Byla 2-936-823/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. D. (V. D.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-246-258/2018, kuria buvo panaikinta teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

52018 m. vasario 13 d. pareiškėja UAB „Novakopa“ kreipėsi į teismą su skundu dėl 2017 m. balandžio 11 d. bei 2017 m. gegužės 19 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitete priimtų nutarimų pirmaisiais darbotvarkių klausimais.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje pakeitė kreditorę UAB „Novakopa“ į naująjį kreditorių V. D., taip pat pakeisdamas ir skundo dėl 2017 m. balandžio 11 d. bei 2017 m. gegužės 19 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitete priimtų nutarimų pradinę pareiškėją UAB „Novakopa“ į jos procesinių ir materialinių teisių perėmėją V. D..

83.

92018 m. kovo 1 d. nutartimi teismas iš dalies tenkino UAB „Novakopa“ procesinių teisių perėmėjo V. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė BUAB „Vievio paukštynas“ 2017 m. balandžio 11 d. kreditorių komiteto posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo bei BUAB „Vievio paukštynas“ 2017 m. gegužės 19 d. kreditorių komiteto posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dėl bendrovės turto pardavimo vykdymą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl šių nutarimų teisėtumo.

104.

11Vilniaus apygardos teisme buvo gauti BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorės UAB „VALEKSA“ ir trečiojo asmens UAB „Vičiūnų grupė“ atskirieji skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties panaikinimo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 13 d. nutartimi, priėmęs BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorės UAB „VALEKSA“ bei trečiojo asmens UAB „Vičiūnų grupė“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį, kuria buvo sustabdytas BUAB „Vievio paukštynas“ 2017 m. balandžio 11 d. kreditorių komiteto posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo bei BUAB „Vievio paukštynas“ 2017 m. gegužės 19 d. kreditorių komiteto posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dėl įmonės turto pardavimo vykdymas iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl šių nutarimų teisėtumo, ir netenkino pareiškėjo V. D. 2018 m. vasario 27 d. pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

166.

17Teismas nurodė, kad atsakovė ir trečiasis asmuo atskiruosiuose skunduose pateikė motyvuotus paaiškinimus bei argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo nepagrįstumo. Pareiškėjas pateikė skundą galimai praleidęs įstatyme nustatytą skundo pateikimo terminą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje. BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo procedūra, kurios metu potencialūs pirkėjai galėjo teikti savo pasiūlymus, jau yra įvykusi, o pareiškėjas savo turima teise dalyvauti bankroto administratorės organizuotose BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo procedūrose nepasinaudojo, kas verčia abejoti skundo dėl turto kainos neteisingumo pagrįstumu. Be to, su skundu nepateikti jokie įrodymai, kurie, atlikus preliminarų skundo įvertinimą, pagrįstų skundžiamų nutarimų preliminarų ydingumą.

187.

19Teismas konstatavo, kad, nesant įrodytos vienos iš sąlygų, būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (tikėtino skundo pagrįstumo), laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pagrindo nebuvo.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

218.

22Pareiškėjas V. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstus atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Teismas dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – rizikos, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo realus įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, apskritai nepasisakė, kas reiškia, kad su šios sąlygos tenkinimu, jeigu būtų nustatytas preliminarus skundo pagrįstumas, sutiko ir jos neginčijo.

258.2.

26Aplinkybė, ar skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų pateiktas praleidus, ar nepraleidus, ieškinio senaties terminą, negali būti pagrindu spręsti dėl preliminaraus skundo (ne)pagrįstumo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies prasme, kadangi šis klausimas vertinamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu ir tik atsakovui reikalaujant.

278.3.

28Skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų yra pateiktas nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino. Bendrovės bankroto administratorė pareiškėjui neteikė jokios informacijos apie skundžiamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimą. Dėl to, priešingai negu skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas, kuris nei buvo, nei yra kreditorių komiteto narys, neturėjo galimybės nei dalyvauti organizuotose pardavimo procedūrose, nei skųsti kreditorių komiteto nutarimų, apie kuriuos ir kurių turinį net nežinojo iki atsitiktinai neaptiko informacijos internetinėje spaudoje. Pareiškėjui apie skundžiamus kreditorių komiteto nutarimus sužinojus tik 2018 m. vasario 7 d., kuomet apie tai perskaitė internetinėje spaudoje, o su nutarimais faktiškai susipažinus tik kitą dieną (2018 m. vasario 8 d.) atvykus į Vilniaus apygardos teismą, atitinkamai – skundą dėl komiteto nutarimų pateikus 2018 m. vasario 13 d., akivaizdžiai nebuvo praleistas terminas kreditorių komiteto nutarimams apskųsti.

298.4.

30Teismo teiginys dėl įrodymų nebuvimo yra akivaizdžiai neteisingas. Pareiškėjas skunde dėl kreditorių komiteto nutarimų aiškiai, išsamiai išdėstė argumentus, pagrindžiančius, kad skundžiami kreditorių komiteto nutarimai yra neteisėti, nepagrįsti ir naikintini. Kreditorių komiteto nutarimais buvo siekiama sudaryti sąlygas turtą parduoti su kreditorių komiteto nariais (Vičiūnų grupe) susijusiam pirkėjui už mažesnę kainą, nei reali turto vertė, kas ir įvyko nutarus turtą parduoti AB „Vievio paukščiai“ už dvigubai mažesnę kainą, nei turto vertės ataskaitoje nurodyta reali šio turto rinkos vertė.

318.5.

32Teismas ignoravo aplinkybę, kad pareiškėjas su savo partneriais iš užsienio valstybių išreiškė ketinimą įsigyti bendrovės turtinį kompleksą už ženkliai didesnę (beveik trimis milijonais eurų) kainą, nei turtą nutarta parduoti AB „Vievio paukščiai“. Teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones bei tokią nutartį leisdamas vykdyti skubiai, sudarė galimybę kuo greičiau perleisti bendrovės turtinį kompleksą už neprotingai mažą kainą su Vičiūnų grupe susijusiai įmonei.

339.

34Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorė UAB „VALEKSA“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

359.1.

36Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikė asmuo, kurio procesinis teisių perėmimas nėra įvykęs – 2018 m. vasario 23 d. nutartis, patvirtinanti procesinį teisių perėmimą, UAB „Novakopa“ teisių perėmėjui V. D. teikiant 2018 m. kovo 1 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui šiuo klausimu priimant nutartį, dar nebuvo įsiteisėjusi.

379.2.

38Ieškinio (pareiškimo, skundo) prima facie pagrįstumo sąlyga yra būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

399.3.

40Pareiškėja UAB „Novakopa“ nevykdė savo, kaip kreditorės, pareigos periodiškai domėtis bankroto proceso eiga ir per metus nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad bankroto proceso eiga jai taptų žinoma. Pareiškėjo nurodoma data nėra data, kai viešai pasirodė pirmoji informacija apie BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sprendimus. Konkurencijos taryboje pranešimas apie koncentraciją UAB „Vievio paukščiai“ įsigyjant visą BAB „Vievio paukštynas“ priklausantį turto kompleksą buvo gautas 2017 m. lapkričio 7 d. Apie gautą pranešimą 2017 m. lapkričio 7 d. buvo paskelbta Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Informaciniai pranešimai apie AB „Vievio paukščiai“ ketinimus įsigyti BAB „Vievio paukštynas“ turtinį kompleksą buvo pasirodę ir kituose internetiniuose šaltiniuose: „Groward Group“ ketina įsigyti Vievio paukštyną“ – 2017 m. lapkričio 7 d. skelbta interneto portale www.15min.lt., „Groward Group“ nori pirkti Vievio paukštyno turtą“ – 2017 m. lapkričio 8 d. skelbta interneto portale www.vz.lt. Taigi, pareiškėjas, net ir pats aktyviai nesidomėdamas BUAB „Vievio paukštynas“ bankroto procedūra, negalėjo tik 2018 m. vasario 7 d. sužinoti apie skundžiamus nutarimus – ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas skundui pateikti yra praleistas.

419.4.

42Pareiškėjas nei su prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų, kurie, atlikus preliminarų skundo vertinimą, patvirtintų skundžiamų nutarimų ydingumą. Pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, kad jo nurodoma beveik 20 mln. Eur turto kaina laikytina ekonomiškai pagrįsta ir yra rinkos kaina, o kaina, kuri patvirtinta 2017 m. gegužės 19 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimu, yra akivaizdžiai ekonomiškai nepagrįsta ir rinkoje būtų galima gauti didesnę sumą. Pareiškėjas apsiriboja deklaratyviais teiginiais dėl kainos, nepateikia nė vieno įrodymo, kuris pagrįstų, kad kaina turėjo būti didesnė nei 10 mln. Eur. Atskirajame skunde pareiškėjo teisių perėmėjas nurodo, kad jis išreiškė ketinimą su nežinomais partneriais iš užsienio įsigyti turtinį kompleksą už ženkliai didesnę sumą. Šis deklaratyvus ir abejotinos vertės pasiūlymas buvo pateiktas tik teismui šio ginčo metu, todėl negali būti laikomas įrodymu, kad nutarimuose nustatyta turtinio komplekso pardavimo kaina nėra ekonomiškai pagrįsta.

439.5.

44Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek BAB „Vievio paukštynas“, tiek turtinio komplekso įgijėja UAB „Vievio paukščiai“ neišvengiamai patirtų žalą, galiausiai nukentėtų ir BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai. Šiuo metu skundžiami kreditorių komiteto nutarimai faktiškai jau yra įgyvendinti ir turtinį kompleksą faktiškai valdo bei prižiūri UAB „Vievio paukščiai“. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, turtinio komplekso įgijėja, negalėdama užbaigti šio turto įgijimo procedūrų ir dėl sudarytų kliūčių neturėdama galimybės pradėti turtinį kompleksą pilnavertiškai naudoti savo komercinėje veikloje, gali apskritai prarasti suinteresuotumą įgyti šį turtą. UAB „Vievio paukščiai“ (turto įgijėja) patirtų nuostolius, susijusius ne tik su faktiniu turtinio komplekso išlaikymu, bet ir su itin sudėtingomis turtinio komplekso įsigijimo procedūromis, kurios galiausiai taip ir nebūtų užbaigtos. BAB „Vievio paukštynas“ žala pasireikštų tikėtinu sugrąžinto turtinio komplekso rinkos kainos nuvertėjimu. Tokiu atveju neišvengiamai nukentėtų ir BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai, nes turto, iš kurio turi būti tenkinami jų reikalavimai, vertė sumažėtų, kadangi būtų sumažėjusi jo paklausa, ir apskritai neaišku, ar atsirastų kitas tokio turto pirkėjas. V. D. nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių jo finansines galimybes įsigyti Vievio paukštyno turtinį kompleksą, todėl V. D. teiginiai apie planuojamą jo įsigijimą yra visiškai deklaratyvūs ir neįrodyti.

459.6.

46V. D. piktnaudžiauja turimomis teisėmis, nes prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismui pateikė faktiškai siekdamas kitų tikslų, nei deklaruoja skunde bei prašyme. V. D. tikrasis interesas ir tikslas yra ne jo finansinio reikalavimo patenkinimas bankroto procedūroje, o siekis įsigyti visus finansinius reikalavimus, atitinkamai – visą BAB „Vievio paukštynas“. V. D. siekia ne kreditoriaus teisių įgyvendinimo, o sutrikdyti bankroto procedūrą ir perimti BAB „Vievio paukštynas“ turtinį kompleksą arba kitaip pasipelnyti BAB „Vievio paukštynas“ sąskaita. Šiuos tikslus atskirajame skunde patvirtina ir pats V. D..

4710.

48Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Vičiūnų grupė“ prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad palaiko atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytą poziciją.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5011.

51Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, pasinaikinus ankstesniąją teismo nutartį, buvo atsisakyta byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų. Pagrindų peržengti skundo ribas ir absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 338, 320 straipsniai).

5212.

53Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, pareiškėjo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

5413.

55Lietuvos teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien tik ieškovo kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aplinkybes, kad konkrečiu atveju gali kilti grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašantis asmuo. Teismų praktikoje taip pat akcentuojama proporcingumo principo svarba taikant laikinąsias apsaugos priemones, t. y. būtinybė teismui atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, taip pat ir į padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

5614.

57Vertinant pirmąją iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – preliminarų ieškinio pagrįstumą, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais, tačiau toks ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. jau šioje stadijoje suformuluojant teismo kategorišką atsakymą dėl pateiktų įrodymų patikimumo ir (ar) pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-127-516/2017). Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti ar, atitinkamai, panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

5815.

59Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo sprendė konstatavęs būtent pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškinio (skundo) prima facie pagrįstumo, nebuvimą, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas skundą dėl kreditorių komitete priimtų nutarimų pateikė galimai praleidęs įstatyme nustatytą skundo pateikimo terminą; kad BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo procedūra jau yra įvykusi ir pareiškėjas savo turima teise dalyvauti bankroto administratorės organizuotose BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo procedūrose nepasinaudojo, o su skundu nebuvo pateikti jokie įrodymai, pagrindžiantys skundžiamų nutarimų preliminarų ydingumą.

6016.

61Teismų praktikoje pažymėta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas negali konstatuoti tikėtino ieškinio nepagrįstumo dėl senaties termino praleidimo. Pirma, teismas negali taikyti ieškinio senaties savo iniciatyva (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalis), o klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu dar paprastai nėra žinoma atsakovo pozicija (ar atsakovas reikalaus atmesti ieškinį dėl senaties termino praleidimo); antra, tarp šalių gali kilti ginčas dėl ieškinio senaties termino eigos pradžios; trečia, ieškinio senaties terminas gali būti atnaujintas. Taigi, ieškinio senaties termino praleidimas/nepraleidimas ir iš to kylančios teisinės pasekmės gali būti konstatuotas tik visapusiškai išnagrinėjus visas konkrečios bylos aplinkybes, o ne preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015, 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1595-186/2016). Atsižvelgdamas į tai apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išvadą dėl pateikto skundo preliminaraus nepagrįstumo darė remdamasis iš esmės tik skundo pateikimo galimai praleidus įstatyme nustatytą (senaties) terminą aplinkybe.

6217.

63Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja pakankamai akivaizdžios apelianto skundo dėl kreditorių komiteto nutarimų nepagrįstumo aplinkybės, leidžiančios teismui jau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo sprendimo metu konstatuoti tikėtiną skundo nepagrįstumą – skundo reikalavimas materialiniu teisiniu aspektu yra galimas, skundo faktinis pagrindas suformuluotas, pateikti jį pagrindžiantys paaiškinimai, taigi, bylos nagrinėjimo iš esmės metu pasitvirtinus skundo faktinį pagrindą sudarančioms aplinkybėms, pareikšti reikalavimai galėtų būti tenkinami ir jie sukeltų atitinkamas teisines pasekmes. Priešingai nei skundžiama nutartimi nustatė pirmosios instancijos teismas, aptariamoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (preliminarus pareiškėjo skundo pagrįstumas), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja.

6418.

65Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs preliminarų apelianto skundo nepagrįstumą, dėl kitos privalomosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimo nepasisakė ir šios sąlygos skundžiamoje nutartyje nevertino, taip pat nevertino ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atitikties proporcingumo principo reikalavimams. Tačiau, klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu nustačius, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių byloje (ne)taikymo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminaraus skundo pagrįstumo, nebuvimą, apeliacinės instancijos teismas pasisakys ir dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

6619.

67Kaip jau buvo minėta, egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017).

6820.

69Apeliantas savo pirmosios instancijos teismui teiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grėsmę galimai jam palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymui įrodinėjo tuo, kad BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius per skundo nagrinėjimo laikotarpį gali imtis veiksmų ir parduoti bendrovės turtą per maža kaina. Tačiau apeliantas nepagrindė, kad skundo nagrinėjimo metu pardavus ginčo turtą ir teismui priėmus apeliantui palankų procesinį sprendimą šio turto grąžinimas BAB „Vievio paukštynas“ nebūtų galimas, t. y. iš esmės neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų galima įvykdyti jam palankaus teismo procesinio sprendimo.

7021.

71Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju nuo skundžiamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimo yra praėję daugiau nei metai laiko, atsakovė BAB „Vievio paukštynas“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties panaikinimo nurodė, kad skundžiami kreditorių komiteto nutarimai iš esmės jau yra įgyvendinti, turtinį kompleksą faktiškai valdo bei prižiūri jo įgijėja UAB „Vievio paukščiai“, kuri, be kita ko, patiria ir šio turto išlaikymo išlaidas; tuo tarpu pareiškėjo skundas dėl atitinkamų kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo dar nėra išnagrinėtas net pirmosios instancijos teisme. Esant tokios aplinkybėms pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, neapibrėžtam laikui sustabdant jau daugiau nei metus laiko besitęsiančias baigiamąsias turto pardavimo procedūras, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų bei šalių interesų pusiausvyros principo.

7222.

73Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, nors pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai konstatavo preliminarų skundo nepagrįstumą, tačiau klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės išsprendė teisingai, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 328 straipsnis).

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. 2018 m. vasario 13 d. pareiškėja UAB „Novakopa“ kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi BAB „Vievio... 8. 3.... 9. 2018 m. kovo 1 d. nutartimi teismas iš dalies tenkino UAB „Novakopa“... 10. 4.... 11. Vilniaus apygardos teisme buvo gauti BAB „Vievio paukštynas“ bankroto... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 13 d. nutartimi, priėmęs BAB... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovė ir trečiasis asmuo atskiruosiuose skunduose... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, kad, nesant įrodytos vienos iš sąlygų, būtinų... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 8.... 22. Pareiškėjas V. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 23. 8.1.... 24. Teismas dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 25. 8.2.... 26. Aplinkybė, ar skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų pateiktas praleidus,... 27. 8.3.... 28. Skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų yra pateiktas nepraleidus ĮBĮ 24... 29. 8.4.... 30. Teismo teiginys dėl įrodymų nebuvimo yra akivaizdžiai neteisingas.... 31. 8.5.... 32. Teismas ignoravo aplinkybę, kad pareiškėjas su savo partneriais iš... 33. 9.... 34. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą BAB „Vievio paukštynas“... 35. 9.1.... 36. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikė asmuo, kurio procesinis... 37. 9.2.... 38. Ieškinio (pareiškimo, skundo) prima facie pagrįstumo sąlyga yra būtinoji... 39. 9.3.... 40. Pareiškėja UAB „Novakopa“ nevykdė savo, kaip kreditorės, pareigos... 41. 9.4.... 42. Pareiškėjas nei su prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei su... 43. 9.5.... 44. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek BAB „Vievio paukštynas“,... 45. 9.6.... 46. V. D. piktnaudžiauja turimomis teisėmis, nes prašymą taikyti laikinąsias... 47. 10.... 48. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. 11.... 51. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria,... 52. 12.... 53. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 54. 13.... 55. Lietuvos teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien tik ieškovo... 56. 14.... 57. Vertinant pirmąją iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų –... 58. 15.... 59. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas dėl laikinųjų apsaugos... 60. 16.... 61. Teismų praktikoje pažymėta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų... 62. 17.... 63. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje... 64. 18.... 65. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs preliminarų apelianto skundo... 66. 19.... 67. Kaip jau buvo minėta, egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo... 68. 20.... 69. Apeliantas savo pirmosios instancijos teismui teiktame prašyme dėl... 70. 21.... 71. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo... 72. 22.... 73. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 75. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....