Byla 2A-1432/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2466-264/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ ieškinį atsakovui Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Rūdupis“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Varėnos rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą dėl kvalifikacijos, pasiūlymų įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo; taip pat panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. PSD-3625-(31.1E) dėl pretenzijos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 121404), pasiūlymų pateikimo terminas buvo keičiamas – nustatyta, kad pasiūlymai turi būti pateikti 2012 m. liepos 12 d., 10.00 val. Ieškovas, vadovaudamasis viešojo pirkimo sąlygomis, 2012 m. liepos 11 d. pateikė atsakovui pasiūlymą. 2012 m. liepos 12 d. atsakovas atliko vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą, o 2012 m. liepos 16 d. pranešė, jog minėtos procedūros metu buvo paskelbta tokia informacija - viešajam pirkimui pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: UAB „Kortas“ (pasiūlymo kaina su PVM 10 106 792,86 Lt), UAB „Rūdupis“ (pasiūlymo kaina su PVM 10 837 051,87 Lt) ir UAB „LitCon“ (pasiūlymo kaina su PVM

611 289 375,20 Lt). 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas informavo, kad atlikus tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų įvertinimo procedūras, buvo priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei nurodė, kad ieškovo kvalifikacija bei pasiūlymas atitinka reikalavimus. Taip pat nurodė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija, įvertinusi pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų, sudarė pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka: 1. UAB „Kortas“ (pasiūlymo kaina su PVM

710 106 792,86 Lt), UAB „Rūdupis“ (pasiūlymo kaina su PVM 10 837 051,87 Lt) ir UAB „LitCon“ (pasiūlymo kaina su PVM 11 289 375,20 Lt).

82012 m. rugpjūčio 16 d. atsakovas kreipėsi į kitus tiekėjus, prašydamas nurodyti, kuri jų pasiūlymų informacija yra konfidenciali. 2012 m. rugpjūčio 20 d. ieškovas pateikė atsakovui prašymą susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. 2012 m. rugpjūčio 23 d. susipažinimo su kitų tiekėjų pasiūlymų metu atsakovas leido susipažinti su trečiojo asmens UAB „Kortas“ įgaliojimais, VĮ „Registrų centras“ pažyma, tiekėjo deklaracija, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, UAB „Kortas“ atestatu bei laidavimo raštu. Tačiau atsakovas neleido susipažinti su šiais trečiojo asmens dokumentais: įvykdytų statybos ir montavimo darbų sąrašu; specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties įvykdymą, sąrašu kartu su specialistams išduotais atestatais ir jų stažą bei patirtį patvirtinančiais dokumentais; subrangovų dokumentais, įskaitant pažymą apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus; 2009-2011 m. pelno nuostolių ataskaita bei 2011 m. balansu; standartų ISO 9001, ISO 14001 ir BSI-OHSAS 18001 atitikties sertifikatais; veiklos sąrašu; banko pažyma apie banko sprendimą suteikti tiekėjui trumpalaikį kreditą ar kredito liniją.

9Ieškovas nurodė 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikė atsakovui pretenziją, tačiau 2012 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas atmetė ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą.

10Ieškovo teigimu, atsakovas, inicijuodamas beveik visos trečiojo asmens pasiūlyme esančios informacijos įslaptinimą, pažeidė konkurso sąlygų 5.10 punktą. Atsakovo kreipimasis dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos buvo adresuotas tik trečiajam asmeniui, todėl buvo pažeistas ir viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas. Be to, trečiojo asmens atžvilgiu nebuvo pritaikytas konkurso sąlygų 5.16 punktas, nes nei konkurso sąlygose, nei VPĮ nėra nustatyta atsakovo teisė ar pareiga pakartotinai prašyti tiekėją patikslinti pasiūlymą ir nurodyti konfidencialią informaciją, jei pasiūlymo metu tai nebuvo padaryta. Svarbiausią trečiojo asmens pasiūlymo dalį nepagrįstai pripažinus konfidencialia, ieškovo teisę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu atsakovas leido įgyvendinti tik formaliai, todėl ieškovas negalėjo įsitikinti, kad trečiasis asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus – ar atitinka konkurso sąlygų 1 lentelės 6 punkto, 2 lentelės 4, 5, 6, 7 punktų reikalavimus.

11Nurodė, jog ieškovui susipažinus su trečiojo asmens atestatu, paaiškėjo, kad jis neatitinka konkurso sąlygų 1 lentelės 6 punkto reikalavimo. Minėtą reikalavimą trečiasis asmuo gali atitikti kartu su subrangovais. Tačiau atsakovui nesuteikus galimybės susipažinti su jokiais subrangovų dokumentais, ieškovui kilo pagrįsta abejonė, ar kartu su trečiojo asmens pasiūlymu buvo pateiktas subrangovų atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingų statinių statybos darbus, aukščiau nurodytoje statinio grupėje, ar subrangovai atitinka konkurso sąlygas, taip pat ar trečiojo asmens sertifikatai yra suteikti ypatingų statinių statybos srityje. Taip pat ieškovas negalėjo įsitikinti, ar yra pateiktos visų trečiojo asmens darbuotojų deklaracijos dėl jų sutikimo dalyvauti pasiūlyme, ar būsimi vadovai turi konkurso sąlygose reikalaujamus galiojančius atestatus, ar tinkamas jų darbo stažas.

12Tretysis asmuo galimai pažeidė konkurso sąlygų 2.3 ir/ar 5.9 punktus, nes ieškovui susipažinus su trečiojo asmens pasiūlymo priedų sąrašu, buvo nustatyta, kad šiame sąraše nėra nurodyti orientaciniai kiekių žiniaraščiai ir banko pažyma apie banko sprendimą suteikti tiekėjui trumpalaikį kreditą ar kredito liniją. Atsakovas, atsakydamas į pretenziją nurodė, kad trečiasis asmuo minėtus dokumentus pateikė, tačiau nenurodė tikslaus laiko, kada tai buvo padaryta.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino: panaikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbų pirkimo“, 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą dėl kvalifikacijos, pasiūlymų įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, kuriame laimėtoju pripažintas UAB „Kortas“ pasiūlymas, taip pat panaikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą

14Nr. PSD-3625-(31.1E) dėl UAB Rūdupis“ pretenzijos bei priteisė iš atsakovo Varėnos rajono savivaldybės administracijos ieškovui 4750 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atmetė Varėnos rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo.

15Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju pretenzijoje ir ieškinyje iš esmės keliami tie patys reikalavimai, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės iš dalies sutampa su pretenzijoje nurodytomis, taip pat nurodomos naujos aplinkybėmis, kurių ieškovas negalėjo nurodyti, nes atsakovas nepateikė informacijos kaip konfidencialios. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pretenzijoje nekėlė klausimo dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo (konkurso sąlygų 1 lentelės 6 punkte, 2 lentelės 5, 6, 7 p.), taip pat konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto, 3. 9 p., 2. 3 p. reikalavimams, dėl kurių pateikė ieškinį. Nurodė, jog ieškinio dalykas iš esmės atitinka ieškovo pretenzijos dalyką, atsakovas nepateikė susirašinėjimo su UAB „Kortas“ dokumentų, patvirtinančių kokią konkrečiai pasiūlymo dalį ir kodėl UAB Kortas“ laikė konfidencialia informacija, kokią jo pasiūlymo dalį atsakovas pateikė susipažinti ieškovui, todėl teismas konstatavo, kad ieškovas neturėjo realių galimybių susipažinti su didesne dalimi trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų, todėl negalėjo veiksmingai ginti savo teisių ir dėl šių aplinkybių, kilęs ginčas visa apimtimi spręstinas teismine tvarka.

16Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumo teismas pažymėjo, jog pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 6 straipsnio 1 dalį konfidencialia informacija gali būti pripažįstama tik ta tiekėjo pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė(gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai. Pagal atviro konkurso sąlygų 5. 10 p. tiekėjas privalėjo nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir jei tokia nenurodoma, laikoma, kad tokios informacijos pasiūlyme nėra pateikta. Teismas sprendė, kad trečiajam asmeniui pasiūlyme nenurodžius šios informacijos, atsakovas turėjo teisę kreiptis į tiekėjus dėl paaiškinimų. Nei atsakovas, nei tretysis asmuo nepateikė teismui tarpusavio susirašinėjimo duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, kad tretysis asmuo nustatė viso pasiūlymo ar jo dalies konfidencialumą ir kodėl pasiūlymą (jo dalį) laikė konfidencialia informacija.

17Teismas pripažino, jog atsižvelgiant į viešai skelbiamą informaciją apie įmonių finansinę būklę, sertifikatus, teisminę praktiką (LAT 2012 m. birželio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-326/2012), ieškovui nepateikti susipažinimui trečiojo asmens pasiūlymo dokumentai neturi komercinės paslapties požymių ir neatitinka CK 1. 116 straipsnio, VPĮ 6 straipsnio, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 22 straipsnio nuostatų, todėl negali būti laikomi konfidencialiais.

18Teismas konstatavo, kad atsakovui atsisakius pateikti ieškovui susipažinimui su trečiojo asmens pasiūlyme esančia medžiaga, buvo pažeistas skaidrumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygų 5.10 p., nepagrįstai suvaržyta ieškovo (tiekėjo) teisė gauti tinkamą informaciją apie priežastis, dėl kurių priimtas kito dalyvio pasiūlymas (VPĮ 6 str. 1 d.).

19Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, teismas pažymėjo, kad pasiūlymą ir dokumentus, nurodytus teikiamų dokumentų sąraše, UAB „Kortas“ pateikė iki 2012 m. liepos 12 d. 10 val. Tarp šių dokumentų UAB „Kortas“ pateikė ir atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio dalies projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, statinių kategorijos : ypatingi statiniai, subrangovų dokumentus: UAB „Ugira“ , UAB „Alkesta“, UAB „Duventa“ atestatus ir kt. dokumentus bei UAB „Kortas“ standarto ISO 9001, ISO 14001, BSI-OHSAS 18001 atitikties sertifikatus. Teismas nustatė, jog iš Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) pateiktų duomenų matyti, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tretysis asmuo 2012 m. liepos 30 d. papildomai pateikė atsakovui subrangovų UAB „Alkesta“ ir UAB „Duventa“ sertifikatus dėl atitikimo standartų ISO 9001, ISO 14001, BSI-OHSAS 18001 reikalavimams bei UAB „Ugira“ pažymą apie teistumą ir VĮ „Registrų centras“ išrašą.

20Teismas pažymėjo, jog trečiojo asmens pažymoje apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus yra nurodyta, kad šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbus atliks subrangovas UAB „Duventa“, tačiau iš atsakovui 2012 m. rugpjūčio 30 d. pateiktų sertifikatų dėl atitikimo standartų ISO 9001, ISO 14001, BSI-OHSAS 18001 reikalavimams matyti, kad UAB „Duventa“ sertifikate nenurodyta statinių grupės, nenurodyta nei viena iš privalomų darbų sričių – todėl neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punktų reikalavimų.

21Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punktas nustato specialistams keliamus reikalavimus. Iš byloje esančio specialistų sąrašo ir trečiojo asmens pasiūlymo priede pateiktų dokumentų dėl specialistų kvalifikacijos teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto reikalavimo: nebuvo pateiktos specialiųjų statybos darbų vadovų J. N. , S. V. T. , J. P. ir statinio statybos vadovo A. M. pasirašytos deklaracijos, kad jie sutinka dalyvauti pasiūlyme ir sutarties vykdymo metu bus prieinami trečiajam asmeniui, nes 2012 m. liepos 11 d. deklaracija šių asmenų vardu pasirašyta neįgalioto už juos pasirašyti asmens.

22Taip pat teismas pažymėjo, kad nesilaikant konkurso sąlygų 5.4.3. p. (turi būti 5.4. 4 p.) trečiojo asmens pateikto pasiūlymo formoje nenurodyta orientacinių darbų kiekių žiniaraščių (konkurso sąlygų 6 priedas), tačiau šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio. Ieškovo argumentus dėl trečiojo asmens orientacinių kiekių žiniaraščių ir banko pažymos apie banko sprendimą suteikti tiekėjui trumpalaikį kreditą ar kredito liniją nepateikimą kartu su pasiūlymu teismas pripažino prieštaraujančiais byloje esantiems įrodymams.

23Teismas, atsižvelgęs į konkurso sąlygų 5. 16 p., 9. 7. 1 p. reikalavimus, padarė išvadą, kad trečiojo asmens pateikti po pasiūlymo pateikimo papildomi dokumentai vertintini kaip tiekėjo pasiūlymo pakeitimas, o trečiojo asmens pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą.

24Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas už ieškinį sumokėjo 750 Lt žyminį mokestį ir patyrė 4000 Lt advokato pagalbos išlaidų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas iš atsakovo ieškovui nusprendė priteisti 750 Lt žyminio mokesčio bei 4000 Lt išlaidų už advokato teiktą pagalbą.

25Taip pat teismas nusprendė, kad atsakovo prašymas įpareigoti ieškovą sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 779 mln. atitinkančią sumą atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti banko garantiją šiai sumai nepagrįstas, byloje nėra duomenų, patvirtinančių galimą tokių nuostolių atsiradimą, ir nėra duomenų, kad ieškovė būtų finansiškai nepajėgi padengti nuostolius, neturėtų turto, vengtų atlyginti nuostolius ir pan., todėl jo netenkino (CPK 178 str.).

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

27Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kortas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas bei prijungti papildomus rašytinius įrodymus:

28A. M. , J. N. , S. V. T. ir J. P. darbo sutarčių kopijas, patvirtinančias, kad šie asmenys tikrai dirba pas trečiąjį asmenį, bei UAB ,,Uolektis“ pažymos kopiją.

29Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

301. Dėl subrangovo UAB „Duventa“ kvalifikacijos – rašytiniai įrodymai patvirtina, kad subrangovas atitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punktuose nustatytus reikalavimus. Anot apelianto, UAB „Duventa“ buvo sertifikuojama pagal šiai bendrovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotame atestate Nr. 3053 nurodytas veiklas (statinių kategorijas, jų grupes bei darbų sritis), kas per se reiškia, kad pateiktas sertifikatas apima minėto atestato Nr. 3053 turinį. Apelianto teigimu, šias faktines aplinkybes patvirtina TUV Thurigen e. V. Sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ 2012 m. lapkričio 14 pažyma dėl kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikato galiojimo.

312. Nesutinka su teismo motyvu, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto reikalavimo: nebuvo pateiktos specialiųjų statybos darbų vadovų

32J. N. , S. V. T. , J. P. ir statinio statybos vadovo A. M. pasirašytos deklaracijos, kad sutinka dalyvauti pasiūlyme ir sutarties vykdymo metu bus prieinami trečiajam asmeniui, nes 2012 m. liepos 11 d. deklaracija šių asmenų vardu pasirašyta neįgalioto už juos pasirašyti asmens. Apelianto teigimu, teismas, turėdamas duomenų, kad trečiasis asmuo, grįsdamas savo kvalifikaciją, inter alia remiasi savo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacija, turėjo sistemiškai taikyti teisės normas, inter alia ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintą teisinį reguliavimą, bei prieiti išvados, kad tuo atveju kai viešojo pirkimo dalyvis, grįsdamas savo kvalifikaciją remiasi inter alia ir savo darbuotojų kvalifikacija, negalima teigti, kad šie darbuotojai jam nebus prieinami viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, nes pats darbdavys patvirtina, kad šie darbuotojai jam yra prieinami tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek ir bus prieinami viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Anot apelianto, trečiojo asmens pateiktus viešajam pirkimui dokumentus pagal 2012 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 01-46 pasirašė jo įgaliotas asmuo.

333. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodo, kad atsakovas nepagrįstai suteikė tiekėjui teisę papildyti ar patikslinti jo kvalifikaciją liudijančius duomenis, taip pakeičiant pasiūlymą, tuo pažeidžiant konkurso sąlygų 5.16, 9.1 ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą. Teismas šiuo atveju vadovavosi Lietuvos Apeliacinio teismo 2012 m. birželio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1730/2012. Apeliantas pažymi, kad nagrinėjamu atveju minėta nutartis negali būti laikoma precedentu, nes šių bylų ratio decidendi nėra analogiškos, priešingai 2A-1730/2012 byloje teismas expressis verbis nurodė, kad šis ginčas nepatenka į ginčą kylantį dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo ja vadovautis kaip teisės šaltiniu šioje byloje, nes šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

344. Apeliantas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, kreipėsi į du dalyvius dėl jų kvalifikacijos patikslinimo. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas šiuo atveju nepažeidė lygiateisiškumo principo, o priešingai - kreipdamasis į abu dalyvius - jį įgyvendino. Anot apelianto, kvalifikacinių duomenų patikslinimas pats savaime nėra pateikto pasiūlymo pakeitimas – tai pažymi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 3K-3-43/2012, pasisakė apie tai, kokių veiksmų turi imtis perkančioji organizacija, jei dalyvis pateikia ar visai nepateikia kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus – kasacinio teismo pozicija aiški ir nedviprasmiška – kreiptis į dalyvį, kad šis paaiškintų ar patikslintų duomenis apie kvalifikaciją ir toks tikslinimas nėra laikomas pasiūlymo keitimu.

35Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Rūdupis“ prašo trečiojo asmens apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo iš trečiojo asmens priteisti bylinėjimosi išlaidas bei prijungti prie bylos rašytinius įrodymus: UAB „Taupalda“ ir UAB „Avona“ ISO, BS OHSAS standartų atitikties sertifikatų kopijas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

361. Apeliantas sąmoningai, siekdamas suklaidinti teismą, nenurodo visų sprendimo motyvų. Teismas sprendimą grindė šiais motyvais: 1. Atsakovas, neleisdamas ieškovui susipažinti su trečiojo asmens pasiūlyme esančia informacija dėl tariamo konfidencialumo, pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygų 5.10 punktą; 2. Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl atsakovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 9.7.1. punktu, pasiūlymą turėjo atmesti; 3. Atsakovas pažeidė lygiateisiškumo principą, konkurso sąlygų 5.16, 9.1 punktus, nepagrįstai leisdamas trečiajam asmeniui po pasiūlymo pateikimo pakeisti pasiūlymą, pateikiant naujus dokumentus. Anot ieškovo, darytina išvada, kad apeliantas pripažįsta sprendimo pirmojo motyvo pagrįstumą ir teisingumą. Atsakovas sprendimo neskundžia, todėl pripažįsta, kad visas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

372. Dėl konkurso sąlygų 5.10 punkto, VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo nurodo, kad teismas nustatė, jog tarp atsakovo ir trečiojo asmens nebuvo jokio susirašinėjimo, nustatančio, kodėl trečiojo asmens pasiūlyme visa informacija laikytina konfidencialia, o tai patvirtina viešųjų pirkimų principų pažeidimą ir tokiu būdu yra pakankamas pagrindas teismui spręsti, kad perkančiosios organizacijos sprendimai yra neteisėti.

383. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punktuose nustatytiems reikalavimams – teismui ieškovo pateikiami sertifikavimo įstaigos išduotų sertifikatų pavyzdžiai patvirtina, kad sertifikuojant raidžių skaičius nėra ribojimas, todėl UAB „TUV UOLEKTIS‘ 2012 m. lapkričio 14 d. pažymoje Nr. 26 nepagrįstai nurodyta, kad sertifikate nėra įrašytos statinių grupės ir darbų sritys dėl neva sertifikavimo įstaigos ribojamo raidžių skaičiaus.

394. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkte nustatytam reikalavimui – tarp apelianto ir specialistų sudarytose darbo sutartyse nėra nustatyta trečiojo asmens teisė specialistų vardu pasirašyti juos įpareigojančius dokumentus. Aplinkybė, kad specialistai yra apelianto darbuotojai, neįrodo, kad jie bus prieinami viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu – darbuotojai bet kuriuo momentu gali nutraukti darbo santykius.

405. Dėl neva netinkamo VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo – nagrinėjamu atveju netikslino neaiškių duomenų, o keitė pasiūlymo esmę: pradiniame pasiūlyme konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus grindė savarankiškai, bet atsakovui informavus, kad apelianto sertifikatai nėra pakankamai išsamūs, apeliantas nusprendė šį reikalavimą tenkinti su subrangovais ir atsakovas tam neprieštaravo, kad apeliantas pateiktų 6 naujus dokumentus.

416. Dėl apelianto prašymo prijungti naujus rašytinius įrodymus – prašymas prijungti naujus rašytinius įrodymus yra nepagrįstas, nes įrodymų pateikimo būtinybė atsirado bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

42Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Varėnos rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

431. Palaiko apelianto argumentą, kad UAB „Duventa“ atitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punkto reikalavimus, nes minėta įmonė buvo sertifikuojama pagal šiai bendrovei Aplinkos ministerijos išduotame atestate Nr. 3053 nurodytas veiklas (statinių kategorijas, jų grupes, bei darbų sritis). Šiuo atestatu UAB „Duventa“ suteikta teisė atlikti šiuos darbus: statinio kategorija – ypatingi statiniai, statinių grupė – inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo tinklai, statybos darbų sritys – šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas. UAB „Duventa“ išduotame sertifikate, patvirtinančiame atitiktį ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, nurodoma sertifikavimo sritis: inžinerinių sistemų projektavimas ir montavimas. Todėl pagrįstai buvo nustatyta, kad UAB „Kortas“ su subrangovais atitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punkto reikalavimus.

442. Atsakovas palaiko apeliaciniame skunde nurodytus nesutikimo su teismo sprendimu argumentus dėl konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto pažeidimo nebuvimo. Šio reikalavimo atitikimui apeliantas pateikė 2012 m. liepos 11 deklaraciją, kurioje buvo nurodyta, jog A. M. , J. Novoslavskis, S. V. T. ir J. P. yra jo darbuotojai ir dalyvauja pirkime kaip darbuotojai, kurie atliks konkurso sąlygose numatytus darbus. Todėl buvo nuspręsta, kad pateikti kvalifikaciją įrodantys dokumentai turinio prasme įrodo tiekėjo kvalifikaciją. Minėtą deklaraciją pasirašė įgaliotas asmuo (2012 m. kovo 30 d. įgaliojimas Nr. 01-46).

453. Atsakovas palaiko apelianto nesutikimą dėl teismo sprendimo motyvu, kad atsakovas nepagrįstai suteikė tiekėjui teisę papildyti ar patikslinti jo kvalifikaciją liudijančius duomenis, taip pakeičiant pasiūlymą. Teigia, kad toks motyvas nepagrįstas ir prieštarauja susiklosčiusiai teismų praktikai. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti. Apeliantas pasiūlymo pateikimo momentu pateikė subrangovų: UAB „Ugira“ konkurso sąlygų 1 lentelės 4,5 punktuose nustatytus kvalifikaciją įrodančius dokumentus, UAB „Alkesta“ ir UAB „Duventa“ konkurso sąlygų 1 lentelės 1-5 punktuose nustatytus kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Todėl atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo pareikalauti UAB „Kortas“ paaiškinti ar patikslinti duomenis apie subrangovų kvalifikaciją. Šį atsakovo argumentą patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011 padaryta išvada, kad tik tokiam tiekėjui, kuris perkančiajai organizacijai pateikė kokius nors duomenis apie savo kvalifikaciją, suteikiama galimybė perkančiosios organizacijos prašymu patikslinti ar paaiškinti neišsamią informaciją.

464. Atsakovas atidžiai sprendė klausimą dėl dalyvių pasiūlymuose pateiktos informacijos konfidencialumo, kreipėsi į visus tris pirkimo dalyvius, prašydamas patvirtinti, kuri jų pasiūlymuose pateikta informacija yra konfidenciali. Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovas vienodai vertino visų dalyvių pasiūlymus ir nepažeidė lygiateisiškumo principo. Atsakovas, vadovaudamasis Europos teisingumo teismo suformuota teismine praktika, VPĮ nuostatomis, leisdamas tiekėjams susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, derino skaidrumo ir proporcingumo principus ir nesiekė dirbtinai apriboti tiekėjų teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais.

47Teisėjų kolegija konstatuoja:

48Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimas naikintinas.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

50Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

51Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo Varėnos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo, kuriuo, įvertinus pateiktus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų, buvo nustatyta pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka ir laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ pasiūlymas, pateiktas atviram konkursui „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 121404) bei priimtas sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Kortas“.

52Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo UAB „Rūdupis“ ieškinį – spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumo teismas konstatavo, kad atsakovui atsisakius pateikti ieškovui susipažinimui su trečiojo asmens pasiūlyme esančia medžiaga, buvo pažeistas skaidrumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygų 5. 10 p., tuo pačiu nepagrįstai buvo suvaržyta ieškovo (tiekėjo) teisė gauti tinkamą informaciją apie priežastis dėl kurių priimtas kito dalyvio pasiūlymas (VPĮ 6 str. 1 d.); spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, teismas konstatavo, kad po pasiūlymo pateikimo trečiojo asmens (apelianto) pateikti papildomi dokumentai vertintini kaip tiekėjo pasiūlymo pakeitimas, o trečiojo asmens pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą ir toks pasiūlymas (neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų) konkurso sąlygų 9. 7. 1 punkto pagrindu turėjo būti atmestas.

53Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo panaikintas atsakovo Varėnos rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbų pirkimo“ procedūrų vykdymo metu priimtas 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas dėl kvalifikacijos, pasiūlymų įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, kuriuo laimėtoju pripažintas UAB „Kortas“ pasiūlymas, trečiasis asmuo UAB „Kortas“ savo apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad atsakovas nepagrįstai suteikė jam teisę papildyti ar patikslinti jo kvalifikaciją liudijančius duomenis, taip pakeičiant pasiūlymą ir tokį dokumentų pateikimą įvertino kaip tiekėjo pasiūlymo pakeitimą ir dėl šios aplinkybės apelianto pasiūlymą pripažino neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei pažeidžiančiu VPĮ 35 straipsnio 5 dalies nuostatas bei šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, netinkamai išaiškinęs VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą bei netinkamai taikydamas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas.

54Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindiniai viešųjų pirkimų principai yra įtvirtinti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Šie principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio konkreti išraiška, todėl taikomi pirmiausia sprendžiant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus. Tinkamas viešųjų pirkimų principų aiškinimas ir taikymas iš esmės reiškia tinkamą bendrųjų teisės principų išaiškinimą ir taikymą viešųjų pirkimų srityje. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010 ).

55Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, siekiant perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų neteisėtumo pripažinimo dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010).

56Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste atsižvelgtina į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Dėl to būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus, ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimas byloje Nr. C-21/03 ir C-34/03, Fabricom, Rink. [2005], I-1559).

57Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti lygiateisiškumo principo laikymąsi, vertinant tiekėjų pasiūlymus. Teisėjų kolegija pažymi, jog tiek Lietuvos teismų, tiek Teisingumo Teismo praktikoje konstatuota, kad atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, tiekėjams turi būti suteiktos vienodos galimybės pateikti savo pasiūlymus, taip užtikrinant efektyvią jų konkurenciją. Šis reikalavimas taikomas tiek tiekėjams, jiems rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2011, Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-19/00, SIAC Construction, Rink. [2001] I-07725). Pažymėtina, kad vertinant tiekėjų pasiūlymus, svarbus tiekėjų lygiateisiškumo aspektas yra sietinas su draudimu tiekėjams keisti pateiktus pasiūlymus po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

58Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad po pasiūlymo pateikimo trečiojo asmens (apelianto) pateikti papildomi dokumentai vertintini kaip tiekėjo pasiūlymo pakeitimas, o jo pasiūlymas – kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir pažeidžiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Taip pat nepagrįstas yra ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentas, kad apeliantas ne tikslino neaiškius kvalifikacijos duomenis, o keitė pasiūlymo esmę, t. y. kad pradiniame pasiūlyme konkurso sąlygų 2 lentelės 5, 6, 7 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus jis grindė savarankiškai, bet atsakovui informavus, kad apelianto sertifikatai nėra pakankamai išsamūs, apeliantas nusprendė šį reikalavimą tenkinti su subrangovais ir atsakovas tam neprieštaravo.

59VPĮ 32 straipsnis reglamentuoja vieną iš esminių viešųjų pirkimų procedūrų etapų – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą, taip pat tiekėjų kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams tikrinimą ir vertinimą. Minėto straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

60Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos duomenys patvirtina, jog trečiasis asmuo (apeliantas) pasiūlymą pateikė ne savarankiškai, o kartu su subrangovais – UAB „Kortas“ apelianto pasiūlymo „Dėl Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbų pirkimo“ formos antrame lape nurodyta, kad yra pateikiami subrangovų dokumentų 29 lapai (136 b. l., 5 tomas). Šią aplinkybę taip pat patvirtina ir UAB ,,Kortas“ pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus, kurioje nurodyti trečiojo asmens pasitelkiami subrangovai UAB ,,Ugira“, UAB ,,Alkesta“ ir UAB ,,Duveina“ (149 b. l., 4 tomas). Ši pažyma buvo pateikta Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai 2012 m. liepos 11 d. 22.50 val. (148 b. l., 4 tomas).

61Konkurso sąlygų 3.9. punkte nurodyta – jeigu tiekėjas remiasi subrangovų pajėgumais, tai konkursų sąlygų 1 lentelės 6 punkto ir 2 lentelės 4-7 punkto kvalifikacinius reikalavimus gali tenkinti kartu su subrangovais. Taip pat minėtame punkte nurodyta, kad visi tiekėjo subrangovai privalo atitikti 1 lentelės 1-5 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ( 28 b. l., 1 tomas).

62Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas iki pasiūlymo pateikimo dienos (2012 m. liepos 12 d., 10.00 val.) pateikė tiek savo, tiek ir subrangovų konkurso sąlygų 3 dalyje (tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) nustatytus kvalifikaciją įrodančius dokumentus:

63- UAB „Kortas“ dokumentai (3-12, 14-90, 95-104, 140-147, 149, 181-200 b.l., 4 tomas; 1-129, 131, 133, 135-136 b.l., 5 tomas) Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (toliau – CVP IS) buvo pateikti 2012 m. liepos 11 d., 22.45 val. (2 b. l., 4 tomas), 22.47 val. (13 b. l., 4 tomas), 22.48 val. (94 b. l., 4 tomas), 22.50 val. (148 b. l., 4 tomas), 2012 m. liepos 12 d., 03.58 val. (180 b. l., 4 tomas), 04.00 val. (130 b. l., 5 tomas), 04.20 val. (132 b. l., 5 tomas) ir 04.21 val. (134 b. l., 5 tomas);

64- UAB „Ugira“ dokumentai (108-139, 149-159 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo pateikti 2012 m. liepos 11 d., 22.48 val. (94 b. l., 4 tomas) bei 2012 m. liepos 11 d., 22.50 val. (148 b. l., 4 tomas);

65- UAB „Duventa“ dokumentai (105-107, 170-179 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo pateikti 2012 m. liepos 11 d., 22.50 val. (148 b. l., 4 tomas);

66- UAB „Alkesta“ dokumentai (160-169 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo taip pat pateikti 2012 m. liepos 11 d., 22.50 val. (148 b. l., 4 tomas).

67Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pareiga prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti kvalifikacinius duomenis gali atsirasti tokiu atveju, kada tiekėjas pateikia duomenis apie savo kvalifikaciją, tačiau, perkančiosios organizacijos vertinimu, tie duomenys nėra tiek išsamūs ar tikslūs, kad būtų galima priimti atitinkamą sprendimą dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 231/2011).

68Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju atsakovui tokia pareiga atsirado – apeliantas iki pasiūlymo pateikimo dienos (2012 m. liepos 12 d., 10.00 val.) pateikė tiek savo, tiek ir subrangovų konkurso sąlygų 3 dalyje (tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) nustatytus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir atsakovas, nustatęs, kad minėti duomenys yra netikslūs, vadovaudamasis VPĮ 35 straipsnio 5 dalies nuostatomis, privalėjo pareikalauti UAB „Kortas“ paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją.

69Teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją, iš kurių būtų galima spręsti, kad jis iš esmės atitinka reikalavimus, iš viso nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, nes priešingu atveju, jam būtų leista pateikti šią informaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Tokiais atvejais tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

70Šio teisinio reguliavimo bei bylos duomenų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog trečiojo asmens (apelianto) po pasiūlymo pateikimo pateikti papildomi dokumentai yra tiekėjo pasiūlymo pakeitimas, o jo pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių, reikalavimų pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, nepagrįsta. Teisėjų kolegija pažymi, jog lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus, taip pat perkančioji organizacija negali imtis veiksmų bei turi vengti tokių priemonių, kurie galėtų suponuoti nelygiateisišką santykių dalyvių padėtį. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju apelianto papildomai pateikti dokumentai nėra tiekėjo pasiūlymo pakeitimas – teikdamas papildomus dokumentus, apeliantas tik patikslino iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pateiktus duomenis apie savo kvalifikaciją.

71Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju ginčas vyksta ir dėl apelianto trečiojo asmens UAB ,,Kortas“ sutarties vykdymui pasitelkto subrangovo UAB „Duventa“ kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų 2 lentelės 5-7 punktuose nustatytiems reikalavimams. Negalima nesutikti su apelianto argumentu, kad subrangovo UAB „Duventa“ kvalifikacija minėtus reikalavimus atitinka.

72Konkurso sąlygų 2 lentelės 5-7 punktų reikalavimų atitikimui įrodyti tiekėjai turėjo pateikti standarto ISO 9001 atitikties sertifikatą arba kitus lygiaverčius kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymo dokumentus, standarto ISO 14001 atitikties sertifikatą arba kitus lygiaverčius aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių dokumentus bei standarto BSI-OHSAS 18001 atitikties sertifikatą arba kitus lygiaverčius darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių dokumentus ( 26-27 b. l., 1 tomas). Iš byloje esančio UAB „Duventa“ atestato Nr. 3053 (175 b. l., 4 tomas) turinio matyti, kad minėta įmonė buvo sertifikuojama pagal šiai bendrovei Aplinkos ministerijos išduotame atestate Nr. 3053 nurodytas veiklas (statinių kategorijas, jų grupes, bei statybos darbų sritis) ir šiuo atestatu UAB „Duventa“ suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus: statinių kategorijos – ypatingi statiniai, statinių grupės – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo; statybos darbų sritys – šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas bei kt.. UAB „Duventa“ išduotame sertifikate, patvirtinančiame atitiktį ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 (147 b. l., 5 tomas), nurodoma sertifikavimo sritis: inžinerinių sistemų projektavimas ir montavimas. Todėl atsakovas pagrįstai nustatė, kad minėtas subrangovas turi teisę atlikti inžinerinių tinklų (šilumos tiekimo tinklų) montavimo darbus ir atlikdamas šiuos darbus, jis laikosi ISO 9001, ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 standartų reikalavimų.

73Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad apelianto pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 5-7 punktų reikalavimų.

74Šioje byloje pateiktu apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Kortas“ taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvą dėl konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto reikalavimo pažeidimo, kurio esmė - nebuvo pateiktos specialiųjų statybos darbų vadovų J. N. , S. V. T. , J. P. ir statinio statybos vadovo A. M. pasirašytos deklaracijos, kad jie sutinka dalyvauti pasiūlyme ir sutarties vykdymo metu bus prieinami trečiajam asmeniui.

75Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal konkurso sąlygų reikalavimą, konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punkto reikalavimų atitikimui įrodyti, be kita ko, tiekėjai turėjo pateikti siūlomų specialistų pasirašytas deklaracijas, kad jie sutinka dalyvauti pasiūlyme ir sutarties vykdymo laikotarpiu bus prieinami dalyviui (25 b. l., 1 tomas). Bylos duomenys patvirtina, jog trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė 2012 m. liepos 11 d. deklaraciją (104 b. l., 4 tomas). Minėtoje deklaracijoje nurodyta, kad A. M. , J. Novoslavskis, S. V. T. ir J. P. yra UAB „Kortas“ darbuotojai ir dalyvauja projekte „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statybos I etapo darbai (baseino statyba)“ bei atliks visus pagal konkurso sąlygas jiems priskirtus darbus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog minėti asmenys yra apelianto darbuotojai bei turi reikalaujamą kvalifikaciją. Bylos duomenys patvirtina, kad jie yra dalyvio (tiekėjo) darbuotojai, susiję su dalyviu darbo santykiais, todėl šiuo atveju vertinant, ar apelianto nurodyti darbuotojai bus prieinami viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, turi būti sistemiškai taikomas darbo teisinius santykius reglamentuojančios LR Darbo kodekso normos. Šioje nutartyje aptarta deklaracija pats darbdavys (apeliantas) patvirtina, kad darbuotojai A. M. , J. Novoslavskis, S. V. T. ir J. P. jam yra prieinami tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek ir bus prieinami viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto kvalifikacijos reikalavimų atitikimui pateikta deklaracija turinio prasme įrodo tiekėjo kvalifikacijos tinkamumą ir toks formalus pažeidimas, kad nebuvo pateiktos darbuotojų deklaracijos, nesudaro pagrindo atsakovui atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką, turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose, tarp jų ir vertinant tiekėjų kvalifikaciją. Perkančioji organizacija turi siekti, kad būtų užtikrintas tiekėjų, kurių kvalifikacija yra tinkama, tačiau ją liudijantys dokumentai pirkimo sąlygas atitinka ne paraidžiui, ne visiems jiems keliamiems formos ar kitiems formaliesiems reikalavimams, dalyvavimas viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012).

76Pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovui atsisakius pateikti ieškovui susipažinimui su trečiojo asmens pasiūlyme esančia medžiaga, buvo pažeistas skaidrumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygų 5. 10 p., tuo pačiu nepagrįstai buvo suvaržyta ieškovo (tiekėjo) teisė gauti tinkamą informaciją apie priežastis, dėl kurių priimtas kito dalyvio pasiūlymas (VPĮ 6 str. 1 d.), teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos pagrindinės viešųjų pirkimų konfidencialumo taisyklės. Šių taisyklių laikymasis yra būtinas visų pirkimo procedūrų vykdymo metu. Taip pat perkančiosios organizacijos negali atsisakyti atskleisti tam tikros informacijos, jeigu tokios informacijos teikimo imperatyvas yra įtvirtintas teisės aktuose. Konfidencialia nelaikytina tokia informacija, kuri yra viešai žinoma ir kurią viešai skelbti įpareigoja įstatymai.

77Teisėjų kolegija pažymi, jog pasitaiko atvejų, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus. Kilus tokiai situacijai, perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti VPĮ nustatytus reikalavimus informuoti apie pirkimą, jo eigą ir rezultatus, turėtų kreiptis į šį tiekėją, kad jis pateiktų paaiškinimus, įrodančius, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Teismai nurodo, kad perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visą pasiūlymą sudarančią medžiagą, tai yra visus šioje medžiagoje esančius duomenis. Todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų patenka į VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudarančios konfidencialios informacijos sąvoką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011).

78Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad VPĮ principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011).

79Nagrinėjamu atveju, atsakovas pakankamai atidžiai ir atsakingai sprendė klausimą dėl pirkimo dalyvių pasiūlymuose pateiktos informacijos konfidencialumo, todėl kreipėsi į visus tris pirkimo dalyvius, prašydamas patvirtinti, kuri jų pasiūlymuose pateikta informacija (jos dalis) yra konfidenciali (23-24 b. l., 3 tomas). Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovas vienodai vertino visų dalyvių pasiūlymus, leisdamas tiekėjams susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, derino skaidrumo ir proporcingumo principus ir dirbtinai neapribojo tiekėjų teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, tuo pačiu, atidžiai spręsdamas klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, nepažeidė lygiateisiškumo principo.

80Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą ir toks pasiūlymas turėjo būti atmestas konkurso sąlygų 9. 7. 1 punkto pagrindu, yra nepagrįsta, o šios išvados pagrindu priimtas sprendimas – naikintinas, nes jis priimtas tinkamai neįvertinus faktinių šios bylos aplinkybių bei netinkamai išaiškinus ir pritaikius Viešųjų pirkimų įstatymo normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), o ieškinys, kuriuo ieškovas UAB ,,Rūdupis“ prašo panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą dėl kvalifikacijos, pasiūlymų įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, taip pat panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. PSD-3625-(31.1E) dėl pretenzijos, netenkintinas (CPK 178 str.).

81Patenkinus trečiojo asmens UAB ,,Kortas“ apeliacinį skundą, iš ieškovo UAB „Rūdupis“ jam priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (CPK 79 str., 93 str. 1, 3, 5 d.). 2012 m. lapkričio 26 d. mokėjimo nurodymu (31 b. l., 6 tomas) už apeliacinio skundo padavimą trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Kortas“ sumokėjo 1 000 Lt. Todėl teisėjų kolegija iš ieškovo trečiajam asmeniui UAB ,,Kortas“ priteisia 1 000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą apeliacinį skundą.

82Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl apelianto trečiojo asmens UAB ,,Kortas“ ir ieškovo UAB „Rūdupis“ prašymų prijungti papildomus rašytinius įrodymus, pažymi jog CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tokiu teisiniu reglamentavimu, šių įrodymų nepriima ir nevertina bei dėl jų nepasisako, nes įrodymai nebuvo teikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikti rašytiniai įrodymai apeliacinės instancijos nagrinėjimo metu teisinės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui neturi.

83Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

84Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

85Ieškinį atmesti.

86Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ (j. a. k. 170681385, buveinės vieta – Pramonės g. 11, Prienai) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kortas“ (j. a. k. 149660899, adresas – Kepyklos g. 15, Alytus) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Rūdupis“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Varėnos... 6. 11 289 375,20 Lt). 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas informavo, kad atlikus... 7. 10 106 792,86 Lt), UAB „Rūdupis“ (pasiūlymo kaina su PVM 10 837 051,87... 8. 2012 m. rugpjūčio 16 d. atsakovas kreipėsi į kitus tiekėjus, prašydamas... 9. Ieškovas nurodė 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikė atsakovui pretenziją,... 10. Ieškovo teigimu, atsakovas, inicijuodamas beveik visos trečiojo asmens... 11. Nurodė, jog ieškovui susipažinus su trečiojo asmens atestatu, paaiškėjo,... 12. Tretysis asmuo galimai pažeidė konkurso sąlygų 2.3 ir/ar 5.9 punktus, nes... 13. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 14. Nr. PSD-3625-(31.1E) dėl UAB Rūdupis“ pretenzijos bei priteisė iš... 15. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju pretenzijoje ir ieškinyje iš esmės... 16. Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme esančios informacijos... 17. Teismas pripažino, jog atsižvelgiant į viešai skelbiamą informaciją apie... 18. Teismas konstatavo, kad atsakovui atsisakius pateikti ieškovui susipažinimui... 19. Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems... 20. Teismas pažymėjo, jog trečiojo asmens pažymoje apie savo jėgomis... 21. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 2 lentelės 4 punktas nustato... 22. Taip pat teismas pažymėjo, kad nesilaikant konkurso sąlygų 5.4.3. p. (turi... 23. Teismas, atsižvelgęs į konkurso sąlygų 5. 16 p., 9. 7. 1 p. reikalavimus,... 24. Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas... 25. Taip pat teismas nusprendė, kad atsakovo prašymas įpareigoti ieškovą... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kortas“ prašo panaikinti Kauno... 28. A. M. , J. N. , S. V. T. ir J. P. darbo sutarčių kopijas, patvirtinančias,... 29. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 30. 1. Dėl subrangovo UAB „Duventa“ kvalifikacijos – rašytiniai įrodymai... 31. 2. Nesutinka su teismo motyvu, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka... 32. J. N. , S. V. T. , J. P. ir statinio statybos vadovo A. M. pasirašytos... 33. 3. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodo, kad atsakovas nepagrįstai... 34. 4. Apeliantas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, vadovaudamasis VPĮ... 35. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Rūdupis“ prašo... 36. 1. Apeliantas sąmoningai, siekdamas suklaidinti teismą, nenurodo visų... 37. 2. Dėl konkurso sąlygų 5.10 punkto, VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo... 38. 3. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 lentelės 5,... 39. 4. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 lentelės 4... 40. 5. Dėl neva netinkamo VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo – nagrinėjamu... 41. 6. Dėl apelianto prašymo prijungti naujus rašytinius įrodymus – prašymas... 42. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Varėnos rajono savivaldybės... 43. 1. Palaiko apelianto argumentą, kad UAB „Duventa“ atitinka konkurso... 44. 2. Atsakovas palaiko apeliaciniame skunde nurodytus nesutikimo su teismo... 45. 3. Atsakovas palaiko apelianto nesutikimą dėl teismo sprendimo motyvu, kad... 46. 4. Atsakovas atidžiai sprendė klausimą dėl dalyvių pasiūlymuose pateiktos... 47. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 48. Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 50. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 51. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo Varėnos rajono... 52. Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo UAB „Rūdupis“ ieškinį... 53. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo panaikintas... 54. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus,... 55. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų... 57. Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti lygiateisiškumo principo laikymąsi,... 58. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju negalima sutikti su... 59. VPĮ 32 straipsnis reglamentuoja vieną iš esminių viešųjų pirkimų... 60. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos duomenys patvirtina, jog... 61. Konkurso sąlygų 3.9. punkte nurodyta – jeigu tiekėjas remiasi subrangovų... 62. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas iki pasiūlymo... 63. - UAB „Kortas“ dokumentai (3-12, 14-90, 95-104, 140-147, 149, 181-200 b.l.,... 64. - UAB „Ugira“ dokumentai (108-139, 149-159 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo... 65. - UAB „Duventa“ dokumentai (105-107, 170-179 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo... 66. - UAB „Alkesta“ dokumentai (160-169 b. l., 4 tomas) CVP IS buvo taip pat... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pareiga prašyti... 68. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju atsakovui tokia... 69. Teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie... 70. Šio teisinio reguliavimo bei bylos duomenų pagrindu teisėjų kolegija daro... 71. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju ginčas vyksta ir dėl... 72. Konkurso sąlygų 2 lentelės 5-7 punktų reikalavimų atitikimui įrodyti... 73. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad... 74. Šioje byloje pateiktu apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Kortas“ taip... 75. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal konkurso sąlygų reikalavimą, konkurso... 76. Pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovui... 77. Teisėjų kolegija pažymi, jog pasitaiko atvejų, kai tiekėjas nurodo, kad... 78. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad VPĮ principų turinys įpareigoja... 79. Nagrinėjamu atveju, atsakovas pakankamai atidžiai ir atsakingai sprendė... 80. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 81. Patenkinus trečiojo asmens UAB ,,Kortas“ apeliacinį skundą, iš ieškovo... 82. Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl apelianto trečiojo asmens UAB... 83. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir... 85. Ieškinį atmesti.... 86. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ (j. a. k....