Byla 2-12603-730/2011
Dėl nuostolių, netesybų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AS ,,Danske Bank“, veikiančio per A/S „Danske Bank“ Lietuvos filialą, atstovaujamo adv. pad. Kazimiero Karpickio, ieškinį atsakovei L. Š. dėl nuostolių, netesybų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 696,96 Lt skolos, 11,00 Lt palūkanų, 1232,04 Lt delspinigių, 9,5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (70,00 Lt žyminio mokesčio ir 968,00 Lt išlaidų advokato pagalbai, 286,51 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų). Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant 2006-08-02 vartojimo kredito sutarties Nr. VK3036060350, ieškovui padaryti 1904,00 Lt nuostolių.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovas pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2006-08-02 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. VK3036060350, pagal kurią pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2000,00 Lt sumos kreditas, gaunant 9,5 procentų dydžio metinių palūkanų, o atsakovė sutarties 10 punktu įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Sutarties 1 punkte šalys susitarė, kad atsakovė visą kreditą grąžins iki 2011-09-17. Pagal sutarties 12 punktą, sutartyje numatytos palūkanos skaičiuojamos anuiteto principu, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – 30 dienų skaičius. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo, sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,15 procentų dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (sutarties 25 punktas). Atsakovės, jai nevykdant tarp šalių sudaryta sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, susidaręs įsiskolinimas ieškovui yra jų 696,96 Lt skolos, 11,00 Lt palūkanų.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovas įgijo pareigą suteikti atsakovei kreditą, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovas savo sutarties pagrindu atsiradusių įsipareigojimų nevykdė. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tarp šalių sudarytose sutartyse numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytų sutarčių pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdama sutartimi prisiimtas prievoles. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas atsakovei taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, tai yra ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas. (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį , teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis beveik du kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,15 dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 188,18 Lt (696,96*0,15 %*180 dienų = 188,18 Lt) delspinigių.

9Ieškovui iš atsakovės yra pagrindas priteisti 9,5 procentų metinių sutartinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo 2011-08-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui rašytiniais įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 70,00 Lt žyminio mokesčio, 968,00 Lt išlaidų advokato pagalbai, 286,51 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų, viso 1324,51 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi yra patenkinta 46,19 procentų ieškovo reikalavimų, iš atsakovės priteistina 611,79 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės L. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Taikos pr. 50 - 54, Klaipėdoje,

14696,96 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt šešis Lt 96 ct) skolos, 11,00 Lt (vienuolika Lt 00 ct) palūkanų, 188,18 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis Lt 18 ct) delspinigių, viso 896,14 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Lt 14 ct),

159,5 procentų dydžio metines sutartines palūkanas už 896,14 Lt (aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių Lt 14 ct) sumą, skaičiuojant nuo 2011-08-19 iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos,

16611,79 Lt (šešis šimtus vienuolika Lt 79 ct) bylinėjimosi išlaidų

17ieškovui A/S „Danske Bank“, veikiančiam per A/S „Danske Bank“ Lietuvos filialą, esančiam Saltoniškių g. 2, Vilniuje, įmonės kodas 301694694, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT61 7400 0901 0002 4816.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai