Byla 2-1541-730/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 524,96 Lt skolos, 1962,30 Lt delspinigių, 223,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas. UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovą perleido ieškovei.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2001-07-31 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A83-76380 3,5-1573, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už šias paslaugas atsiskaityti. Atsakovas už laikotarpį nuo 2001-08-31 iki 2002-06-30 su UAB „Tele2“ neatsiskaitė. 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir ieškovė UAB ,,GELVORA“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ reikalavimo teisė į atsakovą perėjo ieškovei. Ieškovė pareikalavo iš atsakovo įvykdyti šia sutartimi perleistus įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų neįvykdė. Atitinkamai atsakovas ieškovei yra skolingas 524,96 Lt už mobilaus ryšio paslaugas, ieškovė atsakovui apskaičiavo 1962,30 Lt delspinigių, patyrė 223,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp atsakovo ir UAB „Tele2“ sudarytos Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties pagrindu, atsakovui atsirado prievolė, tai yra ieškovė įsipareigojo teikti ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti (Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, atsakovas už laikotarpį nuo 2001-08-31 iki 2002-06-30 su UAB „Tele2“ neatsiskaitė, tokiais veiksmais pažeisdamas jam sutarties pagrindu atsiradusią prievolę. UAB „Tele2“ reikalavimo teisę perleido ieškovei (Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis).

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl 524,96 Lt skolos tenkintinas visiškai.

9Ieškovės reikalavimas dėl 1962,30 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, t.y. nuo 2002 m. iki 2009 m., jau pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimu atsakovui apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 94,49 Lt delspinigių (b.l. 17). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo jau 1962,30 Lt delspinigių, taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b.l. 38). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, protinga būtų taikyti 0,02 procento dydžio delspinigius ir priteistina delspinigių suma sudarytų 374,00 Lt (524,96 x 0,02 x 3738=374,00)

11Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 223,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Pripažįstama, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovo atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovo prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

12Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 81,00 Lt žyminio mokesčio. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė patenkintų reikalavimų dalis sudaro apie 33 procentus, todėl proporcingai priteistino žyminio mokesčio dydis sudaro 30,00 Lt.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, nesant galimybės procesinius dokumentus atsakovui įteikti paskiriant kuratorių, yra pagrindas atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio 1 - 3 dalys).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 524,96 Lt (penkis šimtus dvidešimt keturis Lt 96 ct) skolos, 374,00 Lt (tris šimtus septyniasdešimt keturis Lt 00 ct) delspinigių, iš viso 899, 00 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 00 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 30,00 Lt (30 Lt 00 ct) žyminio mokesčio, ieškovės UAB ,,GELVORA“, esančios Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, naudai.

18Procesinius dokumentus (2013-02-18 sprendimą už akių) atsakovui M. S. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2013-02-19 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

19„Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovui M. S., gimusiam ( - ) , dėl skolos priteisimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2013-02-18 sprendimas už akių įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S. D. g. 8, Klaipėdoje. Atsakovas informuojamas, kad procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. 2013-02-18 sprendimo už akių atsakovas negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. (8 46) 39 71 11.“

20Atsakovas šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 524,96 Lt skolos,... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos... 7. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl 524,96 Lt... 9. Ieškovės reikalavimas dėl 1962,30 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš... 10. Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar... 11. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 223,45 Lt ikiteisminio skolos... 12. Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų... 13. Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 18. Procesinius dokumentus (2013-02-18 sprendimą už akių) atsakovui M. S.... 19. „Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 20. Atsakovas šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...