Byla 2A-850-262/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. M. procesinių teisių perėmėjo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. M. ieškinį atsakovui V. M. (procesinių teisių perėmėjas A. M.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 5675 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 170 Lt žyminio mokesčio, 1500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu sudarė paskolos sutartis: 2005-10-03 paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 2200 Lt, o atsakovas įsipareigojo iki 2006-01-15 paskolą grąžinti bei 2009-08-03 paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 3475 Lt, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti pardavęs butą, o jo mirties atveju parduoti butą ir atsiskaityti su ieškove buvo įpareigotas jo sūnus. Atsakovas paskolų negrąžino, o butą padovanojo sūnui. Ieškovė 2012-03-29 kreipėsi į Vilniaus miesto 41-ąjį notarų biurą su prašymu persiųsti atsakovui pareiškimą, kuriuo jis įpareigojamas grąžinti paskolos sumą – 5675 Lt iki 2012-07-01. Notarė išduotu liudijimu patvirtino, kad pranešimas registruotu laišku buvo įteiktas atsakovui 2012-04-06. Tačiau V. M. skolos negrąžino

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad jam nebuvo perduoti ieškinyje nurodyti pinigai. Abejones dėl ieškinio pagrįstumo kelia aplinkybės, jog atsakovui neatidavus 2005-10-03 paskolos pagrindu perduotos sumos, ieškovė 2009 metais antrą kartą paskolino atsakovui pinigų, taip pat tai, kad paskolintų pinigų ieškovė pareikalavo tik 2012-03-29, t.y. praėjus daugiau nei šešeriems metams nuo pirmo skolos raštelio surašymo dienos. Atsakovas taip pat pabrėžė, jog 2009-08-03 paskolos raštelyje nėra paminėtas butas, todėl ieškovės išvada, kad atsakovas įsipareigojo parduoti butą yra nepagrįsta. Atsakovui finansiškai padėjo sūnus, todėl jam nebuvo poreikio skolintis pinigus iš ieškovės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai: iš atsakovo V. M. ieškovei M. M. priteista 5675 Lt įsiskolinimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1670 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas, įvertinęs nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams, įvertinęs šalių tarpusavio santykių pobūdį, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog 2005-10-03 ir 2009-08-03 tarp ieškovės M. M. ir atsakovo V. M. buvo sudarytos paskolos sutartys. Ieškovei pateikus 2005 m. spalio 3 d. paskolos sutarties (paskolos raštelio) ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. paskolos sutarties (paskolos raštelio) originalus, patvirtinančius sutarties sudarymą, atsakovas, teigiantis, kad skolą pagal nurodytas sutartis grąžino, turi pareigą šį teiginį įrodyti. Ieškovei įrodžius, jog 2005 m. spalio 3 d. paskolos sutartis ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. paskolos sutartis buvo sudarytos, ir turint šių paskolos sutarčių (paskolos raštelių) originalus, preziumuojama, kad skola pagal nurodytas paskolos sutartis yra negrąžinta, todėl atsakovas turi paneigti šią prezumpciją, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius, jog jis grąžino skolą pagal šią paskolos sutartį. Tokių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, taigi teismas laikė, jog atsakovas negrąžino ieškovei pinigų pagal 2005-10-03 ir 2009-08-03 paskolos sutartis (CPK 178 str.).

8Bylos nagrinėjimo metu mirė atsakovas V. M., jo procesines teises perėmė jo įpėdinis A. M..

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10A. V. M. procesinių teisių perėmėjas A. M. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš pateiktų pakvitavimų turinio nebuvo galima daryti išvados, kad paskolos dalykas buvo perduotas atsakovui, todėl šie dokumentai neatitinka CK 6.871 str. 1, 3 d. nustatyto paskolos sutarties rašytinės formos reikalavimo, taigi laikytina, kad tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė paskolos sutartis, o pakvitavimai nelaikytini tinkamu paskolos sutarties įforminimu. Kadangi šioje byloje įrodinėjimo našta įrodyti paskolos santykius teko ieškovei, o pakvitavimai nelaikytini skolą pagrindžiančiais dokumentais, ji turėjo pareigą pateikti kitus įrodymus, kad paskolos dalykas buvo perduotas atsakovui ir paskolos sutartis buvo sudaryta. Ieškovė prašė priteisti 5675 Lt, todėl ji turėjo pateikti įrodymus, kad atsakovui buvo perduoti visi prašomi priteisti 5675 Lt. Tokių išvadų negalima daryti vien iš konteksto, kad atsakovas pinigus skolindavosi tiek iš ieškovės, tiek iš kitų kaimynų - tokie parodymai nepagrindžia paskolintos pinigų sumos dydžio, t. y. nėra įrodomas ieškinio reikalavimas priteisti konkrečią pinigų sumą, taip pat nėra pagrindžiamas paskolos dalyko perdavimo momentas (CK 6.870 str. 2 d.). Teismui atmetus V. M. paaiškinimus kaip nepatikimus ir prieštaringus, nėra galimybės remtis ir atsakovo teiginiais, kad jis gavo pinigus pagal 2005 m. spalio 3 d. pakvitavimą; be to, net ir remiantis išskirtinai vien tik šiais atsakovo teiginiais (neatsižvelgiant į kitus prieštaringus paaiškinimus ir netiriant, kurie iš jų yra teisingi) kad gavo pinigus pagal minėtą pakvitavimą, nėra įmanoma nustatyti pagal šį pakvitavimą perduotos pinigų sumos dydį. Taigi, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių paskolos dalyko dydį ir perdavimo momentą. Be to, byloje nėra duomenų, kad ieškovė galėjo turėti tokio dydžio pinigų sumą, kad galėtų ją paskolinti atsakovui - metinių pajamų mokesčių deklaracijų, sąskaitų išrašų ar pan. Dėl išvardintų priežasčių 2005 m. spalio 3 d. ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. pakvitavimų pagrindu negalima daryti išvados, jog šalis siejo būtent paskolos santykiai (CK 6.870 str.). Nagrinėjamoje byloje skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui V. M. nebuvo nepateiktas, todėl ieškovė turėjo pateikti kitus pinigų perdavimo paskolos gavėjui įrodymus.

11Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų matyti, jog šalis siejo paskolos teisiniai santykiai- atsakovas iš ieškovės daug kartų skolinosi pinigų, tačiau jų negrąžino. Todėl teismas pagrįstai priteisė skolą iš atsakovo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmetamas

14CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

15Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

17Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

18Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

19CPK 176-185 str. nustato įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad: vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nereikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011, 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008).

20Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė visas bylos aplinkybes: šalių bei liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus, įskaitant pačius pakvitavimus ir kt. Taigi, bylos nagrinėjimo metu visi įrodymai bei liudytojų parodymai buvo ištirti tinkamai. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, todėl jų nekartoja.

21Tiek, šalys, tiek liudytojai teigė, jog atsakovas piktnaudžiavo alkoholiu, kartais nedirbdavo, todėl iš kaimynų skolindavosi pinigus pragyvenimui, kurui, alkoholiui. Pažymėtina, kad to neneigė ir pats atsakovas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog tarp šalių buvo susikūrę ne kokie nors kiti, o paskolos teisiniai santykiai, nes atsakovas kelis kartus iš ieškovės buvo pasiskolinęs nemažas pinigų sumas. Dėl šių priežasčių 2005 m. spalio 3 d. ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. pakvitavimai laikyti paskolos sutartimis.

22CK 6.193 str. 1 d. yra nurodyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.

23Šio straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes.

24Kaip minėta, niekas neginčija, kad atsakovas iš ieškovės ir kitų kaimynų gan dažnai skolindavosi įvairias pinigų sumas. Atsakovas neneigė ir tai, kad abu pakvitavimai yra surašyti jo ranka. Byloje nebuvo pareikštas reikalavimas pripažinti 2005 m. spalio 3 d. ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. pakvitavimus negaliojančiais. Nenustatyta, kad prieš atsakovą buvo naudojamas smurtas ar atsakovas kitokiu būdu buvo verčiamas pasirašyti minėtus pakvitavimus. Taigi, jeigu asmuo pats savo ranka surašo, jog iš kito asmens pasiskolino tam tikras pinigų sumas, tikėtina, jog realiai jis tuos pinigus yra gavęs, nes priešingu atveju nėra suprantama dėl kokių kitų priežasčių asmuo galėtų nurodyti, jog iš kito asmens pasiskolino labai konkrečias pinigų sumas (šiuo atveju 2200 Lt ir 3475 Lt). Be to, pakvitavimuose yra aiškiai nurodyta, kaip tos skolos bus grąžintos- arba pardavus butą arba jas už atsakovą grąžins kiti asmenys- sūnus ar motina. Taigi, įvertinus pakvitavimų (paskolos sutarčių) sudarymo aplinkybes, šalių ketinimus bei išanalizavus pakvitavimų tekstus, darytina išvada, kad labiau tikėtina nei netikėtina, jog atsakovas iš ieškovės buvo gavęs pakvitavimuose nurodytas pinigų sumas- 2200 Lt ir 3475 Lt.

25Nustačius, kad atsakovas realiai pasiskolino iš ieškovės konkrečias pinigų sumas, reikia nustatyti ar jos buvo sugrąžintos ieškovei.

26CK 6.65 str. 2 d. yra nurodyta, kad jeigu skolininkas yra kreditoriui išdavęs prievolei patvirtinti skolos dokumentą, tai kreditorius, priimdamas visą prievolės įvykdymą, privalo tą dokumentą skolininkui grąžinti, o kai tokios galimybės nėra, – nurodyti tai pakvitavime.

27CPK 178 str. yra nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

28Atsakovas (skolininkas) nepateikė teismui nei paskolos sutarties (kaip minėta, jos vadinamos „pakvitavimais“), nei ieškovės (kreditorės) pakvitavimo, patvirtinančio aplinkybę, kad skola jai grąžinta. Atsakovas nepateikė jokių kitų įrodymų, kad jis grąžino ieškovei skolą (visą ar dalimis), to nepatvirtina ir liudytojų parodymai. Dėl išvardintų priežasčių pirmosios instancijos teismą padarė pagrįstą išvadą, kad skola pagal 2005 m. spalio 3 d. ir 2009 m. rugpjūčio 3 d. pakvitavimus paskolos raštelį yra negrąžinta.

29Apeliantas teigia, kad nėra pateikta į bylą rašytinių įrodymų, kad ieškovė galėjo atsakovui skolinti tokio dydžio sumas ir, būdama pensininkė, jas turėjo. Pažymėtina, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme šis klausimas keliamas nebuvo. Be to, tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

30Apeliantas teigia, kad ieškovė vėliau po pakvitavimų skolinusi atsakovui pinigus ir kuriuos atsakovas grąžino, t.y. 800 Lt sumą, turėjo grąžintus pinigus užskaityti už skolas, kurių grąžinimo terminas jau suėjęs. Pažymėtina, kad šalys turi teisę susitarti ir nuspręsti, kokios skolos ir kokiu būdu yra grąžinamos. Akivaizdu, kad šiuo atveju šalių valia buvo grąžinti paskiausiai pasiskolintus pinigus. Bet kokiu atveju, ieškinio suma nebūtų pakitusi ir skolos dydis būtų tas pats.

31Dėl išvardintų priežasčių apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti apeliacinio skundo.

32Atmetus apeliacinį skundą ieškovei priteisiamos jos apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos- 1100 Lt (CPK 93, 98 str.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš apelianto- atsakovo V. M. procesinių teisių perėmėjo A. M. (a.k. ( - ) ieškovei M. M. (a.k. ( - ) 1100 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 5675 Lt skolą, 5 procentų... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad jam nebuvo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu... 7. Teismas, įvertinęs nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų... 8. Bylos nagrinėjimo metu mirė atsakovas V. M., jo procesines teises perėmė jo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. A. V. M. procesinių teisių perėmėjas A. M. apeliaciniu skundu prašo... 11. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinis skundas atmetamas... 14. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 16. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 17. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 18. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 19. CPK 176-185 str. nustato įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles.... 20. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pirmosios instancijos teismas išsamiai... 21. Tiek, šalys, tiek liudytojai teigė, jog atsakovas piktnaudžiavo alkoholiu,... 22. CK 6.193 str. 1 d. yra nurodyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti... 23. Šio straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti... 24. Kaip minėta, niekas neginčija, kad atsakovas iš ieškovės ir kitų kaimynų... 25. Nustačius, kad atsakovas realiai pasiskolino iš ieškovės konkrečias... 26. CK 6.65 str. 2 d. yra nurodyta, kad jeigu skolininkas yra kreditoriui išdavęs... 27. CPK 178 str. yra nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 28. Atsakovas (skolininkas) nepateikė teismui nei paskolos sutarties (kaip... 29. Apeliantas teigia, kad nėra pateikta į bylą rašytinių įrodymų, kad... 30. Apeliantas teigia, kad ieškovė vėliau po pakvitavimų skolinusi atsakovui... 31. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 32. Atmetus apeliacinį skundą ieškovei priteisiamos jos apeliacinės instancijos... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 34. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš apelianto- atsakovo V. M. procesinių teisių perėmėjo A. M....