Byla 2-1794-723/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. R., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl įsiskolinimo iš atsakovo V. D. priteisimo. Ieškinyje nurodė, kad 2001-10-15 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2002-05-31 iki 2003-02-28, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtu laikotarpiu pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai yra skolingas 333,31 Lt pagrindinės skolos, 1180,58 Lt delspinigių, 171 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 1684,89 Lt, kuriuos ieškovas prašo priteisti, taip pat priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas tiek žodžiu, tiek raštu buvo raginamas atsiskaityti, tačiau neįvykdė savo prievolių, visi bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas sąskaitas apmokėjo tik iš dalies. Įmonė įsigijo 333,31 Lt skolą 2009-03-31. Buvo vykdomas ikiteisminis išieškojimas iš atsakovo. Nurodė, kad negali pateikti įrodymų. Siuntė laiškus atsakovo gyvenamuoju adresu. Laiškai siųsti per ketverius metus. Laiškams paruošti reikalingos informacinės technologijos. Turi teisę priskaičiuoti delspinigius. Atsakovas nesąžiningas, sąlyginai sąžininga iš ieškovo pusės.

4Atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu, b.l. 37-38), į teismo posėdį atsakovas neatvyko, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad UAB „Tele-2“ ir atsakovas V. D. 2001-10-15 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b.l. 14-16), kurios pagrindu UAB „Tele-2“ teikė atsakovui mobiliojo ryšio paslaugas, pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras 2002-05-31 Nr. ( - ) (86,39 Lt), 2002-06-30 Nr. ( - ) (126,39 Lt), 2002-07-31 Nr. ( - ) (166,39 Lt), 2002-08-31 Nr. ( - ) (206,39 Lt), 2002-09-30 Nr. ( - ) (246,39 Lt), 2002-10-31 Nr. ( - ) (286,39 Lt), 2002-11-30 Nr. ( - ) (326,39 Lt), 2002-12-31 Nr. ( - ) (366,39 Lt), 2013-01-31 Nr. ( - ) (326,39 Lt), 2013-02-28 Nr. ( - ) (333,31 Lt) (b.l. 18-27). V. D. pateiktų sąskaitų pilnai neapmokėjo, todėl susidarė skola 333,31 Lt sumai. 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ) bei išrašas iš priėmimo–perdavimo akto patvirtina, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ieškovui UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę, pagal išrašą iš sutarties priedo Nr. ( - ), į 333,31 Lt dydžio V. D. skolą (b.l. 6, 9-12). Tuo pačiu teismas mato, kad šios sutarties perleidimas, kai ieškovui (pirminiam kreditoriui) bet kokiu atveju būtų patenkintas ieškinys(jeigu toks būtų pareikštas), nes kitokio sprendimo pagal galiojančią teismų praktiką ir įstatymo raidę būti negali, vertinamas keliais aspektais – kaip laikymas, kad skola beviltiška, kas suprantama, kai skolininkas visiškai nemokus ir beviltiškas bedarbis arba tai yra verslo dalis. Tačiau nežiūrint į tai kiekvienas kreditorius turi elgtis skolininko atžvilgiu sąžiningai, teisingai ir protingai (CK 1.5 str., CPK 7 str.).

72009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo per 3 dienas nuo pranešimo gavimo sumokėti ieškovui 333,31 Lt skolą, 91,2269 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 60 Lt delspinigių (b.l. 13). Kaip matyti iš pranešimo, delspinigiai buvo skaičiuojami ne už 7 metus.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atsakovas neprašė taikyti ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti,nes nedalyvavo teismo posėdyje,o teismas savo iniciatyva to padaryti negali. Duomenų, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl 333,31 Lt skolos tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.101 str.).

9Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai, daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

10Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju, jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o viršpelnį. Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią, o ne formalią situaciją, nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

11Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.5 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą nepamokėtos sąskaitos dieną mokėti TELE2 0,1 proc. laiku nesumokėtų sumų delspinigius, jei privalomų mokėti sumų nesumoka pagal sąskaitą. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

12LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ ( - ) UAB ( - ), bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ( - ) UAB ( - ), bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) UAB ( - ), bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ( - ) UAB ( - ), bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Š( - ) firma „F. L.“ v. UAB ( - ), bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ( - ) UAB ( - ), bylos Nr.3K-3-503/2007).

13Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1180,58 Lt delspinigių, kuriuos paskaičiavo už laikotarpį nuo 2003-04-01 iki 2012-12-11, t.y. už 3542 dienas, Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5 p. pagrindu (b.l. 7). Teismas mato, kad pirmasis kreditorius pagal paslaugų sutarties sąlygą 9.1 p. per 30 dienų nuo skolos nesumokėjimo be pagrindo nesikreipė į teismą, o dabartinis kreditorius elgėsi taip pat nuo 2009-05-04.Matyti,kad dabartinis kreditorius tik formaliai reikalauja delspinigių,nes jis jokių nuostolių dėl nesumokėtos paslaugos nepatyrė.Jis pats dėl savo veiksmų nesikreipė iš karto į teismą,kai perpirko skolą iš pirminio kreditoriaus,t.y. veikė išimtinai savo rizika.Formalusis teisės perėmimas nesuponuoja tokių pačių aplinkybių naujajam kreditoriui realiai,nors leidžia kreiptis į teimą formaliai vietoj buvusio kreditoriaus. Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, daugiau nei tris metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Remdamasis mobiliojo skaitmeninio ryšio sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už 3542 dienas. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė bei delspinigių skaičiavimo laikotarpis negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jam kreiptis į teismą ir kada kreiptis, tačiau jo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir jis,skaičiuodamas delspinigius tokį ilgą laiką turi įrodyti, kad elgėsi vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 1-2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra vartotojas; pirminis kreditorius delspinigių net neskaičiavo ir perleido ieškovui tik pagrindinę skolą-333,31 Lt, tačiau ieškovas delspinigius paskaičiavo ne tik už beveik trejus metus po reikalavimo teisių perėmimo, bet ir už septynerius metus iki to.Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį ilgą delsimo išieškoti skolą laikotarpį pagrįstu ir objektyviu. Be to, delspinigių suma beveik keturis kartus viršija skolos sumą, todėl darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli,šis atvejis yra kreditoriaus bandymas lupikauti, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 60,66 Lt delspinigių (CK 1.5 str., CPK 6.71 str.).

14CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas CK 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.63 str. 2 d. pagrindu prašo priteisti 171 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, jas grindžia išlaidų išklotine(b.l.8), iš kurios matyti, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro pranešimai, užklausos viešiesiems registrams, administracija (buhalterija), informacinės technologijos, darbo priemonės, darbuotojo darbo užmokestis ir pridėtinės vertės mokestis. Kaip minėta, ieškovo pareiga yra pagrįsti savo reikalavimus. Ieškovas be šios išklotinės jokių objektyvių įrodymų apie savo nurodytas išlaidas teismui nepateikė ir negalėjo teisme paaiškinti jų objektyvų pagrįstumą ir buvimą.Pateikta 171 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų suma negali būti objektyvi ir pagrįsta, nes neįrodyta, jog būtent atsakovui buvo išsiųsta 25 pranešimai, jog buvo paklausimų apie atsakovą registrams, ir neįrodyta realių išlaidų, o kitos išlaidos (administracija ir pan.) taip pat negali būti vertinamos kaip su skolos išieškojimu tiesiogiai iš atsakovo susijusios protingos išlaidos, todėl reikalavimas dėl 171 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 185 str.).

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 14 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo V. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( - )) 333,31 Lt (tris šimtus trisdešimt tris litus 31 ct) skolos, 60,66 Lt (šešiasdešimt litų 66 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 393,97 Lt sumos nuo 2013-04-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14 Lt (keturiolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl įsiskolinimo iš atsakovo V. D.... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 4. Atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad UAB „Tele-2“ ir atsakovas V. D. 2001-10-15 sudarė... 7. 2009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 10. Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių... 11. Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.5 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už... 12. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 13. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 14. CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 16. Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo V. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( -... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...