Byla e2S-1162-577/2018
Dėl įpareigojimo įvykdyti privalomuosius nurodymus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ūrus“ ir Ko, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ūrus“ ir Ko bankroto administratoriui D. B. dėl įpareigojimo įvykdyti privalomuosius nurodymus.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir departamentas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratorių D. B. imtis priemonių ir užtikrinti, kad iš įmonės pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės teritorijos, patalpų, požeminių talpų, esančių Dičiūnų k., Utenos r. sav., visos šiuo metų esančios sukauptos atliekos būtų perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę jas tvarkyti. Iki kol atliekų tvarkytojams bus perduotos visos atliekos, užtikrinti aikštelės apsaugą nuo pašalinių asmenų patekimo ji ją ir kt. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 23 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino ir įpareigojo BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratorių D. B. atlikti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytus veiksmus. 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi teismas pakeitė skolininką BUAB „Ūrus“ ir Ko atstovavusį asmenį bankroto administratorių D. B. jo teisių perėmėju bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. 2017 m. rugsėjo 27 d. išduotas vykdomasis raštas, kuriame skolininku nurodyta BUAB „Ūrus“ ir Ko. BUAB „Ūrus“ ir Ko, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, pateikė atskirąjį skundą dėl vykdomojo dokumento išdavimo, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. rugsėjo 28 d. vykdomąjį dokumentą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-8179-807/2017.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo BUAB „Ūrus“ ir Ko atskirąjį skundą dėl vykdomojo rašto panaikinimo, išduoto civilinėje byloje Nr. e2-8179-807/2017. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, konstatavo, jog atsakovo atskirasis skundas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), nes vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra ir ieškovo prašoma taikyti vykdomojo dokumento civilinėje byloje e2-8179-807/2017 panaikinimo procedūra pareiškiant atskirąjį skundą teismui dėl jo panaikinimo šiuo atveju negali būti taikoma.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atsakovė BUAB „Ūrus“ ir Ko atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį, priimti atskirąjį skundą ir perduoti jį nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

43.1. Teismas sprendimu įpareigojo ne bendrovę, o fizinį asmenį D. B., todėl tik jis turėjo procesinę teisę skųsti sprendimą apeliacine teise. Naujai paskirtas bankroto administratorius neperėmė jokių D. B. asmeninių teisių ir pareigų pagal ieškovo privalomuosius nurodymus. Atsakovas tik 2017 m. lapkričio 16 d. gavo 2017 m. rugsėjo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą, kuriame nurodyta pakeisti skolininką BUAB „Ūrus ir Ko“ atstovavusį bankroto administratorių. Mano, jog teismas neturėjo teisės priimti procesinio dokumento, kuris sukelia UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ teisines pasekmes, jo neinformavęs apie tokį teismo procesą; tokiu būdu teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, todėl tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

  1. Teismas neturėjo pagrindo vykdomajame rašte pakeisti skolininką. Iš vykdomojo rašto turinio sprendžia, kad vykdomasis raštas išduodamas D. B. atžvilgiu, o UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ vykdomajame rašte nurodomas kaip atstovas.
  1. Apie nutartį pakeisti šalį bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nėra informuotas. Nesant procesinio dokumento, kuriuo pakeistas skolininko atstovas, apeliantas gali skųsti tik be jokio teisinio pagrindo išduotą vykdomąjį dokumentą ir taip apginti savo teises. Teigia, kad netoleruotina situacija, kad antstolis vykdytų akivaizdžiai neteisėtą ir neaišku kokiu pagrindu išduotą vykdomąjį raštą.
 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti apelianto atskirąjį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

54.1. Departamentas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei BUAB „Ūrus“ ir Ko dėl įpareigojimo įvykdyti privalomuosius nurodymus. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus teises ir pareigas nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ), kurio 11 str. 5 d. 3 p. numatyta, kad įmonės administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja; įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą (ĮBĮ 31 str. 1 d. 5 p.), atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme (ĮBĮ 11 str. 5 d. 9 p.). Vadovaujantis šiomis nuostatomis bankroto administratorius privalomuosiuose nurodymuose, ieškinyje ir teismo nutartyje nurodomas kaip B UAB „Ūrus“ ir Ko atstovas. Įmonės bankroto administratorius vienintelis subjektas, kuris turi teisę veikti bankrutuojančios įmonės vardu, kuriam numatyta pareiga likvidavus įmonę sutvarkyti atliekas ir užterštą gruntą.

64.2. 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, kuria skolininko BUAB „Ūrus“ ir Ko atstovas bankroto administratorius D. B. pakeistas kitu atstovu, teismas išsiuntė ir UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Atkreipė dėmesį, kad D. B. pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyta, jog 2017 m. vasario 8 d. gavęs teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, 2017 m. vasario 13 d. išsiuntė jį elektroniniu paštu naujai paskirtam bankroto administratoriui. Mano, kad BUAB „Ūrus“ ir Ko atskirojo skundo argumentai pateikti iškreipiant esamus faktus ir nepagrįsti.

74.3. Vykdomasis raštas, atitinkantis CPK 648 straipsnio reikalavimus, negali būti tikslinamas ar naikinamas; vienintelis vykdomojo rašto naikinimo pagrindas gali būti tik teismo sprendimo ar nutarties, pagal kurį vykdomasis raštas išduotas, panaikinimas ar pakeitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587-687/2015). Gali būti ištaisoma tik išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida (CPK 648 straipsnio 6 dalis). Mano, kad vykdomasis dokumentas atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus ir negali būti panaikintas.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovės BUAB „Ūrus“ir Ko kreditorės atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Atsakovė procesinį dokumentą, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. rugsėjo 28 d. vykdomąjį raštą, įvardino atskiruoju skundu bei nurodė, jog jis teikiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Visų pirma, pažymėtina, jog CPK 646 straipsnio 1 dalis nenumato, kad vykdomojo rašto išdavimas pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą gali būti skundžiamas atskiruoju skundu.
 4. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis (kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka), pažymėjęs, jog vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra ir prašoma taikyti vykdomojo dokumento panaikinimo procedūra pareiškiant atskirąjį skundą dėl jo panaikinimo šiuo atveju negali būti taikoma.
 5. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi atskirajame skunde apeliantas iš esmės nepasisakė dėl joje išdėstytų argumentų. Skundžiamoje nutartyje teismas aiškiai nurodė teismų praktiką, kuria vadovavosi atsisakydamas priimti atsakovo skundą.
 6. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog vykdomojo dokumento panaikinimo procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010; 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014, 2016 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1107-823/2016 ir kt.). Vienintelis vykdomojo rašto naikinimo pagrindas gali būti tik teismo sprendimo ar nutarties, pagal kurį vykdomasis raštas išduotas, panaikinimas ar pakeitimas. Gali būti ištaisoma tik išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida (CPK 648 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587-687/2015).
 7. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašyme aiškiai suformulavo reikalavimą panaikinti vykdomąjį raštą. Kadangi vykdomasis raštas šioje byloje 2017 m. rugsėjo 27 d. išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 23 d., 2017 m. rugpjūčio 23 d. procesinių sprendimų pagrindu, todėl atsižvelgdamas į nurodytą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad vykdomojo dokumento panaikinimo procedūra šiuo atveju negali būti taikoma.
 8. Atskirajame skunde atsakovas kelia abejones dėl atsakovo, kurio atžvilgiu priimtas teismo sprendimas. Taip pat nurodo, kad teismas neturėjo teisės priimti procesinio dokumento, kuris sukelia UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ teisines pasekmes, jo neinformavęs apie tokį teismo procesą, o nesant procesinio dokumento, kuriuo pakeistas skolininko atstovas, apeliantas gali skųsti tik be jokio teisinio pagrindo išduotą vykdomąjį dokumentą ir taip apginti savo teises.
 9. Pasisakydamas dėl šių argumentų, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 278 straipsnyje yra numatyta, jog tokiu atveju, jei sprendimas yra neaiškus, jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio.
 10. Manydamas, kad teismo sprendimas yra aiškus, tačiau vykdomajame rašte padaryta rašymo ar kitokia klaida, apeliantas gali pasinaudoti CPK 648 straipsnio 6 dalyje numatyta teise pateikti prašymą ištaisyti klaidą.
 11. Kaip minėta, atskirajame skunde keliami klausimai ir dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarties pagrįstumo, tačiau šis klausimas negali būti sprendžiamas kvestionuojant vykdomojo rašto išdavimo teisėtumą. Teismo procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimui nustatyta speciali procesinė tvarka. Tai, kad apeliantas nebuvo informuotas apie atitinkamo procesinio sprendimo priėmimą (prašymo nagrinėjimą) nesudaro pagrindo spręsti kitaip. Pažymėtina, jog Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apeliantas pasinaudojo ir kitu teisių gynimo būdu, t. y. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo.
 12. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas, prašydamas panaikinti vykdomąjį raštą, pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).
 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai