Byla 2S-154-460/2016
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16335-676/2015 pagal pareiškėjos I. T. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. T. (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16335-676/2015 pagal pareiškėjos I. T. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo teismui – įpareigoti AB LESTO bei AB „Dujų teikimas“ pajungti gyvenamajam namui, esančiam žemės sklype, adresu ( - ), elektrą bei dujas, sudarant su I. T. laikinas paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-11-24 nutartimi pareiškėjos I. T. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo netenkino. Nurodė, jog pareiškėjos prašyme nenurodytos jokios priežastys, sudarančios kliūtis pareikšti ieškinį, nenurodyta kam bei kokius reikalavimus ieškinyje ketinama pareikšti, nepateikti įrodymai, patvirtinantys grėsmę pareiškėjos interesams, todėl pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Pažymėjo, kad teismui pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo pateiktas 2015-11-02, tačiau iki nutarties priėmimo dienos, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismui nebuvo pateiktas pareiškėjos ieškinys nurodytais reikalavimais.

5Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą tenkinti. Nurodo, jog teismas prašymą turėjo išspręsti per 3 dienas, tačiau sprendė ilgiau, dėl to nutartis neteisėta. Teigia, jog bylą nagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Tikina, kad namui reikalingas šildymas, ji vykdo teisminius ginčus dėl nuosavybės teisių teisinio statuso.

6Atsiliepimų į skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

9Apeliantė nepagrįstai mano, jog apylinkės teismo teisėjas privalėjo nusišalinti. Sprendžiant byloje teisėjo (ne)šališkumo klausimą vertintina tai, ar yra / gali būti pagrindas manyti, kad tas teisėjas suinteresuotas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012). Pažymėtina tai, kad apeliantė nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad teisėjas, priėmęs procesinį sprendimą, turi išankstinį nusistatymą ar asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. yra šališkas subjektyviuoju aspektu. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl teisėjo nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais faktiniais duomenimis, o ne samprotavimais ir / ar prielaidomis. Pareiškėjos santuokos nutraukimo epizodinis bylos nagrinėjimas savaime neįrodo teismo / teisėjo šališkumo ar bylos nagrinėjimo vilkinimo. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, atmetamas atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama teismo nutartis naikintina dėl teisėjo šališkumo.

10Pažymėtina, jog CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio (pareiškimo), kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą. Šiuo atveju pareiškėja prašymą pateikė 2015-11-02, apylinkės teismas, vadovaudamasis anksčiau aptartu teisiniu reguliavimu, 2015-11-04 nutartimi pareiškėjai nustatė terminą prašymo trūkumams pašalinti, t. y. sprendė pareiškimo priėmimo klausimą. Pareiškėjai pateikus prašymą dėl atleidimo nuo užstato sumokėjimo, apylinkės teismas 2015-11-24 nutartimi atleido pareiškėja nuo užstato sumokėjimo ir išsprendė pareiškimo priėmimo klausimą. Taigi, tik nuo 2015-11-24 prasidėjo trijų darbo dienų terminas prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti. Apylinkės teismas tą padarė tą pačią dieną – 2015-11-24, dėl to proceso normų nepažeidė.

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015). Nagrinėjamoje byloje pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo teismui dienos. Prašymą pareiškėja motyvavo tuo, kad namui atjungta elektra, dujos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo būtina nustatyti grėsmę tiek pareiškėjos interesams, tiek ir teismo sprendimo neįvykdymui. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas prašymą atmetė dėl to, kad pareiškėjos prašyme nenurodytos jokios priežastys, sudarančios kliūtis pareikšti ieškinį, nenurodyta kam bei kokius reikalavimus ieškinyje ketinama pareikšti, nepateikti įrodymai, patvirtinantys grėsmę pareiškėjos interesams. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo argumentais dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nebuvimu. Papildomai pastebėtina, kad pareiškėja net iš dalies tikėtinai nesistengė bent preliminariai pagrįsti savo ieškinio reikalavimų. Nustatyta, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo teismui buvo pateiktas 2015 m. lapkričio 2 d., tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad ieškinys dėl paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties su pareiškėja sudarymo iki šiol nėra pareikštas. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių paaiškinimų, nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškinys per tiek laiko (beveik 3 mėnesius) nebuvo pareikštas. Pažymėtina, kad teismo atsisakymas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo neužkerta galimybės ieškovei (pareiškėjai) tokį ieškinį paduoti teismui per CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatytą ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškinys per beveik 3 mėnesių laikotarpį nuo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo taip ir nebuvo pateiktas ir apeliantei nenurodžius jokių pagrįstų priežasčių, pateisinančių ieškinio nepateikimą tokį ilgą laiką, ginčo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas netenka prasmės. Šioje situacijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja reali grėsmė tiek pareiškėjos turtiniams interesams, tiek ir būsimo teismo sprendimo neįvykdymui. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai