Byla 2-1198-163/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant R. G., dalyvaujant ieškovo atstovei G. K., teismo posėdyje, priimant sprendimą už akių, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Agentūra Vox Maris“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS ieškinį atsakovui A. V. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Agentūra Vox Maris“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS prašo teismo priteisti iš atsakovo A. V. 331 080,00 Lt žalos atlyginimo. Nurodo, kad atsakovas A. V., būdamas UAB „Agentūra Vox Maris“ direktoriumi, 2008 m. spalio 31 d. tarp UAB „Agentūra VOX Maris“ ir UAB „RTĮ Grupė“ sudarė paskolos sutartį Nr. 2008/10/31, pagal kurią UAB „Agentūra VOX Maris“ paskolino UAB „RTĮ Grupė“ 267 000,00 Lt, kuriuos UAB „RTĮ Grupė“ įsipareigojo grąžinti UAB „Agentūra Vox Maris“ iki 2011 m. spalio 31 d. Paskolos sutartimi šalys susitarė, kad grąžinama skola 2011 m. spalio 31 d. sudarys 331 080,00 Lt. Paskolos suteikimas buvo įformintas 2008 m. spalio 31 d. priėmimo perdavimo aktu, patvirtinančiu, kad UAB „Agentūra Vox Maris“ perdavė suteikiamos paskolos sumą, o UAB „RTĮ Grupė“ patvirtino, jog skolinamą sumą gavo. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-787-524/2009, kuri įsiteisėjo 2009 m. kovo 20 d. iškėlė bankroto bylą UAB „Agentūra Vox Maris“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS. 2010 m. spalio 11 d. bankroto administratorius raštu Nr. 10-VOX-29 informavo UAB „RTĮ Grupė“ apie UAB „Agentūra VOX Maris“ iškeltą bankroto bylą ir pareikalavo iki 2010 m. lapkričio 15 d. grąžinti suteiktą paskolą. Nustatytu terminu paskola grąžinta nebuvo. Bankroto administratorius su ieškiniu dėl paskolos priteisimo kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą. 2012 m. kovo 27 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo priteisė iš UAB „RTĮ Grupė 331 080,00 Lt skolos, 4 899,98 lT delspinigių ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 335 979,98 Lt, pradedant nuo 2011 m. gruodžio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Išieškoti BUAB „Agentūra Vox Maris“ priteistą sumą iš UAB „RTĮ Grupė“ nėra jokių galimybių, nes UAB „RTĮ Grupė“ finansinės atskaitomybės duomenimis bendrovės turtas sudaro 20 015,00 Lt, o įsipareigojimai 283 206,00 Lt. Tokia UAB „RTĮ Grupė“ finansinė būklė buvo jau ir 2007 m, bendrovė ilgiau kaip 24 mėnesius Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Paskolos suteikimo metu ir pačios UAB „Agentūra Vox Maris“ finansinė būklė buvo labai sunki, bendrovė turėjo eilę kreditorių, kuriems pradelsti įsipareigojimai sudarė 448 129,95 Lt, inter alia 133 988,27 Lt įsiskolinimas valstybei. 2007 m. UAB „Agentūros Vox Maris“ balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 1 695 239,00 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 777 616,00 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 462 786,00 Lt. Pagal UAB „Agentūra Vox Maris“ ilgalaikio turto apyvartos žiniaraščio duomenis, bendrovės turto likutinė vertė 2008 m. birželio 30 d. buvo 365 695,25 Lt, o 2008 m. liepos 29 d. sutartimi perdavus lizinginį turtą (garso ir šviesos įrangą) naujam lizingo gavėjui, UAB „Agentūra Vox Maris“ turto vertė sumažėjo iki 23 436,25 Lt. Atsakovas A. V., esant išdėstytoms aplinkybėms ir nesant jokios iš įstatymų, sutarties, iki sutartinių susitarimų ar kitų pagrindų kylančios pareigos sudaryti paskolos sutartį, sudarydamas minėtą paskolos sutartį pažeidė jam kaip bendrovės vadovui, teisės aktuose numatytas pareigas veikti sąžiningai ir protingai, nevykdė pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, savo neteisėtais veiksmais padarė 331 080,00 Lt žalą bendrovei kurią jis privalo atlyginti.

3Apie pareikštą ieškinį, pranešimai dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, pridedant ieškinio su priedais kopiją, atsakovui buvo siunčiami jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), į darboviete pagal SODROS duomenis ( - ), tačiau grįžo neįteikti. 2013 m. birželio 19 d. procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo šaukimas) A. V. buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Atsiliepimas į ieškinį negautas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovė ieškinyje prašo teismo sprendimą priimti už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba kitas procesinis dokumentas pagal Lietuvos Respublikos CPK 135 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 142 straipsnio 4 dalį, 262 ir 285 straipsnių nuostatas. Teismo posėdžio metu, į kurį atsakovas neatvyko, ieškovės atstovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismui procesinius dokumentus įteikus tinkamai, nustatytu terminu negavus atsiliepimo į ieškinį ir atsakovui neatvykus į teismo posėdį priimtinas sprendimas už akių (142 str., 285 str.).

7Ieškovė BUAB „Agentūra Vox Maris“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS kartu su ieškiniu pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2009 m. kovo 3 Klaipėdos apygardos teismo nutartį iškelti UAB „Agentūra Vos Maris“ bankroto bylą (b. l. 11); 2008 m. spalio 31 d. paskolos sutartį Nr. 2008/10/31 (b. l. 12); BUAB „Agentūros Vox Maris“ bankroto administratoriaus 2010 m. spalio 11 d. raštą Nr. 10-VOX-29 UAB „RTĮ Grupė“ dėl įsiskolinimo padengimo (b. l. 14); Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-940-513/2012 (b. l. 19-20); UAB „RTĮ Grupė“ balansą už 2007 m. (b. l. 21-23); Registrų centro išplėstinį išrašą su istorija apie UAB „Agentūra Vox Maris“ valdymo organus (b. l. 26-32); BUAB „Agentūra Vox Maris“ kreditorių finansinių reikalavimų suvestinę (b. l. 33-36); UAB „Agentūra Vox Maris“ 2007 m. balansą (b. l. 39-40); UAB „Agentūra Vox Maris“ ilgalaikio turto apyvartos duomenis (b.l. 41); 2008 m. liepos 29 d. sutartį Nr. LT027572 dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo (b. l. 42-43); prašymas dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo (b. l. 44). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad atsakovas, būdamas UAB „Agentūra Vox Maris“ direktoriumi, 2008 m. spalio 31 d. tarp UAB „Agentūra VOX Maris“ ir UAB „RTĮ Grupė“ sudarė paskolos sutartį Nr. 2008/10/31, pagal kurią UAB „Agentūra VOX Maris“ paskolino UAB „RTĮ Grupė“ 267 000,00 Lt, kuriuos UAB „RTĮ Grupė“ įsipareigojo grąžinti UAB „Agentūra Vox Maris“ iki 2011 m. spalio 31 d. Paskolos sutartimi šalys susitarė, kad grąžinama skola 2011 m. spalio 31 d. sudarys 331 080,00 Lt. Paskolos sudarymo metu UAB „Agentūra VOX Maris“ finansinė būklė buvo labai sunki, bendrovė turėjo eilę kreditorių, kuriems pradelsti įsipareigojimai sudarė 448 129,95 Lt, inter alia 133 988,27 Lt įsiskolinimas valstybei. UAB „RTĮ Grupė“ finansinė būklė taip pat buvo sunki, bendrovės turtas sudarė 20 015,00 Lt, o įsipareigojimai siekė 283 206,00 Lt, todėl tikimybės, kad įmonė sugrąžins praktiškai nebuvo. Pareigos sudaryti minėtą paskolos sutartį nebuvo.

8Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reglamentuoti (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1-3 dalys, 2.87 straipsnis. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

9Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui (vieninteliam jos akcininkui) dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu vadovo (atsakovo) neteisėtais veiksmais padaryta žala bankrutavusiai UAB „Agentūra Vox Maris“. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Toks atsakovo elgesys neatitinka įstatymų reikalavimų, nustatytų bendrovės vadovui, pažeidžia bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių interesus, daro jiems žalą, nes negalima atgauti turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus, neatitinka ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms reikalavimas dėl 331 080.00 Lt žalos priteisimo tenkintinas.

11CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė šioje byloje atleista nuo 7 310,80 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Byloje ieškinio reikalavimai patenkinti visiškai, todėl iš atsakovo priteistina valstybei 7 310,80 Lt žyminio mokesčio.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „Agentūra Vox Maris“, juridinio asmens kodas ( - ), 331 080,00 Lt (tris šimius trisdešimt vieną tūkstantį aštuoniasdešimt litų) žalos atlyginimą.

15Priteisti iš atsakovo A. V. 7 310,80 Lt (septynis tūkstančius tris šimtus dešimt litų 80 centų) žyminio mokesčio valstybei.

16Laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo

17Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

18Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Jeigu paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, sprendimas įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas netenkinamas.

19Ieškovė sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai