Byla 2A-432/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“, uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1389-567/2013 pagal ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“, uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Grundolita“, akcinei bendrovei Šiaulių bankas, uždarajai akcinei bendrovei „Grontmij Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė priežiūra“ dėl skolos ir nuostolių priteisimo, ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ priešieškinį dėl rangos sutarties modifikavimo ieškovui Švenčionių miesto savivaldybės administracijai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl tiekėjų atsakomybės už perkančiajai organizacijai padarytą žalą neįvykdžius įsipareigojimų pagal viešojo pirkimo sutartį.

6Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija prašė priteisti solidariai iš atsakovų RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2 097 972,80 Lt (1 112 521,81 Lt negrąžintų lėšų, 429 858,96 Lt netesybų ir 555 592,03 Lt nuostolių), 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovų RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, veikusių 2009 m. rugsėjo 3 d. Jungtinės veikos sutarties Nr. 2Sp-32 (3.25) (toliau ir Jungtinės veiklos sutartis) pagrindu, pasiūlymas ieškovo organizuotame pirkime „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra, nuotekų siurblių statyba Švenčionių miesto bei Cirkliškio kaimo, Švenčionių rajono darbų pirkimo supaprastintame atvirame konkurse Nr. 77805“ (toliau ir Projektas) buvo pripažintas laimėjusiu ir su jais 2010 m. balandžio 2 d. sudaryta Rangos sutartis Nr. 1sd-5-(3.24)/J-72 (toliau ir Rangos sutartis). Rangos sutarties vykdymo metu ieškovas atsakovui RUAB „Kašgarija“, veikusiam atsakovų vardu kaip vadovaujančiam partneriui, sumokėjo 1 697 355,53 Lt, iš kurių 1 600 300,39 Lt yra trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros suteiktos lėšos, o likusi suma savarankiškos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos, tačiau darbų buvo atlikta tik už 584 833,72 Lt. Taigi yra susidariusi 1 112 521,81 Lt dydžio permoka. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai jos negrąžina remiantis Rangos sutarties sąlygomis jie privalo sumokėti 0,05 procentų kompensaciją, skaičiuotiną nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, t.y. už 184 dienas 429 858,96 Lt dydžio kompensaciją. Dėl netinkamo Projekto vykdymo ieškovas taipogi buvo priverstas grąžinti į Sanglaudos fondą ir valstybės biudžetą 555 592,03 Lt, kurie laikytini jo nuostoliais.

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovas RUAB „Kašgarija“ prašė ieškinį palikti nenagrinėtą esant galiojančiam šalių sudarytam susitarimui dėl arbitražinės išlygos.

9Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pradiniu priešieškiniu prašė pripažinti neteisėtu Rangos sutarties vienašalį nutraukimą, o sutartį – galiojančia, vėliau priešieškinio dalyką pakeitė bei prašė ieškinį palikti nenagrinėtą dėl šalių susitarimo dėl arbitražinės išlygos bei pripažinti, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo RUAB „Kašgarija“. Pastarasis reikalavimas motyvuotas tuo, kad atsakovas RUAB „Kašgarija“ savo veiksmais eliminavo atsakovą UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš Rangos sutarties, taigi Jungtinės veiklos sutartis yra negaliojanti.

10Bylos nagrinėjimo metu ieškovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašė teismo prijungti prie bylos Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1184-664/2012 pagal atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį dėl Jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį atmetė – priteisė ieškovui Švenčionių miesto savivaldybės administracijai solidariai iš atsakovų UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 1 112 521,81 Lt negrąžintų lėšų, 555 592,03 Lt nuostolių, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė valstybei iš atsakovų po 10 340,50 Lt žyminio mokesčio.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo iš teisinių santykių, vykdant (siekiant pakeisti sutarties nuostatas) viešojo pirkimo sutartį, todėl jis nepriskirtinas arbitruotiniems ginčams (Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau ir VPĮ), CPK 24 straipsnis, 27 straipsnio 3 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje WTE Wassertechnik GmbH ir kt. v. UAB „Kauno vandenys“ ir kt.¸ bylos Nr. 3K-7-304/2011). Susipažinęs su Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1184-664/2012 pareikštais reikalavimas, teismas nurodė, kad šalių prašymas paminėtą bylą prijungti prie nagrinėjamos negali būti tenkinamas, nes bylos gali būti išnagrinėtos skyrium, o jų sujungimas pažeistų proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Tuo atveju, jeigu civilinėje byloje Nr. 2-1184-664/2012 įsiteisėtų palankus teismo sprendimas atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, būtų galima kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamoje byloje.

14Atsižvelgęs į aplinkybę, kad galiojant Jungtinės veiklos sutarčiai, atsakovas RUAB „Kašgarija“ ir ieškovas pasirašė Rangos sutartį, teismas sprendė esant teisinį pagrindą konstatuoti, kad abu atsakovai turi solidariai atlyginti ieškovo patirtus nuostolius ir grąžinti lėšas, atsakovo RUAB „Kašgarija“ – vadovaujančio partnerio, gautas kaip avansą. Aplinkybė, kad Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1184-664/2012 atsakovas UAB „Visagino tiekiams ir statyba“ siekia pripažinti niekine ir negaliojančia Jungtinės veiklos sutartį, nepanaikina jos galiojimo metu atsiradusių teisinių padarinių ir solidarios atsakovų atsakomybės. Teismas pažymėjo, kad atsakovai nebuvo pakankamai aktyvūs ir rūpestingi, nesiėmė skubių priemonių Rangos sutarties tinkamam vykdymui, tuo sukurdami esamas teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui nutraukti Rangos sutartį. Pagrindinio partnerio – atsakovo RUAB „Kašgarija“, mokumo problemos neatleidžia abiejų atsakovų nuo pareigos įvykdyti prievolę. Ieškovas dėl neteisėtų atsakovų veiksmų – pastariesiems netinkamai vykdant sutartines prievoles, kylančias iš Rangos sutarties, iš viso patyrė 555 592,03 Lt nuostolių, grąžintinų į Sanglaudos fondą ir valstybės biudžetą dėl netinkamo projekto vykdymo. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas. Teismas pabrėžė, kad nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas nepagrįstai nutraukė Rangos sutartį, kadangi atsakovai neįrodė, jog jie turėjo objektyvias galimybes nustatytu terminu įvykdyti Rangos sutartį. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas ieškovų prašomus priteisti delspinigius įskaitė į nuostolių dydį ir šioje dalyje reikalavimą atmetė.

15Pasisakydamas dėl priešieškinio reikalavimų, teismas konstatavo, kad nėra teisinės galimybės modifikuoti tarp šalių pasibaigusius teisinius santykius, nes viešųjų pirkimų būdu sudarytoje sutartyje nenumatyta galimybė keisti vadovaujantį partnerį ir atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ neįrodė teisinio pagrindo pakeisti Rangos sutartį, kai ji jau nutraukta. Teismas nenustatė šalių, kaip profesionalių viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektų, teisėtų lūkesčių dėl perkančiosios organizacijos sutartinių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo pažeidimo, nes viešųjų pirkimų būdu sudarytoje sutartyje nebuvo numatyta galimybė modifikuoti sutartį po jos nutraukimo ir atsakovai neįrodė teisinio pagrindo po jos nutraukimo sutartį modifikuoti. Atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ lūkesčiai, kai viešųjų pirkimų būdu sudaryta sutartis buvo nutraukta, ją modifikuoti, kai pačioje sutartyje nebuvo numatyta tokia galimybė, nelaikytini teisėtais, nes prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (VPĮ).

16III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovas RUAB „Kašgarija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinyje, ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šiai bylai taikė viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, įtvirtintas CPK XXI1 skyriuje. Taigi be jokio pagrindo buvo nustatytas tik 14 dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti.

192. Ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktą, kadangi šalys buvo sudariusios arbitražinę išlygą. Ieškovas apeidamas arbitražinę išlygą nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje WTE Wassertechnik GmbH ir kt. v. UAB „Kauno vandenys“ ir kt.¸ bylos Nr. 3K-7-304/2011, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo arbitruotinumo. Tuo tarpu šioje byloje buvo keliamas sumokėto avanso grąžinimo klausimas, kuris visiškai nėra susijęs su didesnio laipsnio viešojo intereso apsauga. Esant sudarytai arbitražinei išlygai, teismas ex officio turėjo nustatyti jos galiojimą/negaliojimą, tačiau tokių veiksmų neatliko, t.y. nepasisakė dėl ginčo arbitruotinumo, o formaliai pasirėmė nurodyta kasacinio teismo nutartimi. Iškėlęs bylą, iš esmės nepasisakęs dėl arbitražinės išlygos – neišsprendęs prašymo dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, galiojimo teismas iš esmės pažeidė proceso teisės normas, kas sąlygojo viso proceso neteisėtumą.

203. Ieškovas turėjo įrodyti atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, tačiau to nepadarė. Visą atsakomybę dėl ginčo nuostolių atsiradimo buvo prisiėmęs pats ieškovas. Tą patvirtina Pažeidimo tyrimo išvados aktas, ieškovo ir trečiojo asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros susirašinėjimas (ieškovo 2011 m. kovo 28 d. raštas Nr. 4.5/11-1S-416), iš kurių aišku, kad galiojant garantijoms, laidavimams ieškovas nesiėmė jokių veiksmų jais pasinaudoti. Toks ieškovo neveikimas reiškia, jog jis turi prisiimti su tuo susijusią riziką.

214. Sprendime visiškai nepasisakyta dėl ieškovo taikomų delspinigių dydžio pagrįstumo. Jo paskaičiuota delspinigių suma akivaizdžiai pažeidžia delspinigių dydžio protingumo ribas – delspinigiai sudaro pusę skolos sumos. Taigi atmetus reikalavimą priteisti nuostolius, į kuriuos teismas įskaitė ieškovo prašomus priteisti delspinigius, turėtų būti atmestas ir reikalavimas priteisti delspinigius. Taipogi teismas nepasisakė dėl ieškovo įsiskolinimų, kurie sudaro pagrindą atmesti ieškinį.

225. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė įrodinėjimo taisyklių bei iš esmės pažeidė proceso vedimą. Bylos nagrinėjimo metu teismas taip ir neišsprendė prašymų dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, ekspertizės skyrimo.

23Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti. Atskirais prašymais jis taipogi prašo, kad byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka ir būtų sustabdyta iki įsiteisės Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje pagal jo ieškinį atsakovui RUAB „Kašgarija“ dėl Jungtinės veiklos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, bylos Nr. 2-43-724/2013. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

241. Ieškiniu buvo pareikštas reikalavimas dėl grąžintinos sumos priteisimo, todėl esant galiojančiam arbitražiniam susitarimui, pirmosios instancijos teismas neturėjo ieškinio priimti ir pradėti bylos nagrinėjimo.

252. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl atsakovus pripažįsta solidariais skolininkais. Pagal Jungtinės veiklos ir Rangos sutarčių sąlygas atsakovas RUAB „Kašgarija“ turėjo bendradarbiauti su atsakovu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, tačiau gavęs pinigus jais nesidalino, t.y. atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ jokių teisinių pasekmių nekilo, kadangi jis nebuvo Rangos sutarties šalimi, neskirstė darbų, o juos vykdė vienasmeniškai. Nesant šalių bendrų veiksmų, nėra pagrindo kilti ir jų solidariajai atsakomybei.

263. Bylos nagrinėjimo metu liko neįvertinta, kad atsakovas RUAB „Kašgarija“ iš esmės pažeidė Jungtinės veiklos sutartį – nepagrįstai eliminavo atsakovą UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš Rangos sutarties, nepervedė pastarajam sutartyje numatyto avansinio mokėjimo, nedavė nurodymo pradėti darbus. Tokie Jungtinės veiklos sutarties pažeidimai suponuoja jos negaliojimą, ir ji yra ginčijama Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-1184-664/2012. Ieškovas, nepaisant atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymo paskirtį jį vietoje atsakovo RUAB „Kašgarija“ vadovaujančiu partneriu, pareikalavo sumokėti avanso grąžinimo garantiją ir taip užvilkino darbą bei dirbtinai apsunkino padėtį, nors naudojasi jau atliktais darbais ir dėl to gauna pelną. Taigi pats ieškovas savo pasyviais veiksmais prisidėjo prie Rangos sutarties neįvykdymo.

27Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašo skundus atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą nepakeistą ir priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai grindžiami tokiais atsikirtimais:

281. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju kilęs ginčas iš teisinių santykių, vykdant viešojo pirkimo sutartį, todėl jo nagrinėjimas priskirtas teismams. Be to, priešieškiniu atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo pakeisti viešųjų pirkimų sutartį – pakeisti Rangos sutarties šalį, todėl arbitražinė išlyga šiuo atveju netaikytina (CPK 24 straipsnio 1 dalis).

292. Atsakovų neteisėti veiksmai – Rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas ir kiti pažeidimai, yra įrodyti. Būtent atsakovų veiksmai buvo vienintelė ieškovo nuostolių atsiradimo priežastis, t.y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija sumažino projekto finansavimą ir susigrąžino ieškovui išmokėtas pinigines lėšas. Atsakovų solidari atsakomybė kyla dėl to, kad jie Rangos sutartį vykdė kaip partneriai pagal Jungtinės veiklos sutartį.

303. Priešingai nei teigia atsakovas RUAB „Kašgarija“, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmetė. Bet kuriuo atveju Rangos sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra teisingas, pagrįstas ir sąžiningas, bei nustatytas atsižvelgiant į siekiamo įgyvendinti projekto mastus, svarbą ir dydį, galimas neigiamas teisines ir finansines projekto neįgyvendinimo pasekmes bei kitas aplinkybes.

314. Apeliacinės instancijos teismas yra klaidinamas dėl fakto apie ieškovo tariamą įsiskolinimą atsakovui RUAB „Kašgarija“, nes pateiktos sąskaitos – faktūros yra išrašytos ne pagal Rangos sutartį.

325. Rangos sutartis buvo pasirašyta tarp atsakovų sudarytos Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taigi abu atsakovai yra Rangos sutarties šalys. Taigi atsakovai yra solidarūs skolininkai (Jungtinės veiklos sutarties 11.3. punktas). Atsakovų tarpusavio santykiai vykdant Jungtinės veiklos sutartį nėra šios bylos nagrinėjimo dalyko dalimi. Aplinkybė, jog atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ginčija Jungtinės veiklos sutarties galiojimą, savaime nereiškia apskųsto teismo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo. Akivaizdu, jog Jungtinės veiklos sutartis yra ginčijama siekiant išvengti civilinės atsakomybės.

336. Skirti byloje ekspertizę nebuvo jokio pagrindo. Tą patvirtina aplinkybės dėl techninio projekto ekspertizės atlikimo, jo įgyvendinimo. Be to, byla buvo teisingai išspręsta ir nepaskyrus techninio projekto ekspertizės, kadangi jo galimi netikslumai apskritai nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku.

34IV. Šalių prašymai

35Apeliantas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ papildomai pateiktais procesiniais prašymais prašo:

361) bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka;

372) sustabdyti bylą iki įsiteisės Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-43-724/2013, bei iki bus priimtas ir įsiteisės Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1-13-665/2014;

383) išreikalauti iš Švenčionių rajono apylinkės teismo ieškinį ir kaltinamąjį aktą baudžiamojoje byloje Nr. 1-13-665/2014.

39Apelianto teigimu dėl faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, pačių teisinių santykių, iš kurių kilęs ginčas, pobūdžio ir didelės bylos apimties byla laikytina sudėtinga, todėl teisingas sprendimas gali būti priimtas tik nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka.

40Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu Jungtinės veiklos sutartis pripažinta niekine ir negaliojančia ab initio, todėl įsiteisėjus šiam sprendimui neliktų teisinio pagrindo apelianto UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ solidariai atsakomybei. Be to, Švenčionių rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-13-665/2014, kurioje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rastenienė kaltinama tuo, kad neužtikrino Projekto vykdymo kontrolė – laiku nenutraukė Rangos sutarties, ir neužtikrino, kad būtų sugrąžinta avansu sumokėta suma. Šioje byloje iš V. R. ieškovas reikalauja priteisti daugiau nei 1 112 000 Lt žalos atlyginimą. Taigi šioje byloje ir baudžiamojoje byloje ieškovo reikalavimo dalykas ir pagrindas sutampa. Kadangi apeliantas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nėra baudžiamosios bylos dalyvis, teismas turėtų išsireikalauti civilinį ieškinį ir kaltinamąjį aktą.

41V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo formos.

43CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad šalims nebuvo užkirstas kelias teikti papildomus rašytinius paaiškinimus ar įrodymus, susijusius su ginčo esme, ir joms buvo suteikta galimybė ginčo klausimais iš esmės pasisakyti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

44Dėl ieškovo reikalavimų arbitruotinumo

45augiau šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražo teismui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas (Komercinio arbitražo įstatymo (toliau ir KAĮ) 3 straipsnio 5 dalis, redakcijos galiojusios iki 2012 m. birželio 21 d. KAĮ (toliau ir ex KAĮ) 9 straipsnio 1 dalis).

46Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui. Taigi arbitražinio susitarimo sudarymas kartu reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme. Sudarytas arbitražinis susitarimas yra šalims privalomas ir jos negali vienašališkai šio keisti, taip pat negali jo pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jo šalims, bet ir teismui. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos, jeigu bent viena šalis reikalauja, kad ginčas būtų sprendžiamas arbitraže (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartį priimtą civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. Belgijos įmonė „Hydro Soil Services NV“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-62/2007; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „ORLEN Lietuva“ v. Liberty Mutual Insurance Europe Limited ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2010). Teismas arbitražinio susitarimo gali netaikyti, jeigu ex officio nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis (praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti.

47Teismas ex officio gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu arba, kitaip tariant, gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviajai įstatymo normai, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. Belgijos įmonė „Hydro Soil Services NV“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-62/2007; 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nicolai von Kistowski ir kt. v. bendra Lietuvos ir Vokietijos UAB „Luksora“, bylos Nr. 3K-3-353/2012).

48Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Rangos sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų būdu, o viena jos sudėtinių dalių yra FIDIC (pranc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) parengtos ir lietuviškai 2002 metais išleistos Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerių darbų Statybos sutarties sąlygos („Raudonoji knyga“) – sutartyje įvardinamos Bendrosiomis sąlygomis (Rangos sutarties 2. (e) punktas). Rangos sutarties sąlygos išskirtos į Konkrečias ir Bendrąsias, tačiau de jure Konkrečios sąlygos tik patikslina ar papildo Bendrąsias, t. y. FIDIC parengtas sąlygas. Bendrųjų sąlygų 20.6. punkte nustatyta, jog šalims nepavykus ginčo išspręsti taikiai, bet kuris ginčas, kurio atžvilgiu Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas netapo galutinis ir privalomas, turi būti išspręstas tarptautinio arbitražo. Konkrečių sąlygų 20. punktu aptartas Bendrųjų sąlygų 20.6. punktas patikslintas, nurodant, jog arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Bendrųjų sąlygų 20.2., 20.4. punktai implikuoja, jog šalys susitarė arbitražo teismui perduoti nagrinėti visus jų tarpusavio ginčus, susijusius su Rangos sutartimi arba darbų vykdymu (CK 6.193 straipsnis). Taigi šalys buvo sudariusios arbitražinį susitarimą, atitinkantį KAĮ tokiam susitarimui keliamus reikalavimus.

49Kreipdamasis su ieškiniu į teismą ieškovas nurodė, kad ginčas nėra arbitruotinas, nes ieškinio reikalavimai yra tiesiogiai susiję su viešojo pirkimo procedūromis. Šią savo poziciją ieškovas grindė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje WTE Wassertechnik GmbH ir kt. v. UAB „Kauno vandenys“ ir kt.¸ bylos Nr. 3K-7-304/2011, išaiškinimais. Pirmosios instancijos teismas su tokia ieškovo pozicija sutiko ir atmetė kaip nepagrįstus atsakovų prieštaravimus dėl ginčo nagrinėjimo teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismo sprendimas laikyti ieškovo reikalavimus nearbitruotinais yra klaidingas bei priimtas netinkamai kvalifikavus tarp šalių kilusio ginčo pobūdį.

50Ginčai, kurie negali būti perduoti arbitražui, nustatyti KAĮ 12 straipsnyje (anksčiau galiojusios KAĮ redakcijos 11 straipsnis), kurio 2 dalyje nurodyta, kad arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos, taipogi ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas. Nors nearbitruotinų ginčų sąrašas, įtvirtintas įstatyme, yra baigtinis, t. y. grindžiamas numerus clausus doktrina, tačiau kasacinis teismas pirmiau nurodytoje civilinėje byloje WTE Wassertechnik GmbH ir kt. v. UAB „Kauno vandenys“ ir kt., konstatavo, kad prie nearbitruotinų ginčų priskirtini ir ginčai dėl viešojo pirkimo sutarties kainos keitimo. Šioje nutartyje inter alia konstatuota, kad arbitražui nagrinėti negali būti perduoti tie viešųjų pirkimų ginčai, kurie patenka į specialiąją viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sritį. Taigi faktas, jog ginčas yra kilęs iš sutarties, sudarytos viešųjų pirkimų pagrindu, per se nereiškia jį esant nearbitruotiną. Tokiais atvejais būtina tiksliai identifikuoti ginčo pobūdį bei nustatyti, ar jis patenka ar ne į VPĮ teisinio reguliavimo sritį.

51Byloje pareikštame ieškinyje ieškovas suformulavo sudėtinį turtinio pobūdžio materialinį teisinį reikalavimą, t. y. priteisti solidariai iš atsakovų skolą: atsakovui RUAB „Kašgarija“ Rangos sutarties vykdymo metu sumokėtą avansą, delspinigius už laiku nebaigtus darbus ir nuostolius, kuriuos ieškovas patyrė dėl Rangos sutarties neįvykdymo. Iš to aišku, kad byloje nagrinėjamas turtinis ginčas yra išimtinai susijęs su Rangos sutarties vykdymu. Aplinkybė, jog Rangos sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų pagrindu, kaip minėta, per se nesuponuoja esą šioje byloje nagrinėjamas ginčas priskirtinas prie nearbitruotinų. Priešingai, teisėjų kolegija pažymi, jog tarp šalių kilęs nesutarimas nepatenka išimtinai į VPĮ teisinio reguliavimo sritį, kadangi jis nėra susijęs su viešojo pirkimo procedūromis. Ieškovas, kaip minėta, pareikštu ieškiniu siekė iš atsakovų, kaip solidarių skolininkų, prisiteisti patirtus nuostolius ir įsiskolinimą, o tokia ginčo fabula suponuoja jį esant komercinio pobūdžio, su viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu susijusį tik tuo aspektu, jog Rangos sutartis sudaryta viešųjų pirkimų pagrindu. Šios išvados nepaneigia faktas, kad ieškinio pareiškimo metu Rangos sutartis jau buvo nutraukta, o vien tik viešojo intereso elemento egzistavimas tokio pobūdžio situacijoje – ieškovo pareikšti reikalavimai susiję su savivaldybės turtinių interesų gynyba, savaime negali lemti pripažinimo esą pagal KAĮ įtvirtintą teisinį reglamentavimą ginčas patenka į nearbitruotinų sąrašą. VPĮ nereguliuoja perkančiųjų organizacijų veiksmų sprendžiant klausimus dėl jų interesų ir teisių gynybos viešojo pirkimo sutarties pažeidimo atveju, taigi pirmosios instancijos teismo išvada esą šalių ginčas nepriskirtinas arbitruotiniems prieštarauja KAĮ nustatytam teisiniam reglamentavimui (žr. KAĮ 3 straipsnio 11 dalį) bei neatitinka kasacinio teismo formuojamos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos šiuo konkrečiu klausimu (CPK 4 straipsnis). Pažymėtina, kad pagal kompetencijos – kompetencijos doktriną būtent arbitražo teismui yra suteikta teisė spręsti dėl savo jurisdikcijos (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB AK „Aviabaltika“ v. Flight Test Aerospace INC, bylos Nr. 3K-3-431/2013).

52Esant galiojančiam ir vykdytinam arbitražiniam susitarimui – subjektyviam (šalių valiai perduoti iš Rangos sutarties kylančius ginčus spręsti arbitražui) bei objektyviam (KAĮ priskiriant ginčą prie arbitruotinų) elementams, bei atsakovui RUAB „Kašgarija“ pareiškus prieštaravimą, kad ginčas būtų nagrinėjimas teisme, pirmosios instancijos teismas, neišsiaiškinęs atsakovų pozicijos dėl ginčo arbitruotinumo ieškinio priėmimo stadijoje, turėjo palikti priimtą ieškinį nenagrinėtą

53Dėl priešieškinio reikalavimų

54Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ byloje pareikštu pradiniu priešieškiniu prašė pripažinti neteisėtu Rangos sutarties vienašalį nutraukimą, o sutartį – galiojančia, vėliau priešieškinio dalyką pakeitė bei prašė ieškinį palikti nenagrinėtą dėl šalių susitarimo dėl arbitražinės išlygos bei pripažinti, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo RUAB „Kašgarija“.

55Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą šalys ir kiti proceso dalyviai turi teisę urį teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą pasirinkti. Atsakovas nuo jo atžvilgiu pareikšto ieškinio gali gintis tiek reikšdamas prieštaravimus (CPK 42 straipsnio 1 dalis), tiek - priešieškinį (CPK 143 straipsnis). Prieštaravimai skiriasi nuo priešieškinio, nes prieštaravimu siekiama paneigti ieškovo teisę į ieškinio patenkinimą, o priešieškiniu atsakovas reiškia savarankišką reikalavimą ieškovui, kurį priešpastato ieškovo reikalavimui (žr. pvz., UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ patikslinto priešieškinio dalyko matyti, kad nuo jo atžvilgiu pareikštų reikalavimų pastarasis gynėsi procesinio pobūdžio prieštaravimu – palikti ieškinį nenagrinėtu, ir materialinio pobūdžio prieštaravimu - pripažinti Rangos sutartį buvus sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo RUAB „Kašgarija“, kuriuos suformulavo kaip savarankiškus reikalavimus ieškovui.

56Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Ž. v. UAB ,,Melsta“, bylos Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Esveras“ v. UAB ,,Jungtinis dujų centras“, bylos Nr. 3K-3-241/2013; 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Giloja“ v. AB DNB lizingas, bylos Nr. 3K-3-453/2013).

57Nagrinėjamos bylos atveju priešieškinio reikalavimas yra akivaizdžiai tariamai materialaus pobūdžio: atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo pripažinti, kad Rangos sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo RUAB „Kašgarija“. Atkreiptinas dėmesys, jog Rangos sutartis ir buvo sudaryta būtent tarp ieškovo ir atsakovo RUAB „Kašgarija“. Taigi nurodytas reikalavimas nelaikytinas savarankišku pažeistos teisės gynimo būdu. Priešinga išvada negalima net ir laikant, jog atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ šiuo reikalavimu de jure prašo modifikuoti Rangos sutartį – jį eliminuoti iš Rangos sutarties pagrindu atsiradusio teisinio santykio. Pagal nustatytas faktines aplinkybes tokio reikalavimo patenkinimas atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nesukeltų teisinių padarinių, kadangi solidari atsakovų atsakomybė ieškinyje kildinama iš jų tarpusavyje sudarytos Jungtinės veiklos sutarties, remiantis kuria atsakovas RUAB „Kašgarija“ ir buvo įgaliotas pasirašyti Rangos sutartį. Iš to aišku, jog aptariamas priešieškinio reikalavimas negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, o vertintinas tik kaip atsakovo materialus teisnio pobūdžio atsikirtimai į jo atžvilgiu pareikštą ieškinį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ savarankišką teisę į teisminę gynybą nuo ieškovo reikalavimų įgyvendina civilinėje byloje Nr. 2-43-724/2013, kurioje pareikštu ieškiniu siekia pripažinti negaliojančia ab initio Jungtinės veiklos sutartį.

58Ieškinio palikimas nenagrinėtu sukuria tokią teisinę situaciją, kai bylos nagrinėjimas pagal atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ patikslintą priešieškinį nebūtų galimas, nes tokiu atveju nebūtų išspręstas joks atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ materialiųjų teisių ar pareigų klausimas. Dėl to byla šioje dalyje nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Atsakovas RUAB „Kašgarija“ įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Tuo tarpu pagal atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateiktus įrodymus jis sumokėjo 500 Lt žyminį mokestį (t. 2, b. l. 64) už pradinį priešieškinį, 139 Lt žyminį mokestį (t. 4, b. l. 134) už atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turėjo 4 700 Lt advokato padėjėjo pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidų (t. 7, b. l. 68-70), sumokėjo 20 681 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir turėjo 24 200 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Įvertinusi priežastis dėl kurių atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turėjo išlaidas žyminio mokesčio forma, teisėjų kolegija sprendžia esant pagrindą iš ieškovo atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ priteisti tik turėtas 139 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, išlaidas. Už priešieškinį ir apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš valstybės biudžeto (CPK 87 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sprendžiant kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą būtina vadovautis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau ir Rekomendacijos).

61Nustatyta, kad pirmos instancijos teisme advokato padėjėja atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iki 2012 m. gegužės 31 d. parengė priešieškinį (t. 2, b. l. 59-63), atsiliepimą į ieškinį (t. 3, b. l. 15-18), atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių (t. 3, b. l. 26-32), atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių (t. 4, b. l. 10-15). Teisėjų kolegija sprendžia, kad priežastys, dėl kurių minėtos išlaidos buvo patirtos, implikuoja, jog atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ gali būti priteistos tik tos bylinėjimosi išlaidos, kurios patirtos už atsiliepimo į ieškinį ir atskirųjų skundų parengimą. Remiantis Rekomendacijų 5., 8.2., 8.15. punktais maksimalus priteistinas užmokesčio dydis už advokato padėjėjo suteiktą teisinę pagalbą būtų 2 720 Lt (3*850 Lt + 0,5 * 850 Lt + 0,5 * 850 Lt) * 0,8). Šis išlaidų dydis iš esmės atitinka advokato padėjėjos parengtą išlaidų ataskaitą, todėl jos priteisiamos atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš ieškovo. Taipogi nustatyta, kad apeliacinės instancijos teisme atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turėjo 24 200 Lt advokato pagalbos išlaidų. 2013 m. birželio 20 d. prašyme dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka (t. 8, b. l. 47-49) atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nurodė, kad apeliacinį skundą padavė neatstovaujamas advokato. 2014 m. vasario 10 d. atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paaiškinta, jog advokatas jam suteikė teisinę pagalbą parengdamas rašytinius paaiškinimus ir prašymą dėl bylos sustabdymo. Už tokio masto teisinių paslaugų suteikimą atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vadovaujantis Rekomendacijų 8.16. punktą iš ieškovo priteisiama 240 Lt advokato pagalbos išlaidų (0,12 * 1 000 Lt * 2). Apibendrinant išdėstytą atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš ieškovo priteisiama 139 Lt žyminio mokesčio ir 2 960 Lt (2 720 Lt + 240 Lt) advokato pagalbos išlaidų.

62Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

63Panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį palikus nenagrinėtą, naikinamos ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. ir 2012 m. vasario 17 d. nutartimis atsakovų atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktu, 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

65panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą.

66Ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos ieškinį palikti nenagrinėtą.

67Bylą dalyje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino statyba ir tiekimas“ priešieškinį nutraukti.

68Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. ir 2012 m. vasario 17 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“ (juridinio asmens kodas 155599486) ir uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ (juridinio asmens kodas 155449725) turto areštą.

69Nutarties patvirtintą kopiją siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

70Priteisti iš ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos

71(juridinio asmens kodas 111568069) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ 139 Lt žyminio mokesčio ir 2 620 Lt advokato pagalbos išlaidų.

72Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ 500 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2012 m. vasario 13 d. per akcinę bendrovę DNB bankas, ir 20 681 Lt žyminį mokestį, sumokėtą dalimis 2013 m. kovo 26 d. ir 2013 m. balandžio 12 d. per akcinę bendrovę DNB bankas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl tiekėjų atsakomybės už perkančiajai organizacijai... 6. Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija prašė priteisti... 7. Atsakovų RUAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“,... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas RUAB „Kašgarija“ prašė ieškinį... 9. Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pradiniu priešieškiniu... 10. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas Švenčionių rajono savivaldybės... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo iš... 14. Atsižvelgęs į aplinkybę, kad galiojant Jungtinės veiklos sutarčiai,... 15. Pasisakydamas dėl priešieškinio reikalavimų, teismas konstatavo, kad nėra... 16. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas RUAB „Kašgarija“ prašo panaikinti Vilniaus... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šiai bylai taikė viešųjų... 19. 2. Ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu pagal CPK 296 straipsnio 1... 20. 3. Ieškovas turėjo įrodyti atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas,... 21. 4. Sprendime visiškai nepasisakyta dėl ieškovo taikomų delspinigių dydžio... 22. 5. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė įrodinėjimo taisyklių bei iš... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo... 24. 1. Ieškiniu buvo pareikštas reikalavimas dėl grąžintinos sumos priteisimo,... 25. 2. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl atsakovus pripažįsta... 26. 3. Bylos nagrinėjimo metu liko neįvertinta, kad atsakovas RUAB... 27. Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovas Švenčionių rajono... 28. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju... 29. 2. Atsakovų neteisėti veiksmai – Rangos sutartimi prisiimtų... 30. 3. Priešingai nei teigia atsakovas RUAB „Kašgarija“, pirmosios... 31. 4. Apeliacinės instancijos teismas yra klaidinamas dėl fakto apie ieškovo... 32. 5. Rangos sutartis buvo pasirašyta tarp atsakovų sudarytos Jungtinės veiklos... 33. 6. Skirti byloje ekspertizę nebuvo jokio pagrindo. Tą patvirtina aplinkybės... 34. IV. Šalių prašymai... 35. Apeliantas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ papildomai pateiktais... 36. 1) bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka;... 37. 2) sustabdyti bylą iki įsiteisės Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m.... 38. 3) išreikalauti iš Švenčionių rajono apylinkės teismo ieškinį ir... 39. Apelianto teigimu dėl faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, pačių... 40. Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu Jungtinės... 41. V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo formos. ... 43. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 44. Dėl ieškovo reikalavimų arbitruotinumo ... 45. augiau šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražo teismui visus ar tam... 46. Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų... 47. Teismas ex officio gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu... 48. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Rangos sutartis buvo sudaryta viešųjų... 49. Kreipdamasis su ieškiniu į teismą ieškovas nurodė, kad ginčas nėra... 50. Ginčai, kurie negali būti perduoti arbitražui, nustatyti KAĮ 12 straipsnyje... 51. Byloje pareikštame ieškinyje ieškovas suformulavo sudėtinį turtinio... 52. Esant galiojančiam ir vykdytinam arbitražiniam susitarimui – subjektyviam... 53. Dėl priešieškinio reikalavimų... 54. Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ byloje pareikštu pradiniu... 55. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą šalys ir kiti... 56. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad materialiųjų... 57. Nagrinėjamos bylos atveju priešieškinio reikalavimas yra akivaizdžiai... 58. Ieškinio palikimas nenagrinėtu sukuria tokią teisinę situaciją, kai bylos... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 60. Atsakovas RUAB „Kašgarija“ įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas... 61. Nustatyta, kad pirmos instancijos teisme advokato padėjėja atsakovui UAB... 62. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 63. Panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą ir ieškovo... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą.... 66. Ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos ieškinį palikti... 67. Bylą dalyje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino statyba... 68. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. ir 2012 m. vasario 17... 69. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui... 70. Priteisti iš ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos... 71. (juridinio asmens kodas 111568069) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei... 72. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir...