Byla 2YT-218-1023/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjai G. K., suinteresuotam asmeniui E. K., suinteresuotam asmeniui A. G., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovui suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. K., A. G., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui, VĮ Turto bankui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja G. K. teismui pateikė pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. K., A. G., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui, VĮ Turto bankui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuriuo prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog ji tuoj po savo sutuoktinio A. K., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą, pradėdama faktiškai jį valdyti.

5Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis A. K.. Gyvendami santuokoje jie įgijo nekilnojamąjį turtą – 231.78 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). 2006 m. birželio 23 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 6174 įsigijo 0.1800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjos sutuoktiniui A. K. priklausė ½ dalis nurodyto minėto nekilnojamojo turto. Prieš mirdamas pareiškėjos sutuoktinis A. K. testamento nepaliko. Pareiškėja tuoj po savo vyro A. K. mirties priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti. Iki pat sutuoktinio mirties jie gyveno kartu jų sodyboje, kuri registruota pareiškėjos vardu. Po vyro mirties pareiškėja liko gyventi jų sodyboje, kurioje gyvena iki šiol. Jai liko visi jo asmeniniai daiktai, taip pat baldai, buitinė technika, elektros bei buities prietaisai, kuriuos gyvendami santuokoje, įsigijo už bendras lėšas. Ūkiniuose pastatuose laikė gyvulius, keletą kartų atliko gyvenamojo namo remontą, rūpinosi jo apšildymu šaltuoju metų sezonu, prižiūri prie namų esantį sodą, lysvėse užsiaugina daržovių. Į teismą pareiškėja kreipėsi todėl, kad neturi kitos galimybės gauti sutuoktinio A. K. turtą. Šio fakto nustatymas jai reikalingas tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Kitų asmenų, priėmusių A. K. palikimą, nėra.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai nurodė, kad santuokoje pasistatė namus su ūkiniais pastatais, kuriuose gyvena iki šiol. Mirus sutuoktiniui naudojosi visais likusiais daiktais, prietaisais, baldais, rūpinosi ūkiu, nes gyveno ūkiškai. Su sutuoktiniu susilaikė trijų vaikų, viena dukra mirusi. Ūkyje padėdavo sūnus ir anūkė (2017 m. kovo 31 d. teismo posėdžio garso įrašo 6 min. – 9 min.).

7Suinteresuotas asmuo E. K. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 37-38), kuriame prašo pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad pareiškėja yra jo motina, kuri po tėvo A. K. mirties viena priėmė jo palikimą. Visi bendrai užgyventi daiktai liko tėvų kartu statytuose namuose. Tuose namuose motina gyvena iki šiol, ūkiniuose pastatuose laiko paukščius, perka malkas, rūpinasi namo apšiltinimu, moka už elektros energiją, šiukšlių išvežimą. Jis į palikimą nepretenduoja ir sutinka, kad tėvo palikimą priimtų viena pareiškėja.

8Teismo posėdžio metu E. K. papildomai nurodė, kad po tėvo mirties motina gyveno tuose pačiuose namuose, mokėjo mokesčius, prižiūrėjo gyvulius. Savaitgaliais padeda mamai tvarkytis ūkyje (2017 m. kovo 31 d. teismo posėdžio garso įrašo 10 min. – 11 min.).

9Suinteresuotas asmuo A. G. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 39-40), kuriame prašo pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad pareiškėja yra jos senelė, kuri po senelio A. K. mirties viena priėmė jo palikimą. Visi bendrai užgyventi daiktai liko tėvų kartu statytuose namuose. Tuose namuose senelė gyvena iki šiol, ūkiniuose pastatuose laiko paukščius, perka malkas, rūpinasi namo apšiltinimu, moka už elektros energiją, šiukšlių išvežimą. Ji į palikimą nepretenduoja ir sutinka, kad senelio palikimą priimtų viena pareiškėja.

10Teismo posėdžio metu A. G. papildomai nurodė, kad ji yra pareiškėjos anūkė. Po senelio mirties močiutė prižiūrėjo namus, mokėjo mokesčius, laikė gyvulius, jiems padėdavo maisto produktais (2017 m. kovo 31 d. teismo posėdžio garso įrašo 12 min. – 13 min.).

11Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 64). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (b. l. 47-48), kuriame nurodė, kad pareiškimui dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti nustatymo neprieštaraus, jeigu teismas nustatys, kad į bylą pateiktą pakankamai tokių faktų nustatymui reikalingų įrodymų. Bylą prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

12Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 62). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (b. l. 49-52), kuriame nurodė, kad duomenų apie tai, kad mirusiojo A. K. vardu Nekilnojamojo turto registre yra registruota žemės sklypų, byloje nėra, todėl suinteresuotas asmuo neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

13Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 63). Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą (b. l. 55-56), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja G. K. priėmė palikimą faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui. Pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjos santuoka įregistruota ( - ) (b. l. 9). ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis A. K. (b. l. 7). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b. l. 14). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis mirusysis savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturėjo (b. l. 10). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis pareiškėja turi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto – 0.1800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 231.78 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b. l. 11-12). Visas nekilnojamasis turtas įgytas pareiškėjos santuokos metu. Pareiškėja kartu su sutuoktiniu gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ) (b. l. 8, 15). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji tuoj po savo sutuoktinio A. K., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdama faktiškai jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

16Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.;). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog ji tuoj po savo sutuoktinio A. K., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal įstatymą pradėdama faktiškai jį valdyti, nes liko gyventi tuose pačiuose namuose, naudojosi likusiais daiktais, baldais, buitine technika, elektros bei buities prietaisais, kuriuos gyvendami santuokoje įsigijo už bendras lėšas, ūkiniuose pastatuose laikė gyvulius, keletą kartų atliko gyvenamojo namo remontą, rūpinosi namo apšildymu šaltuoju metų sezonu, patvirtino į bylą pateikti įrodymai – pažymos ir mokėjimų duomenys iš paslaugas teikiančios įmonės AB Lesto (b. l. 33, 34), draudimo už turtą mokėjimo kvitas (b. l. 31), žemės mokesčio mokėjimo kvitas (b. l. 32). Minėtas aplinkybes patvirtino ir suinteresuoti asmenys (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėja G. K. po savo sutuoktinio A. K., mirusio ( - ), mirties turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo A. K. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

17Valstybė šioje byloje patyrė 22,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, iš pareiškėjos valstybei priteistina 22,65 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja G. K., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinio A. K., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), mirties pradėdama faktiškai jį valdyti.

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

22Priteisti iš pareiškėjos G. K., asmens kodas ( - ) 22,65 Eur (dvidešimt du eurus 65 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjos pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėja G. K. teismui pateikė pareiškimą... 5. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjos sutuoktinis 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai nurodė, kad santuokoje... 7. Suinteresuotas asmuo E. K. per teismo nustatytą... 8. Teismo posėdžio metu E. K. papildomai nurodė, kad po... 9. Suinteresuotas asmuo A. G. per teismo nustatytą... 10. Teismo posėdžio metu A. G. papildomai nurodė, kad ji... 11. Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos... 12. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 13. Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti... 16. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 17. Valstybė šioje byloje patyrė 22,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 22. Priteisti iš pareiškėjos G. K., asmens kodas 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...