Byla 2-7513-901/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, nedalyvaujant šalių atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Saldos prekyba“ ieškinį atsakovui UAB „Donalita“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB ,,Saldos prekyba“ ieškinys, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Donalita“ 18 226,92 Lt skolos (po atsakovo prieštaravimų priimtam preliminariam teismo sprendimui ieškovas šio prašymo nebepalaiko), 1844,40 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (1-3, 47-48 b.l.).

32013 m. liepos 18 d. teismo nutartimi atsakovo UAB „Donalita“ turtui ir piniginėms lėšoms ieškinio sumai (20071,32 Lt) taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nutartis įsiteisėjusi.

42013 m. liepos 18 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo reikalavimus tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Donalita“ ieškovui UAB ,,Saldos prekyba“ 20071,32 Lt skolos, 1844,40 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (20071,32 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 301,00 Lt žyminio mokesčio bei 2964,50 Lt išlaidų advokato pagalbai. Reikia pažymėti, kad preliminariame teismo sprendime, nurodydamas, kad priteistina iš atsakovo 20071,32 Lt skolos, teismas padarė techninę klaidą, nurodydamas šią skolos sumą, kadangi nepagrįstai nurodė bendrą skolos (kuri ieškinyje yra 18 226,92 Lt) su delspinigiais sumą, ko ieškovas teismo neprašė. Sprendimo klaidos taisymo klausimo šalys iki šiol nekėlė, tačiau ši klaida taisytina teismo iniciatyva (CPK 276 str. 2 d.).

5Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas pripažino, kad atsakovas po ieškovo kreipimosi į teismą atsakovas skolą sumokėjo, tačiau nesutinka, kad prašomi priteisti delspinigiai ir atstovavimo išlaidos būtų sumažinti (47-48 b.l.). Ieškovo atstovas nurodė, kad šalys yra verslininkai, kuriems keliami aukštesni apdairumo ir rūpestingumo kriterijai. Atsakovas, sutikdamas su tiekimo sutartyje nurodytu delspinigių dydžiu, suprato šios nuostatos esmę ir sutiko su šia nuostata. Atsakovas tendencingai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Ieškovo teigimu jo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis (toliau Rekomendacijos) už ieškinio parengimą priteistino advokato atlyginimo dydžio, į ieškovo prašomą priteisti sumą be to yra įtrauktas ir PVM, kuris nelaikytinas advokato atlyginimu. Atsakovas nurodo, kad už prieštaravimų parengimą sumokėjo 1000 Lt. Remiantis minėtomis Rekomendacijomis, 1000 Lt yra maksimalus už prieštaravimų parengimą priteistinas advokato atlyginimo dydis. Taigi, atsakovas ginčija ieškovo prašomą priteisti advokato atlyginimo dydį, kuris net nesiekia maksimalaus rekomenduojamo dydžio, tačiau tuo pat metu prašo priteisti už prieštaravimų parengimą maksimalų rekomenduojamą dydį.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdžius, turėjusius vykti 2013-09-27 ir 2013-10-11, apie kuriuos informuotas tinkamai, neatvyko, yra pateikęs prašymą bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovas savo prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo su ieškiniu prašoma priteisti skola nesutiko, prašomus priteisti delspinigius prašė sumažinti iki 549 Lt, atstovavimo išlaidas iki 1000 Lt, taip pat prašė priteisti iš ieškovo 1000 Lt atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų; atsakovas taip pat prašo teismo panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones (38-41, 43 b.l.). Nurodė, kad pagal 2012-01-02 šalių sudarytą tiekimo sutartį Nr. V2/13 už pateiktas prekes ieškovo atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras 18 226,92 Lt sumai, atsakovas ieškovui apmokėjo 2013-07-22. Atsakovo teigimu, ieškovo vadovaujantis sutarties 5 punktu prašomi 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną yra žymiai per dideli, neprotingi ir žeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus, todėl vadovaujantis teismine praktika turi būti sumažinti. Galiojančiame CK baudinių netesybų nėra numatyta. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma, kuri atsakovo manymu yra nepagrįsta. Teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, į bylos sudėtingumą ir į advokato darbo ir laiko sąnaudas.

8Atsakovo atstovas į 2013-10-11 teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas tinkamai, neatvyko, jokių prašymų teismui neteikė. Apie 2013-09-27 vykusį teismo posėdį atsakovas nebuvo informuotas tinkamai, todėl teismas paskyrė dar vieną teismo posėdį. Pažymėtina, kad procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai juridiniam asmeniui, išsiųsti jo buveinės adresu (kas šiuo atveju kviečiant į antrąjį teismo posėdį ir padaryta – išsiųsta 2013-09-27 adresu Neries krant. 16, Kauno m.) laikomi įteiktais praėjus 10 d. nuo jų išsiuntimo adresatui (CPK 123 str. 4 d.; CK 2.49 str.). Teismo šaukimai į 2013-09-27 ir 2013-10-11 vykusius teismo posėdžius, siųsti atsakovo prieštaravimuose ir ieškovo nurodytais kitais adresais grįžo neįsiteikę, atsakovas apie kitą savo buveinę teismo nėra informavęs. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis bankroto byla UAB „Donalita“ dar nėra iškelta.

9Kadangi apie 2013-10-11 teismo posėdį šalys yra informuotos tinkamai, ieškovui prašant bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, teismas bylą nagrinėja nedalyvaujant šalių atstovams.

10Preliminarus sprendimas keistinas.

11Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2012-01-02 sudarė tiekimo sutartį Nr. V2/13, pagal kurią ieškovas teikė atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti su ieškovu (4-7 b.l.). Pagal sutartį atsakovas įsigijo iš ieškovo prekių už 18226,92 Lt. Ieškovas atsakovui apmokėjimui už prekes 2013 m. kovo – balandžio mėnesiais išrašė dešimt PVM sąskaitų-faktūrų minėtai sumai, kuriose numatyta, kad pirkėjas už prekes privalo atsiskaityti iki faktūrose nurodyto laikotarpio (2013 m. gegužės – birželio mėn.) (8-17 b.l.). Sutarties 4.4 punkte numatyta, kad pirkėjas už prekes privalo atsiskaityti per 60 dienų nuo jų paėmimo; Sutarties 4.6 p. numatyta sąskaita, į kurią prekių gavėjas turi pervesti pinigus ieškovui (5 b.l.). Atsakovas visas ieškovo pateiktas faktūras pasirašė, patvirtindamas jų gavimo faktą, tuo pačiu prievolę atsiskaityti sutartyje ir faktūrose nustatytu terminu. Atsakovas už prekes, nurodytas faktūrose, su ieškovu pilnai atsiskaitė tik 2013 m. liepos 22 d. t.y. po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą (2013-07-16) ir po to kai teismas priėmė preliminarų teismo sprendimą (2013-07-18) (1, 33-34, 42 b.l.). Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimų pilnai nepatenkino (apmokėjo tik pagrindinę skolą) ir reiškia teismui prieštaravimus dėl likusių ieškovo reikalavimų (dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų), teismas bylą nagrinėja CPK 430 str. nustatyta tvarka ir ieškovo reikalavimų pagrįstumą sprendžia priimant galutinį teismo sprendimą (CPK 430 str. 9 d.). Po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo atsakovui apmokėjus pagrindinę skolą ieškovas, nors ir nebeprašo teismo priteisti iš atsakovo pagrindinės skolos, tačiau savo atsiliepime į prieštaravimus ar 2013-09-19 pateiktame prašyme nagrinėti bylą jam nedalyvaujant nenurodo, kad atsisako šio reikalavimo ir kad jam atsisakymo pasekmės yra žinomos ir neprašo teismo nutraukti bylos šioje dalyje CPK 140 str. 1 d. ar CPK 430 str. 9 d. pagrindu ir grąžinti žyminio mokesčio už šį reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, kadangi iš dalies atsakovui įvykdžius preliminarų teismo sprendimą, dėl kitos dalies reiškiant prieštaravimus, teismas negali šio sprendimo panaikinti, todėl kadangi ieškovas savo reikalavimo dėl 18 226,92 Lt skolos iš atsakovo priteisimo aiškiai neatsisakė, bet pripažino, kad skola šiai dienai sumokėta, byloje yra tai patvirtinantis rašytinis įrodymas (2013-07-22 mokėjimo nurodymas Nr. 1466), todėl teismas šį ieškovo reikalavimą atmeta.

12Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu už įsigytas prekes, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 1844,40 Lt delspinigių. Atsakovas prieštaravimuose šiuos delspinigius prašo sumažinti iki 549 Lt, kodėl iki tokio dydžio ir kokiu procentu juos skaičiuoja, atsakovas plačiau nekomentuoja. Ieškovas nesutinka, kad delspinigiai būtų mažinami, juos paskaičiavo 2013-07-10 dienai nuo ieškiniu reikalautos skolos sumos (18226,92 Lt) (1-3, 18, 47-48 b.l.). Taigi byloje kyla ginčas, ar ieškovas pagrįstai skaičiuoja 0,2 proc. dydžio delspinigius pagal sutarties 5.1 punktą ir ar jų nederėtų mažinti pagal atsakovo nurodomą teisminę praktiką.

13Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ir civilinės atsakomybės forma. Kadangi netesybos atsiranda iš sutarties, tai ši šalių atsakomybė yra sutartinė. Sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą (Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007). Sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ yra vertinamoji, jos turinio atskleidimas yra teismų praktikos dalykas. Dalyje bylų atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai yra per didelės netesybos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-12-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-552/2005, ir kt.), kitose bylose kasacinės instancijos teismo pažymėta, kad šalys, remdamosi sutarties laisvės principu abipusiškai išreikšta valia susitaria dėl delspinigių dydžio, todėl ne visais atvejais šalių sutartą 0,2 proc. dydžio delspinigius reikėtų vertinti kaip aiškiai per dideles netesybas, kurias teismas turėtų mažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-358/2005). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Reikia pažymėti, kad įstatymuose išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos teismas gali mažinti netesybų dydį, ir teismų praktikos suformuotos taisyklės sudaro pagrindą išvadai, kad sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu.

14Tiek ieškovas tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, kurie sudarė sutartį ir nustatė vienodas netesybas tiek vienai tiek kitai šaliai už netinkamą pagrindinių sutartinių įsipareigojimų (tiekti prekes iš vienos pusės, atsiskaityti už prekes iš kitos pusės) vykdymą (Sutarties 5 p., 5.1 p.). Kertinis civilinių sutarčių sudarymo principas yra sutarčių laisvės principas. Ieškovas pažymėjo, kad jis užsiima prekių prekyba, bet ne gamyba, todėl savalaikis pirkėjų atsiskaitymas jam yra itin svarbus sklandžiai jo veiklai, nes patį ieškovą slegia griežti įsipareigojimų vykdymo tiekėjams terminai. Būtent todėl ieškovo sudaromose sutartyse yra nurodytas toks delspinigių dydis. Nors netesybomis siekiama kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau mažinamos netesybos neturi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais, be to netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-367/2006, 2008-08-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-304/2007). Atsižvelgiant į nevienareikšmę teismų praktiką dėl netesybų mažinimo, į šalių sutartą netesybų dydį (0,2 proc.), laikotarpį, už kurį ieškovas paskaičiavo delspinigius (priklausomai nuo apmokėjimo terminų – nuo mėnesio iki trijų), atsižvelgiant į tai, kad šios bylos šalys yra verslininkai, kuriems keliami aukštesni apdairumo ir rūpestingumo kriterijai, šalys geranoriškai sutarė su tiekimo sutartyje nurodytu delspinigių dydžiu, suprato šios nuostatos esmę ir sutiko su šia nuostata, teismo vertinimu šalių sutartos netesybos nėra aiškiai per didelės ar neprotingos, kad jas reikėtų mažinti, todėl priteisti delspinigiai nėra mažintini ir yra priteisini iš atsakovo, kadangi jis skolą ieškovui sumokėjo tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos su netesybomis išieškojimo (CPK 185 str., CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.).

15Ieškovas prašo teismo taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas prieštaravimuose savo pareigos už nesavalaikį prievolių įvykdymą mokėti procesines palūkanas neginčija, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1844,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

16Kadangi po atsakovo prieštaravimų 2013-07-18 preliminariam teismo sprendimui, sprendimas pakeistas, todėl galutiniu sprendimu išspręstinas ir žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 str. 7 d.).

17Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

18Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad už ieškinio ir atsiliepimo į prieštaravimus parengimą turėjo viso 3388,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (24-28, 56-58 b.l.). Atsakovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad už prieštaravimų preliminariam teismo sprendimui turėjo 1000 Lt atstovavimo išlaidų šioje byloje (43 b.l.). Rekomendacijose nustatyta, kad už ieškinio parengimą priteistinas advokato atlyginimo dydis neturėtų viršyti 3 minimalių mėnesinių algų, t.y. 3000 Lt. Ieškovo advokato atlyginimas už ieškovo ieškinio ir atsiliepimo šioje byloje parengimą sudaro viso 2800 Lt, taigi, neviršija Rekomendacijose rekomenduojamo dydžio, be to į ieškovo prašomas priteisti sumas yra įtrauktas ir PVM, kuris nelaikytinas advokato atlyginimu. Atsakovo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos taip pat neviršija Rekomendacijomis rekomenduojamo priteisti dydžio.

19Kadangi preliminarus teismo sprendimas pakeistas ir ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams (9,2 proc.), priteistina 27,70 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 311,70 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 339,40 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 93 str., 88 str.1 d. 6 p.).

20Proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai iš ieškovo atsakovui priteistina 908,00 Lt išlaidų už teisinę pagalbą.

21Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių priteistina valstybės naudai: iš ieškovo 9,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, o iš atsakovo 1,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

22Kadangi teismui priėmus preliminarų teismo sprendimą atsakovas sumokėjo pagrindinę skolą ir prieštaravimuose prašo teismo panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, galutiniu teismo sprendimu iš atsakovo priteisus 1844,40 Lt delspinigių, procesines palūkanas ir dalį ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, teismo nuomone apsaugos priemones juridiniam asmeniui toliau taikyti netikslinga, todėl šios yra naikintinos (CPK 149 str., 150 str.).

23Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., 430 str., teismas

Nutarė

24Preliminarų sprendimą pakeisti.

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui UAB ,,Saldos prekyba“, į. k. 300528303, iš atsakovo UAB „Donalita“, į. k. 300527735, 1844,40 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt keturis litus, 40 centų) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1844,40 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 339,40 Lt (tris šimtus trisdešimt devynis litus, 40 centų) bylinėjimosi išlaidų.

27Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

28Priteisti atsakovui UAB „Donalita“, į. k. 300527735, iš ieškovo UAB ,,Saldos prekyba“, į. k. 300528303, 908,00 Lt (devynis šimtus aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

29Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6222-901/2013 (dabartinė civilinė byla Nr. 2-7513-901/2013) atsakovo UAB „Donalita“, į. k. 300527735, nekilnojamam bei kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms 20 071,32 Lt sumai taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

30Priteisti iš ieškovo UAB ,,Saldos prekyba“ valstybės naudai 9,50 Lt (devynis litus, 50 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Donalita“ valstybės naudai 1,00 Lt (vieną litą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB ,,Saldos... 3. 2013 m. liepos 18 d. teismo nutartimi atsakovo UAB „Donalita“ turtui ir... 4. 2013 m. liepos 18 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo... 5. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas pripažino, kad atsakovas po... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdžius, turėjusius vykti 2013-09-27 ir... 7. Atsakovas savo prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo su... 8. Atsakovo atstovas į 2013-10-11 teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas... 9. Kadangi apie 2013-10-11 teismo posėdį šalys yra informuotos tinkamai,... 10. Preliminarus sprendimas keistinas.... 11. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2012-01-02... 12. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu už įsigytas prekes, ieškovas... 13. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo... 14. Tiek ieškovas tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, kurie sudarė sutartį ir... 15. Ieškovas prašo teismo taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines... 16. Kadangi po atsakovo prieštaravimų 2013-07-18 preliminariam teismo sprendimui,... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 18. Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad už ieškinio ir... 19. Kadangi preliminarus teismo sprendimas pakeistas ir ieškinys patenkintas iš... 20. Proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai iš ieškovo atsakovui... 21. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių... 22. Kadangi teismui priėmus preliminarų teismo sprendimą atsakovas sumokėjo... 23. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str.,... 24. Preliminarų sprendimą pakeisti.... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui UAB ,,Saldos prekyba“, į. k. 300528303, iš atsakovo UAB... 27. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 28. Priteisti atsakovui UAB „Donalita“, į. k. 300527735, iš ieškovo UAB... 29. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-18 nutartimi civilinėje byloje... 30. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Saldos prekyba“ valstybės naudai 9,50 Lt... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Donalita“ valstybės naudai 1,00 Lt (vieną... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...