Byla 2-501/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2012 m. balandžio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių A. B. ir J. E. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, kuria kreditorių A. B. ir J. E. skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2012 m. balandžio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo atmestas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditoriai A. B. ir J. E. pateikė teismui skundą dėl BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti BUAB „Archidis“ 2012 m. balandžio 23 d. III kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus Nr. 3 ir 4.

5Kreditoriai nurodė, kad BUAB „Archidis“ III kreditorių susirinkime buvo sprendžiami klausimai dėl taikos sutarties tarp BUAB „Archidis“, K. V. ir AB DNB banko patvirtinimo ir įgaliojimų pasirašyti taikos sutartį suteikimo. Taikos sutarties projektas, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms, negalėjo būti tvirtinamas. Minėta taikos sutartimi siekiama apsaugoti K. V. nuo ieškinių dėl žalos atlyginimo, taip pat bankui kuo greičiau atgauti savo reikalavimus kitų kreditorių sąskaita. Todėl ginčo taikos sutartis yra niekinė ir negaliojanti. Nepasibaigusios bylos tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. trukdo BUAB „Archidis“ administratoriui užbaigti bankroto bylą, o AB DNB bankui pasiimti turtą. Akivaizdu, kad administratorius ir AB DNB bankas priklausomi nuo K. V. veiksmų, todėl veikia nusikalstamai nerūpestingai tvirtindami bet kokio palankumo sąlygas K. V. atžvilgiu, prisiimdami nepamatuotą ir neįgyvendinamą atsakomybę už K. V., taip pat atsisakydami teisės į teisminę gynybą. Akivaizdu, kad taikos sutarties sąlygos yra neadekvačios ir prasilenkiančios su sutarties šalių lygybės principu. Dar vienas savarankiškas taikos sutarties negaliojimo pagrindas yra aplinkybė, jog sutarties 3 straipsnio 3-5 punktų nuostatos pažeidžia sutarčių laisvės principą. K. V. negali kaip skolininkas trečiųjų asmenų ir kreditorių atžvilgiu perkelti savo skolos BUAB „Archidis“ negavęs atitinkamo trečiojo asmens (kreditoriaus) rašytinio sutikimo, tuo labiau perkelti skolą bankrutavusiai įmonei, kurios visas turtas įkeistas, ir kuri gali būti net išregistruota. Po bankroto bylos akcininkai, paaiškėjus patirtų nuostolių dydžiui, A. B. ir J. S. reikš asmeninį reikalavimą K. V. dėl žalos atlyginimo. Todėl akivaizdu, kad šios atsakomybės perkėlimo sąlygos ne tik prieštarauja imperatyvams, tačiau patvirtina administratoriaus ir AB DNB banko piktnaudžiavimą savo teisėmis derantis ir sutinkant su tokiomis neteisėtomis taikos sutarties sąlygomis. Taikos sutarties sąlygos prieštarauja CPK 5 straipsnio 2 daliai, nes sutarties 1 straipsnio 9-11 punktais atsisakoma bet kokių ieškinių K. V. atžvilgiu. Nutarimas dėl taikos sutarties projekto tvirtinimo užkirto galimybę BUAB „Archidis“ ir kreditoriams gauti tinkamą informaciją apie galimybes laimėti bylas prieš K. V. ir prisiteisti žalą. Administratorius pateikė taikos sutarties projektą, kuris sudarytas advokatų profesinės bendrijos „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“, taip pat taikos sutarties projekto tikslingumas grindžiamas subjektyvia šios kontoros išvada. Ši advokatų bendrija išimtinai atstovauja AB DNB bankas interesus. Taigi, nesant jokios realios ir nepriklausomos teisinės analizės dėl visų bylų baigties perspektyvų prieš K. V. ir dėl žalos iš jo priteisimo, administratorius ir samdomi advokatai užkerta kelią BUAB „Archidis“ išieškoti žalą iš K. V. Bet kuriuo atveju taikos sutartis naudinga tik administratoriui ir AB DNB bankui bei administratoriaus samdomiems banko advokatams, kadangi bylinėjimasis su K. V. jiems yra nenaudingas, kadangi minėtiems asmenims neabejotinai užteks BUAB „Archidis“ turto. Taikos sutarties projekto 2 straipsnio 2-6 punktuose abstrakčiai nurodoma, kad BUAB „Archidis“ ir K. V. sudarys dar kažkokius sutartyje neaptartus savarankiškus dokumentus, tačiau kreditoriams nebuvo išaiškintas šio dokumento turinys.

6Atsiliepimu atsakovas BUAB „Archidis“ prašė pareiškėjų skundą atmesti. Atsakovas nurodė, kad skundžiami nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma. Bankroto administratorius vedė derybas su K. V. dėl taikos sutarties sąlygų turėdamas vieną tikslą – kuo greičiau ir kuo palankesnėmis BUAB „Archidis“ sąlygomis užbaigti tarp įmonės ir K. V. kilusius teisminius ginčus, tokiu būdu iki minimumo sumažinant grėsmę netekti BUAB „Archidis“ priklausančio didelės vertės nekilnojamojo turto, esančio Nemenčinės pl. 45, Vilniuje. Taikos sutarties šalių susitarimas užbaigti vykstančius teisminius ginčus taikiai ir ateityje neinicijuoti naujų teisminių ginčų, kylančių iš tų pačių teisinių santykių, CK 6.983 straipsnio 1 dalies nuostatų kontekste negali būti laikomas neteisėtu. Kadangi taikos sutartimi yra siekiama išsaugoti BUAB „Archidis“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, nėra jokio pagrindo teigti, kad sutartis neatitinka visų įmonės kreditorių interesų. 2012 m. balandžio 23 d. BUAB „Archidis“ III kreditorių susirinkimui sprendimui dėl taikos sutarties tvirtinimo/netvirtinimo priimti buvo pateikta objektyvi ir išsami informacija, kadangi advokatų parengtoje teisinėje išvadoje atkreiptas dėmesys į visas esmines teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes nagrinėjamų bylų dėl BUAB „Archidis“ pastato nugriovimo baigčiai. Kreditoriai, nepritardami taikos sutarties sudarymui, nepateikia jokių racionalių pasiūlymų kokiu būdu sumažinti potencialią grėsmę netekti didelės vertės BUAB „Archidis“ turto, tuo atveju, jei vykstančiuose teisminiuose ginčuose būtų priimtas įmonei nepalankus teismo sprendimas dėl minėto pastato nugriovimo. Priešingai nei teigia pareiškėjai, taikos sutarties 2 straipsnio 2-6 punktuose aiškiai nurodyta, kas bus fiksuojama taikos sutarties šalių papildomai surašomuose ir notaro tvirtinamuose sutikimuose.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjų A. B. ir J. E. skundą atmetė.

9Teismas nurodė, kad tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. kilę ginčai yra susiję su daugiabučio gyvenamojo namo Nemenčinės pl. 45/Nemenčinės pl. 45A pripažinimo tinkamu naudoti teisėtumo bei šio namo nugriovimo kaip objekto pastatyto pažeidžiant statybas reglamentuojančius normatyvus. Taikos sutartimi, kurios tekstas (projektas) buvo patvirtintas 2012 m. balandžio 23 d. vykusio BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo metu, kaip tik ir siekiama minėtus ginčus išspręsti taikiai. Taigi šiuo atveju norima užkirsti kelią galimai BUAB „Archidis“ kilsiančioms neigiamoms teisinėms pasekmėms, t. y. pripažinimo, kad gyvenamasis namas Nemenčinės pl. 45/Nemenčinės pl. 45A buvo pastatytas neteisėtai ir kartu pareigos pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Todėl teismas atmetė tuos skundo argumentus, jog taikos sutartimi iš esmės siekiama tik apsaugoti K. V. nuo BUAB „Archidis“ ir trečiųjų asmenų reikalavimų.

10Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimui pateiktas taikos sutarties projektas yra būtent K. V. bei BUAB „Archidis“ administratoriaus tarpusavio derybų rezultatas. Kadangi bankroto proceso esminis tikslas – kreditorių reikalavimų patenkinimas iš bankrutuojančios įmonės turto, įmonės administratorius privalo dėti maksimalias pastangas, kad užtikrintų turimo turto išsaugojimą, išreikalautų iš trečiųjų asmenų neteisėtai įmonės valdomą turtą ir kt. Taigi šiuo atveju ginčo taikos sutartimi ir yra siekiama išsaugoti bankrutuojančios įmonės didelės vertės nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti prarastas teisminiuose procesuose, inicijuotuose K. V., teismams priėmus BUAB „Archidis“ nepalankius procesinius sprendimus. Teismas pabrėžė, kad ta aplinkybė, kuri iš ginčo sutarties šalių padarė didesnes nuolaidas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

11Teismas taip pat nurodė, kad kreditorių susirinkimui sprendimui dėl taikos sutarties tvirtinimo priimti buvo pateikta advokatų profesinės bendrijos „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ parengta teisinė išvada dėl taikios bylų tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. baigties. Taigi, kreditoriams, prieš priimant sprendimą dėl taikos sutarties projekto tvirtinimo, buvo suteikta kvalifikuotai parengta informacija, susijusi su ginčų tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. perspektyvomis. Faktas, kad atskiros taikos sutarties nuostatos galimai suponuoja teisės į teisminę gynybą atsisakymo (1 str. 9-11 p.), skolininko teisių kitam asmeniui perdavimo bei pareigų perkėlimo tretiesiems asmenims nesant jų sutikimo (3 str. 3, 4, 5 p.), negali būti pagrindas pripažinti negaliojančiu kreditorių nutarimą patvirtinti tokį taikos sutarties tekstą. Tokia išvada darytina, kadangi nepriklausomai nuo atskirų taikos sutarties nuostatų galimo prieštaravimo imperatyvioms įstatymų normoms (CPK 5 str. 2 d.) ir dėl šios priežasties jų buvimo niekinėmis ab initio, tai neužkerta kelio BUAB „Archidis“ išspręsti kilusių ginčų su K. V. taikiai, o tuo pačiu ir negali apriboti BUAB „Archidis“ kreditorių teisių ateityje reikšti K. V. ieškinių dėl žalos atlyginimo.

12Teismas taip pat pažymėjo, jog taikos sutarties konkrečioje byloje tvirtinimo ar netvirtinimo klausimą sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, kuris kartu patikrina ar šalių pasirašyta bei teikiama tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms (CPK 42 str. 2 d.). Dėl šios priežasties vien tik taikos sutarties projekto patvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas įmonės administratoriui tokią sutartį pasirašyti nepažeidžia nei vienų BUAB „Archidis“ kreditorių interesų, nes, kaip minėta, taikos sutartis negali atimti BUAB „Archidis“ kreditorių ar įmonės teisių perėmėjų teisės kreiptis į teismą ir reikšti reikalavimus K. V. atžvilgiu, ypač, jei atskiri įmonės kreditoriai aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia savo valią, jog jų taikos sutartis nesaisto (taikos sutarties 3 str. 5 p.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėjai A. B. ir J. E. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį ir pareiškėjų skundą patenkinti – panaikinti BUAB „Archidis“ 2012 m. balandžio 23 d. III kreditorių susirinkimo nutarimus darbotvarkės 3 ir 4 klausimais. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas, netirdamas taikos sutarties neteisėtumo nuostatų ir pasisakydamas, kad jos galimai neteisėtos, tinkamai neįvykdė kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo kontrolės ir legitimavo susirinkimo nutarimą, kuris patvirtino neteisėtą bei nepagrįstą taikos sutartį.

162. Kreditorių susirinkimo nutarimas šiuo atveju yra patvirtintas taikos sutarties projektas ir įgaliojimas pasirašyti taikos sutartį. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimo turinys yra taikos sutartis. Tuo tarpu teismo pareiga yra patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą.

173. Teismas neturi teisės palikti galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtintos niekinės taikos sutarties sąlygos. Teismas neanalizavo taikos sutarties sąlygų bei atsisakė konstatuoti niekinio sandorio faktą.

184. Teismas nevertino taikos sutarties sąlygų kaip pažeidžiančių bankrutuojančios įmonės akcininko A. B. teises. Teismas nevertino ir netyrė, kad įmonės teikiamos garantijos K. V. naudai, kurios pažeidžia šalių lygiateisiškumą, turės nepataisomų pasekmių ateityje, reiškiant įmonės akcininkams K. V. dėl žalos atlyginimo, kuris galės gintis savo veiksmų teisėtumu patvirtinus taikos sutartį.

195. Teismo motyvas, jog kreditoriams buvo suteikta kvalifikuotai parengta informacija, susijusi su ginču tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. perspektyvomis yra nepagrįstas ir neatitinkantis tikrovės, kadangi advokatų išvadoje minimi tik abstraktūs teiginiai apie neva galimai pralaimėtiną ginčą, o tai negali būti vertinama kaip kvalifikuota informacija apie ginčo perspektyvas.

206. Teismas nevertino tų aplinkybių, jog administratorius ignoravo kreditorių prašymą išanalizuoti galimybes prisiteisti žalą iš K. V., įvertinant jos dydį dėl šio asmens padarytos žalos įmonei ir jos kreditoriams. Taip buvo pažeista kreditorių teisė į visos informacijos gavimą ir tinkamą apsisprendimą.

217. Taikos sutarties tekstas nebuvo pilnai atskleistas kreditoriams, kadangi taikos sutarties projekto 2 straipsnio 5 – 6 punktuose yra nurodyta, jog įmonė ir K. V. sudarys kažkokius, taikos sutartyje neaptartus, savarankiškus dokumentus, kurie patvirtinami notariškai taikos sutarties pasirašymo dieną. Todėl minėti kreditorių susirinkimo nutarimai darbotvarkės 3 ir 4 klausimu negali būti vertinami kaip atitinkantys įmonės bei kreditoriaus interesus.

228. Teismas neturėjo teisės perkelti pareigos kitiems teismas vertinti taikos sutarties nuostatų teisėtumą.

239. Apeliantai negalės įgyvendinti savo teisę pasisakyti dėl taikos sutarties nuostatų teisėtumo klausimų, bylose, kuriose bus tvirtinama taikos sutartis, nebūdami jose proceso dalyviais.

24Atsakovas BUAB „Archidis“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Atsakovas nurodė, kad šios taikos sutarties sudarymas atitinka bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Bankroto administratorius vedė derybas su K.V. dėl taikos sutarties sąlygų turėdamas tik vieną tikslą - kuo greičiau ir kuo palankesnėmis bankrutuojančiai įmonei sąlygomis užbaigti visus tarp BUAB „Archidis" ir K.V. kilusius teisminius ginčus, tokiu būdu iki minimumo sumažinant grėsmę netekti bankrutuojančiai įmonei priklausančio didelės vertės nekilnojamojo turto, esančio Nemenčinės pl. 45, Vilniuje. Nagrinėjamu atveju buvo susitarta dėl palankiausių bankrutuojančiai įmonei sąlygų. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkime taikos sutarties projektas buvo patvirtintas šiai sutarčiai pritarus ne tik didžiausiam kreditoriui ir įkaito turėtojui AB DNB bankui, bet ir Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyriui, VĮ Turto bankui, todėl galima teigti, jog kreditoriai įvertinę taikos sutarties sąlygas sprendė, jog taikos sutarties projekte išdėstytomis sąlygomis sudaryti taikos sutartį yra naudingiau, nei tęsti bylinėjimąsi ir prisiimti riziką netekti įmonės turto. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad kreditorių susirinkimui pateiktoje teisinėje išvadoje atkreiptas dėmesys į visas esmines teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes nagrinėjamų bylų dėl minėto bankrutuojančios įmonės pastato nugriovimo baigčiai. Nei bankroto administratorius, nei bankrutuojančiai įmonei teisines paslaugas teikiantys advokatai negali kreditoriams nurodyti, koks bus priimtas teismo sprendimas vienoje ar kitoje konkrečioje byloje, todėl teisinėje išvadoje akcentuotos bankrutuojančiai įmonei nepalankios faktinės aplinkybės vykstančiuose teisminiuose ginčuose ir galimų nepalankių teismų sprendimų teisinės pasekmės. Be to, apeliantai, nepritardami taikos sutarties sudarymui, turėjo visas galimybes kreditorių susirinkimui pateikti savo teisines išvadas ir konkrečius nutarimų projektus balsavimui, kokiu būdu spręsti tarp BUAB „Archidis” ir K.V. kilusius ginčus, kad būtų išvengta grėsmės netekti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, tačiau tokių veiksmų neatliko. Taigi, šiuo atveju, esant akivaizdiems pagrindams spręsti, jog taikos sutarties sudarymas yra naudingas bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams, nes iki minimumo sumažina grėsmę netekti didelės vertės bankrutuojančiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto, nėra jokio pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą dėl taikos sutarties pasirašymo. Konkrečių taikos sutarčių sąlygų atitikimas imperatyvioms įstatymo normoms bus įvertintas teismo konkrečiose bylose, kuriose taikos sutartis bus teikiama tvirtinti. Priešingai nei teigia apeliantai, taikos sutarties 2 straipsnio 2-6 punktuose aiškiai nurodyta, kas bus fiksuojama taikos sutarties šalių papildomai surašomuose ir notaro tvirtinamuose sutikimuose. Tai, jog į taikos sutartį nėra įtrauktas konkretus šių sutikimų turinys, nesudaro pagrindo teigti, kad kreditoriams neatskleistos visos taikos sutarties sąlygos.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria kreditorių prašymas dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo.

28Byloje nustatyta, kad BUAB „Archidis” 2012 m. balandžio 23 d. III kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 1 išrinkta BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo sekretorė; nutarimu Nr. 2 patvirtinta kreditorių susirinkimo darbotvarkė; nutarimu Nr. 3 patvirtinta sutartis dėl taikios BUAB „Archidis“ ginčų baigties su K. V.; nutarimu Nr. 4 bankroto administratoriui suteikti įgaliojimai pasirašyti sutartį dėl taikios ginčų baigties su K. V., šioje sutartyje aptartus susitikimus bei atlikti kitus šioje sutartyje numatytus ar su jos vykdymu susijusius veiksmus BUAB „Archidis“ vardu. Kreditoriai A. B. ir J. E. pateikė skundą, prašydami panaikinti BUAB „Archidis” 2012 m. balandžio 23 d. III kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 3, 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi kreditorių skundą atmetė. Dėl minėtos teismo nutarties apeliantai pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –apeliantų skundą patenkinti.

29Apeliantai atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismas, netirdamas taikos sutarties neteisėtumo nuostatų ir pasisakydamas, kad jos galimai neteisėtos, tinkamai neįvykdė susirinkimo nutarimo teisėtumo kontrolės ir legitimavo susirinkimo nutarimą, kuris patvirtino neteisėtą bei nepagrįstą taikos sutartį. Teismas nevertino taikos sutarties sąlygų kaip pažeidžiančių bankrutuojančios įmonės akcininko A. B. teises. Be to, teismas nevertino ir netyrė, kad įmonės teikiamos garantijos K. V. naudai, pažeidžia šalių lygiateisiškumą. Su tokiais apeliantų atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

30ĮBĮ 24 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Be to, ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. Iš BUAB „Archidis“ 2012 m. balandžio 23 d. III kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad jame dalyvavo 96,44 proc. visų BUAB ,,Archidis“ teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Už nutarimą Nr. 3 balsavo 70,40 proc., už nutarimą Nr. 4 – 70,40 proc., visų patvirtintų finansinių reikalavimų turintys kreditoriai. Taigi, minėtais atvejais kreditorių susirinkimo nutarimai priimti balsų dauguma. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių kreditorių susirinkimo sušaukimo ar pačių nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantų ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais buvo patvirtintas taikos sutarties tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. projektas bei administratoriui suteikti įgaliojimai pasirašyti tokią taikos sutartį, taip pat atlikti sutartyje aptartus susitikimus bei atlikti kitus šioje sutartyje numatytus ar su jos vykdymu susijusius veiksmus BUAB „Archidis“ vardu.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso šalių iniciatyva civiliniame procese įgyvendinant dispozityvumo principą, kai procesas baigiasi šalių iniciatyva. Tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (CK 6.983 str.). Šalys, sudarydamos taikos sutartį, paprastai suvokia, kad atkaklus pradinės pozicijos laikymasis susitaikymo rezultatų neduos, todėl savanoriškas konflikto sureguliavimas įmanomas tik abipusių nuolaidų būdu. Taikos sutartis, kurią patvirtina teismas, nors reguliuojama proceso ir materialiosios teisės normų, yra civilinė sutartis; teismo nutartimi patvirtintos sutarties teisinė galia ir jos materialiniai teisiniai padariniai šalims apibrėžti CK, o taikos sutarties šalims kylantys procesiniai teisiniai padariniai nustatyti proceso teisės normų. Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią; iki to laiko bet kuri iš taikos sutarties šalių gali išreikšti valią netvirtinti tokios sutarties.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai atskirajame skunde ginčydami kreditorių susirinkime priimtus nutarimus kvestionuoja tam tikras patvirtinto taikos sutarties projekto sąlygas, nurodydami, kad jos pažeidžia vieno iš akcininkų teises bei teisėtus interesus. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantų ginčijama taikos sutartimi kaip tik yra siekiama išsaugoti bankrutuojančios įmonės didelės vertės nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti prarastas teisminiuose procesuose, inicijuotuose K. V. Be to, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nesutikti su bankroto administratoriaus nurodoma aplinkybe, jog jis vedė derybas su K. V. siekdamas kuo greičiau ir kuo palankesnėmis bankrutuojančiai įmonei sąlygomis užbaigti visus tarp BUAB „Archidis" ir K.V. kilusius teisminius ginčus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Tokiam bankroto administratoriaus pasiektam susitarimui balsų dauguma pritarė ir kreditorių susirinkimas, tokiu būdu išreikšdamas daugumos kreditorių valią. Tuo tarpu patys apeliantai atskirajame skunde nurodo, jog tam tikros taikos sutarties projekto sąlygos pažeidžia vieno iš akcininkų interesus bei teises, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantai gina tik savo asmeninius interesus, siekdami nepagrįstai apriboti kitų kreditorių teises bei teisėtus interesus bankroto procese, siekiant spartesnio finansinių reikalavimų patenkinimo bei bankroto proceso užbaigimo. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad teismų praktikoje suformuluotomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis yra įtvirtinta prioritetinė kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Tuo tarpu apeliantų nurodomi pasiūlymai, susiję su neaiškių perspektyvų teisminių ginčų tęsimu nepagrįstai užtęstų ir taip ilgai, t. y. nuo 2010 metų, trunkančią BUAB „Archidis“ bankroto procedūrą.

35Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantai ir teigia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditorių susirinkimo teisėtumo klausimą, turėjo patikrinti ir taikos sutarties sąlygas, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, taikos sutarties sąlygų patikrinimas, t. y. ar pateiktos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajam interesui bei ar jos atitinka tikrąją šalių valią yra teismo, sprendžiančio pateiktos taikos sutarties patvirtinimo klausimą pareiga (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 4 d.). Todėl nagrinėjamu atveju, teismas spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo pagrįstai netyrė apeliantų skunde nurodytų aplinkybių dėl galimų kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų taikos sutarties projekto sąlygų neteisėtumo bei prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms.

36Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti.

37Kiti apeliantų atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditoriai A. B. ir J. E. pateikė teismui skundą dėl BUAB „Archidis“... 5. Kreditoriai nurodė, kad BUAB „Archidis“ III kreditorių susirinkime buvo... 6. Atsiliepimu atsakovas BUAB „Archidis“ prašė pareiškėjų skundą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjų A. B. ir... 9. Teismas nurodė, kad tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. kilę ginčai yra... 10. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju BUAB „Archidis“ kreditorių... 11. Teismas taip pat nurodė, kad kreditorių susirinkimui sprendimui dėl taikos... 12. Teismas taip pat pažymėjo, jog taikos sutarties konkrečioje byloje... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėjai A. B. ir J. E. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 15. 1. Teismas, netirdamas taikos sutarties neteisėtumo nuostatų ir... 16. 2. Kreditorių susirinkimo nutarimas šiuo atveju yra patvirtintas taikos... 17. 3. Teismas neturi teisės palikti galiojančio kreditorių susirinkimo... 18. 4. Teismas nevertino taikos sutarties sąlygų kaip pažeidžiančių... 19. 5. Teismo motyvas, jog kreditoriams buvo suteikta kvalifikuotai parengta... 20. 6. Teismas nevertino tų aplinkybių, jog administratorius ignoravo kreditorių... 21. 7. Taikos sutarties tekstas nebuvo pilnai atskleistas kreditoriams, kadangi... 22. 8. Teismas neturėjo teisės perkelti pareigos kitiems teismas vertinti taikos... 23. 9. Apeliantai negalės įgyvendinti savo teisę pasisakyti dėl taikos... 24. Atsakovas BUAB „Archidis“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d.... 27. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 28. Byloje nustatyta, kad BUAB „Archidis” 2012 m. balandžio 23 d. III... 29. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismas, netirdamas... 30. ĮBĮ 24 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantų ginčijamais... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikos sutartis yra specifinė sutarčių... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai atskirajame skunde ginčydami... 35. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantai ir teigia, jog pirmosios... 36. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų atskirojo... 37. Kiti apeliantų atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....