Byla e2A-144-524/2020
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Brifas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erikos Misiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almanto Padvelskio, Giedrės Seselskytės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „TLSC“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Globe Underwriting Limited ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TLSC“ dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Brifas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 21 403,98 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio pagrindu nurodytos aplinkybės, jog 2015 m. sausio 1 d. tarp Kricon Baltics OU, kaip kliento, ir atsakovės UAB „TLSC“, kaip ekspeditoriaus, buvo sudaryta Krovinio ekspedijavimo sutartis Nr. 2015-0101, pagal kurią atsakovė įsipareigojo suteikti krovinių siuntimo organizavimo paslaugas ir įvykdyti kitas veiklas, susijusias su pavedimo vykdymu, už sutarties šalių sutartą atlygį. Atsakovė pagal 2017 m. birželio 26 d. kliento Kricon Baltics OU pavedimą buvo įpareigota pristatyti 22 369,90 kg sauskelnių ir drėgnų servetėlių „Merries“ iš Lietuvos, UAB „Transneda“ muitinės sandėlio, adresu ( - ), į Kazachstaną, geležinkelio stotį ZETY-SU Nr. 700308, krovinio savininkui IP „DRD Logistic“. 2017 m. birželio 30 d. – liepos 3 d. į UAB „Transneda“ muitinės sandėlį LA0442 buvo pristatyta 1 193 dėžės skirtingų dydžių kūdikių sauskelnių, 1 072 dėžės skirtingų dydžių kūdikių sauskelnių, 1 043 dėžės skirtingų dydžių kūdikių sauskelnių ir drėgnų servetėlių. Visas šis krovinys atsakovės nurodymu buvo pakrautas į UAB „Vagolita“ vagoną Nr. 59007526. 2017 m. liepos 3 d. ( - ), pakrautame vagone kilo gaisras: atsakovės nurodymu UAB „Brifas“, iš kurios atsakovė užsakė suvirinimo paslaugas, suvirintojas, atsakovės patikintas, jog prie vagono durų nėra prikrautų prekių, užvirino vagono duris, po šių darbų atlikimo vagonas galbūt ir užsidegė. Dėl gaisro ir vandens buvo sunaikinta dalis krovinio – į paskirties vietą – Kazachstaną, geležinkelio stotį ZETY-SU Nr. 700308, buvo pristatyta 10 055 paketai, esant 3 467 paketų skirtumui. Iš viso krovinio gavėjui buvo padaryta 28 176,37 Eur žala. Su krovinio savininku IP „DRD Logistic“ buvo sutarta, kad atlyginama 26 403,98 Eur žala, iš kurių 21 403,98 Eur buvo atlyginta Kricon Baltics OU draudiko ieškovo Globe Underwriting Limited pagal draudimo polisą Nr. 200598GU17Q, veikiančio tam tikrų „Lloyd‘s“ draudikų vardu. Pažymėjo, kad kreipėsi į atsakovę, kuri netinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę – suorganizuoti krovinio pervežimą ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, su prašymu regreso tvarka atlyginti padarytą žalą, tačiau atsakovė geranoriškai neatlygino dėl gaisro kroviniui padarytos žalos.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės UAB „TLSC“ 21 403,98 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 21 403,98 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 12 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 4 968,78 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovui Globe Underwriting Limited.

124.

13Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas Globe Underwriting Limited pagal Draudimo polisą Nr. 200598GU17Q laikotarpiui nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. gegužės 21 d. buvo apdraudęs Kricon Baltics OU teisinius ir sutartinius įsipareigojimus, kurie apima fizinį krovinio praradimą arba žalą, padarytą jam pervežimo arba saugojimo pervežant metu, ir kt. Ieškovas 2017 m. liepos 3 d. įvykį pripažino draudžiamuoju, jo įgaliotas asmuo „Pequod Associates Ltd“ 2018 m. gegužės 29 d. išmokėjo 21 403,98 Eur draudimo išmoką bei subrogacijos tvarka pareiškė atsakovei regresinį reikalavimą dėl žalos, patirtos dėl dalies krovinio sugadinimo, atlyginimo. 2015 m. sausio 1 d. tarp Kricon Baltics OU ir atsakovės UAB „TLSC“ sudarytos Krovinio ekspedijavimo sutarties Nr. 2015-0101 4.1. punktas numato, kad šiai sutarčiai yra taikoma Estijos teisė. Atsakovė nurodo, kad remiantis šia sutartine nuostata, tarp šalių kilusiam ginčui spręsti turi būti taikoma Estijos teisė, išskyrus CK 1.11 straipsnyje numatytus atvejus, kai privalomai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kadangi šiuo atveju užsienio teisės taikymas numatytas šalių susitarime ir šioje byloje nė viena iš ginčo šalių nepateikė įrodymų apie Estijos teisės normų turinį, jos taikymo praktiką ir doktriną Estijos Respublikoje, tarp šalių kilusiam ginčui išspręsti taikytina Lietuvos Respublikos materialioji teisė (CK 1.12 straipsnio 3 dalis, CPK 808 straipsnio 3 dalis). Atsakovė nurodo, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, kadangi draudimo išmoka buvo išmokėta kito subjekto – „Pequod Associates Ltd“, be to, ieškovas neįrodė ir nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog krovinys nuosavybės teise priklausė IP „DRD Logistic“, juolab, kad draudimo išmoka pervesta draudėjui Kricon Baltics OU, todėl liko neįrodyta, jog žala atlyginta faktiškai žalą patyrusiam asmeniui. Remiantis bylos duomenimis matyti, kad ieškovas Globe Underwriting Limited veikia tam tikrų „Lloyd‘s“ draudikų vardu. Į bylą pateiktoje draudimo sutartyje nurodyta, kad reikalavimai dėl žalos atlyginimo turi būti teikiami „Pequod Associates Ltd“, kuris paskirtas atstovu kilusiai žalai sureguliuoti (angl. nominated loss adjuster). Tačiau nepaisant to, kad žala atlyginta per paskirtą atstovą bendrovę „Pequod Associates Ltd“, reikalavimo teisė į kaltą dėl žalos atsiradimo asmenį išlieka ieškovui. Be to, minėta, atsakovė nurodo, kad ieškovas neįrodė, jog ginčo įvykio metu krovinio savininku buvo IP „DRD Logistic”, kuriam dėl dalies krovinio sugadinimo padarytą žalą nusprendė atlyginti ieškovas. Su tokia pozicija nėra pagrindo sutikti, kadangi prekių pardavėjo „Global Advertising Solutions“ 2017 m. birželio 28 d. išrašytoje sąskaitoje faktūroje Nr. 540300000207 yra aiškiai nurodytos jos apmokėjimo sąlygos – išankstinis apmokėjimas (angl. prepayment), tai reiškia, kad už prekes pirkėjas IP „DRD Logistic“ sumokėjo dar iki jų gavimo (CK 6.315 straipsnis). Maža to, būtent prekių gavėju nurodyta IP „DRD Logistic“, Kricon Baltics OU reiškė pretenzijas dėl dalies krovinio sugadinimo ir žalos atlyginimo. Taigi ieškovas pagrįstai nukentėjusiuoju pripažino IP „DRD Logistic“, kurio nurodymu jam skirta draudimo išmoka 2018 m. gegužės 29 d. išmokėta į Kricon Baltics OU banko sąskaitą. Dėl atsakovės civilinės atsakomybės pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju dėl vagone kilusio gaisro buvo sunaikinta dalis krovinio, kurio vežimo darbus atsakovė prisiėmė pareigą organizuoti. Žala kroviniui buvo padaryta ne vežimo metu, o tuomet, kai vagone pakrautas krovinys buvo perduotas atsakovei, turėjusiai suorganizuoti jo pervežimą geležinkelio transportu. 2015 m. sausio 1 d. Krovinio ekspedijavimo sutarties Nr. 2015-0101 2.1.1. punktas numato, kad ekspeditorius atlieka visus veiksmus, susijusius su krovinio gabenimo ir (arba) krovinio pervežimo organizavimu su užsakovu suderintomis sąlygomis; 2.1.3. punktas numato, kad ekspeditorius atlygina užsakovui nuostolius, jei nuostoliai yra patiriami dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal Šiaurės šalių krovinių ekspeditorių asociacijos (NSAB2000) sąlygas. Lietuvos teisės doktrinoje pasisakyta, kad sutarčių laisvės principas suponuoja, jog šalys gali numatyti savo sutarčiai taikyti nevalstybinę teisės sistemą ar tarptautinės konvencijos nuostatas. Pagal NSAB2000 bendrųjų sąlygų 24 straipsnio 1 dalį už žalą, padarytą dėl krovinių ekspeditoriaus deramo rūpestingumo nebuvimo, atsako pats krovinių ekspeditorius. Prievolė įrodyti, kad siekdamas pagal sutartį apsaugoti kliento interesus krovinių ekspeditorius laikėsi tokių deramo rūpestingumo principų, tenka krovinių ekspeditoriui. Pagal to paties straipsnio 2 dalį krovinių ekspeditorius neatsako už trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą teikiant transporto, pakrovimo, iškrovimo, pristatymo, muitinės formalumų įforminimo, sandėliavimo, pinigų paėmimo ar kitas krovinių ekspeditoriaus teikiamas paslaugas, tačiau su sąlyga, jei jis gali įrodyti, kad pasirinkdamas tokias trečiąsias šalis jis laikėsi deramo rūpestingumo principų. Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė 2017 m. liepos 3 d. iš trečiojo asmens UAB „Brifas“ užsakė vagono durų suvirinimo darbus. Po šių darbų atlikimo vagone kilo gaisras, dėl to Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus 2017 m. liepos 19 d. pažymoje apie kilusį gaisrą nurodyta labiausiai tikėtina gaisro priežastis – neatsargus žmogaus elgesys, atliekant suvirinimo darbus (5 m spinduliu nuo darbų atlikimo vietos nepašalintos (neapsaugotos) degios medžiagos). Trečiojo asmens UAB „Brifas“ paaiškinimais, kurių atsakovė nepaneigė, atsakovė buvo perspėta apie galimas pasekmes, jei šalia vagono durų yra prikrauta degių objektų, tačiau atsakovė nuimti plombas ir atidaryti duris patikrai atsisakė, nurodė atlikti suvirinimo darbus. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovei buvo neabejotinai žinoma gabenamo krovinio sudėtis (prekės nesunkiai užsidegančios), todėl ji objektyviai galėjo numatyti gaisro kilimo aplinkybę. Tačiau nepaisydama įprastų atidumo ir dėmesingumo reikalavimų atsakovė, būdama verslininkė – krovinių gabenimo ir ekspedijavimo paslaugų teikimo profesionalė bei turėdama iš anksto numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti organizuojant krovinio vežimą, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio sugadinimo rizikos veiksniams pašalinti, ar krovinio sugadinimo rizikos laipsniui sumažinti, pati jokių veiksmų nesiėmė, ir neleido trečiajam asmeniui UAB „Brifas“ saugiu atstumu nuo vagono durų pašalinti krovinį. Dėl tokių atsakovės veiksmų (neveikimo) – visų įmanomų saugumo priemonių nesiėmimo bei neleidimo tą padaryti suvirinimo paslaugos teikėjui, buvo sugadinta dalis krovinio, tokiu būdu padaryta turtinė žala. Žalos faktą patvirtina rašytiniai įrodymai – 2017 m. birželio 28 d. sąskaita faktūra bei pakavimo sąrašas, UAB „Transneda“ 2017 m. liepos 3 d. krovinio perkrovimo aktas Nr. 17/03/004, 2017 m. spalio 9 d. reikalavimas atlyginti žalą ir kt. Šie įrodymai patvirtina, kad nukentėjusiam asmeniui dėl dalies krovinio sugadinimo buvo padaryta 28 176,37 Eur žala. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu neginčijo žalos dydžio (CPK 12, 178 straipsniai). NSAB2000 bendrosios sąlygos numato žalos dydžio apribojimą pagal svorio kilogramą (8,33 atsiskaitymo vieneto SDR), tačiau nukentėjusiam asmeniui išmokėta 21 403,98 Eur draudimo išmoka neviršija šio atsakovės atsakomybės dėl žalos atlyginimo apribojimo, kuris pinigine išraiška siektų 56 982,86 Eur (5 600 kg (sugadinto krovinio svoris bruto) x 8,33 SDR x 1,221550 (kursas įvykio dieną) = 56 982,86 Eur). Apibendrinant tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad atsakovė nebuvo maksimaliai atsargi ir rūpestinga, nesivadovavo krovinio išsaugojimo prioritetu, dėl to buvo padaryta žala dėl dalies krovinio sugadinimo. Esant nustatytiems atsakovės neteisėtiems veiksmams, žalos padarymo faktui bei priežastiniam ryšiui, jai taikytina civilinė atsakomybė. Ieškovui išmokėjus 21 403,98 Eur dydžio draudimo išmoką dėl žalos, už kurią atsakinga atsakovė, ieškovas įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą iš atsakovės. Esant šioms aplinkybėms teismas mano, jog ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovės 21 403,98 Eur žalos atlyginimą subrogacijos teise yra pagrįstas ir tenkintinas. CK 1.125 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo atsirandantiems reikalavimams taikomi atskirų transporto rūšių kodeksuose (įstatymuose) nustatyti ieškinio senaties terminai. Atsakovė prašo taikyti 9 mėnesių ieškinio senatį, įtvirtintą 1951 m. lapkričio 1 d. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (toliau – SMGS) 31 straipsnio 1 dalyje, numatančioje, kad siuntėjo ar gavėjo pretenzijos ir ieškiniai geležinkeliams pagal vežimo sutartis arba geležinkelių reikalavimai ir ieškiniai siuntėjams ar gavėjams dėl važtapinigių, baudų ir nuostolių atlygio sumokėjimo gali būti pateikti per 9 mėnesius, išskyrus pretenzijas ir ieškinius dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo, kuriems pateikti nustatomas 2 mėnesių terminas. Toks atsakovės prašymas laikytinas nepagrįstu. Pirmiausia ginčo draudimo išmoka išmokėta 2018 m. gegužės 29 d., tuo tarpu ieškinys teisme pareikštas 2018 m. liepos 4 d. Be to, nurodytas senaties terminas nustatytas pretenzijoms ir ieškiniams geležinkeliams (SMGS 29 straipsnis), tuo tarpu atsakovė, kuriai šioje byloje pareikštas reikalavimas, nėra geležinkelių įmonė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

155.

16Apeliaciniame skunde atsakovė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

175.1.

18KriCon Baltics nekilo civilinė atsakomybė dėl įvykio, kadangi žala atsirado apeliantei teikiant ne paslaugas, t. y. veikiant ne KriCon Baltics vardu ir rizika, o DRD Logistics tiesioginiu pavedimu.

195.2.

20Nėra duomenų, patvirtinančių, kad įvykio metu DRD Logistics buvo krovinio savininkė, todėl dėl įvykio ji žalos nepatyrė ir draudimo išmokos jai išmokėti nebuvo teisinio pagrindo.

215.3.

22Nenustačius KriCon Baltics neteisėtų veiksmų ir DRD Logistics žalos fakto, įvykis negalėjo būti pripažintas draudžiamuoju.

235.4.

24Jei būtų galima daryti prielaidą, kad KriCon Baltics veiksmuose vis dėlto buvo neteisėtumo požymių (žalą padarė jos pasitelktas asmuo – apeliantė), subrogacija į draudėjo pasitelktus vežimo prievolei įvykdyti asmenis yra negalima.

255.5.

26Nėra duomenų, kad draudimo išmoka buvo išmokėta nukentėjusiajam dėl įvykio. Draudimo išmoka buvo išmokėta įvykio tariamam kaltininkui – KriCon Baltics, ir nėra duomenų, kad žalos atlyginimą gavo tariamas įvykio nukentėjusysis – DRD Logistics.

275.6.

28Draudimo išmoką išmokėjo Pequod Associates; nėra duomenų, kad dėl draudimo išmokos išmokėjimo ieškovas būtų patyręs žalos.

295.7.

30Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovas patyrė 4 968,78 Eur bylinėjimosi išlaidų bei priteisė iš apeliantės jų atlyginimą. Civilinėje byloje pateikti duomenys patvirtina, kad išlaidas procese patyrė būtent Pequod Associates, todėl jų priteisimas ieškovui neatitinka kompensavimo principo bei prieštarauja CPK 98 straipsniui.

316.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyti šie motyvai:

336.1.

34Tai, kad galutinei krovinio vežėjai UAB „TLSC“ nurodymą atlikti krovinio vagono suvirinimo darbus davė tiesiogiai krovinio gavėjas, nereiškia, kad dėl to automatiškai pasikeitė teisinių santykių grandinė, iš jos buvo pašalinta „Kricon Baltic“ OU.

356.2.

36Reikalavimas atlyginti žalą yra prievolinio pobūdžio, dėl to daikto savininkas, priešingai nei reiškiant daiktinio pobūdžio reikalavimus, nėra svarbus.

376.3.

38Atsakovė yra atsakinga už padarytą žalą, atitinkamai atsakovė nėra asmuo, kurio civilinė atsakomybė būtų apdrausta ir į kurį savo reikalavimo negalėtų nukreipti ieškovas draudikas, išmokėjęs žalą.

396.4.

40Žalos atlyginimą išmokėjo trečiasis draudiko paskirtas asmuo Pequod Associations Ltd, žalos atlyginimas paties žalą patyrusio asmens nurodymu buvo išmokėtas Kricon Baltic OU. Akivaizdu, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad paties krovinio gavėjo DRD Logistics IE nurodymu jam skirta draudimo išmoka buvo išmokėta tiesiogiai krovinio vežėjui „Kricon Baltic“ OU. Kadangi draudimo išmoka paties draudimo išmokos gavėjo nurodymu sumokėta „Kricon Baltic“ OU, dėl to išmokos išmokėjimas „Kricon Baltic“ OU reiškia išmokos sumokėjimą DRD Logistics IE. Taigi ieškovas pagrįstai nukentėjusiuoju pripažino DRD Logistic IE, kurio nurodymu jam skirta draudimo išmoka 2018 m. gegužės 29 d. išmokėta į Kricon Baltics OU banko sąskaitą.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai

447.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

468.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisinius argumentus, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

48Ginčo apeliacinės instancijos teisme esmė

499.

50Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 1 d. tarp Kricon Baltics OU, kaip kliento, ir atsakovės UAB „TLSC“, kaip ekspeditoriaus, buvo sudaryta Krovinio ekspedijavimo sutartis Nr. 2015-0101, pagal kurią atsakovė įsipareigojo suteikti krovinių siuntimo organizavimo paslaugas ir įvykdyti kitas veiklas, susijusias su pavedimo vykdymu, už sutarties šalių sutartą atlygį. Sutarties 2.1.3 p. buvo nustatytos atsakovės kaip ekspeditorės atsakomybės ribos pagal NSAB2000 sąlygas, t. y. šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos taisykles NSAB 2000. Atsakovė pagal 2017 m. birželio 26 d. kliento Kricon Baltics OU pavedimą buvo įpareigota pristatyti 22 369,90 kg sauskelnių ir drėgnų servetėlių „Merries“ iš Lietuvos, UAB „Transneda“ muitinės sandėlio, adresu ( - ), į Kazachstaną, geležinkelio stotį ZETY-SU Nr. 700308, krovinio savininkui IP „DRD Logistic“. Šis krovinys atsakovės nurodymu buvo pakrautas į UAB „Vagolita“ vagoną Nr. 59007526, kuriame kilo gaisras: atsakovė UAB „Brifas“ užsakė vagono durų suvirinimo paslaugas, ieškovė nurodo, jog atsakovė nenurodė UAB ,,Brifas“ degiųjų medžiagų vagone buvimo.

5110.

52Ieškovas Globe Underwriting Limited pagal draudimo polisą Nr. 200598GU17Q laikotarpiui nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. gegužės 21 d. buvo apdraudęs Kricon Baltics OU teisinius ir sutartinius įsipareigojimus, kurie apima fizinį krovinio praradimą arba žalą, padarytą jam pervežimo arba saugojimo pervežant metu, ir kt. Ieškovas 2017 m. liepos 3 d. įvykį pripažino draudžiamuoju, jo įgaliotas asmuo „Pequod Associates Ltd“ 2018 m. gegužės 29 d. išmokėjo 21 403,98 Eur draudimo išmoką bei subrogacijos tvarka pareiškė atsakovei regresinį reikalavimą dėl žalos, patirtos dėl dalies krovinio sugadinimo, atlyginimo.

5311.

54Atsakovė nurodo, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, kadangi draudimo išmoka buvo išmokėta kito subjekto – „Pequod Associates Ltd“, be to, ieškovas neįrodė ir nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog krovinys nuosavybės teise priklausė IP „DRD Logistic“, juolab, kad draudimo išmoka pervesta draudėjui Kricon Baltics OU, todėl neįrodyta, jog žala atlyginta faktiškai žalą patyrusiam asmeniui.

5512.

56Be to, atsakovė nurodo, kad subrogacija į draudėjo pasitelktus vežimo prievolei įvykdyti asmenis yra negalima ir nenustačius KriCon Baltics neteisėtų veiksmų ir DRD Logistics žalos fakto, įvykis negalėjo būti pripažintas draudžiamuoju.

5713.

58Apeliacinės instancijos teisme pasisakytina dėl atsakovės nurodomos subrogacijos negalimumo į draudėjo pasitelktus vežimo prievolei įvykdyti asmenis, dėl ieškovo reikalavimo teisės.

59Dėl subrogacijos negalimumo civilinės atsakomybės draudimo atveju.

6014.

61Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas pagal Draudimo polisą Nr. 200598GU17Q laikotarpiui nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. gegužės 21 d. buvo apdraudęs Kricon Baltics OU teisinius ir sutartinius įsipareigojimus, kurie apima fizinį krovinio praradimą, arba žalą, padarytą jam pervežimo arba saugojimo pervežant metu, ir kt., tačiau byloje neanalizavo draudimo teisinių santykių, draudimo objekto ir subjektų pagal ieškovės pateiktą draudimo polisą bei draudimo taisyklių išverstą A dalį, kurios tekstas bei draudimo poliso dalis ,,Apdraustojo veikla“ leidžia padaryti išvadą, jog ieškovė buvo apdraudusi Kricon Baltics OU civilinę atsakomybę (t.1, b. l. 48, t. 2, b. l. 92 ). Atkreiptinas dėmesys, jog byloje yra ieškovės neišverstos draudimo taisyklės, kurių tekstas yra reikšmingas šalių teisiniams santykiams, nes draudimo taisyklių A dalies 2.4 p. yra pateikta nuoroda į B dalį, 1.4 b punktą bei į krovinio gabenimo specialiąsias sąlygas (t. 2, b. l. 168).

6215.

63Subrogaciją draudimo teisiniuose santykiuose reguliuoja CK 6.1015 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šioje dalyje taip pat nurodyta, kad subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo atveju, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais. CK 6.1015 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius.

6416.

65Kasacinio teismo išaiškinimai dėl subrogacijos esmės ir jos taikymo yra reikšmingi šioje byloje, nes apeliantė apeliaciniame skunde nurodo motyvus dėl subrogacijos šioje byloje negalimumo. Subrogaciją galima apibūdinti kaip įstatymo pagrindu pereinančią draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisę asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005; 2008 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008; 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009, 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-1075/2018).

6617.

67Kasacinis teismas, aiškindamas ir taikydamas CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl subrogacijos negalimumo civilinės atsakomybės draudimo atveju, yra išskyręs dvi situacijas: 1) kai draudėjas ir atsakingas už žalą asmuo yra tas pats arba yra apdrausta netiesioginė civilinė atsakomybė; 2) civilinės atsakomybės draudikas ir atsakingas už žalą asmuo yra skirtingi, draudėjas yra apdraudęs tik savo civilinę atsakomybę, bet nėra apdraudęs už žalą atsakingo asmens civilinės atsakomybės, t. y. draudimo apsauga galioja tik dėl draudėjo, bet ne dėl žalą padariusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-1075/2018). Pirmuoju atveju CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatytas subrogacijos draudimas civilinės atsakomybės draudimo atveju yra taikomas, o antruoju – netaikomas. Taisyklė dėl subrogacijos negalimumo civilinės atsakomybės draudimo atveju grindžiama tuo, kad tokiu atveju draudimo apsauga galioja interesui, kuris apdraustas pagal draudimo sutartį, t. y. draudėjas kaip tik ir draudžiasi nuo to, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, neturėtų nuostolių atlygindamas žalą, padarytą trečiajam asmeniui, arba draudėjas, apdrausdamas savo civilinę atsakomybę, kartu apdraudžia ir asmenis, už kurių veiksmus jis yra atsakingas. Tokioje situacijoje subrogacijos leidimas, t. y. draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, atgręžtinio reikalavimo teisė į draudėją arba jo apdraustus asmenis, padarytų civilinės atsakomybės draudimą beprasmį. Todėl pirmosios instancijos teismas įvertinęs šios nutarties 14 p. nurodytus ieškovės draudimo dokumentus, krovinio ekspedijavimo sutartį (t.1, b. l. 36) turėjo atskleisti šios bylos esmę, kildinamą iš draudimo teisinių santykių ir išaiškinti ieškovės bei ieškovės nurodomo vežimo ekspeditoriaus Kricon Baltics OU draudimo sutarties nuostatas dėl draudimo apimties.

6818.

69Taigi siekiant nustatyti, ar nagrinėjamoje byloje yra galima subrogacija, būtina išsiaiškinti, ar draudėjas civilinės atsakomybės draudimo sutartimi yra apdraudęs ne tik savo, bet ir trečiųjų (savo pasitelktų vežimo prievolei įvykdyti) asmenų civilinę atsakomybę, nes pats teisinis reguliavimas suponuoja, kad civilinės atsakomybės draudimo sutartimi gali būti draudžiami ne tik paties draudėjo, bet ir kito asmens (apdraustojo) turtiniai interesai.

7019.

71Ieškovės pateiktame draudimo polise buvo nurodyta, kad yra apdraudžiama apdraustojo veikla – krovinių ekspedijavimas, krovinių vežimas keliais ( CMR) (t.1, b. l. 48), draudimo taisyklių A dalies 2.4 p. nustato subrangovo draudimo sąlygos, kurios nebuvo tirtos pirmosios instancijos teisme. Šis draudimo taisyklių punktas leidžia padaryti išvadą, jog buvo apdrausta Kricon Baltics OU subrangovų veikla, tačiau su tam tikromis sąlygomis, kurios nebuvo ištirtos pirmosios instancijos teisme. Dėl šio punkto šalys turi pasisakyti ir teikti jame nurodytus dokumentus, t. y. krovinio gabenimo specialiąsias sąlygas, draudimo taisyklių B dalį, kuriame yra nurodytas 1.4 b punktas. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė 2019 m, sausio 17 d. pateikė draudimo taisyklių A dalies vertimą, o 2019 m. sausio 18 d. prašyme nurodo, jog pateikė tik draudimo sutarties išrašą ir jo vertimą bei pateikė neišverstas draudimo taisykles, todėl šioje byloje turi būti išaiškinta ieškovės draudimo apimtis pagal draudimo poliso 21 p. nurodytą Anglijos teisę (t.1, b. l. 51).

7220.

73Kitos valstybės civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančių teisės aktų turinį, jų taikymo praktiką pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles turi nurodyti ir įrodyti į teismą besikreipiantis ieškovas (CPK 135 str. 1 dalies 2 p., 2 d.). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog šioje byloje turėjo būti taikoma Estijos teisė, nors ir šios teisės netaikė. Estijos teisės taikymas yra numatytas 2015 m. sausio 1d. krovinių ekspedijavimo sutartyje, kuri sudaryta tarp atsakovės ir Kricon Baltics OU, tačiau šioje byloje reikalavimas nėra kildinamas iš šios sutarties, nes ieškovė savo reikalavimą kildina iš draudimo teisinių santykių subrogacijos pagrindu (t.1, b. l. 36).

7421.

75Šios bylos šalys dėl paminėtų aplinkybių turi teisę pasisakyti pirmosios instancijos teisme, nes pirmosios instancijos teismas ieškovės ir vežimo ekspeditoriaus Kricon Baltics OU draudimo sutarties apimties nesiaiškino. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant klausimą, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti šią bylos dalį nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2014).

7622.

77CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 straipsniai). Laikydamasis šių civilinio proceso įstatymo nuostatų, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, turi visapusiškai nustatyti ir įvertinti visas aplinkybes, kuriomis šalys įrodinėja reikalavimus, teikia atsikirtimus, ir sprendimo motyvuojamojoje dalyje atsakyti į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo atsiliepimo 14 p. nurodomų motyvų dėl subrogacijos negalimumo, todėl pažeidė paminėtas civilinio proceso normas.

78Apeliacinės instancijos teismo išvada

7923.

80Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė svarbių faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, taigi neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl teisėjų kolegija negali daryti pagrįstos išvados, kad pirmosios instancijos teismas sprendime tinkamai įvertino visus įrodymus, ieškovės ir Kricon Baltics OU draudimo sutarties apimtį, nesiaiškino, ar atsakovė, kaip ūkio subjektas, užsiimanti krovinių ekspedijavimo veikla, yra apsidrausi savo civilinę atsakomybę. Bylą nagrinėjant iš naujo būtina suteikti šalims galimybę pasisakyti dėl visų ieškovės draudimo teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų, draudimo taisyklių, juos su tinkamais vertimais surinkti į bylą, ieškovei pateikti Anglijos teisės normas su jų vertimu dėl draudimo sutarties aiškinimo taisyklių bei draudimo teisinių santykių reglamentavimo draudžiant ekspeditoriaus veiklą, atsakovei būtina pateikti įrodymus apie savo draudimo įmonę ginčo įvykio metu. Skundžiamas teismo sprendimas neatskleidus bylos esmės naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

8124.

82Išnagrinėjus bylą turės būti pasisakyta dėl visų šioje byloje bylinėjimosi išlaidų įskaitant ir šalių nurodytas apeliacinės instancijos teisme.

83Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

84Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 7. 2.... 8. Ieškinio pagrindu nurodytos aplinkybės, jog 2015 m. sausio 1 d. tarp Kricon... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas Globe Underwriting... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 15. 5.... 16. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. 5.1.... 18. KriCon Baltics nekilo civilinė atsakomybė dėl įvykio, kadangi žala... 19. 5.2.... 20. Nėra duomenų, patvirtinančių, kad įvykio metu DRD Logistics buvo krovinio... 21. 5.3.... 22. Nenustačius KriCon Baltics neteisėtų veiksmų ir DRD Logistics žalos fakto,... 23. 5.4.... 24. Jei būtų galima daryti prielaidą, kad KriCon Baltics veiksmuose vis dėlto... 25. 5.5.... 26. Nėra duomenų, kad draudimo išmoka buvo išmokėta nukentėjusiajam dėl... 27. 5.6.... 28. Draudimo išmoką išmokėjo Pequod Associates; nėra duomenų, kad dėl... 29. 5.7.... 30. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovas patyrė 4... 31. 6.... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovės apeliacinį... 33. 6.1.... 34. Tai, kad galutinei krovinio vežėjai UAB „TLSC“ nurodymą atlikti krovinio... 35. 6.2.... 36. Reikalavimas atlyginti žalą yra prievolinio pobūdžio, dėl to daikto... 37. 6.3.... 38. Atsakovė yra atsakinga už padarytą žalą, atitinkamai atsakovė nėra... 39. 6.4.... 40. Žalos atlyginimą išmokėjo trečiasis draudiko paskirtas asmuo Pequod... 41. Teisėjų kolegija... 42. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai... 44. 7.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 46. 8.... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 48. Ginčo apeliacinės instancijos teisme esmė... 49. 9.... 50. Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 1 d. tarp Kricon Baltics OU, kaip kliento,... 51. 10.... 52. Ieškovas Globe Underwriting Limited pagal draudimo polisą Nr. 200598GU17Q... 53. 11.... 54. Atsakovė nurodo, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, kadangi draudimo... 55. 12.... 56. Be to, atsakovė nurodo, kad subrogacija į draudėjo pasitelktus vežimo... 57. 13.... 58. Apeliacinės instancijos teisme pasisakytina dėl atsakovės nurodomos... 59. Dėl subrogacijos negalimumo civilinės atsakomybės draudimo atveju.... 60. 14.... 61. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas pagal Draudimo polisą... 62. 15.... 63. Subrogaciją draudimo teisiniuose santykiuose reguliuoja CK 6.1015 straipsnis.... 64. 16.... 65. Kasacinio teismo išaiškinimai dėl subrogacijos esmės ir jos taikymo yra... 66. 17.... 67. Kasacinis teismas, aiškindamas ir taikydamas CK 6.1015 straipsnio 1 dalies... 68. 18.... 69. Taigi siekiant nustatyti, ar nagrinėjamoje byloje yra galima subrogacija,... 70. 19.... 71. Ieškovės pateiktame draudimo polise buvo nurodyta, kad yra apdraudžiama... 72. 20.... 73. Kitos valstybės civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančių teisės... 74. 21.... 75. Šios bylos šalys dėl paminėtų aplinkybių turi teisę pasisakyti pirmosios... 76. 22.... 77. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga... 78. Apeliacinės instancijos teismo išvada... 79. 23.... 80. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 81. 24.... 82. Išnagrinėjus bylą turės būti pasisakyta dėl visų šioje byloje... 83. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teisėjų... 84. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimą panaikinti ir...