Byla 2-887-343/2020
Dėl UAB „Stalentus“ 2019 09 16 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „RMDX“ atstovui A. M., viešame teismo posėdyje rašytinio išnagrinėjo pareiškėjos UAB „RMDX“ skundą atsakovei UAB „Stalentus“ dėl UAB „Stalentus“ 2019 09 16 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I.

3Skundo, atsiliepimo į skundą esmė.

41.

5Pareiškėja UAB „RMDX“ skunde prašo pripažinti negaliojančiu UAB „Stalentus“ 2019 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu (b.l. 3-5). Nurodo, kad skundžiamu nutarimu kreditoriai nutarė UAB „Stalentus“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Toks nutarimas yra neteisėtas. UAB „RDMX“ nebuvo informuota apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir tuo buvo pažeistos ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatos. Prašė, kad administratorius pateiktų pranešimo pareiškėjai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą išsiuntimo įrodymus. Administratorius pareiškė, kad tokių įrodymų, jog pareiškėja įstatymų nustatyta tvarka buvo informuota, pateikti galimybių neturi. Kauno apylinkės teismas 2019 07 29 išdavė pareiškėjai įsakymą dėl skolos iš atsakovės priteisimo. Todėl 2019 09 16 nutarimas priimtas pažeidus ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį. Nutarimas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams.

62.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus, papildomai nurodė, jog bankrotas akivaizdžiai yra tyčinis, nes UAB “Stalentus” savo veiklą perkėlė į kitą įmonę, kurios direktorė yra UAB „Stalentus“ vadovo sutuoktinė, o administratorius yra šališkas, todėl nebus tinkamai patikrinti įmonė sandoriai.

83.

9Atsiliepime į skundą administratorius prašo atsisakyti nagrinėti skundą, nes jis paduotas praleidus nutarimo apskundimo terminą, skundą atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l.23-24). Nurodo, kad pareiškėja pradelsė terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti. Pareiškėja skundą padavė praėjus 36 dienoms po nutarimo priėmimo. Apie susirinkimą pareiškėja žinojo, nes buvo išsiųstas pranešimas registruotu paštu 2019 09 12. Pareiškėja apie susirinkimą žinojo, nes du kartus kreipėsi į siūlomą skirti bankroto administratorių: 2019 09 13 pateikė informaciją apie savo kreditorinį reikalavimą ir 2019 10 03 prašė pateikti informaciją apie bankroto proceso stadiją. Prašymo atnaujinti praleistą terminą nepateikė. Todėl prašymas negalėjo būti priimtas ir nagrinėjamas teisme. Antra, civilinė byla, kurioje Kauno apylinkės teismas 2019 07 29 buvo išdavęs įsakymą priteisti skolą iš atsakovės, buvo išnagrinėta, procesinis sprendimas įsiteisėjęs ir procesas baigtas. Be to, nei vienas kreditorius nebuvo iniciavęs išieškojimo pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Įsakymas buvo įsigaliojęs 2019 08 29. Pagal CPK 587 straipsnio 2 punktą įsakymas yra vykdomasis dokumentas, tačiau pareiškėja išieškojimo nebuvo pradėjusi. Todėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies reikalavimai nebuvo pažeisti. Trečia, pareiškėja yra nesąžininga. Įsakymo išdavimas ir įsigaliojimas neturi jokios įtakos kreditorių sąrašui, kreditorius nesikreipė dėl priverstinio išieškojimo, kreditorius pateikė informaciją apie kreditorinį reikalavimą, tokiu būdu iš esmės pripažindamas prasidėjusią bankroto procedūrą. Vėliau pareikštas reikalavimas naikinti jau prasidėjusį bankroto procesą nurodant vien formalias ir nepagrįstas priežastis yra pažeidžiantis proporcingumo ir protingumo principus. Jeigu pareiškėja ir nesutiktų su neteismine bankroto procedūra, jos reikalavimas tesudaro 4,2% visų kreditorių reikalavimų, tad inicijuoti ir vykdyti atsakovės bankroto procedūrą ne teismo keliu pilnai pakako balsavime dalyvavusių kreditorių balsų.

104.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo.

12II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai, kuriais grindžiama nutartis

13Skundas patenkintinas.

145.

152019 09 16 įvyko UAB „Stalentus“ kreditorių susirinkimas (b.l. 10-11). Kreditorių susirinkimas trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Stalentus“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka“ priėmė nutarimą: „Pradėti UAB „Stalentus“ bankroto procesą ir jį vykdyti ne teismo tvarka“. Su šiuo nutarimu nesutinka kreditorė UAB „RDMX“, prašo jį panaikinti tokais motyvais: 1) jai nebuvo pranešta apie kreditorių susirinkimą; 2) neteisminė bankroto procedūra negalėjo būti pradėta, nes yra priimtas teismo įsakymas dėl skolos išieškojimo. Administratorius prašo atsisakyti nagrinėti skundą, skundą atmesti tokiais motyvais: 1) pareiškėjai apie kreditorių susirinkimą buvo pranešta, todėl skundas paduotas praleidus kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą ir todėl teismas turi atsisakyti jį nagrinėti, 2) civilinė byla buvo baigta, o išieškojimo procesas nebuvo pradėtas, 3) pareiškėja yra nesąžininga.

16Dėl termino

176.

18Pareiškėja UAB „RDMX“ į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti atsakovės UAB „Stalentus“ 2019 09 16 kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu kreipėsi 2019 10 21 (b.l. 3-5). ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Pareiškėja tvirtina, kad jai apie 2019 09 16 kreditorių susirinkimą pranešta nebuvo. Atsakovė tvirtina, kad pareiškėjai apie kreditorių susirinkimą buvo pranešta: 2019 09 12 registruotu paštu buvo išsiųstas pranešimas (b.l. 28). Pareiškėja neigia gavusi pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, o atsakovė nepateikė įrodymų, kad 2019 09 12 išsiųstas pranešimas pareiškėjai būtų įteiktas, todėl teismas daro išvadą, jog pareiškėja pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nėra gavusi. Be to, atsakovė teigia, kad aplinkybė, jog pareiškėja 2019 09 13 siūlomam paskirti bankroto administratoriui pateikė prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b.l. 25), o 2019 10 03 prašė nurodyti kokioje stadijoje yra bankroto procesas (b.l. 26) patvirtina, jog apie kreditorių susirinkimą jai buvo žinoma. Vienok, teismas su šiuo argumentu nesutinka dėl to, kad: 1) kaip nurodė pareiškėjos atstovas A. R., kuri rašė laiškus siūlomam skirti bankroto administratoriui, tik rengė dokumentus dėl teismo įsakymo išdavimo. Su ja sutartis dėl skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo nebuvo sudaryta. Atsakovė nepateikė dokumento, kurio pagrindu A. R. atstovavo pareiškėją. Todėl teismas daro išvadą, kad laiškus rašė pareiškėjos neįgaliotas asmuo. 2) A. R. 2019 10 03 laiške ne tik prašė nurodyti, kokioje stadijoje yra bankroto procesas, bet ir atsiųsti visus dokumentus, susijusius su bankroto procesu. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad prašomi pateikti dokumentai buvo pateikti. 3) Pareiškėja 2019 10 14 kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti kreditorių susirinkimo protokolą ir pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pareiškėjai įteikimo įrodymus (b.l. 8). Atsakovei prašymo neįvykdžius, pareiškėja pakartotinai 2019 10 17 pateikė prašymą atsakovei (b.l.7). Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad netrukus kreditorių susirinkimo protokolą gavo ir kreipėsi su skundu į teismą. Apibendrindamas, teismas daro išvadą, jog pareiškėjai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo pranešta, A. R. nėra įmonės įgaliotas asmuo, todėl sprendžia, kad pareiškėja apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo gavusi protokolą, t.y. 2019 10 17, ir todėl apskundimo terminą skaičiuoja nuo 2019 10 17. Skundas teismui paduotas po 4 dienų, todėl terminas apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą nėra praleistas. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė kreditorių susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams po įvykusio kreditorių susirinkimo neišsiuntė nei pranešimo apie nutarimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, nei kreditorių susirinkimo protokolo.

19Dėl nutarimo

207.

21Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016, 2016 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016, 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1338-823/2016).

228.

23Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).

249.

25Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).

2610.

27Pažymėtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto ribojimo (jog neteisminis procesas gali vykti, jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ir kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus) tikslas nėra atriboti (ar identifikuoti) konkretų skolų išieškojimo būdą (pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, pagal išieškojimą vykdantį subjektą (antstolis ar kita institucija) ir pan.), <...>, bet tuo siekiama užtikrinti, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka būtų pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilusių turtinių ginčų. Pažymėtina, jog šiai turtinių ginčų sąvokai priskirtini ne tik tokie atvejai, kai teisme nagrinėjamos bylos dėl turtinių reikalavimų, bet ir tie atvejai, kai išieškoma pagal vykdomuosius dokumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016).

2811.

29Pagrindiniai argumentai, kuriais remiasi pareiškėja, yra aplinkybės, kad jai nebuvo pranešta apie kreditorių susirinkimą, kurio nutarimas yra skundžiamas ir, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo dieną 2019 m. rugsėjo 16 d. atsakovei buvo žinoma, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 29 d. buvo išdavęs įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-20826-1107/2019. Įsakymas įsiteisėjo 2019 08 29. Pagal CPK 587 straipsnio 2 punktą įsakymas yra vykdomasis dokumentas. Anksčiau aptartos aplinkybės patvirtina, kad kreditorių susirinkimui priimant nutarimą dėl bankroto ne teismo tvarka vykdymo, teisminis ginčas tarp pareiškėjos UAB “RDMX” ir atsakovės UAB „Stalentus“ buvo pasibaigęs, ir pareiškėja UAB “RDMX” atsakovei geranoriškai nevykdant teismo procesinio sprendimo, įgijo teisę į priverstinį šio sprendimo vykdymą. Priverstinio vykdymo procesas prasideda jau tada, kai vykdomasis dokumentas yra pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nors nagrinėjamoje byloje pareiškėja UAB “RDMX” ginčijamo nutarimo priėmimo momentu dar nebuvo pateikusi įsakymą vykdyti antstoliui, tačiau šaliai, geranoriškai nevykdančiai įsiteisėjusio teismo sprendimo, neabejotinai yra žinoma apie nevykdymo pasekmes ir jai neturi kilti abejonių, kad kita ginčo šalis kreipsis dėl vykdomojo dokumento įvykdymo. Pažymėtina, jog nuo įsakymo įsiteisėjimo dienos iki kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2019 09 16, tebuvo praėję 18 dienų. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad byloje susiklosčiusi situacija visiškai atitinka ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvą, draudžiantį vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka įmonei, iš kurios išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Tokia yra teisminė praktika ( Lietuvos Apeliacinio teismo 2019 11 14 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1495-781/2019).

30Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3112.

32Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 2 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė atsakovės UAB „Stalentus“ 2019 09 16 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo iškelta bankroto byla ir nutarta bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, vykdymą (b.l. 14-15). Skundą patenkinus, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki įsiteisės ši nutartis (CPK 150 straipsnis).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų.

3413.

35Skundą patenkinus, pareiškėjai nepateikus prašymų priteisti bylinėjimosi išlaidas, jos nepriteisiamos.

36Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

37Skundą patenkinti.

38Pripažinti negaliojančiu 2019 m. rugsėjo 16 d. UAB „Stalentus“ kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta : „Pradėti UAB „Stalentus“ bankroto procesą ir jį vykdyti ne teismo tvarka“.

39Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi, palikti galioti iki įsiteisės ši nutartis.

40Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. I.... 3. Skundo, atsiliepimo į skundą esmė.... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „RMDX“ skunde prašo pripažinti negaliojančiu UAB... 6. 2.... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 8. 3.... 9. Atsiliepime į skundą administratorius prašo atsisakyti nagrinėti skundą,... 10. 4.... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo.... 12. II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai,... 13. Skundas patenkintinas.... 14. 5.... 15. 2019 09 16 įvyko UAB „Stalentus“ kreditorių susirinkimas (b.l. 10-11).... 16. Dėl termino ... 17. 6.... 18. Pareiškėja UAB „RDMX“ į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti... 19. Dėl nutarimo... 20. 7.... 21. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja Lietuvos... 22. 8.... 23. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo... 24. 9.... 25. Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo... 26. 10.... 27. Pažymėtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto ribojimo (jog... 28. 11.... 29. Pagrindiniai argumentai, kuriais remiasi pareiškėja, yra aplinkybės, kad jai... 30. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 31. 12.... 32. Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 2 d. nutartimi taikė laikinąsias... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 34. 13.... 35. Skundą patenkinus, pareiškėjai nepateikus prašymų priteisti bylinėjimosi... 36. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24... 37. Skundą patenkinti.... 38. Pripažinti negaliojančiu 2019 m. rugsėjo 16 d. UAB „Stalentus“... 39. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio... 40. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju...