Byla 2A-240/2012
Dėl nuomos mokesčio ir nuostolių atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūros ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Media House“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys iš dalies patenkintas civilinėje byloje Nr. 2-3298-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Media House“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“ dėl nuomos mokesčio ir nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Media House“ 480 875 Lt skolą, 399 654,10 Lt negautų pajamų ir 11,23 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą, bylinėjimosi išlaidas (CK 6.245 str. 3 d., 6.246-6.249 str.).

6Nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo 2009-02-03 sudarytą reklamos paslaugų teikimo sutartį, ieškovas nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 išnuomojo atsakovui reklamos plotus, esančius ant ieškovui nuosavybės teise priklausančių prekybos kioskų priekinių ir šoninių plokštumų bei sutiko pagal atsakovo pareikalavimą ir nurodymą pagaminti bei užkabinti reklamos plakatus (toliau Sutartis). Visa Sutarties kaina – 1 963 500 Lt, mokant kas mėnesį po 163 625 Lt. Atsakovas 2009 m. gegužės mėn. pranešė, kad nuo 2009-06-01 vienašaliai nutraukia Sutartį, nes reklamos užsakovas UAB „Omnitel“ sumažino biudžetą reklamai. Teigė, kad atsakovas neteisėtai nutraukė Sutartį ir ilgiau kaip 3 mėnesius nemokėjo nuomos mokesčio, todėl jis pats 2009-09-01 raštu pranešė atsakovui, kad nuo 2009-10-01 nutraukia šią Sutartį (CK 6.217–6.219 str.). Dėl to, anot ieškovo, atsakovas privalo sumokėti 490 875 Lt nuomos skolą už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01. Tvirtino, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovo negautas pajamas už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2009-12-31, kurias sudaro 399 654,10 Lt, nes ieškovas nerado kito nuomininko.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino, t. y. priteisė ieškovui UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūrai iš atsakovo UAB „Media House“, 109 083,33 Lt nuostolių atlyginimo ir 11,23 proc. dydžio procesinių palūkanų, atsakovui iš ieškovo – 5 932,68 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei iš ieškovo – 23,74 Lt, iš atsakovo – 3,36 Lt pašto išlaidų.

9Teismas nustatė, kad 2009-02-03 ginčo sutartis negali būti laikoma nuomos sutartimi dėl to, kad reklaminiai plotai nebuvo, o pagal Sutarties sąlygas ir negalėjo būti perduoti naudotis reklamos užsakovui (atsakovui), nes šie plotai yra neatskiriama dalis spaudos kioskų, kuriuos savo pagrindinei veiklai naudoja ieškovas, o sutarties 1.3. punktas įsakmiai numatė, kad spaudos kioskai yra ieškovo nuosavybė ir yra jo išimtinai valdomi bei kontroliuojami. Dėl to, įvertinęs tiek Sutarties sąlygas, tiek ja siekiamus šalių tikslus, konstatavo, kad tarp šalių buvo sudaryta mišri sutartis, turinti tiek nuomos, tiek reklamos (atlygintinų paslaugų teikimo) sutarties bruožų (Sutarties 3, 4 p., CK 6.156, 6.193, 6.200, 6.477, 6.483, 6.716, 6.718 str., Reklamos įstatymo 7-11 str.). Teismas taip pat nustatė, kad šalys nebuvo susitarę dėl vienašalio Sutarties nutraukimo tvarkos ir terminų. Įvertinęs aplinkybę, kad atsakovas įspėjo ieškovą 2009-05-20 dėl Sutarties vienašalio nutraukimo 2009-06-01, pripažino, jog šis įspėjimo terminas buvo neprotingas ir nepakankamas ieškovui pasirengti nutraukti Sutartį bei imtis priemonių galimiems nuostoliams amortizuoti. Kadangi šalys pripažino, jog atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu iki 2009-06-01, teismas laikė, jog iš atsakovo turi būti priteista 2/3 mėnesinio nuomos mokesčio, t. y. 109 083,33 Lt, ieškovo nuostoliams atlyginti. Iš dalies tenkindamas ieškinį, teismas įvertino ir ieškovo netinkamą elgesį po to, kai atsakovas informavo jį apie Sutarties nutraukimą.

10Nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovas veikė kaip trečiojo asmens atstovas (reklamos tarpininkas) šioje byloje reikšminga tik tiek, kad atsakovas priklausomai nuo bylos baigties gali įgyti teisę pareikšti reikalavimus trečiajam asmeniui, kurio prekės ženklai buvo reklamuojami ginčo sutartyje aptartu būdu naudojant ieškovo reklamos plotus, ateityje. Tuo tarpu ginčo Sutartis yra dvišalė, todėl tik jos šalims tenka visos iš jos vykdymo ir nutraukimo kylančios teisinės pasekmės.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys, ir jį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas netinkamai kvalifikavo teisinį santykį ir nukrypo nuo teismų praktikos, konstatuodamas, jog tarp šalių buvo sudaryta ne nuomos sutartis, bet paslaugų teikimo sutartis su nuomos sutarties elementais. Tai yra teismas susikoncentravo tik į tai, ko sutartimi siekė atsakovas (vaizdinės reklamos demonstravimą), tačiau iš viso nevertino ir nepasisakė dėl to, kad tik 18 proc. Sutarties vertės sudarė ieškovo atsakovui teiktos reklamos spausdinimo ir užklijavimo ant išnuomotų plokštumų paslaugos (ranga), tuo tarpu 82 proc. sudarė kaina už plokštumų nuomą. Be to, iš teismo motyvų neaišku, kuo remdamasis teismas nusprendė, kad jį su atsakovu siejo atlygintinų paslaugų teisiniai santykiai, nes ieškovas ir atsakovas susitarė tik dėl reklamos atspausdinimo, užklijavimo ir demonstravimo ant ieškovo valdomų prekybos kioskų plokštumų (techninio darbo), o pačią reklamą ieškovui pateikdavo atsakovas. Tuo labiau, kad Sutartyje yra aiškiai identifikuotas nuomos dalykas ir jis buvo perduotas atsakovo dispozicijon – vizualinei reklamai naudoti (CK 6.483 str.). Teismas be pagrindo rėmėsi Reklamos įstatymu, nes jis nesusijęs su šiuo ginču. Taip pat teismas, nustatęs, jog buvo sudaryta mišri sutartis turėjo taikyti CK 6.645 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą analogiją bei konstatuoti, jog Sutarčiai taikytinos nuomą reglamentuojančios teisės normos.

142. Teismas neteisingai nurodė, kad jis nedėjo pastangų, siekdamas sumažinti nuostolius po to, kai atsakovas pareiškė vienašaliai nutraukiąs Sutartį, nes neteisėtas pranešimas apie Sutarties nutraukimą savaime nereiškia, kad ji yra nutraukta. Priešingai, atsakovas iki 2009-09-01 naudojo nuomos objektą ir nenuimdamas reklamos plakatų konkliudentiniais veiksmais pripažino, kad Sutartis galioja. Nuo 2009-10-01 jis intensyviai ieškojo naujų nuomininkų, tačiau jų nerado. Dėl to atsakovas turi atlyginti jo negautas pajamas už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2009-12-31.

15Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Media House“ prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys ir dėl to priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visiškai. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčo Sutartis teisine prigimtimi yra paslaugų teikimo sutartis, tačiau netinkamai taikė CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią klientas gali pats besąlygiškai nuspręsti savo nuožiūra atsisakyti teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį bei neprivalo įrodyti sutarties pažeidimo fakto. Dėl to teismo išvada, kad šalys nebuvo nustačiusios vienašalio Sutarties nutraukimo tvarkos, ipso iure prieštarauja minėtai teisės norma. Tuo labiau, kad jis atsiskaitė su ieškovu už jam iki 2009-06-01 suteiktas paslaugas ir atlygino 12 007,10 Lt ieškovo patirtas papildomas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu. Tuo tarpu pagal teismų praktiką paslaugų tiekėjas negali reikalauti atlyginti netiesioginių nuostolių, o ieškovas neįrodė, kad faktiškai patyrė 109 083,33 Lt nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2005).
  2. Teismas be pagrindo sprendė, kad buvo neprotingas ir nepakankamas įspėjimo terminas dėl Sutarties nutraukimo, nes įstatymas nereglamentuoja tokio pranešimo formos ir terminų.
  3. Teismas neturėjo teisinio pagrindo priteisti ieškovui 109 083,33 Lt nuostolių, nes jis neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.245, 6.246 str.).

16Atsiliepimu ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

171. Apeliantas skundą grindžia neteisingai teismo kvalifikuotu teisiniu santykiu (atlygintinu paslaugų teikimas), todėl visi argumentai yra klaidingi.

182. Teismas teisingai sprendė, jog atsakovo 2009-05-20 pranešimas apie Sutarties nutraukimą nuo 2009-06-01 neatitiko CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų. Be to, jo įsitikinimu, toks pranešimas turėjo būti pateiktas ne elektroniniu paštu, bet raštu (Sutarties 5 p.).

193. Neteisėti apelianto veiksmai pasireiškė neteisėtu Sutarties nutraukimu ir atsisakymu mokėti už reklaminių plotų nuomą, o patirtus nuostolius sudaro negautos pajamos už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01 ir netektos pajamos už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2009-12-31 (CK 6.249, 6.265 str.).

203. Apelianto nurodyti 12 007,10 Lt už reklaminių lipdukų atnaujinimą nėra nuostolių atlyginimas. Šios lėšos buvo sumokėtos už tai, kad jis daugiau kartų apipavidalino plokštumas nei buvo numatyta pagal Sutartį.

21Atsiliepimu atsakovas UAB „Media House“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

221. Teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, išanalizavo ginčo Sutarties esmę bei tikslus ir padarė pagrįstą išvadą, jog šalys susitarė ir įsipareigojo teikti reklamos paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1, 1.2, 3.2, 3.6 p., CK 6.193 str.). Tai yra teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovo tikslas buvo įvykdyti įsipareigojimus trečiajam asmeniui, reklamuojant jo prekės ženklą, o ieškovo – gauti atlygį už reklaminės medžiagos pagaminimą ir eksponavimą ant reklaminių plokštumų. Taigi teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius.

232. Apeliantas be pagrindo teigia, kad jis neteisėtai nutraukė Sutartį, nes CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostata leidžia klientui savo iniciatyva bet kada ją nutraukti. Dėl to apeliantas be pagrindo teigia, kad jis yra skolingas už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01, nes jis Sutarties nutraukimo dieną pilnai atsiskaitė su ieškovu.

243. Teismas teisingai sprendė, kad dėl nuostolių atsiradimo yra kaltas ieškovo pasyvus elgesys (CK 6.258 , 6.259 str.).

254. Pagal teismų praktiką ieškovas negali reikalauti priteisti negautas pajamas iš paslaugų gavėjo (atsakovo), nes turi teisę tik į tiesioginius nuostolius (CK 6.271 str. 1 d.).

26Trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

271. Apeliantas klaidingai tvirtina, kad ginčo Sutartis turi būti kvalifikuojama kaip nuomos sutartis, nes nuomos atveju daikto valdymo teisė turi būti perduodama nuomininkui, tuo tarpu atlygintinų paslaugų tiekimo atveju paslaugų gavėjui yra teikiamos paslaugos (CK 6.477 str. 1 d., 6.483 str., 6.716 str. 1 d.). Gi šiuo atveju akivaizdžiai buvo susitarta dėl paslaugų teikimo (Sutarties 1.2, 1.3, 3.1-3.8, 4.3, 5 p.).

282. Apeliantas be pagrindo reikalauja priteisti jam skolą ir negautas pajamas, nes CK 721 straipsnio 1 dalis imperatyviai ir besąlygiškai numato, kad klientas turi teisę vienašaliai nutraukti sutartį savo iniciatyva ir savo pasirinkimu. Ieškovas buvo tinkamai informuotas apie Sutarties nutraukimą nuo 2009-06-01, atsakovas yra pilnai atsiskaitęs su ieškovu už suteiktas paslaugas, todėl pastarasis neturi teisės reikalauti nei skolos, nei netiesioginių nuostolių atlyginimo priteisimo.

29Trečiasis asmuo UAB „Omintel“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad palaiko atsakovo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus dėl CK 6.721 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo šioje byloje.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 2009-02-03 reklamos paslaugų teikimo sutarties Nr. R-26/2009 (toliau Sutartis) kvalifikavimo ir nuostolių atlyginimo priteisimo ją vienašaliai nutraukus prieš terminą.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad minėta Sutartis yra atlygintinų paslaugų teikimo sutartis su kai kuriais nuomos elementais bei priteisė ieškovui UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūrai iš atsakovo UAB „Media House“ 109 083,33 Lt nuostolių atlyginimo už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-06-20. Dėl šio teismo sprendimo apeliacinius skundus padavė tiek ieškovas, tiek atsakovas, kurie yra privatūs juridiniai asmenys, byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su jų privačiais interesais, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl teisėjų kolegija nagrinėja bylą neperžengdama apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų ir patikrina juose nurodytus faktinius bei teisinius pagrindus (CPK 320, 329 str.).

33Dėl sutarties aiškinimo ir kvalifikavimo

34Teisėjų kolegijos nuomone, prieš pradedant nagrinėti šalių apeliacinius skundus, tikslinga nurodyti tiek apeliantų, tiek atsiliepimų į skundus esminius argumentus, kuriais remiantis ginčijamas teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas.

35Ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra tvirtina, kad tarp šalių buvo sudaryta jam priklausančių prekybos kioskų plokštumų nuomos sutartis su papildomais (išvestiniais) rangos santykių elementais, todėl turi būti taikomos nuomos santykius reglamentuojančios teisės normos. Atsakovas UAB „Media House“ teigia, kad šalys pasirašė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, todėl šios sutarties nutraukimui bei iš to atsirandančioms teisėms ir pareigoms turi būti taikomos teisės normos, reglamentuojančios atlygintinų paslaugų teikimą. Trečiasis asmuo UAB „Omnitel“, sutikdamas su atsakovo UAB „Media House“ teiginiais, jog šalių sudaryta Sutartis yra atlygintinų paslaugų teikimo, bet ne nuomos sutartis, šį argumentą grindžia tuo, jog Sutartyje nurodytų objektų valdymo teisė atsakovui neperėjo ir liko išimtine ieškovo teise.

36Kaip žinoma, konkrečios sutarties šalių tikrųjų ketinimų išsiaiškinimas, taip pat šalių veiksmų po sutarties sudarymo nustatymas yra fakto, o ne teisės klausimai, todėl aiškindamasi tikrąją ieškovo ir atsakovo valią, sudarant ginčo Sutartį, teisėjų kolegija visų pirma nustato faktines bylos aplinkybes.

37Byloje nustatyta, kad 2009-02-03 ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra ir atsakovas UAB „Media House“ sudarė sutartį, pavadintą reklamos paslaugų teikimo sutartimi Nr. R-26/2009 (toliau Sutartis). Šią sutartį sudaro 9 dalys: „Reklamos paslaugos“, „Reklamos priemonių nuosavybė“, „Reklaminių plotų eksploatacija“, „Reklaminių plotų nuomos kaina ir apmokėjimo sąlygos“, „Pretenzijos“, „Ginčų sprenidmas“, „Nenugalimos jėgos“, „Baigiamosios nuostatos“, „Priedai“. Pirmosios dalies „Reklamos paslaugos“ 1.1 punkte šalys susitarė, kad atsakovui ieškovas išnuomos visų jo valdomų nuolatinės prekybos spaudos kioskų reklaminius plotus po prekybiniu langeliu su priekinėmis plokštumomis ir šonines viršutines šviesdėžes su apatinėmis šoninėmis mažomis plokštumomis reklamai. Taip pat įsipareigojo šiuos nuomos plotus, kaip šalys tai įvardijo sutartyje, – apipavidalinti pagal atsakovo pateiktą maketą. Sutarties galiojimo terminas – nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 (1.2 p.). Antrojoje dalyje „Reklamos priemonių nuosavybė“ šalys susitarė, jog spaudos kioskai, naudojami reklamos paslaugų teikimui pagal šią Sutartį, yra ieškovo nuosavybė ir lieka išimtine teise valdomi ir kontroliuojami, jog atsakovas neprieštaraus, kad ieškovas pasitelktų trečiuosius asmenis reklaminių plotų apipavidalinimo darbams (2.1, 2.2 p.). Trečiojoje dalyje „Reklaminių plotų eksploatacija“ šalys susitarė, kad esant poreikiui atsakovas pateiks ieškovui užsakymą dėl išnuomotų reklaminių plokštumų apipavidalinimo (reklaminių vaizdinių patalpinimo ant kioskų sutartoje vietoje ir kt.), tame užsakyme turės būti nurodyta užsakomų darbų tikslus apibūdinimas, kiekis, įrengimo darbų vieta, terminai ir kita darbų atlikimui reikalinga papildoma informacija, kad šiuos darbus atliks ieškovas pagal atsakovo – reklaminių plokštumų nuomininko – pateiktą konkretų užsakymą (3.1, 3.2 p.), taip pat ir dėl to, kokia tvarka šie darbai turės būti atlikti, jų atlikimo terminai, kaip bus remontuojama sugadinta reklaminė plokštuma, kaip bus įforminimas atliktų darbų perdavimas priėmimas, apmokama už juos ir kt. (3.3-3.8 p.). Ketvirtojoje dalyje dėl reklaminių plotų nuomos kainos ir apmokėjimo sąlygų, šalys susitarė, jog reklaminių plotų nuomos kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu – 1 963 500 Lt (su PVM) (Sutarties 4.1 p.), ši kaina detalizuota Sutarties 4.2 punkte, t. y. už kiekvieną pasibaigusį mėnesį po 88 714,50 Lt (su PVM) už priekines plokštumas ir po 74 919,50 Lt (su PVM) už šonines plokštumas. Šios Sutarties sudėtinėmis dalimis nurodytas Priedas Nr. 1 dėl kioskų reklaminių plotų apipavidalinimo ir remonto įkainių bei Priedas Nr. 2 dėl kioskų reklaminių plotų (1 t., 10, 11 b. l.). Be to, ieškovas teigė, o atsakovas neneigė, kad dar iki šios Sutarties sudarymo atsakovas jau metus laiko nuomojo prekybos kioskų plokštumas. Beje, šią aplinkybę patvirtinta ir tai, kad ginčo sutartis, kaip minėta, buvo sudaryta 2009-02-03, o sutarties pradžios terminas buvo nurodytas nuo 2009-01-01.

38Taigi esant tokiam šalių susitarimui dėl sutarties dalyko, termino, kainos, apmokėjimo tvarkos bei šalių elgesiui, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad ginčo Sutartis yra mišri, t. y. turi skirtingų sutarčių rūšių elementų. Iš tiesų, civiliniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės principas leidžia šių santykių subjektams pasirinkti ir sudaryti tokią sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus (CK 6.156 str.). Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų, t. y. mišriąją sutartį, kuriai taikomos teisės normos, reglamentuojančios tų rūšių sutartis, kurių elementų yra tokioje sutartyje, atsižvelgiant į sutarties esmę, šalių ketinimus, taip pat įvertinant kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Rovė“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-621/2006).

39Tuo tarpu esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, ji turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193–6.195 str.). Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.). Be to, pažymėtina ir tai, kad teisinių santykių kvalifikavimą lemia ne tam tikrų sąvokų vartojimas sutartyje, bet tų santykių turinys (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje 312-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija v. UAB ,,Skraida“, bylos Nr. 3K-3-150/2004).

40Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįsta teismo išvadą, kad ieškovas ginčo santykiuose veikė ir gavo atlyginimą kaip reklamos paslaugų tiekėjas, ką, anot teismo, patvirtina tai, kad atsakovas gamino, kabino reklaminę medžiagą ir eksponavo ją ant jam priklausančių reklaminių plotų, už ką gavo mėnesinį mokestį (CK 6.716-6.721 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, teismas iš esmės teisingai nustatęs, jog ieškovas pagal ginčo Sutarties nuostatas pagamino ir pakabino reklamą ant reklaminių plokštumų ir už tai gavo atlygį, kuris, kaip nurodoma ieškovo apeliaciniame skunde, sudaro apie 18 proc. visos sutarties kainos, be pagrindo nusprendė, kad ginčo Sutarties tikslas buvo reklamos demonstravimas. Kaip teisingai teigia ieškovas atsiliepime į atsakovo skundą, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, tuo tarpu iš minėtų sutartinių nuostatų matyti, kad ieškovas išnuomojo atsakovui reklaminius plotus ir, be kita ko, tik ,,esant atsakovo poreikiui“ (3.1 p.), ieškovas papildomai įsipareigojo atspausdinti reklamą pagal atsakovo pateiktą konkretų maketą bei fiziškai ją užklijuoti (nuklijuoti) ant kioskų sutartoje vietoje pagal atsakovo nurodytą užsakomų darbų tikslų apibūdinimą, kiekį, įrengimo darbų vietą, terminus ir kitą darbų atlikimui reikalingą informaciją. Šių darbų (lipduko reklaminei plokštumai gamyba, plastiko tvirtinimas, keitimas, viršutinės šviesdėžės lipduko gamyba/keitimas, transporto sąnaudos per vieną kioską ir kt.) konkretūs įkainiai numatyti Priede Nr. 1. Pažymėtina, kad būtent tokie darbai pagal ginčo Sutarties nuostatas buvo laikomi apipavidalinimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal ieškovą, šalys nesitarė dėl pačios reklamos idėjos sugeneravimo ir realizavimo, maketavimo, tai yra intelektinių paslaugų, bet apsiribojo tuo, kad ieškovas savo sąnaudomis turi atlikti techninius darbus, t. y. pagal atsakovo pateiktą reklaminį maketą (užsakymą) pagaminti ir užklijuoti plakatus. Atsakovas neneigia buvus priešingai. Šie ieškovo darbai pagal Sutarties nuostatas turėjo būti įforminami atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, kuriuo atsakovas su išlygomis ar be jų patvirtina darbus priėmęs, o ieškovas – juos perdavęs. Po darbų priėmimo per 2 darbo dienas ieškovas turėjo pateikti atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, o šis įsipareigojo ją apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos (3.8 p.). Kitaip tariant, šalys tiesiogiai sutartyje sulygo, jog ieškovas pagal atsakovo užduotį ir numatytais terminais atliks konkrečius darbus ir rezultatą perduos atsakovui, kuris įsipareigojo juos priimti ir sumokėti konkrečią kainą.

41Dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, minėtos sutartinės nuostatos, patvirtinta ieškovo UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūros apeliacinio skundo teiginius, jog tarp šalių, be kita ko, susiklostė ir rangos teisiniai santykiai, todėl ginčo Sutartis turi rangos sutarties elementų (CK 6.644, 6.645, 6.649, 6.653, 6.662 str.). Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Iš tiesų, rangos sutartis turi nemažai bendrų bruožų su paslaugų tiekimo sutartimi, tačiau nuo pastarųjų skiriasi tuo, kad jos dalyką sudaro tam tikro darbo rezultatas (sukuriamas materialus objektas), tuo tarpu paslaugų dalykas, kaip minėta, – nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Šiuo atveju ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pareikalavimą sukurti materialų objektą (pagaminti, pakabinti, nukabinti) ir jį perduoti atsakovui, t. y. minėti du veiksmai (reklaminių plakatų pagaminimas ir reklaminio ploto nuoma) tiesiogiai ir betarpiškai nėra susieti. Tuo labiau, kad iš Sutarties sąlygų turinio negalima daryti vienareikšmės išvados, jog atsakovo užmokesčio dydis yra susietas su reklamos paslauga. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, kad teismas, nustatęs, jog atsakovas tokiu būdų įgyvendino savo sutartinius įsipareigojimus (vaizdinės reklamos demonstravimas) tretiesiems asmenims (UAB „Omnitel“), netinkamai kvalifikavo konkrečius ieškovo prisiimtus įsipareigojimus atsakovui.

42Įvertinusi aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, sutartines sąlygas, šalių elgesį, jų, kaip juridinių asmenų vykdomos veiklos ypatumus, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad ginčo Sutartis savo esme ir šalių faktiniai santykiai taip pat atitinka ir nuomos santykius, nes jos pagrindinis tikslas buvo: atsakovui – naudoti (išsinuomoti) ieškovui nuosavybės teise priklausančių prekybos kioskų išorines plokštumas ir ten, vykdant sutartis su trečiaisiais asmenimis, patalpinti reklamą, gaunant iš jų atlygį; ieškovui – leisti, kad atsakovas nustatytą laikotarpį naudotųsi (nuomotų) tas plokštumas, ir gauti už tai mėnesinį nuomos mokestį. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atmeta atitinkamus atsakovo skundo argumentus (sutartyje nėra nuomos teisinių santykių elementų ir kt.).

43Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sprendė (tokią išvadą palaiko atsakovas UAB „Media House“ bei trečiasis asmuo UAB „Omnitel“), kad ginčo Sutartis negali būti laikoma nuomos sutartimi dar ir dėl to, kad daiktas (jo dalis), ant kurios buvo talpinami minimi reklaminiai plakatai, nebuvo ir negalėjo būti perduoti naudotis atsakovui (reklamos užsakovui), nes jie yra neatskiriama spaudos kioskų dalis, o Sutarties 1.3 punkte įsakmiai įtvirtinta, jog spaudos kioskai, naudojami reklamos paslaugų teikimui pagal sutartį, yra ieškovo nuosavybė ir lieka išimtinai jo valdomi bei kontroliuojami. Teisėjų kolegija, nesutikdama su šia išvada, pažymi, jog iš tiesų pagal įprastai nuomojamas daiktas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas) fizine (materialia) prasme yra perduodamas nuomininkui, tačiau toks atidavimas pats savaime nėra esminis nuomos bruožas.

44Iš tiesų, sutarties skyriuje „Reklamos priemonių nuosavybė“ pažymėta, kad spaudos kioskai yra ieškovo nuosavybė ir lieka jo išimtine teise valdomi bei kontroliuojami. Taip pat teismas teisingai nurodė, jog pagal CK 6.477 straipsnį nuomotojas turi perduoti nuomos objektą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o CK 6.483 straipsnio 1 dalį – nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Tačiau minėtose teisės normose numatytas įpareigojimas perduoti nuomos objektą, priešingai nei sprendė teismas, nereiškia tokio daikto fizinio atskyrimo nuo to objekto, kuriam jis priklauso. Pagal minėto CK 6.477 straipsnio 2 dalį nuomos sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojamieji daiktai, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, o tai, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia daryti išvadą, jog tuo tikslu naudojamas daiktas neprivalo būti teisiškai suformuotas kaip savarankiškas fizinis objektas, nagrinėjamu atveju – fiziškai atskirtas nuo paties spaudos kiosko. Pažymėtina, jog būtina nuomos sutarties sąlyga yra nurodyti nuomojamą daiktą arba tokius jo požymius, pagal kuriuos jį būtų galima identifikuoti. Gi šiuo atveju pagal sutartyje nurodytus požymius nuomos objektą galima identifikuoti. Tokią išvadą patvirtina taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos pavyzdžiai, kuriais remiasi ieškovas. Taip kasacinis teismas, nagrinėdamas bylas pagal ginčus, kilusius dėl vizualinės reklamos talpinimo ant pastatų sienų, iš esmės pasisakė, jog nuomos objektu gali būti ir tokie objektai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje 312-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija v. UAB ,,Skraida“, bylos Nr. 3K-3-150/2004; 2004 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje I. A., M. T., B. B. v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-305/2004 ). Teisėjų kolegija pažymi, kad šių kasacinio teismo bylų ratio decidendi skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, tačiau yra reikšminga joje išsakyta pozicija dėl galimumo išnuomoti pastatų išorines plokštumas reklamos reikmėms. Taigi teismas teisingai nurodė, jog pagal ginčo sutarties nuostatas patys kioskai, iš jų išorinės plokštumos, ant kurių buvo talpinama minima reklama, iš tiesų liko ieškovo nuosavybėje, tačiau pagal Sutartį būtent atsakovas jas valdė: sprendė, kaip jas naudoti, aiškiai ir konkrečiai ieškovui nurodė kas, kiek, kada ir kaip tose plokštumose turi būti pakabinta ir kt., kaip minėta, vykdant rangos įsipareigojimus. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas nesilaikė šių atsakovo nurodymų (savo nuožiūra juos klijavo kitose vietose ir kitaip nei buvo sutarta, etc.), dėl to nesutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad reklaminiai plotai nebuvo perduoti atsakovui naudoti, todėl šis negalėjo įgyvendinti nuomotojo teisių. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad CK 4.30 straipsnyje nustatyta, jog valdytojas gali valdyti daiktą per kitą asmenį, kuris privalo laikytis valdytojo nurodymų. Remdamasi tuo, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas pagal paskirtį laikinai faktiškai valdė bei naudojosi ieškovui priklausančio daikto dalimi – spaudos kioskų išorinėmis plokštumomis, t. y. vykdydamas savo su trečiuoju asmeniu sudarytą sutartį, ten talpino reklamą ir tai atitinka nuomos sutarties sampratą (CK 6.477, 6.478, 6.483 str.)

45Šiame kontekste dar kartą pažymėtina, jog sutartys turi būti aiškinamos taip, kad neįtvirtintų galimybės vienai iš sutarties šalių elgtis nesąžiningai kitos šalies atžvilgiu, nesuteiktų neteisėto prioriteto (CK 6.4, 6.189, 6.200 str.). Kaip žinia, atsakovo veikla yra profesionalus reklamos paslaugų tiekimas, trečiųjų asmenų prekinių ženklų aptarnavimas. Tuo tarpu ieškovo pagrindinė veikla yra susijusi su spaudos platinimu ir prekyba. Jau buvo minėta, kad sutarties dalis dėl reklaminių plotų nuomos sudaro 82 proc. sutarties kainos, o rangos paslaugos–18 proc. Taigi akivaizdu, kad pajamos, kurias abi sutarties šalys įvardijo nuomos mokesčiu, turi ženklią reikšmę ieškovui. Dėl to minėtų sutartinių nuostatų kvalifikavimas pagal atlygintinų paslaugų teikimo nuostatas, t. y. tokiu būdu kaip jas aiškina atsakovas ir sprendė teismas, turint omenyje bei tokių sutarčių nutraukimo tvarką ir pasekmes, dėl ko pasisakoma žemiau, šalims sukeltų neproporcingas pasekmes ir nebūtų sąžiningas ieškovo atžvilgiu (CK 6.193, 6.200 str., CK 6.716-6.724 str.).

46Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais ir atitinkamai atmeta atsakovo apeliacinio skundo bei trečiojo asmens atsiliepimų į juos argumentus, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles bei neteisingai kvalifikavo susiklosčiusius santykius (CPK 185 str, 329 str. 1 d., 330 str.).

47Dėl vienašalio terminuotos sutarties nutraukimo

48Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ginčo sutarties aiškinimą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ginčo Sutarties atžvilgiu netaikytina atsakovo UAB „Media House“ nurodoma CK 6.721 straipsnyje nustatyta kliento teisė bet kada vienašaliai nutraukti sutartį, o taikytinos bendrosios sutarties nutraukimo nuostatos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje. Dėl to atsakovo apeliacinio skundo argumentai šiuo klausimu nepripažintini pagrįstais.

49Dar kartą paminėtina, kad šalys yra laisvos susitarti dėl visų sutarties sąlygų, įskaitant ir termino nustatymą bei sutarties nutraukimą bendru sutarimu ar vienašaliai (CK 6.156 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.217 str. 5 d.). Tais atvejais, kai nuomos sutartis yra neterminuota, šalys gali nutraukti ją bet kada, nenurodydamos pagrindo, prieš nustatytą terminą įspėjusios viena kitą (CK 6.480 str.). Tuo tarpu terminu apibrėžtos sutarties šalies teisė vienašaliai nutraukti sutartį yra ribojama, t. y. šalis vienašaliai nutraukti sutartį gali tik įstatymų (CK 6.217 str. 1 d., 6.497, 6.498 str.) ar sutarties (CK 6.217 str. 5 d.) numatytais atvejais. Be to, sutarties šalių galimybė vienašaliai nutraukti sutartį ribojama ir tuo, kad įstatymas nustato privalomą tokio nutraukimo tvarką (CK 6.218 str.).

50Kaip minėta, šalys sudarė terminuotą (2009-01-01-2009-12-31) reklaminių plotų nuomos sutartį, kurioje neaptarė nutraukimo tvarkos, tačiau nurodė, kad nutraukimas galimas šalims susitarus raštu (8.2 p.). Atsakovas UAB „Media House“ 2009-05-20 elektroniniu paštu informavo ieškovą, kad nuo 2009-06-01 nutraukia Sutartį, nes jo klientas UAB „Omnitel“ atsisakė reklamos paslaugų ant spaudos kioskų (1 t., 14, 16, 21 b. l.), tačiau ieškovas nesutiko su vienašaliu nutraukimu (1 t. 15 b. l.) ir toliau vykdė prisiimtus įsipareigojimus (nuomojo reklamos plokštumas atsakovui), o atsakovui neapmokėjus už suteiktas paslaugas ilgiau kaip 3 mėn., nuo 2009-10-01 ieškovas nutraukė šią Sutartį (1 t., 19 b. l.) bei kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 490 875 Lt skolą už reklaminių plotų nuomą už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01 bei 399 654 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2009-12-31, kurias sudaro tik reklamos plotų nuoma be reklaminės medžiagos gamybos kaštų.

51Šiuo atveju nustačius, jog terminuotoje sutartyje nebuvo aptarta galimybė vienašaliai ją nutraukti, tačiau atsakovui pareiškus, jog tokiu būdu ją nutraukia, o ieškovui su tuo nesutikus bei, kaip matyti iš bylos medžiagos, šalims nepavykus susitarti dėl sutarties sąlygų keitimo, – ieškovas turėjo pagrindą toliau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus atsakovui, t. y. ant kioskų išorinių plokštumų laikyti atsakovo užsakymu pagamintą ir jo nurodymu pritvirtintą reklaminę medžiagą. Teisėjų kolegijos nuomone, esant tokiai situacijai, atsakovas, išreiškęs norą nedelsiant nutraukti ginčo sutartį, o ne ieškovas, su tuo nesutikdamas, kaip sprendė teismas, turėjo teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl sutarties nutraukimo, o to nepadaręs prisiėmė pasekmių riziką (CPK 1.5 str. 1 d., 6.200 str.).

52Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija mano, jog nėra pagrindo nesutikti su ieškovu, kad ši terminuota sutartis buvo vienašaliai ieškovo nutraukta 2009-09-01. Pažymėtina tai, kad pagal bylos medžiagą atsakovas 2009 m. gegužės mėn. pradžioje pranešė ieškovui, jog trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ nusprendė sumažinti reklamos užsakymus (1 t., 12 b. l.). Atsakovas nurodė, jog dėl kaštų mažinimo politikos norima atsisakyti reklamos ant spaudos kioskų ir pareiškė, kad lauks ieškovo pasiūlymų ,,apie kokius terminus būtų kalba ir visas kitas sąlygas taip pat, nes sutartyje jokių sankcijų nėra numatyta“. Pirmiau buvo paminėta, kad atsakovas 2009-05-20 pranešė ieškovui, kad nuo 2009-06-01 Sutartį nutraukia, tačiau ieškovui su tuo nesutikus, pagal bylos medžiagą tarp šalių iki pat 2009 m. rugpjūčio mėn. antrosios pusės vyko derybos dėl sutarties nutraukimo terminų bei sąlygų, tačiau tik atsakovui nesutikus sumokėti už 3 mėn.skolos, pats ieškovas nutraukė šią sutartį. Nagrinėjamame kontekste yra svarbu pažymėti, kad nors atsakovas, siekdamas vienašaliai nutraukti sutartį, nenurodė teisinio pagrindo, bet pagal minimas faktines aplinkybes, galima spręsti, kad buvo remiamasi CK 6.204 straipsnio nuostatomis, kai atsakovui dėl pasikeitusių aplinkybių tapo sudėtingiau vykdyti sutartį. Tačiau šio straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad tokiu atveju, kai šalys per protingą teminą nesutaria dėl sutarties pakeitimo, turi kreiptis į teismą, kuris arba nutraukia sutartį ir nustato jos nutraukimo datą bei sąlygas, arba pakeičia sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas nagrinėjamu atveju būtų laikęsis šios tvarkos. Dėl to spręstina, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti nurodytą skolą (CK 6.271 str. 1, 2 d.).

53Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo

54Kaip žinoma, šalis, pažeidusi sutartinius įsipareigojimus, privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius (CK 6.251, 6.265, 6.258 str.). Šiuos nuostolius sudaro tiesioginiai (realiai patirti) ir netiesioginiai šalies nuostoliai (negautos pajamos). Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu pagal Sutartį iki 2009-06-01, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 490 875 Lt skolą už reklamos plotų nuomą už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01 ir 399 657,10 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-12-31.

55Nusprendus, jog ginčo sutartis buvo nutraukta 2009-09-01, o atsakovas neginčijo, kad jo užsakyti reklaminiai plakatai buvo eksponuojami nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01 (1 t., 82 b. l.), teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nepriteisė ieškovui iš atsakovo visos skolos pagal sąskaitas VFP Nr. 0005773, Nr.0005925, Nr. 0006078 (1 t., 23-25 b. l.). Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovu, kad ieškovas savo iniciatyva privalėjo pats nukabinti reklaminius plakatus 2009-06-01, t. y. atsakovui informavus, kad nuo šios datos sutartis laikoma nutraukta, nes, kaip minėta, ieškovas nesutiko su vienašaliu sutarties nutraukimu ir kas mėnesį teikė atsakovui PVM sąskaitas faktūras apie įvykdytus sutartinius įsipareigojimus. Būtent atsakovas, būdamas rūpestingas ir atidus bei siekdamas išvengti galimų tiesioginių nuostolių, turėjo imtis aktyvių veiksmų (CK 6.218, 6.200 str.), tačiau bylos medžiaga to nepatvirtina (CPK 185 str.). Dėl to sutiktina su ieškovu, kad atsakovas turi atlyginti šiuos tiesioginius nuostolius.

56Sprendžiant dėl 399 657,10 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo, teisėjų kolegija laiko būtinu pažymėti tai, kad tokie nuostoliai teisės doktrinoje apibrėžiami kaip dėl neteisėtų veiksmų patiriamos išlaidos arba turto sumažėjimas ir atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Iš tiesų, kaip nurodo ieškovas, esant terminuotai sutarčiai pajamos buvo numatytos gauti iš anksto ir pagrįstai tikėtasi jas gauti. Teigiama, jog šių pajamų negauta dėl to, kad atsakovas anksčiau laiko atsisakė vykdyti sutartį. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog sprendžiant dėl netiesioginių nuostolių priteisimo konkrečioje situacijoje nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su netesėtais kalto asmens veiksmais. Tokie nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų jie realūs. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje A. A. v. UAB „Kamintras“, bylos Nr. 3K-3-199/2007; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Metaloidas“ v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-124/2011; kt.).

57Kaip jau buvo minėta, ieškovas turėjo teisėtą pagrindą 2009-09-01 nutraukti sutartį dėl to, kad atsakovas nesumokėjo sutartinio nuomos mokesčio. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad nutraukus sutartį prieš terminą jis nerado naujo nuomininko, todėl pripažintina, jog negavo 399 654 Lt planuotų pajamų (patyrė tokio dydžio netiesioginius nuostolius). Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis įdėjo pakankamai pastangų, siekdamas išvengti ar sumažinti būsimus nuostolius (ekonominius padarinius), – pagal bylos medžiagą naujų užsakovų pradėta ieškoti tik 2009-11-03, t. y. praėjus 2 mėnesiams po sutarties nutraukimo ir likus iš esmės vienam mėnesiui iki ginčo sutarties termino pabaigos (kitokių įrodymų nepateikta). Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra duomenų, suteikiančių pagrindą išvadai, jog ginčo sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas nebendradarbiavo, netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, jokių pretenzijų, įskaitant ir dėl atsiskaitymo, iki 2009-06-01 šalys viena kitai neturėjo. Taip pat byloje neginčijama aplinkybė, kad sutarties pasibaigimui, kaip jau buvo nurodyta, įtakos turėjo trečiųjų asmenų veiksmai. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju, ieškovo reikalaujamų priteisti nuostolių perkėlimas atsakovui neatitiktų civilinių santykių bendrųjų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų (CPK 178, 185 str., CK 1.5, 6.253 str.).

58Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė priteisti ieškovui iš atsakovo 490 875 Lt skolą už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-09-01, tačiau pagrįstai ir iš esmės teisėtai atmetė jo reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo. Dėl to iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir atmetus atsakovo apeliacinį skundą, teismo sprendimas pakeičiamas, padidinant ieškovui iš atsakovo priteistą nuostolių dydį iki 490 875 Lt (CPK 263, 313, 330 str.).

59Dėl žodinio proceso

60Kaip žinoma, CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Atsakovas UAB „Media House“ prašė skirti žodinį bylos nagrinėjimą, tvirtindamas, jog yra būtina išklausyti šalių paaiškinimus, susijusius su ginčo Sutarties sudarymo, vykdymo bei nutraukimo aplinkybėmis, sutartinių sąlygų aiškinimu ir kt. Šis prašymas netenkinamas, kadangi bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės pagrįstos pateiktais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, naujų įrodymų nėra pateikta, o ginčas susijęs su šalių sudarytos sutarties sąlygų aiškinimu. Dėl to teisėjų kolegija mano, kad nėra pagrindo pripažinti, jog yra būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas. Pažymėtina, kad dalyvaujančio byloje asmens motyvuotas prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas (CPK 322 str.).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Iš dalies patenkinus ieškovo UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūros apeliacinį skundą, o atsakovo UAB „Media House“ skundą atmetus ir pakeitus skundžiamą teismo sprendimą, perskirstytinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d.).

63Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog ieškovas turėjo 18 342 Lt, o atsakovas 17 500 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme, sumažino abiejų šalių atstovavimo išlaidų dydį iki 10 000 Lt (Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Šio bylinėjimosi išlaidų sumažinimo teisėtumo ir pagrįstumo apeliantai neginčijo. Dėl to, nesant šalių ginčo, taip pat atsižvelgdama į minėtose Rekomendacijos nurodytus dydžius, teisėjų kolegija laiko, kad abi šalys pripažįsta, kad toks atstovavimo išlaidų dydis yra teisingas ir laiko jį nustatytu. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 12 900 Lt žyminio mokesčio (1 t., 7, 50 b. l.), o teismas turėjo 27,10 Lt pašto išlaidų.

64Taigi iš dalies patenkinus ieškovo reikalavimus ir priteisus jam 490 875 Lt skolą, tačiau netenkinus reikalavimo priteisti 399 654,10 Lt negautų pajamų, t. y. patenkinus 55,12 proc. ieškovo reikalavimų, iš ieškovo atsakovui priteistina 5512 Lt atstovavimo išlaidų ir 7110,48 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, o iš ieškovo atsakovui – 4488 Lt atstovavimo išlaidų. Šias pinigų sumas įskaičius tarpusavyje, iš atsakovo ieškovui priteistina 8134,48 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme. Taip pat valstybei iš ieškovo priteistina 12,06 Lt, o iš atsakovo – 14,94 Lt pašto išlaidų.

65Apeliacinės instancijos teisme šalys turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 11 814 Lt (2 t., 11 b. l.) bei turėjo 11 823,58 Lt advokato atstovavimo išlaidų; atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 3 182 Lt (2 t., 5 b. l.), duomenys apie išlaidas advokato pagalbai nepateikti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas, jam neatlygintinos žyminio mokesčio išlaidos. Iš dalies patenkinus ieškovo reikalavimus, jam iš atsakovo priteistina 5772,32 Lt žyminio mokesčio, o vadovaujantis Rekomendacijose nurodytais maksimaliais dydžiais bei nustatytais kriterijais, protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, įvertinus bylos sudėtingumą, atstovo atliktus procesinius veiksmus, suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį 6000 Lt advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteisiama 11 772,32 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 79, 88, 93, 98 str.).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą pakeisti.

68Padidinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūrai (juridinio asmens kodas 123640551) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Media House“ (juridinio asmens kodas 111707070) priteistą 109 083,33 Lt nuostolių atlyginimą iki 490 875 Lt (keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki litai).

69Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūros atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Media House“ priteista 5932,68 Lt bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūrai iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Media House“ 8134,48 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

71Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos Spaudos“ 12,06 Lt, o iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Media House“ 14,94 Lt procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų

72Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

73Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūrai iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Media House“ 11772,32 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra kreipėsi į teismą su... 6. Nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo 2009-02-03 sudarytą reklamos paslaugų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį iš... 9. Teismas nustatė, kad 2009-02-03 ginčo sutartis negali būti laikoma nuomos... 10. Nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovas veikė kaip trečiojo asmens atstovas... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra... 13. 1. Teismas netinkamai kvalifikavo teisinį santykį ir nukrypo nuo teismų... 14. 2. Teismas neteisingai nurodė, kad jis nedėjo pastangų, siekdamas sumažinti... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Media House“ prašo panaikinti teismo... 16. Atsiliepimu ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra prašo... 17. 1. Apeliantas skundą grindžia neteisingai teismo kvalifikuotu teisiniu... 18. 2. Teismas teisingai sprendė, jog atsakovo 2009-05-20 pranešimas apie... 19. 3. Neteisėti apelianto veiksmai pasireiškė neteisėtu Sutarties nutraukimu... 20. 3. Apelianto nurodyti 12 007,10 Lt už reklaminių lipdukų atnaujinimą nėra... 21. Atsiliepimu atsakovas UAB „Media House“ prašo ieškovo apeliacinį skundą... 22. 1. Teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, išanalizavo... 23. 2. Apeliantas be pagrindo teigia, kad jis neteisėtai nutraukė Sutartį, nes... 24. 3. Teismas teisingai sprendė, kad dėl nuostolių atsiradimo yra kaltas... 25. 4. Pagal teismų praktiką ieškovas negali reikalauti priteisti negautas... 26. Trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą... 27. 1. Apeliantas klaidingai tvirtina, kad ginčo Sutartis turi būti... 28. 2. Apeliantas be pagrindo reikalauja priteisti jam skolą ir negautas pajamas,... 29. Trečiasis asmuo UAB „Omintel“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 2009-02-03... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad minėta... 33. Dėl sutarties aiškinimo ir kvalifikavimo... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, prieš pradedant nagrinėti šalių apeliacinius... 35. Ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūra tvirtina, kad tarp... 36. Kaip žinoma, konkrečios sutarties šalių tikrųjų ketinimų... 37. Byloje nustatyta, kad 2009-02-03 ieškovas UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus... 38. Taigi esant tokiam šalių susitarimui dėl sutarties dalyko, termino, kainos,... 39. Tuo tarpu esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, ji turi būti... 40. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįsta teismo... 41. Dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei sprendė pirmosios... 42. Įvertinusi aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, sutartines sąlygas,... 43. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sprendė (tokią išvadą palaiko... 44. Iš tiesų, sutarties skyriuje „Reklamos priemonių nuosavybė“ pažymėta,... 45. Šiame kontekste dar kartą pažymėtina, jog sutartys turi būti aiškinamos... 46. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo... 47. Dėl vienašalio terminuotos sutarties nutraukimo... 48. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ginčo sutarties aiškinimą, teisėjų... 49. Dar kartą paminėtina, kad šalys yra laisvos susitarti dėl visų sutarties... 50. Kaip minėta, šalys sudarė terminuotą (2009-01-01-2009-12-31) reklaminių... 51. Šiuo atveju nustačius, jog terminuotoje sutartyje nebuvo aptarta galimybė... 52. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija mano, jog nėra... 53. Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo... 54. Kaip žinoma, šalis, pažeidusi sutartinius įsipareigojimus, privalo... 55. Nusprendus, jog ginčo sutartis buvo nutraukta 2009-09-01, o atsakovas... 56. Sprendžiant dėl 399 657,10 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų)... 57. Kaip jau buvo minėta, ieškovas turėjo teisėtą pagrindą 2009-09-01... 58. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 59. Dėl žodinio proceso... 60. Kaip žinoma, CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 62. Iš dalies patenkinus ieškovo UAB „Lietuvos Spaudos“ Vilniaus agentūros... 63. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog ieškovas turėjo 18 342 Lt, o... 64. Taigi iš dalies patenkinus ieškovo reikalavimus ir priteisus jam 490 875 Lt... 65. Apeliacinės instancijos teisme šalys turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas:... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 67. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą pakeisti.... 68. Padidinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“... 69. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 70. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“... 71. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos... 72. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 73. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos Spaudos“...