Byla 2-322/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Freonetas“ bankrotas pripažintas tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2-152-425/2014 (Nr. B2-293-425/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D. Ž. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Freonetas“ bankrotas pripažintas tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2-152-425/2014 (Nr. B2-293-425/2013).

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Freonetas“ bankroto pripažinimo tyčiniu pagrįstumo.

5Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi UAB „Freonetas“ iškelta bankroto byla (t. 1, b.l. 63). 2013 m. sausio 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto, patvirtintas patikslintas kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 332 332,19 Lt sumai (t. 1, b.l. 141).

6BUAB „Freonetas“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims D. Ž., R. R. ir R. P., kuriuo prašė BUAB „Freonetas“ bankrotą pripažinti tyčiniu (t. 2, b.l. 2-6). Nurodė, kad BUAB „Freonetas“ valdymo organai nevykdė CK 2.87 straipsnyje, bendrovės įstatuose bei Akcinių bendrovių įstatyme (toliau-ABĮ) įtvirtintų bendrųjų juridinio asmens organų pareigų, veikė priešingai bendrovės interesams. Laikotarpiu nuo 2009 m. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Freonetas“ valdymo funkcijas vykdė R. P. ir D. Ž., kuris nuo 2010 m. vasario 10 d. tapo bendrovės vieninteliu akcininku, o 2011 m. kovo 29 d. bendrovės akcijas perleido R. R.. Administratoriaus teigimu, UAB „Freonetas“ vadovų sąmoningais bei tyčiniais veiksmais 2009 m. balanse nurodytas turtas nebuvo išsaugotas ir perduotas bankroto administratoriui, tokiu neteisėtu veiksmu buvo siekta išvengti prievolių kreditoriams įvykdymo. Paskutinė finansinė atskaitomybė sudaryta už 2009 m. Bendrovės balanse apskaitomo ilgalaikio turto vertė nuolat mažėjo, o mokėtinos sumos didėjo: 2007 m. ilgalaikio turto vertė 114 286 Lt, 2008 m. - 92 532 Lt, 2009 m. - 14 390 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos 2007 m. sudarė 336 765 Lt, 2008 m. - 372 525 Lt, 2009 m. - 382 568 Lt. UAB „Freonetas" 2007 m. pardavimo pajamas sudarė 450 372 Lt, 2008 m. - 121 897,00 Lt, 2009 m. - 105 662 Lt. Pateikti balanso duomenys patvirtina apie bendrovės nemokumą bei veiklos nevykdymą nuo 2009 m., tačiau juridinio asmens vadovai ir akcininkai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu savo neveikimu toliau sąmoningai didino įmonės įsiskolinimą kreditoriams. Iš 2008 m. balanso matyti, kad bendrovės nuosavas kapitalas 2008 m. buvo neigiamas, jis neatkurtas, taip pat nesiimta veiksmų dėl ABĮ 59 straipsnio 11 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo. Tokiais savo veiksmais bendrovės akcininkai nevykdė ABĮ nustatytų pareigų bei didino UAB „Freonetas“ skolas. Administratorius nurodo, kad UAB „Freonetas“ 2007 m. su AB „Ūkio bankas" sudarė sąskaitos kreditavimo (overdrafto) sutartį, pagal kurią pasinaudojo ir negrąžino bankui 9616,38 Lt pagrindinės skolos bei nemokėjo delspinigių ir palūkanų. 2008 m. bendrovė su AB „Ūkio bankas" sudarė kredito sutartį, pagal kurią pasinaudojo 200 000 Lt kredito suma, jos negrąžino, nemokėjo delspinigių ir palūkanų. Pagal kredito sutartis paimtos lėšos nebuvo naudojamos bendrovės skoloms dengti ar įmonės pardavimams didinti. UAB „Freonetas" valdymo organai, bendrovei turint pradelstų įsipareigojimų, sudarydami kredito sutartis, neketindami gautų lėšų naudoti įmonės ekonominei padėčiai gerinti bei negrąžindami bankams kredito sumų, nemokėdami delspinigių ir palūkanų, sąmoningai didino įmonės įsipareigojimus ir tokiais veiksmais toliau blogino bendrovės ir jos kreditorių padėtį. UAB „Freonetas“ valdymo organų neteisėtas (ne)veikimas buvo tiesioginė įmonės bankroto priežastis, nes neišsaugotas ir neperduotas bankroto administratoriui bendrovės turtas, dėl ko bendrovė ir jos kreditoriai neteko 387 670 Lt lėšų. Administratoriaus teigimu, BUAB „Freonetas“ bankrotas yra tiesioginė D. Ž., R. R. ir R. P. nesąžiningų veiksmų pasekmė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi BUAB „Freonetas“ bankrotas pripažintas tyčiniu (t. 2, b.l. 81-83). Iš bendrovės finansinių ataskaitų teismas sprendė, kad ilgalaikio turto vertė nuolat mažėjo, mokėtinos sumos didėjo. 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Freonetas" apskaitė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 359 418 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 298 408 Lt. Todėl jau 2008 m. UAB „Freonetas“ administracijos vadovui, akcininkams buvo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau administracijos vadovas, akcininkai bankroto bylos iškėlimo neinicijavo. Buvęs BUAB „Freonetas“ administracijos vadovas D. Ž. be jokios pateisinamos priežasties nevykdė teismo nutartimis nustatytų įpareigojimų ir neperdavė bankroto administratoriui bendrovės turto ir dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją, nebendravo su bankroto administratoriumi, o jam vadovaujant BUAB „Freonetas“ bankrutavo, kreditoriai patyrė 332 332,19 Lt dydžio finansinius nuostolius. 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis UAB „Freonetas" apskaitė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 359 418 Lt, ilgalaikio turto - už 92 532,00 Lt, iš kurio: 8 952 Lt vertės mašinos ir įrengimai, 83 306 Lt vertė transporto priemonės ir 274 Lt vertės kita įranga prietaisai, tačiau bendrovės administracijos vadovas neperdavė bankroto administratoriui jokio UAB „Freonetas“ turto. Teismas sprendė, kad UAB „Freonetas“ gresiant bankrotui, bendrovės turtas, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, įvairiais sandoriais buvo perleistas kitiems asmenims, bendrovė liko be jokio turto ir piniginių lėšų. UAB „Freonetas“ administracijos vadovas, akcininkai bankroto byloje bei nagrinėjant pareiškimą nepateikė teismui paaiškinimų dėl neperduoto bankroto administratoriui turto, dėl turto perleidimo sandorių. Todėl teismas konstatavo, kad bankroto proceso metu nebus realių galimybių įvykdyti nors dalies įmonės finansinių įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko UAB „Freonetas“ bankrotą pripažino tyčiniu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

10Suinteresuotas asmuo D. Ž. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti; išreikalauti ir prie bylos prijungti Panevėžio apygardos teisme išnagrinėtą bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį (t. 2, b.l. 85-89). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo argumentai dėl turto iššvaistymo nepagrįsti, nes bendrovės turtas nusidėvėjo, dalį turto perėmė kreditoriai. Automobilio SEAT INCA neperima pats bankroto administratorius, nors jam ir nurodyta šio automobilio buvimo vieta.
  2. Iš gaunamų pajamų buvo dengiami kasmėnesiniai periodiniai mokėjimai. UAB „Freonetas“ įsipareigojimus pagal sutartis vykdė kiek galėjo, tačiau situacija pakito 2008 m. pabaigoje, atsiradus ekonomikos nuosmukiui, pasaulinei krizei. Pablogėjo bendrovės finansinė būklė, pradėjo vėluoti atsiskaitymai, sumažėjo užsakymų, dėl ko pradėjo kauptis skola. Apeliantas nurodo, kad kreditoriai buvo informuoti apie iškilusias problemas, vyko susitikimai su kreditoriais bei banko atstovais, tačiau kreditoriai derybas ignoravo.
  3. Pareiškime ir skundžiamoje nutartyje nenurodomas nei vienas sandoris, kuris būtų nenaudingas bendrovei, nes to nebuvo. Priešingai, turtas buvo perimtas banko, todėl nepagrįstos nurodytos aplinkybės dėl turto išvaistymo.
  4. Bankroto administratorius nereiškia ieškinių dėl žalos bendrovei padarymo, o siekia bet kokiu atveju baudžiamosios atsakomybės, taip įrodydamas, jog yra asmeniniai pykčiai.
  5. BUAB „Freonetas“ bankrotas nėra tyčinis, jis nulemtas įvykusios ekonominės krizės, šios aplinkybės konstatuotos tiek Panevėžio apygardos teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo, išnagrinėjus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus 2009 metų ieškinį dėl bankroto.
  6. Pranešimai suinteresuotiems asmenims įteikti viešo paskelbimo būdu pažeidžiant CPK normas. Apeliantas nurodo, kad neturėjo galimybės apsiginti, pateikti paaiškinimus byloje. Skundžiamoje nutartyje daromomis prielaidomis nustatoma apelianto kaltė, kas pažeidžia nekaltumo prezumpciją.

11Apeliantas prašo išreikalauti Panevėžio apygardos teisme išnagrinėtą bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus 2009 m. lapkričio 24 d. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėtoje byloje bankroto bylą UAB „Freonetas“ atsisakyta iškelti nurodant, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, atsakovas vykdo veiklą, derasi su kitais kreditoriais dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo. Šios aplinkybės yra svarbios ir turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai.

12Pareiškėjas BUAB „Freonetas“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 109-111). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas nepateikė įrodymų nei dėl bendrovės turto nusidėvėjimo, nei dėl kreditorių perimto turto, nei dėl periodinių mokėjimų dengimo, todėl šie apelianto atsikirtimai laikytini neturinčiais reikšmės bylai.
  2. Nors apeliantas nurodo, kad bendrovės finansinė padėtis pablogėjo 2008 metų pabaigoje šalyje atsiradus ekonominiam nuosmukiui, tačiau nepateikė jokių duomenų, kam buvo panaudotos 2007 m. ir 2008 m. iš bankų pasiskolintos lėšos ir kodėl šiais pinigais nebuvo dengiami kreditorių reikalavimai.
  3. Panevėžio apygardos teismo nustatyti faktai nagrinėjant bylą pagal 2009 m. lapkričio 24 d. VSDFV Panevėžio skyriaus pareiškimą, šioje byloje yra neaktualūs, nes teismas, priimdamas sprendimą dėl bankroto bylos neiškėlimo, vadovavosi tuo laikotarpiu svarbiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios vėliau pakito iš esmės.
  4. Nagrinėjamoje byloje procesiniai dokumentai apeliantui buvo siųsti jo paties anksčiau byloje nurodytu gyvenamosios vietos adresu, tačiau dokumentai neatsiimti pašto tarnybai nurodant, kad adresatas neatsiėmė jam siųstos korespondencijos. Procesiniai dokumentai apeliantui išsiųsti tinkamai, tačiau jis be jokios pateisinamos priežasties jų neatsiėmė.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Freonetas“ bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

17CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

182013 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. XII-237 pakeitus ĮBĮ, nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojo pasikeitimai, susiję ir su tyčiniu bankrotu. BUAB „Freonetas“ bankroto administratoriaus pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Panevėžio apygardos teisme gautas 2013 m. spalio 4 d., t.y. jau galiojant naujai ĮBĮ redakcijai. Tai, kad nagrinėjamu atveju taikomi ĮBĮ pakeitimai, susiję su tyčiniu bankrotu, patvirtina ir 2013 m. balandžio 18 d. įstatymo 13 straipsnis, kuriame nurodyta, kad vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, privalėjo vadovautis ĮBĮ pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2013 m. spalio 1 d.

19Taigi, aktualioje ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalies redakcijoje nurodyta, kad teismas, gavęs kreditoriaus (kreditorių) arba administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, apie gautą prašymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša kitiems įmonės kreditoriams ir administratoriui (jeigu prašymą pateikė ne administratorius). Pranešime teismas nurodo, kad kreditoriai ir administratorius per teismo nustatytą, ne trumpesnį kaip 14 ir ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, terminą turi teisę pateikti jiems žinomą informaciją, galinčią turėti reikšmės šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimui tyčiniu. Kol nėra išnagrinėtas prašymas pripažinti bankrotą tyčiniu, negali būti atliekami šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti patikrinimai. Teismas gali šioje dalyje nurodytą pranešimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu gavimo dienos pateikti administratoriui (neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikė kreditorius (kreditoriai) ar administratorius) ir pavesti jam ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo teismo pranešimo gavimo dienos pranešti kreditoriams apie teismo gautą prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir kreditorių teisę pateikti teismui šioje dalyje nurodytą informaciją per teismo nustatytą terminą. Teismas, gavęs prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašymo kopiją ir kitus prie prašymo pridėtus dokumentus persiunčia netekusiems įgaliojimų įmonės valdymo organams ir kitiems šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims, kurie gali būti pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto.

20Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas nurodytų ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalyje reikalavimų nesilaikė. Teismas, gavęs bankroto administratoriaus pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, apie tai nei pats pranešė BUAB „Freonetas“ kreditoriams, nustatant terminą žinomos informacijos, galinčios turėti reikšmės nagrinėjant bankroto administratoriaus pareiškimą, pateikimui, nei tai padaryti pavedė bankroto administratoriui. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesilaikius aukščiau nurodytų ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalyje numatytų procedūrų, pirmosios instancijos teismas galėjo neteisingai išspręsti bylą, t.y. klausimą dėl BUAB „Freonetas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant, ar BUAB „Freonetas“ bankrotas konkrečiu atveju buvo tyčinis, būtina nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą bent vieną požymį, dėl kurio bankrotas kilo, taip pat, ar nagrinėjamu atveju nėra aplinkybių, kurių pagrindu tyčinis bankrotas yra preziumuojamas (ĮBĮ 20 str. 3 d.).

21Taigi, gavus pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, pirmosios instancijos teismas nesilaikė ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalyje numatytų procedūrų, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręsta byla (išnagrinėtas klausimas). Todėl negalint šių pažeidimų ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, skundžiama nutartis naikintina ir perduotina klausimą dėl BUAB „Freonetas“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

22Kadangi klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Freonetas“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Freonetas“ bankroto pripažinimo... 5. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi UAB... 6. BUAB „Freonetas“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi BUAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 10. Suinteresuotas asmuo D. Ž. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 11. Apeliantas prašo išreikalauti Panevėžio apygardos teisme išnagrinėtą... 12. Pareiškėjas BUAB „Freonetas“ bankroto administratorius atsiliepimu į... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 17. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 18. 2013 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. XII-237 pakeitus ĮBĮ, nuo 2013 m.... 19. Taigi, aktualioje ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalies redakcijoje nurodyta, kad... 20. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas nurodytų ĮBĮ 20... 21. Taigi, gavus pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, pirmosios... 22. Kadangi klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 24. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir...