Byla B2-1572-796/2018
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo K. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant ieškovui V. J.,

4atsakovo UAB „Adilita“ atstovui advokato padėjėjui L. M.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adilita“ direktoriaus V. J. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Adilita“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo K. D..

6Teismas,

Nustatė

71.

8Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Adilita“. Ieškovas prašo iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi restruktūrizavimo plano ruošimo laikotarpiui paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“, adresas Kaukysos g. 18-415, Vilnius, sąrašo eilės Nr. R-JA63, įrašymo į sąrašą data 2015 m. spalio 26 d. Nurodo, jog restruktūrizavimo bylą prašo iškelti dėl turimų finansinių sunkumų. Pagal 2018 m. spalio 12 d. balansą įmonei priklausančio turto vertė yra 34 993 Eur, o įsipareigojimai kreditoriams sudaro 42 255 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 11062 Eur per metus. Nors pradelsti įsipareigojimai neviršija ½ į įmonės balansą įrašyto turto vertės, tačiau įmonė šiuo metu neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais, o dėl didelių kreditinių įsipareigojimų įmonė negali tinkamai finansuoti savo veiklos, susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, tai neigiamai veikia veiklos rezultatus. Taip pat nurodo, kad įmonė patiria nuostolius, taigi yra būtina pertvarkyti ir stabilizuoti įmonės veiklą, bei imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant įmonę išsaugoti.

92.

10Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartimis ieškovui nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti. Teismo nustatytu terminu pareiškimo trūkumai buvo pašalinti.

113.

12Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi ieškovo pareiškimas buvo priimtas, paskirtas nagrinėti žodinio proceso tvarka 2018 m. gruodžio 18 d. 10.00 val. teismo posėdyje.

134.

142018 m. gruodžio 5 d. teisme buvo gautas kreditoriaus K.D. prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas jo prašymą tenkino, 2018 m. gruodžio 7 d. per EPP sistemą išsiuntė jam teismo šaukimą informuojantį apie byloje paskirtą teismo posėdį. Teismo šaukimas laikomas įteiktu 2018 m. gruodžio 10 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašymų papildymų nepateikė.

155.

16Teismo posėdžio metu ieškovas V. J. ieškinį palaikė prašė jį tenkinti. Nurodė, jog šiuo metu yra skoloje tik kreditoriui K. D., tačiau kadangi bendrovė yra maža, joje dirba tik trys asmenys: jisai, buhalterė ir dar vienas darbuotojas, skolos išieškojimas šiam kreditoriui stabdo įmonės veiklą. Nurodo, jog siekia plėstis, samdyti daugiau darbininkų, kad galėtų gauti didesnius, pelningesnius užsakymus, bendrovė yra įsigijusi žemės sklypą, kuriame planavo statyti namą ir vėliau parduoti, esant būtinumui, kad atsiskaitytų su kreditoriumi galėtų parduoti šį žemės sklypą. Nurodė, jog bendrovė vykdo veiklą, turi keletą nuolatinių klientų, kurie kreipiasi su įvairiais užsakymais. Vienas iš tokių klientų A. Z. firma. Jeigu užsakymai nedidelės vertės ir darbai nesudėtingi sutarčių nepasirašo, tiesiog susitaria dėl kainos ir atlikus išrašo sąskaitas faktūras.

176.

18Advokato padėjėjas L. M. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė UAB „Adilita“ iškelti restruktūrizavimo bylą. Nurodė, jog įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytus reikalavimus, kada gali būti pradedamas restruktūrizavimo procesas. Nors įmonė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau ji nėra nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme, vykdo veiklą, kiek leidžia galimybės atsiskaito su kreditoriais, parengė Restruktūrizavimo plano metmenis.

19Pareiškimas tenkintinas

207.

21Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 2 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalimi, įmonės restruktūrizavimas – tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

228.

23Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą) nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2, 3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra.

249.

25ĮRĮ 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar UAB „Adilita“ iš esmės pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio ir ar nėra kitų ĮRĮ įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti UAB „Adilita“ restruktūrizavimo bylą.

2610.

27Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė įsteigta ne mažiau kaip prieš tris metus iki pareiškimo teismui dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo teismui, tai yra, 2014 m. balandžio 30 d. Atsakovei nebuvo iškelta restruktūrizavimo byla. Byloje bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų, kad UAB „Adilita“ yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, nėra. V. J. nurodė, kad UAB „Adilita“ patiria laikinų finansinių sunkumų. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. Įstatymų leidėjas nenustato termino, kuriam suėjus konstatuojama, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir net nurodo, kad tokie sunkumai gali atsirasti ateityje – per artimiausius 3 mėnesius. Dėl šios materialaus pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo procesui pradėti egzistavimo turėtų būti vertinami įmonės pateikti finansiniai dokumentai, jos veiksmai rinkoje, kiti su vykdoma veikla susiję duomenys. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi ilgesnį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

2811.

29Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą teismas atsisako iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme numatytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, nes tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas, todėl teismas, spręsdamas klausimą, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 30 d. ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCEDŪRŲ PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMO LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA Nr. AC-41-1. Teismų praktika. 2015, 41, p. 644–692)

3012.

31Iš bylos medžiagos, liudytojo UAB „Adilita“ buhalterės R. R. paaiškinimų duotų teismo posėdžio metu nustatyta, jog pagal 2018 m. spalio 12 d. bendrovės balansą bendrovei priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė siekia 34993 Eur, įsipareigojimai kreditoriams 42255 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11062 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 31193 Eur. 2018 metais bendrovė patyrė 9482 Eur nuostolių. Iš byloje pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, jog 2018 m. spalio 12 d. UAB „Adilita“ pradelstų įsiskolinimų suma yra 11062,22 Eur, kuriuos sudaro įsiskolinimas kreditoriams UAB „Kerpita“, UAB „Tele 2“, VMI prie FM ir K. D.. Kaip teismo posėdžio metu nurodė ieškovas ir liudytoja buhalterė R. R., šiai dienai yra tik vienas kreditorius K. D., kuriam skola sudaro 8785,59 Eur, su kitais kreditoriai nurodytais sąraše, kuriems skolos buvo pradelstos yra atsiskaityta. Didžioji 31193,36 Eur dydžio skola yra nepradelsta ir ji yra bendrovės akcininkui ir vadovui V. J.. Taip pat nurodė, jog įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui neturi, atlyginimus darbuotojams moka. Šiuo metu tik vėluoja išmokėti kelias dienas dėl sąskaitų arešto. Bendrovė turi ilgalaikio turto už 20532,23 Eur, kurį sudaro įvairūs įrankiai ir technika reikalinga bendrovės veiklai, apdailos, statybos darbų vykdymui, taip pat transporto priemonės: Peugeot Boxer ir Peugeot Boxer VIN. Iš byloje pateikto trumpalaikio turto sąrašo, balanso ir buhalterės paaiškinimų nustatyta, kad prie trumpalaikio turto, kaip nebaigta statyba, yra priskirtas bendrovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas – žemės sklypas, esantis adresu ( - ), kurio vertė nurodyta – 5377,40 Eur, o pagal nekilnojamojo turto registro išrašą vidutinė rinkos vertė yra 5890 Eur (b.t.I, b.l. 152). Bendrovė žemės sklypą įsigijo norėdama jame statyti namą, parduoti ir gauti pelną, tačiau neturint šiuo metu apyvartinių lėšų šio projekto įgyvendinimo teko atsisakyti. Prie trumpalaikio turto taip pat priskirti pinigai banke, kasoje, debitoriniai įsiskolinimai: UAB „Baltieji rūmai“ – 545,20 Eur skola, UAB „West industrier“ - 150 Eur skola atsakovei.

3213.

33Įvertinus šiuos duomenis, darytina išvada, jog UAB „Adilita“ šiuo metu yra moki, jos pradelsti mokėjimai, t. y. 8785,59 Eur, o pagal nurodytą balance - 11062 Eur, neviršija 1/2 dalies turimo 34993 Eur vertės turto. Esant anksčiau nurodytai atsakovės turtinei padėčiai nėra pagrindo išvadai, kad atsakovės pradelstos skolos viršija pusę jos balansinio turto ir atsakovė yra nemoki.

3414.

35Nuo veiklos pradžios atsakovė vykdo statybos darbus, bei gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Bendrovė teikia visas su statybų sektoriumi susijusias paslaugas, vykdo bendruosius statybos darbus. Iš byloje pateiktų Statybos rangos sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų nustatyta, jog atsakovė nėra nutraukusi veiklos (b.t.I, b.l. 50-79; 153-178). Kaip nurodė ieškovas, kadangi bendrovėje dirba tik jisai ir dar vienas darbuotojas, kurie atlieka statybos darbus, jie negali imtis didelės apimties statybos darbų, todėl sieks plėstis, priimti į darbą dar kelis darbuotojus, kad galėtų vykdyti didesnius užsakymus. Nurodė, jog šiuo metu yra vedamos derybos dėl kelių sutarčių sudarymo, taip pat turi patvirtinimų iš savo nuolatinio kliento P. Z. firmos apie kitais metais planuojamus statybos darbus dėl kurių padarymo bus kreiptasi į juos. Paaiškino, kad jeigu užsakymai nėra didelės vertės išrašo tiesiog PVM sąskaitas-faktūras, kurias klientai apmoka. Turi savo nuolatinius klientus, kurie juos rekomenduoja ir taip nuolatos turi darbo. Kadangi priverstine tvarka buvo pradėtas teismo sprendimu priteistos skolos išieškojimas kreditoriui K. D., buvo areštuotos bendrovės turtas ir sąskaitos, bendrovė iškarto pajuto apyvartinių lėšų trūkumą. Jeigu vykdymo procese būtų parduotas bendrovės turtas o ypač technika, kuri yra naudojama atliekant darbus bendrovė bankrutuotu. Bendradarbiaudama su kreditoriumi ir (ar) pasinaudodama jų pagalba, atsakovė sieks grąžinti skolą kreditoriui, kad būtų galima netrikdomai vykdyti ūkinę veiklą. Atsakovė yra moki įmonė, tačiau dėl taikytų suvaržymų ir dėl to atsiradusio apyvartinių lėšų trūkumo įmonė negali normaliai funkcionuoti, negali pasirašyti naujų sutarčių ir gauti pajamų. Nepaisant esamų sunkumų, atsakovė veda derybas dėl planuojamų statybos darbų, teikia užsakovams sąmatas ir skaičiavimus ir būdama pajėgi atlikti darbus galėtų tokiu būdu užsitikrinti nuolatines pajamas iš savo veiklos. Iš veiklos gautos lėšos, kurias turėtų sudaryti apie 40 000 EUR per restruktūrizavimo procesą, bus panaudojamos atsiskaityti su kreditoriais.

3615.

37Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta darytina išvada, jog bendrovė vykdo veiklą, derasi dėl naujų sutarčių sudarymo, nuolatos gauna užsakymus darbams atlikti, kas taip pat duoda pelną. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, jog UAB „Adilita“ restruktūrizavimo laikotarpiu tikisi gauti ne mažiau kaip 40 000 Eur pajamų, sieks išsiieškoti skolas iš įmonės skolininkų, taip pat sumažinti įmonės veiklos sąnaudas. Be to, iš ieškovo paaiškinimų matyti, jog atsakovė esant būtinumui gali parduoti turimą nekilnojamąjį turtą, kad atsiskaitytu su kreditoriumi.

3816.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama kreditorių pozicijos reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011). Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu. Kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Nors 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko formalaus reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Kita vertus, nenukrypstant nuo šios Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, svarbu pažymėti, jog vien kreditorių daugumos palaikymo restruktūrizavimo bylos kėlimui nebuvimas pats savaime nesudaro pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, tokio pagrindo neįtvirtina ir įstatymas. Klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sprendžiantis teismas privalo įvertinti visas reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes, tai, ar įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimas iš esmės perspektyvus. Tuomet, kai pati įmonė siekia būti restruktūrizuota ir iš esmės atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, ir nėra jos akivaizdaus nemokumo ir yra tikėtina veiklos perspektyva, prioritetas turėtų būti teikiamas restruktūrizavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2014).

4017.

41Į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų jo paties prašymu buvo įtrauktas kreditorius K. D.. Trečiasis asmuo buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį, tačiau į jį neatvyko, savo nuomonės dėl pareikšto prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei nepateikė.

4218.

43UAB „Adilita“ Restruktūrizavimo plano metmenyse pateikta įmonės charakteristika, trumpai apibūdinta įmonės būklė, pateikti išsamūs duomenys apie kreditorinius reikalavimus, išdėstytas preliminarus verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiu, kuriuo remdamasi įmonė sieks atkurti mokumą. Vertinant UAB „Adilita“ metmenyse nurodytas konkrečias priemones (aptartas anksčiau nutartyje), yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė, pagal preliminarius restruktūrizavimo plano duomenis, siekia išsaugoti ir plėtoti įmonės pagrindinę veiklą, atkurti įmonės mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais per restruktūrizavimo procesą.

4419.

45Teismo nuomone, prioritetas turi būti suteikiamas įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (ĮRĮ 25 str. 1 d. 3 p.).

4622.

47UAB „Adilita“ šiuo metu turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, įmonė įsteigta 2014 metais, nėra ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkte nurodytų aplinkybių ir 5 straipsnio pažeidimų. Išdėstytos ir įvertintos faktinės aplinkybės leidžia manyti, kad bendrovė pradelstus įsiskolinimus dengs per restruktūrizavimo terminą, todėl yra pagrindas manyti, kad restruktūrizavimo plano metmenų įgyvendinimas yra realus. Ieškinys tenkintinas, UAB „Adilita“ keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

4823.

49Restruktūrizavo administratoriumi skirtinas ieškovės pasiūlytas administratorius UAB „Restruktūrizuoju.lt“, kuris sutinka ir gali teikti šias paslaugas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 8 p.).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str., 5 str., 7 str., 25 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

51iškelti restruktūrizavimo bylą uždarosios akcinės bendrovės „Adilita“, buveinės adresas Kairių g. 59, Derceklių k., Klaipėdos rajonas, įmonės kodas 303301346.

52Paskirti RUAB ,,Adilita“ administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui uždarąją akcinę bendrovę „Restruktūrizuoju.lt“, juridinio asmens kodas 304111912, adresas ( - ), sąrašo eilės Nr. R-JA63, įrašymo į sąrašą data 2015-10-26, pažymėjimo Nr. 40b.

53Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

54Patvirtinti 600 Eur per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, į kurią įtraukta atlyginimo administratoriui suma, laikotarpiui nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

55Nustatyti, kad RUAB „Adilita“ turi teisę naudoti 4000 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą einamosioms įmokoms mokėti.

56Nustatyti, kad iš RUAB „Adilita“ sąskaitų ( - ), AB Luminor bank ir ( - ), AB Luminor bank, gali būti mokami ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, tačiau per vieną kalendorinį mėnesį leidžiama iš kiekvienos atsiskaitomosios sąskaitos atlikti mokėjimus po 2000,00 Eur, neviršijant bendros 4000 Eur sumos.

57Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Adilita“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

58Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu įmonės valdymo organai (direktorius) įmonės turto realizavimo ir kitus veiksmus, susijusius su įmonės išlaidomis, privalo derinti su administratoriumi.

59Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiųsti administratorei UAB „Restruktūrizuoju.lt“, UAB „Adilita“, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto apylinkės teismui, antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

60Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Restruktūrizuoju.lt“ per 3 darbo dienas nuo teismo pranešimo ir įsiteisėjusios teismo nutarties gavimo dienos pranešti apie iškeltą įmonei restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 12 dalyje nurodytiems asmenims.

61Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir restruktūrizavimo administratoriui.

62Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

63Nutarties apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. J.,... 4. atsakovo UAB „Adilita“ atstovui advokato padėjėjui L. M.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę... 6. Teismas,... 7. 1.... 8. Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos... 9. 2.... 10. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartimis ieškovui... 11. 3.... 12. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi ieškovo... 13. 4.... 14. 2018 m. gruodžio 5 d. teisme buvo gautas kreditoriaus K.D. prašymas įtraukti... 15. 5.... 16. Teismo posėdžio metu ieškovas V. J. ieškinį palaikė prašė jį tenkinti.... 17. 6.... 18. Advokato padėjėjas L. M. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė... 19. Pareiškimas tenkintinas... 20. 7.... 21. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 22. 8.... 23. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 24. 9.... 25. ĮRĮ 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 26. 10.... 27. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė įsteigta ne mažiau kaip prieš... 28. 11.... 29. Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą teismas atsisako... 30. 12.... 31. Iš bylos medžiagos, liudytojo UAB „Adilita“ buhalterės R. R.... 32. 13.... 33. Įvertinus šiuos duomenis, darytina išvada, jog UAB „Adilita“ šiuo metu... 34. 14.... 35. Nuo veiklos pradžios atsakovė vykdo statybos darbus, bei gali užsiimti bet... 36. 15.... 37. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta darytina išvada, jog bendrovė vykdo... 38. 16.... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama kreditorių pozicijos... 40. 17.... 41. Į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų... 42. 18.... 43. UAB „Adilita“ Restruktūrizavimo plano metmenyse pateikta įmonės... 44. 19.... 45. Teismo nuomone, prioritetas turi būti suteikiamas įmonės gaivinimui... 46. 22.... 47. UAB „Adilita“ šiuo metu turi finansinių sunkumų, tačiau nėra... 48. 23.... 49. Restruktūrizavo administratoriumi skirtinas ieškovės pasiūlytas... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4... 51. iškelti restruktūrizavimo bylą uždarosios akcinės bendrovės... 52. Paskirti RUAB ,,Adilita“ administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo... 53. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę ne vėliau kaip per 45... 54. Patvirtinti 600 Eur per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, į kurią... 55. Nustatyti, kad RUAB „Adilita“ turi teisę naudoti 4000 Eur per mėnesį... 56. Nustatyti, kad iš RUAB „Adilita“ sąskaitų ( - ), AB Luminor bank ir ( -... 57. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 58. Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu įmonės... 59. Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą... 60. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Restruktūrizuoju.lt“ per 3... 61. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 62. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 63. Nutarties apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo....