Byla P2-59-949/2014
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims O. A., I. J. ir suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui T. B., žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. L. prašymą taikyti sprendime nurodytas pasekmes pagal 2014-04-09 aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo,

Nustatė

2Antstolis Andrius Liaškovas teismui pateikė 2014-04-09 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. AN084436, prašė taikyti sprendime nurodytas pasekmes. Nurodė, kad vykdydamas Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 771 str. 1 d., patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustatė, jog pagal 2014-03-24 gautą O. A. pareiškimą I. J. 2014-03-22 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi V. A., taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

3Antstolis Andrius Liaškovas pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą antstoliui nedalyvaujant, sprendimą priimti teismo nuožiūra. Atsižvelgiant į šį antstolio prašymą, byla nagrinėtina antstoliui nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo O. A. prašė taikyti I. J. numatytas sprendimo nevykdymo pasekmes, nes I. J. neleidžia jam matytis su sūnumi. Vykdant 2014 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, I. J. turėjo pristatyti sūnų V. A. į Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybą, tačiau šio teismo įpareigojimo neįvykdė ir sūnaus 2014-03-22 10 val. į Kelmės rajoną neatvežė. Paaiškino, kad buvo pranešęs I. J. ir Kelmės rajono vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad planuoja atvykti susitikti su sūnumi. Suinteresuotas asmuo žino, jog I. J. su sūnumi V. A. gyvena Priekulėje, bendravo telefonu su Kelmės rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos direktore, kuri žadėjo susitarti su Klaipėdos rajono Vaiko teisių apsaugos tarnyba dėl galimybės suinteresuotam asmeniui susitikti su sūnumi Gargžduose, tačiau nieko konkretaus jam dėl to nepranešė. Taip pat paaiškino, kad konfliktas tarp jo ir I. J. dėl bendravimo su sūnumi tvarkos tęsiasi jau keletą metų, I. J. visus teismo sprendimus skundžia ir draudžia jam matytis su sūnumi. Šiuo metu bendravimo su vaiku tvarka yra nustatyta 2014 m. kovo 26 d. teismo sprendimu.

5Suinteresuotas asmuo I. J. paaiškino, kad antstolio A. Liaškovo 2014-04-09 aktas yra nepagrįstas. Patvirtino, kad tarp jos ir O. A. yra kilęs ginčas dėl bendravimo su vaiku tvarkos, kuris nagrinėjamas teismuose keletą metų. O. A. jau kelintą kartą prašo taikyti jai finansines sankcijas. 2014 m. kovo 26 d. buvo priimtas teismo sprendimas byloje ir yra nustatyta kitokia O. A. bendravimo su sūnumi V. A. tvarka nei buvo nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartyje, finansinės sankcijos už priimto sprendimo nevykdymą nėra numatytos, O. A. pats šiuo metu turi atvykti pasiimti sūnų. O. A. pagal priimtą naują teismo sprendimą nei kartą neišreiškė noro pasimatyti su sūnumi. Mano, kad O. A., kreipdamasis į antstolį, ir prašydamas skirti jai baudą, bando pasipelnyti. O. A. žino, kad ji su sūnumi gyvena Priekulėje. Apie tai, kad 2014-03-22 žada atvykti į Kelmę O. A. jos neinformavo, dėl susitikimo nesitarė, parašė tik SMS žinutę, klausdamas, ar atveš sūnų. O. A. nesidomi vaiko sveikata, jo poreikiais, neskiria pakankamai lėšų sūnaus V. A. išlaikymui.

6Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas T. B. paaiškino, kad tarnyba yra gavusi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį, kuria buvo nustatyta, kad O. A. gali bendrauti su V. A. kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą šeštadienį Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose, prižiūrint šios tarnybos darbuotojui. Vaiko teisių apsaugos tarnyba savaitgaliai nedirba, todėl Vilniaus apygardos teismui ir Vilniaus rajono apylinkės teismui buvo išsiųsti prašymai išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties vykdymo tvarką. Taip pat paaiškino, kad buvo gautas O. A. prašymas elektroniniu paštu, kuriame jis klausė kaip bus vykdoma minėta nutartis. 2014-03-20 O. A. buvo išsiųstas atsakymas elektroniniu paštu, kad O. A. prašymo vykdyti negali, nes V. A. gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajone. O. A. Kelmės rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų neinformavo apie tai, kad 2014-03-22 šios tarnybos patalpose nori pasimatyti su sūnumi.

7Prašymas atmestinas.

8CPK 18 straipsnyje nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame straipsnyje įtvirtintas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo privalomumo principas reiškia, kad teismo procesiniame sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, nes teismo procesinio sprendimo nevykdymas vertintinas ne tik kaip išieškotojo teisių pažeidimas, bet ir kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo procesinio sprendimo nevykdymas.

9Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

10Susipažinus su antstolio pateikta vykdomąja byla Nr. 0159/11/00505 nustatyta, kad antstolis vykdo Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo (išieškotojas O. A., skolininkė I. J.).

11Antstolis, remdamasis antstolio kontoroje gautu O. A. 2014-03-24 pareiškimu, konstatavo, kad I. J. 2014-03-22 neleido O. A. pasimatyti su nepilnamečiu sūnumi V. A. (vykdomoji byla, 2 t., 147-153 b.l.), taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011 ir 2012-07-09 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

12Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012, kurioje I. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo pakeitimo ir bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, vaiko tėvui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – O. A. buvo uždrausta išsivežti vaiką iš jo gyvenamosios vietos. Gavus ieškovės prašymą pakeisti 2012-06-08 nutartį, 2012-08-27 nutartimi prašymas tenkintas ir atsakovui uždrausta matytis su V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. 2012-08-27 nutartis Vilniaus apygardos teismo 2012-12-14 nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1923-553/2012) panaikinta ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis Vilniaus rajono apylinkės teismas dar kartą išnagrinėjęs ieškovės I. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-1600-341/2012 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi prašymą tenkino ir atsakovui O. A. uždraudė matytis su nepilnamečiu vaiku V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. 2014 m. sausio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – nustatė O. A. bendravimo su sūnumi V. A. tvarką: leido O. A. bendrauti su vaiku V. A. kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą šeštadienį nuo dešimtos valandos iki devynioliktos valandos Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose, prižiūrint šios tarnybos darbuotojui, o jeigu nėra galimybės to padaryti Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose, sudaryti galimybes O. A. bendrauti su vaiku V. A. vaiko gyvenamojoje vietoje prižiūrint šios Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojui. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-74-723/2014 ieškinį tenkino iš dalies ir pakeitė Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-04-19 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-65-471/2011, nustatydamas, jog atsakovas O. A. leidžiama paimti V. A., bendrauti su juo kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį nuo šeštadienio dešimtos (10 ) valandos iki sekmadienio aštuonioliktos (18) valandos paimant V. A. iš jo gyvenamosios vietos į Vandos S. A. gyvenamąją vietą, esančią Pakruojo g.23,Rozalimo mstl., Pakruojo raj., arba bendrauti su vaiku V. A. tuo pačiu metu nuo dešimtos ( 10) valandos iki devynioliktos (19 ) valandos tik vaiko gyvenamojoje vietovėje prieš tai informuojant I. J. prieš 3 dienas SMS žinute arba elektroniniu paštu.

13Išnagrinėjus teismui pateiktus suinteresuotų asmenų paaiškinimus ir pateiktus dokumentus – I. J. pateiktą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, iš kurios matyti, kad I. J. su nepilnamečiu sūnumi V. A. gyvenamąją vietą yra deklaravę Priekulėje, Klaipėdos r. sav., taip pat Vaikų teisių apsaugos tarnybos raštą, siųstą 2014-03-20 elektroniniu paštu O. A., taip pat vykdomosios bylos duomenis, darytina išvada, kad antstolio 2014-04-09 surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas yra nepagrįstas (CPK 185 str.). Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad tarp I. J. ir O. A. yra kilęs ginčas dėl bendravimo su vaiku V. A. tvarkos, šalių tarpusavio santykiai yra labai įtempti. Konstatuotina, kad O. A. pagal Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį turėjo teisę 2014-03-22 pasimatyti su sūnumi V. A. Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose arba vaiko gyvenamojoje vietoje prižiūrint Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojui, tačiau su sūnumi nepasimatė. Iš Kelmės rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 9 d. nutarties matyti, kad būtent už 2011 m. balandžio 19 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimo nevykdymą yra numatyta bauda, kuri turėtų būti skiriama I. J.. Tačiau iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2014-03-22 bendravimas su vaiku turėjo vykti ne pagal 2011 m. balandžio 19 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą, o pagal 2014 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nustatyta nauja laikina O. A. bendravimo su V. A. tvarka, skirtinga nei buvo nustatyta 2011 m. balandžio 19 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu. Taigi I. J. neprivalėjo vykdyti minėto sprendimo ir tuo pačiu negali būti taikomos pasekmės už jo nevykdymą. Kaip jau minėta, 2014-03-22 turėjo būti vykdoma 2014 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis. Šios nutarties tinkamas įvykdymas nagrinėjamu atveju priklausė ne tik nuo I. J., bet ir Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojų ir O. A. veiksmų. Teismui pateikti duomenys ir suinteresuotų asmenų paaiškinimai patvirtina, kad O. A. pasimatyti su sūnumi V. A. pasimatyti nepavyko ne tik dėl to, kad I. J. neatvežė sūnaus į Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybą, bet ir šios tarnybos darbuotojai nebuvo atvykę į šios tarnybos patalpas ir buvę informavę apie tai O. A.. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad 2014 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje numatyta galimybė O. A. bendrauti su V. A. ne tik Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos patalpose, bet ir vaiko gyvenamojoje vietoje, kuri tuo metu buvo Klaipėdos rajone, o dėl konkrečios bendravimo su vaiku tvarkos 2014-03-22 dieną I. J., O. A. ir Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai nebuvo susitarę, darytina išvada, kad nėra pagrindo bausti I. J. už teismo sprendimo nevykdymą ir antstolio siūlymas taikyti sprendime nurodytas pasekmes yra nepagrįstas, todėl atmestinas, bauda I. J. neskirtina.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

15antstolio A. L. siūlymą taikyti sprendime nurodytas pasekmes atmesti ir baudos I. J. neskirti.

16Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui A. Liaškovui, O. A., I. J. ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

17Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai