Byla B2-5271-467/2015
Dėl BUAB „Lietuvos kino studija“ įsiskolinimo tiksliniams įnašams ir administracinėms išlaidoms

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant pareiškėjo Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ atstovui adv. Ž. M., bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Artūrui Lukšai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2015 m. kovo 10 d. kreipėsi į BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, prašydamas BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kreditoriumi su 2 369 618,06 EUR finansiniu reikalavimu. Prašymą grindė 2013 m. balandžio 2 d. paramos sutartimi tarp UAB „Lietuvos kino studija“ ir Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, 2009 m. gruodžio 23 d. sutartimi tarp asociacijos ir narių Nr. 20091223-01, 2011 m. birželio 9 d. projektu „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-003, finansavimo ir administravimo sutartimi, pažymomis dėl BUAB „Lietuvos kino studija“ įsiskolinimo tiksliniams įnašams ir administracinėms išlaidoms.

5Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2015 m. balandžio 14 d. patikslino kreditorinį reikalavimą ir pateikė papildomus įrodymus: 2014 m. balandžio 10 d. pažymos 20150410/01 kopiją, 2015 m. kovo 10 d. PVM sąskaitos faktūros serija AAMIK-2015/P-150 kopiją, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2009 m. sausio 29 d. steigimo sutarties kopiją, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ valdybos sprendimų kopijas - 2010 m. sausio 14 d. Nr. 2010.01.14-01, 2009 m. sausio 29 d. Nr. 09/01/29-01, 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. 09/12/15-01, 2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 09/12/16-01, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ visuotinio narių susirinkimų protokolų kopijas – 2011 m. vasario 22 d. Nr. 22/02/2011-01, 2012 m. spalio 25 d. Nr. 25/10/2012-01, 2013 m. balandžio 19 d. Nr. 19/04/2013-01 ir 2014 m. gegužės 29 d. Nr. 1/2014.

6BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo 2015 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą dėl įmonės kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo, kuriame prašė Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ finansinio reikalavimo 2 369 618,06 EUR sumai netvirtinti. Nurodė, kad pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo bankrutuojančios įmonės turimo įsipareigojimo šiam kreditoriui, o, nesant jokių kitų įrodymų, patvirtinančių kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą bei dydį, reiškiamas kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas ir negali būti tvirtinamas.

7Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2015 m. rugsėjo 4 d. patikslino kreditorinį reikalavimą ir prašė UAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kreditoriumi su 81 701,57 EUR finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad kreditorinį reikalavimą sudaro 49 235,40 EUR pagal sutartį, 14 481 EUR įnašas, 12 918,79 EUR projekto administravimo išlaidų, 1 816,34 EUR už BUAB „Lietuvos kino studija“ turto pagerinimą ir 3 250,04 EUR už BUAB „Lietuvos kino studija“ pastato apsaugai sunaudotą elektros energiją.

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašymą dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo tvirtinimo palaikė ir prašė BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kreditoriumi su 81 701,57 EUR finansiniu reikalavimu. Papildomai nurodė, kad šiuo metu Lietuvos verslo paramos agentūra nepareiškė reikalavimo grąžinti pagal projektą pareiškėjo gautų lėšų, o pareiškėjas yra kreipęsis į teismą ir kitoje byloje ginčija neteisėtą bei nepagrįstą vienašališką 2010 m. sausio 25 d. patalpų panaudos sutarties nutraukimą. Bankroto administratorius ignoruoja pareiškėjo argumentus, iškelia formos prieš turinį viršenybę. Tiek paramos sutartis, tiek sutartis tarp asociacijos narių savo esme laikytinos jungtinės veiklos sutartimis, todėl joms taikytinos atitinkamos teisinės nuostatos. Reikalavimas apmokėti už bankrutuojančios UAB „Lietuvos kino studija“ turto pagerinimą ir apsaugą yra pagrįstas ne tik pateiktais įrodymais, bet ir faktinėmis aplinkybėmis, kad pastatas yra nuolat fiziškai saugomas, apmokant už apsaugą iš pareiškėjo lėšų. Bankroto administratoriaus prašymas atlyginti išlaidas už teisininko paslaugas atmestinas, kadangi byla nėra sudėtinga, administratoriaus įgaliotas asmuo ir pats turi pakankamai atitinkamų žinių vesti bylą.

9Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ patikslinto kreditorinio reikalavimo patvirtinimu nesutiko, prašė jo netenkinti, papildomai nurodė, kad pareiškėjas neteisingai aiškina pateiktų sutarčių sąlygas. Pagal paramos sutartį reikalavimas įtraukti į kreditorinį reikalavimą 49 235,40 EUR vertintinas tik kaip pažadas ateičiai (iki sutartiniai santykiai), bet prievolė BUAB „Lietuvos kino studija“ mokėti paramą asociacijai neatsirado. Tokia yra ir teismų praktika šiuo klausimu (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1921/2014). Kita kreditorinio reikalavimo dalis – 14 481 EUR įnašas pagal sutartį tarp asociacijos ir narių taip pat yra nepagrįsta, nes nurodyta pareiga atsiranda laisvanoriškos narystės pagrindu ir ji nėra absoliuti. Pareiškėjo pateiktos sąskaitos už turto pagerinimą ir apsaugą yra išrašytos ne BUAB „Lietuvos kino studija“, todėl taip pat nepatvirtina bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų.

10Pareiškėjo Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš dalies.

11Nagrinėjamos bylos ir bankroto bylos Nr. B2-1924-467/2015 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Lietuvos kino studija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. To paties teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių sąrašas ir jų kreditorinių reikalavimų dydis bendrai 4 052 576,14 EUR sumai, o kreditoriaus Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas išskirtas į atskirą bylą. Taigi nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl kreditoriaus Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ prašymo patvirtinti 81 701,57 EUR finansinį reikalavimą BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje pagrįstumo.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009).

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kreditorius Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2015 m. kovo 10 d. kreipėsi į BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, prašydamas BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kreditoriumi su 2 369 618,06 EUR finansiniu reikalavimu, kurį 2015 m. rugsėjo 4 d. patikslino ir prašo tvirtinti 81 701,57 EUR dydžio. Tokį reikalavimą kreditorius grindžia pateiktais rašytiniais įrodymais: 2013 m. balandžio 2 d. paramos sutartimi tarp UAB „Lietuvos kino studija“ ir Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, 2009 m. gruodžio 23 d. sutartimi tarp asociacijos ir narių Nr. 20091223-01, 2011 m. birželio 9 d. projektu „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-003, finansavimo ir administravimo sutartis, pažymomis dėl BUAB „Lietuvos kino studija“ įsiskolinimo tiksliniams įnašams ir administracinėms išlaidoms, 2014 m. balandžio 10 d. pažymos 20150410/01 kopija, 2015 m. kovo 10 d. PVM sąskaitos faktūros serija AAMIK-2015/P-150 kopiją, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ 2009 m. sausio 29 d. steigimo sutarties kopija, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ valdybos sprendimų kopijomis - 2010 m. sausio 14 d. Nr. 2010.01.14-01, 2009 m. sausio 29 d. Nr. 09/01/29-01, 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. 09/12/15-01, 2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 09/12/16-01, Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ visuotinio narių susirinkimų protokolų kopijomis – 2011 m. vasario 22 d. Nr. 22/02/2011-01, 2012 m. spalio 25 d. Nr. 25/10/2012-01, 2013 m. balandžio 19 d. Nr. 19/04/2013-01 ir 2014 m. gegužės 29 d. Nr. 1/2014. Bankroto administratorius tvirtina, jog pateikti dokumentai nėra pakankami kreditoriaus reikalavimo bankrutuojančiai įmonei įrodymu. Be to pareiškėjas neteisingai aiškina sutarčių, kuriomis grindžia reikalavimą, esmę ir sąlygas.

14Teismas sutinka ir su BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus teiginiais, kad paramos teikėjui atsisakius suteikti paramą, paramos gavėjas neturi teisės reikalauti prievolės vykdymo natūra, t.y. teismine tvarka reikalauti įpareigoti paramos teikėją suteikti paramą. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas reglamentuoja paramą kaip paramos teikėjų savanorišką ir neatlygintiną, išskyrus pagal šio įstatymo 8 straipsnio leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimą šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais. Labdara ir parama gali būti teikiama neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas. Kaip atskira dovanojimo sutartinių santykių grupė - aukos (paramos ar labdaros) sutartis apibrėžta CK 6.476 straipsnyje. Šio straipsnio normos yra specialiosios bendrųjų dovanojimo sutarties instituto normų atžvilgiu. Aukos (labdaros ar paramos) sutartys iš kitų dovanojimo sutarčių išskiriamos pagal specialų sutarties tikslą - pagal CK 6.476 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą įstatyminę apibrėžtį auka (parama ar labdara) laikomas turto ar turtinės teisės dovanojimas tam tikram naudingam tikslui. Kadangi aukos (paramos ar labdaros) institutas teisės normų konkurencijos prasme yra specialus bendrųjų dovanojimo instituto normų požiūriu, todėl, teisinius santykius kvalifikavus pagal CK 6.476 straipsnio 1 dalį, kaip auką (paramą ar labdarą), visų pirma turi būti taikomos šiame straipsnyje įtvirtintos taisyklės, o jų nereglamentuotais atvejais - bendrosios dovanojimo instituto nuostatos. CK 6.476 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta vienintelė šios taisyklės išimtis - aukoms netaikomas CK 6.467 straipsnis ,,Dovanojimo su sąlyga sutartis“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009). Paramos sutartis, kaip ir dovanojimo sutartis, yra realinė sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo daikto (šiuo atveju tam tikros pinigų sumos) perdavimo momento, o ne nuo sutarties pasirašymo momento, nepriklausomai nuo sutarties formos (CK 6.181 str. 5 d.). Vadovaujantis CK 6.465 straipsnio 2 dalimi, pažadas padovanoti turtą ar turtinę teisę arba atleisti nuo turtinės pareigos ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi. Tačiau asmuo, kuriam buvo pažadėta ką nors padovanoti ateityje, turi teisę į nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį dėl nepateisinamų priežasčių. Taigi paramos davėjui atsisakius suteikti sutartyje aptartą paramą, vienintelis galimas gavėjo interesų gynybos būdas yra reikalavimas dėl nuostolių, jei tokie buvo patirti, atlyginimo. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas analogiškose bylose (2011-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1903/2011; 2014-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1921/2014; kt.). Pabrėžtina, kad aptartų nuostolių dydis yra įrodinėjimo objektas ir savaime negali būti laikomas atitinkančiu paramos, kurią buvo atsisakyta suteikti, sumą.

15Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo keliami reikalavimai dėl nesumokėto 14 481 EUR įnašo bei 12 918,79 EUR projekto administravimo išlaidų įtraukimo į pareiškėjo kreditorinį reikalavimą, grindžiami 2009 m. gruodžio 23 d. sutartimi tarp asociacijos ir narių, atmestini ir dėl to, kad pareiga mokėti įstatuose ar kitame asociacijos dokumente nustatytą mokestį ar įnašą atsiranda laisvanoriškos narystės asociacijoje pagrindu ir savo teisine prigimtimi yra civilinė pareiga, kuri nėra absoliuti. Pagal 2009 m. gruodžio 23 d. sutarties tarp asociacijos ir narių 3.2 punktą narys, pažeidęs pareigą pervesti tikslinius įnašus nustatytais terminais, netenka balso teisės asociacijos valdyboje iki to laiko, kol bus tinkamai įvykdyta pareiga sumokėti įnašą. Tačiau nei nurodytoje sutartyje, nei Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ įstatuose, nei LR Asociacijų įstatyme nėra numatyta asociacijos teisė priverstinai išieškoti nesumokėtą nario mokestį ar tikslinį įnašą. Todėl pareiškėjo reikalavimas patvirtinti 49 235,40 EUR sumą pagal sutartį, 14 481 EUR įnašą ir 12 918,79 EUR projekto administravimo išlaidų, kurie siejami su 2013 m. balandžio 2 d. paramos sutartimi tarp UAB „Lietuvos kino studija“ ir Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, 2009 m. gruodžio 23 d. sutartimi tarp asociacijos ir narių Nr. 20091223-01, 2011 m. birželio 9 d. projektu „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“, yra nepagrįstas ir negali būti tvirtinamas.

16Pareiškėjo keliami reikalavimai dėl 1 816,34 EUR už BUAB „Lietuvos kino studija“ turto pagerinimą ir 3 250,04 EUR už BUAB „Lietuvos kino studija“ pastato apsaugai sunaudotą elektros energiją įtraukimo į pareiškėjo kreditorinį reikalavimą UAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje tenkintini. Tai, kad pareiškėjo pateikta sąskaita faktūra AAMIK Nr. 2015/P-150 nėra pasirašyta bankrutuojančios įmonės, nereiškia, kad ji nėra teisinga ar turto pagerinimas nebuvo atliktas (pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas ir teismų praktiką (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009) šis įstatymas nereglamentuoja civilinių pirkimo-pardavimo santykių aspektų ir jame nenustatyta nei formos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad, nors sąskaita faktūra AAMIK Nr. 2015/P-150 ir nėra tiksliai užpildyta (pasirašyta bankrutuojančios įmonės), tačiau yra pateikta patalpų panaudos sutartis tarp pareiškėjo ir UAB „Lietuvos kino studija“ dėl naudojimosi dalimi pastato priklausančio bankrutuojančiai įmonei bei darbų perdavimo-priėmimo aktas (b.l. 130, t.1) su priedais (mokėjimo pavedimais, atitikties deklaracija ir kt.), įrodantis UAB „Lietuvos kino studija“ turto pagerinimo (turėklų gamybos ir sumontavimo) faktą 2013 m. vasario 20 d., t.y. dar iki bankroto bylos UAB „Lietuvos kino studija“ iškėlimo (šių faktinių aplinkybių iš esmės neneigia ir bankroto administratorius), bankrutuojanti įmonė, kaip turto savininkas, privalo atlyginti to turto pagerinimo išlaidas.

17Iš esmės byloje nėra ginčo dėl fakto, kad yra vykdoma BUAB „Lietuvos kino studija“ nekilnojamojo turto (pastato, esančio ( - )), kurio atitinkama dalimi naudojasi pareiškėjas, apsauga. Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis (sutartį su AB Lesto, PVM sąskaitas-faktūras, kt.) už elektros energiją, susijusią su turto apsauga, apmoka pareiškėjas (b.l. 117, t.1). Bankroto administratorius, nors ir nurodė, kad bankroto byloje jau buvo patvirtintas AB Lesto kreditorinis reikalavimas UAB „Lietuvos kino studija“, tačiau duomenų, kad tai yra ta pati suma, nepateikė ir pareiškėjo nurodytų aplinkybių nepaneigė, todėl bankrutuojanti įmonė, kaip turto savininkas, privalo atlyginti pareiškėjui atitinkamą išlaidų dalį – 3 250,04 EUR.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas pareiškėjo prašymą tenkina iš dalies ir Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ įtraukia kreditoriumi BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje su 5 066,38 EUR finansiniu reikalavimu.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

20prašymą tenkinti iš dalies – pareiškėją Asociaciją „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ įtraukti kreditoriumi BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje su 5 066,38 EUR finansiniu reikalavimu.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“... 5. Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“... 6. BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 7. Pareiškėjas Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“... 8. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašymą dėl patikslinto kreditorinio... 9. Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su Asociacijos... 10. Pareiškėjo Asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“... 11. Nagrinėjamos bylos ir bankroto bylos Nr. B2-1924-467/2015 duomenys tvirtina,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kreditorius Asociacija „Audiovizualinių... 14. Teismas sutinka ir su BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto... 15. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo keliami reikalavimai dėl nesumokėto 14... 16. Pareiškėjo keliami reikalavimai dėl 1 816,34 EUR už BUAB „Lietuvos kino... 17. Iš esmės byloje nėra ginčo dėl fakto, kad yra vykdoma BUAB „Lietuvos... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas pareiškėjo prašymą tenkina iš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 290... 20. prašymą tenkinti iš dalies – pareiškėją Asociaciją „Audiovizualinių... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...