Byla 2-65-471/2011

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei I. J. ieškovės atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei atsakovui O. A. trečiojo asmens atstovei Genei Jurgilienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui O. A. ir trečiajam asmeniui Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, jo gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir

Nustatė

2Ieškovė I. J. pareiškė ieškinį prašydama nustatyti vaiko V. A., gim. 2009m. liepos 22d., gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po 400 lt. kas mėnesį nuo 2010-11-01 iki vaiko pilnametystės ir nustatyti bendravimo su vaiku tvarką, leidžiant atsakovui bendrauti su sūnumi kiekvieno mėnesio antrą savaitgalį – šeštadienį nuo 10val. iki 19val. ir sekmadienį nuo 10val. iki 17val. / 3-4 l. /. Teismo posėdyje ieškovė prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovas O. A. su ieškovės reikalavimu nustatyti vaiko gyvenamąją vietą pas ieškovę sutinka, taip pat sutinka mokėti išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis, tačiau tik po 200 lt. kas mėnesį; bendravimo tvarką prašo nustatyti leidžiant jam pasiimti vaiką kiekvieno mėnesio antrą savaitgalį nuo šeštadienio 10val. iki sekmadienio 21val.

4Trečiojo asmens atstovė su ieškovės reikalavimais dėl išlaikymo vaikui Vėjui priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo sutinka; bendravimo su vaiku tvarką siūlo nustatyti faktiškai pagal atsakovo pasiūlymą, tik vaiko paėmimo ir perdavimo motinai laiką nustatyti teismo nuožiūra.

5Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

6Šalių ir trečiojo asmens atstovės paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad šalys maždaug 5 metus gyveno kartu atsakovo gyvenamojoje vietoje – ( - ) esančio plastmasių cecho atsakovui priklausančioje dalyje / 56-59 l. /, rekonstruotoje į gyvenamąją patalpą. 2009m. liepos 22d. gimė ieškovės sūnus Vėjas, kurio tėvas yra atsakovas / 5 l. /. Šalys pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad dėl tarpusavio konfliktų ieškovė I. J. su sūnumi Vėju nuo 2010m. rugpjūčio mėn. / galimai nuo 08-14d. / išsikraustė ir nuolatinai apsigyveno ( - ) esančiame bute / 7 l. /, nuosavybės teise priklausančiame jos motinai R. J. / 9-10 l. /; nuo to laiko šalys faktiškai jokių ryšių nepalaiko, atsakovas tik keletą kartų buvo atvykęs aplankyti sūnaus.

7Tėvams gyvenant atskirai turi būti sprendžiamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas. Šalių susitarimu šis klausimas nėra išspręstas, ieškovės reikalavimo nustatyti vaiko Vėjo gyvenamąją vietą su ja atsakovas neginčija, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė su šiuo reikalavimu sutinka, pagal byloje nustatytas aplinkybes / nei 2 metų amžiaus neturintis vaikas nuo 2010m. 08mėn. nuolatinai gyvena su motina, kuri juo rūpinasi tinkamai / pagrindo šiam reikalavimui netenkinti nenustatyta, todėl vaiko Vėjo gyvenamoji vieta nustatoma su ieškove, šis reikalavimas tenkinamas / Lietuvos CK 3.169str. 2d. /.

8Tėvams nesusitarus dėl skyrium gyvenančio tėvo dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo šią tvarką nustato teismas / Lietuvos CK 3.170str. 4d. /. Ieškovė prašo leisti atsakovui pasiimti vaiką kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį šeštadieniais nuo 10val. iki 19val. ir sekmadieniais nuo 10val. iki 17val. Atsakovas prašo leisti pasiimti vaiką kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį nuo šeštadienio 10val. iki sekmadienio 21val. Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė faktiškai palaiko atsakovo siūlomą bendravimo su vaiku tvarką, tik vaiko paėmimo ir perdavimo motinai laiką siūlo nustatyti teismo nuožiūra.

9Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I. J. su sūnumi Vėju gyvena Kelmės mieste, jos motinai priklausančiame bute. Šalys pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. / ir tai patvirtina vaiko teisių apsaugos institucijos atstovės paaiškinimas, kad dėl priešiškų šalių, o ypač – atsakovo ir ieškovės motinos santykių, atsakovas neturi galimybės bendrauti su sūnumi ieškovės gyvenamojoje vietoje / bute ( - ) /. Neginčijama, kad jokios kitos gyvenamosios vietos, kurioje atsakovas galėtų bendrauti su sūnumi, Kelmės rajone nėra / tokios patalpos atsakovas neturi, šiame rajone jokie jo giminaičiai ar artimi draugai negyvena /. Įvertinant atstumą tarp šalių gyvenamųjų vietų / tarp Vilniaus rajono, Gudelių kaimo ir Kelmės miesto, t.y. apie 250 km. / ir jo sąlygotų kelionių laiką bei išlaidas / 51 l. / akivaizdu, kad atsakovas realiai neturi galimybės atvykti į Kelmę bendrauti su vaiku dvi dienas iš eilės / šeštadienį ir sekmadienį / kaip siūlo ieškovė. Ieškovės pasiūlymai / jog atsakovas gali su vaiku tik „pasivaikščioti dienomis po parką“ ir parvesti vaiką pavalgymui bei pietų miegui pas ją ar išsinuomoti patalpą, kurioje bendrautų su vaiku / vertinami kritiškai kaip akivaizdžiai ribojantys pilnavertį atsakovo bendravimą su vaiku / jei būtų nustatyta bendravimo galimybė be gyvenamosios patalpos / ar reikalaujantys nepagrįstai didelių išlaidų / tokios patalpos nuomai /.

10Atsakovas prašo leisti jam pasiimti vaiką nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio vakaro nurodydamas, kad galėtų visą savaitgalį su vaiku bendrauti jo motinai priklausančiame name, esančiame ( - ), maždaug už 70 km. nuo Kelmės. Surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovo motina V.S. A. viena gyvena ( - ) jai priklausančiame trijų kambarių gyvenamajame name. Iš Rozalimo seniūnijos atstovų buities tyrimo akto / 53-54 l. / matyti, kad pas ją yra tinkamos sąlygos lankytis anūkui Vėjui, ji pati pageidauja, kad anūkas pas ją lankytųsi / jos parodymai teismo posėdyje ir sutikimas - 55 l. /. Ieškovė pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad iki išsiskyrimo su atsakovu jie abu su vaiku lankydavosi pas V.S. A., jų santykiai iki šiol yra geri ir nėra jokių priežasčių, dėl kurių vaikas negalėtų lankytis pas močiutę. Tokių priežasčių teismo iniciatyva taip pat nenustatyta.

11Pagal įstatymą tėvo ir motinos teisės ir pareigos vaikams yra lygios / Lietuvos CK 3.156str. 1d. /. Skyrium nuo vaiko ir kitoje gyvenamojoje vietovėje / kuri yra už 250 km. / gyvenančio atsakovo teisės objektyviai ribojamos šių aplinkybių, todėl jam turi būti sudarytos bent minimalios sąlygos pilnaverčiam bendravimui su vaiku. Pripažįstama, kad leidimas atsakovui pasiimti vaiką tik dienos metu, neturint toje vietovėje gyvenamosios patalpos ir nesant galimybės bendrauti vaiko gyvenamojoje patalpoje, neabejotinai apribotų atsakovo ir vaiko bendravimo galimybes, tuo pažeidžiant jų abiejų interesus / atsakovas turėtų galimybę kartu su vaiku maitintis tik viešojo maitinimo įstaigose, neturėtų kur pailsėti pavargus, negalėtų kartu nakvoti, bendrautų tik esant geroms oro sąlygoms ir t.t. /. Todėl pripažįstama, kad atsakovui turi būti sudaryta galimybė bendrauti su vaiku taip, jog bendraudami jie galėtų naudotis gyvenamąja patalpa. Pagal byloje nustatytas aplinkybes tokia realiausia galimybė yra tik atsakovui išsivežant sūnų pas savo motiną, t.y. pasiimant vaiką šeštadienio rytą ir grąžinant jį sekmadienio vakare.

12Ieškovė dėl tokios bendravimo tvarkos nustatymo prieštarauja, tačiau jos pozicija yra nenuosekli. 2010-12-28 teismo posėdžio metu ji pripažino, kad jai su atsakovu gyvenant kartu bei jam po 2010m. 08mėn. lankant sūnų Kelmėje atsakovas su vaiku elgėsi tinkamai, juo rūpinosi, todėl ji neturinti jokių abejonių, kad vaikas su tėvu bus saugus / 29 l. /, o 2011-02-14 posėdyje jau teigė atsakovu nepasitikinti ir nežinanti, ką blogo jis gali padaryti sūnui / 45 l. /. 2011-02-14 posėdyje ji teigė, jog vaikas negali būti išvežamas iš namų visai parai, nes yra mažas ir turi miegoti savo lovoje / 45 l. /, o 2011-04-05 posėdyje sutiko, kad vaikas būtų išvežamas į Rozalimą, tačiau tik vieną kartą per mėnesį bei pripažino neturinti argumentų tokiai pozicijai pagrįsti. 2011-13-15 posėdyje ji teigė, kad vaikas gali būti saugus tik jai esant kartu / 65 l. /, o 2011-04-05 posėdyje sutiko pati nuvežti vaiką pas V.S. A. bendravimui, tačiau tik jei ten nebus atsakovo. Todėl teismas daro išvadą, jog ieškovės pozicija kiekvieno posėdžio keičiasi ne dėl faktinių aplinkybių, o labiau dėl jos pačios požiūrio į atsakovą pasikeitimų; aukščiau minėti ieškovės motyvai vertinami kritiškai.

13Tai, kad atsakovo gyvenamoji patalpa nėra pilnai pritaikyta gyventi / 40-42, 56-59 l. /, nepripažįstama pagrindu riboti atsakovo teisę bendrauti su vaiku. Pažymėtina, kad pati ieškovė pripažįsta šioje patalpoje gyvenusi apie 5 metus, tame tarpe – daugiau kaip metus laiko po vaiko gimimo. Analogiškai vertinami ir duomenys apie šalių ginčą dėl daiktų pasidalinimo / 26, 27 l. / . Jokių įrodymų dėl atsakovo netinkamo elgesio su vaiku Vėju nesurinkta. Dėl savo amžiaus vaikas Vėjas nuomonės išreikšti negali / Lietuvos CK 3.164str. 1d., ( - ). /. Kelmės vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė siūlo nustatyti atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, leidžiant jam pasiimti vaiką visam savaitgaliui / Lietuvos CK 3.178str. /. Tokią išvadą, įvertinusi bylos aplinkybes, pateikė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba / 72-73 l. /.

14Dėl aptartų motyvų pripažįstama tikslingu nustatyti atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, leidžiant atsakovui pasiimti vaiką kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį nuo šeštadienio 10val. iki sekmadienio 18val. / paliekant pakankamai laiko sekmadienį vakare motinos ir vaiko pasiruošimui naujai savaitei /. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes / šiuo metu vaikas Nojus yra ilgesnį laiką nebendravęs su tėvu /, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadą dėl adaptacinio periodo nustatymo tikslingumo / 73 l. / bei šalių nuomonę šiuo klausimu nustatoma, kad pirmą mėnesį po teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovui leidžiama bendrauti su vaiku tik šeštadienį nuo 10val. iki 19val. ir tik vaiko gyvenamojoje vietovėje / tėvo ir vaiko tarpusavio ryšių patikrinimui bei atkūrimui /; šis ieškovės reikalavimas tenkinamas dalinai / Lietuvos CK 3.170str. 4d. /.

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turi vairuotojo pažymėjimą / 61 l. /, nurodo galįs naudotis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu / 60, 61 l. /, bet kuriuo atveju bendravimui su vaiku privalo išvykti iš savo gyvenamosios vietos / į ( - ) arba ( - ) / ir pats nereiškia tokio reikalavimo, pareiga ieškovei pristatyti vaiką į bendravimo vietą / kaip siūloma rekomendacijoje – 73 l. / nenustatoma.

16Surinktais įrodymais taip pat nustatyta, kad atsakovas O. A. savo vaiko V. A. / 5 l. /, gyvenančio su motina ieškove I. J. / 7 l., kt. /, išlaikymui lėšų nuo 2010m. lapkričio mėnesio visiškai neteikia / pats O. A. tai pripažįsta, tik nurodo išlaikymo negalėjęs teikti dėl ieškovės elgesio - Lietuvos CPK 187str. 1d. /.

17Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /, todėl iš atsakovo O. A. priteistinas išlaikymas vaikui Vėjui / Lietuvos CK 3.194str. /, šis reikalavimas pripažįstamas pagrįstu.

18Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas jo tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. / ir atitinkantis Lietuvos CK 3.198str. reikalavimus.

19Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I. J. su sūnumi Nojumi gyvena jos motinai priklausančiame bute / 7, 9-10 l. /, jos pajamas sudaro apie 1960 lt. motinystės pašalpa / 6 l. /, jokių kitų pajamų ar turto ji neturi. Atsakovas O. A. vienas gyvena rekonstruotoje / rekonstrukcija neįteisinta / į gyvenamąją patalpą jam priklausančioje plastmasių cecho dalyje / 41-42, 57-59 l. /, yra bedarbis / 52 l. /, jokio kito turto neturi, pats pripažįsta gaunąs pajamų remontuodamas motociklus / kas mėnesį maždaug po 500 lt., papildomai malkų, benzino ir kt. /. 2010-12-08 Pakruojo apylinkės teismo sprendimu iš jo yra priteistas išlaikymas pilnamečiui sūnui D. A., gim. 1992-08-02, po 250 lt. kas mėnesį iki šiam sukaks 24 metais, jei jis mokysis ... / 32-34 l. /. Atsižvelgtina, kad nustačius aukščiau minėtą vaiko gyvenamąją vietą ir bendravimo su juo tvarką atsakovui atitenka visos kelionių bendravimui su vaiku išlaidos.

20Esant šioms aplinkybėms / atsakovo pajamos yra mažesnės už ieškovės, jis privalo išlaikyti kitą vaiką, jam atitenka kelionių išlaidos / ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / kad išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis vidutiniškai turėtų sudaryti maždaug 0,5 MMA, t.y. po 400 lt. iš kiekvieno iš tėvų / pripažįstama tikslingu iš atsakovo priteisiamo išlaikymo dydį nustatyti nežymiai mažesnį nei 0,5 MMA – po 300 lt. kas mėnesį, šis reikalavimas tenkinamas dalinai.

21Nustatyti išlaikymo įsiskolinimą ieškovė neprašo / Lietuvos CK 3.200str. /, taikyti Lietuvos CK 3.197str. pagrindo nenustatyta. Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkinamas dalinai.

22Vis ieškovės reikalavimai patenkinami / pilnai arba dalinai, tačiau pagal reikalavimus, kurių patenkinimo proporcingumas nenustatinėjamas – Lietuvos CPK 93str. 2d. /, todėl jai iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 266 lt. žyminio mokesčio / Lietuvos CPK 80str., 2 l. / ir 700 lt. išlaidų advokato pagalbai apmokėti / Lietuvos CPK 98str., 49 l. /, viso 966 lt. / Lietuvos CPK 93str. /.

23Taip pat iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 11,05 lt. pašto išlaidų / 1 l., Lietuvos CPK 88str. 1d. 3p. / ir 161 lt. žyminio mokesčio dalyje dėl išlaikymo priteisimo, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista / 300x12=3600x0,03=108 lt., Lietuvos CPK 85str. 1d. 6p. /, viso 119,05 lt. / Lietuvos CPK 96str. /.

24Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui Vėjui priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /. Nustatoma, kad išlaikymą vaikui Vėjui uzufrukto teise valdo jo motina I. J..

25Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti dalinai.

27Nustatyti vaiko V. A., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su motina I. J., a/k ( - )

28Nustatyti atsakovo O. A., a/k ( - ) bendravimo su sūnumi V. A., a/k ( - ) tvarką : leisti O. A. pirmo mėnesio po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos antrą ir ketvirtą šeštadienį bendrauti su vaiku V. A. nuo dešimtos / 10 / valandos iki devynioliktos / 19 / valandos tik vaiko gyvenamojoje vietovėje, nuo antro mėnesio po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos leisti O. A. bendrauti su vaiku V. A. kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį nuo šeštadienio dešimtos / 10 / valandos iki sekmadienio aštuonioliktos / 18 / valandos.

29Priteisti iš O. A., a/k ( - ) gim. 1967m. rugsėjo 14d. Pakruojyje, išlaikymą vaikui V. A., a/k ( - ) gim. 2009m. liepos 22d., po tris šimtus / 300 / litų kas mėnesį nuo 2010m. lapkričio 01d. iki vaiko Vėjo pilnametystės.

30Nustatyti, kad išlaikymą vaikui V. A. uzufrukto teise valdo jo motina I. J., a/k ( - )

31Priteisti iš O. A., a/k ( - ) devynis šimtus šešiasdešimt šešis litus / 966 lt. / bylinėjimosi išlaidų I. J., a/k ( - )

32Priteisti iš O. A., a/k ( - ) vieną šimtą devyniolika litų 05ct. / 119,05 lt. / bylinėjimosi išlaidų valstybei.

33Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė I. J. pareiškė ieškinį prašydama nustatyti... 3. Atsakovas O. A. su ieškovės reikalavimu nustatyti vaiko... 4. Trečiojo asmens atstovė su ieškovės reikalavimais dėl išlaikymo vaikui... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 6. Šalių ir trečiojo asmens atstovės paaiškinimais, bylos medžiaga... 7. Tėvams gyvenant atskirai turi būti sprendžiamas vaiko gyvenamosios vietos... 8. Tėvams nesusitarus dėl skyrium gyvenančio tėvo dalyvavimo auklėjant vaiką... 9. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I.... 10. Atsakovas prašo leisti jam pasiimti vaiką nuo šeštadienio ryto iki... 11. Pagal įstatymą tėvo ir motinos teisės ir pareigos vaikams yra lygios /... 12. Ieškovė dėl tokios bendravimo tvarkos nustatymo prieštarauja, tačiau jos... 13. Tai, kad atsakovo gyvenamoji patalpa nėra pilnai pritaikyta gyventi / 40-42,... 14. Dėl aptartų motyvų pripažįstama tikslingu nustatyti atsakovo bendravimo su... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turi vairuotojo pažymėjimą / 61 l. /,... 16. Surinktais įrodymais taip pat nustatyta, kad atsakovas O.... 17. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 18. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko bei jo... 19. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I.... 20. Esant šioms aplinkybėms / atsakovo pajamos yra mažesnės už ieškovės, jis... 21. Nustatyti išlaikymo įsiskolinimą ieškovė neprašo / Lietuvos CK 3.200str.... 22. Vis ieškovės reikalavimai patenkinami / pilnai arba dalinai, tačiau pagal... 23. Taip pat iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 11,05... 24. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui Vėjui priteisimo vykdytinas skubiai /... 25. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 26. Ieškinį tenkinti dalinai.... 27. Nustatyti vaiko V. A., a/k ( - )... 28. Nustatyti atsakovo O. A., a/k ( - )... 29. Priteisti iš O. A., a/k ( - ) gim.... 30. Nustatyti, kad išlaikymą vaikui V. A. uzufrukto teise... 31. Priteisti iš O. A., a/k ( - ) devynis... 32. Priteisti iš O. A., a/k ( - ) vieną... 33. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...