Byla e2A-926-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švarus vanduo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Švarus vanduo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145, kuriuo nutrauktos viešojo pirkimo „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas) procedūros, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ji 2018-01-26, nesulaukusi atsakymo į prašymą dėl informacijos pateikimo, pasirašė atsakovės atsiųstą cheminių medžiagų pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį bei sutarties priedą „Garantija“ visa apimtimi, be Konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų, nusiuntė atsakovei CVP IS priemonėmis.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė prieš tai ignoravo teisėtą prašymą pateikti būtiną techninę informaciją bei nustatyti filtrato valymo įrenginio, kurio techninę būklę ir sklandų darbą pagal Konkurso reikalavimus ieškovė privalėjo garantuoti, techninės būklės apžiūros laiką ir datą, todėl ieškovė, pasirašydama cheminių medžiagų pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, ranka įrašė pastabą: „Garantija galioja atlikus techninio stovio apžiūrą ir sudarius techninio stovio priėmimo-perdavimo aktą.“ Minima pastaba reiškia sąlygą, kuriai įvykus, sutarties priedas „Garantija“ automatiškai įsigalioja. Be to, ieškovė kartu su pasirašyta sutartimi ir sutarties priedu papildomai pateikė lydraštį „Dėl sutarties Nr. 184.34/6 pasirašymo“, kuriame dar kartą paminėjo, kad ieškovė pasirašo sutartį, tačiau sutarties priedas „Garantija Nr. 18/01/01“ įsigalioja atlikus techninės būklės apžiūrą ir sudarius techninės būklės priėmimo – perdavimo aktą.
 1. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2018-01-30 raštu Nr. IS-101 atsisakė pasirašyti ieškovės visa apimtimi ir be Konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų pasirašytą sutartį bei sutarties priedą „Garantijos“, argumentuodama tuo, kad ieškovė sutartyje ranka įrašė sąlygą, kuri nebuvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. Ieškovė pakartotinai buvo pakviesta iki 2018-02-01 atvykti pasirašyti sutartį. Ieškovė 2018-02-01 pateikė atsakovei raštą „Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras atsisakymo sudaryti su UAB „Švarus vanduo“ cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį pagal viešojo pirkimo konkurso reikalavimus“, kuriame išdėstė savo nesutikimą su atsakovės pozicija dėl pardavėjo pasirašytos sutarties trūkumų ir pakartotinai prašė suteikti galimybę apžiūrėti sąvartyno filtrato valymo įrenginį ir įvertinti jo techninę būklę sutarties sudarymo metu.
 1. Atsakovė 2018-02-02 pateikė atsakymą Nr. IS-119 „Dėl sutarties pasirašymo“. Nors atsakovė nesutiko su ieškovės pozicija, kad jos atstovo ranka įrašyta pastaba nekeičia Konkurso medžiagose skelbto sutarties ir jos priedų teksto, tačiau leido ieškovės atstovams 2018-02-07 atvykti ir atlikti įrenginių apžiūrą bei pakvietė ieškovę 2018-02-08 pasirašyti sutartį be jokių Pirkimo sąlygose nenumatytų pakeitimų, papildymų ar išlygų.
 1. Ieškovė 2018-02-06 CVP IS priemonėmis pateikė atsakovei cheminių medžiagų pirkimo –pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, pasirašytą be jokių ranka įrašytų papildymų. Laiške ieškovė nurodė, kad nepriklausomas ekspertas gali atvykti 2018-02-14 bei pratestuoti įrenginį ir paruošti ataskaitą. Atsakovė 2018-02-09 laišku sutiko nukelti įrenginio stovio įvertinimo ekspertizę.
 1. Atsakovė 2018-02-12 laišku informavo ieškovę, kad eksploatuojamas filtrato valymo įrenginys šiuo metu nėra eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, todėl atsakovė negali išpildyti ieškovės reikalavimo įjungti įrenginį nuo 2018-12-12. Atsakovė atsisakė 2018-02-14 atvykusio eksperto pasiūlymo sutaisyti neveikiantį įrenginį. Sekančią dieną po eksperto atvykimo renginio apžiūrai, t. y. 2018-02-15, ieškovė gavo atsakovės 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“. Atsakovės sprendime be jokių paaiškinančių priežasčių buvo nurodyta, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 10 p., nusprendė savo iniciatyva nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras.
 1. Ieškovės teigimu, siūlymas atlikti atsakovės eksploatuojamų įrenginių techninę apžiūrą, filtrato valymo įrenginio testavimą nevertintinas kaip siekis pakeisti kitas Pirkimo sąlygas sudarant Pirkimo sutartį ir tai neprieštarauja VPĮ 85 straipsnio 3 dalies nuostatoms. Ieškovė sutiko su visomis Pirkimo ir sutarties sąlygomis, pateikė atsakovei pasirašytą sutartį ir jos priedus be jokių papildymų, įrašytų ranka. Ieškovė nesiekė pakeisti ir nekeitė paskelbto Pirkimo sąlygų, sudarant pirkimo sutartį.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras teisėtumo vertinimui svarbios jo priėmimo metu egzistavusios objektyvios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių ji negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Atsakovė neturėjo pagrindo nutraukti Pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu.
 1. Ieškovė nurodė, kad atsakovei pateikta pretenzija dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo nebuvo išnagrinėta ir po papildomos pretenzijos, primenančios apie pareigą išnagrinėti pretenziją, pateikimo. Atsakovei įstatymo nustatytais terminais neišnagrinėjus ieškovės pretenzijos, pastaroji įgijo teisę reikšti ieškinį teismui VPĮ 102 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais. Ieškinio pareiškimo terminas baigėsi 2018-03-13, todėl ieškovė savo teises realizavo tinkamai ir nepraleido įstatymo nustatytų terminų.
 1. Atsakovė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės 2018 m. vasario 21 d. pretenzija (CVP IS priemonėmis paskelbta 2018-02-26) dėl Pirkimo nutraukimo nebuvo nagrinėjama, nes pateikta praleidus VPĮ 102 str. 1 d. 1 p. nustatytą 5 darbo dienų terminą pretenzijai pateikti supaprastintų pirkimų atveju. Be to, įvykus Pirkimui ir nustačius bei paskelbus laimėtoją atsakovė 2018-01-24 raštu Nr. IS-96 CVP IS priemonėmis pakvietė UAB „Švarus vanduo“ pasirašyti pirkimo sutartį, kurią pasirašiusi tiekėja atsiuntė perkančiajai organizacijai. Atsakovė, peržiūrėjusi gautus dokumentus, nustatė, kad UAB „Švarus vanduo“, pateikdama Pirkimo dokumentų 4 priedą (2018-01-11 garantija Nr. 18/01/01), jame ranka įrašė papildomas garantijos sąlygas, kurios nebuvo numatytos Pirkimo sąlygose. Dėl to atsakovė atmetė tiekėjos siūlomus garantijos sąlygų papildymus ir 2018-01-30 raštu Nr. IS-101 CVP IS priemonėmis pakartotinai pakvietė pasirašyti sutartį tokią, kokia buvo pateikta Pirkimo dokumentuose.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad leido 2018-02-07 tiekėjai apžiūrėti įrenginius ir atlikti techninę apžiūrą, o 2018-02-08 10 val. pakvietė atvykti tiekėjos atstovą į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro buveinę ir pasirašyti pirkimo sutartį be Pirkimo sąlygose nenumatytų pakeitimų, papildymų ar išlygų. 2018-02-06 10 val. 45 min. UAB „Švarus vanduo“ CVP IS priemonėmis pateikė 2018-01-11 registruotą raštą Nr. 18/02/01 ir 4 priedą (garantiją), kuriame papildomų įrašų ranka nebuvo. Rašte kelis kartus akcentavo, kad tiekėja sutinka su Pirkimo ir sutarties sąlygomis ir papildomai 2018-02-14 siūlo atlikti TRATC eksploatuojamų įrenginių techninę apžiūrą, filtrato valymo įrenginio testavimą, prašo įjungti įrenginį bent dvi paras prieš pradedant darbus. Atsakovės teigimu, tokie tiekėjos veiksmai ir prašymai vertintini kaip siekis pakeisti kitas Pirkimo sąlygas sudarant Pirkimo sutartį.
 1. Atsakovės teigimu, ieškovė praleido VPĮ 102 str. 2 d. nustatytą ieškinio pareiškimo terminą, todėl ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas ir grąžintas ieškovei.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) pateikė išvadą byloje ir nurodė, jog Pirkimo procedūros buvo nutrauktos neteisėtai.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018-05-07 sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti, panaikinti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų pirkimų komisijos 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145, kuriuo nutrauktos viešojo pirkimo „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“ procedūros, priteisti UAB ,,Švarus vanduo“ iš UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 263 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, ir 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovė 2018-02-15 informavo ieškovę, jog 2018-02-14 priimtas sprendimas nutraukti Pirkimo procedūrą. Ieškovė 2018-02-15 pateikė pretenziją dėl šio sprendimo. Ieškovės pretenziją atsakovė turėjo išnagrinėti iki 2018-02-23, tačiau neišnagrinėjo ir atsakymo ieškovei nepateikė. Atsakovės teigimu, ieškovė, negavusi atsakymo į pretenziją, nuo 2018-02-24 iki 2018-03-12 (imtinai) turėjo pareikšti ieškinį. Ieškovė ieškinį pareiškė 2018-03-13 19.19 val. per EPP sistemą, t. y. 2018-03-14.
 3. Teismas pažymėjo, kad atsakovė tuo pagrindu prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, tačiau tokia pozicija yra neparemta įstatymu. VPĮ 102 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
 4. Teismas nustatė, kad ieškovė, iki 2018-02-23 negavusi atsakymo į jos pretenziją, 2018-02-26 atsakovei pateikė pakartotinę pretenziją, į kurią atsakovė atsakė 2018-02-27 pranešimu CVP IS sistemoje. Atsakovės teigimu, tokiu atveju ieškovė, siekdama tinkamai ginti savo pažeistas teises, ieškinį dėl neva nepagrįsto procedūrų nutraukimo turėjo pateikti per terminą, nustatytą VPĮ 102 str. 1 d. 2 p., t. y. per 5 darbo dienas, nes jai buvo atsakyta į jos 2018-02-26 pretenziją.
 5. Teismas sprendė, kad įvertinus 2018-02-27 atsakovės pateikto paaiškinimo turinį negalima padaryti išvados, jog šis paaiškinimas gali būti laikomas atsakovės atsakymu į pretenziją. Teismas nurodė, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčą, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Dėl to teismas sprendė, kad yra pagrindas išvadai, kad perkančioji organizacija neišsamiai, neargumentuotai atsakė į pretenzijoje keltus klausimus.
 6. Teismas pažymėjo, kad ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros pagrindinis tikslas – iki kreipimosi į teismą šalims pretenzija ir atsakymu į ją išspręsti kilusius neaiškumus, nesutarimus. Po perkančiosios organizacijos paaiškinimo vertinimo ginčo pirkimo nutraukimo motyvai nebuvo išsamiai argumentuoti. Dėl to teismas darė išvadą, kad 2018-02-27 atsakovo paaiškinimas nelaikytinas atsakymu į pretenziją, kadangi atsakovė 2018-01-11 yra teikusi išsamius atsakymus į pretenzijas ir tokio atsakymo forma ir turinys skyrėsi nuo 2018-02-27 paaiškinimo.
 7. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad atsakovė per nustatytą terminą neatsakė ieškovei į pretenziją, todėl ieškovė, pareiškusi ieškinį 2018-03-14, nepažeidė termino ieškiniui pareikšti.
 1. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos (VPĮ 103 str. 3 d.).
 1. Teismo vertinimu, atsakovė, 2018-02-26 gavusi ieškovės pretenziją, turėjo ją išnagrinėti iki 2018-03-05. Dėl to teismas sprendė, kad terminas ieškiniui pareikšti skaičiuotinas nuo 2018-03-06 ir 2018-03-14 (paduodant ieškinį) dar nebuvo suėjęs (VPĮ 102 str. 2 d.).
 1. Teismas dėl viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimo nustatė, kad atsakovė 2017-12-27 paskelbė mažos vertės pirkimą „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“. Atsakovė 2018-01-18 sprendimu nustatė pasiūlymų eilę ir laimėtoja pripažino ieškovę, kuri buvo pakviesta iki 2018-01-24 pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.
 1. Teismas pažymėjo, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo, atsižvelgtina ir į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ nuostatų dėl pirkimo nutraukimo taikymą, perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Aptariamo perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko, ar ne. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado, – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas ir jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).
 1. Teismas pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad ginčo Konkursų sąlygų 4 priedas, reglamentuojantis garantijos formą ir tekstą, įrodo, jog ieškovės tekstas dėl informacijos patiekimo, rašytas atsakovei, buvo iš esmės perrašytas iš sąlygose paskelbtos garantijos formos, t. y. pagal šią formą tiekėjas, įsipareigoja nustačius, kad dėl tiekėjo pateiktų prekių blogos kokybės sąvartyno filtrato valymo įrenginys sugedo ar buvo sugadinti atskiri jo elementai (membranos, siurbliai ir t. t.), savo sąskaita suremontuoti sąvartyno filtrato valymo įrenginį ir pakeisti sugadintas detales naujomis. Be to, tiekėjas įsipareigoja atlyginti perkančiajai organizacijai tiesioginius nuostolius, patirtus dėl įrenginio prastovos ar dėl įrenginio gedimų.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė 2018-01-26, nesulaukusi atsakymo, pasirašė atsakovės atsiųstą cheminių medžiagų pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį bei sutarties priedą „Garantija“ visa apimtimi, be Konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų, nusiuntė atsakovei CVP IS priemonėmis, tačiau ieškovė, pasirašydama cheminių medžiagų pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, ranka įrašė pastabą: „Garantija galioja atlikus techninio stovio apžiūrą ir sudarius techninio stovio priėmimo – perdavimo aktą“.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad byloje įrodyta, jog atsakovės įsipareigojimai, išvardyti viešojo pirkimo sąlygų 4 priede, paskelbti viešai visiems tiekėjams, sudarė ieškovei teisėtą pagrindą pateikti prašymą pateikti būtiną techninę informaciją bei nustatyti filtrato valymo įrenginio techninę būklę sutarties sudarymo metu. Byloje įrodyta, jog atsakovė filtrato valymo įrenginio techninę būklę ir sklandų darbą pagal Konkurso reikalavimus ieškovei privalėjo garantuoti.
 1. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovė nesutiko su ieškovės pozicija, kad jos atstovo ranka įrašyta pastaba nekeičia Konkurso medžiagoje skelbto sutarties ir jos priedų teksto, tačiau leido ieškovės atstovams 2018-02-07 atvykti ir atlikti įrenginių apžiūrą ir pakvietė ieškovę 2018-02-08 pasirašyti sutartį be Pirkimo sąlygose nenumatytų pakeitimų, papildymų ar išlygų.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė 2018-02-06 pateikė atsakovei cheminių medžiagų pirkimo –pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, pasirašytą be jokių ranka įrašytų papildymų. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nurodė, kad nepriklausomas ekspertas gali atvykti 2018-02-14 patikrinti įrenginį ir paruošti ataskaitą. Atsakovė 2018-02-12 laišku informavo ieškovę, kad filtrato valymo įrenginys šiuo metu nėra eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, todėl atsakovė negali įjungti įrenginio nuo 2018-12-12. Be to, atsakovė atsisakė 2018-02-14 atvykusio eksperto pasiūlymo sutaisyti neveikiantį įrenginį. 2018-02-15 ieškovė gavo atsakovės 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovė Konkurso sąlygų 4 priede buvo įsipareigojusi užtikrinti sąvartyno filtrato valymo įrenginio tinkamą eksploatavimą, t. y. gerą jo techninę būklę. Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pareiga – tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų, t. y. perkančiosios organizacijos raštu pateikiamų tiekėjams dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų, apibūdinančių perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimo, kvietimo, techninės specifikacijos, aprašomųjų dokumentų, pirkimo sutarties projektų, kitų dokumentų ir dokumentų paaiškinimų (patikslinimų). Dėl to laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, kad paminėti ieškovės veiksmai ir prašymai apžiūrėti ir užfiksuoti sąvartyno filtrato valymo įrenginio techninę būklę turi būti vertinami kaip siekis pakeisti kitas Pirkimo sąlygas sudarant pirkimo sutartį.
 1. Teismas sprendė, kad pagrįsta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jog atsakovė, net ir neradusi galimybės sudaryti Pirkimo sutartį su ieškove pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, turėjo spręsti viešojo pirkimo sutarties sudarymo klausimą su pasiūlymų eilėje antru numeriu nurodytu tiekėju, o ne nutraukti pirkimo procedūras. Teismas taip pat darė išvadą, kad teisinio pagrindo bylos įrodymais paneigti Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl atsakovo nenuoseklumo tai leidžiant, tai neleidžiant ieškovei apžiūrėti įrenginį.
 1. Teismas konstatavo, kad byloje įrodyta, jog atsakovė 2018-02-12 raštu Nr. IS-135 informavo ieškovę, kad įrenginys dėl techninių kliūčių nėra eksploatuojamas, t. y. ši aplinkybė leidžia teikti, kad tiekėjo noras fiksuoti įrenginių būklę prieš pradedant vykdyti sutartį bei suteikiant garantiją buvo pagrįstas.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog ji nutraukė Pirkimą dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalėjo tai padaryti, nes buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebuvo galima ištaisyti. Teismas pažymėjo, kad nustačius, jog atsakovės įrenginys sutarties sudarymo metu nebuvo eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, šios kliūtys turėjo būti pašalintos. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovės 2018-02-12 rašte Nr. IS-135 nurodytos techninės kliūtys negalėjo būti pašalintos. Dėl to teismas darė išvadą, kad nutraukti ginčo Pirkimą atsakovė neturėjo teisinio pagrindo, todėl ginčo Pirkimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu.
 1. Teismas sprendė, kad pripažinus ginčo Pirkimo nutraukimą neteisėtu, atsakovė Pirkimo procedūras turėtų atnaujinti.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys tenkintinas, sprendė, kad iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 263 Eur paduodant ieškinį sumokėto žyminio mokesčio ir 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018-05-07 sprendimą, bylą išnagrinėti iš esmės ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Švarus vanduo“ ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Atsakovė nesutinka su skundžiamu sprendimu ir jo motyvais. Mano, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia viešųjų pirkimų principus, priimtas netinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės nuostatas, remiantis ginčui netaikytina teismų praktika.
  2. Skundžiamas sprendimas priimtas netinkamai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, netinkamai aiškinant Pirkimo sąlygų nuostatas.
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodo, kad „<...> rašytiniai įrodymai įrodo, jog atsakovas konkurso sąlygų 4 priede buvo įsipareigojęs užtikrinti sąvartyno filtrato valymo įrenginio tinkamą eksploatavimą, t. y. gerą jo techninę būklę. <...>“ ir „Byloje įrodyta, jog atsakovas filtrato valymo įrenginio techninę būklę ir sklandų darbą pagal konkurso reikalavimus ieškovei privalėjo garantuoti“, tačiau nei Pirkimo sąlygose, nei Pirkimo sutarties projekte, nei atsakovės pateiktuose Pirkimo sąlygų paaiškinimuose tokios apeliantės atsakomybės nebuvo nustatyta. Minėta atsakomybė Pirkimo sąlygose buvo nustatyta ne apeliantei, o ieškovei (ne perkančiajai organizacijai, o tiekėjams). Ieškovė (ir kiti tiekėjai) pateikdama garantijas su pasiūlymu, o laimėjus Pirkimą – su pirkimo sutartimi, privalėjo prisiimti visišką atsakomybę už atsakovės eksploatuojamų įrenginių veikimą nepriklausomai nuo agregatų būklės pasiūlymo pateikimo metu. Ši nuostata nebuvo keista viso Pirkimo metu, taigi ieškovė, o ne atsakovė turėjo prisiimti atsakomybę už atsakovės eksploatuojamo filtrato valymo įrenginio gedimus atsiradusius dėl ieškovės tiekiamų cheminių medžiagų.
  1. Skundžiamoje sprendime pirmosios instancijos teismas nurodydamas klaidingą Pirkimo sąlygų interpretaciją teigia, kad „Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pareiga – tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų, t. y. perkančiosios organizacijos raštu pateikiamų tiekėjams dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų, apibūdinančių perkamą objektą ir pirkimo sąlygas <...>“ tačiau konkrečiu atveju atsakovė būtent ir laikėsi Pirkimo sąlygų, Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų ir jų paaiškinimų ir dėl to nutraukė Pirkimo procedūras. Atsakovė tik po to kai buvo atliktas Pirkimas ir parinktas laimėtojas suprato, kad ji padarė klaidą, nes nei pirkimo sąlygose nei jų paaiškinimuose neleido tiekėjams iki pasiūlymų pateikimo pradžios įvertinti atsakovės eksploatuojamų įrenginių būklės, tam, kad tiekėjai galėtų fiksuoti įrenginio agregatų būklę, kurios negali pabloginti jų siūlomos cheminės medžiagos. Tokiu būdu, per klaidą atsakovė pažeidė viešųjų pirkimų principus, nes dėl šios klaidos dalis tiekėjų paprasčiausiai neteikė pasiūlymų Pirkimui dėl per didelės atsakomybės, o kita tiekėjų dalis, kaip matyti iš šio ginčo, pateikė pasiūlymus prisiimdami visą atsakomybę, o vėliau šią atsakomybę siekia susiaurinti (sumažinti), o tai jau neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų ir tiekėjo (ieškovės) pasiūlymo.
  1. Dėl to, vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 10 p., apeliantė nutraukė Pirkimo procedūras, nes nors ir neatsirado nenumatytų aplinkybių, tačiau paaiškėjo, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, todėl Pirkimas turi būti nutrauktas, kadangi pažeidimo nebeįmanoma ištaisyti. Apeliantė priėmė sprendimą nutraukti Pirkimą dėl to, kad paaiškėjo, kad vykdant Pirkimą buvo padarytas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lėmęs sąžiningos tiekėjų konkurencijos suvaržymą ir neracionalų biudžeto lėšų panaudojimą ir šio pažeidimo nebeįmanoma ištaisyti. Pirkimo procedūros nebuvo nutrauktos ne dėl to, kad paaiškėjo nenumatytos aplinkybės, o dėl to, kad vykdant Pirkimą buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.
  1. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas netinkamai suprato Pirkimo sąlygų reikalavimus ir juos taikė ne ieškovei, o atsakovei, dėl to priėmė nepagrįstą, faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų (Pirkimo sąlygų) neatitinkantį, todėl netinkamą sprendimą, kuris turėtų būti panaikintas.
  1. Pirmosios instancijos teismo cituojama kasacinio teismo praktika yra netinkama, nes minėtoje praktikoje pasisakoma ne dėl perkančiosios organizacijos teisės savo iniciatyva nutraukti pirkimo procedūras jai pačiai supratus padarytą klaidą, kuri sąlygojo viešųjų pirkimų principų pažeidimą, o dėl to, kai perkančiosios organizacijos pirkimus nutraukia dėl paaiškėjusių aplinkybių, kurių jos negalėjo numatyti. Skundžiamame sprendime cituojamoje praktikoje iš esmės kalbama apie pirkimų procedūrų nutraukimą nenumatytų aplinkybių atvejais, o ne apie procedūrų nutraukimą pažeidus viešųjų pirkimų principus.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2018-05-07 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad atsakovė neįrodė, jog ji nutraukė Pirkimą dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalėjo tai padaryti, nes buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebuvo galima ištaisyti.
  2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas, atitinkantis įstatymo nuostatas ir suformuotą teismų praktiką, kadangi atsakovė neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar skundžiama sprendimo dalis, kuria pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad nutraukti ginčo Pirkimą atsakovė neturėjo teisinio pagrindo, todėl ginčo Pirkimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu, yra teisėta ir pagrįsta.

6Dėl Pirkimo sąlygų reikalavimų

 1. Apeliantės teigimu, skundžiamas sprendimas priimtas netinkamai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, netinkamai aiškinant Pirkimo sąlygų nuostatas. Pagal Pirkimo sąlygas ieškovė, o ne atsakovė turėjo prisiimti atsakomybę už atsakovės eksploatuojamo filtrato valymo įrenginio gedimus atsiradusius dėl ieškovės tiekiamų cheminių medžiagų. Skundžiamoje sprendime pirmosios instancijos teismas nurodydamas klaidingą Pirkimo sąlygų interpretaciją teigia, kad „Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pareiga – tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų, t. y. perkančiosios organizacijos raštu pateikiamų tiekėjams dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų, apibūdinančių perkamą objektą ir pirkimo sąlygas <...>“, tačiau konkrečiu atveju atsakovė būtent ir laikėsi Pirkimo sąlygų.
 2. Teisėjų kolegija nesutinka su nurodytais apeliacinio skundo teiginiais ir pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino Pirkimo sąlygas.
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės 2018-01-24 prašymas/siūlymas atlikti atsakovės eksploatuojamų įrenginių techninę apžiūrą, filtrato valymo įrenginio testavimą, siekiant nustatyti prekių tiekėjo atsakomybės ribų atskaitos tašką dėl sąvartyno filtrato valymo įrenginio techninio stovio, nelaikytinas Pirkimo sąlygų keitimu, dėl kurio galėtų pasikeisti kito pasiūlymą pateikusio tiekėjo padėtis taip, kad pasikeistų Konkurso laimėtojas, arba galėtų pasikeisti dalyvių skaičius. Be to, byloje nustatyta, kad ieškovė prašymą dėl atsakovės eksploatuojamų įrenginių techninės apžiūros ir filtrato valymo įrenginio testavimo pateikė po to, kai atsakovė negalėjo pateikti prašomos aktualios techninės dokumentacijos.
 1. Atsakovė pripažino, kad padarė klaidą, nes nei Pirkimo sąlygose nei jų paaiškinimuose neleido tiekėjams iki pasiūlymų pateikimo pradžios įvertinti savo eksploatuojamų įrenginių būklės, tam, kad tiekėjai galėtų fiksuoti įrenginio agregatų būklę, kurios negali pabloginti jų siūlomos cheminės medžiagos.
 1. Nurodytas atsakovės pripažinimas klaidos ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai aiškino Pirkimo sąlygas.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ieškovė sutiko su visomis laimėto Pirkimo ir sutarties sąlygomis, 2018-02-06 pateikė atsakovei pasirašytą sutartį ir jos priedus be papildymų, įrašytų ranka.

7Dėl Pirkimo nutraukimo

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad atsakovė, pažeidusi viešųjų pirkimų principus, buvo priversta nutraukti Pirkimą.
 1. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 1. Perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo vertinimui svarbios jo priėmimo metu egzistavusios objektyvios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių ji negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, nustatydamas Konkurso sąlygas dėl privalomosios garantijos, galėjo ir turėjo numatyti, kad bet kuris apdairus ir rūpestingas Pirkimo laimėtojas pareikalaus įrenginio, kuriam suteikiama garantija, techninio stovio dokumentacijos sutarties sudarymo dienai. Atsakovė privalėjo pati pasirūpinti tokios dokumentacijos parengimu ir pateikimu Pirkimo laimėtojui.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė neįrodė, jog ji nutraukė Pirkimą dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalėjo tai padaryti, nes buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebuvo galima ištaisyti. Nustačius, jog atsakovės įrenginys sutarties sudarymo metu nebuvo eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, šios kliūtys turėjo būti pašalintos. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovės 2018-02-12 rašte Nr. IS-135 nurodytos techninės kliūtys negalėjo būti pašalintos.
 1. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad apeliantė nutraukė Pirkimo procedūras, nes nors ir neatsirado nenumatytų aplinkybių, tačiau paaiškėjo, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, todėl Pirkimas turi būti nutrauktas, kadangi pažeidimo nebeįmanoma ištaisyti, kad apeliantė priėmė sprendimą nutraukti Pirkimą dėl to, kad paaiškėjo, kad vykdant Pirkimą buvo padarytas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lėmęs sąžiningos tiekėjų konkurencijos suvaržymą ir neracionalų biudžeto lėšų panaudojimą ir šio pažeidimo nebeįmanoma ištaisyti. Bylos duomenys paneigia apeliacinio skundo teiginius, kad padarytas pažeidimas lėmė sąžiningos tiekėjų konkurencijos suvaržymą ir neracionalų biudžeto lėšų panaudojimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, Viešųjų pirkimų tarybos išvada ir kiti bylos duomenys paneigia apeliacinio skundo teiginius, kad nurodyto perkančiosios organizacijos pažeidimo nebuvo galima ištaisyti.
 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nutraukti ginčo Pirkimą atsakovė neturėjo teisinio pagrindo, todėl pagrįstai ginčo pirkimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

8Dėl įrodymų vertinimo

 1. Kaip minėta, apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamas sprendimas priimtas netinkamai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, netinkamai aiškinant Pirkimo sąlygų nuostatas.
 1. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė. Dėl to laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai suprato Pirkimo sąlygų reikalavimus ir juos taikė ne ieškovei, o atsakovei, todėl priėmė nepagrįstą, faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų (Pirkimo sąlygų) neatitinkantį sprendimą.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas teisingai ir visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo nutraukti ginčo Pirkimą, todėl ginčo Pirkimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

9Dėl teismų praktikos

 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo cituojama kasacinio teismo praktika yra netinkama. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo išvadas patvirtina skundžiame sprendime cituojama kasacinio teismo praktika.

10Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

11Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2018-05-07 sprendimas paliktinas nepakeista.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Ieškovė UAB „Švarus vanduo“ prašė priteisti iš atsakovės UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į ieškovės pateiktus bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus, sprendžia, kad ieškovės prašymas tenkintinas.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš atsakovės UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro, j. a. k. 179901854, ieškovei UAB „Švarus vanduo“, j. a. k. 300602091, vieną tūkstantį du šimtus eurų (1 200 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai