Byla B2-684-565/2018
Dėl BUAB ,,Property management“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB ,,Property management“ bankroto administratorės UAB ,,Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens prašymą dėl BUAB ,,Property management“ veiklos pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškelta UAB „Property management“ bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB ,,VAPB“. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartimi BUAB ,,Property management“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartimi bankroto administratorė UAB „VAPB“ atstatydinta iš BUAB „Property management“ bankroto administratorės pareigų, BUAB ,,Property management“ bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratoriai“.

3Bankroto administratorės UAB ,,Pajūrio administratoriai“ įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl BUAB ,,Property management“ veiklos pabaigos. Nurodė, jog atliko visus veiksmus, susijusius su BUAB ,,Property management“ bankroto byla, reikalingus likviduojant bankrutavusią įmonę.

4Prašymas tenkinamas.

5Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros, todėl prašo teismo priimti sprendimą dėl BUAB ,,Property management“ pabaigos.

6ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, kad nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

7Bankroto administratorė nurodė, jog vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartį, kuria patvirtinta BUAB „Property management“ debitorinių skolų pardavimo tvarka ir kainos, vykdė debitorinių skolų pardavimus: 1) 2018-06-01 ir 2018-06-04 buvo skelbtos debitorinių skolų I-osios viešosios varžytynės (varžytynių Nr. 155103, 155163). Turtas neparduotas, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis; 2) 2018-07-13 skelbtos II-osios debitorinių skolų viešosios varžytynės (varžytynių Nr. 157119, 157120). Turtas neparduotas, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Nepardavus turto dvejose varžytynėse, debitorinės skolos buvo pardavinėjamos laisvu pardavimo būdu, apie pardavimus skelbiant internetinėse svetainėse: www.rinka.lt, www.plius.lt, www.dedu.lt, www.nemokami-skelbimai.lt, www.plius.lt. Nepardavus V. K. (Ukraina) ir EOOD Augusti 2 (Bulgarija) skolų, 2018-08-24 turto nurašymo aktu, debitorinės skolos nurašytos. Šias aplinkybes patvirtina bankroto administratorės pateiktas 2018-08-24 BUAB „Property management“ turto nurašymo aktas (T.IV. b.l. 150).

8Iš teismui pateikto 2018 m. rugsėjo 11 d. BUAB ,,Property management“ likvidacinio balanso bei likvidacinio akto matyti, kad BUAB ,,Property management“ turto ir piniginių lėšų neturi (T.IV. b.l. 147-149).

9Bankroto administratorė teismui pateikė 2018 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymą Nr. (38-14)-VR-l.7-3194, kurioje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra duomenų neturi, kad bankrutuojančioje UAB „Property management“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (T.IV., b.l. 151).

10Bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis). Teismas nenustatė, jog BUAB ,,Property management“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti likę kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, VĮ Registrų centras duomenimis registruoto turto neturi, VĮ Regitra duomenimis neturi transporto priemonių, įmonės mokumas neatstatytas. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad teisminių ginčų susijusių su BUAB ,,Property management“ kituose teismuose nėra.

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. teisėjos rezoliucija bankroto administratorė buvo įpareigota apie 2018 m. spalio 15 d. paskirtą teismo posėdį dėl BUAB ,,Property management“ veiklos pabaigos informuoti visus įmonės kreditorius. Bankroto administratorė teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog BUAB ,,Property management“ kreditoriai apie teismo posėdį informuoti tinkamai (T.IV. b.l. 159-164).

122018 m. spalio 15 d. BUAB ,,Property management“ bankroto byloje užregistruotas kreditorės UAB ,,Plf Baltic“ pranešimas, kuriuo kreditorė nesutinka su BUAB ,,Property management“ bankroto byloje atliktais administratoriaus veiksmais ir prašo teismo išreikalauti iš bankroto administratoriaus ir pateikti kreditoriams: 1) prokuroro patvirtintą sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl debitoriaus Bulgarijos Respublikos įmonės EOOA AUGUSTI 2, kurios debitorinė skola yra 594 163,87 Eur; 2) prokuroro patvirtintą sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl debitoriaus V. K., Ukrainos Respublikos pilietės, kurios debitorinė skola yra 91 660,39 Eur; 3) ataskaitą dėl debitorinių reikalavimų buvusiems įmonės akcininkams ir vadovui dėl žalos kreditoriams padarymo; įmonės likvidacinį balansą; pateikti kreditoriams tvirtinti administratoriaus darbų atlikimo sąmatą; pateikti kreditoriams pilną administratoriaus darbo ataskaitą su dokumentų datomis, sumomis, ir dokumentų paminėtų ataskaitoje kopijas (pareiškimus prokuratūrai) dėl debitorių, patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus ir t.t.). Nurodė, jog 2018 m. balandžio 20 d. vyko pakartotinis BUAB ,,Property management“ kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo trys klausimai, tai yra dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymo; dėl debitorinių skolų pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo; dėl įmonės veiklos pabaigos. Teigia, jog administratorius netinkamai atliko savo pareigas, nei vienas iš minėtų klausimų nebuvo priimtas, todėl kreditorė negali nuspręsti ar nėra galimybės kreditoriams atgauti skolų ir ar galima pabaigti įmonę.

13Iš bylos duomenų nustatyta, jog bankroto administratorius teismo prašė patvirtinti BUAB ,,Property management“ debitorinių skolų pardavimo tvarką, kadangi didžiausias įmonės kreditorius UAB ,,Plf Baltic“ nuolat balsuoja prieš administratoriaus pasiūlytą debitorinių skolų pardavimo tvarką, nenurodant pagrįstų argumentų ir taip vilkinant įmonės bankroto procedūrą. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi buvo patvirtinta BUAB ,,Property management“ debitorinių skolų pardavimo tvarka ir kainos (T.IV. b.l. 141-142). Bylos duomenys patvirtina, jog UAB ,,Plf Baltic“ apie teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiama dėl BUAB ,,Property management“ debitorinių skolų pardavimo, buvo informuota tinkamai (T.IV. b.l. 136-138). Taip pat byloje yra duomenys, jog administratorius kreditorei teikė ataskaitų kopijas, išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, bei paaiškinimus į kreditorės pateiktus klausimus (T.IV. b.l. 128-129).

14Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad UAB ,,Plf Baltic“ nebuvo tinkamai informuota apie bankroto proceso eigą, priešingai, kreditorė turėjo galimybę su visais bankroto administratoriaus parengtais dokumentais susipažinti, balsuoti kreditorių susirinkimuose, tačiau sistemingai balsavo prieš bankroto administratoriaus teiktus siūlymus kreditorių susirinkimuose. Minėta, jog BUAB ,,Property management“ bankroto byla iškelta 2009 m. rugpjūčio 28 d., bankrutavusios įmonės likvidavimo terminai šioje byloje buvo pratęsti net kelis kartus. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl teismas sprendžia, jog įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, teismas sprendžia, jog vieno kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus.

15Kasacinis teismas yra nurodęs, kad galimi atvejai, kai kreditoriai, turėdami skirtingus lūkesčius dėl įmonės turto realizavimo galimybių, priima sprendimus, kurie neužtikrina operatyvios bankroto proceso eigos ir dėl kurių neapibrėžtą laiką nerealizuojamas bankrutuojančios įmonės turtas. Kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (nutarimų nepriėmimas) gali pažeisti pačių kreditorių interesus ir trukdyti bankroto bylos eigai. Nustatęs, kad kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

16Teismas sprendžia, jog kreditorės UAB ,,Plf Baltic“ nesutikimas su administratoriaus prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai visos įmonės procedūros yra užbaigtos ir galimybių atgauti debitorines skolas byloje nėra, taip pat kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams neprieštaraujant sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimui, vertinamas kaip siekis vilkinti bankroto procesą, taip pat kaip kreditoriaus teisių kreditorių susirinkime neįgyvendinimas, todėl kreditorės UAB ,,Plf Baltic“ prašymus dėl dokumentų išreikalavimo atmeta.

17Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad ĮBĮ nustatytos BUAB ,,Property management“ bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, todėl vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių poreikį administratoriui atlikti papildomus veiksmus, susijusius su BUAB „Property management“ bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19pripažinti BUAB ,,Property management“ (juridinio asmens kodas 300514894; Paberžės g. 24-8, Vilnius) pasibaigusia dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

20Patvirtinti BUAB ,,Property Management“ (juridinio asmens kodas 300514894; Paberžės g. 24-8, Vilnius) kreditorių nepatenkintus finansinius reikalavimus:

Eil. Nr. Kreditoriaus pavadinimas Nepatenkintas finansinis reikalavimas, Eur
1 H. S. 767,79
2 I. D. 1 363,14
3 J. D. 1 773,35
4 J. V. 1 466,06
5 M. K. 782,16
6 I. R. 176,09
7 A. S. 508,68
8 J. V. 189,99
9 VSDFV Vilniaus skyrius 6 233,55
10 VĮ Turto bankas 88 906,28
11 UAB „AMI technologijos“ 34,18
12 UAB „Neste Lietuva“ 88,09
13 UAB „Vilniaus energija“ 178,27
14 UAB „Danola“ 570,73
15 P. I. įmonė „Pjūklininkas“ 141,04
16   AB „Ventus-Nafta“ 464,00
    17 UAB „TNT“ 61,05
    18 UAB ,,TELE2“ 86,79
    19 — VĮ Registrų centras 49,06
20 UAB „Swedbank lizingas“ 284 076,20
21 A. R. 53 931,33
22 A. M. 269,54
23 H. S. 223 88,92
24 J. V. 71 625,93
25 UAB „Architektūra humana“ 11 64,82
26 A. Š. 98 520,04
27 UAB „Plf Baltic“ 448 737,84
  Iš viso: 1 084 554,92

21Pavesti BUAB ,,Property management“ bankroto administratorei UAB ,,Pajūrio administratoriai“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

22Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Pajūrio administratoriai“ per 3 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos su šiuo sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškelta UAB... 3. Bankroto administratorės UAB ,,Pajūrio administratoriai“ įgaliotas asmuo... 4. Prašymas tenkinamas.... 5. Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos... 6. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius... 7. Bankroto administratorė nurodė, jog vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2018... 8. Iš teismui pateikto 2018 m. rugsėjo 11 d. BUAB ,,Property management“... 9. Bankroto administratorė teismui pateikė 2018 m. balandžio 23 d. Lietuvos... 10. Bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui... 11. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. teisėjos rezoliucija bankroto... 12. 2018 m. spalio 15 d. BUAB ,,Property management“ bankroto byloje... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, jog bankroto administratorius teismo prašė... 14. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad UAB... 15. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad galimi atvejai, kai kreditoriai, turėdami... 16. Teismas sprendžia, jog kreditorės UAB ,,Plf Baltic“ nesutikimas su... 17. Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 19. pripažinti BUAB ,,Property management“ (juridinio asmens kodas 300514894;... 20. Patvirtinti BUAB ,,Property Management“ (juridinio asmens kodas 300514894;... 21. Pavesti BUAB ,,Property management“ bankroto administratorei UAB ,,Pajūrio... 22. Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Pajūrio administratoriai“ per 3... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...