Byla 1A-255-530/2020
Dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų (toliau – Marijampolės apylinkės teismas) 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Giačaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Giedraičio ir Arūno Paštuolio,

2sekretoriaujant Dianai Vorvul,

3dalyvaujant prokurorei Rasai Verdnikovienei,

4nuteistajam T. B., jo gynėjai advokatei Loretai Daukšienei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų (toliau – Marijampolės apylinkės teismas) 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

6T. B. pripažintas kaltas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo S. M. atžvilgiu) ir nuteistas 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose;

7Be to, T. B. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 1981 straipsnio 1 dalį bei 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį (dėl sukčiavimo E. S. atžvilgiu) ir nuteistas:

81) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo;

92) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo;

103) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 1981 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimt) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo;

114) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo.

12Už idealiąją nusikaltimų sutaptį sudarančias baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas paskiriamas bausmes subendrinti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų taisyklę, griežčiausia apimant švelnesnes, ir šioje bylos dalyje nustatyti subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus 9 (devynis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo.

13Ši bausmė subendrinta su paskirtąja už realiąją nusikaltimų sutaptį su pirmomis sudarančią baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalies taisyklę, bausmes iš dalies sudedant, ir tokiu būdu T. B. nustatyti subendrintą už visas šio nusikaltimų epizodo nusikalstamas veikas bausmę – 3 (trejus) metus terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose.

14Be to, T. B. pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 214 straipsnio 1 dalį, BK182 straipsnio 2 dalį, BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 1981 straipsnio 1 dalį bei BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį (dėl sukčiavimo R. J. atžvilgiu) ir jį nuteistas:

151) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo;

162) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo;

173) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 1981 straipsnio 1 dalį – 10 (dešimčiai) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo;

184) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams terminuoto laisvės atėmimo.

19Už idealiąją nusikaltimų sutaptį sudarančias baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas paskiriamas bausmes subendrinti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų taisyklę, griežčiausia apimant švelnesnes, ir šioje bylos dalyje nustatyti subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus 9 (devynis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo.

20Ši bausmė subendrinta su paskirtąja už realiąją nusikaltimų sutaptį su pirmomis sudarančią baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalies taisyklę, bausmes iš dalies sudedant, ir tokiu būdu T. B. nustatyti subendrintą už visas šio nusikaltimų epizodo nusikalstamas veikas bausmę – 3 (trejus) metus terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose.

21Paskirtas pagal atskirus realiąją sutaptį sudarančius nusikaltimų epizodus bausmes subendrinti tarpusavyje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklę, jas iš dalies sudedant, prie griežčiausios (3 m.) pridedant po 3 mėn. dalį nuo kiekvienos švelnesnės (2x3mėn.), ir tokiu būdu T. B. nustatyti subendrintą už visus nusikaltimų epizodus bausmę – 3 (trejus) metus 6 (šešis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose.

22Pastarąją bausmę subendrinti su 9 m. terminuoto laisvės atėmimo bausme, nustatyta 2019 m. birželio 25 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nutartimi, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 ir 9 dalių taisyklę, bausmes iš dalies sudedant ir prie pastarosios kaip griežtesnės pridedant ½ dalį nuo naujai skiriamos, ir tokiu būdu T. B. nustatyti galutinę subendrintą bausmę – 10 (dešimt) metų 9 (devynis) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose. Į šią bausmę įskaityti atliktąją dalį bausmės pagal 2019 m. birželio 25 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nutartį ir 2016 m. gegužės 11 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendį. Taip pat įskaityti 2 paras laikiname sulaikyme pagal šią bylą išbūto laiko už 2 dienas skiriamos terminuoto laisvės atėmimo bausmės.

23Kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento paėmimas, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

24Nukentėjusiojo E. S. civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam solidariai iš nuteistųjų A. R., T. B., J. C., L. Z., Jolantos B. R. ir E. K. keturis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt keturis eurus 30 ct. (4344,30 Eur) nusikaltimais padarytos turtinės žalos atlyginimo.

25Nukentėjusios R. J. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti jai solidariai iš nuteistųjų G. G., J. C., T. B., G. R. ir E. K. keturiasdešimt šešis eurus 33 ct. (46,33 Eur) nusikaltimais padarytos turtinės žalos bei vieną šimtą penkiasdešimt eurų (150 Eur) neturtinės žalos atlyginimo.

26UAB „Lateko lizingas“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai solidariai iš nuteistųjų G. G., J. C., T. B., G. R. ir E. K. tris šimtus penkiolika eurų 62 ct. (315,62 Eur) nusikaltimais padarytos turtinės žalos atlyginimo.

27UAB „Finansų administravimas“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai solidariai iš nuteistųjų G. G., J. C., T. B., G. R. ir E. K. du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct. (289,62 Eur) nusikaltimais padarytos turtinės žalos atlyginimo.

28AB „BnP Finance“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai solidariai iš nuteistųjų G. G., J. C., T. B., G. R. ir E. K. vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt tris eurus 59 ct. (1823,59 Eur) nusikaltimais padarytos turtinės žalos atlyginimo.

29Šiuo nuosprendžiu nuteisti ir A. R., V. R., J. C., G. G., L. Z., D. D., J. B. R., E. K., I. C., Ž. S., G. R., V. P., tačiau jų atžvilgiu nuosprendis neskundžiamas.

30Teisėjų kolegija

Nustatė

31I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

321.

33T. B., nuteistas už tai, kad kartu su A. R., J. C., G. G., atlikdami terminuoto laisvės atėmimo bausmes J. B. ( - ) ir dalyvaudami organizuotoje grupėje su kartu bausmę atlikusiu V. R., kurio atžvilgiu byla išskirta ir jos nagrinėjimas atidėtas, laisvėje buvusiomis L. Z. ir J. B. R., taip pat kartu su prie organizuotos grupės vykdomų nusikalstamų veikų prisidėjusiais bei suvokusiais savo veiksmų nusikalstamumą asmenimis kaltinamaisiais V. P., E. K., G. R., D. D., I. C., Ž. S., būdami susitarę tarpusavyje organizuotoje grupėje daryti neapibrėžtą skaičių nusikaltimų – „telefoninių sukčiavimų“, pasisavinant fizinių asmenų, elektroninės bankininkystės paslaugų vartotojų arba ieškančių pirkti internetu parduodamas transporto priemones, bei juridinių asmenų, teikiančių greituosius vartojimo kreditus, pinigus, tam pasiskirstę vaidmenimis ir kiekvienas atlikdami priskirtas šiam tikslui užduotis, - kaltinamajam A. R. (1) turint užduotis apgaule telefonu įgyti svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenis ir juos perduoti kitiems organizuotos grupės nariams arba apgaule sudaryti tariamai turimų ir melagingai siūlomų pirkti internete transporto priemonių preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis su pagal skelbimus skambinančiais pirkėjais, susitarti su jais dėl kuo didesnės avansinio apmokėjimo kainos dalies ir šių susitarimų sąlygas perduoti kitiems organizuotos grupės nariams, koordinuoti ir kontroliuoti kitų organizuotos grupės narių bei kaltai prisidėjusių prie šios grupės daromų nusikalstamų veikų kitų kaltinamųjų (D. D., I. C., Ž. S.) veiksmus bei jiems vadovauti; kaltinamajam J. C. (2) turint užduotis įgyti, laikyti bei ir perduoti kitiems organizuotos grupės nariams duomenis apie kitų asmenų sąskaitas bankuose apgaule įgyjamų pinigų pervedimui, koordinuoti ir kontroliuoti kaltai prisidėjusios prie organizuotos grupės nusikalstamų veikų kaltinamosios E. K. veiksmus perimant ir perduodant kitiems asmenims sukčiavimais gaunamus pinigus; kaltinamajam T. B. (3) turint užduotis su gautais iš kitų organizuotos grupės narių neteisėtai įgytais elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenimis išmaniuoju telefonu internetu neteisėtai prisijungti prie informacinių sistemų bei atlikti neteisėtas finansines operacijas arba perduoti šiuos duomenis tiems patiems tikslams kaltai prisidėjusiam prie organizuotos grupės nusikalstamų veikų kaltinamajam G. R., šiam vadovauti bei kontroliuoti jo veiksmus, taip pat užduotį koordinuoti ir kontroliuoti kaltai prie organizuotos grupės narių nusikalstamų veikų prisidėjusio kaltinamojo V. P. veiksmus perimant ir perduodant kitiems asmenims sukčiavimu gaunamus pinigus; kaltinamajam G. G. (4) turint užduotis pasisavinus svetimą tariamo giminaičio vardą telefonu apgaule įgyti nepažįstamo asmens pasitikėjimą ir susitarti dėl tariamai jo, giminaičio, padarytos žalos atlyginimo nukentėjusiam bei šio susitarimo sąlygas perduoti kitiems organizuotos grupės nariams arba apgaule įgyti svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenis ir juos perduoti kitiems organizuotos grupės nariams; kaltinamajai L. Z. (5) turint užduotis įgyti, laikyti bei ir perduoti kitiems organizuotos grupės nariams duomenis apie savo, savo šeimos narių ir kitų asmenų sąskaitas bankuose apgaule įgyjamų pinigų pervedimui, ar su gautais iš kitų organizuotos grupės narių neteisėtai įgytais elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenimis iš namų kompiuterinės sistemos internetu neteisėtai prisijungti prie informacinių sistemų bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, ar pagal kitų organizuotos grupės narių nurodymus perimti ir perduoti kitiems asmenims sukčiavimais gaunamus pinigus; kaltinamajai J. B. R. (6) turint užduotis įgyti, laikyti bei ir perduoti kitiems organizuotos grupės nariams duomenis apie savo ir kitų asmenų sąskaitas bankuose apgaule įgyjamų pinigų pervedimui, pagal kitų organizuotos grupės narių nurodymus perimti ir perduoti kitiems asmenims sukčiavimais gaunamus pinigus, – tokiu būdu nuo 2014 m. spalio 18 d. iki 2015 m. balandžio 6 d. šešių asmenų organizuota grupe bei kartu su kaltai prie šios grupės nusikalstamų veikų prisidėjusių kitų kaltinamųjų (V. P., E. K., G. R., D. D., I. C. ir Ž. S.) pagalba vykdė žemiau aprašomus neteisėtus svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenų įgijimus, jų laikymą bei panaudojimą, neteisėtus prisijungimus prie informacinių sistemų, neteisėtų finansinių operacijų inicijavimą – atlikimą, bei apgaulės būdu svetimo turto įgijimus arba pasikėsino tai padaryti, o būtent:

34Nukentėjusiosios S. M. epizodas:

352014 m. spalio 18 d. 12:21 val. kaltinamasis G. G. telefonu Nr. ( - ) paskambino nukentėjusiajai S. M., prisistatė jos vaikaičiu R. V. ir melagingai pranešė, kad jis (R. V.) padarė eismo įvykį, kurio metu nukentėjo vaikas, kurio tėvai sutinka nepradėti baudžiamosios bylos, jeigu jiems bus atlyginta žala 2950 Lt (854,38 Eur) pinigais, kuriuos reikia perduoti jų ateisiančiam asmeniui, apgaulės įtakoje S. M. sutikus pinigus tam perduoti, tą pačią dieną kaltinamasis V. P., vykdydamas kaltinamojo T. B. nurodymus, nuvyko į S. M. namus Anykščių m., A. V. g. 11-7, paėmė iš jos apgaulės būdu išviliotus 2950 litų (854,38 Eur) pinigus, toliau kaltinamojo T. B. nurodymu kaltinamasis V. P. 700 litų (202,73 Eur) pasiliko sau kaip atlygį už prisidėjimą prie nusikalstamos veikos, o 2250 litų (651,64 Eur) 2014 m. spalio 18 d. 13:57 val., pasinaudodamas akcinės bendrovės (toliau – AB) ,,Lietuvos paštas“ paslaugomis, Utenos centriniame pašte išsiuntė V. Ž., nežinojusiai apie daromą nusikalstamą veiką, toliau V. Ž. byloje nenustatyto asmens prašymu tą pačią 2014 m. spalio 18 d. AB ,,Lietuvos paštas“ Kauno centriniame pašte atsiėmė 2250 litų (651,64 Eur) perlaidą ir tą pačią dieną prie Kauno centrinio pašto šiuos pinigus perdavė kaltinamojo J. C. nurodymu juos priėmusiai kaltinamajai E. K., kuri, toliau vykdydama kaltinamojo J. C. nurodymus, tą pačią dieną 15:43 val. bankomate, ( - ), į savo sąskaitą Nr. ( - ) banke AB „Swedbank” įnešė 1900 litų (550,27 Eur) dalį, o likusią 350 litų (101,36 Eur) dalį perdavė nenustatytam asmeniui, tokiu apgaulės būdu savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai S. M. 2950 litų (854,38 Eur) turtinę žalą.

36Tuo kaltinamieji G. G., T. B. ir E. C. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, o kaltinamieji V. P. ir E. K. – nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje.

37Nukentėjusiojo E. S. epizodas:

382014 m. spalio 18 d. 17:54 val. kaltinamasis A. R. telefonu Nr. ( - ) paskambino nukentėjusiajam E. S., prisistatė AB ,,Swedbank“ darbuotoju ir melagingai pranešė, kad jo banko sąskaitoje yra atliekamos neteisėtos finansinės operacijos, paprašė banko sąskaitos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų, to suklaidintas nukentėjusysis E. S. pateikė kaltinamajam A. R. savo AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) elektroninės bankininkystės prisijungimo vardo, slaptažodžio bei vartotojo prisijungimo saugos kodų kortelės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, kuriuos kaltinamasis A. R. užsirašęs perdavė kaltinamajam T. B. bei telekomunikacijų pagalba kaltinamajai L. Z., toliau kaltinamasis T. B. telefonu Nr. ( - ) per internetines prieigas, kurių IP adresai ( - ), neteisėtai panaudojo šiuos duomenis, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiojo E. S. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) ir iš jos tą pačią dieną 18:30 val. neteisėtai pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į L. Z. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), 2014 m. spalio 20 d. 00:25 val. – 2000 litų (579,24 Eur) į M. Z. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), 2014 m. spalio 20 d. 00:27 val. – per du kartus 2000 litų (579,24 Eur) į R. V. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), kurių numerius telekomunikacijų pagalba jam tam perdavė kaltinamoji L. Z., taip pat 2014 m. spalio 19 d. 00:17 val. per du kartus pervedė 4000 litų (1158,48 Eur) į Č. Ž. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), kurios numerį telekomunakacijų pagalba jam pateikė pats Č. Ž.;

39Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, kaltinamosios L. Z. prašymu, M. Z., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, savo namuose ( - ) per internetinę prieigą, kurios IP adresas ( - ), neteisėtai panaudojant elektroninės bankininkystės paslaugos vartotojo vardą, slaptažodį bei skaičių kombinaciją iš banko išduotos kodų kortelės, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kuriuos jam tam pateikė kaltinamoji L. Z., pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiojo E. S. AB „Swedbank“ banko sąskaitos AB „Swedbank“ Nr. ( - ) ir iš jos 2014 m. spalio 21 d. 01:35 val. pervedė 2000 litų (579,24 Eur) į savo – M. Z., AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ) bei pervedė 1000 litų (289,62 Eur) į R. V. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), kurios duomenis jam tam perdavė kaltinamoji L. Z.;

40Toliau L. Z., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L. Z. prašymu iš savo banko sąskaitos 2014 m. spalio 18 d. 18:45 val. ir 18:46 val. bankomate ( - ) per tris kartus išgrynino 500 litų (144,81 Eur), kuriuos tą pačią dieną perdavė L. Z., likusius banko sąskaitoje 3500 litų (1013,67 Eur) kaltinamosios L. Z. pašymu 2014 m. spalio 18 d. 19:15 val. pervedė į brolio M. Z. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

41Toliau M. Z., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L. Z. prašymu iš savo banko sąskaitos 2014 m. spalio 18 d. 19:39 val. bankomate ( - ) išgrynino 2000 litų (579,24 Eur), kuriuos tą pačią dieną perdavė kaltinamajai L. Z., taip pat M. Z. 2014 m. spalio 19 d. 00:28 val. pervedė 300 litų (86,88 Eur) į R. P. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), kurią tam perdavė kaltinamoji J. B. R., toliau M. Z. 2014 m. spalio 19 d. 00:28 val. pervedė 1200 litų (347,54 Eur) į kaltinamosios E. K. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), toliau M. Z. 2014 m. spalio 20 d. 00:51 val. ir 2014 m. spalio 21 d. 01:45 val., bankomate ( - ) per du kartus išgrynino 4000 litų (1158,48 Eur), kuriuos perdavė kaltinamajai L. Z.;

42Kaltinamoji E. K., vykdydama kaltinamojo J. C. nurodymus, 2014 m. spalio 19 d. bankomate ( - ) iš savo sąskaitos išgrynino 340 litų (98,47 Eur), kuriuos nenustatytu laiku ir vietoje perdavė nenustatytam asmeniui, bei 2014 m. spalio 20 d. iš savo sąskaitos pervedė 50 litų (14,48 Eur) į kaltinamojo J. C. banko sąskaitą Nr. ( - ) Kybartų pataisos namuose;

43Toliau R. P., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, pagal kaltinamosios Jolantos B. R. prašymą Kauno mieste nenustatytu lauku ir vietoje iš savo sąskaitos išgryno 1200 litų (347,54 Eur) ir juos perdavė kaltinamajai J. B. R., kuri V. R., kurio atžvilgiu byla išskirta, prašymu šiuos pinigus Kauno mieste nenustatytu laiku ir vietoje perdavė nenustatytam asmeniui;

44Toliau Č. Ž., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, pagal kaltinamojo T. B. prašymus iš savo banko sąskaitos 2014 m. spalio 19 d. 11:59 val. bankomate ( - ) išgrynino 1000 litų (289,62 Eur) ir perdavė nenustatytam asmeniui, 2014 m. spalio 20 d. 09:53 val. bankomate ( - ) išgrynino 3000 litų (868,86 Eur), iš kurių 50 litų (14,48 Eur) Č. Ž. pasiliko sau kaip atlygį, o likusius 2950 litų (854,38 Eur) prie prekybos centro ,,Iki“ ( - ) kaltinamojo T. B. prašymu perdavė nenustatytam asmeniui;

45Toliau R. V., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L. Z. prašymu, iš savo banko sąskaitos 2014 m. spalio 20 d. 00:57 val. ir 01:06 val. bankomate ( - ) per du kartus išgrynino 2000 litų (579,24 Eur), kuriuos tą pačią dieną ( - ) perdavė kaltinamajai L. Z., 2014 m. spalio 21 d. 01:45 val. bankomate ( - ) išgrynino 1000 litų (289,62 Eur), kuriuos tą pačią dieną ( - ) perdavė kaltinamajai L. Z., toliau kaltinamoji L. Z. pagal kaltinamojo A. R. ir V. R., kurio atžvilgiu byla išskirta, nurodymus išgrynintus iš viso 9500 litų (2751,39 eurus) nukentėjusiojo E. S. pinigus nenustatytu laiku ir vietoje perdavė nenustatytam asmeniui, tokiu apgaulės būdu savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajam E. S. 15000 litų (4344,30 Eur) turtinę žalą.

46Tuo kaltinamieji T. B., A. R., E. C., L. Z. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, kaltinamoji J. B. R. – nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, o kaltinamoji E. K. – nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje.

47Nukentėjusios R. J. epizodas:

482014 m. gruodžio 14 d. 10:02 val. kaltinamasis G. G. telefonu Nr. ( - ) paskambino nukentėjusiajai R. J., melagingai prisistatė banko darbuotoju, pranešė, kad jos banko sąskaitoje yra atliekamos neteisėtos finansinės operacijos, jos paprašė banko sąskaitos elektroninės bankininkystės paslaugos vartotojo prisijungimo duomenų, to suklaidinta nukentėjusioji R. J. jam pateikė savo AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) elektroninės bankininkystės paslaugos vartotojo prisijungimo vardo, slaptažodžio bei vartotojo prisijungimo saugos kodų kortelės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, kuriuos kaltinamasis G. G. užsirašęs perdavė kaltinamajam T. B., o pastarasis šiuos duomenis telefonu perdavė kaltinamajam G. R., kuris juos neteisėtai panaudojo, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusios R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) ir atliko neteisėtas finansines operacijas:

491) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB „4Finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit. lt. nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 1000 litų (289,62 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,4Finance“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

502) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB ,,MCB Finance“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt., nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 3000 litų (868,86 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,MCB Finance“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

513) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB ,,Lateko lizingas“ internetinėje svetainėje www.litcredit.lt., nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 1000 litų (289,62 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,Lateko lizingas“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

524) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:59 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB ,,Nordecum“ internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt., nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 1000 litų (289,62 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,Nordecum“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

535) 2014 m. gruodžio 14 d. 11:00 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB ,,MiniGo LT“ internetinėje svetainėje nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 1500 litų (434,43 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,MiniGo LT“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

546) 2014 m. gruodžio 14 d. 11:44 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per internetinę prieigą, kurios IP ( - ), UAB ,,Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje www.bobutespaskola.lt., nukentėjusios R. J. vardu pateikė paraišką ir gavo 2000 litų (579,24 Eur) vartojimo kreditą, kurį UAB ,,Bobutės paskola“ pervedė į R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

55Toliau kaltinamasis G. R. pagal kaltinamojo T. B. duodamus nurodymus nukentėjusios R. J. vardu gautus iš vartojimo kreditų įmonių 7500 litų (2172,15 Eur) bei pačiai nukentėjusiajai R. J. priklausančius 100 litų (28,96 Eur), viso 7600 litų (2201,11 Eur), 2014 m. gruodžio 14 d. pervedė į V. J. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

56Toliau V. J., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, byloje nenustatyto asmens prašymu laikotarpyje nuo 2014 m. gruodžio 14 d. 12:23 val. iki 2014 m. gruodžio 15 d. 08:11 val. bankomate ( - )., A. B. a. 4 per tris kartus išgrynino 6000 litų (1737,72 Eur), kuriuos 2014 m. gruodžio 15 d. 8:20 val. ( - ), pinigine pašto perlaida išsiuntė kaltinamajam G. R., o 2014 m. gruodžio 15 d. iš savo, V. J., banko sąskaitos pervedė likusius 1600 litų (463,39 Eur) atgal į nukentėjusios R. J. AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

57Toliau kaltinamasis G. R. pagal kaltinamojo T. B. duodamus telefonu nurodymu 2014 m. gruodžio 15 d. ( - ), 6000 litų (1737,72 Eur) pašto perlaidą atsiėmė bei tą pačią dieną ir tame pačiame pašte pinigine pašto perlaida išsiuntė 3300 litų (955,74 Eur) O. R., nežinančiai apie daromą nusikalstamą veiką, bei pervedė 2000 litų (579,24 Eur) į kaltinamosios E. K. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - );

58Toliau kaltinamoji E. K. pagal kaltinamojo J. C. telefonu duodamus nurodymus 2014 m. gruodžio 15 d. iš savo banko sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 50 litų (14,48 Eur) į kaltinamojo J. C. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bei 2014 m. gruodžio 17 d. 150 litų (43,44 Eur) pervedė į kaltinamojo T. B. AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ) Kybartų pataisos namuose, o likusius 1800 litų (521,31 Eur) kaltinamoji E. K. pasiliko sau kaip atlygį;

59Toliau O. R., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, pagal kaltinamojo T. B. prašymus 2014 m. gruodžio 15 d. ( - ), 3300 litų (955,74 Eur) pašto perlaidą atsiėmė ir nenustatytu laiku ir vietoje perdavė nenustatytam asmeniui, tokiu apgaulės būdu savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai R. J. 100 litų (28,96 Eur), UAB ,,4Finance“ - 1000 litų (289,62 Eur), UAB ,,MCB Finance“ - 3000 litų (868,86 Eur), UAB ,,Lateko lizingas“ - 1000 litų (289,62 Eur), UAB ,,Nordecum“ - 1000 litų (289,62 Eur), UAB ,,MiniGo LT“ - 1500 litų (434,43 Eur), UAB ,,Bobutės paskola“ - 2000 litų (579,24 Eur) turtinę žalą.

60Tuo kaltinamieji T. B., G. G., J. C., padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, kaltinamasis G. R. – nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, o kaltinamoji E. K. – nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje.

61II. Apeliacinio skundo argumentai

622.

63Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti jam inkriminuojamą BK 25 straipsnį ir paskirti pagal visus jam inkriminuojamus straipsnius švelnesnę bausmę. Taip pat prašo jam inkriminuotą veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį perkvalifikuoti į BK 182 straipsnio 1 dalį bei papildomai pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog jis būdamas niekieno neverčiamas atvyko į Kauno vyriausiojo policijos komisariatą pas tyrėją S. C. ir viską prisipažino bei nurodė aplinkybes padėjusias atskleisti padarytą nusikaltimą.

642.1. Skunde T. B. nurodo, jog nusikaltimai buvo padaryti nesant organizuotos grupės. Pažymi, jog apie organizuotą grupę nieko nežinojo, jos veikloje nedalyvavo, visi veiksmai buvo spontaniški. Teigia, kad nei nusikaltimų darymo metu, nei byloje, kurioje jis yra nuteistas nebuvo organizuotos grupės veiksmų.

652.2. Skundo autorius savo apeliaciniame skunde taip pat nurodė, jog pageidauja dalyvauti bylos nagrinėjime apeliacinės instancijos teisme.

663.

67Nukentėjusysis M. U. atsiliepime nurodo, kad sutinka su Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu, kuriuo nuteistas T. B..

684.

69Nuteistasis Ž. S. atsiliepime nurodo, kad jį priimtas nuosprendis tenkina bei prašo į bylos nagrinėjimą jo nepristatyti.

705.

71Atsiliepime nuteistasis J. C. nurodo, kad sutinka su pirmos instancijos teismo priimtu nuosprendžiu, taip pat prašo jo nepristatyti į bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme.

726.

73Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis T. B. prašė iš inkriminuotos veikos BK 182 straipsnio 2 dalies, perkvalifikuoti į BK 182 straipsnio 1 dalį ir kituose straipsniuose netaikyti BK 25 straipsnio, jo gynėja Loreta Daukšienė palaikė ginamojo skundą ir prašė jį tenkinti, prokurorė prašė šį skundą atmesti.

748.

75Nuteistojo T. B. apeliacinis skundas atmetamas.

76III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai

779.

78Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Šia nuostata ne tik apibrėžiamos bylos apeliacinio nagrinėjimo ribos, bet ir nustatoma teismo pareiga patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, teismo baigiamajame akte išdėstant motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esminių argumentų. Nagrinėjamu atveju nuteistasis nesutinka su pirmosios instancijos teismo inkriminuojamu BK 25 straipsniu ir prašo paskirti pagal visus jam inkriminuojamus straipsnius švelnesnę bausmę. Taip pat prašo jam inkriminuotą veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį perkvalifikuoti į BK 182 straipsnio 1 dalį bei papildomai pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog jis būdamas niekieno neverčiamas atvyko į Kauno vyriausiojo policijos komisariatą pas tyrėją ir viską prisipažino bei nurodė aplinkybes padėjusias atskleisti padarytą nusikaltimą. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad teismas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą apeliacine tvarka tikrina remiantis šiame sprendime nustatytomis bylos aplinkybėmis ir teisminio įrodymų tyrimo neatnaujina.

7910.

80Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, į kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo. Esminė sąlyga pripažįstant veiką padarytą organizuota bendrininkų grupe yra reikalavimas, kad du ar daugiau asmenų susitartų daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Ši nuostata reiškia, kad įstatymo leidėjas organizuotos grupės požymius apibrėžė atsižvelgdamas ne tik į nusikaltimo bendrininkų veiklos organizacinį laipsnį, bet ir į rengiamų ar daromų nusikaltimų pavojingumo laipsnį (sunkus ar labai sunkus) ar nusikalstamos veiklos sistemiškumą (daryti kelis nusikaltimus).

8111.

82Apeliaciniame skunde T. B. pažymi, jog apie organizuotą grupę nieko nežinojo, jos veikloje nedalyvavo, visi veiksmai buvo spontaniški. Teigia, kad nei nusikaltimų darymo metu, nei byloje, kurioje jis yra nuteistas nebuvo organizuotos grupės veiksmų.

8312.

84Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad, priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, teismas, konstatuodamas, jog T. B. veiką padarė organizuotoje grupėje savo sprendimą motyvavo, įvertino formalųjį organizuotos grupės sąlygų buvimą. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad A. R., J. C., T. B. ir G. G., taip pat asmuo, kurio atžvilgiu byla išskirta, V. R. 2014 m. rudenį susibūrė tarpusavyje į grupę, nors ir be aiškaus lyderio, su tikslu neribotą laiką, - tiek, kiek leis kalinimo sąlygos, vieta ir kt., vykdyti nusikalstamas veikas - „telefoninius sukčiavimus”, apgaule išgaunant elektroninės bankininkystės vartotojų prisijungimo prie jų banko sąskaitų duomenis, teikiant jų vardu paraiškas ir gaunant greituosius vartojimo kreditus. Šie asmenys (nuteistieji) suprato savo veiksmų neteisėtumą ir tai, kad veikoje dalyvauja, atlikdami tam tikras užduotis ar vaidmenis kartu su kitais asmenimis, iš bylos medžiagos matyti aiškus vaidmenų pasiskirstymas: kas skambins nukentėjusiems ar atsilieps kai paskambins potencialios aukos pagal melagingus skelbimus internete, kas ieškos ir pateiks sąskaitas pervedimams, paims iš melagingais skelbimais patikėjusių asmenų avansus, kas perduos duomenis, kontroliuos ir vadovaus veiksmams laisvėje esančių prie kompiuterinių ar mobiliųjų sistemų asmenų ar iš neteisėtai laikomų pataisos įstaigoje mobiliųjų įrenginių vietoje atliks neteisėtas finansines operacijas nukentėjusiųjų banko sąskaitose, kas ieškos, kontroliuos ir vadovaus veiksmams laisvėje esančių asmenų, pasitelkiamų iš nusikaltimų gautų pinigų pervedimams, išgryninimui ir tolimesniam jų judėjimui. Pažymėtina, kad jų veiksmai buvo aptarti ir suderinti, tai patvirtina pats T. B. 2015 m. rugpjūčio 4 d. įtariamojo apklausos protokole nurodydamas, kad atlikdami bausmę nuteistieji yra visiškai pasiskirstę pareigomis kurie vykdo nusikalstamas veikas, t. y. vieni kaip jis ieško sąskaitų, į kurias galima būtų pervesti nusikalstamu būdu gautus pinigus, kiti skambina nukentėjusiesiems ir prisistatinėja banko darbuotojais ir apgaulės būdu išvilioja banko sąskaitų prisijungimo kodus ir slaptažodžius, tokie kaip A. R., kiti turi „Žmones“, t. y. asmenis, kurie vykdo visus paliepimus, nusikalstamu būdu gautais pinigais būdavo pasidalinama (Tomas Nr. 27, b. l. 28-29). Jie suvokė, jog veikia kaip organizuotos grupės nariai ir savo vaidmenį daromuose nusikaltimuose, kadangi jie iš anksto sugalvojo ir parengė unifikuotą visoms situacijoms planą, pasirengė tam priemones (apsirūpino pakankamu kiekiu mobilaus ryšio telefonų ir SIM kortelių, surinko pakankamą kiekį duomenų apie potencialias aukas (jų vardus, pavardes, gyvenamąsias vietas, telefonų numerius - veikos, pasireiškę elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybę patvirtinančių duomenų išgavimu apgaule). Pagal susibūrimo tikslą, nusikaltimų sunkumą, tą patį nusikaltimo dalyką, veikos epizodų skaičių ir nenutolimą laiko požiūriu vienas nuo kito, pasiskirstymą užduotimis ir vaidmenimis, tokia grupė, teismo vertinimu, atitiko baudžiamajame įstatyme įtvirtintus objektyviuosius ir subjektyviuosius organizuotos grupės požymius. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais pirmosios instancijos teismo motyvais dėl organizuotos grupės inkriminavimo nagrinėjamoje byloje. Nuteistieji veikė kaip bendravykdytojai ir ne šiaip grupė iš anksto susitarusių kartą ar kelis sukčiauti asmenų, tačiau su aukštesnio lygio organizuotumu - organizuota grupe, visi norėjo to paties galutinio nusikaltimų rezultato ir kiekvienas savais aktyviais veiksmais jo suderintai ir sutelktai siekė, dėl ko kiekvienas turi atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą tiek už savo, tiek ir už bendrininkų, kitų organizuotos grupės narių, pagal bendrą planą atliktus nusikalstamus veiksmus ir jų rezultatus (BK 24 straipsnio 3 dalis). Tai parodo ir nuteistųjų nusikalstamo bendrininkavimo veikimo schemų sudėtingumas, pasidalijimas funkcijomis, darnus komunikavimas, glaudus ir ilgalaikis ryšys rodo, jog legalizuojant nusikalstamu būdu gautas lėšas buvo naudojama pavojingesnė ir organizaciniu požiūriu sudėtingesnė bendrininkavimo forma – organizuota grupė.

8513.

86Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo. Organizuotą grupę, be susitarimo ir tyčios požymių, išskiria būtent vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas, kuriam būdingas nevienalaikiškumas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-304-942/2015). Nors organizuotai grupei būdingas išankstinis susitarimas, tačiau jis turi pasižymėti pastovumu, negali būti vienkartinio pobūdžio, taip pat turi būti nustatytas pastovumas, pasireiškiantis grupės nusikalstamų ryšių ilgalaikiškumu ir tvirtumu. Kiekvienoje situacijoje, sprendžiant dėl organizuotos grupės buvimo, svarbu ne tiek grupės narių skaičius, lyderis, pasiskirstymas vaidmenis (žinoma, šiuos požymius nustatyti taip pat svarbu), o išsiaiškinti, kas susibūrė į šią grupę ir kokiu tikslu. Būtent tikslas – kuo didesnio pelno siekimas, susitelkimas į grupę įvertinant objektyvias jos galimybes (kriminaliniai įgūdžiai, kriminaliniai ryšiai, specializacija, grupės dalyvių profesionalumas) apibūdina grupės organizuotumą ir sudaro sąlygas jos ilgalaikei nusikalstamai veiklai (grupės pastovumas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-297-942/2017).

8714.

88Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad T. B. veikdamas organizuota grupe kartu su A. R., J. C., G. G., atlikdami terminuoto laisvės atėmimo bausmes ir dalyvaudami organizuotoje grupėje su kartu bausmę atlikusiu V. R., kurio atžvilgiu byla išskirta, laisvėje buvusiomis L. Z. ir J. B. R., taip pat kartu su prie organizuotos grupės vykdomų nusikalstamų veikų prisidėjusiais bei suvokusiais savo veiksmų nusikalstamumą asmenimis kaltinamaisiais V. P., E. K., G. R., D. D., I. C., Ž. S., atlikdami kaltinime nurodytus nevienkartinio pobūdžio neteisėtus veiksmus, puikiai suvokė, kad, iš nukentėjusiųjų apgaulės būdu išvilioja pinigines lėšas. T. B. kaip organizuotos grupės nario užduotis pasireiškė tuo, kad su gautais iš kitų organizuotos grupės narių neteisėtai įgytais elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenimis išmaniuoju telefonu internetu neteisėtai prisijungti prie informacinių sistemų bei atlikti neteisėtas finansines operacijas arba perduoti šiuos duomenis tiems patiems tikslams kaltai prisidėjusiam prie organizuotos grupės nusikalstamų veikų G. R., šiam vadovauti bei kontroliuoti jo veiksmus, taip pat užduotį koordinuoti ir kontroliuoti kaltai prie organizuotos grupės narių nusikalstamų veikų prisidėjusio V. P. veiksmus perimant ir perduodant kitiems asmenims sukčiavimu gaunamus pinigus. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad T. B. suvokė, jog atlikdamas minėtus veiksmus veikia ne vienas. Pats nuteistasis neneigė aplinkybės, jog buvo pastoviai bendraujama su V. P. ir G. R. ir duodami nurodymai (Tomas Nr. 41, b. l. 77-78). Bendravykdytojai išgrynindami pinigus ir perduodami kitiems asmenims, apgaule užvaldo svetimą turtą, numatė, kad dėl tokių jų veiksmų nukentėjusiesiems yra daroma žala, užvaldant svetimus pinigus, ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Kaip matyti iš bylos duomenų, tokie veiksmai buvo atliekami pakankamai dažnai, juos atlikdavo tie patys asmenys, todėl darytina pagrįsta išvada, kad juos siejo aukštesnis organizuotumo lygis nei bendrininkų grupė. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje organizuotos grupės požymiai yra atskleisti, jie plačiau aptarti ir šioje nutartyje, todėl pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog nusikaltimai buvo padaryti nesant organizuotos grupės, kad jis apie organizuotą grupę nieko nežinojo, jos veikloje nedalyvavo, visi veiksmai buvo spontaniški, nėra. Iš bylos medžiagos matyti, kad šios nusikalstamos veikos bendrininkai turėjo aiškų savo vaidmenį, ryšiai tarp jų buvo ilgalaikiai, bendrininkai buvo pasidaliję vaidmenimis. Skundžiamuose teismo nuosprendyje motyvuota, kuo pasireiškė nustatytos bendrininkavimo formos – organizuotos grupės – požymiai, nurodant kiekvieno grupės nario vaidmenį bei atliktas užduotis, pagrindžiant susitarimo daryti nusikaltimus tarp šios grupės narių buvimą.

8915.

90Apeliaciniame skunde T. B. prašo jam inkriminuojamą veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį perkvalifikuoti į BK 182 straipsnio 1 dalį. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 182 straipsnio 1 dalį nustatyta tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, o pagal BK 182 straipsnio 2 dalį numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. BK 182 straipsnio 2 dalyje nurodytu nusikaltimu kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus, o jo dalykas yra turtinė nauda, kurią, panaudojęs apgaulę, kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia, be kita ko, svetimo turto įgijimu. Taigi sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Sukčiaujant apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto. Kartu pažymėtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo (institucija) patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-7-255/2012, 2K-311-677/2016, 2K-109-746/2017, 2K-159-696/2018).

9116.

92Nagrinėjamu atveju T. B. veiksmai vertintini kaip kvalifikuotas sukčiavimas, kadangi įvykdytas organizuotoje grupėje. Apylinkės teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma patvirtina, kad T. B. kaltinime nurodytu metu ir aplinkybėmis apgaule savo ir kitų asmenų naudai savo veiksmais prisidėjo įgyjant nukentėjusiesiems priklausantį turtą (pinigus). Šių aplinkybių neginčija ir pats apeliantas (T. B. apklausos protokolai, Tomas Nr. 27, b. l. 10-12, 14, 26-29, 37-38, 42-44, 45-48, 60-62), tačiau skunde nesutinkama su aplinkybe, jog nusikalstama veika įvykdyta dalyvaujant organizuotoje grupėje. Nurodo, kad organizuotos grupės požymio nebuvo.

9317.

94T. B. padarė nusikalstamas veikas numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir BPK 1981 straipsnio 1 dalyje, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir BK 214 straipsnio 1 dalyje, BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje. T. B. veikdamas organizuota grupe, apgaule savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai, įgijo svetimą nukentėjusiesiems priklausantį turtą (3 veikos), neteisėtai prisijungė prie informacinių sistemų (2 veikos), taip pat neteisėtai įgijo svetimų elektroninių mokėjimų priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti (2 veikos) ir neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės bankininkystės duomenis, elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis finansinei operacijai atlikti arba perduodavo šiuos duomenis tiems patiems tikslams kaltai prisidėjusiems prie organizuotos grupės nusikalstamų veikų asmenims (2 veikos).

9518.

96Bylos proceso metu nustatyta, kad visais atvejais šioje byloje apgaule pasisavinant turtą nuteistieji atliko daug pastangų reikalaujančius paruošiamuosius veiksmus. Nusikalstamų veikų mechanizmas ir jų mastas, kai į nusikalstamų veikų darymą buvo įsitraukęs didelis asmenų skaičius, atliekamos nusikalstamu būdu gautų pinigų išgryninimo operacijos rodo, jog tokiems nusikalstamiems veiksmams atlikti buvo reikalingas funkcijų pasidalijimas organizuojant ir vykdant nusikalstamų veiklų planą. Tai buvo ilgalaikė struktūra, veikianti suderintai, kurioje kiekvienas asmuo suprato dalyvaująs gerai organizuotame nusikalstamų veiklų mechanizme. Tai yra sudėtingesnė ir pavojingesnė nei paprastas bendrininkavimas bendrininkavimo darant nusikalstamas veikas forma. Pripažindamas nusikalstamose veikose organizuotos grupės požymį ir jį kvalifikuodamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, teismas pagrįstai rėmėsi bylos proceso metu nustatytomis nusikalstamų veikų darymo aplinkybėmis. Pirmos instancijos teismas teisingai kvalifikavo T. B. veiksmus, tinkamai atskleisdamas visus būtinuosius sukčiavimo nusikalstamos veikos požymius, pagrįsdamas bylos proceso metu išsamiai išnagrinėtomis bylos aplinkybėmis bei įvertintais bylos įrodymais. Pagrįstai remdamasis bylos proceso metu ištirtais įrodymais, konstatavo ir tai, jog nuteistieji, apgaule įgydami svetimą turtą, veikė organizuota grupe.

9719.

98Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjo visus esminius apeliacinio skundo argumentus dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo ir daro išvadą, kad T. B. nusikalstama veika yra kvalifikuota teisingai, esant kvalifikuotai sukčiavimo sudėčiai, todėl apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas ir paneigtas bylos medžiaga.

9920.

100T. B. prašo papildomai pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog jis būdamas niekieno neverčiamas atvyko į Kauno vyriausiojo policijos komisariatą pas tyrėją S. C. ir viską prisipažino bei nurodė aplinkybes padėjusias atskleisti padarytą nusikaltimą. Tačiau iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad 2015 m. vasario 4 d. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus vyr. tyrėja D. Č. pranešė apie įtarimą T. B. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. (Tomas Nr. 27, b. l. 8-9). Tos pačios dienos įtariamojo apklausos protokole, Anykščių rajono PK tarnybinėse patalpose T. B. davė parodymus apie įtarimo esmę ir pasirašytinai patvirtino, kad kaltu prisipažįsta visiškai (Tomas Nr. 27, b. l. 10-12). 2015 m. vasario 6 d. įtariamojo apklausą vykdė Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja V. S., T. B. davė paaiškinimus dėl pareikšto įtarimo (Tomas Nr. 27, b. l. 14). 2015 m. rugpjūčio 4 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjas S. C. pranešė apie įtarimą T. B. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. (Tomas Nr. 27, b. l. 24-25). Tą pačią dieną įtariamojo apklausos protokole, T. B. davė parodymus apie įtarimo esmę ir pasirašytinai patvirtino, kad visiškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Tomas Nr. 27, b. l. 26-29). Kaip matyti iš bylos duomenų, T. B. apie 2014 m. spalio 18 d. padarytą nusikalstamą veiką S. M. atžvilgiu davė parodymus 2015 m. vasario 4 d. Anykščių rajono PK, tačiau apklausos protokole nepateikė duomenų, kad 2014 m. spalio 18 d. padarė ir kitą nusikalstamą veiką, numatytą tame pačiame BK straipsnyje (BK 182 straipsnio 1 dalis) tik E. S. atžvilgiu. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad tik priremtas faktinių duomenų, T. B. 2015 m. rugpjūčio 4 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjui S. C., įtariamojo apklausos protokole, viską prisipažino bei nurodė aplinkybes padėjusias atskleisti padarytą nusikaltimą. Todėl kolegija pripažįsta, kad ši aplinkybė nėra ir negali būti pripažinta atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Pažymima, kad apylinkės teismas išsamiai išnagrinėjo bylos aplinkybėmis ir tinkamai įvertino bylos įrodymus bei skirdamas bausmę T. B. visiškai išsprendė bausmių individualizavimo klausimą, atsižvelgė į nustatytas atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, kaltės formą ir rūšį, todėl apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nevertina iš naujo.

10121.

102Apibendrinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nusikalstamos veikos, už kurių padarymą nuteistas T. B. pirmosios instancijos teismo kvalifikuotos tinkamai. Kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio motyvais ir išvadomis dėl T. B. padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 25 straipsnio 3 dalies taikymo nusikalstamų veikų atžvilgiu. Konstatuotina, kad naikinti ar keisti skundžiamo nuosprendžio apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

103Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

104nuteistojo T. B. apeliacinį skundą atmesti.

105Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Dianai Vorvul,... 3. dalyvaujant prokurorei Rasai Verdnikovienei,... 4. nuteistajam T. B., jo gynėjai advokatei Loretai Daukšienei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. T. B. pripažintas kaltas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 7. Be to, T. B. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 8. 1) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 214... 9. 2) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – 2... 10. 3) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir... 11. 4) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 215... 12. Už idealiąją nusikaltimų sutaptį sudarančias baudžiamojo kodekso 182... 13. Ši bausmė subendrinta su paskirtąja už realiąją nusikaltimų sutaptį su... 14. Be to, T. B. pripažintas kaltu pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 214... 15. 1) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 214... 16. 2) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį – 2... 17. 3) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir... 18. 4) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 215... 19. Už idealiąją nusikaltimų sutaptį sudarančias baudžiamojo kodekso 182... 20. Ši bausmė subendrinta su paskirtąja už realiąją nusikaltimų sutaptį su... 21. Paskirtas pagal atskirus realiąją sutaptį sudarančius nusikaltimų epizodus... 22. Pastarąją bausmę subendrinti su 9 m. terminuoto laisvės atėmimo bausme,... 23. Kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento... 24. Nukentėjusiojo E. S. civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam... 25. Nukentėjusios R. J. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti jai... 26. UAB „Lateko lizingas“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti... 27. UAB „Finansų administravimas“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir... 28. AB „BnP Finance“ civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai... 29. Šiuo nuosprendžiu nuteisti ir A. R., V. R., J. C., G. G., L. Z., D. D., J. B.... 30. Teisėjų kolegija... 31. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 32. 1.... 33. T. B., nuteistas už tai, kad kartu su A. R., J. C., G. G., atlikdami... 34. Nukentėjusiosios S. M. epizodas:... 35. 2014 m. spalio 18 d. 12:21 val. kaltinamasis G. G. telefonu Nr. ( - )... 36. Tuo kaltinamieji G. G., T. B. ir E. C. padarė nusikalstamą veiką, numatytą... 37. Nukentėjusiojo E. S. epizodas: ... 38. 2014 m. spalio 18 d. 17:54 val. kaltinamasis A. R. telefonu Nr. ( - )... 39. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, kaltinamosios L. Z. prašymu, M. Z.,... 40. Toliau L. Z., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L.... 41. Toliau M. Z., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L.... 42. Kaltinamoji E. K., vykdydama kaltinamojo J. C. nurodymus, 2014 m. spalio 19 d.... 43. Toliau R. P., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, pagal... 44. Toliau Č. Ž., nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, pagal... 45. Toliau R. V., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, kaltinamosios L.... 46. Tuo kaltinamieji T. B., A. R., E. C., L. Z. padarė nusikalstamas veikas,... 47. Nukentėjusios R. J. epizodas:... 48. 2014 m. gruodžio 14 d. 10:02 val. kaltinamasis G. G. telefonu Nr. ( - )... 49. 1) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 50. 2) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 51. 3) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:46 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 52. 4) 2014 m. gruodžio 14 d. 10:59 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 53. 5) 2014 m. gruodžio 14 d. 11:00 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 54. 6) 2014 m. gruodžio 14 d. 11:44 val. ( - ) tiksliau nenustatytoje vietoje per... 55. Toliau kaltinamasis G. R. pagal kaltinamojo T. B. duodamus nurodymus... 56. Toliau V. J., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, byloje nenustatyto... 57. Toliau kaltinamasis G. R. pagal kaltinamojo T. B. duodamus telefonu nurodymu... 58. Toliau kaltinamoji E. K. pagal kaltinamojo J. C. telefonu duodamus nurodymus... 59. Toliau O. R., nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, pagal kaltinamojo... 60. Tuo kaltinamieji T. B., G. G., J. C., padarė nusikalstamas veikas, numatytas... 61. II. Apeliacinio skundo argumentai... 62. 2.... 63. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti jam inkriminuojamą BK 25... 64. 2.1. Skunde T. B. nurodo, jog nusikaltimai buvo padaryti nesant organizuotos... 65. 2.2. Skundo autorius savo apeliaciniame skunde taip pat nurodė, jog pageidauja... 66. 3.... 67. Nukentėjusysis M. U. atsiliepime nurodo, kad sutinka su Marijampolės... 68. 4.... 69. Nuteistasis Ž. S. atsiliepime nurodo, kad jį priimtas nuosprendis tenkina bei... 70. 5.... 71. Atsiliepime nuteistasis J. C. nurodo, kad sutinka su pirmos instancijos teismo... 72. 6.... 73. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis T. B. prašė iš... 74. 8.... 75. Nuteistojo T. B. apeliacinis skundas atmetamas.... 76. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai... 77. 9.... 78. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismas... 79. 10.... 80. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje... 81. 11.... 82. Apeliaciniame skunde T. B. pažymi, jog apie organizuotą grupę nieko... 83. 12.... 84. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad, priešingai, nei teigiama... 85. 13.... 86. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog sprendžiant organizuotos grupės... 87. 14.... 88. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad T. B. veikdamas organizuota grupe... 89. 15.... 90. Apeliaciniame skunde T. B. prašo jam inkriminuojamą veiką pagal BK 182... 91. 16.... 92. Nagrinėjamu atveju T. B. veiksmai vertintini kaip kvalifikuotas sukčiavimas,... 93. 17.... 94. T. B. padarė nusikalstamas veikas numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, BK 25... 95. 18.... 96. Bylos proceso metu nustatyta, kad visais atvejais šioje byloje apgaule... 97. 19.... 98. Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, kolegijos nuomone, apeliacinės... 99. 20.... 100. T. B. prašo papildomai pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai,... 101. 21.... 102. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 103. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 104. nuteistojo T. B. apeliacinį skundą atmesti.... 105. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....