Byla 2-1701/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) AB DNB bankas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1802-343/2014 pagal kreditoriaus akcinės bendrovės DNB bankas skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų I darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ dalyje dėl pajamų-išlaidų ataskaitos ir V darbotvarkės klausimu „Dėl 2013 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkime priimtų nutarimų.

4BUAB „GK projektai“ kreditorius AB DNB bankas (toliau – Bankas) skundu prašė panaikinti 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje dėl pajamų-išlaidų ataskaitos I darbotvarkės klausimu - „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir V darbotvarkės klausimu - „Dėl 2013 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“, remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 24 straipsnio 5 dalimi, CK 1.5 straipsniu. Nurodė, kad kreditoriai minėtais klausimais priėmė nutarimus: I-uoju klausimu – patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 15 d. iki 2014 m. kovo 4 d.; V-uoju klausimu – patvirtino 2013 metų BUAB „GK projektai“ metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitas). Teigė, kad kol įsiteisėjusiu procesiniu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ginčas dėl naujos administravimo išlaidų sąmatos, nėra galiojančios, įskaitant ir administratoriaus atlyginimą nuo 2013 m. sausio 18 d., bankroto administravimo išlaidų sąmatos Tuo tarpu į patvirtintos ataskaitos sudėtį įeina ir išlaidų ataskaita už laikotarpį 2013 m. sausio 15 d. – 2014 m. vasario 28 d. Ataskaitiniu laikotarpiu administratoriaus atlyginimui priskaityta 76 230 Lt, kitoms administravimo išlaidoms - 29 931,06 Lt (iš jų – 17 242,50 Lt teisinėms išlaidoms). Esant neišspręstam ginčui dėl administratoriaus atlyginimo, akivaizdžiai neteisėtai į pajamų-išlaidų ataskaitą įtraukta 76 230 Lt administratoriaus atlyginimo suma, nes administratorius neturi teisės pats sau nusistatyti mokėtinos atlyginimo sumos. Pažymi, jog administratorius nepateikė jokių ataskaitiniu laikotarpiu patirtas administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, nors įrodinėjimo našta tenka būtent administratoriui. Teisinės išlaidos, Banko vertinimu, yra neproporcingai didelės, nes įmonė dalyvauja tik teisminiuose ginčuose dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Toks nutarimas pažeidžia kreditorių interesus, nes jiems lieka mažiau lėšų finansiniams reikalavimams patenkinti. Nutarimas V-uoju darbotvarkės klausimu, kuomet buvo patvirtintas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, taip pat yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl tos pačios priežasties - nėra išspręstas ginčas dėl naujos administravimo išlaidų sąmatos nuo 2013 m. sausio 18 d., todėl duomenys jose yra neteisėti ir nepagrįsti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi skundą atmetė ir priteisė iš Banko kreditoriui RUAB „Ranga IV investicijos“ 1 936 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas atmetė argumentus, kad nebuvo galiojančios administravimo išlaidų sąmatos, nes ji buvo patvirtinta 2011 m. liepos 29 d. ir nustatyta, jog galioja iki jos pakeitimo. Tuo tarpu 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl naujos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo buvo teismo panaikintas ir klausimas kreditorių susirinkimui perduotas nagrinėti iš naujo. Taip pat atmetė argumentus, jog nutarimai turi būti panaikinti dėl to, kad nėra išspręstas klausimas dėl naujos administravimo išlaidų sąmatos, nes ginčas dėl naujos administravimo išlaidų sąmatos yra išspręstas (atskirasis skundas išnagrinėtas 2014 m. balandžio 14 d.) ir iki šiol nėra patvirtinta nauja administravimo išlaidų sąmata. Teismas nenustatė, kad sprendžiant administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimą buvo pažeista Banko, kaip kreditoriaus, teisė gauti visų administravimo išlaidų pagrindimą. Jis buvo tinkamai informuotas apie 2014 m. kovo 13 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkės klausimus bei turėjo galimybę tiek iki kreditorių susirinkimo, tiek ir po to, kai paaiškėjo balsavimo rezultatai, pasinaudoti BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo 2011 m. liepos 29 d. nutarimu patvirtinta informacijos apie bankroto bylos eigą gavimo tvarka, siekiant gauti administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas administravimo išlaidas bei jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Tačiau ne tik šia teise nepasinaudojo, bet savo valiai dėl kreditorių susirinkimo metu sprendžiamų klausimų išreikšti pasirinko balsavimo raštu būdą, taip atsisakydamas galimybės dalyvauti kreditorių susirinkime ir žodžiu užduoti klausimus administratoriui bei pareikalauti iš jo su nutarimo dėl jo veiklos ataskaitos patvirtinimo priėmimu susijusių paaiškinimų ir juos pagrindžiančių įrodymų. Pažymėjo, kad pareiškėjas skundžia visus BUAB “GK projektai” kreditorių susirinkimų nutarimus, tačiau juose nedalyvauja.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Trečiasis asmuo AB DNB bankas (toliau – apeliantas arba Bankas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas neatsižvelgė į šioje byloje priimtose įsiteisėjusiose nutartyse nustatytas aplinkybes, kad 2011 m. liepos 29 d. vykusiame kreditorių susirinkime bankroto administratoriui nustatytas 4 500 Lt atlyginimas yra nepagrįstas. Todėl skundžiamos nutarties išvada, kad nuo 2013 m. sausio 18 d. administratoriui toliau skaičiuojamas 4 500 Lt be PVM atlyginimas prieštarauja šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartyje (civ.b. Nr. 2-1780/2013) pateiktiems išaiškinimams, neatitinka bendriesiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams ir iš esmės pažeidžia kreditorių interesus.

102. Teismas, atmesdamas skundo argumentus, jog bankroto administratorius 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime netinkamai atsiskaitė už ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas, pažeidė teismų praktikos išaiškinimus dėl bankroto administratoriaus pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2014, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-419/2012).

113. Priešingai nei sprendė teismas vien ataskaitoje nurodytas patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikimas sudaro sąlygas bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinti. Pagal bankroto administratoriaus pateiktą ataskaitą bankrutuojanti įmonė dalyvauja tik teisminiuose ginčuose dėl kreditorių susirinkimo nutarimų nuginčijimo, todėl patirtos 17 242,50 Lt teisinių paslaugų išlaidos yra akivaizdžiai nepagrįstos.

125. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jau yra išspręstas ginčas dėl naujos bankroto administravimo išlaidų sąmatos. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi nepatvirtino naujos bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo 2013 m. sausio 18 d., nurodydamas, kad šis klausimas turi būti svarstomas iš naujo BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime. Taigi BUAB „GK projektai“ bankroto byloje nėra galiojančios bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo 2013 m. sausio 18 d. Tuo tarpu 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai gali būti tvirtinami tik įvertinus visas patirtas administravimo išlaidas per 2013 m., nes jose atsispindi ne tik bankrutuojančios įmonės gaunamos pajamos, bet ir patirtos išlaidos, įskaitant bankroto administravimo išlaidas.

13Atsiliepimais BUAB „GK projektai“ ir tretieji asmenys RUAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „Gabijos investicijos“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

141. Klausimai dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimų buvo nagrinėjami 2013 m. sausio 18 d., 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimuose, tačiau iki šiol 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai, kuriuose nustatytas atlyginimas bankroto administratoriui ir bankroto administravimo išlaidų sąmata iki jų pakeitimo, nebuvo pakeisti. Vadinasi, administratorius, pateikdamas 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimui savo veiklos ataskaitą, išlaidų skaičiavimuose teisėtai rėmėsi 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime nustatyta administravimo išlaidų sąmata.

152. Bankroto administratorius pagrįstai skaičiavo administravimo išlaidas, remdamasis būtent galiojančiu 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, kadangi joks kitas nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas, o jeigu ir būtų priimtas, juo negalėtų būti keičiama administravimo išlaidų sąmata retrospektyviai už jau praėjusį laikotarpį, t.y. už laikotarpį už kurį bankroto administratorius pateikė savo veiklos ataskaitą. Šias aplinkybes pabrėžė Lietuvos apeliacinis teismas tiek 2013 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013, tiek ir 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-709/2014.

163. Apeliantas neprašė bankroto administratoriaus sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų keliamas klausimas dėl administravimo sąmatos pakeitimo. Be to, prieš balsuojant 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime ir balsavimo metu, kreditoriai nebuvo informuoti apie tai, kad apeliantas nesutinka tvirtinti bankroto pateiktos ataskaitos dalies ir dėl kokių argumentų. Apeliantas dalyvauja kreditorių susirinkimuose tik raštu ir atsisako galimybės bankroto administratoriui užduoti klausimus žodžiu.

174. Apeliantas atitinkamą informaciją apie administravimo išlaidų pagrindimą galėjo gauti kreipiantis į bankroto administratorių 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Išlaidų suvestinės, kaip išlaidų pagrindimo forma, nepažeidžia kreditorių interesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013).

185. Administravimo išlaidų sąmata buvo parengta remiantis BUAB „GK projektai“ 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime priimtu nutarimu, todėl atitinkamai šios sumos ir buvo įtrauktos į bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Apeliantas nenurodė ir neįrodė, kokios išlaidos galėjo būti įtrauktos į finansinę atskaitomybę nepagrįstai, o apsiribojo deklaratyviais teiginiais apie finansinės atskaitomybės neteisėtumą.

196. Bankroto administratorius gali ir turi lūkesčius, kad už atliekamus bankroto administravimo veiksmus jam bus mokamas atlyginimas. Todėl apelianto logika dėl užsitęsusio ginčo nemokėti administratoriui atlyginimo sukurtų teisinį neapibrėžtumą. Kilęs kreditorių ginčas pats savaime nestabdo kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymo.

20Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atskirąjį skundą. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m .gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011, nurodo, kad bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Tuo tarpu administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas šioje byloje reikštų, kad būtent BUAB „GK projektai“ administratoriaus įgaliotam asmeniui teks pareiga įrodyti, jog jis tinkamai įvykdė pavedimo sutartyje nustatytas pareigas ir todėl turės teisę gauti administratoriaus atlyginimą.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

23Byloje kilęs ginčas dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinės ataskaitos patvirtinimo BUAB „GK projektai“ 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime pagrįstumo. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto prašymas panaikinti BUAB „GK projektai“ 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje dėl pajamų-išlaidų ataskaitos I darbotvarkės klausimu - „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir V darbotvarkės klausimu - „Dėl 2013 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Iš ginčo esmės matyti, kad apeliantas administratoriaus veiklos (dalies) ataskaitos netvirtinimo būtinumą (ginčijamos kreditorių surinkimo nutarimo dalies nepagrįstumą) kildina iš to, kad dar 2013 m. sausio 8 d. vykusiame BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime buvo iškeltas klausimas dėl naujos administravimo išlaidų (inter alia –administratoriaus atlyginimo) sąmatos nustatymo. Faktiškai pastarasis klausimas nėra išspręstas iki šiol. Apelianto manymu, bankroto administratorius nepagrįstai sau skaičiuoja ir teikiamoje veiklos ataskaitoje nurodo 4 500 Lt be PVM per mėnesį atlyginimą bei naudoja kitas bankroto administravimo išlaidas pagal 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, todėl kreditorių susirinkimo nutarimu negalėjo būti patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita dalyje dėl pajamų-išlaidų ir – atitinkamai - 2013 m. finansinė ataskaita, į kurią šios išlaidos yra įtrauktos.

26ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas (šiuo metu galiojančioje redakcijoje – 26 punktas) atskleidžia ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Kita vertus, jos pagrindu kreditoriai tuo pačiu gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan. Kasacinis teismas, nurodęs, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja, kartu nurodė, kad ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimo įvykdymą (CK 6.123 str.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

27Šio straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti, o 5 punkte kreditorių susirinkimui garantuota teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). ĮBĮ 36 straipsnio 4, 5 dalys nustato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje.

28Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Tuo atveju, kai kreditoriai mano, kad administratoriaus ataskaita neišsami ar jo veikla netinkama, jie gali reikalauti papildomos informacijos, o nustačius, kad administratorius netinkamai atlieka pareigas, kelti klausimą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p., 23 str. 13 p. ). Šiuo metu ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. liepos 1 d.) tiesiogiai numato administratoriaus atstatydinimo galimybę kreditorių susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos. Taigi, ataskaitos nepatvirtinimas gali turėti labai rimtas pasekmes tolesnei sklandžiai bankroto procedūrų eigai – gali sąlygoti netgi administratoriaus atstatydinimo klausimo inicijavimą, o akivaizdu, kad administratoriaus atstatydinimo atveju bankroto procedūros neabejotinai užtrunka jau vien dėl dokumentacijos, turto perdavimo, būtinybės papildomo laiko naujai paskirtam administratoriui įsigilinti į esamą situaciją ir pan. Todėl ataskaita negali būti netvirtinama, jei tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Nagrinėjamu atveju ataskaita iš esmės patvirtinta, skundu ginčijamas tik jos dalies patvirtinimas.

29Pirmajame 2011 m. liepos 29 d. BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime nustatyta mėnesinė administravimo išlaidų sąmata bendrai 6 300 Lt be PVM sumai, įskaitant administratoriaus atlyginimą laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo. Ginčijamos administratoriaus veiklos ataskaitos dalyje nurodyta bendra priskaityta faktinių (inter alia - atlyginimas administratoriui) išlaidų suma už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 15 d. iki 2014 m. kovo 4 d. sudaro 87 595,93 Lt. Ši suma faktiškai neviršija minėtu 2011 m. liepos 29 d. nutarimu patvirtintų administravimo išlaidų dydžio ribų (t.y. 6 300 Lt be PVM per mėnesį). Šių išlaidų dydis yra detalizuotas pateiktoje kreditorių susirinkimui tvirtinti pajamų-išlaidų ataskaitoje, t.y. administravimo išlaidos (pašto paslaugos, skelbimai ir kt.)- 1550,33 Lt; buhalterinės paslaugos 8 138,23 Lt, teisinės paslaugos- 17 242,50 Lt; administratoriaus atlyginimas- 76 230 Lt). Minėta bankroto administravimo išlaidų sąmata (inter alia- atlyginimas bankroto administratoriui) buvo nustatyta nurodant tokį jos taikymo laikotarpį - nuo 2011 m. liepos 29 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo. Kreditorių susirinkimų 2013 m. sausio 18 d., 2013 m. spalio 10 d. nutarimai dėl sąmatos pakeitimo teismine tvarka buvo panaikinti, klausimas perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, naujas nutarimas šiuo klausimu nėra priimtas. Taigi, pirmajame kreditorių susirinkime 2011 m. liepos 29 d. priimtas nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų sąmatos nėra pakeistas. Dėl to iš esmės sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog nėra galiojančios bankroto administravimo išlaidų sąmatos ir bankroto administratorius, pateikdamas informaciją apie administravimo išlaidas, nepagrįstai remiasi BUAB „GK projektai“ 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime patvirtinta šių išlaidų sąmata.

30Aukščiau nurodyta, kad įstatymas nustato dvi atskiras (savarankiškas) - administravimo išlaidų ir ataskaitos (ne)tvirtinimo - kreditorių susirinkimo teises ir nenustato būtinumo sieti klausimus priklausomai nuo priimto vienokio ar kitokio sprendimo dėl vieno iš jų. Apelianto nuomone, administratoriaus ataskaita nagrinėjamu atveju negali būti patvirtinta ir dėl administratoriaus atlyginimo neatitikimo pasikeitusiai darbo apimčiai, ir dėl to, jog bankroto administratorius 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime netinkamai atsiskaitė apie ataskaitiniu laikotarpiu patirtas kitas faktines administravimo išlaidas, t.y. nepateikė šias išlaidas patvirtinančių dokumentų bei neįrodė, jog visos išlaidos buvo būtinos bankroto procedūrų administravimui ir panaudotos pagrįstai bei racionaliai. Pastarieji apelianto argumentai jau yra tiesiogiai susiję su administratoriaus veiklos (ne)tinkamumo vertinimu. Be to, apeliantas pagrįstai nurodo, kad ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimo įvykdymą (CK 6.123 str.). Todėl neatmestina administravimo išlaidų ir ataskaitos dalies tvirtinimo sąsaja, kaip yra nagrinėjamu atveju.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų nustatymo/pakeitimo. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos dalies (ne)tvirtinimo. Todėl apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nesprendžia, ar administratoriui buvęs nustatytas atlyginimo dydis yra/tapo (ne)tinkamas dėl užsitęsusių bankroto procedūrų ar darbo apimties sumažėjimo. Šiuo aspektu buvo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų pakeitimo, taip pat iš dalies ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. Nr. B2-1095-343/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-709/2014, kuri apskųsta kasacine tvarka. Minėta, kad pagal įstatyminį reglamentavimą administratorius dėl savo atlyginimo dydžio nustatymo apskritai nepriima jokių sprendimų, jis nustatomas kreditorių susirinkime ir nurodomas pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 2-5 d. d.). Administratoriui atlyginimas mokamas ne jo ataskaitos, o tarp šalių sudarytos pavedimo sutarties pagrindu. Todėl netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, kitaip tariant nesutikti su administratoriaus veikla vien dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo tiesioginės veiklos, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bendrąja prasme nebūtų jokio pagrindo.

32Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl faktiškai patirtų išlaidų, t. y. ar veikė patvirtintos sąmatos ribose (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p., 23 str. 4 p.). Tokiu atveju sprendžiamas klausimas dėl įmonės jau patirtų išlaidų, t. y. dėl administratoriaus finansinės/ūkinės veiklos pagrįstumo. Sutiktina su apeliantu, kad prieš tvirtinant bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą įrodinėjimo našta dėl tinkamo pareigų atlikimo tiek išlaidų būtinumo, tiek jų dydžio pagrįstumo aspektais bet kuriuo atveju tenka bankroto administratoriui. Tačiau tai savaime nereiškia, kad administratorius turi ataskaitoje nurodyti ir teikti absoliučiai visus įrodymus net ir tais atvejais, kai anksčiau kreditoriai, gavę esminę informaciją, to nereikalavo ir nereikalauja, pavyzdžiui, juos tenkina administratoriaus pasirinkta administravimo išlaidų pagrindimo forma pajamų-išlaidų lentele veiklos ataskaitoje. Tokia pagrindimo forma pripažįstama ir teisminėje praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013). Beje, pastarojoje Lietuvos apeliacinio teismo byloje Bankas taip pat ginčijo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2013 m. sausio 18 d., kuriuo buvo patvirtina administratoriaus veiklos ataskaita, nutarimą. Jau toje byloje konstatuota, jog ta pati forma buvo naudojama tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitas skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais 2011 m. liepos 29 d., 2011 m. spalio 28 d., 2012 m. vasario 29 d. vykusių kreditorių susirinkimų metu, byloje nėra duomenų, kad kuris nors iš kreditorių susirinkimo dalyvių šią administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo formą būtų laikęs pažeidžiančia jo, kaip kreditoriaus, teises. Toje byloje taip pat konstatuota, kad Bankas ne tik nepasinaudojo teise kreditorių susirinkimo 2011 m. liepos 29 d. nutarimu patvirtinta informacijos apie bankroto bylos eigą nustatyta tvarka, siekiant gauti administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas administravimo išlaidas bei jų dydį pagrindžiančius įrodymus, bet savo valiai dėl kreditorių susirinkimo metu sprendžiamų klausimų išreikšti pasirinko balsavimo raštu būdą, taip atsisakydamas galimybės dalyvauti kreditorių susirinkime ir žodžiu užduoti klausimus administratoriui bei pareikalauti iš jo su nutarimo dėl jo veiklos ataskaitos patvirtinimo priėmimu susijusių paaiškinimų ir juos pagrindžiančių įrodymų. Pažymėtina, kad iš esmės analogiška situacija dėl Banko elgesio yra ir nagrinėjamoje byloje. Todėl atmestini argumentai dėl administratoriaus veiklos tuo aspektu, kad šis netinkamai atsiskaitė kreditoriams apie administravimo išlaidas.

33Apibendrinant aukščiau paminėtą, būtų galima spręsti, kad bankroto administratorius neturėjo pagrindo nesivadovauti ankstesne galiojančia sąmata arba įtraukti kitokias niekieno netvirtintas administratoriaus atlyginimo sumas ar neįtraukti jau faktiškai patirtų kitų administravimo išlaidų sumų/įtraukti kitokias arba šiais klausimais ataskaitoje informacijos kreditoriams apskritai neteikti. Todėl būtų pagrindas spręsti, kad administratoriaus pateikta ataskaita (ginčijamoje dalyje) ir jos patvirtinimas kreditorių susirinkime formaliąja prasme nepažeidė anksčiau priimto kreditorių susirinkimo nutarimo nuostatų ir galiojančios administravimo išlaidų sąmatos. Iš esmės tuo vadovavosi darydamas išvadas ir pirmosios instancijos teismas. Šiame kontekste pastebėtina, kad jei tam tikros kitos administravimo išlaidos, nors ir sąmatos ribose, būtų pripažintos nepagrįstomis arba pagrįstomis tik iš dalies (apie tai nurodo apeliantas dėl teisinių paslaugų išlaidų), tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, galėtų sudaryti prielaidas netvirtinti veiklos atsakaitos tik toje dalyje. Tačiau nagrinėjamu atveju kitas klausimas yra tai, ar kreditorių susirinkimui aukščiau paminėtos aplinkybės buvo pakankamu pagrindu tokią ataskaitą šiuo metu tvirtinti kitų faktinių aplinkybių kontekste. Pastaruoju aspektu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jos tvirtinimas ginčijamoje dalyje nelaikytinas atitinkančiu protingumo ir sąžiningumo principus.

34Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo bylose Nr. 2-1780/2013, Nr. 2-709/2014, Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1095-343/2014 buvo sprendžiama dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, susijusių su administravimo išlaidų sąmatos pakeitimu. Šiose bylose teismų buvo nurodytos pagrįstos abejonės dėl esamos administravimo išlaidų sąmatos, patvirtintos 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime, pagrįstumo pasikeitusios darbo apimties kontekste, šį klausimą buvo pavesta kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Taigi, kreditoriams buvo žinoma, kad yra jų pačių pradėtas, bet faktiškai taip ir nebaigtas svarstyti klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, naujo galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimo nėra. Pažymėtina, kad ir nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės punktu buvo numatyta svarstyti administravimo išlaidų sąmatos keitimo klausimą, tačiau dėl to, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartis buvo apskųsta apeliacine tvarka, klausimo nutarta nesvarstyti. Todėl ir tvirtinant ginčijamą ataskaitos dalį, apeliacinės instancijos teismo nuomone, turėjo būti atsižvelgta į šias aplinkybes, juo labiau turint galvoje minėtose bylose teismų padarytas išvadas. Esant tokioms aplinkybėms, administravimo išlaidų, grindžiamų 2011 m. liepos 29 d. BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimu, patvirtinimas pateiktoje veiklos ataskaitoje, kol pradėtas svarstyti klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo nustatymo neužbaigtas nauju kreditorių susirinkimo galiojančiu nutarimu, nelaikytinas pagrįstu. Priešingu atveju, t.y. patvirtinus ginčijamoje dalyje ataskaitą už 2013 m. laikotarpį, o po to svarstant už tą patį laikotarpį administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimą, pradėtą svarstyti dar 2013 m. pradžioje, ir ją pakeitus mažinimo linkme galėtų kilti kolizija ir nauji ginčai dėl to, ar administratorius veikė sąmatos ribose, o jei ji viršyta – ar pripažinti viršijimą pagrįstu ir pan. Tai dar užtęstų bankroto procedūras bei didintų materialines sąnaudas, kas neabejotinai nenaudinga ir patiems kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino šių pakankamai reikšmingų faktinių aplinkybių. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir tenkintinas skundas dėl ginčijamos kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.).

35Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto prašymą dėl bylos sustabdymo tuo pagrindu, kad yra priimtas jo kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties. Kaip matyti iš kasacinio skundo, jame keliamas klausimas, ar teismas pats tam tikrais atvejais gali nustatyti/pakeisti administravimo išlaidų sąmatą. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas kitas klausimas – administratoriaus veiklos ataskaitos (ne)tvirtinimo klausimas. Be to, akivaizdu, jog kasacinis teismas bet kuriuo atveju nenustatytų kitokios administravimo išlaidų sąmatos, klausimas nebent galėtų būti perduotas žemesnės instancijos teismui. Taigi, tokio pobūdžio klausimą turi svarstyti ir spręsti kreditorių susirinkimas jau pagal ankstesnius teismų sprendimus arba teismas, jei taip nuspręs kasacinis teismas. Būsimi galimi šiuo klausimu sprendimai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nekeičia išvadų nagrinėjamo ginčo išsprendimui.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

38Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ 2014 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“ už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 15 d. iki 2014 m. kovo 4 d. dalį, kuria patvirtinta ataskaitos dalis „Dėl BUAB „GK projektai“ pajamų išlaidų ataskaita“ bei nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl 2013 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo“, kuriuo patvirtintos 2013 m. BUAB „GK projektai“ metinės finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios bendrovės kreditorių... 4. BUAB „GK projektai“ kreditorius AB DNB bankas (toliau – Bankas) skundu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi skundą atmetė ir... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Trečiasis asmuo AB DNB bankas (toliau – apeliantas arba Bankas) atskiruoju... 9. 1. Teismas neatsižvelgė į šioje byloje priimtose įsiteisėjusiose... 10. 2. Teismas, atmesdamas skundo argumentus, jog bankroto administratorius 2014 m.... 11. 3. Priešingai nei sprendė teismas vien ataskaitoje nurodytas patirtas... 12. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jau yra išspręstas ginčas dėl naujos... 13. Atsiliepimais BUAB „GK projektai“ ir tretieji asmenys RUAB „Ranga IV... 14. 1. Klausimai dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimų buvo... 15. 2. Bankroto administratorius pagrįstai skaičiavo administravimo išlaidas,... 16. 3. Apeliantas neprašė bankroto administratoriaus sušaukti kreditorių... 17. 4. Apeliantas atitinkamą informaciją apie administravimo išlaidų... 18. 5. Administravimo išlaidų sąmata buvo parengta remiantis BUAB „GK... 19. 6. Bankroto administratorius gali ir turi lūkesčius, kad už atliekamus... 20. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 23. Byloje kilęs ginčas dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Iš ginčo esmės matyti, kad apeliantas administratoriaus veiklos (dalies)... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas (šiuo metu galiojančioje redakcijoje... 27. Šio straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti,... 28. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją... 29. Pirmajame 2011 m. liepos 29 d. BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime... 30. Aukščiau nurodyta, kad įstatymas nustato dvi atskiras (savarankiškas) -... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra... 32. Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl... 33. Apibendrinant aukščiau paminėtą, būtų galima spręsti, kad bankroto... 34. Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo bylose Nr. 2-1780/2013, Nr.... 35. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto prašymą dėl bylos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 37. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 38. Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“...