Byla e2-31531-1097/2019
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės R. R. ieškinį atsakovui V. P. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė banko administratorė R. R. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo V. P. 2000 Eur bankroto administravimo išlaidų atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi ji paskirta UAB „Ikstar“ bankroto administratore. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartimi UAB „Ikstar“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti. Ieškovės teigimu, atsakovas, būdamas UAB „Ikstar“ direktoriumi, nepateisinamai ilgą laiką delsė kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, nors įmonės skolos augo, su kreditoriais atsiskaityta nebuvo. UAB „Ikstar“ iškėlus bankroto bylą bendrovė neturėjo jokio turto, bankroto administratorei nebuvo sumokėtas atlyginimas, administravimo išlaidos nepadengtos. Dėl to bankroto administratorė turi galiojančią reikalavimo teisę į UAB „Ikstar“ gauti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintą 2000 Eur administravimo išlaidų sumą, o UAB „Ikstar“ turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratorei šią sumą sumokėti. Šią skolą turi atlyginti atsakovas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalis).

5Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė. Esant CPK įtvirtintiems pagrindams, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių.

6Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Priimant sprendimą už akių surašomi sutrumpinti motyvai (CPK 286 straipsnio 1 dalis).

9Nagrinėjamu atveju iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Ikstar“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė ieškovę R. R.. Teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė taikyti likvidavimo procedūrą, patvirtino 2000 Eur administravimo išlaidų sumą iki bankroto pabaigos. Byloje nėra duomenų, kad bankroto administratorei ši suma būtų sumokėta (CPK 178, 185 straipsniai). Bankroto administratorė, remdamasi ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalimi, prašo šią sumą priteisti iš atsakovo – buvusio UAB ,,Ikstar“ vadovo.

10ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Taigi, įmonės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsiant pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Sprendžiant, ar įmonės vadovas pažeidė šią teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, todėl nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

12Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tokio pobūdžio bylose bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011)

13Nagrinėjamu atveju UAB ,,Ikstar“ nemokumas pripažintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl ši aplinkybė laikytina prejudiciniu faktu šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 dalis). Atsakovas neginčijo teismo konstatuoto įmonės nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo. Įmonės nemokumo raidą patvirtinančiu faktu gali būti laikoma tai, kad įmonė finansinę atskaitomybę paskutinį kartą VĮ Registrų centrui teikė už 2012 metus, vėlesnių dokumentų nėra pateikta. 2012 m. gruodžio 31 d. įmonės balansas patvirtina, kad 2012 m. įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įtraukto turto. Atsakovas delsė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nors bendrovės skolos augo, su kreditoriais atsiskaityta nebuvo. Iškėlus bankroto bylą bendrovė jokio turto neturėjo. Atsakovas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartyje įpareigotas bankroto administratorei perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, visus dokumentus, tačiau šio įpareigojimo nevykdė. Teismas 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovui skyrė 200 Eur baudą. Įmonei neturint jokio turto, liko neatsiskaityta su bankroto administratore. Šią žalą ir neteisėtus bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) sieja priežastinis ryšys, nes atsakovo, kaip bendrovės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymas lemia situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratorei jai priklausančio atlygio, dengti teismo patvirtintų administravimo išlaidų.

14Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad UAB „Ikstar“ vadovas V. P., žinodamas įmonės finansinę padėtį ir tai, jog įmonė yra nemoki ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y. atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą). Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina būtinas sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei kilti: neteisėtą neveikimą patvirtina ieškinyje nurodytos aplinkybės, atsakovas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė, nors įmonė buvo nemoki, teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartis patvirtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo procese bankroto administratorė turėjo 2000 Eur administravimo išlaidų, kurios priežastiniu ryšiu susijusios su įmonės bankroto procesu, t. y. yra priežastinis ryšys tarp neteisėto atsakovo neveikimo ir administratorės turėtų išlaidų, kurios nėra atlygintos. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas ieškovės reikalavimą dėl 2000 Eur administravimo išlaidų priteisimo iš atsakovo tenkina visiškai.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. rugsėjo 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 83 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei R. R. (a. k. ( - ) iš atsakovo V. P. (a. k. ( - ) 2000 Eur (du tūkstančius eurų) administravimo išlaidoms atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą (2000 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. rugsėjo 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 83 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

22Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovė banko administratorė R. R. kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi... 5. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 6. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 9. Nagrinėjamu atveju iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 10. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo pareiga kreiptis į... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 12. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tokio pobūdžio bylose... 13. Nagrinėjamu atveju UAB ,,Ikstar“ nemokumas pripažintas įsiteisėjusia... 14. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad UAB... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 16. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei R. R. (a. k. ( - ) iš atsakovo V. P. (a. k. ( - ) 2000 Eur... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...