Byla 2-367-370/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-3928-467/2016, pagal ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, kuria sumažinta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovei paskirta bauda,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. UAB „Visagino teikimas ir statyba“ teismo prašė: 1) pripažinti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010-04-02 rangos sutarties Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72 nesudarė; 2) pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2010-04-02 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ sudarytą rangos sutartį Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72; 3) sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210 pagal 2015-04-30 Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo sprendimą byloje Nr. 75-NKA/14; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, nutraukė CPK 293 straipsnio 1 ir 3 punktų pagrindais. Teismas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skyrė 5 000 Eur baudą, iš šios baudos 50 proc. (2 500 Eur) skiriant atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai. Teismas, skirdamas baudą, nurodė, kad ieškovė nepagrįstai pakartotinai kreipėsi į teismą su ieškiniu jame nurodant tuos pačius reikalavimus ir motyvus, kurie teismų įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais bei Vilniaus arbitražo galutiniu sprendimu, Lietuvos apeliacinio teismo paliktu nepakeistu, jau buvo atmesti. Tokie ieškovės veiksmai teismo įvertinti kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, sąmoningas ir tyčinis veikimas prieš įsiteisėjusių Vilniaus arbitražo galutinio sprendimo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutarties tinkamą įvykdymą, teismų ir teisinės sistemos negerbimą.
 3. Ieškovė 2016-05-17 teismo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi paskirtą 5 000 Eur baudą tuo pagrindu, kad ji anksčiau nebuvo reiškusi reikalavimo dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, o Lietuvos apeliacinis teismas ir VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas taip pat netyrė, ar rangos sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias viešųjų pirkimų teisės normas. Ieškovės teigimu, tai patvirtina, jog ji, reikšdama ieškinį, elgėsi sąžiningai ir nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, o priešingai – siekė apginti savo teises ir teisėtus interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies – sumažino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovei paskirtą baudą iki 2 500 Eur, pusę šios baudos 50 proc. (1 250 Eur) skiriant atsakovei.
 2. Teismas sumažino paskirtos baudos dydį nustatęs, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1377-180/2016, išnagrinėjus ieškovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutarties, šios nutarties dalis, kuria nutraukta civilinės bylos dalis dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, panaikinta ir byla dėl šio reikalavimo perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės; kita nutarties dalis palikta nepakeista.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde ieškovė (apeliantė) UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovei paskirtą 5 000 Eur dydžio baudą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 263 str., 265 str. 1 d. ir 291 str. reikalavimus, sudarančius pagrindą naikinti skundžiamą nutartį. Apeliantės prašymas panaikinti 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi paskirtą baudą nebuvo grindžiamas Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, kuria skundžiamoje nutartyje mažindamas baudos dydį rėmėsi teismas. Pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti būtent prašyme nurodytus argumentus ir nurodyti motyvus, dėl kurių jie atmetami.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo nustatyta, jog dalis ieškovės reikalavimų buvo pareikšti nepagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo ieškovės reikalavimų pagrįstumo, o sprendė bylos nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Dėl to pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi tik mažinti paskirtos baudos dydį, o ne ją panaikinti.
  3. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2740/2013). Ieškovė nurodo, kad ji sąžiningai gynė savo teisės ir teisėtus interesus, t. y. abu ieškinio reikalavimus (dėl pripažinimo rangos sutarties nesudaryta ir jos pripažinimo niekine ir negaliojančia) laikė tarpusavyje susijusiais ir manė, kad tokiu būdu jos interesai bus apginti geriausiai.
  4. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ieškinys buvo pareikštas ignoruojant tarp šalių ginčus, nagrinėtus teismų ir Vilniaus arbitražo procesiniais sprendimais, nes nei Lietuvos apeliacinis teismas, nei arbitražo teismas netyrė, ar rangos sutartis pažeidžia imperatyvias viešųjų pirkimų normas.
  5. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi, kuria rėmėsi ir pirmosios instancijos teismas, mažindamas paskirtos baudos dydį, nustatė, kad ieškovė netinkamai įgyvendino savo subjektinę teisę. Ieškovės klaida formuluojant ieškinio reikalavimus negali būti pagrindu skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepanaikino visos paskirtos baudos.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti, kad ieškovė nesudarė 2010 m. balandžio 2 d. rangos sutarties Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72 bei pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ sudarytą rangos sutartį Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72 (toliau – rangos sutartis). Šiems reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210 pagal 2015 m. balandžio 30 d. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo sprendimą byloje Nr. 75-NKA/14.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį atsakovėms Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Kašgarija“ nutraukė CPK 293 straipsnio 1 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais. Už piktnaudžiavimą procesu (pažeidžiant CPK 18 straipsnyje įtvirtintą teismo procesinio sprendimo privalomumo principą reiškiant tuos pačius reikalavimus pagal identiškus motyvus, kurie įsiteisėjusiais teismų sprendimais jau atmesti) ieškovei skyrė 5 000 Eur dydžio baudą, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1377-180/2016, išnagrinėjęs ieškovės atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovės ieškinį, skundą tenkino iš dalies – Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutarties dalį, kuria nutraukta civilinė byla, pradėta pagal ieškovės ieškinį atsakovėms (UAB „Kašgarija“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijai) dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio panaikino ir bylą dėl šio reikalavimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nustatė, kad nors kai kurie faktiniai bylos duomenys sutampa su arbitražo teismo byloje Nr. 75-NKA/2014 nagrinėtais duomenimis, tačiau naujas (ginčo) ieškinio reikalavimas grindžiamas iš esmės visiškai skirtingais, nei išnagrinėtos bylos, faktiniais ir teisiniais pagrindais (nei VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo bylos Nr. 75-NKA/2014, nei apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo ginčo sutarties galiojimo CK 1.80 straipsnio pagrindu). Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškovės ieškinio reikalavimo pripažinti, kad ji rangos sutarties nesudarė, pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovė šioje byloje pareiškė analogiškus reikalavimus kaip ir patikslintame priešieškinyje Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1389-567/2013, kuriame prašė pripažinti, kad minėtą rangos sutartį sudarė atsakovės Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kašgarija“, o toks reikalavimas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2014) (CPK 293 str. 1 p.).
 5. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi išnagrinėjęs ieškovės prašymą dėl baudos panaikinimo ir atsižvelgęs į aukščiau minėtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria ieškovės atskirasis skundas tenkintas iš dalies, 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi taikytą 5 000 Eur baudą sumažino iki 2 500 Eur, pusę šios baudos skiriant atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, konstatavęs, kad dalis ieškovės ieškinio reikalavimų buvo pareikšta nepagrįstai.
 6. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria ieškovės prašymas dėl baudos panaikinimo tenkintas iš dalies, ją sumažinant, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribų nenustatyta.
 7. Pažymėtina, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (CK 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d.; CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo sąžiningai naudotis savo teisėmis pažeidimas yra piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Taigi, visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-144/2014).
 8. Pagal CPK 95 straipsnį, reglamentuojantį piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792 Eur baudą nustatęs, kad dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismų praktikoje aiškinant šią normą nurodyta, kad kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis), yra neribota, tačiau ja turi būti naudojamasi sąžiningai bei tikslingai, t. y. tik siekiant apginti savo pažeistą ar ginčijamą teisę. Elgesys, kai į teismą kreipiamasi kitu tikslu (pvz., norint sukelti kitai šaliai/šalims nepatogumus, bet ne realiai apginti savo ar kito suinteresuoto asmens teises), laikomas neteisėtu ir traktuojamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-329/2014).
 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sumažindamas paskirtos baudos dydį 50 procentų vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1377-180/2016, kuria bylos dalies nutraukimas CPK 293 str. 1 p. pagrindu pripažintas pagrįstu, tačiau neatsižvelgė ir sistemiškai nevertino ieškovės veiksmų ir ieškinio reikalavimų sąsajumo tuo aspektu, kad dalis tuo pačiu ieškiniu reikštų reikalavimų buvo pripažinti kaip nagrinėtini teisme (bylos nutraukimas dėl reikalavimo rangos sutartį pripažinti negaliojančia ab initio pripažintas neteisėtu).
 10. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju aukščiau nustatytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina atskirajame skunde dėstomą poziciją, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą su ieškiniu ir reikšdama du reikalavimus (pripažinti, kad ieškovė rangos sutarties nesudarė bei pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento rangos sutartį) siekė realizuoti savo teisę į teisminę gynybą (CPK 7 straipsnis) ir apginti tikėtinai pažeistas teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina, kad ieškovė kreipdamasi į teismą su ieškiniu nenuslėpė aplinkybių apie Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-432/2014, kuria ieškovės priešieškinis pripažinti rangos sutartį buvus sudarytą tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ paliktas nenagrinėtas dėl to, kad toks reikalavimas nelaikytas savarankišku pažeistos teisės gynybos būdu (ši nutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2014 palikta nepakeista), tačiau nagrinėjamu atveju pareikštus ieškinio reikalavimus laikė tarpusavyje susijusiais ir galinčiais geriausiai apginti ieškovės teises ir interesus. Taigi šiuo aspektu ieškovės nesąžiningumas nenustatytas. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad vien netinkamas subjektinių teisių realizavimas, t. y. klaidingas faktinių aplinkybių vertinimas ir jų pagrindu reiškiamas reikalavimas (jo netinkamas formulavimas), ypatingai atsižvelgiant į tai, kad kitas tuo pačiu ieškiniu reiškiamas reikalavimas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi buvo pripažintas kaip sudarantis pagrindą bylą dėl šio reikalavimo nagrinėti iš esmės, šiuo atveju negali būti vertinamas kaip pagrindas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str., 185 str.).
 11. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir taikė proceso teisės normas, todėl skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skirta 5 000 Eur dydžio bauda (šios baudos 50 proc. skiriant atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai) naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, kad kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisiniam rezultatui, dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

11Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtą 5 000 Eur dydžio baudą panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai