Byla 2S-802-656/2013
Dėl iškeldinimo, skolos ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Prustitas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PRUSTITAS“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl iškeldinimo, skolos ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „PRUSTITAS“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus aidai“, kuriuo prašo pripažinti UAB „Vilniaus aidai“ 2012 m. lapkričio 20 d. raštu įformintą 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, sudarytos tarp UAB „PRUSTITAS“ ir UAB „MARKUČIAI“, kurios teises ir pareigas pagal šią sutartį perėmė UAB „Vilniaus aidai“, nutraukimą neteisėtu; įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti visus iš 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 kylančius įsipareigojimus; priteisti iš atsakovo 143966,01 Lt nuomojamo turto pagerinimo išlaidų.

4Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „PRUSTITAS“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų: 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų ir 544,95 kv. m. ploto patalpų armatūros ceche, esančių Paplaujos g. 7, Vilniuje; iš UAB „PRUSTITAS“ priteisti 7.178,98 Lt įsiskolinimą už 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų nuomą pagal nuomos sutartį, 2.883,87 Lt delspinigių, 150.340,81 Lt atsakovo nuostolių, 7.545,83 Lt nuomos mokestį už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki patalpų atlaisvinimo dienos, 7,51 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas priešieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti areštą ieškovo turtui. Nurodė, kad ieškovo balansas už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 rodo jo faktinį nemokumą; ieškovas savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi; ieškovo sunkią finansinę padėtį patvirtina ir mokėjimų pagal nuomos sutartį istorija. Be to, priešieškiniu reikalaujama suma yra ženkli ir egzistuoja reali rizika, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies.

8Teismas nutarė 167.949,49 Lt sumoje areštuoti ieškovo UAB „PRUSTITAS“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti turtines teises, pinigines lėšas, esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su atsakovu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams.

9Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgęs į tai, kad priešieškinyje nurodytos aplinkybės tikėtinai pagrįstos, o atsakovo prašoma priteisti suma yra didelė, kas gali padidinti galimai palankaus atsakovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismo vertinimu, byloje esantys įrodymai patvirtina sunkią ieškovo UAB „PRUSTITAS“ finansinę padėtį.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Ieškovas UAB „Prustitas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti.

12Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

  1. Priešieškinis yra prima facie nepagrįstas, atsakovui siekiant procesinėmis priemonėmis pakenkti ieškovui.
  2. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neekonomiškos ir neproporcingos.
  3. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovo turtinė padėtis yra gera.
  4. Nutartis priimta pažeidžiant procesines teisės normas, nes nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimta nepranešus ieškovui.

13Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimu prašo skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė:

  1. Priešieškinis yra pagrįstas.
  2. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos, priimtos atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.
  3. Nesutiko su atskirojo skundo atgumentu, kad priešieškinis yra pateiktas tik siekiant sukurti tariamą reikalavimo teisę. Atsakovo tvirtinimu, ieškovas atskirajame skunde pasisako tik dėl priešieškinio reikalavimų, kuriais prašoma priteisti įsiskolinimus. Kiti reikalavimai neginčijami.
  4. Nesutiko, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai patvirtina gerą ieškovo finansinę padėtį. Nesutiko, kad ieškovas laiku moka nuomos mokesčius, nes yra susidaręs įsiskolinimas.
  5. Ieškovo cituojama teismų praktika dėl CPK normų taikymo skundžiamai nutarčiai nėra reikšminga.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jie tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (priešieškinio) reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad priešieškinis pareikštas tik siekiant procesinėmis priemonėmis pakenkti ieškovui ir yra prima facie nepagrįstas. Šią aplinkybę paneigia jau po atskirojo skundo padavimo šalių sudaryta taikos sutartis dėl dalies priešieškinio reikalavimų (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Kiti priešieškinio reikalavimai pagrįsti pateiktais įrodymais ir paskaičiavimais, dėl ko teismas juos pripažįsta prima facie pagrįstais. Pastebėtina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiek ieškinio, tiek priešieškinio materialiniai reikalavimai nėra įvertinami, tai sprendžiama tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Preliminarus pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui.

20Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas kilęs dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010). Tačiau sprendžiant ar ieškinio (priešieškinio) suma didelė šaliai, kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansinį pajėgumą, t.y., ar jam ieškinio (priešieškinio) suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat su šalies įsipareigojimais, yra didelė.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, priešieškinis pareikštas dėl 167.949,49 Lt sumos, kas pagal teismų praktiką laikytina didele suma. Ieškovas savo gerą finansinę padėtį įrodinėja jo nuo 2012 m. spalio mėnesio vykdytais mokėjimais atsakovui pagal nuomos sutartį. Tačiau, teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės neatskleidžia ieškovo finansinės padėties, juo labiau, kad šios aplinkybės ginčijamos kitos šalies. Ieškovas su atskiruoju skundu nepateikė jo 2012-2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentų – balanso, pelno – nuostolių ataskaitos, t.y. nepagrindė dabartinės jo finansinės padėties (CPK 178 str.). Tuo tarpu Juridinių asmenų registrui teiktas 2011 metų balansas nepatvirtina buvusios geros įmonės turtinės padėties. Atvirkščiai, įmonės balansas bylojo apie galimą įmonės nemokumą (įmonė turto turėjo 938.046 Lt, o mokėtinos sumos siekė 3.470.456 Lt). Aptarti duomenys leidžia daryti išvadą, kad 167.949,49 Lt suma ieškovui yra didelė, sudaranti pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

22Teismas taip pat atmeta atskirojo skundo argumentą, kad atsakovo patalpose sumontuotos ieškovui priklausančios staklės, kurių vertė daugiau negu 430.000 Lt, yra patikimas garantas būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismui nepateikti duomenys apie minėto turto vertę bei duomenys ar nurodytas turtas yra likvidus.

23Atsižvelgiant į aptartą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones priešieškinio reikalavimams užtikrinti. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė, kad pritaikytos priemonės būtų neproporcingos.

24Teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad nutartis priimta pažeidžiant procesines teisės normas, nes nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimta nepranešus ieškovui. CPK 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Taigi minėta teisės norma imperatyviai nenustato teismui pareigos apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pranešti kitai šaliai. Tai paliekama spręsti teismo nuožiūra.

25Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „PRUSTITAS“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus... 4. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo... 5. Atsakovas priešieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti areštą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nutarė 167.949,49 Lt sumoje areštuoti ieškovo UAB „PRUSTITAS“... 9. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgęs į tai, kad... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Ieškovas UAB „Prustitas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 12. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Priešieškinis... 13. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimu prašo skundžiamą Vilniaus... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 19. Teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad priešieškinis... 20. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, priešieškinis pareikštas dėl 167.949,49... 22. Teismas taip pat atmeta atskirojo skundo argumentą, kad atsakovo patalpose... 23. Atsižvelgiant į aptartą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 24. Teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad nutartis priimta pažeidžiant... 25. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti...