Byla P2-3-471/2012
Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant suinteresuotam asmeniui O. A. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal antstolio Andriaus Liaškovo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

Nustatė

22011m. balandžio 19d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-65-471/2011 buvo nustatyta atsakovo O. A. bendravimo su sūnumi V. A., gim. 2009.07.22, tvarka ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove I. J. / nurodomos bylos 80-84 l. /.

32012.05.25 Kelmės apylinkės teisme gautas antstolio prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo motyvuojant tuo, kad ieškovė I. J. nevykdo teismo sprendime nustatytos vaiko Vėjo ir atsakovo bendravimo tvarkos reikalavimų / 2 l. /.

4Į teismo posėdį antstolis neatvyko ir prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant / 50 l. /.

5Teismo posėdyje atsakovas O. A. paaiškino, kad ieškovė nevykdo teismo sprendimo - neleidžia jam matytis su sūnumi, tame tarpe neleido susitikti gegužės 12d., todėl prašo ją nubausti įstatymo nustatyta tvarka.

6Ieškovė I. J. į teismo posėdį neatvyko, 2012-06-15 prašyme / 13 l. / nurodė, kad sūnus Vėjas negalėjo bendrauti su tėvu, nes balandžio mėnesį buvo peršalęs, o gegužės mėnesį gydėsi sanatorijoje.

7Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko ir nuomonės dėl prašymo nepareiškė.

8Antstolio A.Liaškovo 2012-05-18 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akte / 3 l. / užfiksuota, kad I. J. 2012.05.12 neleido O. A. pasimatyti su nepilnamečiu sūnumi V. A., taip nevykdydama Kelmės apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011. Iš medicininių dokumentų / 23, 24 l. / ir VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ direktoriaus rašto / 49 l. / matyti, kad vaikas V. A. gydėsi sanatorijoje nuo 2012m. gegužės 12d. iki gegužės 29d.; ligos istorijoje atžymų apie jo išvykimą iš sanatorijos nėra. Todėl pripažįstama, kad antstolio akte nurodomu laiku – 2012.05.12 – O. A. negalėjo matytis su sūnumi Vėju ne dėl I. J. neleidimo, o dėl objektyvių priežasčių / vaiko gydymosi sanatorijoje /; pagal antstolio pateiktą medžiagą spręsti klausimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo nėra pagrindo / Lietuvos CPK 771str. 3d. /.

9Tačiau iš suinteresuoto asmens O. A. paaiškinimo, civilinės bylos Nr. 2-65-471/2011 medžiagos / 92, 93, 101-102, 112-114 l., 122-123 kt. / ir vykdomosios bylos Nr. 0159/11/00505 medžiagos matyti, kad tarp O. A. ir I. J. nuolat vyksta ginčai dėl teismo sprendimu nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos; O. A. teigimu, jam nuo pat teismo sprendimo įsiteisėjimo trukdoma bendrauti su vaiku sprendime nustatyta tvarka. 2011-04-19 Kelmės apylinkės teismo sprendime byloje Nr. 2-65-471/2011 nustatyta tvarka leisti O. A. bendrauti su vaiku / nurodomos bylos 83 l. / gali tik ieškovė I. J., tačiau sprendime nėra nustatytos jo neįvykdymo šioje dalyje pasekmės / Lietuvos CPK 273str. 3d. /. Su savarankiškais reikalavimais dėl sprendimo neįvykdymo pasekmių nustatymo proceso šioje byloje dalyviai į teismą nesikreipė, tačiau ši byla priskiriam šeimos bylų kategorijai / Lietuvos CPK 376str. /, todėl siekiant užtikrinti mažamečio vaiko interesus / jo teisę bendrauti su tėvais teismo sprendime nustatyta tvarka / teismas savo laiko būtinu iniciatyva nustatyti sprendimo neįvykdymo pasekmes tuo atveju, jei ieškovė I. J. be svarbių priežasčių / tai kiekvienu atveju turi spręsti teismas – Lietuvos CPK 771str. 5d. / neleistų O. A. bendrauti su sūnumi. Nustatytina, kad tokiu atveju I. J. skirtina bauda O. A. naudai. Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į vaiko tėvų tarpusavio santykius, bendravimo su vaiku sąlygas / O. A. tenka atvažiuoti į Kelmę iš Vilniaus, kas sąlygoja santykinai dideles laiko ir lėšų sąnaudas /, todėl I. J. be svarbių priežasčių atsisakius leisti O. A. bendrauti su sūnumi kiekvienu atveju skirtina 200 lt. bauda / Lietuvos CPK 273str. 3d. ir 771str. /. Atskirai nustatytina, kad minėtu teismo sprendimu nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos turi būti laikomasi atsižvelgiant į vėlesniais galiojančiais teismų procesiniais sprendimais padarytus pakeitimus; šiuo metu – į 2012m. birželio 08d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012 / 33-34 l. / nustatytus apribojimus.

10Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

11Antstolio Andriaus Liaškovo prašymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo netenkinti.

12Nustatyti, kad ieškovei I. J. be svarbių priežasčių nevykdant 2011m. balandžio 19d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-65-471/2011 dalyje dėl atsakovo O. A. bendravimo su vaiku V. A. tvarkos nustatymo kiekvienu atveju skiriama dviejų šimtų / 200 / litų bauda atsakovo O. A. naudai.

13Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą..

Ryšiai