Byla e2A-629-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Infes“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Irdaiva“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-412 -569/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Infes“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Irdaiva“ ir ,,Per Aarsleff A/S“, veikiančios per Aarsleff A/S filialą, ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelmės vanduo“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,KRS“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Plungės lagūna“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Norus“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Gensera“, institucija, teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovės UAB ,,Infes“, UAB ,,Arginta“, UAB ,,Irdaiva“, ,,Per Aarsleff A/S”, veikianti per Aarsleff A/S filialą, prašė pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB ,,Kelmės vanduo“ supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas” viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus.

4Ieškovė UAB ,,Infes“ prašė panaikinti atsakovės 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą atmesti jos pasiūlymą. Teigė, kad, veikdama jungtinės veiklos pagrindu kartu su UAB „Sumeda“, pateikė techninį pasiūlymą. 2015 m. liepos 9 d. atsakovė paprašė paaiškinti, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų III skyriaus užsakovo reikalavimų 2 skirsnio 1.6.4.6 papunkčio reikalavimą biologiniam nuotekų valymui: „projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų“, nurodyti, kurioje techninio pasiūlymo vietoje yra pateikti apskaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 1.4.2 dalyje, kurioje pasiūlymo vietoje pateiktas konkrečių vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, nurodant jų diametrus bei siūlomas pagaminimo medžiagas, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. Rangovo techninis pasiūlymas 3.5.1 papunkčio 2.2.1 dalyje.

5Techniniame pasiūlyme pateiktus sprendinius paaiškino ir papildomai pateikė apskaičiavimus, kurie paaiškino ir papildė techniniame pasiūlyme nurodytus sprendinius. Atsakovė pasiūlymą atmetė, ieškovės įsitikinimu, nepagrįstai.

6Paaiškindama techninį pasiūlymą ji (ieškovė) nurodė sąlygų nereikalaujamą formulę ir padarė techninę klaidą – nurodė bendrą naujo bioreaktoriaus tūrį, neišjungė antrinių nusodintuvų ir anaerobinės kameros tūrio, t. y. formulė buvo teisinga, tik suklysta nurodant tūrį (skaičių). Pritaikius tą pačią formulę ir įrašius kintamuosius, t. y. teisingą tūrį ir 5,0 g/l nuotekų koncentraciją, gaunamas 21,3 paros dumblo amžius. Taigi, ieškovė įsitikinusi, kad tinkamai parengė techninį pasiūlymą, o vien techninė klaida nėra pakankamas pagrindas atmesti pasiūlymą.

7Ieškovės įsitikinimu, atsakovė taip pat nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl to, kad pasiūlyme nebuvo pateikti detalūs pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso apskaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovos sąlygoms. Nors pateiktame pasiūlyme detalių apskaičiavimų pateikta nebuvo, tačiau techniniame pasiūlyme 1.4.2 punkte buvo nurodyta, kad reagentų poreikis apskaičiuojamas pagal ATV A 131 standartą (toliau – Standartas), pateiktas tikslus reagento suvartojimo kiekis, t. y. kiek vidutiniškai per dieną reikės sulfato. Paaiškinant pasiūlymą, nurodė kaip gaunama vidutinė sulfato dienos norma, tačiau pasiūlymo esmės nekeitė – reagento suvartojimo kiekis nepakito. Mano, kad vien formalus detalių skaičiavimų vėlesnis pateikimas nekeičia pasiūlymo esmės – nei kaina, nei įranga, nei įrangos medžiagiškumas, nei kiti pasiūlymo sprendiniai nepakito.

8Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl nepateikto vamzdynų (technologinių linijų) sąrašo, diametrų, siūlomos pagaminimo medžiagos, pagrindinės sklendės ir kt. Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta nei kokia konkrečiai forma (sąrašas, aprašymas, brėžinys ar kt.) turi būti pateikti duomenys apie vamzdynus, sklendes, uždorius ir kt., nei kad reikalinga nurodyti konkrečių technologinių linijų medžiagas ir pan. Nors pasiūlyme nebuvo konkrečiai nurodyta, koks vamzdis ir kokios medžiagos bus projektuojamos, tai, ieškovės įsitikinimu, esmės nekeičia. Pagrindinė informacija yra pateikta ir su ja atsakovė turėjo galimybę susipažinti. Neprotinga ir neproporcinga atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl to, kad informacija pateikta nesusisteminta. Techninis pasiūlymas nėra techninis projektas, kuris būtų rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Pirkimo laimėtoją lems ne techninio pasiūlymo sprendiniai, o kaina.

9Ieškovė UAB ,,Arginta“ prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą.

10Ieškovė teigė, kad atsakovė neteisingai įvertino jos pasiūlymo paaiškinimą ir nepagrįstai sprendė, kad paaiškinant pasiūlymą, nurodė papildomą formulę ir koeficiento reikšmę, kurios nėra ATV-DVWK-A 131 E standarte. Pagal konkurso sąlygas būtina nurodyti ir apskaičiavimams naudojamas formules tuo atveju, jeigu taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131 E ar VGTU parengta technologinio proceso skaičiavimo metodika. Ji (ieškovė) pasiūlyme nurodė, kad technologiniai biologinio valymo grandies apskaičiavimai atlikti vadovaujantis standartu ATV-DVWK-A 131E, todėl jokių skaičiavimams naudojamų formulių neprivalėjo nurodyti.

11Atsakovė paprašė pateikti apskaičiavimus, pagrindžiančius biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę. Pateikusi paaiškinimą, ji (ieškovė) savo pasiūlymo nepakeitė, o atsakė į atsakovės prašymą, pateikdama išsamų paaiškinimą apie pasirinktą reikšmę ir nurodydama konkrečią formulę.

12Ieškovė UAB ,,Irdaiva“ prašė panaikinti atsakovės UAB „Kelmės vanduo“ sprendimą atmesti jos pasiūlymą.

13Ieškovės įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl netinkamai atliktų apskaičiavimų eksploatacijos kaštų, lentelėje nurodžiusi, kad vietoj aliuminio sulfato ji (ieškovė) turėjo skaičiuoti geležies sulfatą, kuris buvo nurodytas prie koagulianto charakteristikos. Priešingai nei nurodė atsakovė, pasiūlyme buvo nurodžiusi, kad aliuminio sulfato tirpalas bus naudojamas kaip koaguliantas, todėl apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) reikiamas kiekis yra teisingas.

14Atsakovė taip pat nepagrįstai sprendė, kad technologinėje schemoje parodytas koagulianto tirpalo dozavimas tik naujai statomam aerotankui. Dalis fosforo, kurio negalima pašalinti biologiškai, bus šalinama į biologinio valymo įrenginius dozuojant koagulianto tirpalą. Papildomu cheminiu metodu fosforo bus pašalinama ne daugiau kaip 30 proc. nuo nevalytose nuotekose esančio bendro fosforo kiekio. Rangovo pasiūlymo dalis „Biologiniai valymo įrenginiai“ apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius. Konkurso sąlygose nebuvo sąlygos technologinėje schemoje nurodyti senąjį reaktorių bei schemoje pavaizduoti koagulianto tirpalo dozavimo, todėl techninio pasiūlymo apimtis visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus.

15Ieškovės įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl nepateiktos dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros. Pagrindinės dumblo sausinimo įrangos charakteristikos, gamintojai, modeliai buvo pateikti 2.1.3 skyriuje; papildomos informacijos galima rasti kitose lentelėse: Instaliuotoji įrenginių galia (9 lentelė); Numatomas energijos suvartojimas (10 lentelė). Pateikta informacija yra išsami ir pakankama, kad atsakovė galėtų tinkamai įvertinti pasiūlymą.

16Ieškovė teigė, kad jos kartu su paaiškinimu pateikti papildomi brėžiniai nepakeitė pasiūlymo esmės, o tik vizualizavo jau aprašytą informaciją. Pagal konkurso sąlygas privalomi brėžiniai buvo pateikti kartu su pasiūlymu. Be to, priešingai nei sprendė atsakovė, pateikta visa būtina informacija apie pagrindinius vamzdynus ir pagrindines sklendes, uždorius ir kitas srauto valdymo bei išjungimo priemones. Atsakovė nepagrįstai atmetė pasiūlymą dėl nepateikto vamzdynų (technologinių linijų) sąrašo, jų diametrų, siūlomų medžiagų, pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašo ir kt.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinius atmetė.

19Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ reikalavimų

20Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes jis neatitiko pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto reikalavimų – projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų, o projektinė veikliojo dumblo koncentracija – ne didesnė kaip 5,0 g VDSM/1.

21Ieškovės techniniame pasiūlyme nurodytas dumblo amžius – 19 dienų.

22Pasiūlymą paaiškindama, ieškovė pateikė formulę, pagal kurią apskaičiuojamas dumblo amžius – apytiksliai 19 parų. Nurodė, kad kuo didesnė aktyviojo dumblo koncentracija, tuo ilgesnis dumblo amžius. Esant aktyviojo dumblo koncentracijai 5g/l, ieškovės apskaičiavimu, dumblo amžius bus 23 dienos, kai aktyviojo dumblo koncentracija 4 g/l – apie 19 parų, tačiau pagal ieškovės nurodytą formulę skaičiuojant dumblo amžių esant mažesnei aktyviojo dumblo koncentracijai – 1, 2, 3 g/l – dumblo amžius nesieks 19 parų – visais atvejais jis bus tik trumpesnis. Teismas sprendė, kad ieškovė, paaiškindama pasiūlymą, pakeitė pasiūlyme nurodytų kintamųjų reikšmes, dėl to pasiūlymas tapo tinkamu.

23Pagal konkurso sąlygų reikalavimus teikėjai privalėjo pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso apskaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai (I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 p. 1.4.2 papunktis). Ieškovė pasiūlyme nurodė tik chemikalų poreikio apskaičiavimų rezultatus, nenurodydama apskaičiavimams naudotų formulių ir šiose formulėse taikomų kintamųjų reikšmių, todėl atsakovė paprašė paaiškinti pasiūlymą nurodant, kokioje vietoje yra pateikti chemikalų poreikio detalūs apskaičiavimai. Tik paaiškinimą pasiūlymą ieškovė nurodė detalius apskaičiavimus, formules bei reikšmes.

24Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad techniniame pasiūlyme buvo nurodytas tikslus reagento suvartojimo kiekis, todėl pateikti apskaičiavimai pasiūlymo esmės nepakeitė.

25Teismas sutiko su atsakovės teiginiais, kad iš detalių apskaičiavimų galima nustatyti, koks siūlomo cheminio reagento tūris būtų sunaudojamas per parą ir ar teisingai konkurso dalyvis parinko chemikalų dozavimo siurblių našumą, todėl jų (apskaičiavimų) nepateikus, atsakovė negalėjo įvertinti ar nupirks tai, ko reikia.

26Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą tuo pagrindu, kad nei pasiūlyme, nei paaiškinime ji (ieškovė) nenurodė, kurioje pasiūlymo vietoje yra vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas ir jų diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos, pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

27Atsakovė nepagrįstai reikalavo pateikti informaciją apie vamzdynus, jų duomenis vienoje vietoje, nes tokio reikalavimo pirkimo sąlygose nebuvo. Teismas, įvertinęs ieškovės pasiūlymo turinį, nustatė, kad jame buvo pateikta reikalauta informacija ne vienoje vietoje, tačiau pateikta ne visa – tik bendro pobūdžio informacija apie reikalavimus, taikomus įvairių medžiagų vamzdynams įrengti, jų charakteristikas, nenurodžius, kokie vamzdžiai siūlomi, iš kokių medžiagų ir kokioms technologinėms linijoms jie bus naudojami; nepatekti duomenys apie sklendžių tipą, veikimo būdą (rankinis ar mechanizuotas), apie uždorius, t. y. ieškovė konkrečiai nenurodė, ką siūlo atsakovei.

28Teismas pripažino, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, remdamasis bylos duomenimis ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, kuri nustato perkančiosios organizacijos pareigą atmesti pasiūlymą, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

29Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ reikalavimų

30Teismas padarė išvadą, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą pagrįstai.

31Pagal pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 punktą konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių apskaičiavimus. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia metodika remiantis atlikti technologiniai skaičiavimai. Pasiūlyto technologinio proceso apskaičiavimuose turi būti minimaliai pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir apskaičiavimo rezultatai. Jei taikoma kita nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso apskaičiavimo metodika, būtina nurodyti ir apskaičiavimams naudojamas formules.

32Ieškovės techniniame pasiūlyme buvo nurodyta, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra 8,3 mg/l. Atsakydama į atsakovės prašymą paaiškinti dėl šio reikšmės apskaičiavimo, ieškovė pateikė papildomą formulę, kurios nebuvo nei pirminiame jos pasiūlyme, nei pirkimo sąlygose nurodytame ATV-DVWK-A 131E technologinio proceso apskaičiavimo metodikoje. Teismas sprendė, kad pateikdama paaiškinimą, ieškovė pakeitė pasiūlymą iš neatitinkančio į atitinkantį. Jei ieškovė biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę apskaičiavo pagal jos nurodytą metodiką, tai ji ir turėjo paaiškinti, o ne pateikti kitą šios reikšmės apskaičiavimo formulę.

33Įvertinęs šias faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą, buvo nesąžininga - paaiškindama pasiūlymą, šis iš netinkamo tapo tinkamas. Atsakovė turėjo pagrindą atmesti ieškovės pasiūlymą.

34Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ reikalavimų

35Pagal konkurso sąlygų reikalavimus koaguliantui turi būti naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose (pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 p.).

36Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes ši techniniame pasiūlyme pasiūlė naudoti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą ir geležies pagrindu atliko apskaičiavimus koagulianto metiniam kiekiui nustatyti, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis.

37Pagal ieškovės pirminio techninio pasiūlymo 6 lentelės II dalyje 7 eilutėje pateiktą informaciją, fosforo cheminiam šalinimui iš nuotekų ieškovė ketino naudoti metalą, kurio molinė masė (55,85 g/mol) yra analogiška geležies molinei masei (pagal Mendelejevo periodinę cheminių elementų lentelę), tačiau aliuminio masė yra 30,97 g, pasiūlymo 6 lentelės II dalies 4 eilutėje yra aiškus įrašas, kad siūlomas koaguliantas yra geležies druska (Fe2(SO4)3. Ieškovė nepateikė įrodymų pagrįsti teiginiui, kad jos apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalas) reikiamas kiekis yra teisingas, ir teismas priėjo prie išvados, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą pagrįstai.

38Teismas sutiko su atsakovės sprendimu atmesti ieškovės pasiūlymą dėl nenumatyto koagulianto dozavimo į senąjį aerotanką, o tik į naująjį.

39Nors ieškovė pasiūlyme nurodė, kad biologiniai valymo įrenginiai apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius, teismo vertinimu, ši nuoroda nėra pakankama, nes pagal pirkimo sąlygų reikalavimus tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti technologinio proceso schemą, kurioje turi būti nurodytos pagrindinės ir pagalbinės srauto linijos (I skyriaus 1 skirsnio 3.5 p. ,,Rangovo techninis pasiūlymas“ 4 p.). Savo pasiūlyme ieškovė nurodė tik naują srauto liniją, taigi pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

40Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalį ,,Gamintojo techninė literatūra“ tiekėjai turi pateikti įrenginių gamintojų literatūrą, o taip pat kitą literatūrą, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik su rangovo pasiūlymu susijusią medžiagą apie pagrindinę technologinę įrangą (t. y. maišyklėms, siurbliams orapūtėms, dumblo sausinimo įrangai). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina. Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros, taip pat kitos literatūros, kurioje būtų nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, todėl atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų.

41Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad papildomai pateiktas hidraulinio profilio brėžinys nekeičia pasiūlymo esmės, o tik vizualizuoja jau aprašytą informaciją, todėl atsakovė neturėjo pagrindo atmesti jos pasiūlymo kaip neatitinkančio konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 dalies ,,Brėžiniai“ reikalavimų. Teismas sprendė, kad ieškovė kartu su pasiūlymu turėjo pateikti paminėtą brėžinį, tačiau jį pateikė tik kartu su pasiūlymo paaiškinimu, tokiu būdu pakeisdama pasiūlymą – iš netinkamo tapusiu tinkamu. Atsakovė pagrįstai jį atmetė, nes, priešingu atveju, būtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principai.

42Dėl teismo teisės peržengti ieškinio ribas

43Teismas netenkino ieškovės UAB „Arginta“ prašymo peržengti ieškinio ribų ir priimti sprendimą dėl ieškinyje nepareikštų reikalavimų – pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Kelmės vanduo“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą pripažinti, kad trečiojo asmens UAB „Gensera“ pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovės teigimu, priešingai, UAB „Gensera“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas sprendė, kad viešųjų pirkimų pažeidimai dėl UAB „Gensera“ pasiūlymo nėra akivaizdūs, dėl to nėra pagrindo peržengti nagrinėjamos bylos ribų. Teismas sprendė, kad ieškovė, sužinojusi apie savo teisių pažeidimą, turi teisę inicijuoti atskirą ginčą ir prašyti panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė parengė du atsiliepimus, t. y. vieną atsiliepimą į ieškovės UAB ,,Infes“ ieškinį, kitą – į visų kitų ieškovių ieškinius, atsakovei iš ieškovės UAB ,,Infes“ teismas priteisė 2 573,32 Eur, o iš ieškovių UAB ,,Arginta“, ,,Per Aarsleff A/S“ ir UAB ,,Irdaiva“ – po 735,56 Eur bylinėjimosi išlaidų.

46III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

47Ieškovė UAB ,,Infes“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria jos ieškinys atmestas ir ieškinį patenkinti.

48Esminiai apeliacinio skundo argumentai:

 1. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pagal ieškovės siūlomą nuotekų valymo technologiją galima pasiekti pageidaujamą 19 d. dumblo amžių, tačiau nepagrįstai sprendė, kad pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų dėl biologiniam nuotekų valymui keliamų reikalavimų, nes teikdama paaiškinimą, ieškovė jį pakeitė ir padarė tinkamu pakeisdama aktyviojo dumblo koncentracijos dydį. Aktyviojo dumblo koncentracija yra kintama, ją sąlygoja atitekančios nuotekos, ieškovė jos nepakeitė, o dumblo amžius nurodytas tinkamas.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5.1 punkto 1.4.2 papunkčio reikalavimų. Nors ieškovės pateiktame techniniame pasiūlyme nebuvo pateikti detalūs skaičiavimai, tačiau buvo nurodytas tikslus reagento suvartojimo kiekis, t. y. kiek vidutiniškai per dieną reikės sulfato. Iš pateiktos informacijos buvo aišku, kokį chemikalų dozavimo siurblių našumą parinko ieškovė (reagento tūris padalintas iš valandų skaičiaus). Detalių skaičiavimų vėlesnis pateikimas nepakeitė nei pasiūlyme nurodyto reagento tūrio, nei paties reagento, nei siūlomos naudoti įrangos, ar kitų duomenų, kurie turėtų esminės reikšmės pasiūlymo įgyvendinimui. Vien tai, kad skaičiavimai nebuvo pateikti, nereiškia, kad pasiūlymas netenkina pasiūlymo pateikimo tikslo turininguoju požiūriu.
 3. Priešingai nei sprendė teismas, pasiūlyme buvo nurodyti pagrindiniai parametrai vamzdžių, sklendžių, uždorių ir t. t. Pagrindinių vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas pateiktas techninio pasiūlymo technologinėje schemoje ir techninio pasiūlymo 2.2.1 punkte, kuriame išvardinta, kokie vamzdžiai numatyti projektuoti, vamzdynų diametrai nurodyti „Technologinėje schemoje su privalumais“ (diametrai nurodyti ant kiekvienos vamzdyno linijos), siūlomos vamzdynų pagaminimo medžiagos nurodytos „Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose“ ir techninio pasiūlymo 2.2.1 punkte ir kt. Techninis pasiūlymas nėra ir negali būti tiek detalus, kad būtų nurodomi statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai, kiti jo rodikliai ir charakteristikos, nes tokie sprendiniai nustatomi techniniame projekte ir būtent techninio projekto pagrindu vykdomi statybos darbai. Techniniame pasiūlyme pateiktų duomenų visuma apie siūlomus vamzdžius, vamzdynus, sklendes, uždorius ir pan. yra pakankama tam, kad atsakovė galėtų identifikuoti ieškovės siūlomą pirkimo objektą. Ieškovė nurodė alternatyvias medžiagas, o tai yra naudinga atsakovei.
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė peržengti nagrinėjamos bylos ribas. 2015 m. gruodžio 16 d. buvo prašoma teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą trečiojo asmens UAB „Gensera“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Šalys išsamiai nurodė argumentus dėl ko šis pasiūlymas netinkamumas, tačiau teismas, nepaisydamas jam nustatyto pareigos peržengti bylos ribas ir ginti viešąjį interesą, nevertino UAB „Gensera“ pasiūlymo. Konkursas turėtų būti nutrauktas, nes UAB ,,Gensera“ pasiūlymas taip pat turėjo būti atmestas.
 5. Pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nėra teisingas ir proporcingas. Teismas visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas turėjo priteisti iš visų ieškovų po lygiai.

49Ieškovė UAB ,,Arginta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria jos ieškinys atmestas ir ieškinį patenkinti.

50Esminiai apeliacinio skundo argumentai:

 1. Teismas sprendimą grindė prielaidomis.

51Atsakovė prašė pagrįsti pasiūlyme nurodytą fosforą kaupiančių organizmų reikšmę – 8,3 mg/l, o ne paaiškinti, kaip ši reikšmė buvo apskaičiuota. Nebuvo nurodyta, kokią apskaičiavimo metodiką naudojant reikia pagrįsti fosforą kaupiančių organizmų reikšmę. Naudojant kitą formulę, gaunamas tas pats rezultatas – 8,3 mg/l. Bet koks formulės pakeitimas apskaičiavimuose, jeigu nesikeičia šių apskaičiuota reikšmė, reiškia, kad nurodytų ekonominio naudingumo kriterijų reikšmė nesikeis, nes formulė yra tik apskaičiavimo metodas, skaičiuojančio naudojama priemonė. Net jeigu pateikti paaiškinime apskaičiavimai – formulės nebuvo nurodyti pasiūlyme, ši informacija negali būti esminiu draudžiamu pasiūlymo pakeitimu.

 1. Teismas nepagrįstai atsisakė peržengti ieškinio ribas. UAB „Gensera“ pasiūlymo vertinimas bylos nagrinėjimo nebūtų užtęsęs, nes teismas, gavęs prašymą peržengti ieškinio ribas, nustatė terminą atsakovui ir UAB „Gensera“ atsiliepimas pateikti, taip pat įpareigojo Viešųjų pirkimų tarnybą pateikti išvadą, t. y. byloje teismas atlikti visus veiksmus, reikalingus ieškinyje nepareikštam reikalavimui išnagrinėti. Konkurse dalyvavo penki tiekėjai. Keturių iš jų pasiūlymai buvo atmesti. Sprendimu tik dėl keturių tiekėjų pasiūlymų ginčas nėra išspręstas iš esmės. Teismas turi siekti ne kuo greičiau priimti sprendimą, o išspręsti ginčą ir atkurti tarp šalių taiką.

52Ieškovė UAB ,,Irdaiva“ apeliaciniame skunde prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria jos ieškinys atmestas ir ieškinį patenkinti; taip pat išspręsti klausimą dėl neteisėtų atsakovės sprendimų padarinių ir nutraukti konkursą.

53Esminiai apeliacinio skundo argumentai:

 1. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, o dalį itin svarbių įrodymų (Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų) iš viso nevertino.
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą ir nepagrįstai sprendė, kad ieškovė pasiūlyme nebuvo nurodžiusi koagulianto sudėties ir kiekio. Atsakovė teigia, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka konkurso reikalavimų, tačiau nepateikia jokių įrodymų ir argumentų. Atsakovė tik formaliai nurodė, kad, priimdama sprendimą atmesti pasiūlymą, vadovavosi ekspertų išvadomis, tačiau jokių ekspertų išvadų į bylą nėra nepateikta. Priešingai nei sprendė teismas, techninio pasiūlymo 3.1.1 dalies 13 pastraipoje yra nurodyta, kad „kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose.“
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pasiūlyme yra pateiktas koagulianto dozavimas tik į naujai statomą aerotanką. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad jos pasiūlymo dalis ,,Biologiniai valymo įrenginiai“ apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius, o konkurso sąlygose nebuvo aprašyta sąlyga technologinėje schemoje nurodyti senąjį reaktorių bei schemoje pavaizduoti koagulianto tirpalo dozavimo į jį.
 4. Teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovė privalėjo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo literatūrą, kad atsakovas galėtų įsitikinti įsigyjamos įrangos tinkamumu, tačiau nepateikė dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros, taip pat kitos literatūros, kurioje būtų nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai. Priešingai, pasiūlyme yra pateikta visa reikiama informacija apie visus konkurso pirkimo dokumentuose nurodytus gaminius.
 5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė tik su paaiškinimu, o ne su pasiūlymu pateikė hidraulinio profilio brėžinį. Papildomai pateikti brėžiniai nekeičia pasiūlymo esmės, o tik vizualizuoja jau aprašytą informaciją. Pagal kasacinio teismo praktiką techninės informacijos pateikimo forma (brėžinys ar tekstinė informacija) niekaip neįtakoja pasiūlymo tinkamumo arba netinkamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012 ir kt.).
 6. Teismas nepagrįstai nevertino UAB „Gensera“ pasiūlymo, kuris neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovė pažeidė visus esminius viešųjų pirkimų principus. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad tiekėjas privalo pasiūlyti ir įrengti ultragarsinį debitomatį, tačiau trečiasis asmuo UAB „Gensera“ pasiūlė visiškai kitokį įrenginio tipą – elektromagnetinį debitomatį. Visi kiti konkurso dalyviai pasiūlė būtent ultragarsinius debitomačius. UAB „Gensera“ pasiūlyme nurodyta, kad perteklinis dumblas bus tankinamas dviejuose būgniniuose tankintuvuose, tačiau pateiktoje elektros energijos skaičiavimo lentelėje įtraukta tik vieno tankintuvo sunaudojama elektros galia. Tai reiškia, kad realios bendros elektros energijos vartojimo sąnaudos bus daug didesnės nei pateiktoje elektros energijos skaičiavimo lentelėje. UAB „Gensera“ techninio pasiūlymo dalyje „Perteklinio dumblo apdorojimas“ nurodė, kad sausinimo grandis dirbs 7 val. per dieną, 5 dienas per savaitę. Sausinimo grandies darbo laikas per metus turės būti 1 820 valandų (7val. x 5 d. x 52 sav.), tačiau elektros energijos apskaičiavimo lentelėje (1.4.1 lentelė) nurodė, kad dumblo sausintuvo bendra veikimo trukmė per metus – 1 304 valandos. UAB „Gensera“ pasiūlyme beveik visa techninė literatūra ir brėžiniai yra pateikti ne lietuvių kalba. Šias aplinkybes įrodo Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. sausio 7 d. išvada.

54Atsakovė UAB ,,Kelmės vanduo“ atsiliepimuose prašo apeliacinius skundus atmesti.

55Esminiai atsiliepimų argumentai.

56Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ apeliacinio skundo

 1. Teismas teisingai nurodė, kad su UAB ,,Infes“ pasiūlyme nurodyta įranga reikalaujamą dumblo amžių įmanoma pasiekti, tačiau tik tuo atveju, jei aktyviojo dumblo koncentracija bus lygi arba didesnė už 5 g/l. Esant mažesnei aktyviojo dumblo koncentracijai – 1, 2, 3 g/l – dumblo amžius nesieks 19 parų – visais atvejais jis bus tik trumpesnis. Ieškovė pati pripažino, kad aiškindama pasiūlymą, bendrą naujo bioreaktoriaus tūrį nurodė išjungusi antrinių nusodintuvų ir anaerobinės kameros tūrį, ko nebuvo padaryta pirminiame pasiūlyme. Tai reiškia, kad tiekėjas pateikė kitą, iš esmės naują pasiūlymą.
 2. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso apskaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygoms (I skyriaus 1 skirsnio 3.5 punkto 1.4.2 p. p.). Tokių duomenų neradus, buvo paprašyta paaiškinti, kokioje vietoje yra pateikti chemikalų poreikio detalūs apskaičiavimai. Paaiškinime ieškovė nurodė detalius paskaičiavimus, formules bei reikšmes, kurių pirminiame pasiūlyme nebuvo. Tai pateikdama su paaiškinimu, ieškovė iš esmės pakeitė pasiūlymą, kuris iš pirkimo sąlygų neatitinkančio tapo jas atitinkančiu.
 3. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad jos pasiūlyme yra aiškiai nurodyta visa reikalaujama informacija apie siūlomas medžiagas. Pirkimo sąlygose aiškiai ir tiksliai yra įvardinta informacija, kiekiai ir kiti dydžiai bei reikalavimai, kuriais turėjo remtis visi tiekėjai, pateikdami pasiūlymą, nes tik tokiu būdu galima įsitikinti, kad siūloma tai, ko perkančiajai organizacijai reikia. Iš ieškovės nurodytose pasiūlymo vietose esančios informacijos negalima daryti vienareikšmės išvados, kad ieškovė pasiūlė tai, ką siekiama įsigyti.
 4. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos apimtį, todėl nepagrįstai sumažino atsakovei priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

57Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ apeliacinio skundo:

 1. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad ji pasiūlyme nurodė koagulianto sudėtį ir kiekį. Ieškovė siūlo ne aliuminio sulfato, o metalo pagrindu paruošto tirpalo koaguliantą. Pagal pirminio techninio pasiūlymo 6 lentelės II dalyje 7 eilutėje pateiktą informaciją matyti, kad fosforo cheminiam šalinimui iš nuotekų, ieškovė ketino naudoti metalą, kurio molinė masė (55,85 g/mol) yra analogiška geležies molinei masei, tačiau aliuminio masė yra 30,97 g. Ieškovė pasiūlyme nurodė, kad koaguliantui ruošti bus naudojama geležis, o tai papildomai patvirtino ir ieškovės pateiktos 6 lentelės II dalies 4 eilutės įrašas, kad siūlomas koaguliantas yra geležies druska (Fe2(SO4)3. Ieškovė nesilaikė pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 punkto nuostatos, kad „kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose“, t. y. techniniame pasiūlyme pasiūlė naudoti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą ir geležies pagrindu atliko apskaičiavimus koagulianto metiniam kiekiui nustatyti, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis.
 2. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad jos pasiūlyme yra pateikta visa reikiama informacija apie visus konkurso pirkimo dokumentuose nurodytus gaminius. Priešingai nei teigia apeliantė, jos pasiūlymas buvo atmestas ne dėl to, kad techninė informacija buvo pateikta anglų kalba, o dėl to, kad pasiūlyme nebuvo reikiamų duomenų, kad atsakovė įsitikintų dumblo sausinimo įrangos tinkamumu.
 3. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama pateikti schemą su visomis technologinių įrenginių dalimis, pagrindinėmis ir pagalbinėmis srauto linijomis, taip pat ir hidraulinio profilio brėžinius. Apeliantė su pirminiu pasiūlymu pateikė brėžinį, kuriame pateikta informacija buvo neaiški ir kelianti abejonių dėl pirkimo dokumentų reikalavimų atitikimo. Atsakovei paprašius paaiškinti šį neaiškumą, apeliantė su paaiškinimu pateikė brėžinius, kurių nebuvo pateikta kartu su pirminiu pasiūlymu ir kurie buvo informatyvesni. Akivaizdu, kad priėmus šiuos duomenis, apeliantė atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau būtų pažeisti kitų, sąžiningų pirkimo dalyvių interesai.
 4. Trečiojo asmens UAB ,,Gensera“ pasiūlymo vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, pasiūlymą gali vertinti tik atsakovės viešųjų pirkimų komisija.

58Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ apeliacinio skundo:

59Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama nurodyti, kokia metodika remiantis apskaičiuotos pasiūlyme nurodytos reikšmės, o jei nesiremiama konkrečia metodika – nurodyti apskaičiavimams naudojamas formules. Apeliantei pasiūlyme nurodžius, kad ji remiasi ATV-DVWK-A 131E metodika ir pateikus informaciją, kad biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė yra 8,3 mg/l, buvo galima daryti prielaidą, kad paminėta reikšmė gauta apskaičiuojant pagal šią metodiką. Atsakovė suabejojo pasiūlyme nurodytos reikšmės apskaičiavimu, įtarusi, kad skaičiavimas parengtas pagal kitokią formulę, nei nustato nurodyta metodika. Paprašius paaiškinti, apeliantė nurodė formulę, kurios nebuvo nei pirminiame pasiūlyme, nei ATV-DVWK-A 131E standarte, todėl pasiūlymas buvo atmestas.

60Ieškovė UAB ,,Arginta“ atsiliepime į apeliacinius skundus sutinka su apeliančių UAB ,,Infes“ ir UAB ,,Irdaiva“ apeliacinių skundų argumentais dėl teismo teisės peržengti ieškinio ribas ir dėl UAB ,,Gensera“ pasiūlymo, neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau nesutinka su apeliančių prašymu nutraukti konkursą. Dėl kitų apeliančių skundų argumentų prašo spręsti teismo nuožiūra.

61Esminiai atsiliepimo argumentai.

62Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ apeliacinio skundo:

 1. Ieškovė teikdama atsakovei paaiškinimą dėl dumblo amžiaus, pateikė apskaičiavimus, pagal kuriuos, keičiant aktyviojo dumblo koncentracijos reikšmę, galima pasiekti reikalaujamą ne trumpesnį kaip 19 parų dumblo amžiaus reikalavimą. Ieškovė neneigia, kad paaiškinime ši reikšmė buvo pakeista.
 2. Ieškovė apeliaciniame skunde patvirtino ,kad techniniame pasiūlyme nėra išvardinta visa konkurso sąlygų reikalaujama informacija apie vamzdynus ir sklendes.

63Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ apeliacinio skundo:

 1. Ieškovės apskaičiavimai neatitinka pasirinktos technologinės schemos, nes pasiūlyme nenurodyta linija į senąjį reaktorių, o chemikalų kiekis apskaičiuotas visam valomam nuotekų kiekiui.
 2. Ieškovė neneigia, kad ji nepateikė dumblo sausinimo įrangos gamintojo literatūros.
 3. Pagal konkurso sąlygų reikalavimus tiekėjai turėjo pateikti brėžinį – hidraulinio profilio išilginį pjūvį per visus įrenginius, tačiau ieškovė pripažįsta, kad tokio brėžinio nepateikė.
 4. UAB ,,Gensera“ pasiūlymas akivaizdžiai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, tačiau atsakovė net neprašė jo paaiškinti. Teismas privalo peržengti nagrinėjamos bylos ribas ir patikrinti atsakovės sprendimų teisėtumą. Konkursas galėtų būti nutrauktas tik tokiu atveju, jei būtų nustatyta, kad visi pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų.

64Ieškovė ,,Per Aarsleff A/S”, veikianti per Aarsleff A/S filialą atsiliepime palaiko ieškovių UAB ,,Infes“, UAB ,,Arginta“ ir UAB ,,Irdaiva“ apeliacinius skundus ir prašo juos tenkinti.

65Esminiai atsiliepimo argumentai.

 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą konkurso dalyvio teisę paaiškinti pasiūlymą ir neatsižvelgė į šios teisės normos tikslą. Pasiūlymo paaiškinimas yra pagrįstas pagrindas atmesti pasiūlymą, kai paaiškinimu keičiama pasiūlymo esmė, kaina ar daromi kiti pakeitimai, dėl kurių konkurso sąlygų neatitinkantys pasiūlymai tampa atitinkančiais sąlygas. Visais kitais atvejais, kai pateikiama bet kokia pasiūlymo nekeičianti informacija, paaiškinimas yra galimas. Vertinant pasiūlymus, būtina vadovautis turininguoju pasiūlymo vertinimo principu. Net ir naujų duomenų pateikimas perkančiajai organizacijai, siekiant paaiškinti pasiūlymą, kuriais nekeičiama pasiūlymo esmė ir kaina, negali būti vertintinas kaip pasiūlymo pakeitimas ir pagrindas atmesti pasiūlymą.
 2. Esant tam tikroms aplinkybėms bei siekiant užtikrinti viešąjį interesą, teismai privalo išeiti už ieškinio ribų ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Trečiojo asmens UAB „Gensera“ pasiūlymas yra vienintelis pripažintas tinkamu. Byloje nepaneigti duomenys dėl šio pasiūlymo netinkamumo, todėl būtina UAB „Gensera“ pasiūlymą vertinti.

66IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

69CPK 320 straipsnio 2 dalies nuostata įpareigoja teismą nagrinėti bylą neperžengiant apeliacinio skundo ribų, tačiau nustato ir išimtį – teisę peržengti šias ribas, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės interesai. Paminėta teisės norma įpareigoja teismą pranešti apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas dalyvaujančius byloje asmenis. Speciali, viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui skirta teisės norma (CPK 4238 str. 2 d.), taip pat nustato teismo teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikto ieškinio dalyku ir pagrindu. Tokį sprendimą teismas priimą atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes.

70Atsakovė – UAB ,,Kelmės vanduo“, 2015 m. balandžio 17 d. paskelbtu supaprastintu atviru konkursu pirko Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimą/rekonstrukciją, projektavimą ir darbus (pirkimo Nr. 162337). Pasiūlymus pateikė penki dalyviai. Keturių dalyvių (ieškovių) pasiūlymai buvo atmesti. Trečiojo asmens – UAB ,,Gensera“, pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus.

71Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.).

72Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata įtvirtinta konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 29.1.4 punkte.

73Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ pasiūlymo

74VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

75Pagal konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 1.6.4.6 punkto reikalavimus, projektinė veikliojo dumblo koncentracija turi būti ne didesnė kaip 5,0 g VDSM/1, o projektinis dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos pasiūlymas neatitiko reikalaujamo dumblo amžiaus.

76Byloje nustatyta, kad ieškovė techninio pasiūlymo lentelėje 3.6.1 ,,Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai“ nurodė, kad dumblo amžius yra 19 dienų. Paaiškindama pasiūlymą, apeliantė pateikė formulę, į kurią įrašė numatytas jos reikšmes, apskaičiavimams panaudojusi 4,0 g VDSM/1 projektinę veikliojo dumblo koncentraciją ir nurodė, kad pagal šią formulę gaunamas apytiksliai 19 parų dumblo amžius. Tai, kad ieškovė nurodė tik apytikslį dumblo amžių – apie 19 parų, toks apvalinimas iš esmės yra neteisingas ir nepagrįstas.

77Apskaičiavus dumblo reikšmę pagal apeliantės su pasiūlymo paaiškinimu pateiktą dumblo amžiaus apskaičiavimo formulę, tikslus gaunamas dumblo amžius – 18,44 paros, kuris akivaizdžiai, neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

78Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad nors pagal ieškovės pateiktą formulę galima pasiekti reikalaujamą dumblo amžių, naudojant maksimaliai leistiną didžiausią aktyviojo dumblo koncentraciją, tačiau jis gali būti ir mažesnis tuo atveju, jei dumblo koncentracija bus mažesnė.

79Ieškovė UAB ,,Infes“, nesutikdama su šia teismo išvada, teigia, kad aktyviojo dumblo koncentracija yra kintama, priklausomai nuo atitekančių nuotekų, tačiau pagal pirkimo sąlygų reikalavimus matyti, kad bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo aktyviojo dumblo koncentracijos, dumblo amžius turi būti ne trumpesnis kaip 19 parų. Byloje iš esmės nėra ginčo, kad esant maksimaliai aktyviojo dumblo koncentracijai, kuri negali būti didesnė nei 5,0 g VDSM/1 (sąlygų nuostata), ieškovės paaiškinime pasiūlyta technologija buvo tinkama, kad pasiekti reikiamą dumblo amžių, tačiau ieškovė pasiūlyme buvo nurodžiusi, kad dumblo amžius – 19 parų ir paaiškinime apskaičiavimais šio rodiklio nepagrindė ir pasiūlyme nurodytą apskaičiavimui naudotą 4,0 g VDSM/1 dumblo koncentracijos reikšmės pakeitė į 5,0 g VDSM/1. Tokiu būdu iš esmės pakeitė pasiūlymą.

80Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas“ 3.5.1 papunkčio ,,Chemikalai“ reikalavimus privaloma pateikti pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimus, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 1.6.4.6 papunktyje nustatyta, kad pasiūlyme turi būti pateikti detalūs šalinamo fosforo ir sunaudojamų cheminių reagentų kiekių skaičiavimai. Atsakovė nurodė, kad detalūs skaičiavimai būtini tam, kad būtų galima nustatyti, koks siūlomo cheminio reagento tūris būtų sunaudojamas per parą, ar teisingai konkurso dalyvis parinko chemikalų dozavimo siurblių našumą.

81Ginčo nėra, kad ieškovė detalių apskaičiavimų nepateikė. To neneigia ir ieškovė apeliaciniame skunde. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantė teigia, kad visi būtini rodikliai buvo nurodyti, o visus skaičiavimus atsakovė galėjo atlikti pati. Mano, kad tokių skaičių nepateikimas nereiškia, kad pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, vertinant jį turininguoju požiūriu.

82Su apeliantės teiginiais teisėjų kolegija nesutinka.

83Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas, o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

84Ieškovė nepateikė visos reikalaujamos informacijos pagal pirkimo sąlygas. Atsakovė paprašė nurodyti pasiūlymo vietą, kurioje šie apskaičiavimai yra, tačiau apeliantė, vietoj to, kad nurodytų apskaičiavimų vietą pasiūlyme, t.y. įvykdytų tai, ko prašė atsakovė, paaiškinime pateikė formules, papildomas koeficientų reikšmes ir apskaičiavimus, kurių nebuvo pateikusio su pasiūlymu.

85Nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Svarbiausias reikalavimas, keliamas tiekėjų pasiūlymų paaiškinimui, yra tas, kad tiekėjai paaiškinimu negali keisti pateiktų pasiūlymų kainos arba atlikti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovė privalo įvertinti pateiktą pasiūlymą ir jo pirkimo sąlygų reikalavimų atitikimą, o ne pati atlikti tam tikrus apskaičiavimus, kaip to norėtų apeliantė. Tai neatitiktų ne tik turiningojo pasiūlymo vertinimo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, bet ir lygiateisiškumo, skaidrumo principų.

86Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis pasiūlymas“ 2.2 punkto 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčių reikalavimų: nepateiktas vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos, pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą. Apeliantės įsitikinimu, techninis pasiūlymas nėra ir negali būti tiek detalus, kad jame būtų nurodyti visi jo rodikliai ir charakteristikos.

87Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

88Apeliantė iš esmės deklaratyviai teigia, kad jos techniniame pasiūlyme pateiktų duomenų visuma apie siūlomus vamzdžius, vamzdynus, sklendes, uždorius ir kt. yra pakankama tam, kad atsakovė galėtų identifikuoti ieškovės siūlomą pirkimo objektą. Šie argumentai grindžiami prielaida. Apeliantė tiksliai nenurodė, iš kokios su pasiūlymu pateiktos informacijos galima buvo nuspręsti apie duomenų atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams. Nors dalis reikiamos informacijos yra pateikta, tačiau apeliantė nebuvo pateikusi visų vamzdynų diametrų, siūlomų jų pagaminimo medžiagų bei pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių tipo, veikimo būdo (rankinis arba mechanizuotas).

89Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, ir atmestas pagrįstai (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

90Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ pasiūlymo

91Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad jos pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 papunkčio reikalavimus.

92Paminėtame papunktyje nustatyta, kad konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti išsamius technologinio proceso ir talpų tūrių apskaičiavimus ir pasiūlyme nurodyti metodiką, kuria vadovaujantis atlikti technologiniai apskaičiavimai. Pasiūlymo technologinio proceso apskaičiavimuose minimaliai turėjo būti pateiktos visų parinktų koeficientų bei kitų kintamųjų reikšmės ir apskaičiavimo rezultatai. Jei tiekėjas taikytų kitą nei ATV-DVWK-A 131E ar VGTU parengta technologinio proceso apskaičiavimo metodiką, privalėjo nurodyti apskaičiavimams naudojamas formules ir metodiką.

93Byloje nėra ginčo dėl to, kad konkurso dalyviai privalėjo pateikti apskaičiavimams naudojamas formules tik tuo atveju, jei naudojosi ne sąlygose paminėtomis metodikomis.

94Apeliantės techniniame pasiūlyme buvo nurodyta tik biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmė - 8,3 mg/l, nenurodžius nei apskaičiavimo formulės, nei metodikos, kuria naudojosi. Atsakydama į atsakovės prašymą dėl šios reikšmės apskaičiavimo būdo, apeliantė pateikė formulę, kurios nebuvo nurodžiusi pirminiame pasiūlyme, ir nenurodė metodikos, kuria pasinaudojo apskaičiuojant reikiamas reikšmes, t. y. nurodytų sąlygose, nei kitos, kuria sąlygos leido pasinaudoti.

95Iš 2015 m. liepos 14 d. paaiškinimo matyti, kad apeliantė, atsakydama į atsakovės prašymą skaičiavimais pagrįsti biologinio fosforo šalinimo dėl fosforą kaupiančių organizmų reikšmę, nurodė, kad paminėtame standarte ATV-DVWK-A 131E nėra nurodyta kaip skaičiuoti fosforo pašalinimą dėl fosforą kaupiančių organizmų, jei prie nitrikacijos ir denitrifikacinos zonas taikoma ne tik anaerobinė zona, bet ir papildomai grąžinamo dumblo denitrifikacijos talpa. Dėl grąžinamo dumblo denitrifikacijos talpos nitratų azoto koncentracija veikliajame dumble prieš anaerobinę kamerą bus artima nuliui, todėl faktinis fosforo šalinimas dėl fosforą kaupiančių organizmų bus didesnis nei nurodytas ATV-DVWK-A 131E standarte. Pateikiamas pavyzdys pagal Kretingos nuotekų valykloje taikytus skaičiavimus.

96Apeliantė, pateikdama pasiūlymo paaiškinimą, pripažino, kad pateikė kitą paminėtos reikšmės apskaičiavimo formulę, kurios nėra paminėtame standarte ATV-DVWK-A 131E, to iš esmės neneigia ir apeliaciniame skunde, teigdama, kad jos pasiūlyme nurodyta reikšmė gali būti gaunama tokia pati, taikant net kelias skirtingas formules, todėl šiuo atveju, jos įsitikinimu, svarbus yra rezultatas, o ne jo apskaičiavimas.

97Teisėjų kolegija su šiais ieškovės teiginiais nesutinka.

98Konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis turėjo būti pateiktas pasiūlymas. Visiems tiekėjams buvo konkrečiai ir aiškiai nurodyta: jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodytas reikšmes apskaičiuoja pagal ATV-DVWK-A 131E standarte ar VGTU parengtas technologinio proceso skaičiavimo metodikas, tai pačių formulių nurodyti nereikia, o jei paminėtomis metodikomis nesivadovaujama, tiekėjai privalo nurodyti reikšmių apskaičiavimams naudojamas formules.

99Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

100Tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti rūpestingas, atidus ir preciziškai tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai privalo jo laikytis. Tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

101Ištirti ir įvertinti bylos duomenys leidžia prieiti prie išvados, kad apeliantė, pateikdama paaiškinimą su pirminiame pasiūlyme nenurodyta technologinio proceso formule bei metodika, pakeitė pasiūlymą, todėl pasiūlymas atmestas pagrįstas ir teisėtai. Tai paneigiančių įrodymų apeliantė nepateikė (CPK 177, 178 str.).

102Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ pasiūlymo

103Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.4.15 papunkčio reikalavimų, kad kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą.

104Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teiginiais.

105Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 str. 4 d., 180 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi šių nuostatų ir nepažeidė įrodymų leistinumo, tyrimo ir vertinimo taisyklių.

106Byloje nustatyta, kad ieškovė nors techniniame pasiūlyme nurodė naudosianti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą, ir geležies pagrindu atliko apskaičiavimus koagulianto metiniams kiekiams nustatyti, tačiau techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodė, kad šis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis. Pasiūlymas buvo atmestas.

107Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad būtent apeliantė, nesutikdamas su atsakovės sprendimu, privalėjo įrodyti, kad jos techninio pasiūlymo 6 lentelėje ,,Fosforo šalinimo apskaičiavimai“ apskaičiuotas koagulianto (aliuminio sulfato tirpalo) reikiamas kiekis (Fosforo šalinimas ir koagulianto skaičiavimai 6 eilutė) yra teisingas, pateiktas vertinant aliuminio sulfato tirpalo sunaudojimą, kad eksploatacijos kaštų lentelėje suvestas tirpalo kiekis yra teisingas.

108Apeliantė savo teiginius, kad pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, grindė prielaidomis (CPK 178 str.). Vien deklaratyvus teiginys, kad techninio pasiūlymo 3.1.1 dalies 13 pastraipoje yra nurodyta, kad kaip koaguliantas bus naudojamas aliuminio sulfato tirpalas, kuris ruošiamas iš miltelių/granulių esamose talpose, nepaneigia pirmosios instancijos teismo ir atsakovės išvadų pagrįstumo.

109Apeliantė nesugebėjo paaiškinti, patekti įrodymų, kodėl techninio pasiūlymo sąnaudų ir eksploatacijos kaštų lentelėje nurodytas koagulainto etinis kiekis yra aliuminio sulfato metinis kiekis, o apskaičiavimus koagulianto metiniams kiekiams nustatyti atliko geležies pagrindu ir nurodė naudosianti geležies pagrindu pagamintą koaguliantą (CPK 178 str.).

110Atmestini kaip nepagrįsti ieškovės teiginiai, susiję su koagulianto dozavimu.

111Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 punkto ,,Rangovo techninis pasiūlymas“ 4 dalies ,,Brėžiniai“ reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti technologinio proceso schemą, kurioje turi būti nurodytos pagrindinės ir pagalbinės srauto linijos. Ta aplinkybė, kad ieškovė pasiūlyme buvo nurodžiusi, kad pasiūlymo dalis ,,Biologiniai valymo įrenginiai“ apima visus (naujai statomus ir esamus) įrenginius, nepaneigia fakto, kad savo pasiūlyme ieškovė nurodė tik naują srauto liniją į naujai statomą aerotanką, koagulianto tirpalo dozavimo į senąjį reaktorių schema nebuvo pateikta. To neginčija ir apeliantė.

112Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir atmestas pagrįstai (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

113Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pagrįstai atmestas pasiūlymas ir tuo pagrindu, kad apeliantė kartu su pasiūlymu nepateikė perkamos įrangos gamintojo literatūros.

114Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalyje ,,Gamintojo techninė literatūra“ nustatyta, kad pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įrangą (t. y. maišyklėms, siurbliams orapūtėms, dumblo sausinimo įrangai). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktini.

115Taigi pirkimo sąlygose buvo konkrečiai ir aiškiai nurodyta, kokią literatūrą privalo pateikti konkurso dalyviai; atskirai detalizuota, kad informacija turi būti pateikiama dumblo sausinimo įrangai. Ieškovė deklaratyviai teigia, kad pasiūlyme yra pateikta visa reikiama informacija apie visus konkurso pirkimo dokumentuose nurodytus gaminius, tačiau pripažįsta, kad privalomos medžiagos apie dumblo sausinimo įrangą nepateikė. Nustatyta, kad kiti tiekėjai pateikė reikalaujamą dokumentaciją, taip pat ir dumblo sausinimo įrangai. Jei pripažinti, kad apeliantė, neįvykdžiusi paminėtos sąlygos, būtų pripažinta nepažeidusi konkurso sąlygų reikalavimo, taip būtų pažeistas lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, nes visų dalyvių pateiktų dokumentų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012 ir kt.).

116Apeliantė teigia, kad atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl su pasiūlymu nepateikto hidraulinio profilio brėžinio. Šie ieškovės argumentai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

117Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 dalyje ,,Brėžiniai“ nustatyta, kad hidraulinis profilis – išilginis pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo. Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis. Ieškovė neginčija, kad šis brėžinys pateiktas tik su pasiūlymo paaiškinimu, kai atsakovė paprašė nurodyti, kurioje pasiūlymo vietoje toks brėžinys yra. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, kad papildomai pateikti brėžiniai nepakeitė pasiūlymo esmės, o tik vizualizavo jau aprašytą informaciją.

118Pagal VPĮ 2 straipsnio 19 dalį pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Nors VPĮ nustato perkančiajai organizacijai pareigą, esant pasiūlymo neaiškumams, paprašyti tiekėją jį patikslinti, paaiškinti, tačiau tai nepanaikina tiekėjo pareigos pateikti aiškų, tikslų, pasiūlymą, atitinkantį konkurso sąlygas, be klaidų, kad perkančioji organizacija galėtų objektyviau ir greičiau įvertinti tiekėjo pasiūlymą, jo atitiktį prikimo sąlygų reikalavimams. Apeliantė neginčija, kad kartu su pasiūlymu brėžinio, kaip buvo reikalaujama pirkimo sąlygose, nepateikė. Atsakovė prašė nurodyti, kurioje pasiūlymo vietoje toks brėžinys yra, bet neprašė jo pateikti, todėl negalima išvada, kad pasiūlymas, nepateikus reikalauto dokumento su pasiūlymu, atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus. Pasiūlymas dėl paminėto sąlygos reikalavimo neatitikimo atmestas pagrįstai.

119Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus dėl apeliantų pasiūlymų vertinimo, atsakyta. Kiti nėra esminiai. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo apeliantų ieškiniai atmesti, apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo.

120Dėl reikalavimų ribų peržengimo, UAB ,,Gensera“ pasiūlymo ir procesinės bylos baigties

121Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009 ir kt.).

122Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą.

123Nagrinėjamu atveju viešasis interesas apima ne tik visuomenės interesą užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi. Byloje kilęs ginčas dėl vandenvalos paslaugų teikimo – Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimo, kurio objektas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Ginčo faktinės aplinkybės lemia poreikį peržengti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, teismui ex officio įvertinant atsakovės sprendimo pripažinti trečiojo asmens UAB ,,Gensera“ pasiūlymą tinkamu teisėtumą.

124Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme apeliantės kėlė klausimą dėl konkurso laimėtojo pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygoms, tačiau teismas į tai nereagavo. Apeliaciniuose skunduose apeliantės taip pat akcentuoja atsakovės veiksmų neteisėtumą, pripažįstant trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju, ir detaliai išvardina trečiojo asmens UAB ,,Gensera“ pasiūlymo trūkumus: pasiūlytas kitoks įrenginio tipas, negu reikalavo atsakovas; perteklinis dumblas bus tankinamas dviejuose būgniniuose tankintuvuose, tačiau pateiktoje elektros energijos skaičiavimo lentelėje įtraukta tik vieno tankintuvo sunaudojama elektros galia, neteisingai apskaičiuotas sausinimo grandies darbo laikas per metus, dumblo sausintuvo bendra veikimo trukmė; beveik visa techninė literatūra ir brėžiniai pateikti ne lietuvių kalba.

125Įvertinusi bylos medžiagą, šalių argumentus, būtinybę ginti viešąjį interesą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė peržengti nagrinėjamos bylos ribas ir tirti atsakovo veiksmus dėl pripažinto laimėjusių konkursą pasiūlymo.

126Dalyvaujantiems byloje asmenims paminėti nurodytų proceso dalyvių argumentai buvo žinomi iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Apie apeliacijos ribų peržengimą bylos dalyviai informuoti raštu, sudarant galimybę pareikšti dėl to nuomonę (CPK 320 str. 2 d.).

127Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 1.2 skyriaus „Darbų apimtys“ pateikiamas Kelmės miesto nuotekų valykloje reikalingų atlikti darbų aprašymas. Šio skyriaus 16 punkte nustatyta, kad tiekėjas turės įrengti naują valytų nuotekų ultragarsinį debitomatį.

128Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ pasiūlymo priedo Nr. 9 „A 009 Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos – F“ 3.2.1 punkte pateikė informaciją apie svarbiausius įrenginius ir nurodė, kad siūlo tris debitomačius, kurių tipas – elektromagnetinis. Analogiška informacija pateikta pasiūlymo priedo Nr. 12 „A 012 Rangovo techninis pasiūlymas – F“ 2.4.1 punkte „Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami“. Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad dalyviams leidžiama pateikti lygiaverčius įrenginius.

129Byloje nustatyta, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2015 m. rugpjūčio 3 d. pripažino trečiojo asmens UAB ,,Gensera“ pasiūlymą tinkamu, jokių neatitikimų konkurso sąlygų reikalavimams nenustatė. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atsakovas buvo paprašytas paaiškinti, kokiu būdu nustatyta, kad UAB ,,Gensera“ pasiūlytas elektromagnetinis debitomatis yra lygiavertis pirkimo dokumentuose reikalaujamam ultragarsiniam debitomačiui. Atsakovė paaiškino, kad ultragarsinis ir elektromagnetinis debitomačiai, jos manymu, vykdo tą pačią funkciją, tačiau pagal skirtingus veikimo principus, dėl to debitomačiai nelaikytini lygiaverčiais, nors dėl savo funkcijų, kainos, turimų neigiamų ir teigiamų savybių, gali būti laikomi lygiaverčiais. Taigi atsakovė pripažįsta, kad laimėtojo pasiūlytas debitomatis neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, nors pažeidimo čia neįžvelgia: atsakovės teigimu, nereiškia, kad pirkimo tikslas nebuvo pasiektas, jei vietoj konkurso sąlygose numatyto ultragarsinio debitomačio bus naudojamas kitas, nes, atsakovės manymu, šis prietaisas nėra esminis.

130Nors atsakovė paaiškinimu teismui siekia pateisinti padarytą pažeidimą, vis tik ji pripažino, kad dėl didelio užimtumo, per klaidą, atidžiai neišnagrinėjo ne tik UAB ,,Gensera“ siūlomo debitomačio, bet ir visų kitų dalyvių siūlomų debitomačių.

131Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks atsakovės elgesys nepateisinamas.

132Visų pirma, VPĮ 24 straipsnio 8 dalis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia, todėl perkančiojo organizacija privalo prikimo procedūras vykdyti tiksliai pagal pačios nustatytas sąlygas. Tik tokiu būdu užtikrinamas VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o įsigyjamos prekės būtų kokybiškos. Jeigu atsakovė manė, kad elektromagnetinis debitomatis yra lygiavertis, kad jis taip pat yra tinkamas, privalėjo tai nurodyti konkurso sąlygose. Visi kiti tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo atmesti dėl kitų konkurso sąlygų neatitikimo, atsakovei siūlė įsigyti būtent ultragarsinį debitomatį, kuris ir buvo reikalaujamas. Visų kitų tiekėjų pasiūlymus atsakovė vertino griežtai laikydamasi konkurso sąlygų, todėl šiuo atveju ir trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti vertinamas vienodai griežtai. Atsakovė, teigdama, kad abu šie debitamačiai iš esmės gali būti lygiaverčiai, pripažįsta, kad jų veikimo principas yra skirtingas. Aiškindama, kad abiejų debitomačių kaina yra vienoda, tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Vien nedidelė šio įrenginio vertė viso pirkimo vertės kontekste negali būti pateisinama priežastis nesilaikyti konkurso sąlygų ir pripažinti pasiūlymą tinkamu.

133Tokią išvadą patvirtina ir byloje pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos, atliekančios viešųjų pirkimų priežiūrą, 2016 m. sausio 7 d. išvada dėl UAB ,,Gensera“ pasiūlymo, kurios pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai nevertino. Paminėtoje išvadoje nurodyta, kad vietoj konkurso sąlygose numatyto ultragarsinio debitomačio, šis tiekėjas pasiūlė elektromagnetinį debitomatį, todėl nustačius, kad jis negali būti laikomas lygiaverčiu pagal pirkimo objektui keliamus reikalavimus, trečiojo asmens pasiūlymas turėtų būti laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmestas.

134Ignoruodama savo pačios parengtas pirkimo sąlygas, skubotai, neįsigilinusi į pasiūlymą, suteikdama nepagrįstą prioritetą aiškiai konkurso sąlygų reikalavimų neatitikusio trečiojo asmens UAB ,Gensera“ pasiūlymui, atsakovė šiurkščiai pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus – lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, o kartu ir pirkimo tikslą – racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas (VPĮ 3 str.). Dėl to yra pagrindas 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą, kuriuo trečiojo asmens UAB ,,Gensera“ pasiūlymas pripažintas atitikusiu konkurso sąlygų reikalavimus, panaikinti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

135VPĮ 7 straipsnio 4 dalis nustato pirkimo pabaigos pagrindus. Vienas iš jų – kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad visi (iš viso buvo penki) pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygų ir buvo atmesti. Konkurso procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl nutraukiamos.

136Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

137Ieškovė UAB ,,Infes“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, nes vienu procesiniu dokumentu išdėstyta pozicija dėl trijų ieškovių, nereiškia, kad ji turi tekti pareiga atlyginti pusė atsakovės bylinėjimosi išlaidų, nes į jos ieškinį atsakovė pateikė atskirą atsiliepimą. Ieškovės įsitikinimu, visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidos priteistinos po lygiai iš visų ieškovių. Teisėjų kolegija sutinka su šiais argumentais. Atsižvelgiant į tai, kad visų ieškovių ieškiniai buvo atmesti, atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistinas proporcingai iš visų ieškovių. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų keičiama (CPK 329 str. 1 d.).

138Atmestini kaip nepagrįsi atsakovės UAB ,,Kelmės vanduo“ teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino jai priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius, todėl pagrįstai jas sumažino, atsižvelgdama į šiuo maksimalius dydžius. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių jai priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turėtų būti padidintas.

139Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

140CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad ieškovių reikalavimai patenkinti jų ieškinius netenkinami, bet konkursas yra nutraukiamas nustačius neteisėtus atsakovės veiksmu, taigi iš esmės nei vienos iš šalių reikalavimai nėra tenkinami, bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CK 1.5 str.).

141Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

142Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimą pakeisti, sprendimo rezoliucinę dalį papildant tokia pastraipa:

143,,Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelmės vanduo“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 162337) viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą pripažinti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Gensera“ pasiūlymą tinkamu, panaikinti ir šio viešojo pirkimo procedūras nutraukti.

144Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ (j. a. k. 162559136) priteisti iš ieškovių: uždarosios akcinės bendrovės ,,Infes“ (j. a. k. 302947360), uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“ (j. a. k. 120930752), uždarosios akcinės bendrovės ,,Irdaiva“ (j. a. k. 300122690) ir ,,Per Aarsleff A/S“ (j. a. k. 302307182) po 1 195 Eur (vieną tūkstantį šimtą devyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

145Kitą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovės UAB ,,Infes“, UAB ,,Arginta“, UAB ,,Irdaiva“, ,,Per Aarsleff... 4. Ieškovė UAB ,,Infes“ prašė panaikinti atsakovės 2015 m. rugpjūčio 3 d.... 5. Techniniame pasiūlyme pateiktus sprendinius paaiškino ir papildomai pateikė... 6. Paaiškindama techninį pasiūlymą ji (ieškovė) nurodė sąlygų... 7. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė taip pat nepagrįstai atmetė jos... 8. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl... 9. Ieškovė UAB ,,Arginta“ prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 10. Ieškovė teigė, kad atsakovė neteisingai įvertino jos pasiūlymo... 11. Atsakovė paprašė pateikti apskaičiavimus, pagrindžiančius biologinio... 12. Ieškovė UAB ,,Irdaiva“ prašė panaikinti atsakovės UAB „Kelmės... 13. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl... 14. Atsakovė taip pat nepagrįstai sprendė, kad technologinėje schemoje... 15. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl... 16. Ieškovė teigė, kad jos kartu su paaiškinimu pateikti papildomi brėžiniai... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinius atmetė.... 19. Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ reikalavimų... 20. Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes... 21. Ieškovės techniniame pasiūlyme nurodytas dumblo amžius – 19 dienų.... 22. Pasiūlymą paaiškindama, ieškovė pateikė formulę, pagal kurią... 23. Pagal konkurso sąlygų reikalavimus teikėjai privalėjo pateikti pagrindinių... 24. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad techniniame... 25. Teismas sutiko su atsakovės teiginiais, kad iš detalių apskaičiavimų... 26. Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą tuo... 27. Atsakovė nepagrįstai reikalavo pateikti informaciją apie vamzdynus, jų... 28. Teismas pripažino, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą,... 29. Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ reikalavimų ... 30. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą... 31. Pagal pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 1.6.3 punktą konkurso dalyvis... 32. Ieškovės techniniame pasiūlyme buvo nurodyta, kad biologinio fosforo... 33. Įvertinęs šias faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovė,... 34. Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ reikalavimų ... 35. Pagal konkurso sąlygų reikalavimus koaguliantui turi būti naudojamas... 36. Teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes... 37. Pagal ieškovės pirminio techninio pasiūlymo 6 lentelės II dalyje 7... 38. Teismas sutiko su atsakovės sprendimu atmesti ieškovės pasiūlymą dėl... 39. Nors ieškovė pasiūlyme nurodė, kad biologiniai valymo įrenginiai apima... 40. Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalį... 41. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad papildomai... 42. Dėl teismo teisės peržengti ieškinio ribas... 43. Teismas netenkino ieškovės UAB „Arginta“ prašymo peržengti ieškinio... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė parengė du atsiliepimus, t. y. vieną... 46. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 47. Ieškovė UAB ,,Infes“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti... 48. Esminiai apeliacinio skundo argumentai:
 1. Pirmosios... 49. Ieškovė UAB ,,Arginta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti... 50. Esminiai apeliacinio skundo argumentai:
  1. Teismas sprendimą... 51. Atsakovė prašė pagrįsti pasiūlyme nurodytą fosforą kaupiančių... 52. Ieškovė UAB ,,Irdaiva“ apeliaciniame skunde prašė panaikinti Šiaulių... 53. Esminiai apeliacinio skundo argumentai:
   1. Pirmosios... 54. Atsakovė UAB ,,Kelmės vanduo“ atsiliepimuose prašo apeliacinius skundus... 55. Esminiai atsiliepimų argumentai.... 56. Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ apeliacinio skundo
    1. Teismas... 57. Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ apeliacinio skundo:
      58. Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ apeliacinio skundo:... 59. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama nurodyti, kokia metodika remiantis... 60. Ieškovė UAB ,,Arginta“ atsiliepime į apeliacinius skundus sutinka su... 61. Esminiai atsiliepimo argumentai.... 62. Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ apeliacinio skundo:
      1. Ieškovė... 63. Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ apeliacinio skundo:
        64. Ieškovė ,,Per Aarsleff A/S”, veikianti per Aarsleff A/S filialą... 65. Esminiai atsiliepimo argumentai.
        1. Pirmosios instancijos... 66. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 67. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. CPK 320 straipsnio 2 dalies nuostata įpareigoja teismą nagrinėti bylą... 70. Atsakovė – UAB ,,Kelmės vanduo“, 2015 m. balandžio 17 d. paskelbtu... 71. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 72. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas perkančioji organizacija... 73. Dėl ieškovės UAB ,,Infes“ pasiūlymo ... 74. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija gali... 75. Pagal konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio... 76. Byloje nustatyta, kad ieškovė techninio pasiūlymo lentelėje 3.6.1... 77. Apskaičiavus dumblo reikšmę pagal apeliantės su pasiūlymo paaiškinimu... 78. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad nors pagal ieškovės... 79. Ieškovė UAB ,,Infes“, nesutikdama su šia teismo išvada, teigia, kad... 80. Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.5 „Rangovo techninis... 81. Ginčo nėra, kad ieškovė detalių apskaičiavimų nepateikė. To neneigia ir... 82. Su apeliantės teiginiais teisėjų kolegija nesutinka.... 83. Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose... 84. Ieškovė nepateikė visos reikalaujamos informacijos pagal pirkimo sąlygas.... 85. Nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo... 86. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 87. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.... 88. Apeliantė iš esmės deklaratyviai teigia, kad jos techniniame pasiūlyme... 89. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad... 90. Dėl ieškovės UAB ,,Arginta“ pasiūlymo... 91. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad jos pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų... 92. Paminėtame papunktyje nustatyta, kad konkurso dalyvis su pasiūlymu privalo... 93. Byloje nėra ginčo dėl to, kad konkurso dalyviai privalėjo pateikti... 94. Apeliantės techniniame pasiūlyme buvo nurodyta tik biologinio fosforo... 95. Iš 2015 m. liepos 14 d. paaiškinimo matyti, kad apeliantė, atsakydama į... 96. Apeliantė, pateikdama pasiūlymo paaiškinimą, pripažino, kad pateikė kitą... 97. Teisėjų kolegija su šiais ieškovės teiginiais nesutinka.... 98. Konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis... 99. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad tik nuoseklus ir... 100. Tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti rūpestingas, atidus... 101. Ištirti ir įvertinti bylos duomenys leidžia prieiti prie išvados, kad... 102. Dėl ieškovės UAB ,,Irdaiva“ pasiūlymo... 103. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos... 104. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teiginiais.... 105. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 106. Byloje nustatyta, kad ieškovė nors techniniame pasiūlyme nurodė naudosianti... 107. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad būtent apeliantė,... 108. Apeliantė savo teiginius, kad pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų... 109. Apeliantė nesugebėjo paaiškinti, patekti įrodymų, kodėl techninio... 110. Atmestini kaip nepagrįsti ieškovės teiginiai, susiję su koagulianto... 111. Pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5 punkto ,,Rangovo techninis... 112. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantės... 113. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pagrįstai atmestas pasiūlymas ir... 114. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 5 dalyje ,,Gamintojo... 115. Taigi pirkimo sąlygose buvo konkrečiai ir aiškiai nurodyta, kokią... 116. Apeliantė teigia, kad atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl su... 117. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.5.1 papunkčio 4 dalyje... 118. Pagal VPĮ 2 straipsnio 19 dalį pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų... 119. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus dėl... 120. Dėl reikalavimų ribų peržengimo, UAB ,,Gensera“ pasiūlymo ir procesinės... 121. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, viešųjų pirkimų... 122. Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas,... 123. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas apima ne tik visuomenės interesą... 124. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme apeliantės kėlė klausimą... 125. Įvertinusi bylos medžiagą, šalių argumentus, būtinybę ginti viešąjį... 126. Dalyvaujantiems byloje asmenims paminėti nurodytų proceso dalyvių argumentai... 127. Konkurso sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio 1.2... 128. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ pasiūlymo priedo Nr. 9 „A 009 Siūlomų... 129. Byloje nustatyta, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2015 m.... 130. Nors atsakovė paaiškinimu teismui siekia pateisinti padarytą pažeidimą,... 131. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks atsakovės elgesys nepateisinamas.... 132. Visų pirma, VPĮ 24 straipsnio 8 dalis reikalauja, kad pirkimo dokumentai... 133. Tokią išvadą patvirtina ir byloje pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos,... 134. Ignoruodama savo pačios parengtas pirkimo sąlygas, skubotai, neįsigilinusi... 135. VPĮ 7 straipsnio 4 dalis nustato pirkimo pabaigos pagrindus. Vienas iš jų... 136. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 137. Ieškovė UAB ,,Infes“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 138. Atmestini kaip nepagrįsi atsakovės UAB ,,Kelmės vanduo“ teiginiai, kad... 139. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 140. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 141. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 142. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimą pakeisti, sprendimo... 143. ,,Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelmės vanduo“ vykdyto... 144. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ (j. a. k.... 145. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimo dalį palikti...