Byla e2-621-769/2019
Dėl prievolės pripažinimo įvykdyta, trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., I. G., dalyvaujant ieškovės atstovams I. J., advokatui L. Z., trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovui L. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. Š. ieškinį atsakovui A. (A.) G. dėl prievolės pripažinimo įvykdyta, trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti, kad 2004 m. lapkričio 24 d. buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte įtvirtinta prievolė sumokėti 39 000,00 Lt (11 295,18 Eur) į atsakovo A. G. sąskaitą, esančią AB banke „Hansabankas“ (šiuo metu bankas Swedbank, AB), yra įvykdyta. Nurodė, kad iki 2004 m. pabaigos gyveno bute, esančiame ( - ). Klaipėdos miesto valdyba 1993 m. kovo 18 d. sprendimu Nr.135 nusprendė šį namą grąžinti jo buvusiam savininkui. 2004 m. lapkričio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybė išdavė valstybės garantiją Nr. 96 kompensuoti kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas. Butą, esantį ( - ), 2004-11-24 pirkimo- pardavimo sutarties pagrindu įsigijo iš A. G., kuriam atstovavo jo įgaliotas asmuo V. B.. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įsipareigojo buto kainą 39 000,00 Lt pervesti į atsakovo sąskaitą Nr.( - ), esančią AB banke „Hansabankas“, per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Atsakovas įsipareigojo pinigų gavimo faktą patvirtinti pakvitavimu notarų biure. 2016 metais ieškovės duktė ir rūpintoja I. J., lankydamasi VĮ Registrų centras sužinojo, jog Nekilnojamojo turto registre iki šiol yra įregistruotas įsiskolinimas A. G. už butą, esantį ( - ). Atsakovo surasti nepavyko, o jo įgaliotas atstovas V. B. telefonu pasakė, kad nieko neprisimena. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija negalėjo pateikti banko išrašų ir mokėjimo pavedimų kopijų, kadangi pasibaigus saugojimo terminui, jie buvo sunaikinti. Apie tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra sumokėjusi A. G. 39 000,00 Lt (11 295,18 Eur) netiesiogiai patvirtina Savivaldybės 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. AD1-1868 bei aplinkybė, jog į sūnaus J. Š. sąskaitą buvo pervestas 135 000,00 Lt kompensacijos likutis. 39 000,00 Lt sumokėjimą A. G. faktą turi patvirtinti iš banko “Swedbank“ AB gautina informacija bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pinigų mokėjimo rejestras.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas L. Z. paaiškino, kad prievolė pagal 2004-11-24 sutartį sumokėti 39000 Lt į atsakovo sąskaitą yra įvykdyta; ieškinys įrodytas rašytiniais įrodymais, yra dokumentai, kurie patvirtina, kad pinigai 33150 Lt buvo sumokėti ir pervesti į atsakovo sąskaitą, likusią sumą Savivaldybė sumokėjo į valstybės biudžetą, tai atitinka Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kadangi parduodant turtą trijų metų laikotarpyje nuo įsigijimo turėjo būti sumokėtas 15 proc. mokestis. Prašo ieškinį tenkinti ir pripažinti, kad prievolė yra įvykdyta, antrinės teisinės pagalbos išlaidas priteisti iš atsakovo, nes jis neįvykdė savo pareigos, nes pinigų gavimo fakto nepatvirtino notarų biure.

6Atsakovas A. (A.) G. atsiliepimo į ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), prašymų negauta, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame nurodė, kad 2004 metų banko išrašai jau yra sunaikinti, todėl pateikti pavedimo kopijų nėra galimybės. Atkreipė dėmesį, kad Savivaldybė atsakydama į pateiktą ieškovės atstovo prašymą dėl grąžintino namo ( - ), nuomininkui valstybės garantijos įvykdymo, kartu su 2017 m. kovo 1 d. raštu Nr. (4.28.)-R2-635 pateikė Savivaldybės administracijos pateiktą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. AD1-1868, kuriuo buhalterija buvo įpareigota pervesti pinigus į A. G. sąskaitą. Trečiasis asmuo prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

8Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas L. A. sutiko su ieškiniu ir ieškovės atstovo teismo posėdžio metu išdėstytais argumentais, prašo ieškinį dėl prievolės pripažinimo įvykdyta tenkinti, nurodęs, kad dėl susidariusios situacijos yra tiek buto pirkėjo, tiek pardavėjo kaltė, S. Š. ir A. G. yra giminaičiai, todėl turėjo galimybę susitarti ir be teismo.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdyba 1993-03-18 sprendimu Nr. 135 nusprendė grąžinti savininkui butą, esantį ( - ), kuriame gyveno ieškovė S. Š. (e.b.l. 4). 2004 m. lapkričio 24 d. sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovas A. G., atstovaujamas V. B., pardavė, o ieškovė S. Š. įsigijo butą, esantį ( - ) (e.b.l. 5-7). Butas parduotas už 39000 Lt; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsniu ir Klaipėdos miesto valdybos 1993-03-18 potvarkiu Nr.135 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo, Klaipėdos miesto savivaldybės išduota 2004-11-08 garantija nuomininkui, gyvenančiam savininkui grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute Nr. 96, įsipareigojo nekilnojamojo daikto kainą 39000 Lt pervesti į A. G. sąskaitą Nr.( - ), esančią AB banke „Hansabankas“, per 5 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo (Sutarties 2 punktas). 2004 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1868 nustatytas S. Š. kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidų kompensacijos dydis 174000 Lt; buhalterija įpareigota 39000 Lt pervesti į A. G. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Hansabankas“, kompensacijos likutį 135000 Lt pervesti į ieškovės sūnaus J. Š. sąskaitą Nr. ( - ); pajamų mokestį, išskaičiuotą nuo pajamų už turto pardavimą, sumokėti į biudžetą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka (e.b.l. 13). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2004-11-30 į atsakovo A. G. sąskaitą Nr.( - ) pervedė 33150 Lt (e.b.l. 58). 2019-03-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašte nurodyta, jog 2004-11-30 į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pervedė 5850 Lt (1697,28 Eur), paskirtyje nurodyta “pajamų mokestis už gyventojo parduotą turtą iš A. G., a.k. ( - ) (e. b.l. 78, 80).

13Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo pripažinti, kad prievolė pagal 2004 m. lapkričio 24 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sumokėti 39000 Lt į atsakovo sąskaitą yra įvykdyta pilnai.

14Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1dalis). Taigi, bet kuri pirkimo-pardavimo sutartis (tame tarpe ir nekilnojamojo turto) yra dvišalė, kurios abi šalys turi ir teisių, ir pareigų. Viena iš pagrindinių pardavėjo pareigų yra perduoti turtą kitai šaliai nuosavybės teise, o pirkėjo –jį priimti ir sumokėti nustatytą pinigų sumą. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prievolę įvykdė, perdavė nekilnojamąjį turtą- butą, esantį ( - ), ieškovės nuosavybėn. Remiantis 2004 m. lapkričio 24 d. buto pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis, sutartyje nustatytą 39000 Lt kainą už butą į atsakovo sąskaitą turėjo pervesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Sutarties 2 punktas). Byloje esantis AB „Swedbank“ sąskaitos išrašas patvirtina, jog 2004-11-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija į atsakovo sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank" (ankstesnis pavadinimas „Hansabankas“) pervedė 33150 Lt (e.b.l 58). Iš 2019-03-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto matyti, jog 2004-11-30 į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pervedė 5850 Lt (1697,28 Eur), paskirtyje nurodyta “pajamų mokestis už gyventojo parduotą turtą iš A. G., a.k. ( - ) Atsižvelgiant į tai, jog 2004 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1868 buhalterija buvo įpareigota pajamų mokestį, išskaičiuotą nuo pajamų už turto pardavimą, sumokėti į biudžetą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, darytina išvada, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija už butą iš viso sumokėjo nustatytą sumą,- 39000 Lt ( 33150 +5850). CK 6.123 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Prievolės vykdymas yra veiksmų, kurie yra prievolės dalykas atlikimas. Piniginės prievolės dalykas yra skolininko pareiga perduoti kreditoriui nustatytą pinigų sumą. Tiek ieškovės atstovas, tiek trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad dalis perkamo buto kainos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pervedė į valstybės biudžetą, kaip gyventojų pajamų mokestį, nes butas buvo parduotas nepraėjus įstatymo nustatytam terminui. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 33150 Lt už perkamą butą pervedimo atsakovui ir 5850 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai mokesčiams už parduotą turtą, A. G. neginčijus sumokėto pajamų mokesčio už parduotą turtą teisėtumo ir pagrįstumo, darytina išvada, kad piniginė prievolė pagal 2004 m. lapkričio 24 d. buto pirkimo-pardavimo sutartį yra įvykdyta tinkamai. Tačiau atsižvelgus į ieškinio reikalavimą,- pripažinti, kad 39000 Lt buvo pervesti į atsakovo sąskaitą, o bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog į atsakovo sąskaitą buvo pervesti tik 33150 Lt,- ieškinys tenkintinas iš dalies. Pripažintina, jog 2004 m. lapkričio 24 d. buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte įtvirtinta prievolė sumokėti 39 000,00 Lt (11 295,18 Eur) į atsakovo A. G. sąskaitą, esančią AB banke „Hansabankas“ (šiuo metu AB „Swedbank“), yra įvykdyta atsakovui A. G. sumokant 33150 Lt (9600,90 Eur), į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedant 5850 Lt (1697,28 Eur) pajamų mokesčio už A. G. parduotą turtą.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovei 2018-01-22 sprendimu suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, atleidžiant 100 proc. nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo į valstybės biudžetą. Už ieškinį mokėtinas 254 Eur žyminis mokestis. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinas 216 Eur žyminis mokestis valstybei. Byloje yra pateikta 2019-03-29 pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, iš kurios matyti, jog valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 234 Eur, kurios proporcingai patenkintų reikalavimų daliai,- 198,90 Eur, priteistinos iš atsakovo. Byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 10,74 Eur; jos, įvertinus susidarymo priežastis, ieškovei esant atleistai nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 5 dalies nuostatomis iš dalies nukrypstant nuo CPK 96 straipsnio 1,2,3, dalyse nustatytų taisyklių, į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo.

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18tenkinti ieškinį iš dalies.

19Pripažinti, jog 2004 m. lapkričio 24 d. buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte įtvirtinta prievolė sumokėti 39 000,00 Lt (11 295,18 Eur) į atsakovo A. (A.) G. sąskaitą, esančią AB banke „Hansabankas“ (šiuo metu AB „Swedbank“), yra įvykdyta sumokant A. G. 33150 Lt (9600,90 Eur), o į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedant 5850 Lt (1697,28 Eur) pajamų mokesčio už A. G. parduotą turtą.

20Priteisti iš atsakovo A. (A.) G., a.k. ( - ), į valstybės biudžetą 226,74 Eur (du šimtai dvidešimt šeši eurai 74 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į. k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660).

21Priteisti iš atsakovo A. (A.) G., a.k. ( - ), 198,90 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 90 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į. k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis- įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

22Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti, kad... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas L. Z. paaiškino, kad... 6. Atsakovas A. (A.) G. atsiliepimo į ieškinį teismo nustatytu terminu... 7. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė... 8. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdyba 1993-03-18 sprendimu... 13. Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo pripažinti, kad prievolė pagal 2004 m.... 14. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais,... 18. tenkinti ieškinį iš dalies.... 19. Pripažinti, jog 2004 m. lapkričio 24 d. buto, esančio ( - ), pirkimo –... 20. Priteisti iš atsakovo A. (A.) G., a.k. ( - ), į valstybės biudžetą 226,74... 21. Priteisti iš atsakovo A. (A.) G., a.k. ( - ), 198,90 Eur (vienas šimtas... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...