Byla 2A-28-153/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Birutės Bobrel, Leono Jachimavičiaus,

3sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,

4dalyvaujant ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovui V. B., atsakovui A. V. U., jo atstovei advokatei R. G., trečiajam asmeniui P. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-434-429/2009 pagal ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui A. V. U., tretiesiems asmenims Kauno raj. policijos komisariatui, draudimo akcinei bendrovei „Gjensidige Baltic“ ir P. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

6I. P. departamentas prie VRM ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. V. U. trečiajam asmeniui P. B. išmokėtą 35 965,20 Lt piniginę kompensaciją ir 1 722,24 Lt draudimą.

7Ieškovas nurodė, kad jis trečiajam asmeniui policijos pareigūnui P. B., kuris tarnybos metu vykdydamas tarnybines pareigas pateko į autoavariją ir buvo sužalotas, išmokėjo prašomas priteisti sumas. Kaltu dėl eismo įvykio buvo pripažintas atsakovas A. V. U., todėl ieškovo išmokėtos sumos trečiajam asmeniui P. B. turi būti išieškotos iš atsakovo. Ieškinio senaties termino nepraleido, nes ieškovas reikalavimo teisę įgijo nuo to momento, kai pareigūnui P. B. buvo išmokėta piniginė kompensacija. Ieškovui nėra žinoma, kad atsakovas žalą, padarytą autoįvykio metu, nukentėjusiam trečiajam asmeniui pareigūnui visiškai atlygino vykstant baudžiamajam procesui.

8Atsakovas A. V. U. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad autoįvykio metu padarytą 1500 Lt žalą trečiajam asmeniui P. B. jis atlygino baudžiamojo proceso metu. Apie sužalotam pareigūnui ieškovo išmokėtą kompensaciją sužinojo tik gavęs ieškinio kopiją. Ieškovo reikalavimams prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Ieškovo išmokėta kompensacija yra valstybės teikiama socialinė garantija. Ieškinys pareikštas ne tam atsakovui. Byloje atsakovas turėtų būti draudimo bendrovė, civilinės atsakomybės draudimo sutartimi įsipareigojusi atlyginti padarytą žalą.

9Tretysis asmuo Kauno raj. policijos komisariatas su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.

10Tretysis asmuo P. B. nurodė, kad dėl eismo įvykio atsakovui iškelta baudžiamoji byla nutraukta atsakovui ir jam, nukentėjusiam, susitaikius, atsakovas jam atlygino 1 500 Lt neturtinę žalą.

11Tretysis asmuo DAB „Gjensidige Baltic“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Prašė taikyti ieškinio senatį, nurodė, kad ieškinio senaties dėl žalos atlyginimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2003-09-26. Nukentėjusiam asmeniui negali būti atlyginama žalos daugiau, negu jos buvo padaryta. Baudžiamojo proceso metu atsakovas nukentėjusiam visiškai atlygino padarytą žalą. Ieškovas negali reikalauti didesnės, nei buvo padaryta.

12Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, iš ieškovo Policijos departamento prie VRM atsakovo A. V. U. naudai priteisė 1 000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

13Teismas nustatė, kad 2003-09-26 eismo įvykio metu atsakovas A. V. U., vairuodamas automobilį Toyota Corola, pažeidė Kelių eismo taisyklių 53 p. ir 199 p. reikalavimus, sukdamas į kairę nedavė kelio lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui VW Golf, vairuojamam trečiojo asmens P. B., ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta P. B. sveikata. Dėl šio įvykio atsakovui buvo iškelta baudžiamoji byla dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 str. 1 d., padarymo. Baudžiamoji byla 2004-01-15 nuosprendžiu nutraukta kaltinamajam ir nukentėjusiam susitaikius. Eismo įvykis įvyko P. B. vykstant į tarnybos vietą, jam buvo padarytas dešiniojo blauzdikaulio intrasąnarinis lūžimas, trauma priskiriama sunkiam sveikatos sutrikdymui. Pripažinus, kad P. B. padaryti sužeidimai tiesiogiai susiję su tarnybos pareigų vykdymu, jam, remiantis 1991-12-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 530 patvirtintų „Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ (Žin. 1992, Nr. 8-212, 2002-12-23 redakcija) (toliau – Sąlygos) 20 p., buvo išmokėta 1 722,24 Lt draudimo išmoka ir 35 965,20 Lt piniginė kompensacija.

14Teismas nurodė, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo 2004-12-10, kai Policijos departamento prie LR VRM Vidaus tyrimų valdybai atlikus tarnybinį patikrinimą dėl P. B. sužalojimo ir buvo priimtas sprendimas, kad dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo turi būti išmokėta 24 mėnesių darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Po to, kai buvo surašytos ir patvirtintos 2004-12-10 tarnybinio patikrinimo išvados, tapo aišku, kokio dydžio kompensacija turi būti išmokėta nukentėjusiam pareigūnui. Kadangi ieškovas pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo, pagal CK 1.125 str. 8 d. ieškiniui taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pabaiga yra 2007-12-10. Ieškovo ieškinys gautas 2008-01-04, t. y. pasibaigus ieškinio senaties terminui. Teismas sprendė, kad atsakovo A. V. U. ir trečiojo asmens DAB „Gjensidige Baltic“ reikalavimas taikyti ieškinio senaties terminą yra pagrįstas, todėl vadovaudamasis CK 1.126 str. 2 d. taikė ieškinio senatį ir ieškinį atmetė.

15Pasisakydamas dėl ieškinio reikalavimų, teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo pareigūnui išmokėtą 24 darbo užmokesčių dydžio piniginę kompensaciją yra nepagrįstas. Ši išmoka negali būti laikoma žala, padaryta institucijai. Kompensacija išmokama nustačius du kriterijus: kad tai buvo su tarnyba susijęs draudžiamasis įvykis ir padaryto sveikatos sutrikdymo mastą. Nesiaiškinama, kokią turtinę ar neturtinę žalą dėl sužalojimo patyrė pareigūnas. Kompensacijas moka valstybinė institucija, kurioje tarnauja (eina pareigas) apdraustasis. Valstybė iš anksto numato draudžiamųjų įvykių galimybę ir lėšas kompensacijoms išmokėti. Tokiomis išmokomis ir kompensacijomis valstybė suteikia papildomas socialines garantijas asmenims, kurių darbas yra susijęs su padidinta profesine rizika. Išmokėtų piniginių lėšų išieškojimas iš atsakovo reikštų žymų jo padėties pabloginimą, kuris nebūtų pagrįstas reikalavimu atlyginti pačiam nukentėjusiam asmeniui tiesiogiai padarytą žalą.

16Apeliaciniu skundu ieškovas Policijos departamentas prie VRM su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ? ieškinį tenkinti. Apeliantas nurodė, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl šių motyvų:

171) teismas neįvertino bylos aplinkybių ir neteisingai taikė teisės normų reikalavimus. Pagal LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 nustatytų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 26 punktą įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka. Piniginė kompensacija P. B. buvo išmokėta 2005-02-04. Analogiškoje civilinėje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad ieškovai, išmokėję sužeistam pareigūnui kompensaciją, įgijo teisę regreso tvarka iš atsakovo reikalauti atlyginti ieškovui padarytus nuostolius, jeigu atsakovas netyčia sužalojo pareigūną, dėl ko šiam buvo sutrikdyta sveikata, būtent tai yra pagrindas kilti atsakovo civilinei deliktinei atsakomybei, o ieškovui padarytos žalos dydį įrodė teisės aktų (Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., Vyriausybės 1991-12-05 nutarimas Nr. 530 ir 2004-09-02 nutarimas Nr.1130) nustatyta tvarka gautais dokumentais (LAT 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-496/2008);

182) teismo sprendimas taikyti ieškinio senaties terminą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pagal CK 1.127 str. 4 d. iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Kauno rajono policijos komisariatas P. B. piniginę kompensaciją ir draudimo sumą išmokėjo 2005-02-04. Pagal CK 6.280 str. nuostatas turi teisę trijų metų laikotarpiu iš padariusio žalą A. V. U. regreso tvarka išieškoti tokio dydžio sumą, kiek sumokėjo P. B.. Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo buvo paduotas teismui 2008-01-03 nepasibaigus ieškinio senaties terminui pareikšti ieškinį;

193) teismo išvada dėl ieškovo reikalavimo priteisti pareigūnui išmokėtą piniginę kompensaciją nepagrįstumo prieštarauja teisės aktų (Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., Vyriausybės 1991-12-05 nutarimas Nr. 530 ir 2004-09-02 nutarimas Nr.1130) reikalavimams ir teismų praktikai. Deliktinės civilinės atsakomybės institutas grindžiamas ne tik visiško žalos atlyginimo nuostata (CK 6.263 str. 2 d.), bet ir kitu šią nuostatą papildančiu principu, t. y. nuostata, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Atsisakymas pripažinti valstybės regreso teisę reikalauti išmokėtų sumų atlyginimo iš kalto už valstybės pareigūno sužalojimą asmens šį principą pažeistų. Jeigu valstybė (ar kitas asmuo), išmokėjęs nukentėjusiajam kompensaciją už patirtą žalą neįgytų regreso teisės į žalos padariusį asmenį, tai toks teisės normų aiškinimas ne tik neturėtų prevencinio efekto, bet ir galėtų skatinti asmenis atlikti neteisėtus veiksmus, nes jie nepatirtų jokių neigiamų padarinių dėl savo neteisėtų veiksmų. Regreso teisės nepripažinimas reikštų, kad žalą padaręs asmuo apskritai išvengia atsakomybės, o pareiga atlyginti patirtą žalą nukentėjusiam pareigūnui perkeliama mokesčių mokėtojams. Kompensaciją iš valstybės gavęs policijos pareigūnas netenka teisės reikalauti žalos atlyginimo iš už žalą atsakingo asmens, nes visas jo teises įgyja kompensaciją išmokėjusi įstaiga (CK 6.113 str.). Tik tuo atveju, jei išmokėta kompensacija visiškai nepadengtų patirtos žalos, pareigūnas galėtų reikalauti iš atsakingo asmens žalos skirtumo, kurio nepadengia kompensacija (CK 6.254 str. 2 d.) (LAT 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-496/2008);

204) ieškovas, pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui (eismo įvykio kaltininkui), nepažeidė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 str. 1 d. nuostatų, kuriomis įtvirtinta nukentėjusio asmens teisė pasirinkti įstatymo nurodytą subjektą, turintį atlyginti žalą.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. V. U. prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl šių motyvų :

221) ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su momentu, kada asmuo turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, t. y. su objektyviais kriterijais. Nukentėjusiojo P. B. teisėti interesai buvo pažeisti 2003-09-26 eismo įvykio metu. Tada jis ir patyrė žalą, kurią atlygino ieškovas ir kurios reikalavimui yra taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Ieškovui kreipiantis į teismą 2008 m. sausio mėnesį senaties terminas buvo praleistas daugiau nei vienus metus. Ieškovas apskritai neigia ieškinio senaties instituto paskirtį ir esmę, o skundo argumentai neginčytinai nukrypsta nuo vieningos, aiškiai suformuotos teisminės praktikos dėl ieškinio senaties normų taikymo;

232) net ir ieškinio senaties pradžią siejant su kompensacijos išmokėjimu, akivaizdu, kad ieškovas ieškinio senaties terminą praleido žymiai. Nuo Sveikatos tarnybos prie VRM CMEK 2004-04-01 pažymos Nr. 871 dienos turėjo būti skaičiuojamas 10 dienų terminas kompensacijai išmokėti, todėl P. B. kompensacija turėjo būti išmokėta vėliausiai iki 2004 m. balandžio 11 d., dėl ko ieškinio senaties terminas būtų pasibaigęs 2007 m. balandžio 11 d. Ieškovui negali būti taikomos teisinės išlygos ir kitaip aiškinamas ir skaičiuojamas ieškinio senaties terminas. Tokiu atveju būtų pažeisti asmenų lygybės prieš įstatymą principai;

243) ieškovas reikalavimą pareiškė netinkamam subjektui. Atsakovo civilinė atsakomybė buvo drausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Žalos padarymo metu draudimo sutartis galiojo, todėl reikalavimas galėjo būti reiškiamas asmeniui, kuris įsipareigojo atlyginti atsakovo veiksmais tretiesiems asmenims padarytą žalą;

254) apeliantas nenurodė jokių argumentų, pagrindžiančių teismo sprendimo nepagrįstumą ar neteisėtumą.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo DAB „Gjensidige Baltic“ su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą dėl šių motyvų:

271) ieškinio reikalavimams dėl žalos atlyginimo, vadovaujantis CK 1.125 str. 8 d., turi būti taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties terminas šioje byloje prasidėjo 2003-09-26, t. y. eismo įvykio dieną. Būtent tą dieną nukentėjusysis sužinojo apie jam padarytą žalą ir nuo tos dienos įgijo teisę reikalauti atlyginti jam padarytą žalą. Kreditoriaus pasikeitimas prievolėje nesudaro pagrindo ieškinio senaties termino pradžią nukelti į priekį ? tai būtų nesąžininga skolininko atžvilgiu bei pažeistų jo teisėtus lūkesčius; be to, CK 6.113 str. numato, kad trečiasis asmuo, kuriam pereina reikalavimo teisė, negali įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo pradinis kreditorius. Todėl trejų metų ieškinio senaties terminas pasibaigė dar 2006-09-26, t. y. ieškovas jį praleido daugiau nei vienais metais;

282) iš neteisės negali atsirasti teisė, dėl to ir ieškinio senaties pradžia negali būti nukelta tam laikotarpiui, kuriam ieškovas, pažeisdamas teisės aktus, pavėlavo išmokėti išmokas. Net jei ieškinio senaties termino pradžia ir būtų siejama su kompensacijos išmokėjimo diena, senaties terminas, vadovaujantis Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530, 21 punktu, turėtų prasidėti 2004-04-15; taigi pasibaigė 2007-04-15;

293) šioje byloje yra aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, kurioje konstatuota, jog „draudikui, įgijusiam teisę reikšti subrogacinį reikalavimą, ši reikalavimo teisė į žalą padariusio asmens draudiką, atsiradusi po draudimo išmokos išmokėjimo, negali būti patenkinta, jeigu subrogacinį reikalavimą reiškiantis draudikas neišmokėjo draudimo išmokos įstatyme nustatytais terminais, juos praleido ir tokiu būdu baigėsi žalą padariusio asmens draudiko prievolė atsakyti pagal jų draudimo sutartis”. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad teismai netinkamai nustatė ieškinio senaties trukmę bei jo pradžią, t. y. „ne kada nukentėjusio asmens draudikas išmokėjo, o kada jis turėjo išmokėti draudimo išmoką pagal tos rūšies draudimo teisės aktus ir taisykles”. Ieškinio senaties termino pradžia negali būti siejama su kažkokiais suinteresuoto asmens (kreditoriaus) veiksmais ar neveikimu;

304) teismas nepagristai nurodė, jog ieškinio senatis prasidėjo 2004-12-10, laikydamas, kad nuo šio momento tapo aišku, kokio dydžio kompensacija turėjo būti išmokėta nukentėjusiam pareigūnui. 2004-12-10 tarnybinio patikrinimo išvada neturi jokios reikšmės nustatant ieškinio senaties termino šioje byloje pradžią, nes ji nepaneigia jokių aplinkybių ar dokumentų, kurių pagrindu dar iki 2004-04-15 turėjo būti išmokėta kompensacija. Tarnybiniai patikrinimai, atliekami neaišku kokiu pagrindu ir kokias terminais, negali varžyti teisėtų ir pagrįstų skolininko interesų bei lūkesčių;

315) visiškas nuostolių atlyginimo principas reiškia ir tai, jog negali būti atlyginta daugiau žalos, nei iš tikrųjų buvo padaryta. Priešingu atveju skolininkas nepagrįstai praturtėtų atsakovo sąskaita. Iš įsiteisėjusio nuosprendžio baudžiamojoje byloje matyti, kad atsakovas nukentėjusiajam asmeniui visą žalą jau yra atlyginęs. Ieškovo reikalavimas atsakovui atlyginti dar ir jo išmokėtą kompensaciją bei draudimo išmoką yra aiškiai nepagrįstas bei prieštaraujantis visiško nuostolių atlyginimo principui;

326) remiantis teismų praktika (LAT 2008-11-17 nutartis c. b. Nr. 3K-7-496/2008), valstybės įstaiga turi regreso teisę į žalos padariusį asmenį sužalotam pareigūnui atlygintos žalos dydžiu, nes pagal CK 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d. asmeniui visiškai atlyginama tik padaryta žala (visiško nuostolių atlyginimo principas; lot. - restitutio in integrum), ir trečiasis asmuo, kuriam pereina reikalavimo teisė, negali įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo pradinis kreditorius (CK 6.113 str.). Žalą nukentėjusiajam atsakovas atlygino netrukus po eismo įvykio; baudžiamoji byla, nukentėjusiajam ir kaltinamajam susitaikius bei visą žalą atlyginus, buvo nutraukta. Atsakovui visiškai įvykdžius pareigą atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą, ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami.

33Kiti dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35CPK 320 str. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus tam tikras išimtis, nurodytas CPK 320 str. 2 d. ir 329 str. tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas turi nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. R., D. G. v. UAB „Visatex“, bylos Nr. 3K-3-311/2007, 2007 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. ir J. K. v. UAB „Pamario namas“, bylos Nr. 3K-3-296/2007).

36Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai kvalifikavo ginčo santykius, dėl to netinkamai pritaikė ieškinio senaties terminą.

37Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytas sutrumpintas vienų metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Tarp ginčo šalių ieškovo VPK prie LR VRM ir atsakovo A. V. U. šioje byloje nesusiklostė draudimo teisiniai santykiai, todėl šiame ginče turėtų būti taikomas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Taigi šioje byloje negali būti taikomi išaiškinimai dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo, nurodyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3k-3-76/2008.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m vasario 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3k-3-76/2008, teisėjų kolegija konstatavo, kad tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo yra apsidraudęs savo turtinį interesą, draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei jis apsidraudęs – į jo draudiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „ERGO Lietuva“, UAB „Ritranspeda“; bylos Nr. 3K-3-503/2005; skelbta Teismų praktika 25). Ieškovas reikalauja žalą priteisti iš atsakovo A. V. U.. Ieškovo teisė pareikšti regresinį reikalavimą prasidėjo nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CPK 1.127 str. 4 d.), t. y. nuo 2005 m. vasario 4 d., kai trečiajam asmeniui P. B. buvo išmokėta 37 687,44 Lt piniginė kompensacija. Todėl teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties pradžią, ir dėl to suklydo priimdamas sprendimą. Ieškovas ieškinį pareiškė 2008 m. sausio 4 d. (b. l. 3), piniginė kompensacija trečiajam asmeniui P. B. išmokėta 2005 m. vasario 4 d., todėl terminas ieškinio reikalavimui pareikšti pasibaigė 2008 m. vasario 4 d., o ne 2007 m. gruodžio 10 d., kaip nurodė pirmosios instancijos teismas (b. l. 152). Dėl to atmestinas atsakovo A. V. U. atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvas, kad ginčo santykiams taikomas CK 1.127 str. 1 d. nuostatos, ieškinio senaties termino pradžia skaičiuojama nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taip pat atmestinas trečiojo asmens DAB ,,Gjensidige Baltic“ atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvas, kad ieškinio senatis skaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530 21 p., kuris numato, kad kompensacija turi būti išmokėta arba raštu atsisakyta išmokėti per 10 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo. Trečiojo asmens nuomone, ieškinio senaties termino pradžia turi būti skaičiuojama nuo 2004 m. balandžio 15 d., tačiau su tuo sutikti negalima. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo teisė į ieškinį atsirado iš regresinių reikalavimų. Teisė pareikšti ieškinį neatsirado tol, kol ieškovas neišmokėjo savo darbuotojui piniginės kompensacijos ? tai numato CK 1.127 str. 4 d., kuri taikytina šioje byloje skaičiuojant ieškinio senaties termino pradžią nuo 2005 m. vasario 4 d.

39Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo visą trečiajam asmeniui P. B. išmokėtą 37 687,44 Lt piniginę kompensaciją. Ši suma civilinėje byloje nebuvo ginčyta, todėl teisėjų kolegija vadovaujasi rašytiniais įrodymais (CPK 178, 200, 185 str.), kurių pagrindu atliktas apskaičiavimas ir nustatyta piniginės išmokos suma (b. l. 7-27). Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl tarnybos nukentėjusiam policijos darbuotojui trečiajam asmeniui P. B. 2005 m. vasario 4 d. buvo išmokėta 1 722,24 Lt draudimo išmoka ir 35965,20 Lt darbo užmokesčio piniginė kompensacija (b. l. 7, 23). Todėl ieškovui pripažintina regreso teisė į žalą padariusį asmenį (CK 6.280 str. 1 d.)

40Trečiojo asmens DAB ,,Gjensidige Baltic“ atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvas, kad baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-1901-2003 atsakovas visiškai atlygino trečiajam asmeniui padarytą žalą, todėl ieškovui neperėjo teisė į regresinį reikalavimą atsakovui, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Byloje nesurinkta jokių įrodymų, kad atsakovas baudžiamojoje byloje atlygino trečiajam asmeniui P. B. draudimo išmoką ir darbo užmokesčio kompensaciją.

41Kaip jau nustatyta, civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų, susijusių su eismo taisyklių reikalavimų pažeidimu (CK 6.246 str. 1 d.). Dėl to atsakovas A. V. U. turi pareigą atlyginti ieškovui žalą.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3k-3-327/2008 išaiškinta, kad CK 6.251 straipsnio 2 dalis, suteikianti teismui teisę, atsižvelgiant į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Teismas tai gali padaryti tiek savo iniciatyva, tiek atsakovo prašymu. Ši teisės norma gali būti taikoma tiek sutartinės, tiek ir deliktinės atsakomybės atveju. Ji leidžia teismui įgyvendinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus tais atvejais, kai visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimas sukeltų atsakovui arba kitiems asmenims labai sunkių padarinių, todėl visiškas nuostolių atlyginimas pažeistų šiuos principus. Kadangi aptariama teisės norma nustato visiško nuostolių atlyginimo principo išimtį, tai ji turi būti taikoma labai atsargiai ir tik išimtiniais atvejais, kai yra jos taikymo sąlygos ir sąžiningumas, protingumas bei teisingumas iš tiesų reikalauja sumažinti nuostolių atlyginimo dydį. Ši teisės norma nustato ir teismo nuožiūros ribas ? sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria skolininko civilinė atsakomybė buvo ar turėjo būti privalomai apdrausta. Jos taikymas turi būti motyvuojamas teismo procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje, nurodant konkretų jos taikymo sąlygų konkrečioje byloje turinį.

43Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo A. V. U. civilinė atsakomybė buvo apdrausta Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu ADB ,,Snoro garantas“ (b. l. 60), asmens ir turto draudimo suma sudaro po 30 000 Lt. Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovo civilinė atsakomybė buvo apdrausta 30 000 Lt, teisėjų kolegija 7 687,44 litais mažina priteistinos iš atsakovo žalos dydį iki 30 000 Lt (37 687,44 Lt ? 30 000 Lt) ir taip ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies. Patenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas, priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.) ir kitaip paskirstomos bylinėjimosi išlaidos.

44Bylos duomenimis, atsakovas sumokėjo advokatei už suteiktas teisines paslaugas 1000 Lt ? tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas Nr. 452341 (b. l. 118). Kadangi dalis ieškovo reikalavimų atmesta, atsakovui iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teisinių paslaugų apmokėjimu. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą (byla sudėtinga įstatymo taikymo ir įrodymų vertinimo prasme), suteiktų teisinių paslaugų apimtį, pobūdį (advokatė surašė atsiliepimą į ieškinio pareiškimą, atstovavo atsakovui pirmosios instancijos teismo posėdyje), kitas svarbias šios bylos aplinkybes (byloje surinkta daug rašytinių įrodymų), taip pat vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos pirmininko ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtinta Rekomendacija dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ir CPK 98 str. nuostatomis, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovui iš ieškovo priteistina 300 Lt atstovavimo išlaidų.

45Iš atsakovo priteistina dalis bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų persiuntimo pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose (b. l. 165) valstybei (CPK 88 str. 3 p., 96 str.)

46Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,

Nutarė

47Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 27 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ? ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

48Priteisti iš atsakovo A. V. U. (a. k. ( - ) ( - )) regresiniam reikalavimui patenkinti 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (( - ) , į. k. ( - ) , a. s. Nr. ( - ), AB bankas ,,Hansabankas“).

49Ieškovo reikalavimo dalį dėl 7 687,44 Lt priteisimo atmesti.

50Priteisti iš atsakovo A. V. U. (a. k. ( - ) ) 13,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

51Priteisti iš ieškovo Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (( - ) , į. k. ( - ) , a. s. Nr. ( - ), AB bankas ,,Hansabankas“) 300 Lt advokato atstovavimo išlaidų atsakovui A. V. U. (a. k. ( - ) ( - ) ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Birutės Bobrel, Leono Jachimavičiaus,... 3. sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,... 4. dalyvaujant ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 6. I. P. departamentas prie VRM ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. V. U.... 7. Ieškovas nurodė, kad jis trečiajam asmeniui policijos pareigūnui P. B.,... 8. Atsakovas A. V. U. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti... 9. Tretysis asmuo Kauno raj. policijos komisariatas su ieškiniu sutiko, prašė... 10. Tretysis asmuo P. B. nurodė, kad dėl eismo įvykio atsakovui iškelta... 11. Tretysis asmuo DAB „Gjensidige Baltic“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 12. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį... 13. Teismas nustatė, kad 2003-09-26 eismo įvykio metu atsakovas A. V. U.,... 14. Teismas nurodė, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo 2004-12-10, kai... 15. Pasisakydamas dėl ieškinio reikalavimų, teismas nurodė, kad ieškovo... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas Policijos departamentas prie VRM su teismo... 17. 1) teismas neįvertino bylos aplinkybių ir neteisingai taikė teisės normų... 18. 2) teismo sprendimas taikyti ieškinio senaties terminą yra nepagrįstas ir... 19. 3) teismo išvada dėl ieškovo reikalavimo priteisti pareigūnui išmokėtą... 20. 4) ieškovas, pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui (eismo... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. V. U. prašė teismo sprendimą... 22. 1) ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su momentu, kada asmuo... 23. 2) net ir ieškinio senaties pradžią siejant su kompensacijos išmokėjimu,... 24. 3) ieškovas reikalavimą pareiškė netinkamam subjektui. Atsakovo civilinė... 25. 4) apeliantas nenurodė jokių argumentų, pagrindžiančių teismo sprendimo... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo DAB „Gjensidige Baltic“... 27. 1) ieškinio reikalavimams dėl žalos atlyginimo, vadovaujantis CK 1.125 str.... 28. 2) iš neteisės negali atsirasti teisė, dėl to ir ieškinio senaties... 29. 3) šioje byloje yra aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-12... 30. 4) teismas nepagristai nurodė, jog ieškinio senatis prasidėjo 2004-12-10,... 31. 5) visiškas nuostolių atlyginimo principas reiškia ir tai, jog negali būti... 32. 6) remiantis teismų praktika (LAT 2008-11-17 nutartis c. b. Nr.... 33. Kiti dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. CPK 320 str. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 36. Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 37. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad CK 1.125 straipsnio 7... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 39. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo visą trečiajam asmeniui P. B.... 40. Trečiojo asmens DAB ,,Gjensidige Baltic“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 41. Kaip jau nustatyta, civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų,... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 43. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo A. V. U. civilinė atsakomybė buvo... 44. Bylos duomenimis, atsakovas sumokėjo advokatei už suteiktas teisines... 45. Iš atsakovo priteistina dalis bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių... 46. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,... 47. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 27 d. sprendimą panaikinti,... 48. Priteisti iš atsakovo A. V. U. (a. k. ( - ) ( - )) regresiniam reikalavimui... 49. Ieškovo reikalavimo dalį dėl 7 687,44 Lt priteisimo atmesti.... 50. Priteisti iš atsakovo A. V. U. (a. k. ( - ) ) 13,50 Lt bylinėjimosi išlaidų... 51. Priteisti iš ieškovo Policijos departamentui prie Vidaus reikalų...