakovas būtų bankrutavęs. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu davė išsamius paaiškinimus, kaip pasikeitė atsakovo finansinė būklė dėl pinigų iš UAB „Conmaster“ negavimo (CPK 177 str. 2 d.). Teismas rėmėsi kitų teismų sprendimais, kuriuose pasisakyta apie atsakovo finansinę būklę (CPK 179 str. 3 d.). Pats ieškovas savo atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis bloga.

305. Memorandumo 6 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad ieškovas ir kiti subrangovai susilaikys nuo išieškojimo iš užsakovų pagal įsigaliojusias skolos perkėlimo sutartis. Ieškovas neginčija Memorandumo, todėl nėra pagrindo juo nesivadovauti.

31Apeliacinės instancijos teisme 2015 m. lapkričio 6 d. gauti atsakovo rašytiniai paaiškinimai dėl trečiojo asmens atsiliepimo į apeliacinį skundą nepagrįstumo. Juose nurodomos aplinkybės apie galimus ryšius tarp ieškovo ir BUAB „Kubas LT“ bankroto administratoriaus. Taip pat nurodoma, kad BUAB „Kubas LT“ bankroto administratorius ginčija UAB „Šebsta“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Kubas LT“ bankroto byloje, kas yra nesuderinama su jo užimama pozicija dėl skolos perkėlimo šioje byloje.

32Apeliacinės instancijos teisme 2015 m. lapkričio 9 d. gautas apelianto prašymas prijungti prie bylos Vilniaus miesto apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-7627-392/2015, kurioje, pasak apelianto, buvo nagrinėjimas iš esmės analogiškas ginčas, tiriami tie patys įrodymai, tačiau priimtas skirtingas teismo sprendimas ir jame padarytos iš esmės priešingos išvados, nei nagrinėjamoje byloje.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

35Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos

36CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

37Šiuo atveju apeliantas prašo prijungti prie bylos kitoje civilinėje byloje priimtą teismo sprendimą. Teisėjų kolegija šio prašymo netenkina, kadangi teismo sprendimas pats savaime nelaikytinas įrodymu (CPK 177 str.). Be to, kaip matyti iš LITEKO duomenų, Vilniaus miesto apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-7627-392/2015 dar nėra įsiteisėjęs, minėtoje byloje UAB „Profesionalios statybų sistemos“ nedalyvavo, todėl šis teismo sprendimas neturi prejudicinės galios nagrinėjamoje byloje (CPK 182 str. 2 p.).

38Dėl Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimo

39Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl to, ar atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Sąlyginę skolos perkėlimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Kubas LT“, yra perėjusi trečiajam asmeniui BUAB „Kubas LT“, t. y. ar įvykdyta šioje sutartyje numatyta sąlyga, kuriai esant ši sutartis įsigalioja.

40Skolos perkėlimo sutarties 1.2 punkte nustatyta, kad ši sutartis įsigalioja tuo atveju, jei atsakovas ilgiau kaip 60 dienų dėl savo finansinės padėties objektyviai negalės įvykdyti prievolių ieškovui pagal Sutarties sąlygas. Detalizuodamos šią sąlygą, šalys susitarė, kad Skolos perkėlimo sutartis neįsigalios, jei atsakovas objektyviai turi/turės finansinių galimybių įvykdyti prievolę ieškovui (1.2.1 p.); Skolos perkėlimo sutartis neteks galios, jei atsakovas sumokės skolą ieškovui (1.2.2 p.); apie savo objektyvų finansinį nepajėgumą sumokėti ieškovui skolą atsakovas privalo pranešti raštu naujajam kreditoriui (UAB „Kubas LT“) ir ieškovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, po sutarties 1.2 punkte nurodytos datos, bei pateikti duomenis apie tai, kad atsakovas už Sutartyje atliktus darbus nėra gavęs apmokėjimo iš generalinio rangovo UAB „Conmaster“ pagal tarp jų sudarytą statybos rangos sutartį (1.2.3 p.).

41Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimas siejamas ne tik su atsakovo finansine padėtimi, dėl kurios jis nepajėgus įvykdyti prievolę ieškovui, bet ir su apmokėjimo už atliktus darbus negavimu iš UAB „Conmaster“. Teisėjų kolegija su tokiu minėtų Skolos perkėlimo sutarties sąlygų aiškinimu nesutinka.

42Pažymėtina, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju iš byloje nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad šalys, sudarydamos Skolos perkėlimo sutartį, iš esmės siekė užtikrinti, kad už ieškovo atliktus darbus tiesiogiai atsiskaitytų vienas iš užsakovų tuo atveju, jeigu generalinis rangovas UAB „Conmaster“ neatsiskaitys su atsakovu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nesąžininga būtų aiškinti Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkte vartojamą sąvoką „nėra gavęs apmokėjimo“ kaip šalių išreikštą valią dėl generalinio rangovo UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su atsakovu vieninteliu būdu – sumokant pinigus už atliktus darbus. Pagal CK 6.39 straipsnio 2 dalį, jeigu kreditorius sutiko priimti prievolės įvykdymą kitokiu būdu, prievolė laikoma įvykdyta. Byloje nustatyta, kad 2014 m. gegužės 27 d. atsakovas ir UAB „Conmaster“ pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria UAB „Conmaster“ (pradinis kreditorius) už 2 088 031,57 Lt perleido atsakovui (naujajam kreditoriui) atitinkamo dydžio reikalavimo teises į UAB „Conmaster“ skolininkus (objektų užsakovus) UAB „Kristisana“, UAB „Alsi“, UAB „Kubas LT“, UAB „Katai“ ir UAB „Saugios erdvės“ (I t., 80–82 b. l.). Tos pačios dienos Reikalavimų įskaitymo aktu UAB „Conmaster“ ir atsakovas įskaitė priešpriešinius vienarūšius 2 088 031,57 Lt reikalavimus (I t., 113–114 b. l.). Tokiu būdu generalinio rangovo UAB „Conmaster“ prievolė atsiskaityti su atsakovu už pastarojo (jo pasamdytų subrangovų, tarp jų ir ieškovo) atliktus statybos darbus pasibaigė (CK 6.130 str.). Tai pripažino ir pirmosios instancijos teismas, teisingai nurodydamas, kad ta aplinkybė, jog atsakovas priėmė iš UAB „Conmaster“ atsiskaitymą už atliktus darbus ne pinigais, o turtinėmis reikalavimo teisėmis į objektų užsakovus, nesudaro prielaidų teigti, kad UAB „Conmaster“ su atsakovu nėra atsiskaitęs. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad šiuo atveju svarbus yra pats atsiskaitymo faktas, o ne tai, kokiu būdu buvo atsiskaityta su atsakovu.

43Pažymėtina ir tai, kad reikalavimo teisių į objektų užsakovus perėmimas iš generalinio rangovo UAB „Conmaster“ priklausė ir nuo paties atsakovo valios. Atsakovui pasirinkus tokį tarpusavio prievolių įvykdymo būdą, UAB „Conmaster“ nebeliko pagrindo sumokėti atsakovui likusią skolą už atliktus darbus pagal tarp jų sudarytą rangos sutartį, įskaitant ir tą darbų dalį, kurią atliko apeliantas. Dėl šios priežasties taip pat būtų nesąžininga apelianto atžvilgiu piniginių lėšų iš UAB „Conmaster“ negavimą laikyti būtina Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimo sąlyga (CK 6.193 str. 1 d.). Nors atsakovas teigia, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta siekiant išvengti niekam nenaudingo UAB „Conmaster“ bankroto, tai patvirtinančių duomenų, t. y. kad UAB „Conmaster“ būtų tapusi nemoki, jeigu nebūtų buvusi sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, byloje nėra (CPK 178 str.).

44Byloje nustatyta, kad apie Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą šios sutarties 1.2.3 punkte nustatyta tvarka atsakovas apeliantą ir UAB „Kubas LT“ informavo 2014 m. rugsėjo 9 d. raštu. Kaip minėta, pagal Skolos perkėlimo sutarties 1.2.1 punktą šalys susitarė, kad ši sutartis neįsigalios, jei atsakovas objektyviai turės finansinių galimybių įvykdyti prievolę ieškovui. Šios sąlygos tenkinimą atsakovas grindė iš esmės ta aplinkybe, kad nėra gavęs realaus atsiskaitymo pagal iš UAB „Conmaster“ perimtas reikalavimo teises. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas iš UAB „Conmaster“ perimtų reikalavimo teisių nėra realizavęs. Teisėjų kolegija su tokiomis teismo išvadomis nesutinka ir visų pirma pažymi, kad turtinių reikalavimo teisių įgyvendinimas priklauso nuo šių teisių turėtojo valios. Taigi atsakovas, perėmęs iš generalinio rangovo reikalavimo teises į užsakovus, turi galimybę iš pastarųjų reikalauti apmokėti už atliktus statybos darbus. Antra, kaip matyti iš LITEKO duomenų, atsakovas šiomis savo teisėmis jau yra pasinaudojęs, t. y. kai kurių užsakovų atžvilgiu buvo inicijuotos civilinės bylos dėl skolos priteisimo (pvz., Panevėžio apygardos teisme civilinės bylos Nr. 2-319-280/2015 prieš užsakovą UAB „Alsi“ ir Nr. 2-328-755/2015 prieš užsakovą UAB „Saugios erdvės“; Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1610-601/2015 prieš užsakovą UAB ,,Katai“). Pats atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad kreditorinį reikalavimą pareiškė ir užsakovo BUAB „Kubas LT“ bankroto byloje. Atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad iš užsakovų nėra išieškota jokia skolos dalis, ir kad visų užsakovų finansinė padėtis yra tokia bloga, jog apskritai nėra jokios tikimybės išsiieškoti bent dalį pinigų (CPK 178 str.).

45Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad 2014 m. rugsėjo 9 d. atsakovas nebuvo pajėgus realiai įvykdyti prievolės ieškovui dėl savo finansinės padėties, nebankrutuodamas ir nepažeisdamas kitų savo kreditorių teisių, taip pat vadovavosi įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2944-343/2014, kurioje konstatuota, kad pagal atsakovo 2014 m. spalio 29 d. balansą 2014 m. rugsėjo 30 d. atsakovas turėjo turto už 7 608 894 Lt sumą, tačiau atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 4 599 093 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo, svarbu yra nustatyti pradelstų įsipareigojimų sumą. Iš Memorandumo matyti, kad atsakovo skola kitiems objekto subrangovams sudarė apie 1,8 mln. Lt. Duomenų apie kitus atsakovo pradelstus įsipareigojimus byloje nėra. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad jeigu subjektas neturi turto, kurio vertės pakanka įvykdyti įsipareigojimus, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip faktinis nemokumas. Tačiau atsakovas jokių duomenų apie 2014 m. rugsėjo 9 d. turėtą turtą byloje taip pat nepateikė. Iš LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla (civilinė byla Nr. B2-1666-264/2015). Šioje nutartyje konstatuota, kad 2014 metais UAB „Šebsta“ patyrė nuostolius, kurie siekė 145 024,04 Eur (500 739 Lt), tačiau įmonės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio. Taigi konstatuoti, kad atsakovo finansinė padėtis objektyviai neleido įvykdyti prievolės apeliantui, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pakankamo pagrindo (CPK 185 str.).

46Teisėjų kolegija pritaria apelianto argumentui, kad Memorandumo pasirašymas dar nereiškia, kad apeliantas pripažino Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimo sąlygas. Memorandumo 6 punkte nustatyta, kad Memorandumą pasirašančios šalys atidės įsigaliojusios teisės pagal sąlyginės skolos perkėlimo sutartį vykdymą šio Memorandumo galiojimo laikotarpiui. Šią nuostatą lingvistiškai vertinti kaip pripažinimą, kad Skolos perkėlimo sutartis Memorandumo pasirašymo metu jau buvo įsigaliojusi, nėra pagrindo, kadangi to paties Memorandumo preambulėje yra nurodyta, kad būtent atsakovas yra skolingas subrangovams, tarp jų ir apeliantui. Pažymėtina, kad ir pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog Skolos perkėlimo sutarties 1.2.3 punkto sąlygos iki Memorandumo pasirašymo nebuvo įvykdytos, o iš 2014 m. rugsėjo 9 d. Reikalavimų įskaitymo akto matyti, kad pats atsakovas šią dieną nurodė dar egzistuojant savo įsiskolinimą ieškovui. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas po Memorandumo 5 punkte nustatyto termino (2014 m. liepos 31 d.) būtų pareiškęs reikalavimą trečiajam asmeniui UAB „Kubas LT“, remdamasis Skolos perkėlimo sutartimi. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas į teismą kreipėsi iš karto po to, kai gavo atsakovo 2014 m. rugsėjo 9 d. pranešimą apie Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal LITEKO duomenis bankroto byla trečiajam asmeniui UAB „Kubas LT“ buvo inicijuota tik 2014 m. gruodžio 4 d., o teismo nutartis iškelti UAB „Kubas LT“ bankroto bylą įsiteisėjo tik 2015 m. sausio 8 d., nėra pagrindo teigti, kad apeliantas elgėsi nesąžiningai ir atsakovą į teismą padavė tik kai tapo aišku, kad iš užsakovų nepavyks gauti pinigų. Pažymėtina ir tai, kad sudarydamas Skolos perkėlimo sutartį, apeliantas tokiu būdu iš esmės prisiėmė generalinio rangovo neatsiskaitymo riziką, tačiau priešingai nei teigia atsakovas, užsakovų neatsiskaitymo rizikos apeliantas šia sutartimi neprisiėmė.

47Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, taip pat netinkamai vertino byloje esančius duomenis apie atsakovo galimybes atsiskaityti su ieškovu, todėl nepagrįstai sprendė, kad Skolos perkėlimo sutartis įsigaliojo ir atsakovo skola ieškovui buvo perkelta UAB „Kubas LT“, dėl ko nepagrįstai konstatavo, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Tokie materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimai lėmė neteisingą ginčo išsprendimą, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, o skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas teismo sprendimas – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintas, paliktinas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Apeliacinės instancijos teismui priimant naują sprendimą, atitinkamai pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Dokumentiniame procese teismas, priėmęs atsakovo prieštaravimus ir išnagrinėjęs bylą, galutiniu sprendimu išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 str. 7 d.). Apeliacinės instancijos teismui paliekant pirmosios instancijos teismo priimtą preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys buvo tenkintas, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

50Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. preliminariu sprendimu ieškovui iš atsakovo priteistas 3 684 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinį (I t., 6 b. l.). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, po to, kai buvo pereita į ginčo teiseną, pagal byloje esančius duomenis ieškovas patyrė 7 865 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (5 082 Lt už ieškinio parengimą, 1 875,50 Lt už atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus parengimą, 907,50 Lt už atstovavimą 2014 m. gruodžio 22 d. teismo posėdyje (I t., 189–194 b. l.). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), ieškovui iš atsakovo priteistina 1 245 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

51Apeliacinėje instancijoje ieškovo turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 1 600 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą (I t., 219 b. l.) ir 3 025 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti už apeliacinio skundo parengimą. Vadovaujantis prieš tai nurodytais kriterijais bei Rekomendacijomis, pastarosios išlaidos taip pat mažintinos, ieškovui iš atsakovo priteisiant 400 Eur šių išlaidų. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

53panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys patenkintas ir iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ (į. k. 259968070) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ (į. k. 302329182) naudai priteista 326 909,54 Lt, t. y. 94 679,54 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai 54 ct) skolos, 9 851,54 Lt, t. y. 2 853,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys eurai 20 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (336 761,08 Lt, t. y. 97 532,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. rugsėjo 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 684 Lt, t. y. 1 066,96 Eur (vienas tūkstantis šešiasdešimt šeši eurai 96 ct) bylinėjimosi išlaidų, palikti nepakeistą.

54Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ (į. k. 259968070) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ (į. k. 302329182) naudai 1 245 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

55Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ (į. k. 259968070) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ (į. k. 302329182) naudai 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

56Atsisakyti priimti apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ kaip naują įrodymą pateiktą Vilniaus miesto apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7627-392/2015 kopiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka prašydamas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. preliminariu sprendimu ieškovo... 7. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose... 8. Atsiliepimu į prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ieškovas prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. sprendimu panaikino 2014 m.... 11. Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 2.3 punktą, už atliktus darbus... 12. Teismas nustatė, kad Sąlyginės skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimas... 13. Teismas nustatė, kad pagal sąskaitas–faktūras, pagal kurias reikalaujama... 14. Teismas nustatė, kad apie Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą šios... 15. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 17. Ieškovas UAB „Profesionalios statybų sistemos“ prašo panaikinti Vilniaus... 18. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Skolos perkėlimo sutartis įsigaliojo.... 19. 2. Teismas, pasisakydamas dėl Reikalavimo perleidimo sutarties kaip netinkamo... 20. 3. Remiantis teismo pateiktu Skolos perkėlimo sutarties nuostatų aiškinimu,... 21. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas objektyviai negalėjo įvykdyti... 22. 5. Nepagrįstos teismo išvados, kad Memorandumas patvirtina Skolos perkėlimo... 23. Trečiasis asmuo BUAB „Kubas LT“ prašo tenkinti ieškovo apeliacinį... 24. Atsiliepime palaiko ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją dėl... 25. Atsakovas UAB „Šebsta“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir... 26. 1. Apeliantas nepaaiškina, ką bylos aplinkybių kontekste reiškia prievolės... 27. 2. Apeliaciniame skunde nepagrįstai yra aiškinama, kad generalinis rangovas... 28. 3. Sutarties 2.2 punktas ir Skolos perkėlimo sutartis buvo sudaryti siekiant... 29. 4. Dėl UAB „Conmaster“ ir / ar užsakovų neatsiskaitymo atsakovas... 30. 5. Memorandumo 6 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad ieškovas ir... 31. Apeliacinės instancijos teisme 2015 m. lapkričio 6 d. gauti atsakovo... 32. Apeliacinės instancijos teisme 2015 m. lapkričio 9 d. gautas apelianto... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 35. Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos... 36. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 37. Šiuo atveju apeliantas prašo prijungti prie bylos kitoje civilinėje byloje... 38. Dėl Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimo... 39. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl to, ar... 40. Skolos perkėlimo sutarties 1.2 punkte nustatyta, kad ši sutartis įsigalioja... 41. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Skolos perkėlimo sutarties... 42. Pažymėtina, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami... 43. Pažymėtina ir tai, kad reikalavimo teisių į objektų užsakovus perėmimas... 44. Byloje nustatyta, kad apie Skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimą šios... 45. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad 2014 m. rugsėjo 9 d. atsakovas... 46. Teisėjų kolegija pritaria apelianto argumentui, kad Memorandumo pasirašymas... 47. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Apeliacinės instancijos teismui priimant naują sprendimą, atitinkamai... 50. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. preliminariu sprendimu ieškovui... 51. Apeliacinėje instancijoje ieškovo turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 1... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimą ir... 54. Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 55. Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 56. Atsisakyti priimti apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios...