Byla 2-2503/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršasta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1475-479/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršasta“ ieškinį atsakovui Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo procedūras, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Statikus“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas nurodė, jog atsakovas paskelbė supaprastintą konkursą „Projekto „Skuodo rajono Ylakių gimnazijos stadiono, Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei statybos rangos darbai“ (toliau tekste - Pirkimas). Ieškovas minėtam konkursui pateikė pasiūlymą, tačiau jis nebuvo pripažintas laimėjusiu. Nesutikdamas su priimtu pasiūlymų eilės sudarymu ir laimėtojo nustatymu ieškovas pateikė atsakovui pretenzijas, kurios buvo atmestos.

4Ieškovas, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises, kreipėsi į teismą, prašydamas:1) panaikinti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo; 2) įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą; 3) įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl Pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo; 4) įpareigoti atsakovą priimti sprendimą ieškovą pripažinti Pirkimo laimėtoju.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras, o jeigu paaiškėtų, kad jau yra sudaryta Pirkimo sutartis – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Ieškovo manymu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, užtikrins realias galimybes sudaryti viešo pirkimo sutartį su atsakovu, o netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė gali sudaryti sutartį su kitu tiekėju, dėl to ieškovė patirs žalą, tuo pačiu pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas teismo sprendimo vykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

8Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūras, gali būti pažeistas viešas interesas, nes užsitęstų numatyti gimnazijos stadiono rekonstrukcijos darbai, o tai prieštarautų ekonomiškumo principui, galėtų sukeltų neproporcingai sunkius padarinius.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kuršasta“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigoti atsakovą uždrausti vykdyti 2013 m. rugsėjo 2 d. sudarytą Pirkimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pirkimo sąlygose konkrečių Pirkimu įsigyjamų darbų atlikimo terminų nenustatyta, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, pirkimo procedūrų ekonomiškumo ir efektyvumo principų nepažeistų.

122. Ieškovas siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jo realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovu, o ne vėliau reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo, todėl priešingai nei teigė pirmosios instancijos teismas, tik Pirkimo procedūrų sustabdymas yra efektyvi ieškovo teisių gynybos priemonė.

133. Pirkimo sustabdymas jokių perkančiosios organizacijos ir viešo intereso nepažeis, nes perkamos stadiono rekonstrukcijos, o ne statybos darbai.

144. Ieškovas turi informaciją, jog bylos teisme nagrinėjimo metu atsakovas sudarė su trečiuoju asmeniu Pirkimo sutartį, tačiau ji sudaryta pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) nuostatas, draudžiančias Pirkimo sutartį sudaryti anksčiau nei pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti pirkimo procedūras ar Pirkimo sutarties vykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs pirkimo objektą, perkamų darbų svarbą, sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju pažeistų šalių interesų pusiausvyrą ir viešą interesą, todėl netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

18Apelianto manymu, teismas neatsižvelgė į tai, jog tik prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sudarys realią galimybę užtikrinti teismo sprendimo vykdymą ir sudaryti viešo pirkimo sutartį su atsakovu, užtikrins ieškovo teisių tinkamą apsaugą. Be to, apelianto manymu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl poreikio užtikrinti viešo intereso apsaugą ir pirkimo terminų laikymąsi, yra nepagrįstos ir neteisingos.

19Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, jog šiuo atveju ieškovas prašė taikyti alternatyviąsias laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Pirkimo procedūras, o jeigu paaiškėtų, kad jau yra sudaryta Pirkimo sutartis – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Bylos nagrinėjimo metu tapo žinoma, jog perkančioji organizacija su asmeniu, pripažintu Pirkimo laimėtoju – UAB „Statikus“, 2013 m. rugsėjo 2 d. sudarė Pirkimo sutartį. VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis(Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011). Šiuo atveju apeliantas tiek teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek ir apeliaciniame skunde argumentuodamas skundžiamos nutarties nepagrįstumą pažymi, jog ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės siekia pagrindinio tikslo – sudaryti su atsakovu Pirkimo sutartį. Nustačius, jog 2013 m. rugsėjo 2 d. buvo sudaryta Pirkimo sutartis, laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimo procedūrų sustabdymas, aktualumas laikytinas išnykusiu, kadangi remiantis aukščiau išdėstytais argumentais laikytina, jog sudarius Pirkimo sutartį, viešojo pirkimo procedūros nebevyksta, o pirkimas laikomas pasibaigusiu, todėl apeliacinis teismas pasisako ir vertina tik tuos apeliacinio skundo argumentus, kurie susiję su apelianto prašymu stabdyti 2013 m. rugsėjo 2 d. sudarytos Pirkimo sutarties vykdymą.

20Apelianto teigimu, byloje neįrodyta šios sutarties vykdymo skuba dėl ko minėtos sutarties vykdymo sustabdymas prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams. Apeliacinės instancijos teismas su šiais skundo argumentais nesutinka. Susipažinus su Pirkimo medžiaga bei Centrinės viešųjų pirkimo informacinės sistemos duomenimis matyti, jog tarp perkančiosios organizacijos ir Pirkimą laimėjusiu pripažinto asmens 2013 m. rugsėjo 2 d. pasirašytos Pirkimo sutarties įvykdymo terminas yra numatytas ir apibrėžtas konkrečia data, t.y. numatoma sutarties įvykdymo data 2014 m. balandžio 1d. (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vppa_new_1_3.asp?DOK_ID=2002731404). Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį, jog darbų atlikimo terminai Pirkimo sąlygose taip pat konkrečiai apibrėžti, nors ir ne kalendorine data, bet numatant tarpinius darbų atlikimo terminus(pvz., techninio darbo projektas vadovaujantis konkurso sąlygomis turi būti parengtas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo ir kt., Pirkimo sąlygų 10.5 punktas, b. l. 11), kas rodo, jog Pirkimu siekiamų tikslų tinkamas įgyvendinimas priklauso ir nuo savalaikio sutartyje ir Pirkimo sąlygose apibrėžtų darbų atlikimo, todėl apelianto argumentai, jog Pirkimo sąlygomis nebuvo nustatyti konkretūs perkamų darbų atlikimo terminai dėl ko ir Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas nepažeis pirkimo tikslų, atmestini kaip nepagrįsti.

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog atkreipus dėmesį į pirkimo objektą (projekto „Skuodo rajono Ylakių gimnazijos stadiono, Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei statybos rangos darbai“), perkančiąją organizaciją - Skuodo rajono savivaldybė ir tai, jog Pirkimui naudojamos minėtos savivaldybės bei valstybės lėšos, akivaizdu, jog Pirkimas vykdomas siekiant užtikrinti visuomeninius interesus. Tinkamas ir savalaikis darbų atlikimas ne tik leis tikslingai ir racionaliai panaudoti valstybės lėšas, bet ir garantuos, kad Ylakių gimnazijos moksleiviai galės užsiimti fizine veikla.

22Atsižvelgus į šias nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Be to, tuo atveju, jei šioje byloje ieškovui apskundus pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys yra atmestas, apeliacinės instancijos teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

23Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia apelianto dėmesį, jog šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl skundžiamos nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo, o apelianto teiginių, susijusių su galimais atsakovo viešųjų pirkimo procedūras reglamentuojančių teisės normų pažeidimais, nagrinėjimas patenka į bylos nagrinėjimo iš esmės ribas. Be to, tokie argumentai ir teiginiai dėl ne laiku sudarytos Pirkimo sutarties vertintini ginčijant tarp perkančiosios organizacijos ir asmens, pripažinto konkurso laimėtoju, sudarytą Pirkimo sutartį, o šiuo atveju reikalavimo 2013 m. rugsėjo 2 d. Pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia nepareikšta, todėl apeliacinės instancijos teismas šių argumentų kaip neturinčių reikšmės teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui, nevertina.

24Teismas mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo atskirojo skundo teiginiai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Kitų argumentų ar įrodymų, dėl ko pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta, apeliantas nenurodė, pagrindo kitais aspektais nagrinėti skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo apeliacinės instancijos teismas neturi (CPK 320 str.). Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Atskirojo skundo netenkinti.

27Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas nurodė, jog atsakovas paskelbė supaprastintą konkursą „Projekto... 4. Ieškovas, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises, kreipėsi į... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašo taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi prašymo dėl... 8. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kuršasta“ prašo panaikinti Klaipėdos... 11. 1. Pirkimo sąlygose konkrečių Pirkimu įsigyjamų darbų atlikimo terminų... 12. 2. Ieškovas siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jo... 13. 3. Pirkimo sustabdymas jokių perkančiosios organizacijos ir viešo intereso... 14. 4. Ieškovas turi informaciją, jog bylos teisme nagrinėjimo metu atsakovas... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 18. Apelianto manymu, teismas neatsižvelgė į tai, jog tik prašomos taikyti... 19. Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, jog šiuo atveju... 20. Apelianto teigimu, byloje neįrodyta šios sutarties vykdymo skuba dėl ko... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog atkreipus dėmesį į... 22. Atsižvelgus į šias nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 23. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia apelianto dėmesį, jog... 24. Teismas mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo atskirojo skundo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Atskirojo skundo netenkinti.... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....