Byla 2YT-2642-805/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai A. V. K., jos atstovei advokatei Onai Barkauskienei, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims R. B., V. D. J., suinteresuotų asmenų VĮ Turto bankas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. B., V. D. J., VĮ Turto bankas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja A. V. K. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo rūmus, prašydama paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio J. T. K., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

5Pareiškėja pareiškime (b. l. 2-4) nurodė, kad jos sutuoktinis J. T. K. mirė ( - ) Po sutuoktinio mirties liko pastarojo ir pareiškėjos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įregistruotas butas su rūsiu, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ). J. T. K. turėjo dvi dukras: V. D. J., gimusią ( - ), ir R. B., gimusią ( - ), kurios įtrauktos suinteresuotais asmenimis šioje byloje. Po J. T. K. mirties nei ji pati, nei mirusiojo dukros dėl teisinio neišprusimo į notaro biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Marijampolės ( - ) notaro biure paveldėjimo byla dėl mirusio J. T. K. palikimo priėmimo neužvesta. Pareiškėja po savo sutuoktinio J. T. K. mirties šio palikimą priėmė faktiškai pradėdama valdyti mirusiojo turtą iš karto po jo mirties per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, t. y. ji pasiliko gyventi minėtame bute, esančiame ( - ), mokėjo mokesčius. Kitos galimybės įregistruoti nuosavybės teises į sutuoktinio palikimą pagal įstatymą nėra, todėl ji kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio J. T. K. mirties priėmė šio palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

6Pareiškėja A. V. K. teismo posėdyje prašė tenkinti pareiškimą, remdamasi jame nurodytais motyvais ir argumentais. Papildomai paaiškino, kad 2004 metais, gyvendama santuokoje su vyru, įsigijo butą ( - ). Jie pradžioje buvo sudarę bažnytinę santuoką, kurią vėliau įregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje. Nurodė, jog notarė patarė nekilnojamąjį turtą užrašyti abiejų sutuoktinių vardu po ½ dalį. Pareiškėja manė, kad po vyro mirties savaime viskas jai atiteks, todėl per trijų mėnesių terminą dėl palikimo priėmimo po sutuoktinio mirties pas notarą nesikreipė. Kai sužinojo, kad terminą palikimui pagal įstatymą priimti yra praleidusi, notarė patarė jai kreiptis į teismą. Minėtame bute po vyro mirties ji pasiliko gyventi, jame liko baldai ir kiti būtini daiktai, pareiškėja toliau viena mokėjo buto išlaikymo bei komunalinių paslaugų ir kitus mokesčius. Paaiškino, kad bute, esančiame ( - ), yra centrinis šildymas, butas kūrenamas Birštono katilinės pjuvenomis, už tiekiamą karštą ir šaltą vandenį atsiskaito paslaugos tiekėjui, butų ūkio tarnybai moka kaupimo lėšas. Nurodė, kad jokio kito paveldimo turto nėra, ji su velioniu vyru bendrų vaikų neturėjo, palikėjo dvi dukros iš pirmos santuokos, kurios šioje byloje yra suinteresuoti asmenys, pareiškimui neprieštarauja. Nurodė, kad palikėjo dukros padėjo jai išsivalyti langus, tačiau jame viena tvarkosi, savarankiškai apsidraudė butą. Paaiškino, jog vyras sirgo Alzhaimerio, Parkinsono ligomis, dvejus metus iki mirties savo noru gyveno ( - ) esančiuose ( - ). Vyras palaidotas ( - ), jos ir dukrų bei valdžios skirtomis lėšomis.

7Pareiškėjos A. V. K. atstovė advokatė Ona Barkauskienė teismo posėdyje pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, remdamasi pareiškime nurodytais motyvais ir argumentais.

8Suinteresuotas asmuo R. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį proceso dalyvis informuotas tinkamai(b. l. 49, 52), prašymo atidėti bylos nagrinėjimam nepateikė, todėl byla išnagrinėta suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Suinteresuotas asmuo R. B. per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareiškimą, procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas apie suinteresuoto asmens teisę per 20 dienų pateikti atsiliepimą į pareiškimą įteikti tinkamai (b. l. 20, 34).

9Suinteresuotas asmuo V. D. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį proceso dalyvis informuotas tinkamai (b. l. 50, 52), prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant (b. l. 45), todėl byla išnagrinėta suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Suinteresuotas asmuo V. D. J. pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka (b. l. 45).

10Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį proceso dalyvis informuotas tinkamai(b. l. 52), prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui (b. l. 36-37), todėl byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktame atsiliepime (b. l. 36-37) nurodė, jog tuo atveju, jei pareiškėja teismui pateiks įrodymus, patvirtinančius prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kuriuos teismas pripažins pagrįstais ir išsamiais, neprieštaraus prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

11Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį proceso dalyvis informuotas tinkamai(b. l. 52), prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant VĮ Turto bankas atstovui (b. l. 41-42), todėl byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateiktame atsiliepime (b. l. 41-42) nurodė, jog, teismui įsitikinus, kad pareiškėja priėmė palikėjo palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, neprieštaraus, jog būtų nustatytas prašomas juridinis faktas.

12Liudytoja V. L., pareiškėjos kaimynė, gyvenanti gretimoje gatvėje, paaiškino, kad gerai pažinojo pareiškėjus, tame tarpe ir pareiškėjos sutuoktinį, kuris buvo geras žmogus. Daugel metų gyveno kaimyniškai, žino, kad jiedu bendrų vaikų neturėjo. Prisimena, kad K. mirė ( - ) A. po vyro mirties viena gyvena vieno kambario bute ( - ), moka mokesčius, juo rūpinasi. Paaiškino, kad atvažiuoja mirusiojo dukros aplankyti pareiškėjos. Nurodė, kad kurį laiką abu sutuoktiniai buvo išvykę gyventi į ( - ), toks buvo jų sprendimas, tačiau, mirus vyrui, pareiškėja sugrįžo gyventi į ( - ). Nurodė, kad Albina rūpinosi laidotuvėmis.

13Liudytojas A. J., pažįstas pareiškėją nuo buto įsigijimo, kaip asmuo atlikęs remonto darbus, patvirtino, jog darė minėtame bute remontą, Kaune „Senukuose“ pirko medžiagas. Žino, kad K. mirė ( - ). Liudytojas paaiškino, kad po vyro mirties pareiškėja gyvena tuose pačiuose namuose, su ja iki šiol bendrauja, turi reikiamus įrankius, todėl, atsiradus santechnikos ar kitiems gedimams, pareiškėjos paprašytas juos sutvarko. Pareiškėja viena namuose tvarkosi.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos A. V. K. sutuoktinis J. T. K., su kuriuo santuoka Kauno miesto civilinės metrikacijos biure įregistruota ( - ), mirė ( - ) (b. l. 5, 6). J. T. K. mirė būdamas susituokęs, jo sutuoktinė nurodyta A. V. K., vaikai: V. D. J. ir R. B. (b. l. 9, 12, 13, 14, 15). Iš Marijampolės ( - ) notaro biuro pažymos matyti, jog notaro biure J. T. K. palikimo paveldėjimo byla nepradėta (b. l. 8). Pareiškėjos pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad mirusiojo J. T. K. mirties dieną jo ir pareiškėjos vardu kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė buvo registruotas nekilnojamasis turtas: butas su rūsiu (unikalus numeris ( - )), esantis ( - ) (b. l. 10). Pažymoje apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą nurodyta, kad J. T. K. nuo 2007 m. spalio 11 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. buvo deklaravęs gyvenamąją vietą adresu ( - ), o nuo 2014 m. balandžio 3 d. jo deklaruota gyvenamoji vieta buvo adresu ( - ) (b. l. 11). Iš pateiktų sąskaitų, mokėjimo nurodymų ir kvitų matyti, kad A. K. vardu sumokėti 2017 m. kovo, balandžio mėnesių buto ( - ) mokesčiai: AB „ESO“ už tiektą elektros energiją (b. l. 16, 19), UAB „Birštono šiluma“ už karšto vandens tiekimo ir šildymo paslaugas (b. l. 16), UAB „Birštono vandentiekis“ už vandenį (b. l. 16, 18, 21), „Lietuvos dujų tiekimas“ už sunaudotas dujas (b. l. 16, 17, 20) bei sumokėti mokesčiai UAB „Prienų butų ūkis“ (b. l. 16).

17Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes, konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą. Pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

18Paveldėjimas – tai mirusiojo asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba testamentą. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Ar įpėdinis priėmė palikimą, svarbiausią reikšmę turi įpėdinio valios priimti palikimą išreiškimas, o ne jos įforminimas. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad notaro biure paveldėjimo byla į J. T. K. palikimą nepradėta, paveldėjimo teisės liudijimai nei pareiškėjai, nei kitiems asmenims neišduoti. Iš pareiškėjos pareiškimo (b. l. 2-4), jos pačios bei liudytojų V. L. ir A. J. paaiškinimų teismo posėdžio metu ir bylos medžiagos matyti, kad A. V. K. po sutuoktinio J. T. K. mirties priėmė jo palikimą: ji po sutuoktinio J. T. K. mirties ( - ) liko gyventi jos ir mirusio sutuoktiniu vardu bendrosios jungtinės nuosavybės teise registruotame bute, esančiame ( - ), jame tebegyvena iki šiol, naudojosi jai ir sutuoktiniui iki šio mirties priklausiusiais daiktais, mokėjo komunalinius mokesčius už butą, t. y. save laikė mirusiajam sutuoktiniui iki šio mirties priklausiusio turto paveldėtoja ir savininke, minėtu turtu naudojosi kaip savo turtu. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios paneigtų ar darytų nepatikimus šiuos pareiškėjos bei liudytojų žodinius paaiškinimus dėl mirusiojo palikimo priėmimo. Bylos nagrinėjimo metu pareiškime nurodytos aplinkybės ir pačios pareiškėjos bei liudytojų paaiškinimai dėl pareiškėjos veiksmų pradėjus faktiškai valdyti po sutuoktinio mirties likusį turtą buvo vienodi, nuoseklūs ir logiški. Įrodymų vertinimo prasme nėra pagrindo jų vertinti kaip nepatikimų, turinčių suinteresuotumą bylos baigtimi ar pan., ir jais nesivadovauti.

20Teismo vertinimu, byloje ištirti duomenys suponuoja išvadą, kad pareiškėja tuoj po ( - ) mirusio savo sutuoktinio J. T. K. mirties priėmė mirusiojo turtą, jį valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo J. T. K. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

22Valstybė šioje byloje patyrė 11,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pareiškėjai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. ( - ), suteikta 100 procentų garantuojama antrinė teisinė pagalba. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų siuntimu iš pareiškėjos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 79, 88, 93, 96 straipsniai).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

24Pareiškimą tenkinti.

25Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo tikslu, kad A. V. K., asmens kodas ( - ) po J. T. K., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), mirties ( - ) priėmė palikimą, pradėjusi jį faktiškai valdyti.

26Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja A. V. K. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo rūmus, prašydama... 5. Pareiškėja pareiškime (b. l. 2-4) nurodė, kad jos sutuoktinis J. T. K.... 6. Pareiškėja A. V. K. teismo posėdyje prašė tenkinti pareiškimą, remdamasi... 7. Pareiškėjos A. V. K. atstovė advokatė Ona Barkauskienė teismo posėdyje... 8. Suinteresuotas asmuo R. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 9. Suinteresuotas asmuo V. D. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 10. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 11. Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 12. Liudytoja V. L., pareiškėjos kaimynė, gyvenanti gretimoje gatvėje,... 13. Liudytojas A. J., pažįstas pareiškėją nuo buto įsigijimo, kaip asmuo... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos A. V. K. sutuoktinis J. T. K., su... 17. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes, konstatuotina, kad... 18. Paveldėjimas – tai mirusiojo asmens turtinių teisių, pareigų ir kai... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad notaro biure paveldėjimo byla į J. T. K.... 20. Teismo vertinimu, byloje ištirti duomenys suponuoja išvadą, kad pareiškėja... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis... 22. Valstybė šioje byloje patyrė 11,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 24. Pareiškimą tenkinti.... 25. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo tikslu, kad A. V.... 26. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...