Byla 2-570-464/2019
Dėl bankrutavusios akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsakovės akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ bankroto byloje Nr. B2-308-258/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus V. D. (V. D.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl bankrutavusios akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsakovės akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ bankroto byloje Nr. B2-308-258/2019,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi AB „Vievio paukštynas“ iškėlė bankroto bylą, 2011-11-09 nutartimi patvirtino bendrovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, iš jų trečios eilės UAB ,,Novakopa“ 4 062,97 Eur (0,026 proc. visų bankroto byloje patvirtintų reikalavimų) reikalavimą, kreditoriai ir jų reikalavimų sąrašas vėlesnėmis nutartimis buvo ne kartą tikslinami. Šis teismas 2012-04-24 nutartimi atstatydino bankroto administratorę UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskyrė naują – UAB „Valeksa“, o 2015-12-14 nutartimi AB „Vievio paukštynas“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Kreditorė UAB „Novakopa“ 2018-02-14 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu (t. 39, b. l. 98-101), prašydama panaikinti: 1) 2017-04-11 BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje 1 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo po paskelbtų neįvykusiomis dviejų turto varžytynių, nuspręsta visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą parduoti kaip vieną kompleksą už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą; 2) 2017-05-19 1 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo pripažintas laimėjusiu UAB „Vievio paukščiai“ pasiūlymas įsigyti visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kaip bendrą kompleksą <...> už 10 300 000 Eur <...> kainą (be PVM).

83.

9Nurodė, kad tik 2018-02-07 iš viešų pranešimų spaudoje atsitiktinai sužinojusi apie UAB „Vievio paukščiai“ suteiktą leidimą įsigyti visą turtinį kompleksą. Kadangi bankroto administratorė jokios informacijos jai neteikė, apie priimtus skundžiamus nutarimus neinformavo, apie jų turinį kreditorei tapo žinoma tik 2018-02-08, nuvykus į teismą ir susipažinus su bankroto bylos medžiaga. Todėl terminas skundui pateikti nėra praleistas.

104.

11Kreditorės UAB „Novakopa“ teigimu, kreditorių komiteto priimti nutarimai yra nesąžiningi, pažeidžiantys jos ir kitų bendrovės kreditorių teises, taip pat viešąjį interesą. Bendrovės kreditorių komitetui 2017-04-11 patvirtinus turto pardavimo tvarką, pagal kurią nutarta pardavinėti visą turtinį kompleksą už pirkėjo pasiūlytą didžiausią kainą, nenurodant jokios minimalios pardavimo kainos, buvo sukurta teisiškai ydinga situacija, leidusi turtą parduoti neskaidriai bei mažesne kaina, nei reali šio turto rinkos vertė. Pagal bendrovės kreditorių komiteto patvirtintą tvarką nebuvo nei pakankamo turto pardavimo išviešinimo, nei potencialiems pirkėjams pateikta visa su šiuo turtu susijusi informacija.

125.

13Pažymėjo, kad skundžiamu 2017-05-19 nutarimu visą bendrovės turtą buvo nutarta parduoti už 10 300 000 Eur kainą, nors paskutinėse neįvykusiose varžytynėse to paties turto kaina buvo nustatyta 18 496 239,26 Eur. Minimalios nustatomos kainos staigus bei neproporcingas sumažinimas nuo 18 496 239,26 Eur iki galimos 0,01 Eur (t. y. ir tokia galėjo būti didžiausia pasiūlyta kaina, vadovaujantis ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu) iki pasiūlytos 10 300 000 Eur kainos (daugiau nei 8 mln. Eur iš karto ją sumažinant) neatitinka protingo elgesio standarto bei siekio parduoti turtą už kuo didesnę kainą. Akivaizdu, kad paisant visų kreditorių bei viešo intereso, turto kaina privalėjo ir privalo būti mažinama ne perpus, bet po maksimaliai 5-10 proc. Nuo šio nutarimo priėmimo buvo nustatytas vos 12 dienų terminas potencialių pirkėjų galutiniams pasiūlymams pateikti, toks terminas taip pat yra neprotingai trumpas, ribojantis potencialių pirkėjų dalyvavimą pirkime, atitinkamai, ribojantis ir maksimalios turto pardavimo kainos gavimą.

146.

15Vilniaus apygardos teismas 2018-07-18 nutartimi, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-12 nutartimi panaikino 2018-04-10 nutartį ir klausimą grąžino šiam teismui nagrinėti iš naujo, kreditorę UAB ,,Novakopa“ pakeitė nauju kreditoriumi V. D. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-4215-565/2018, Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-1092-823/2018).

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Vilniaus apygardos teismas 2019-02-06 nutartimi (t. 50, b. l. 4-11) skundą atmetė, priteisė iš UAB ,,Novakopa” procesinių teisių perėmėjo V. D. atsakovei BAB ,,Vievio paukštynas” 3 484,80 Eur bylinėjimosi išlaidas.

198.

20Teismas nurodė, kad pradinė kreditorė UAB ,,Novakopa” pripažino žinojusi apie BAB ,,Vievio paukštynas“ 2016-12-08 priimtą kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo nutarta visą bendrovės turtą pardavinėti kaip bendrą kompleksą varžytynėse už pradinę 19 466 567,46 Eur kainą, nustatant 10 000 Eur kainos kėlimo intervalą; neįvykus pirmosioms varžytynėms, antrosiose jį pardavinėti tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka už bendrą 18 496 239,26 Eur kainą; neįvykus ir antrosioms varžytynėms, pasiūlyti turtą perimti įkaito turėtojui už

2113 379 007,70 Eur, o šiam atsisakius – šaukti kreditorių komiteto posėdį dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Nustatęs tokias aplinkybes, teismas pripažino, kad kreditorė, žinodama apie pradėtą turto pardavimo procesą, turėjo pati domėtis jo eiga. Atitinkamai, kreditorė turėjo galimybę su skundžiamais nutarimais susipažinti nuo jų pateikimo į bankroto bylą dienos, t. y. nuo 2017-04-21 ir nuo 2017-05-29. Teismas padarė išvadą, kad terminas pirmajam nutarimui apskųsti baigėsi 2017-05-05, o antrajam – 2017-06-21. Kadangi su skundu į teismą ši kreditorė kreipėsi tik 2018-02-14, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje numatytas terminas, per kurį galėjo būti realizuojama teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, yra praleistas.

229.

23Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų faktą, kad kreditorė po 2016-12-08 priimto nutarimo parduoti bendrovės turtą domėjosi pardavimo procesu arba atliko kitus veiksmus, iš kurių galima būtų suprasti, kad ją domina parduodamas bendrovės turtas. Teismas pažymėjo, kad kreditorė iki 2018-02-07 nė karto nesikreipė raštu į bendrovės bankroto administratorę dėl kokios nors informacijos jai suteikimo. Jokių kliūčių laiku susipažinti su priimtais nutarimais ir pateikti dėl jų skundą teismas nenustatė. Teismas sprendė, kad terminas praleistas nesant tam svarbių priežasčių, dėl ko egzistuoja savarankiškas teisinis pagrindas skundui atmesti.

2410.

25Teismo vertinimu, aplinkybės, kad nustatytoje turto pardavimo tvarkoje nebuvo nurodyta minimali turto pardavimo kaina, už kurį jis galėtų būti parduotas, kad terminas potencialių pirkėjų pasiūlymams pateikti nustatytas iki 2017-04-24 17 val., kad bankroto administratorė įpareigota apie turto pardavimą ir pardavimo sąlygas paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“, kad skundžiamu nutarimu nebuvo numatyta, kokiu būdu bus registruojami ir vertinami gauti pasiūlymai, nesudaro pagrindo skundžiamus nutarimus pripažinti kaip nors pažeidusiais kreditorių teises ar imperatyvias įstatymo nuostatas, organizuojant bankrutavusios bendrovės dvejose viešose varžytinėse neparduoto turto priverstinį pardavimą už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą.

2611.

27Nesant byloje patikimų įrodymų, kad bendrovės turto pardavimo kaina buvo maža ar kad buvo realu parduoti šį turtą už iš esmės ženkliai didesnę kainą, nėra pagrindo ir pripažinti, kad ginčijami kreditorių komiteto nutarimai yra nesąžiningi ir neteisingi. Teismas akcentavo ir naujojo kreditoriaus V. D. elgesį, pavėluotai teikiant deklaratyvius siūlymus įsigyti ginčo turą, pripažinęs, kad toks elgesys negali būti laikomas teisėtu ir sąžiningu. Įkeisto turto pardavimas negali pažeisti kreditoriaus teisių, nes lėšos, gautos iš įkeisto turto, skirstomos ĮBĮ 34 straipsnio tvarka, be to, kreditoriaus teisės negali būti laikomos pažeistomis iki tokių teisių įgijimo.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2912.

30Kreditorius V. D. atskirajame skunde (t. 50, b. l. 30-39) prašo Vilniaus apygardos teismo 2019-02-06 nutartį panaikinti ir perduoti skundą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; neperdavus bylos nagrinėti iš naujo, nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti liudytojus UAB ,,Vievio paukštynas“ direktorę P. R.; pripažinti kreditorių komiteto narių G. P., T. S., A. R., A. R., T. S. dalyvavimą būtinu. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

3112.1.

32Skundžiama teismo nutartis yra ydinga teisinės technikos prasme, todėl nėra įmanoma tinkamai apibrėžti apeliacijos ribas, tinkamai užtikrinti teisę į teisminę gynybą. Iš teismo nutarties turinio nėra aišku, ar reikalavimas yra atmestas dėl to, kad praleistas senaties terminas, ar dėl kitų fakultatyvių argumentų, kurių turinys iki galo nebuvo atskleistas.

3312.2.

34Sprendimą byloje priėmė šališka teisėja. Byla nagrinėjusi teisėja aiškiai ignoravo tai, kad bankroto metu vykdomas galimai nusikalstamas ir kreditoriams žalingas BAB „Vievio paukštynas“ verslo perkėlimas per kreditoriaus Vičiūnų grupės kontroliuojamą kreditorių komitetą tos pačios Vičiūnų grupės kontroliuojamai bei specialiai tokiam galimai neteisėtam tikslui įsteigtai UAB „Vievio paukščiai“, tokiu būdu BAB „Vievio paukštynas“ paliekant be turto, vien su skolomis kreditoriams. Tokius teiginius patvirtina ir tai, kad visi kreditorių komiteto nariai yra tiesiogiai susiję bei kontroliuojami Vičiūnų grupės.

3512.3.

36Bylą nagrinėjančios teisėjos šališkumą patvirtina tokios faktinės aplinkybės, kad po to, kai kreditorius teismui ir bankroto administratorei pateikė pasiūlymą už didesnę kainą,

37t. y. 13 000 000 Eur, kartu su partneriais iš Rusijos įsigyti ginčo turtą, teismas patenkino Vičiūnų grupės pateiktą atskirąjį skundą ir panaikino 2018-03-01 nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas skundžiamų nutarimų vykdymas. Teisėja ne tik netikėtai persigalvojo ir pasinaikino nutartį, bet ir nustatė skubų nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymą, nors tam nebuvo jokių objektyvių priežasčių. Tokiu būdu buvo faktiškai suteikta galimybė įgyvendinti skundžiamus neteisėtus nutarimus.

3812.4.

39Tai, kad bylą nagrinėjusi teisėja buvo šališka, patvirtina ir aplinkybės, susijusios su pradinės kreditorės UAB ,,Novakopa“ pakeitimo jos teisių perėmėju V. D. klausimo sprendimu pirmosios instancijos teisme. Teismas 2018-04-10 nutartimi šį prašymą atmetė, tačiau gauto atskirojo skundo neišsiuntė pradinei kreditorei UAB ,,Novakopa“ ir tai padarė tik po to, kai to buvo paprašyta V. D. atstovės. Ir nors pradinė kreditorė atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė, jis kartu su atskiruoju skundu nebuvo išsiųstas apeliacinės instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas 2018-06-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1092-823/2018, pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir klausimą grąžino šiam teismui spręsti iš naujo, nes nebuvo žinoma pradindės kreditorės UAB ,,Novakopa“ tikroji valia. Tuo atveju, jei teisėja kartu su atskiruoju skundu būtų išsiuntusi ir pradinės kreditorės atsiliepimą į atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas klausimą būtų galėjęs pats išnagrinėti iš esmės.

4012.5.

41Po vieno iš kreditoriaus pareiškimų dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo, jis buvo patenkintas iš dalies ir teisėja nušalinta, tačiau nesuprantamu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nenumatytu būdu – tik nuo bankroto bylos dalies, t. y. nuo prašymo dėl kreditoriaus UAB „Novakopa“ pakeitimo nagrinėjimo.

4212.6.

43Teisėja atmetė kreditoriaus prašymus dėl įrodymų ir informacijos išreikalavimo, asmenų dalyvavimo pripažinimo būtinu, nors jų atstovai teismo posėdyje negalėjo atsakyti į bylai reikšmingus klausimus. Vien 2019-01-30 teismo posėdyje, šiurkščiai apribojant kreditoriaus galimybes rinkti reikšmingus bylai įrodymus, buvo atmesta didžioji dalis jo prašymų.

4412.7.

45Priešingai nei sprendė teismas, pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ nėra nurodžiusi, kad jai apie BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto 2016-12-08, 2017-04-21 ir 2017-05-19 posėdžius bei juose priimtus nutarimus būtų tapę žinoma anksčiau nei 2018-02-07, kuomet ji susipažino su bankroto bylos medžiaga.

4612.8.

47Iki pat 2018-02-07 pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ neturėjo pakankamai informacijos suvokti savo teisių pažeidimą, tokios informacijos anksčiau gauti objektyviai negalėjo, kadangi nebuvo informuojama apie kreditorių komiteto susirinkimus ir juose priimtus nutarimus.

4812.9.

49Nėra aišku, kokių konkrečiai byloje pateiktų įrodymų pagrindu teismas sprendė, kad kreditorius V. D., 2018-02-14 sudaręs sandorį, pagal kurį įgijo reikalavimą į atsakovę, jau žinojo apie priimtus kreditorių komiteto nutarimus. Pradinės kreditorės UAB „Novakopa“ teisių pažeidimas naujajam kreditoriui, kaip teisių perėmėjui, sukėlė neigiamus materialinius padarinius, todėl teismo išvada, esą V. D. teisės negali būti laikomos pažeistomis iki tokių teisių įgijimo, yra nepagrįstas ir prieštaraujantis reikalavimo teisių (cesijos) perleidimo instituto prigimčiai. Turtas buvo parduotas už mažesnę nei rinkos kainą, tokiu būdu padarant kreditoriams žalą.

5012.10.

51Teismo priteistos atsakovei BAB ,,Vievio paukštynas“ išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą viršija Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamų teisinę pagalbą civilinėje byloje (toliau – Rekomendacijos) dydžius, ir yra kur kas didesnės, nei nustatyti maksimalūs dydžiai.

5213.

53Atsakovė BAB ,,Vievio paukštynas“ atsiliepime į kreditoriaus V. D. atskirąjį skundą (t. 50, b. l. 46-65) prašo jį atmesti, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

5413.1.

55Iš nutarties motyvuojamosios dalies yra akivaizdu, kad skundas atmestas tiek dėl praleisto senaties termino, tiek dėl to, kad skundžiami atsakovės kreditorių komiteto nutarimai nepažeidė kreditoriaus teisių – kreditorius neįrodė, kad atsakovės turto pardavimo kaina buvo per maža.

5613.2.

57Teisėjos nešališkumas bei pagrindų jai nušalinti nebuvimas yra konstatuoti įsiteisėjusiomis Vilniaus apygardos teismo nutartimis (2018-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-3599-258/2018, 2018-03-23, 2018-06-28, 2018-11-05, 2018-11-23 nutartys bankroto byloje Nr. B2-308-258/2019). Be to, 2018-11-23 nutartimi buvo konstatuota, kad kreditorius, nuolat reikšdamas nepagrįstus nušalinimus teisėjai, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

5813.3.

59Kreditorius nepateikia jokių jo teiginius, kad bylą nagrinėjanti teisėja ignoruoja aplinkybes dėl atsakovės verslo perkėlimo per kreditoriaus Vičiūnų grupės kontroliuojama kreditorių komitetą į UAB ,,Vievio paukščiai“, patvirtinančių įrodymų. Visiškai nepagrįstai ignoruoja aplinkybes, kad bankroto byloje visi teismo kompetencijoje esantys klausimai buvo ir yra sprendžiami nutartimis, kurių teisėtumas gali būti tikrinamas instancine tvarka.

6013.4.

61Kreditorius nutyli tą aplinkybę, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018-10-04 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-936-823/2018, paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės. Taigi, kreditorius teismo šališkumu laiko teisėtos ir pagrįstos nutarties priėmimą, kas parodo jo paties nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6213.5.

63Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nutartimi bankroto bylą nagrinėjanti teisėja buvo nušalinta tik nuo vieno procesinio klausimo nagrinėjimo – dėl UAB ,,Novakopa“ pakeitimo kitu kreditoriumi. Šia teismo nutartimi nebuvo konstatuotas teisėjos šališkumas, toks procesinis sprendimas priimtas vadovaujantis CPK 71 straipsniu, o būtent draudimu teisėjui pakartotinai nagrinėti bylą tuo pačiu klausimu, jei buvo panaikintas sprendimas, priimtas jam dalyvaujant.

6413.6.

65Kreditorius nepagrįstai teisėjos šališkumą grindžia tuo, kad teisėja neva vilkino prašymo dėl kreditorės UAB „Novakopa“ pakeitimo nagrinėjimą. UAB ,,Novakopa“ atsisakė savo tokio prašymo, todėl pirmosios instancijos teismui visiškai pagristai kilo abejonių dėl reikalavimo teisių įgijimo, su kuo iš esmės sutiko ir Lietuvos apeliacinis teismas

662018-06-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1092-823/2018.

6713.7.

68Teismas pagrįstai atmetė kreditoriaus prašymus išreikalauti įrodymus, nes šie prašymai buvo nepagrįsti. Tokių prašymų atmetimas nepagrindžia ir neįrodo teismo šališkumo.

6913.8.

70Pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, realizuodama savo kaip kreditorės teises. Juridinis asmuo, verslininkas, būdamas bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu, privalo domėtis bankroto bylos eiga. Nesidomėjimas bankroto bylos eiga reiškia tik vieną – UAB „Novakopa“ iki 2018 m. vasario mėnesio pradžios buvo visiškai nesvarbu, kas vyksta bankroto byloje, kokie sprendimai joje yra priimami. Labiausiai tikėtina, kad 2018 m. vasario mėnesį V. D. pradėjo domėtis atsakovės bankroto byla, todėl ieškojo kreditorių, per kuriuos jis galėtų tapti byloje dalyvaujančiu asmeniu. Todėl V. D. susisiekė su UAB „Novakopa“, siūlydamas įsigyti šios įmonės finansinį reikalavimą, kartu iškeldamas sąlygą, kad UAB „Novakopa“ turi pateikti skundą dėl kreditorių komiteto nutarimų.

7113.9.

72Pradinei kreditorei buvo žinoma 2012-11-16 nutarimu patvirtinta informacijos kreditoriams teikimo tvarka, t. y. kad kreditorių komiteto posėdžio protokolas privalomai siunčiamas tik komiteto nariams, o kiti kreditoriai jį gali gauti pateikę raštišką prašymą. Tai tik patvirtina, kad pradinė kreditorė turėjo pati domėtis bankroto byloje priimamais sprendimais.

7313.10.

74Informacija apie ketinamą parduoti turtą buvo pateikta ne vienoje informavimo priemonėje, vėliausiai skundą dėl 2017-04-11 nutarimo pradinė kreditorė turėjo ir galėjo pateikti iki 2017-05-03, o dėl 2018-05-19 nutarimo – iki 2017-06-12.

7513.11.

76Aplinkybė, kad turtinis kompleksas pirmosiose varžytynėse buvo pardavinėjamas už 19 466 567,46 Eur, o antrosiose už 18 496 239,26 Eur, nereiškia, kad tokios sumos atspindi realią turto rinkos vertą. Priešingai, aplinkybė, kad kreditorių komiteto nustatytomis kainomis turtinio komplekso nepavyko parduoti dviejose varžytynėse, patvirtina, jog šios kainos neatitiko realios šio turto rinkos vertės.

7713.12.

78Kreditoriaus teiginiai apie ketinimus įsigyti turtą už 13 mln. Eur neturėtų būti vertinami, nes jis nedalyvavo turto pardavimo procese, neteikė pasiūlymų įsigyti turtą, o apie savo ketinimus pranešė žymiai vėliau, jau po 2018-02-12 pardavimo sutarties sudarymo. Be to, tokių siūlymų realumo neįmanoma patikrinti, tuo tarpu UAB „Vievio paukščiai“, pateikusi pasiūlymą dėl turto įsigijimo, įmokėjo 1 850 000 Eur sumą, kuri nebūtų šiai įmonei grąžinta, jei būtų nepagrįstai atsisakyta sudaryti turto pirkimo–pardavimo sutartį.

7913.13.

80Teismas pagrįstai priteisė visas prašomas bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.

81Teisėja

konstatuoja:

Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

8214.

83Apeliantas V. D. 2019-07-03 pateikė prašymą prijungti prie bylos 2019-07-03 pasiūlymą dėl taikaus ginčo išsprendimo, 2019-07-02 TOV ,,Universalbud 2010“ patvirtinimą apie įgaliojimų suteikimą apeliantui derybose dėl ginčo turto įgijimo. Po bylos iš esmės išnagrinėjimo 2019-07-09 gautas ir UAB ,,Vievio paukščiai“ atsiliepimas į pasiūlymą sudaryti taikos sutartį.

8415.

85Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

8616.

87Bylos nagrinėjimo dalyką sudaro BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimų, kuriais nustatyta turto pardavimo tvarka ir laimėtoja pripažinta UAB ,,Vievio paukščiai“, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Kitaip tariant, siekiant tinkamai išnagrinėti šalių ginčą reikšmingos ir tirtinos aplinkybės, susijusios su šių nutarimų priėmimu. Tuo tarpu apelianto vos dieną iki teismo posėdžio pateiktas ir prašomas prijungti dokumentas – jo pasiūlymas dėl taikos sutarties sudarymo, negali nei patvirtinti, nei paneigti skundžiamų nutarimų ar dėl jų priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, juolab ir surašytas šis pasiūlymas praėjus daugiau nei dvejiems metams po skundžiamų nutarimų priėmimo. Todėl šį pasiūlymą, kaip nesusijusį su apeliacijos objektu, atsisakytina priimti. Atitinkamai, kaip neaktualus ir kaip paduotas po bylos išnagrinėjimo iš esmės į bylą nepriimamas ir 2019-07-09 apeliacinės instancijos teisme gautas UAB ,,Vievio paukščiai“ atsiliepimas į apelianto pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo.

8817.

89Kitas apelianto pateiktas dokumentas – 2019-07-02 patvirtinimas, visų pirma neatitinka tokio įrodymo formai keliamų reikalavimų. CPK 114 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Šiuo atveju pateikta sutikimo kopija, kuri nėra patvirtina nei ją surašiusio asmens, nei apeliantui atstovaujančio advokato, todėl neįmanoma nustatyti ir patikrinti jame išdėstytos informacijos teisingumo. Vien dėl šios priežasties tokios formos dokumentas nepriimtinas. Be to, tokio turinio duomenimis apeliantas turėjo pareigą pasirūpinti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o ne teikti juos tada, kai yra priimtas jam nepalankus procesinis teismo sprendimas. Prielaidų CPK 314 straipsnyje nustatytos išimties dėl dokumentų priėmimo apeliacinės instancijos teisme taikymui nenustatyta. . Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir su tuo susijusių kitų prašymų

9018.

91Apeliantas V. D. prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi, jo manymu, tik tokiu būdu galės būti pašalinti skundžiamos teismo nutarties trūkumai – ištirtos visos bylai reikšmingos aplinkybės, išreikalauti įrodymai. Taip pat prašo kviesti liudyti UAB ,,Vievio paukštynas“ direktorę, pripažinti BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto narių atstovų dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Pakartotinį prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka apeliantas pareiškė ir 2019-07-03 prašyme.

9219.

93CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinio proceso dalyviai savo procesiniuose dokumentuose gali prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, tačiau toks prašymas apeliacinės instancijos teismui nėra privalomas. Esminė aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sprendžiant, ar konkrečioje byloje yra pagrindas nukrypti nuo įprastinės (rašytinės) bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme formos, yra nagrinėtino klausimo ir tirtinų aplinkybių pobūdis, dėl kurio tam tikrais atvejais tinkamai išnagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka nėra įmanoma.

9420.

95Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo atveju visi atskirajame skunde ir atsiliepime į jį šalių nurodyti argumentai ir nesutikimo su ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi motyvai yra susiję su byloje esančių rašytinių dokumentų vertinimu bei egzistuojančios teismų praktikos aiškinimu, sprendžia, kad pagrindo nukrypti nuo bendrosios proceso apeliacinės instancijos teisme tvarkos nagrinėjamoje byloje nėra.

9621.

97Aptariamų faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina ir tai, kad, priešingai nei savo 2019-07-03 prašyme tvirtina apeliantas, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Civilinių bylų skyriaus pirmininko funkcijas, 2019-06-20 nutartimi (t. 50, b. l. 67), vadovaudamasis CPK 62 straipsniu, 336 straipsnio 2 dalimi bei Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijos sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklių 6, 34 punktais, išsprendė bylos pagal apelianto pateiktą atskirąjį skundą paskyrimo konkrečiam teisėjui nagrinėti klausimą, o jokie kiti procesinio pobūdžio klausimai šioje proceso stadijoje nėra ir nebuvo sprendžiami. Taigi, tokie apelianto prašyme nurodyti atgrumentai, kad 2019-06-20 nutartimi teismas be motyvų išsprendė jo prašymą dėl bylos nagrinėjimo formos, aiškiai nepagrįsti. Pažymėtina, kad apelianto atskirąjį skundą, o taip pat ir prašymą, surašė profesionalus teisininkas, advokatas, kuriam turėtų būti žinoma atskirojo skundo nagrinėjimo tvarka, įtvirtinta CPK, be kita ko, ir tai, kad būtent skundą iš esmės nagrinėjančio teismo diskrecijai priskirtinas teismo posėdžio formos nustatymo klausimas (CPK 336 str. 1 d.).

9822.

99Nenustačius būtinybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nespręstinas ir klausimas dėl liudytojos bei kreditorių komiteto narių atstovų iškvietimo. Dėl teismo šališkumo

10023.

101Apeliantas itin didelį dėmesį atskirajame skunde skyrė jo skundą dėl BAB ,,Vievio paukštynas“ 2017-04-11 ir 2017-05-19 kreditorių komiteto susirinkimų nutarimų nagrinėjusios teisėjos šališkumui. Apelianto nuomone, teisėja veikia išimtinai kreditorių komiteto naudai ir savo veiksmais siekia padėti įgyvendinti schemą, kurios esmė – perkelti bankrutavusį verslą ir turtą į naujai įsteigtą Vičiūnų grupei priklausančią UAB ,,Vievio paukščiai“. Pasak apelianto, tokius jo teiginius patvirtina teismo priimti kryptingi ir išimtinai kreditorių komitetui naudingi procesiniai sprendimai – panaikinant teismo nutartį, kuria buvo sustabdytas skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas iki sprendimo byloje priėmimo, vilkinant kreditoriaus pakeitimo klausimą, atmetant procesinio pobūdžio apelianto prašymus. Apeliacines instancijos teismas su tokia apelianto pozicija negali sutikti.

10224.

103Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso įstatyme įtvirtintas teisėjo nusišalinimo (nušalinimo) institutas (CPK 64–71 str.). Įstatymas suteikia teisę bylą nagrinėti paskirtam teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (CPK 65, 71 str.) arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 66, 68 str.).

10425.

105Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantas nagrinėjamoje byloje ne vieną kartą naudojosi procesine teise reikšti nušalinimą bylą nagrinėjančiam teismui. Tokie prašymai buvo grindžiami visiškai analogiškais, kaip ir nurodytieji atskirajame skunde, argumentais, kurie tiek Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės, tiek šio teismo pirmininkės 2018-03-23, 2018-06-28, 2018-11-05, 2018-11-23 nutartimis (t. 40, b. l. 11-13; t. 41, b. l. 118-119; t. 46, b. l. 104-106, 155-157) buvo atmesti kaip nepagrįsti. Visais atvejais buvo konstatuota tai, kad nėra įrodytos objektyvios aplinkybės, sudarančios pagrindą abejoti bylą nagrinėjančios teisėjos nešališkumu. Apeliantui nenurodžius aplinkybių, kurios nebūtų ištirtos ir įvertinos aptartomis įsiteisėjusiomis teismų nutartimis CPK nustatyta tvarka, pagrindo išvadai, kad skundžiamą nutartį priėmusi teisėja buvo šališka bei suinteresuota bylos baigtimi, nėra.

10626.

107Apeliacinės instancijos teismas dar kartą atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo procesinių veiksmų teisėtumas, kuomet teismas 2018-03-13 nutartimi (t. 39, b. l. 200-202) priėmė atsakovės ir trečiojo asmens UAB ,,Vičiūnų grupė“ atskirąjį skundą dėl 2018-03-01 nutarties ir pasinaikino savo 2018-03-01 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagrindų buvo sustabdytas skundžiamų kreditorių komitetų nutarimų vykdymas iki įsiteisės sprendimas šioje byloje (t. 39, b. l. 200-202), buvo jau įvertintas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-04 nutartimi (t. 41, b. l. 164-169). Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apelianto V. D. atskirąjį skundą, sprendė, kad priimta iš esmės teisėta ir pagrįsta nutartis, kurią panaikinti nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad apeliantui, kurio iniciatyva ir buvo pradėtas aptariamas apeliacinis procesas, neabejotinai buvo žinoma apie jo baigtį, tačiau jis ne tik kelis kartus pirmosios instancijos teismui teikė prašymus dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo tais pačiais motyvais ir pagrindais, jos šališkumą grįsdamas neva neteisėtos nutarties priėmimu, bet tokius deklaratyvius ir žinomai tikrovės neatitinkančius argumentus pakartotinai nurodė teikdamas ir atskirąjį skundą nagrinėjamoje byloje.

10827.

109Apeliantui taip pat galėjo ir turėjo būti žinomos aplinkybės, susijusios su pradinės kreditorės UAB ,,Novakopa“ 2018-02-21 pateikto prašymo (t. 39, b. l. 113-115) dėl jos pakeitimo procesinių ir materialiųjų teisių perėmėju apeliantu V. D. nagrinėjimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2018-04-10 nutartimi (t. 40, b. l. 111-113) sutiko su atsakovės BAB ,,Vievio paukštynas“ atskiruoju skundu dėl 2018-02-23 nutarties (t. 39, b. l. 116-117), kuria pradinė kreditorė UAB ,,Novakopa“ pakeista nauju kreditoriumi V. D., ir šią savo nutartį panaikino, prašymą atmetant. Ir nors Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-12 nutartimi (t. 41, b. l. 92-99) tokią pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino, o klausimą grąžino šiam teismui nagrinėti iš naujo, tačiau, kaip matyti iš bylos, tokį pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, vėliau panaikintą aukštesnės instancijos teismo, lėmė aplinkybė, kad 2018-03-08 buvo gautas UAB ,,Novakopa“ pranešimas (t. 39, b. l. 158) dėl atsisakymo tiek nuo skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, tiek dėl prašymo pakeisti ją teisių perėmėju. Kitaip tariant, tokie pradinės kreditorės procesiniai veiksmai ir sukėlė teismui abejones dėl tikrųjų reikalavimo perleidimo sutarties šalių ketinimų, tokį patį faktą, t. y. tai, kad, siekiant tinkamai išspręsti šį procesinį klausimą, būtinas išsamus visų su reikalavimo perleidimo sutarties sudarymu susijusių aplinkybių įvertinimas, konstatavo ir apeliacinės instancijos teismas grąžindamas šį klausimą nagrinėti iš naujo. Todėl, priešingai nei tvirtina savo atskirajame skunde apeliantas, procesinio teisių perėmimo klausimo išsprendimas niekaip nepatvirtina jo teiginių apie teismo šališkumą ar turimą suinteresuotumą veikti apelianto nenaudai.

11028.

111Apeliantas taip pat yra įsitikinęs, kad teisėja, būdama suinteresuota bylos baigtimi, laiku neišsiuntė pradinės kreditorės UAB ,,Novakopa“ atskirojo skundo dėl 2018-04-10 nutarties, o taip pat jos atsiliepimo į atskirąjį skundą, kas užkirto kelią šį klausimą išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Viena vertus, buvusiai pradinei kreditorei UAB ,,Novakopa“ pranešimas dėl gauto atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį pateikimo, kitaip nei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenimis, iš tiesų, buvo išsiųstas vėliau, t. y. ne 2018-04-16 (t. 41, b. l. 43), o po trijų dienų, 2018-04-19 (t. 41, b. l. 57). Kita vertus, įstatyme nenumatytas draudimas siųsti atskirus pranešimus byloje dalyvaujantiems asmenimis, juo labiau kad pranešimas išsiųstas per 3 darbo dienas nuo atskirojo skundo priėmimo dienos, nepažeidžiant CPK 317 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti (CPK 338 str., t. 41, b. l. 36). Spręsti apie skundą nagrinėjusio teismo šališkumą nesudaro pagrindo ir tokia faktinė aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismui nebuvo išsiųstas UAB ,,Novakopa“ 2018-05-31 pateiktas atsiliepimas į atskirąjį skundą (t. 41, b. l. 101). Atsiliepimas buvo pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą tokiam procesiniam dokumentui pateikti, t. y. nuo pranešimo išsiuntimo praėjus 42 dienoms, kai terminas tokiam procesiniam veiksmui atlikti yra 14 dienų (CPK 335 str. 2 d.). Taigi, ir šios faktinės aplinkybės nesudaro jokio pagrindo sutikti su apeliantu dėl skundžiamą nutartį priėmusios teisėjos šališkumo.

11229.

113Atmestini kaip aiškiai stokojantys teisinio ir faktinio pagrįstumo ir tokie apelianto atskirojo skundo argumentai, kad bylą nagrinėjusios teisėjos šališkumas buvo konstatuotas 2018-06-28 nutartimi, tačiau dėl jam nesuprantamų priežasčių teisėja nenušalinta nuo bylos nagrinėjimo. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su aptartais apelianto atskirojo skundo argumentais, visų pirma pažymi tai, kad 2018-06-28 nutartis (t. 41, b. l. 118-119) apelianto atstovui advokatui buvo išsiųsta jos priėmimo dieną (t. 41, b. l. 124), vadinasi, apeliantas turėjo ir galėjo susipažinti su teismo motyvais bei argumentais. Minėtoje nutartyje aiškiai nurodyta, kad buvo nustatytas CPK 71 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrindas, kuriam esant teisėjui neleistina pakarotinai nagrinėti ir pasisakyti dėl klausimų, kuriuos jis jau kartą nagrinėjo ir priėmė sprendimus dėl jų esmės. Apeliantui, atsižvelgiant ir į faktą, kad jį atstovauja profesionalus teisininkas, taip pat turėtų būti žinoma, kad tokią teismo išvadą lėmė aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-12 nutartimi panaikino teismo nutartį, kuria buvo atmestas prašymas pakeisti kreditorių ir klausimas grąžintas nagrinėti iš naujo, t. y. dėl to šis procesinis klausimas ir buvo perduotas nagrinėti kitam teisėjui. Šį klausimą nagrinėjusi teisėja jo pakartotinai išspręsti negalėjo (CPK 71 str.). Apeliantui / jo atstovui nebejotinai turėjo ir galėjo būti suprantama, kad tokiu būdu nebuvo nustatyti CPK 65-66 straipsniuose numatyti pagrindai teismui nušalinti / nusišalinti nuo nagrinėjamos bankroto bylos ir atskirų joje kylančių procesinių klausimų sprendimo.

11430.

115Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks apelianto elgesys, kuomet tais pačiais pagrindais kas kartą teikiami prašymai nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją, žinomai klaidingai interpretuojant teismo priimtus procesinius sprendimus, nuslepiant esmines aplinkybes, kelia pagrįstų abejonių dėl sąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis ir tikrųjų, nedeklaruojamų apelianto ketinimų bei tikslų. Tai, kad apeliantas tokiais savo veiksmais ne tik galimai piktnaudžiauja jam suteikta nušalinimo teise, bet ir, labiau tikėtina, siekia daryti spaudimą bylą nagrinėjančiam teismui, patvirtina dar ir tokia aplinkybė, kad iki šio atskirojo skundo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (t. y. iki skundžiamos nutarties įsitesėjimo) žiniasklaidos priemonėse pasirodė publikacijos, kuriose apeliantas kėlė vienašališkas versijas dėl bankrutavusios bendrovės turto pardavimo, šiame kontekste viešai abejodamas teisėjos nešališkumu, nors apeliacinės instancijos teismo išvadų dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo tuo metu dar nebuvo.

11631.

117Apibendrinant nurodytus motyvus, apelianto atskirojo skundo argumentai, kuriais kvestionuojamas skundžiamą nutartį priėmusios teisėjos šališkumas, atmetami kaip visiškai deklaratyvūs ir nepagrįsti, nesudarantys pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Dėl termino skundui paduoti

11832.

119Apeliantas nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad be svarbių priežasčių yra praleistas terminas skundui dėl kreditorių komiteto nutarimų paduoti. Teigia, kad apie skundžiamus nutarimus pradinei kreditorei UAB „Novakopa“ tapo žinoma tik 2018-02-08, susipažinus su bankroto byla. Anksčiau skundas negalėjo būti pateiktas dėl objektyvių priežasčių – bankroto administratorė neinformavo kreditorių apie priimtus nutarimus.

12033.

121Bankroto procesui optimizuoti, užtikrinti jo operatyvumą ir kuo greitesnį šio proceso tikslų pasiekimą įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs įvairios trukmės terminus, per kuriuos turi būti atliekami vienokie ar kitokie veiksmai šiame procese. Tokie terminai saisto visus bankroto proceso dalyvius, įskaitant administratorių ir bendrovės kreditorius. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šis ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas, terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, 2013-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

12234.

123Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančios atsakovės bankroto bylos procesinės informacijos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-11-09 nutartimi buvo patvirtinti atsakovės kreditorių reikalavimai, tame tarpe UAB ,,Novakopa“ trečios eilės 4 062,97 Eur (14 028,65 Lt) reikalavimas. Iš bankroto bylos ir nagrinėjamos bylos medžiagos taip pat matyti, kad 2012-11-16 įvykusiame atsakovės BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime (t. 45, b. l. 101-111), be kita ko, buvo sprendžiamas kreditorių komiteto narių išrinkimo, jų teisių, informacijos kreditoriams apie bankroto procesą eigą teikimo klausimai. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jame ketinamus svarstyti klausimus buvo pranešta visiems kreditoriams išsiunčiant registruotus laiškus. Byloje nėra ginčo, kad pradinė kreditorė UAB ,,Novakopa“ buvo informuota apie šaukiamą susirinkimą, o taip pat apie jo metu priimtus nutarimus.

12435.

125Aptartame susirinkime balsų dauguma (67,46 proc.) 3 darbotvarkės klausimu nutarta išrinktam kreditorių komitetui perduoti visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus: rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto narius, patvirtintas komiteto darbo reglamentas. Darbotvarkės 4 klausimu, balsų dauguma (77,40 proc.), patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarka pagal priedą Nr. 3.

12636.

127Kreditorių susirinkimas patvirtino tokią informacijos teikimo kreditoriams apie įmonės bankroto procedūrų eigą tvarką (t. 45, b. l. 114-115), kurioje nustatyta kreditorių teisė kreiptis raštu į bankroto administratorę dėl informacijos, susijusios su bankroto proceso eiga, be kita ko, ir kreditorių komiteto priimtus nutarimus, teikimo. Kreditorių komiteto darbo reglamente (t. 45, b. l. 112-113) numatyta tai, kad kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkė ir paruošta svarstyti medžiaga bei nutarimų projektai pateikiami visiems komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas (2.3. p.), įformintą kreditorių komiteto posėdžio protokolą bankroto administratorius privalo pateikti pasirašytinai ar registruotu laišku, arba skanuotą kopiją, visiems kreditorių komiteto nariams. Kitiems kreditoriams protokolas pateikiamas tik gavus raštišką kreditoriaus prašymą (2.17. p.).

12837.

129Taigi, kreditorei UAB ,,Novakopa“ galėjo ir turėjo būti suprantama, kad kreditorių daugumos valia sprendimų priėmimas buvo perduotas jų išrinktiems atstovams – kreditorių komitetui – ir kad bankroto administratorė neturi pareigos kiekvienam iš daugiau nei 800 kreditorių atskirai kas kartą pranešti apie šaukiamus susirinkimus ir juose priimtus nutarimus. Kitaip tariant, turėjo būti žinoma ir suprantama pareiga domėtis bankroto proceso eiga.

13038.

131Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skundas dėl kreditorių komiteto 2017-04-11 ir 2017-05-19 susirinkimų nutarimų buvo pateiktas praėjus daugiau nei 10 mėn. nuo jų priėmimo, t. y. 2018-02-14. Viena vertus, nei įstatymo leidėjas, nei teismų praktikoje nėra numatyta kaip dažnai kreditoriai turėtų kreiptis į bankroto administratorių dėl informacijos apie bankroto procesą suteikimo. Kita vertus, pradinei kreditorei turėjo būti žinoma, kad pagal aptartą kreditorių komiteto darbo reglamento 2.2. punktą komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 6 kalendorinius mėnesius. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorė UAB „Novakopa“, būdama apdairi ir rūpestinga, siekdama tinkamai realizuoti savo teises bankroto procese, privalėjo ne rečiau kaip kas 6 mėn. kreiptis dėl informacijos suteikimo, o tai suponuoja ir tokią išvadą, kad apie skundžiamus priimtus nutarimus jai turėjo būti žinoma vėliausiai nuo 2017 m. birželio mėn., atsižvelgiant į iki skundžiamų nutarimų priėmimo įvykusį 2016-12-08 kreditorių komiteto posėdį (jo protokolas Nr. 25, t. 44, b. l. 153-156), kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstomas BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo klausimas.

13239.

133Nagrinėjamu atveju byloje nėra informacijos, kad UAB ,,Novakopa“ iki skundo pateikimo dienos būtų kreipusis į bankroto administratorę ar bankroto bylą nagrinėjanti teismą dėl susipažinimo su byloje priimtais tiek teismo, tiek kreditorių komiteto nutarimais. Sutiktina su tokiais atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kad, labiau tikėtina, UAB ,,Novakopa“ priimtais sprendimais pradėjo domėtis tik gavusi apelianto pasiūlymą perimti jos reikalavimą bankroto byloje. Pagrindą tokią išvadai sudaro ir toks faktas, kad reikalavimo perleidimo sutartis buvo pasirašyta vos viena diena vėliau nei surašytas teismui skundas, t. y. 2018-02-14. Tikėtina, kad tokiu būdu apeliantas siekė išvengti teismų praktikoje suformuoto išaiškinimo apie draudimą skųsti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus, kurie buvo priimti iki naujam kreditoriui įstojant į procesą. Aptartų faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina, kad šiuo atveju neturi reikšmės apelianto argumentai dėl jo, kaip teisių perėmėjo, sužinojimo apie skundžiamus nutarimus, momento.

13440.

135Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartas faktines aplinkybes, visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog skundas pateiktas praleidus ĮBĮ nustatytą terminą.

13641.

137Formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros. Ar priežastys, dėl kurių praleistas įstatymo nustatytas ieškinio senaties terminas, yra svarbios – fakto klausimas, kurį teismas konstatuoja, ištyręs byloje esančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010).

13842.

139Teismas, spręsdamas dėl svarbių termino praleidimo priežasčių, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, konkretaus ieškinio senaties termino trukmę, į tai, kiek šis terminas praleistas, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į subjektyviųjų (asmens sugebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesį ir pan.) ir objektyviųjų (kokias vertybes siekiama apginti, galimą vertybių konkurenciją ir kt.) kriterijų visumą. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas su aplinkybėmis, kurios sutrukdė asmeniui ginti pažeistą teisę. Taip pat kiekvieną kartą turi būti turima galvoje ir tai, kad jei asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012).

14043.

141Nustačius, kad bankrutavusios bendrovės kreditoriai turėjo pareigą patys domėtis bankroto procesu ir jame priimamais sprendimais, tokie atskirojo skundo argumentai, kad pradinė kreditorė nebuvo informuojama apie šaukiamus komiteto susirinkimus ir juose priimamus sprendimus, negali būti vertinami kaip svarbi priežastis praleistam terminui atnaujinti. Minėta, kad skundas pateiktas praėjus daugiau nei 10 mėn. nuo skundžiamų nutarimų priėmimo, o dėl susipažinimo su bankroto byla į teismą kreiptasi tik 2018-02-07. Taigi, atsižvelgiant į bankroto bylos pagrindinį siekį kaip įmanoma operatyviau ir ekonomiškiau atsiskaityti su bendrovės kreditoriais ir užbaigti bankroto procesą, vertintina, kad terminas skundui paduoti, kuris nagrinėjamu atveju skaičiuotinas nuo šios nutarties 38 punkte konstatuoto apelianto galėjimo ir turėjimo sužinoti apie priimtus nutarimus momento (t. y. nuo 2017 m. birželio mėn.), buvo žymiai praleistas be jokių svarbių priežasčių. Todėl pirmosios instancijos teismas, BAB ,,Vievio paukštynas“ atsikirtimus į skundą grindžiant ir praleistu terminu, turėjo pagrindą apelianto skundą atmesti vien dėl ieškinio senaties termino praleidimo (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Dėl kreditorių komiteto nutarimais patvirtintos bendrovės turto pardavimo tvarkos ir laimėtojo nustatymo

14244.

143Skundas byloje buvo paduotas dėl BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimų, kuriais, po paskelbtų neįvykusiomis dviejų turto varžytynių, nuspręsta visą bendrovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pardavinėti kaip bendrą kompleksą už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą (2017-04-11 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu), taip pat pripažintas laimėjusiu UAB ,,Vievio paukščiai“ pasiūlymas šį turtą nupirkti už 10 300 000 Eur kainą be PVM (2017-05-19 nutarimas 1 darbotvarkės klausimu). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantas siekė įrodyti, kad tokia turto pardavimo tvarka, kai nebuvo nustatyta minimali turto pardavimo kaina, pažeidė kreditorių interesus turtą parduoti už kaip įmanomą didesnę kainą, o informacija apie parduodamą turtą nepasiekė visų potencialių pirkėjų, ši informacija buvo nepakankama, nustatytas pernelyg trumpas terminas pasiūlymams pateikti.

14445.

145Apeliantas atskirajame skunde nenurodo jokių teisinių argumentų dėl teismo padarytų teisės normų aiškinimo ir jų taikymo klaidų, nekonkretizuoja, kuriuos įstatymus (materialines ar procesines teisės normas), išspręsdamas šį ginčą ir padarydamas atitinkamas išvadas, teismas pažeidė. Atskirajame skunde apsiribojama vien teiginiais dėl teismo nutarties ydingumo teisinės technikos prasme ir tvirtinama, kad apeliantui neaišku, kokiu pagrindu skundo reikalavimai buvo atmesti, todėl esą neįmanoma tinkamai suformuoti skundo pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su tokiais atskirojo skundo motyvais, pažymi, kad yra priešingai, nei nurodo apeliantas, t. y. pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai įvardijo skundo atmetimo pagrindus – skundas atmestinas visų pirma dėl to, kad buvo praleistas ĮBĮ numatytas senaties terminas tokiam reikalavimui pareikšti, antra, skundo argumentai yra deklaratyvūs ir visiškai nepagrįsti.

14646.

147Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai, atkreipia dėmesį ir į tai, kad vien toks faktas, jog nei pirmose varžytynėse, kuriose ginčo turtas buvo parduodamas už 19 466 567,64 Eur, nei antrose, kuriose pradinė turto kaina buvo sumažinta iki 18 493 239,26 Eur, turtas nebuvo nupirktas, o varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas dalyvis, dar daugiau, įkaito turėtojas taip pat atsisakė šį turtą perimti net ir už dar mažesnę, 13 379 007,70 Eur, kainą (t. 44, b. l. 153-171), patvirtina tai, kad nustatytosios kainos neatitiko realios rinkos kainos. Rinkoje egzistuojanti paklausa kartu lemia rinkos kainos susiformavimą. Šiuo konkrečiu atveju tokio parduodamo specifinio objekto už kainą, kuri buvo nustatyta pirmosioms ir antrosioms varžytinėms, nesiekė įsigyti bei vienas pirkėjas, vadinasi, turtas buvo pardavinėjamas už didesnę nei tikroji jo rinkos kainą.

14847.

149Apeliantas jokių leistinų įrodymų apie potencialius pirkėjus, kurie realiai ketintų ir faktiškai pajėgtų ginčo turtą įsigyti už jo nurodomą 13 000 000 Eur sumą, nepateikė. Pažymėtina, kad apeliantą viso proceso metu atstovavo teisininkas, kuriam neabejotinai žinoma apie CPK 12 straipsnyje įtvirtintą rungimosi civiliniame procese principą, pagal kurį įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Taigi, būtent apeliantui teko pareiga įrodyti tokių ketinimų realumą, įrodinėjant jo paties ir įvardijamo verslo partnerio turimus pakankamus finansinius resursus turtui už apelianto procesiniuose dokumentuose deklaruojamą kainą įsigyti, atitinkamo specifinio verslo (vištų kiaušinių gavybos) patirties turėjimą, ketinant ir toliau šį verslą vystyti, ir pan. Pagrįstų abejonių dėl tokių ketinimų realumo kelia nagrinėjamoje byloje esantys duomenys apie apelianto atžvilgiu iškeltas ir išnagrinėtas baudžiamąsias bylas dėl dokumentų klastojimo ir sukčiavimo (t. 45, b. l. 90-94), Turto arešto aktų registro 2018-08-07 išrašo duomenys apie apelianto turtui taikytus ribojimus bei areštus įvairių kreditorių naudai, areštuoto turto pardavimą skolininko pasiūlytam pirkėjui (t. 45, b. l. 1-83).

15048.

151Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime arba nutarimus kreditorių komitete, kai susirinkimas deleguoja atitinkamų sprendimų priėmimo teisę kreditorių komitetui. Kreditorių susirinkimas / kreditorių komitetas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Kreditorių deleguotiems asmenims (kreditorių komitetui) nutarus, kad tokia turto pardavimo tvarka ir kaina yra atitinkanti daugumos interesus, pavienio kreditoriaus, kurio reikalavimas sudaro vos 0,026 proc. visų patvirtintų reikalavimų sumos, veiksmai šiuo atveju sudaro pagrindą spręsti, kad jis galimai siekia išskirtinai jam, bet ne likusiems kreditoriams, naudingų sprendimų priėmimo.

15249.

153Aiškiai nepagrįsti ir tokie atskirojo skundo argumentai, kad pardavus turtą kreditorių komiteto nustatytu būdu BAB „Vievio paukštynas“ buvo palikta be turto, vien su skolomis kreditoriams. Bankrutuojantis subjektas neturi galimybės vystyti verslą, tą draudžia ĮBĮ nuostatos, o turto pardavimas ir atsiskaitymas su kreditoriais yra pagrindinis bankroto procedūrų tikslas. Nagrinėjamu atveju visų bendrovės kreditorių, kurių nemažą dalį sudaro bendrovės darbuotojai, interesas ir bendras tikslas yra kuo naudingesnėmis sąlygomis realizuoti bendrovei priklausantį turtą ir tokiu būdu patenkinti jų pareikštus reikalavimus bankroto byloje. Dėl to negalima išvada, kad ginčo objektu tapusį turtą buvo siekiama parduoti kreditoriams nenaudingomis sąlygomis. Apelianto pateikiamas bankrutavusios bendrovės turto pardavimo proceso aiškinimas (turto neliko, liko skolos, nors jis pats būtų turėjęs ketinimų turtą įsigyti) teikia pagrindą vertinti, kad ši byla buvo inicijuota siekiant išimtinai vienam apeliantui naudingo ir tik jo asmeninius interesus tenkinančio sprendimo priėmimo, kas nėra suderinama su bankroto proceso paskirtimi ir tikslais, ypač atsižvelgiant į vykstančio bankroto proceso trukmę – bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi.

15450.

155Sutiktina su teismu, kad apeliantas neįrodė ir to, jog kreditorių komitetas, nenustatydamas minimalios turto pardavimo kainos, pažeidė teisės aktus ar bendrovės bei jos kreditorių interesus. Atsižvelgiant į neįvykusias net dvejas varžytynes, toks būdas laikytinas racionaliu ir protingu, siekiant realaus turto pardavimo ir atsiskaitymo su kreditoriais. Įrodymų, kad turtas buvo parduotas nesilaikant kreditorių komiteto nutarimuose nustatytos jo pardavimo tvarkos bei sąlygų, t. y. ne didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, į bylą taip pat nepateikta. Pažymėtina, kad šis specifinis turtas viešai buvo pardavinėjamas daugiau nei vienerius metus, todėl per tokį ilgą laiko tarpą visi jo įsigijimu suinteresuoti asmenys galėjo kreiptis į bankroto administratorę dėl bet kurios juos dominančios informacijos suteikimo.

15651.

157Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo panaikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atmestas apelianto skundas dėl kreditorių komiteto 2017-04-11 ir 2017-05-19 nutarimų 1 darbotvarkės klausimais panaikinimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

15852.

159Apeliantas nesutinka ir su teismo nutarties dalimi, kuria paskirstytos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, tvirtindamas, kad atsakovei priteistos išlaidos viršija Rekomendacijose nurodytus maksimalius priteistinus dydžius.

16053.

161Kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos procesą laimėjusiai procesą šaliai visais atvejais individualiai sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, be kita ko, vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, įskaitytinai ir inicijuojant patį bylos procesą. Rūpestingas ir apdairus kreditorius, inicijuodamas ginčą dėl kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų, turi suvokti, kad tokiu būdu prisiima riziką atlyginti priešingą interesą bylos procese turėjusių asmenų bylinėjimosi išlaidas, jei teismo priimtas procesinis sprendimas būtų jam nepalankus. Teismas pagal įstatymą kontroliuoja prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą, o advokato pagalbos išlaidos, neviršijančios Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių, teismų praktikoje pripažįstamos protingomis ir pagrįstomis išlaidomis.

16254.

163Viena vertus, atsakovės prašytos priteisti 3 484,80 Eur išlaidos iš tiesų viršijo Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius. Maksimali galima priteistina suma už rašytinių paaiškinimų, kurie savo esme atitinka atsiliepimą į ieškinį, parengimą yra 2 316,75 Eur (926,70 Eur x 2,5), už pasirengimą teismo posėdžiams ir atstovavimą juose – 741, 36 Eur ([926,70 Eur x 0,1] x 2 val.; [926,70 Eur x 0,1] x 6 val.). Taigi, iš viso, skaičiuojant pagal Rekomendacijas, maksimali už suteiktas teisines paslaugas suma yra 3 058,11 Eur suma.

16455.

165Kita vertus, pagal CPK 93 straipsnio 4 dalį teismui suteikta diskrecijos teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, taip pat įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Proceso šalis, siekdama teismo priteisto kitos šalies advokato pagalbos išlaidų sumažinimo, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl konkrečiu atveju teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos neatitinka protingumo ir pagrįstumo kriterijų, kodėl, jos manymu, teismas konkrečioje byloje diskrecijos teise nukrypti nuo bendrųjų taisyklių pasinaudojo netinkamai. Tokių argumentų atskirajame skunde nesama.

16656.

167Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas viso proceso metu teikė nepagrįstus procesinius prašymus (dėl teismo šališkumo), dėl kurių vertinimo ne kartą buvo pasisakyta įsiteisėjusiomis pirmosios instancijos teismo nutartimis, į atsakovės statusą (bankrutavusi bendrovė) bei aplinkybę, kad ji byloje gynė visų kreditorių, o apeliantas, kaip pasisakyta pirmiau, vien savo asmeninį interesą, į tai, kad priteistos išlaidos nedaug viršija maksimalius Rekomendacijose nustatytus dydžius, pripažįsta, kad šiuo atveju nebuvo paneigta teismo teisė, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 4 dalimi, nukrypti nuo Rekomendacijose nurodytų priteistinų maksimalių dydžių. Todėl ir ši teismo nutarties dalis, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, paliktina nepakeista.

16857.

169Atsakovė BAB ,,Vievio paukštynas“ 2019-06-26 pateikė prašymą priteisti jai 2 420 Eur išlaidas, patirtas advokatui rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Tokios išlaidos kompensuojamos šaliai, kurios naudai išspręsta byla. Pagal Rekomendacijas už atitinkamas advokato suteiktas teisines paslaugas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 374,28 Eur (935,70 Eur x 0,4). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas tiek į pirmiau aptartas priežastis, tiek ir į atskirojo skundo motyvaciją, didžia dalimi šį skundą grindžiant tais pačiais, pirmiau teismų jau pripažintais kai nepagrįstais argumentais dėl bylą nagrinėjusio teismo šališkumo, taip pat nukrypsta nuo Rekomendacijų ir sprendžia, kad atsakovei kompensuotina 500 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 1 ir 4 d., 98 str.).

170Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

171Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

172Priteisti iš kreditoriaus V. D. (V. D.) atsakovei bankrutavusiai akcinei bendrovei ,,Vievio paukštynas“ 500 Eur (penkių šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi AB „Vievio paukštynas“... 6. 2.... 7. Kreditorė UAB „Novakopa“ 2018-02-14 kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. 3.... 9. Nurodė, kad tik 2018-02-07 iš viešų pranešimų spaudoje atsitiktinai... 10. 4.... 11. Kreditorės UAB „Novakopa“ teigimu, kreditorių komiteto priimti nutarimai... 12. 5.... 13. Pažymėjo, kad skundžiamu 2017-05-19 nutarimu visą bendrovės turtą buvo... 14. 6.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018-07-18 nutartimi, kai Lietuvos apeliacinis... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-06 nutartimi (t. 50, b. l. 4-11) skundą... 19. 8.... 20. Teismas nurodė, kad pradinė kreditorė UAB ,,Novakopa” pripažino žinojusi... 21. 13 379 007,70 Eur, o šiam atsisakius – šaukti kreditorių komiteto posėdį... 22. 9.... 23. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų faktą, kad kreditorė po... 24. 10.... 25. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad nustatytoje turto pardavimo tvarkoje nebuvo... 26. 11.... 27. Nesant byloje patikimų įrodymų, kad bendrovės turto pardavimo kaina buvo... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 12.... 30. Kreditorius V. D. atskirajame skunde (t. 50, b. l. 30-39) prašo Vilniaus... 31. 12.1.... 32. Skundžiama teismo nutartis yra ydinga teisinės technikos prasme, todėl nėra... 33. 12.2.... 34. Sprendimą byloje priėmė šališka teisėja. Byla nagrinėjusi teisėja... 35. 12.3.... 36. Bylą nagrinėjančios teisėjos šališkumą patvirtina tokios faktinės... 37. t. y. 13 000 000 Eur, kartu su partneriais iš Rusijos įsigyti ginčo turtą,... 38. 12.4.... 39. Tai, kad bylą nagrinėjusi teisėja buvo šališka, patvirtina ir aplinkybės,... 40. 12.5.... 41. Po vieno iš kreditoriaus pareiškimų dėl bylą nagrinėjančios teisėjos... 42. 12.6.... 43. Teisėja atmetė kreditoriaus prašymus dėl įrodymų ir informacijos... 44. 12.7.... 45. Priešingai nei sprendė teismas, pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ nėra... 46. 12.8.... 47. Iki pat 2018-02-07 pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ neturėjo pakankamai... 48. 12.9.... 49. Nėra aišku, kokių konkrečiai byloje pateiktų įrodymų pagrindu teismas... 50. 12.10.... 51. Teismo priteistos atsakovei BAB ,,Vievio paukštynas“ išlaidos už suteiktą... 52. 13.... 53. Atsakovė BAB ,,Vievio paukštynas“ atsiliepime į kreditoriaus V. D.... 54. 13.1.... 55. Iš nutarties motyvuojamosios dalies yra akivaizdu, kad skundas atmestas tiek... 56. 13.2.... 57. Teisėjos nešališkumas bei pagrindų jai nušalinti nebuvimas yra konstatuoti... 58. 13.3.... 59. Kreditorius nepateikia jokių jo teiginius, kad bylą nagrinėjanti teisėja... 60. 13.4.... 61. Kreditorius nutyli tą aplinkybę, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018-10-04... 62. 13.5.... 63. Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nutartimi bankroto bylą nagrinėjanti... 64. 13.6.... 65. Kreditorius nepagrįstai teisėjos šališkumą grindžia tuo, kad teisėja... 66. 2018-06-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1092-823/2018.... 67. 13.7.... 68. Teismas pagrįstai atmetė kreditoriaus prašymus išreikalauti įrodymus, nes... 69. 13.8.... 70. Pradinė kreditorė UAB „Novakopa“ nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi,... 71. 13.9.... 72. Pradinei kreditorei buvo žinoma 2012-11-16 nutarimu patvirtinta informacijos... 73. 13.10.... 74. Informacija apie ketinamą parduoti turtą buvo pateikta ne vienoje informavimo... 75. 13.11.... 76. Aplinkybė, kad turtinis kompleksas pirmosiose varžytynėse buvo... 77. 13.12.... 78. Kreditoriaus teiginiai apie ketinimus įsigyti turtą už 13 mln. Eur... 79. 13.13.... 80. Teismas pagrįstai priteisė visas prašomas bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 81. Teisėja... 82. 14.... 83. Apeliantas V. D. 2019-07-03 pateikė prašymą prijungti prie bylos 2019-07-03... 84. 15.... 85. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 86. 16.... 87. Bylos nagrinėjimo dalyką sudaro BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių... 88. 17.... 89. Kitas apelianto pateiktas dokumentas – 2019-07-02 patvirtinimas, visų pirma... 90. 18.... 91. Apeliantas V. D. prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi, jo... 92. 19.... 93. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas... 94. 20.... 95. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo atveju visi... 96. 21.... 97. Aptariamų faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina ir tai, kad,... 98. 22.... 99. Nenustačius būtinybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 100. 23.... 101. Apeliantas itin didelį dėmesį atskirajame skunde skyrė jo skundą dėl BAB... 102. 24.... 103. Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso... 104. 25.... 105. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantas nagrinėjamoje byloje ne vieną... 106. 26.... 107. Apeliacinės instancijos teismas dar kartą atkreipia apelianto dėmesį į... 108. 27.... 109. Apeliantui taip pat galėjo ir turėjo būti žinomos aplinkybės, susijusios... 110. 28.... 111. Apeliantas taip pat yra įsitikinęs, kad teisėja, būdama suinteresuota bylos... 112. 29.... 113. Atmestini kaip aiškiai stokojantys teisinio ir faktinio pagrįstumo ir tokie... 114. 30.... 115. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks apelianto elgesys, kuomet tais... 116. 31.... 117. Apibendrinant nurodytus motyvus, apelianto atskirojo skundo argumentai, kuriais... 118. 32.... 119. Apeliantas nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad be... 120. 33.... 121. Bankroto procesui optimizuoti, užtikrinti jo operatyvumą ir kuo greitesnį... 122. 34.... 123. Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančios atsakovės bankroto bylos... 124. 35.... 125. Aptartame susirinkime balsų dauguma (67,46 proc.) 3 darbotvarkės klausimu... 126. 36.... 127. Kreditorių susirinkimas patvirtino tokią informacijos teikimo kreditoriams... 128. 37.... 129. Taigi, kreditorei UAB ,,Novakopa“ galėjo ir turėjo būti suprantama, kad... 130. 38.... 131. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skundas dėl kreditorių komiteto... 132. 39.... 133. Nagrinėjamu atveju byloje nėra informacijos, kad UAB ,,Novakopa“ iki skundo... 134. 40.... 135. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartas faktines aplinkybes,... 136. 41.... 137. Formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių... 138. 42.... 139. Teismas, spręsdamas dėl svarbių termino praleidimo priežasčių, turi... 140. 43.... 141. Nustačius, kad bankrutavusios bendrovės kreditoriai turėjo pareigą patys... 142. 44.... 143. Skundas byloje buvo paduotas dėl BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių... 144. 45.... 145. Apeliantas atskirajame skunde nenurodo jokių teisinių argumentų dėl teismo... 146. 46.... 147. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas tokiai pirmosios instancijos... 148. 47.... 149. Apeliantas jokių leistinų įrodymų apie potencialius pirkėjus, kurie... 150. 48.... 151. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad bankroto procesas yra kolektyvinis... 152. 49.... 153. Aiškiai nepagrįsti ir tokie atskirojo skundo argumentai, kad pardavus turtą... 154. 50.... 155. Sutiktina su teismu, kad apeliantas neįrodė ir to, jog kreditorių komitetas,... 156. 51.... 157. Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo panaikinti... 158. 52.... 159. Apeliantas nesutinka ir su teismo nutarties dalimi, kuria paskirstytos šalių... 160. 53.... 161. Kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos... 162. 54.... 163. Viena vertus, atsakovės prašytos priteisti 3 484,80 Eur išlaidos iš tiesų... 164. 55.... 165. Kita vertus, pagal CPK 93 straipsnio 4 dalį teismui suteikta diskrecijos... 166. 56.... 167. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas viso... 168. 57.... 169. Atsakovė BAB ,,Vievio paukštynas“ 2019-06-26 pateikė prašymą priteisti... 170. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 171. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 172. Priteisti iš kreditoriaus V. D. (V. D.) atsakovei bankrutavusiai akcinei...