Byla 2A-934-513/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. Š. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad statiniai – poilsio nameliai, esantys Jūros g. Palangos mieste, yra tinkamai suformuoti atskiri nekilnojamojo turto objektai, todėl registruotini VĮ Registrų centras, kurių nuosavybės teisė priklauso ir turi būti įregistruota A. Š. vardu.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-02-26 sprendimu pareiškimą tenkino. Teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š. nuosavybės teise priklauso statiniai – poilsio nameliai, statinių išdėstymo plane žymimi indeksais 1K1ž (unikalus Nr. ( - )), 2K1ž (unikalus Nr. ( - )), 3K1ž (unikalus Nr. ( - )), 4K1ž (unikalus Nr. ( - )), 5K1ž (unikalus Nr. ( - )), 6K1ž (unikalus Nr. ( - )), ir prausyklą 8L1ž (unikalus Nr. ( - )) esantys ( - ), yra tinkamai suformuoti atskiri nekilnojamojo turto objektai. Teismas nurodė, kad nurodytomis patalpomis pareiškėjas naudojasi kaip nuosavybe teisėtai, jis yra teisėtas jų savininkas, prieš tai buvę savininkai turėjo teisę įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti valdymo teisę, tačiau to nepadarė ir perleido statinius pareiškėjui.

4Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti. Nurodo, kad Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, teritorija, kurioje stovo ginčo statiniai patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus. Vadovaujantis Miškų įstatymo 11 str. 2 d. 4 p. paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama miškuose, esančiuose 1 km atstumu nuo Baltijos jūros, o ginčo statiniai ir yra būtent iki 1 km nuo Baltijos jūros atstumu, todėl nurodytoje teritorijoje apskritai draudžiama valstybinį mišką paversti kitomis naudmenomis. Pagal Palangos bendrąjį planą, teritorija, kurioje stovi ginčo statiniai taipogi pažymėta kaip valstybinės reikšmės miškas. Apeliantė teigia, kad valstybinės reikšmės miško teritorijoje ginčo statiniai apskritai negali stovėti ir turi būti nukeldinti. Pagal CK 4.48 str. 1 d., nuosavybės teisę perduoti gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo, tačiau byloje nėra duomenų, kad prieš tai buvę savininkai turėjo teisę jais disponuoti.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas A. Š. prašo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atmesti ir Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-26 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teritorija, kurioje pareiškėjas valdo statinius yra nutolusi nuo Baltijos jūros apie 714 metrų ir aplink šią teritoriją yra labai daug panašių statinių, įregistruotų viešajame registre ir esančių tokioje pat teritorijoje, apaugusioje medžiais. Tiek pareiškime, tiek teismo posėdyje nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog nėra išlikę ir pareiškėjas negali gauti statybos leidimo, kadangi statyba buvo vykdoma 1968 m., nėra kitų dokumentų patvirtinančių pastatų statybą, todėl pareiškėjas savo teises gali ginti tik teisme.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8CPK 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Prašydamas teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pareiškėjas nurodo tikslą, dėl kurio reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, priežastis, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, bei įrodymus, patvirtinančius tokį faktą. Tai yra juridinę reikšmę turinčius faktus teismai gali nustatyti, kai prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, nei teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turinti faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nenagrinėtinas teisme.

9Valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir kt.) buvo įgijęs nuosavybės teisę, turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką, yra nurodęs, kad pastato ir (ar) žemės sklypo valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti reikia įrodyti: 1) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą galiojusių įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu; 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; 4) nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009; 2009 m. gruodžio 21 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010).

10Byloje nustatyta, kad išlikę Kretingos rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai t.y. 1967-05-10 sprendimai Nr. 159, Nr. 163, 1967-09-20 sprendimas Nr. 337, dėl žemės sklypo poilsio stovyklos statybai suteikimo, patvirtina, kad yra pagrindas pastatus ir nuosavybės teisėms į juos įregistruoti, kadangi aukščiau nurodyti pastatai buvo baigti statyti ir pradėti eksploatuoti dar iki 1970 m.

11Pažymėtina, kad byloje svarbi nustatytina aplinkybė yra tai, kokios teisės normos statybos atlikimo metu reglamentavo statybas. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, jog statybos buvo atliktos 1968 m. Tuo metu galiojo 1949-01-15 Lietuvos TSR MT nutarimas Nr. 14 „Dėl teisinės pastatų registracijos Lietuvos TSR miestuose, vasarvietėse, kurortuose“, kurio 13 straipsnis numatė komunalinio ūkio skyriaus arba butų ūkio valdyboms pareigą nustatyti savavališkai pasistatytus pastatus. Apeliacinės instancijos teismas atmeta suinteresuoto asmens apeliacinio skundo argumentus, kad nurodytoje teritorijoje apskritai draudžiama valstybinį mišką paversti kitomis naudmenomis, nes byloje nesprendžiamas žemės paskirties keitimo klausimas. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad nuo statybos pradžios, t.y. 1968 m., iki šiol statiniai nebuvo pripažintini savavališkai pastatyti, padarė pagrįstą išvadą, jog esant žemės suteikimo dokumentui ir pastatytiems bei eksploatuojamiems statiniams buvo išduotas ir leidimas statybai bei statiniai buvo pripažinti tinkamais naudotis (b. l. 20–25). Byloje įrodyta, kad pareiškėjas A. Š. dėl to, kad dokumentai neišliko, negali kita tvarka gauti legalios statybos faktą patvirtinančius dokumentus, daiktus valdo jau nuo 2001–2005 metų, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š. nuosavybės teise priklauso statiniai – poilsio nameliai, esantys Jūros g. (Pušyno g.) Palangos mieste (CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

12Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-26 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai