Byla 2-1364-896/2018
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Carbo“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Forsina“, ieškinį atsakovui A. P. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Carbo“ (ieškovė) ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo A. P. 199 024,94 Eur nuostolių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovės naudai iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nuostolių dydį sudaro 178 563,84 Eur žala, t. y. UAB „Carbo“ bankroto byloje teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma ir 20 461,10 Eur administravimo išlaidų suma.

3Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. nutartimi iškėlė UAB „Carbo“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Forsina“ (civilinės bylos Nr. eB2-612-480/2018). Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenimis laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 5 d. iki 2017 m. balandžio 11 d. UAB „Carbo“ vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas A. P.. Atsakovas A. P., būdamas ieškovės UAB „Carbo“ vadovu laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 5 iki 2017 m. balandžio 11 d., turėjo užtikrinti, kad valdant įmonę, ieškovei nebūtų padaryta žalos, tačiau nevykdė šios pareigos. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 4 d. nutartimi UAB „Carbo“ bankrotą pripažino tyčiniu, nutartyje konstatavo, kad A. P. netinkamai vykdė įstatymuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, dėl ko bankroto administratorius neteko galimybės nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, įmonė sąmoningai siekė išvengti mokesčių mokėjimo valstybės biudžetui. Nuo 2013 m. UAB „Carbo“ finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo sudaromi ir teikiami Juridinių asmenų registrui, todėl nėra galimybės nustatyti pradelstų įmonės įsipareigojimų ir turto santykio nuo 2013 m. Atsakovas A. P. tokiais savo veiksmais pažeidė CK 2.87 straipsnyje nurodytas jo, kaip juridinio asmens valdymo organo nario, pareigas ir atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma, t. y. 178 563,84 Eur. Dėl neteisėtų atsakovo veiksmų žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. Būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovei buvo padaryta žala - ieškovė negali patenkinti teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nes turto ieškovė neturi, o negalėdama atsiskaityti su kreditoriais, ieškovė liko jiems skolinga. Dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovė patyrė 178 563,84 Eur žalą, kurią, vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, atsakovas privalo atlyginti.

4UAB „Carbo“ 2017 m. liepos 27 d. kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti 20 461,10 Eur sąmatą (iš jų atlyginimas administratoriui – 6 460 Eur plius PVM, kas sudaro 7 816,60 Eur, kitos administravimo išlaidos – 10 450 Eur plius PVM, kas sudaro 12 644,50 Eur) nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Bankrutavusi UAB „Carbo“ pajamų ir turto, į kuriuos galima nukreipti išieškojimą, neturi, todėl 20 461,10 Eur administravimo išlaidų suma yra realus ir pagrįstas žalos dydis.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

6Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškinys su priedais, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, kuriuo atsakovui nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui A. P. įteiktas 2018 m. vasario 27 d. išnaudojus visas CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatytas įteikimo galimybes (atsakovo A. P. deklaruotoje gyvenamojoje vietoje: Vilniaus m. ( - ) 2018 m. sausio 27 d. paliktas pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus, procesiniai dokumentai laikytini įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo palikimo), tačiau teismo nustatytu terminu atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

9Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai ir protingai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu bei laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2. 87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6. 248 straipsnio 1 dalis).

10Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1450-480/2017 (dabartinis civilinės bylos Nr. eB2-612-480/2018) UAB „Carbo“ iškelta bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Forsina“. Minėta nutartimi nustatyta, kad ieškovės vadovas nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas A. P.. VĮ Registrų centras duomenimis ieškovė neteikė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2013 m. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1450-480/2017 BUAB „Carbo“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Šioje nutartyje konstatuota, kad UAB „Carbo“ vadovas A. P. netinkamai vykdė įstatymuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, dėl ko bankroto administratorius neteko galimybės nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, įmonė sąmoningai siekė išvengti mokesčių mokėjimo valstybės biudžetui. Taigi, Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartimi konstatuoti neteisėti atsakovo veiksmai atsakovui kaip bendrovės vadovui netinkamai vykdant įstatymuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

11Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tuo atveju, kai įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir jai iškeliama bankroto byla, patvirtinami bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Jeigu nepakanka bendrovės turto šiems reikalavimams patenkinti ir nustatoma, kad šio turto nepakanka dėl to, jog bendrovės valdymo organai pažeidė jiems teisės aktų ir bendrovės dokumentuose nustatytas (kartu ir fiduciarines) pareigas, tai bendrovės valdymo organai turi atlyginti bendrovei padarytą žalą, kurią sudaro nepatenkintų kreditorių reikalavimų dalis. Kreditoriams padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „IBCA trobos“ v. A. G., bylos Nr. 3K-3-493/2012; 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013). Toks žalos dydžio nustatymas gali būti taikomas tuo atveju, kai ją lemia įmonės vadovo (valdymo organų) neteisėti veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

12Dėl atsakovo A. P. neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų suma, t. y. 178 563,84 Eur. Tarp atsakovo A. P. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys, kadangi ieškovė negali patenkinti teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nes turto ieškovė neturi, o negalėdama atsiskaityti su kreditoriais, ieškovė liko jiems skolinga. Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6. 248 straipsnio 1 dalis), šią prezumpciją turėtų paneigti atsakovas. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinio dalis dėl 178 563,84 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovo tenkintina.

13Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (178 563,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Teismas sprendžia, kad ieškovė nepagrįstai iš atsakovo A. P. kaip nuostolius prašo priteisti BUAB „Carbo“ 2017 m. liepos 27 d. kreditorių susirinkime patvirtintą 20 461,10 Eur administravimo išlaidų sumą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017 yra išaiškinęs, jog įmonė (ieškovė) negali reikšti tokių reikalavimų vadovui (atsakovui), tokius reikalavimus reiškiantys subjektai yra kreditorius ar administratorius (o ne bankrutuojanti įmonė). ĮBĮ nuostatos nenustato garantijų, kad administratorius visais atvejais realiai gaus visą jam nustatytą atlyginimą arba įmonė/kreditoriai kompensuos visa apimtimi jo patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus atlyginimas nustatomas ir administravimo išlaidos patiriamos visose bankroto bylose nepriklausomai nuo to, kas ir kada inicijavo bankroto bylą, t. y. šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo/dalyvio veiksmų – ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo - pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto. Todėl ieškovės reikalavimas dėl 20 461,10 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovo atmestinas.

15Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 3 086,00 Eur žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo 178 563,84 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro 8,38 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl teismui patenkinus ieškinį 89,72 proc., 7,52 Eur ((89,72proc.x8,38 Eur)/100 proc.) išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ), gyvenančio Vilniaus m. ( - ), ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Carbo“, juridinio asmens kodas 133071746, buveinės adresas Kauno m. Vieškeliuko g. 15, 178 563,84 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt tris eurus 84 centus) nuostolių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (178 563,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Priteisti iš A. P., asmens kodas ( - ), gyvenančio Vilniaus m. ( - ), 3 086,00 Eur (tris tūkstančius aštuoniasdešimt šešis eurus) žyminį mokestį ir 7,52 Eur (septynis eurus 52 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė BUAB „Carbo“ (ieškovė) ieškiniu prašo priteisti jai iš... 3. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. nutartimi... 4. UAB „Carbo“ 2017 m. liepos 27 d. kreditorių susirinkimas nutarė... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo... 6. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškinys su priedais, pranešimas dėl... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio... 9. Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti... 10. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tuo atveju, kai įmonė nebegali... 12. Dėl atsakovo A. P. neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė žalą, kurią... 13. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 14. Teismas sprendžia, kad ieškovė nepagrįstai iš atsakovo A. P. kaip... 15. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ), gyvenančio Vilniaus m. ( -... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Priteisti iš A. P., asmens kodas ( - ), gyvenančio Vilniaus m. ( - ), 3... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...