Byla 2-969-241/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties, kuria atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Šebsta“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ 106 574,38 Eur kreditorinis reikalavimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties, kuria atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Šebsta“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ 106 574,38 Eur kreditorinis reikalavimas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Šebsta“ iškelta restruktūrizavimo byla. Šia nutartimi buvo nustatytas 6 mėnesių terminas parengti ir pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą, taip pat 45 dienų terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pratęstas terminas pateikti teismui tvirtinti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą iki 2015 m. rugsėjo 21 d.

6Pareiškėja UAB „Profesionalios statybų sistemos“ 2016 m. sausio 18 d. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje ir patikslinti RUAB „Šebsta“ kreditorių sąrašą įtraukiant į jį UAB „Profesionalios statybų sistemos“ su 106 574,38 Eur finansiniu reikalavimu.

7Pareiškėja nurodė, kad dar iki UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėja kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos iš UAB „Šebsta“ priteisimo. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu ginčas tarp šalių buvo išspręstas tik 2015 m. gruodžio 11 d., todėl pareiškėja neturėjo objektyvių galimybių laiku pareikšti savo finansinį reikalavimą, atsiradusį iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme dienos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi atnaujino terminą UAB „Profesionalios statybų sistemos“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtino jos 106 574,38 Eur kreditorinį reikalavimą.

10Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad restruktūrizavimo byloje dar nėra patvirtintas restruktūrizavimo planas, taip pat į tai, kad terminas finansiniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. pareiškėjos kreditorinis reikalavimas buvo ginčijamas teisme ir iki Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015, nebuvo aiškus tikslus jo dydis. Be to, terminas praleistas nežymiai, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad yra pagrindas atnaujinti terminą pareiškėjos UAB „Profesionalios statybų sistemos“ finansiniam reikalavimui pateikti ir jį patvirtinti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovė RUAB „Šebsta“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos UAB „Profesionalios statybų sistemos“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atmesti. Atskirajame skunde nurodo šiuos argumentus:

131. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti, nes nutartyje nurodytos aplinkybės negali būti pagrindu atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

142. Pareiškėja naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, todėl nepagrįstai terminą finansiniam reikalavimui pareikšti praleido 5 mėnesius. Be to, pareiškėja yra verslininkė, kuriai taikomi didesni atidumo, rūpestingumo standartai, o terminas praleistas išimtinai dėl pareiškėjos aplaidumo.

153. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015, kurio pagrindu restruktūrizavimo byloje patvirtintas kreditorinis reikalavimas, atsakovė ketina paduoti kasacinį skundą, todėl yra tikimybė, kad sprendimas bus panaikintas ar pakeistas.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Profesionalios statybų sistemos“ teismo prašė atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė šiuos argumentus:

171. Kreditorės turimas finansinis reikalavimas buvo ginčijamas teisme ir tik Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015, iš atsakovės kreditorei priteista 101 844,71 Eur skolos ir 6 procentų metinės procesinės palūkanos. Todėl kreditorė dėl objektyvių priežasčių nustatytu terminu negalėjo pateikti savo finansinio reikalavimo atsakovės restruktūrizavimo byloje.

182. Kreditorės pareikšto kreditorinio reikalavimo dydį patvirtina įsiteisėjęs Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015 bei 2016 m. sausio 6 d. Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

22Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjai atnaujintas praleistas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti bei patvirtintas kreditorinis reikalavimas UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių. Apeliantės teigimu, teismas nepagrįstai atnaujino pareiškėjos praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, todėl neteisėtai patvirtino šį reikalavimą.

23Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, numatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas restruktūrizavimo bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ir ĮRĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su restruktūrizavimo procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮRĮ nuostatoms.

24Termino atnaujinimo klausimo išsprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio nuostatos inter alia ir tos, kurios reglamentuoja teismo nutarties, kuria išspręstas procesinio termino atnaujinimo klausimas, apskundimo galimybę.

25Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Atsižvelgiant į tai, jog įstatyme tiesiogiai numatyta tik teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo, apskundimo galimybė (CPK 78 str. 6 d.), o pats nutarties atnaujinti praleistą procesinį terminą priėmimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, darytina išvada, jog teismo nutartis, kuria atnaujinamas procesinis terminas, atskiruoju skundu neskundžiama (Lietuvos apeliacinis teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1356-178/2015). Tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti atskirojo skundo argumentus dėl nepagrįsto procesinio termino atnaujinimo, todėl teisėjų kolegija procesinio termino atnaujinimo pagrįstumo nevertina ir dėl jo nepasisako.

26Pažymėtina tik tai, kad procesinių terminų praleidimo priežastys neturi būti vertinamos formaliai, o turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra nustatytas akivaizdus šalies nerūpestingumas ar net piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju akivaizdaus pareiškėjos nerūpestingumo ar piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis byloje nėra nustatyta. Byloje nėra duomenų, kad dėl pareiškėjos praleisto termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti yra užvilkintos restruktūrizavimo procedūros ar kad atsirado kitų neigiamų padarinių. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju praleisto termino pareiškėjos kreditoriniam reikalavimui pareikšti neatnaujinimas turėtų neproporcingų neigiamų padarinių terminą praleidusiai šaliai ir neatitiktų bendrųjų teisės principų reikalavimų (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.).

27Iš esmės atsakovė neginčija pareiškėjos finansinio reikalavimo dydžio ir pagrįstumo, tačiau pabrėžia galimybę, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015, gali būti paduotas kasacinis skundas, todėl finansinio reikalavimo dydis gali kisti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. kovo 17 d. nutartimi atsisakyta priimti atsakovės RUAB „Šebsta“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-725-241/2015, kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas atsakovės restruktūrizavimo byloje patvirtino pareiškėjos kreditorinį reikalavimą. Kadangi pareiškėjos kreditorinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, apeliacinės instancijos teismas jo pagrįstumo nevertina ir dėl to nepasisako.

28Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Šebsta“... 6. Pareiškėja UAB „Profesionalios statybų sistemos“ 2016 m. sausio 18 d.... 7. Pareiškėja nurodė, kad dar iki UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi atnaujino terminą UAB... 10. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad restruktūrizavimo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovė RUAB „Šebsta“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m.... 13. 1. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai atnaujintas terminas kreditoriniam... 14. 2. Pareiškėja naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, todėl nepagrįstai... 15. 3. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Profesionalios statybų... 17. 1. Kreditorės turimas finansinis reikalavimas buvo ginčijamas teisme ir tik... 18. 2. Kreditorės pareikšto kreditorinio reikalavimo dydį patvirtina... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles,... 24. Termino atnaujinimo klausimo išsprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio... 25. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo... 26. Pažymėtina tik tai, kad procesinių terminų praleidimo priežastys neturi... 27. Iš esmės atsakovė neginčija pareiškėjos finansinio reikalavimo dydžio ir... 28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą....