Byla e2-90-476/2017
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovo UAB „S.“ atstovui T. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „S.“ ieškinį atsakovui UAB „B.“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „S.“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB “B.” 4392,66 Eur skolos, 149,61 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas atstovas T. S. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad UAB „S.“ ir UAB „B.“ 2012-05-07 pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. STK-12-048, pagal kurią UAB “B.” ir UAB „S.“ pagal PVM sąskaitas – faktūras pirko metalo produkciją. Už gautas prekes atsakovas turėjo atsiskaityti su ieškovu per 30 kalendorinių dienų, tai yra iki 2016-11-11, tačiau to nepadarė ir liko skolingas ieškovui 4392,66 Eur. Prašė patenkinti ieškinį.

6Atsakovo UAB „B.“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teisme 2017-01-18 gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes paskaičiuoti delspinigiai yra nepagristai dideli. Pagal formuojamą teismų praktiką, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną delspinigiai turėtų būti skaičiuojami ne 0,2 proc., bet 0,02 proc. Atsižvelgiant į tai, prašė ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatyta, kad 2012-05-07 tarp šalių UAB „S.“ ir UAB „B.“ buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. STK-12-048, kurios pagrindu atsakovas pirko iš ieškovo metalo produkciją. Tuo pagrindu 2016-10-05, 2016-10-19, 2016-10-27 ir 2016-11-11 buvo išrašytos sąskaitos – faktūros, kurias UAB „B.“ turėjo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. UAB „B.“ prekes priėmė, pretenzijų dėl jų nepareiškė, bet už jas pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė. Iš 2016-10-05 PVM sąskaitos – faktūros, serijos Nr. STT Nr. 000026860, matyti, kad ieškovas pardavė atsakovui UAB „B.“ prekių už 281,64 Eur. Pagal 2016-10-19 PVM sąskaitą – faktūrą, serijos Nr. STT Nr. 000027144, matyti, kad ieškovas pardavė atsakovui UAB „B.“ prekių už 504,84 Eur. Pagal 2016-10-27 PVM sąskaitą – faktūrą, serijos Nr. STT Nr. 000027323, matyti, kad ieškovas pardavė atsakovui UAB „B.“ prekių už 2753,69 Eur. Pagal 2016-11-11 PVM sąskaitą – faktūrą, serijos Nr. STT Nr. 000027651, matyti, kad ieškovas pardavė atsakovui UAB „B.“ prekių už 852,49 Eur. Iš viso atsakovas UAB „B.“ iš ieškovo UAB „S.“ įsigijo prekių už 4392,66 Eur. Iš skolos ir delspinigių skaičiavimo lentelės matyti, kad delspinigiai už pradelstą atsiskaityti laikotarpį pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras sudaro 149,61 Eur. Iš pateiktos teisinių paslaugų teikimo sutarties, 2016-12-21 SEPA mokėjimo nurodymo, 2016-12-21 PVM sąskaitos-faktūros Nr., APB/16-12-11, matyti, kad ieškovas patyrė 242,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą teismui bei sumokėjo 51,00 Eur žyminio mokesčio (34,00 Eur žyminio mokesčio sumokėta civilinėje byloje L2-1870-1009/2016, 17,00 Eur žyminis mokestis sumokėtas 2016-12-21, tai patvirtina byloje esantis SEPA mokėjimo nurodymas).

9Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str., 6.101 str. 1 d., 6.109 str.), atsakovui atsirado pareiga ieškovui įvykdyti įsipareigojimus pagal pirkimo – pardavimo sutartį, tai yra atsiskaityti už įsigytas prekes. Atsakovas atsiliepime į ieškinį ieškovo nurodomų aplinkybių dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo neginčijo, nurodė, kad nesutinka su prašomomis priteisti 0,2 procentų dydžio netesybomis. Atsakovas tinkamai nevykdė savo sutartinių prievolių, laiku nesumokėjo už įsigytas prekes, todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, iš atsakovo UAB “B.” ieškovui priteistina 4392,66 Eur skola.

10Atsakovas ginčija prašomų priteisti delspinigių dydį nurodydamas, kad 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną yra aiškiai per dideli, todėl jų dydis turėtų būti mažinamas iki 0,02 proc. Teigia, kad toks delspinigių dydis būtų protingas ir atitinkantis kasacinio teismo formuojamą praktiką.

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012 m. birželio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012).

12Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negalima laikyti, kad teismų praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

13Teismas nagrinėjamu atveju nustatytė, kad ieškovas ir atsakovas 2012-05-07 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. STK-12-048, kurios VI skyriaus 1 ir 2 punktuose susitarė dėl atsakomybės už pradelstus atsiskaitymus, bei VI skyriaus 1 punkte numatė, kad “pirkėjui uždelsus atlikti apmkėjimą, pardavėjas turi teisę skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo visos pradelstos sumos”. Taip pat nustatyta, kad atsakovas UAB “B.” įsigijo iš ieškovo UAB „S.“ prekių už 4392,66 Eur, už kurias buvo išrašytos sąskaitos faktūros 2016-10-05 PVM sąskaita – faktūra, serijos Nr. STT Nr. 000026860, suma 281,64 Eur; 2016-10-19 PVM sąskaita – faktūra, serijos Nr. STT Nr. 000027144, suma 504,84 Eur; 2016-10-27 PVM sąskaita – faktūra, serijos Nr. STT Nr. 000027323, suma 2753,69 Eur; 2016-11-11 PVM sąskaita – faktūra, serijos Nr. STT Nr. 000027651, suma 852,49 Eur. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. STK-12-048, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, III skyriaus 2 punkte numatyta, kad pirkėjas už prekes pardavėjui privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

14Atsakovo argumentas, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai yra laikomi atitinkančiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus bei sutarties šalių interesų pusiausvyrą yra nepagrįstas, nes netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Kaip jau minėjo teismas, priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais teismas mano, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis. Teismas, spręsdamas delspinigių dydžio klausimą, pažymi, kad šalys pirkimo-pardavimo sutartį sutartį sudarė laisva valia, be to, sutartis sudaryta 2012 metais (tai yra beveik prieš penkerius metus) duomenų, kad atsakovas UAB “B.” po sutarties sudarymo būtų pareiškęs pretenzijas dėl delspinigių dydžio, nėra. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad abi sutarties šalys, tiek ieškovas UAB “S.”, tiek atsakovas UAB “B.”, yra verslo subjektai, kurie sudarant sutartį turėjo patirties verslo bei derybų srityje, galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, todėl teismas negali iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Juo labiau, 0,2 proc. dydžio delspinigiai pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. STK-12-048, numatyti ne tik pirkėjui uždelsus įvykdyti savo įsipareigojimus, bet ir pardavėjui uždelsus atlikti savuosius. Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo mažinti šalių susitarimu, laisva valia nustatytų netesybų dydžio.

16Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 2 d. numatyta, kad juridinis asmuo už termino praleidimą moka 6 procentų dydžio metines palūkanas. Remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas, kurios priteistinos iš atsakovo.

18Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 51,00 Eur žyminio mokesčio ir 242,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

19Ieškovas sumokėjo 51,00 Eur. žyminio mokesčio kaip dokumentinio proceso bylai. Byla išnagrinėta ieškinine teisena, todėl iš atsakovo valstybės biudžetui priteistina likusi žyminio mokesčio dalis.

20Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo UAB “B.” į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovo UAB „S.“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), a/s Nr. ( - ), naudai 4392,66 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt du eurus, 66 ct) skolos, 149,61 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus, 61 ct) palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-16) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 242,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus, 00 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 51,00 Eur (penkiasdešimt vieną eurą, 00 ct) žyminio mokesčio.

24Iš atsakovo UAB “B.” į. k. 300092197, valstybės naudai, priteisti likusią nesumokėtą žyminio mokesčio dalį - 48,00 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus, 00 ct), įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „S.“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovas atstovas T. S. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė... 6. Atsakovo UAB „B.“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių... 9. Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovo ir... 10. Atsakovas ginčija prašomų priteisti delspinigių dydį nurodydamas, kad 0,2... 11. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 12. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi... 13. Teismas nagrinėjamu atveju nustatytė, kad ieškovas ir atsakovas 2012-05-07... 14. Atsakovo argumentas, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai yra laikomi... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo,... 16. Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui,... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 2 d. numatyta, kad juridinis... 18. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 19. Ieškovas sumokėjo 51,00 Eur. žyminio mokesčio kaip dokumentinio proceso... 20. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB “B.” į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ),... 24. Iš atsakovo UAB “B.” į. k. 300092197, valstybės naudai, priteisti... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...