Byla B2-1095-343/2014
Dėl B UAB „GK projektai“ 2013 10 10 kreditorių susirinkimo nutarimų I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir tvarkos nustatymo“ ir II darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorių suinteresuotų asmenų AB DNB bankas, AB SEB bankas skundą dėl B UAB „GK projektai“ 2013 10 10 kreditorių susirinkimo nutarimų I darbotvarkės klausimu „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir tvarkos nustatymo“ ir II darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ ir

Nustatė

2

  1. Skundų ir atsiliepimų į juos esmė.

3AB DNB bankas skundo esmė

4suinteresuotieji asmenys AB DNB bankas, AB SEB bankas skundais dėl B UAB „GK projektai“ 2013 m. spalio 10 d kreditorių susirinkimo nutarimų prašo panaikinti 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą I darbotvarkės klausimu - „Dėl pradinių turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo“ ir II darbotvarkės klausimu - „Adminstravimo išlaidų sąmatos pakeitimo” Įmonių bankroto įstatymo 21str. 2d. 3p., 24str. 5d., CK 1.5str. pagrindu (t.1, b.l. 2-12, 98-104). Kreditoriai minėtais klausimais priėmė nutarimus: I klausimu – „B UAB „GK projektai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti iš varžytynių 2013 04 17 LRV nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) ir ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 11 472 902,74 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 13 661 264,64 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti varžytynėse 1 % turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį. Turto nepardavus pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiama dėl tolesnio turto pardavimo“; ir II klausimu - „Nustatyti administratoriui 4 500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 5 500 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą“. AB DNB banko nuomone, skundžiami nutarimai nepagrįsti, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pažeidžia kreditorių interesus, pažeidžia bankroto procedūroms taikomus ekonomiškumo ir operatyvumo principus. Dėl nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu bankas nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali nustatyti nepagrįstai didelės parduodamo turto kainos. Nutarimu nustatyta kaina yra kelis kartus didesnė, negu rinkos kaina. Skundžiamu nutarimu nuomos teisių į žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) nustatyta pradinė pardavimo kaina su PVM 13 882 212,31 Lt . Tuo tarpu turto vertintoja UAB „Ober Haus“ šio turto rinkos vertę 2012 04 02 nustatė – 2 000 000 Lt . Taip pat ši turto vertintoja nustatė turto, esančio ( - ) rinkos vertę 1 900 000 Lt, o skundžiamu nutarimu šio turto pradinė kaina su PVM nustatyta – 16 530 130,24 Lt . Pažymi, kad šio turto potencialių pirkėjų ratas ir taip yra ribotas dėl didelės šio turto vertės ir turto specifikos (neišvystyti žemės sklypai, turtinės teisės į žemės sklypų nuomos teisę). Be to, nenustatyta parduodamo turto pradinė pardavimo kaina antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse, nurodant, kad šiam klausimui svarstyti turi būti šaukiamas kitas kreditorių susirinkimas. Tokiu būdu bus vilkinamos bankroto procedūros ir didinami administravimo kaštai, pažeidžiami hipotekos kreditorių interesai. Dėl nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu bankas nurodo, kad nustatant atlyginimą administratoriui 2011 07 29 buvo tikimasi, kad bankroto procedūros bus vykdomos operatyviai, bankroto byla bus užbaigta ĮBĮ nustatytais terminais. Bankroto procedūros užsitęsė dėl administratoriaus neoperatyvių veiksmų ir dėl susijusių kreditorių UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ balsais priimtų nepagrįstų nutarimų. Atlyginimas administratoriui jau sudarytų 119 790 + PVM . Ši suma akivaizdžiai neproporcinga administratoriaus atliktam darbui. Vien tik faktas dėl užsitęsusios bankroto proceso trukmės neapsprendžia administratoriaus darbo krūvio. Prasidėjusios B UAB „GK projektai“ likvidavimo stadijos metu administratoriaus vykdoma veikla yra minimali, teismuose ginčų nėra, ir nebuvo, liko tik įvykdyti turto pardavimo procedūrą. Laikotarpiu 2011 03 31 iki 2013 01 14 administratoriui mokėtina atlyginimo suma sudaro 103 630,65 Lt . Ignoruojant Lietuvos Apeliacinio teismo išaiškinimus 2013 07 11 nutartyje civ. byloje Nr. 2-1780/2013, buvo patvirtintas tokio paties dydžio atlyginimas administratoriui. Administratorius nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų 1 000 Lt + PVM kas mėnuo kitų administravimo išlaidų poreikį. Įvertinus tai, kad vilkinamos bankroto procedūros, tai administravimo išlaidų sąmata turėtų būti tvirtinama ne mėnesiui, bet bendra suma visam likusiam bankroto laikotarpiui. Bankas siūlė savo nutarimą administravimo išlaidų klausimu, už banko pasiūlytą nutarimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 41,24 % visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Šiam nutarimui pritarė visi hipotekos kreditoriai. Kadangi visas įmonės turtas yra įkeistas, tai iš jo pardavimo lėšų ir bus apmokamos bankroto administravimo lėšos. Mano, kad teismas, spręsdamas ginčą dėl administravimo išlaidų sąmatos, turi teisę nustatyti pagrįstą ir sąžiningą bankroto administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant ir atlyginimą administratoriui. Pažymi, kad šioje byloje, nors teismas ir buvo panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimą dėl patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, tačiau skundžiamu nutarimu buvo vėl patvirtintas tokio paties dydžio atlyginimas administratoriui, kokį teismas buvo pripažinęs nepagrįstu. Priimamus nutarimus lemia du tarpusavyje susiję kreditoriai: UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“. Mano, kad yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas teismui patvirtinti naują administravimo išlaidų sąmatą, t.y. nuo 2013 01 18 iki 2013 10 10 nustatyti maksimalią galimą panaudoti sumą – 10 000 Lt + PVM kitoms administravimo išlaidoms ir 10 000 Lt + PVM atlyginimą administratoriui; nuo 2013 10 10 iki įmonės išregistravimo nustatyti maksimalią galimą panaudoti sumą 10 000 Lt + PVM kitoms administravimo išlaidoms ir 15 000 Lt + PVM atlyginimą administratoriui. Skundžiami nutarimai yra priimami dviejų kreditorių UAB „Gabijos investicijos“, kuriai priklauso visos bankrutuojančios įmonės akcijos, ir UAB „Ranga IV investicijos“, kuri yra susijusi su UAB „Gabijos investicijos“ per UAB „Ranga group“, kuriai priklauso visos UAB „Ranga IV investicijos“ ir 50% UAB “Gabijos investicijos” akcijų, balsais. Šie duomenys suponuoja, kad šios įmonės gali piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi šioje bankroto byloje. Šių įmonių piktnaudžiavimą patvirtina ir faktinės aplinkybės: 1) dėl jų balsias priimtų nutarimų nepagrįstai užsitęsė turto vertinimo procedūros, nes nepagrįstai atskiruose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiami turto vertinimo tikslingumo ir turto vertintojo kandidatūros parinkimo klausimai; 2) 2012 06 06 kreditorių susirinkime nebuvo priimtas nutarimas dėl turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, šiems kreditoriams išreiškus pageidavimą pateikti savo nutarimo projektą šiuo klausimu. Toks nutarimas administratoriui buvo pateiktas tik 2012 m. spalio mėn. pabaigoje; 3) 2012 11 23 šių kreditorių balsais buvo priimtas nepagrįstas nutarimas atlikti žemės sklypų detaliojo planavimo procedūras ir jas užbaigus parduoti šį turtą komplekse su minėtais žemės sklypais niekaip nesusijusiomis turtinėmis teisėmis, kuris buvo panaikintas; 4) 2013 10 10 šių kreditorių balsais buvo priimtas nutarimas paskirti administratoriui tokio paties dydžio atlyginimą administratoriui, kuris buvo pripažintas nepagrįstu Apeliacinio teismo 2013 07 11 nutartimi. Įvertinus nurodytus veiksmus, kuriais vilkinamos bankroto procedūros ir pažeidžiami kitų kreditorių interesai mano, kad yra pagrindas skirti šioms įmonėms baudą už piktnaudžiavimą savo kaip kreditorių procesinėmis teisėmis.

5AB SEB bankas skundo esmė.

6AB SEB bankas skundu (t.1, b.l. 98-104) taip pat prašo panaikinti B UAB „GK projektai“ 2013 10 1 0 kreditorių susirinkimo nutarimus I-uoju ir II-uoju darbotvarkės klausimais. Nurodo, kad nustatyta turto kaina yra ženkliai užaukštinta. Bankas teikia 2009 08 31 ir 2009 02 03 turto vertės nustatymo pažymas ir nurodo, kad likvidacinė turto vertė mažėja. Potencialūs pirkėjai natūraliai supranta, kad įmonė yra priversta pardavinėti turtą dėl nemokumo būsenos, kas neigiamai atsiliepia parduodamo turto vertei. Pati varžytynių organizavimo tvarka nulemia, kad ir nustačius žemesnę pardavimo kainą varžytynėse užtikrinama, kad potencialių pirkėjų suinteresuotumas įsigyti konkretų turtą nulemia konkuravimą tarpusavyje bei kainos didinimą, dėl ko žemesnės kainos nustatymas nepažeidžia kreditorių interesų, o priešingai sudaromos sąlygos efektyviai ir operatyviai realizuoti bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Bankas, atsižvelgęs į visas aktualias aplinkybes ir siūlė nustatyti turto ( - ) pradinę kainą 1 000 000 Lt lius PVM jeigu PVM taikytinas, o nepardavus pirmose varžytynėse mažinti iki 800 000 Lt . Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl turto pardavimo kainos nustatymo, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi. Analogiškai nurodo ir dėl turto, esančio ( - ) . Pažymi, kad skundžiamais nutarimais siekiama realizuoti specifinį turtą, kurio išvystymui yra reikalingos nemažos finansinės investicijos. O tai turi neigiamos įtakos turto pardavimui. Nutarimas naikintinas dar ir dėl to, kad kaina buvo nustatyta tik pirmosioms varžytynėms, numatant pareigą joms neįvykus, šaukti kreditorių surinkimą. Vienu nutarimu nustačius turto pardavimo kainą tiek pirmose, tiek antrose varžytynėse tokių sprendimų įgyvendinimas pareikalautų mažesnių laiko ir administravimo kaštų, kas atitinka bankroto tikslus ir paskirtį bei įgyvendina operatyvumo principą. Dėl nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu bankas nurodo, kad tiek administratoriaus, tiek susijusių kreditorių UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ veiksmais ir/ar neveikimu yra vilkinamos bankroto procedūros, nes bankroto byla iškelta 2011 03 31, o tik 2012 06 06 kreditorių susirinkimui buvo pateiktas klausimas dėl įmonės turto pardavimo. Bankroto procedūrų vilkinimui papildomas prielaidas sudaro ir skundžiamas nutarimas. Pačiam administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis yra reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Dėl šių motyvų AB SEB bankas sutiko su AB DNB bankas pasiūlymu šiuo darbotvarkės klausimu. Administratorius savo pasiūlymo dėl administravimo išlaidų nepagrindė bei neįrodė jų būtinumo. Mano, kad šiuo atveju fiksuotų administravimo išlaidų įtraukimas užtikrins operatyvesnį procedūrų įgyvendinimą. Pažymi, kad turto vertinimo procedūra yra baigta, įmonė veiklos nevykdo, teisminių procesų apart paskatintų nepagrįstų kreditorių nutarimų priėmimo nevyksta.

7Atsakovės B UAB „GK projektai“ atsiliepimų į skundus esmė.

8Atsiliepimu į AB DNB bankas skundą (t., b.l. 79-87) B UAB „GK projektai“ prašo atmesti skundą dėl nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, klausimą dėl nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu palieka spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad iš skundo seka, jog ginčas kilo tarp kreditorių, administratorius vadovaudamasis Administratorių elgesio kodeksu negali kreditorių ginče palaikyti vienų ar kitų kreditorių pozicijos. Vadovaujantis ĮBĮ įtvirtintu teisiniu reguliavimu, teisę priimti sprendimus bankrutuojančios įmonės turto pardavimo pradinės kainos bei turo pardavimo tvarkos klausimais turi išimtinai bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23str. 5d.). Vadinasi ginčo dalykas yra susijęs su pačių kreditorių kompetencijai priskirto klausimo sprendimu. Administratoriaus kompetencija ir atsakomybė kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų atžvilgiu iš esmės apsiriboja šių nutarimų tinkamu vykdymu. Pareiškėja neginčija nutarimo vykdymo tinkamumo. Administratorius organizavo turto vertinimą, pateikė pasiūlymą priimti nutarimą vadovaudamasis turto įvertinimu. Su skundo reikalavimais dėl nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu administratorius nesutinka, mano, kad jie yra nepagrįsti ir pažeidžiantys jo teisę į teisingą atlyginimą už suteiktas ir teikiamas administravimo paslaugas. Iš teismų praktikos matyti, kad yra suformuluotos tokios taisyklės dėl atlyginimo administratoriui skyrimo: 1) administratoriaus atlyginimo dydis turi būti toks, kad leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos; 2) atlyginimo dydis turi atitikti teisingumo, sąžiningumo, protingumo kriterijus ir nepažeisti ne tik įmonės kreditorių, bet ir administratoriaus interesų; 3) kreditorius, teikiantis pasiūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos, turi pagrįsti, kad siūlomas atlyginimas ir/ar administravimo išlaidų sąmata yra objektyviai pakankami; 4) administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl atlyginimo administratoriui mokėjimas kartu yra atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas; 5) kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas. Atlyginimas gali būti sumažinamas tik perspektyviai. Priešingu atveju būt pažeistas teisėtų lūkesčių principas, taip pat teisingumo, sąžiningumo, protingumo principai, susidarytų teisinio neapibrėžtumo ir netikrumo situacija. Administratoriaus padėtis negali pablogėti, nebent su tuo sutiktų pats administratorius; 6) teismas, nustatęs pažeidimus nustatant atlyginimą administratoriui, naikina kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda klausimą kreditoriams svarstyti iš naujo nurodydamas pažeidimus. Pažymi, kad bankas, prašydamas patvirtinti naują administravimo išlaidų sąmatą, nenurodo jokių argumentų, kodėl būtent toks siūlomas administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo dydis yra deramas: pagrįstas ir pakankamas, kad administratorius galėtų profesionaliai, sklandžiai vykdyti funkcijas ir nebūtų trikdoma bankroto bylos nagrinėjimo eiga. Antra, administratorius kreditoriams buvo pateikęs išsamų paaiškinimą, kodėl buvo pasiūlyta nustatyti skundžiamu nutarimu nustatytą administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydį. Trečia, siūloma sąmata bankas siūlo atlyginimą administratoriui už laikotarpį nuo 2013 01 18 iki 2013 10 10 sumažinti 4,5 karto, atlyginimas mėnesiui sudarytų 1000Lt be PVM ir praktiškai būtų lygus minimaliam mėnesiniam atlyginimui. Administratoriaus nuomone, toks sumažinimas neatitinka bendrųjų teisingumo, sąžiningumo, protingumo standartų (CK 1.5str.); kreditorių ir administratoriaus interesų pusiausvyros principo; administratoriaus kaip verslo subjekto teisės į teisingą atlyginimą ir bankroto administratoriaus kaip privataus juridinio asmens veiklos tikslų. Tą patį administratorius teigia ir apie siūlomas sumas iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, papildomai nurodydamas, kad negalima prognozuoti kiek bankroto procesas dar užtruks ir ta suma, ją išdalinus mėnesiais, gali tapti visiškai maža. Ketvirta, vadovautis Apeliacinio teismo 2013 07 11 nutartimi nėra pagrindo, nes yra pasikeitusios faktinės bylos aplinkybės: yra prasidėjusios įmonės turto realizavimo procedūros; nebėra detaliųjų planų rengimo galimybės, nes panaikintas atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas; teismuose nuolat vyksta ginčai dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, nes bankų ir kreditorių UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IY investicijos“ nuomonės esminiais bankroto proceso klausimais skiriasi. Dėl to administratoriaus veiklos apimtys ir kaštai ateityje tik išaugs. Penkta, bankas sumažintas administravimo išlaidas ir atlyginimą administratoriui prašo patvirtinti retrospektyviai. Tuo tarpu pagal susiklosčiusią praktiką atlyginimas gali būti sumažinamas tik perspektyviai. Šešta, sutinkamai su praktika, bankas negali prašyti teismo nustatyti administravimo sąmatą, o tik gali prašyti panaikinti atitinkamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti kreditorių susirinkimui klausimą nagrinėti iš naujo. Septinta, bankas nurodo, kad administratorius vilkina bankroto procedūras savo neoperatyviais veiksmais, tačiau nenurodo kokie tai veiksmai, kaip ir kokios jais vilkinamos bankroto procedūros.

9Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 171-177) B UAB „GK investicijos“ skundą prašo atmesti. Motyvus dėl nutarimo I-uoju darbotvarkės klausimu nurodo tuos pačius kaip ir dėl AB DBN bankas skundo, todėl teismas jų nekartoja. Dėl nutarimo II-uoju darbotvarkės klausimu atsiliepime nenurodo papildomų motyvų, todėl teismas nesikartoja.

10Suinteresuoto asmens VĮ turto bankas atsiliepimo esmė.

11VĮ Turto bankas atsiliepimu į AB DAB bankas skundą (t.1, b.l. 76-77) prašo tenkinti skundą dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų darbotvarkės I-uoju ir II-uoju klausimais panaikinimo. Nurodo, kad pritaria banko nurodytiems motyvams.

12UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimo esmė.

13Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą UAB „Gabijos investicijos“ nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.1,. b.l. 185-188). Mano, kad skundžiamas nutarimas yra pagrįstas, nes bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tikslas parduoti turtą už didžiausią kainą atitinka kreditorių interesus ir teismų praktikos nuostatas. Parduodant bankrutuojančios įmonės turtą turi būti atsižvelgiama į visų kreditorių, o ne tik tų, kurių reikalavimai yra užtikrinti hipoteka ir įkeitimu, interesus. Turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo klausimai yra išimtinai kreditorių kompetencijai priskirti klausimai. Turto pardavimo kaina buvo nustatyta remiantis balanso duomenimis. Joks teisės aktas neįpareigoja kreditorius balsuoti taip, kaip nurodyta turto vertinime. Tokios pozicijos laikosi ir AB SEB bankas, kuris pateikė pasiūlymus dėl turto kainos ir kurie neatitiko vertinimo kainų. Ekonominis tikslingumas reikalauja turtą parduoti kuo didesne suma. Turtas operatyviau bus parduodamas kainą nustačius tik vienoms varžytynėms, nes kreditoriai galės įvertinti pirmųjų varžytynių rezultatus ir, tinkamai apsvarstę, nuspręsti kokia kaina turtą pardavinėti antrose varžytynėse. Nustatytas atlyginimas administratoriui atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, yra proporcingas jo atliekamiems darbams. Atlyginimas buvo nustatytas atsižvelgus į turto vertę virš - 25 000 000 Lt, į turto kompleksiškumą (pastatai, žemės sklypai, žemės nuomos teisės), turto vienetų gausą, tuo labiau, kad šiuo metu ruošiamasi atlikti veiksmus dėl didelės vertės nekilnojamojo turto kompleksų pardavimo, kas reikalauja didesnių materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių. Neminimi faktai, kad administratorius yra priverstas papildomai bylinėtis bylose dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo ir taip gaišti dalį laiko ne bankroto procesui, didinti bankroto proceso išlaidas. Atkreipia dėmesį, kad yra patvirtinta tokia pati administravimo išlaidų sąmata, kuri buvo patvirtinta 2011 07 29 kreditorių susirinkime ir kuri nebuvo ginčijama. Nurodo, kad AB SEB bankas skundą padavė praleidęs terminą, todėl prašo skundą šiuo pagrindu atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į pareiškėjos AB DNB bankas skundą prašo jį atmesti, iš esmės nurodo tuos pačius motyvus, todėl teismas nesikartoja (t.2, b.l. 31-37).

15UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimo esmė.

16UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 190-193) prašo jį atmesti, nurodo argumentus tapačius UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepime nurodytiems argumentams, todėl teismas jų nekartoja. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 726 Lt .

17UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į pareiškėjos AB DNB bankas skundą prašo jį atmesti, iš esmės nurodo tuos pačius motyvus, todėl teismas nesikartoja (t.2, b.l. 18-24).

18AB SEB bankas atsiliepimo esmė.

19AB SEB bankas atsiliepimu į AB DNB bankas skundą, prašo šį skundą patenkinti (t.2, b.l. 3-8). Atsiliepime nurodomi argumentai yra analogiški banko skunde nurodytiems argumentams, todėl teismas jų nekartoja. Papildomai nurodoma, kad bankas sutinka su pozicija, jog administravimo išlaidų sąmatą turi nustatyti teismas, bei su prašymu skirti baudą UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“.

20Danske bank A/S atsiliepimo esmė.

21Danske bank A/S atsiliepimu į skundą (t2, b.l. 11-14) prašo AB DNB bankas skundą patenkinti. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali nustatinėti nepagrįstai didelės bankrutuojančio asmens turto pardavimo kainos, nes tokiu atveju turto pardavimas gali tapti ypatingai ilgas, o tai didintų bankroto proceso kaštus ir užtęstų kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimą. Nustatytos turto pardavimo kainos yra 7-8 kartus didesnės nei turto rinkos vertė, kurią nustatė nepriklausomas vertintojas. Skundžiamu nutarimu administratoriui nustatytas atlyginimas neatitinka atliekamo darbo krūvio. Bankrutavusi įmonė ūkinės veiklos nevykdo, sandėlio nuoma nereikalauja didelio administratoriaus darbo krūvio, administruojamą turtą sudaro keli žemės sklypai, keli pastatai, jų priežiūra nereikalauja didelių pastangų, nėra ginčų dėl sandorių, dėl finansinių reikalavimų. Daro išvadą, kad administratoriaus vykdomos darbo apimtys yra minimalios. Sutinka su nuomone, jog dauguma bankroto procese būtinų atlikti veiksmų jau yra atlikta, bankroto procedūrų užbaigimui administravimo išlaidų poreikis bus ženkliai mažesnis. Kadangi dėl bankroto proceso vilkinimo likusios privalomos atlikti bankroto procedūros gali užsitęsti, tai administravimo išlaidų suma turi būti tvirtinama ne mėnesiui, o visam bankroto procesui, t.y. nuo 20123 01 18 iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pritaria pozicijai, kad šiuo atveju yra susiklosčiusi išimtinė situacija, kuri reikalauja teismo įsikišimo jam patvirtinant naują administravimo išlaidų sąmatą, kurią pasiūlė AB DNB bankas.

22Suinteresuotų asmenų UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ prašymo nutraukti bylą esmė.

23Suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ prašo nutraukti civilinę bylą dalyje dėl kreditorių susirinkimo I-uoju darbotvarkės klausimu vadovaujantis CPK 293str. 1d. . Prašyme (t.2, b.l. 72-74) nurodo, kad pirmosios varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Jų nuomone, neįvykus varžytynėms, neliko prasmės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta kaip turtą pardavinėti, nes tokio ginčo sprendimas nesukels jokių teisinių ar materialinių pasekmių. Galimas palankus pareiškėjams teismo sprendimas nesukels jokių teisnių pasekmių, kaip jų nesukėlė ir neįvykusios varžytynės. Nenutraukus bylos, susidarytų neapibrėžta teisinė situacija, nes, sušaukus naują kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo antrosiose varžytynėse, bei esant palankiam pareiškėjams teismo sprendimui, kiltų klausimas ar pagrįstai buvo priimti kreditorių nutarimai dėl antrųjų varžytynių, būtų inicijuojami nauji teisiniai ginčai. Bylą nutraukus šioje dalyje, būtų tęsiami turto pardavimo veiksmai ir būtų galima organizuoti antrąsias varžytynes, nebūtų pažeisti kreditorių interesai, nedidėtų bylinėjimosi išlaidos.

24II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

252013 m. spalio 10 d. įvyko B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas Nr.8 (t.1, b.l. 14-25). Šio susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai dėl kurių pateikti skundai: I darbotvarkės klausimu – „Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ ir II darbotvarkės klausimu - „Dėl adminstravimo išlaidų sąmatos pakeitimo”. Kreditoriai minėtais klausimais priėmė nutarimus: I klausimu – „B UAB „GK projektai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti iš varžytynių 2013 04 17 LRV nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) ir ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 11 472 902,74 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 13 661 264,64 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti varžytynėse 1 % turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį. Turto nepardavus pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiama dėl tolesnio turto pardavimo“; ir II klausimu - „nustatyti administratoriui 4 500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 5 500 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą“.

26Su šiais nutarimais nesutinka AB DNB bankas ir AB SEB bankas, prašo juos panaikinti. AB DNB banko nuomone, skundžiami nutarimai nepagrįsti, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pažeidžia kreditorių interesus, todėl turi būti panaikinti.

27 Dėl nutarimo I darbotvarkės klausimu„Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

282013 10 10 įvykusio B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas pirmu darbotvarkės klausimu nutarė „B UAB „GK projektai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą parduoti iš varžytynių 2013 04 17 LRV nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) ir ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 11 472 902,74 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) pradinė pardavimo kaina pirmose varžytynėse – 13 661 264,64 Lt plius PVM, jeigu PVM taikytinas. Nustatyti varžytynėse 1 % turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį. Turto nepardavus pirmose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiama dėl tolesnio turto pardavimo“.

29Kadangi suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ prašo nutraukti bylą šioje dalyje, tai, teismo vertinimu, pirma pasisakytina dėl šio prašymo. Teismo vertinimu, nors pirmosios varžytynės ir neįvyko, tačiau atsižvelgus į skundus, kuriais ginčijamas pernelyg didelės parduodamo bankrutavusios įmonės turto kainos nustatymas, į viešąjį interesą, į tai, kad klausimui dėl turto pardavimo kainų antrosiose varžytynėse nustatymo išsprendimui turi būti kviečiamas kreditorių susirinkimas, pasisakytina dėl ginčo esmės, t.y. ar turto pardavimo kainos buvo tinkamai nustatytos, nes akivaizdu, kad tai turės reikšmės sprendžiant klausimą dėl turto pardavimo kainų nustatymo antrosioms varžytynėms. Dėl nurodytų argumentų, teismas sprendžia, kad nėra faktinio pagrindo nutraukti bylą dalyje dėl skundų turto pardavimo kainų nustatymo dalyje. Todėl šis prašymas netenkinamas.

30Pareiškėjos mano, kad kadangi labai užaukštinta parduodamo turto kaina, tai toks nutarimas negalėjo būti priimtas, jis pažeidžia kreditorių interesus, didina administravimo išlaidas. Pareiškėjos nurodo tokius nesutikimo su šiuo nutarimu argumentus: pirma, kreditorių susirinkimas negali nustatyti nepagrįstai didelės parduodamo turto kainos.

31Tinkamas bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainos nustatymas yra reikšmingas, nes kaina turi būti nustatyta ne per maža ir ne per didelė, kadangi pirmu atveju kreditoriai praras lėšas, o antru – užsitęs bankroto procesas. Tam, kad palengvinti pardavimo kainos nustatymą, atliekamas parduodamo turto vertinimas, vertinimą pavedant atlikti nepriklausomam, kvalifikuotam turto vertintojui. Nepriklausomas turto vertintojas turto vertinimą atliko ir šiuo atveju. Turtą vertino turto vertintoja UAB „Ober Haus“. Nežiūrint į atliktą turto vertinimą, skundžiamu nutarimu buvo nustatyta kaina, kuri yra 6-8 kartus didesnė, negu turto vertintojo nustatyta turto rinkos kaina. Skundžiamu nutarimu nuomos teisių į žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) nustatyta pradinė pardavimo kaina be PVM yra 11 472 902,74 Lt . Tuo tarpu turto vertintoja UAB „Ober Haus“ šio turto rinkos vertę 2012 04 02 nustatė – 2 000 000 Lt . Taip pat skundžiamu nutarimu turto, esančio( - ), pradinė pardavimo kaina be PVM nustatyta – 13 661 264,64 Lt . Turto vertintoja UAB „Ober Haus“ šio turto rinkos vertę nustatė – 1 900 000 Lt . Skundžiamą nutarimą pasiūlė ir už jį balsavo suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“, kurios atsiliepimuose į skundus nurodė, kad vadovavosi balansine turto verte. Teismo vertinimu, pradinės turto pardavimo kainos nustatymas vadovaujantis turto balansine verte yra ydingas, nes turtas yra perkamas už rinkos kainą, kurią preliminariai ir nustato turto vertintojas. Nei UAB „Gabijos investicijos“, nei UAB „Ranga IV investicijos“ nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų turto vertintojos UAB „Ober Haus“ nustatytą bankrutavusios įmonės turto rinkos kainą. Pažymėtina, kad skundžiamais nutarimais siekiama realizuoti turtą, kurio išvystymui yra reikalingos nemažos finansinės investicijos. O tai turi neigiamos įtakos turto pardavimui, nes susiaurinamas pirkėjų ratas. Aplinkybė, kad į pirmas varžytynes neatvyko nei vienas pirkėjas taip pat patvirtina, jog buvo nustatyta pernelyg didelė parduodamo turto kaina, nes nesudomino nei vieno pirkėjo.

32Teismas, įvertinęs tai, kad nustatytos pradinės turto pardavimo kainos yra niekuo nepagrįstos, lyginant su atliktu įvertinimu ženkliai užaukštintos, sprendžia, kad jos nustatytos neprotingai, nesąžiningai, neteisingai.

33Antru motyvu panaikinti skundžiamą nutarimą nurodoma tai, kad kaina buvo nustatyta tik pirmosioms varžytynėms, numatant pareigą joms neįvykus, šaukti kreditorių surinkimą.

34Skundžiamu nutarimu buvo nustatyta, kad turto nepardavus pirmosiose varžytynėse šaukimas kreditorių susirinkimas, kuriame būtų sprendžiama dėl tolesnio turto pardavimo. Tokį nutarimą suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ motyvuoja tuo, jog turtas operatyviau bus parduodamas kainą nustačius tik vienoms varžytynėms, nes kreditoriai galės įvertinti pirmųjų varžytynių rezultatus ir, tinkamai apsvarstę, nuspręsti kokia kaina turtą pardavinėti antrose varžytynėse. Tačiau teismas su tokiais argumentais nesutinka, kadangi pirma, kreditorių susirinkimų sušaukimas reikalauja tiek finansinių, tiek laiko sąnaudų. Kreditorių susirinkimų nutarimai yra skundžiami, o tai taip pat reikalauja laiko sąnaudų. Tuo tarpu vienu nutarimu nustačius turto pardavimo kainą tiek pirmose, tiek antrose varžytynėse tokių sprendimų įgyvendinimas pareikalautų mažesnių laiko ir administravimo kaštų. Tai atitinka bankroto tikslus ir paskirtį. Tokiu būdu tai sudaro prielaidas įgyvendinti bankroto procedūrų operatyvumo principą. Antra, nustačius pradinę turto pardavimo kainą dvejoms varžytynėms viename susirinkime būtų operatyviau vykdomos bankroto procedūros.

35Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus, daro išvadą, kad nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu yra neteisingas, neprotingas, nesąžiningas, todėl panaikintinas.

36Dėl nutarimo II darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo.

37Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2 d.). Tai išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Kita vertus, tokią šios kreditorių susirinkimo teisės prigimtį lemia ir bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, tame tarpe administratoriaus atlyginimui sumokėti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas gali nustatyti ne tik administratoriaus atlyginimo dydį, bet ir jo mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimą dalimis, vykdant bankroto procesą arba visą sumą iš karto, baigus bankroto procesą (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Šie kreditorių susirinkimo nutarimai, t.y. dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

38B UAB „GK projektas“ kreditoriai II darbotvarkės klausimu Nutarė „Nustatyti administratoriui 4500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 5 500 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą“. Taigi, šiuo, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu, sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimą, balsų dauguma (58,79 proc.) buvo pritarta administratoriaus pasiūlymui, kuris pagal savo turinį buvo toks pat, kaip ir priimtas 2011 m. liepos 29 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo, t.y. 2011 07 29 buvo nutarta nustatyti bendrą 6300 Lt be PVM administravimo išlaidų per mėnesį suma, tame tarpe 4500 Lt be PVM dydžio atlyginimą administratoriui nuo 2013 m. sausio 18 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos, o taip pat nutarta už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą.

39Pareiškėjai, nesutikdami su šiuo nutarimu, nurodo tokius argumentus: administratorius neargumentavo kodėl būtent toks administravimo išlaidų dydis yra reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą; turto vertinimo procedūra yra baigta, įmonė veiklos nevykdo, teisminių procesų apart paskatintų nepagrįstų kreditorių nutarimų priėmimo nevyksta, kitos bankroto procedūros yra atliktos, išskyrus įmonės turto pardavimą, administratorius jokių kreditorių pavedimų nevykdo, todėl mano, kad atlyginimas administratoriui 4 300 Lt kas mėnuo yra neproporcingai didelis jo atliekamam darbui.

40Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra analizuoti ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kilus ginčui dėl tokio kreditorių susirinkimo nutarimo, įvertintina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

41Iš B UAB „GK projektai“ bankroto bylos duomenų matyti, be to, tai buvo nustatyta ir 2013 07 11 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr.2-1780/2013, B UAB „GK projektai“ bankroto proceso metu teisme nebuvo ginčijama sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto proceso metu taip pat nebuvo kilusių ginčų dėl kreditorių pareikštų reikalavimų. Atsakovui reikalavimus yra pareiškusių vienuolika kreditorių, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 28 469 247,30 Lt . Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, jog viso bankroto proceso metu administratoriui veikiant BUAB „GK projektai“ vardu buvo inicijuota viena civilinė byla atsakovei UAB „Eura“ dėl 59 500,00 Lt skolos, 334,50 Lt delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo (Kauno apylinkės teisme civilinės bylos Nr. 2-5578-584/2013). Ši civilinė byla buvo užbaigta tarp ginčo šalių patvirtinus taikos sutartį. Kiti teismuose nagrinėjami ginčai yra susiję su bankroto procedūromis, kreditoriams ginčijant priimtus atsakovės B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovės vykdoma ūkinė veikla susijusi su nuoma: atsakovė yra išnuomojusi jai priklausantį pastatą – sandėlį, esantį ( - ) . Atsakovei taip pat priklauso turtinės teisės į kelių valstybinės žemės sklypų nuomą, atsakovė vykdo šias sutartis. Jokios kitos ūkinės komercinės veiklos atsakovė nevykdo. Atsakovei priklauso statiniai, esantys ( - ) ir ( - ) , kartu su valstybinės žemės nuomos teise, kurių rinkos vertė, remiantis turto vertinimą atlikusios UAB „Ober – Haus“ duomenimis, yra 2 000 000 Lt. Atsakovė taip pat yra žemės sklypų ir statinių, esančių ( - ) savininkas, kurių numatoma rinkos vertė, jei būtų patvirtintas žemės sklypo detalusis planas su galima gyvenamųjų namų statyba, remiantis minėto turto vertintojo duomenimis, sudarytų 3 300 000 Lt, be detaliojo plano – 1 900 000 Lt .

422013 07 11 Lietuvos Apeliacinis teismas nutartyje civilinėje byloje Nr.2-1780/2013, konstatavo, jog nustatytas atlyginimas administratoriui ir administravimo lėšų suma (skundžiamo nutarimo atveju atlyginimas administratoriui nėra sumažintas, sumažinta tik administravimo išlaidų suma 1 00 Lt suma) neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų ir teismų praktikoje suformuluotų kriterijų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl nutarimas buvo panaikintas ir klausimas perduotas iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui. Kadangi faktinė situacija iš esmės nepasikeitė, o nutarimu atlyginimas administratoriui patvirtintas toks pat, teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų, yra neproporcingas atliekamam darbui, todėl sprendžia, kad jis panaikintinas, klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

43III. Dėl reikalavimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą.

44Pažymėtina, kad pareiškėjas AB DNB bankas prašo teismo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Nurodo, kad šioje bankroto byloje, nors teismas ir buvo panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimą dėl patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, tačiau skundžiamu nutarimu buvo vėl patvirtintas tokio paties dydžio atlyginimas administratoriui, kokį teismas buvo pripažinęs nepagrįstu. Priimamus nutarimus lemia du tarpusavyje susiję kreditoriai: UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“. Mano, kad yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas teismui patvirtinti naują administravimo išlaidų sąmatą, t.y. nuo 2013 01 18 iki 2013 10 10 nustatyti maksimalią galimą panaudoti sumą – 10 000 Lt + PVM kitoms administravimo išlaidoms ir 10000Lt + PVM atlyginimą administratoriui; nuo 2013 10 10 iki įmonės išregistravimo nustatyti maksimalią galimą panaudoti sumą 10 000 Lt + PVM kitoms administravimo išlaidoms ir 15 000 Lt + PVM atlyginimą administratoriui. Banko nuomone, vien tik faktas dėl užsitęsusios bankroto proceso trukmės neapsprendžia administratoriaus darbo krūvio. Liko tik įvykdyti turto pardavimo procedūrą. Laikotarpiu 2011 03 31 iki 2013 01 14 administratoriui mokėtina atlyginimo suma sudaro 103630,65 Lt. Banko nuomone, įvertinus tai, kad vilkinamos bankroto procedūros, todėl administravimo išlaidų sąmata turėtų būti tvirtinama ne mėnesiui, bet bendra suma visam likusiam bankroto laikotarpiui.

45Šiam banko prašymui pritaria AB SEB bankas, Danske bank A/S, VĮ Turto bankas.

46Prašymas netenkinamas, kadangi, kaip nurodyta anksčiau, teisė spręsti administravimo išlaidų sąmatos dydžio klausimą suteikta įmonės kreditoriams. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2 d.). Tai išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas.

47Antra, AB DNB bankas, teikdamas tokį pasiūlymą, nenurodo jokių motyvų, kodėl prašoma patvirtinti administravimo išlaidų ir administratoriaus suma yra būtent tokia ir pakankama sklandžiai atlikti likusias bankroto procedūras, atitinka pusiausvyrą tarp kreditorių ir administratoriaus interesų.

48IV. Dėl baudos skyrimo.

49Pareiškėjas AB DNB bankas prašo skirti kreditorėms UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ baudą už piktnaudžiavimą savo kaip kreditorių procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio pagrindu.

50Prašymas netenkinamas.

51Teismo nuobaudos, tarpe jų – bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims bei kitiems asmenims CPK numatytais atvejais (CPK 103 str. 2, 3 d., 106 str.).

52CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį ir ne pagal civilinio proceso tikslus. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.), o baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva.

53Visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį - užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.).

54AB DNB bankas, prašydamas skirti baudą UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ daro prielaidą, kad šios įmonės, būdamos B UAB „GK projektai“ kreditorėmis, gali piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi, nes yra susiję per akcininkus. Piktnaudžiavimo faktą patvirtina banko vertinimu patvirtina ir faktinės aplinkybės: 1) dėl jų balsias priimtų nutarimų nepagrįstai užsitęsė turto vertinimo procedūros, nes nepagrįstai atskiruose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiami turto vertinimo tikslingumo ir turto vertintojo kandidatūros parinkimo klausimai; 2) 2012 06 06 kreditorių susirinkime nebuvo priimtas nutarimas dėl turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, šiems kreditoriams išreiškus pageidavimą pateikti savo nutarimo projektą šiuo klausimu. Toks nutarimas administratoriui buvo pateiktas tik 2012 m. spalio mėn. pabaigoje; 3) 2012 11 23 šių kreditorių balsais buvo priimtas nepagrįstas nutarimas atlikti žemės sklypų detaliojo planavimo procedūras ir, jas užbaigus, parduoti šį turtą komplekse su minėtais sklypais niekaip nesusijusiomis turtinėmis teisėmis, kuris buvo panaikintas; 4) 2013 10 10 šių kreditorių balsais buvo priimtas nutarimas paskirti administratoriui tokio paties dydžio atlyginimą, kuris buvo pripažintas nepagrįstu Apeliacinio teismo 2013 07 11 nutartimi.

55Teismas nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad kreditorių UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ veiksmais yra vilkinamos bankroto procedūros, nes pirma, teisės normos nedraudžia pasirinkti kreditoriams kaip jiems balsuoti kreditorių susirinkimuose ir kokiu eiliškumu spręsti klausimus. Yra logiška pirma išspręsti turto vertinimo tikslingumo klausimą, o po to parinkti turto vertintojo kandidatūrą; antra, niekas nedraudžia bet kuriam iš kreditorių teikti savo nutarimų projektus kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais. Aplinkybė, kad nutarimo projektas buvo ruošiamas nuo 2012 06 06 iki 2012 spalio pabaigos, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad buvo vilkinamos bankroto procedūros, nes buvo vasaros laikotarpis, kita vertus, pareiškėja, manydama, kad procesas vilkinamas, galėjo kreiptis į administratorių, kad šis sušauktų kreditorių susirinkimą nelaukdamas nutarimo projekto, kreditoriai galėjo numatyti terminą nutarimo projektui parengti. Aplinkybė, kad kreditorės balsavo už detaliojo plano rengimą, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti, kad procesas vilkinamas, nes kreditorių susirinkime balsuojama taip, kaip kreditorius mano esant reikalinga. Be to, ir pati pareiškėja tik daro prielaidą, kad kreditorės UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ gali piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi.

56Teismas, įvertinęs nurodytą, sprendžia, kad prašymas skirti baudą už piktnaudžiavimą savo kaip kreditorių procesinėmis teisėmis atmestinas.

57V. Dėl senaties termino.

58ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato terminus ir jų skaičiavimo tvarką kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Ši teisės norma nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą.

59Suinteresuotų asmenų UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ nuomone, AB SEB bankas skundas atmestinas tuo pagrindu, kad paduotas praleidus terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, nes skundžiami nutarimai priimti 2013 10 10, o skundą bankas pateikė tik 2013 11 11.

60Teismas šį prašymą atmeta, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog bankas eilę kartų prašė, jog administratorius pateiktų B UAB „GK projektai“ 2013 10 10 kreditorių susirinkimo protokolą, tačiau jis bankui buvo pateiktas tik 2013 10 25 (t.1, b.l. 106-117, 141-145). Bankas skundą teismui pateikė 2013 11 08 (t.1, b.l. 146). Prašymuose pateikti 2013 10 10 kreditorių susirinkimo protokolą bankas nurodė, kad jam netgi nėra žinoma, ką nutarė kreditoriai.

61VI. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

62Skundą patenkinus, suinteresuotiems asmenims bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 str.).

63VII. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

64Laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikytos (t.1, b.l. 147-148).

65Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas

Nutarė

66AB SEB bankas skundą patenkinti. AB D|NB bankas skundą patenkinti iš dalies.

67Panaikinti B UAB „GK projektai“ 2013 m. spalio 10 d. kreditorių surinkimo nutarimus I darbotvarkės klausimu - „Dėl pradinių turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo“ ir II darbotvarkės klausimu - „Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo”.

68Likusioje dalyje AB DNB bankas skundą atmesti.

69Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2.
  1. Skundų ir atsiliepimų į juos esmė.
...
3. AB DNB bankas skundo esmė... 4. suinteresuotieji asmenys AB DNB bankas, AB SEB bankas skundais dėl B UAB „GK... 5. AB SEB bankas skundo esmė.... 6. AB SEB bankas skundu (t.1, b.l. 98-104) taip pat prašo panaikinti B UAB „GK... 7. Atsakovės B UAB „GK projektai“ atsiliepimų į skundus esmė.... 8. Atsiliepimu į AB DNB bankas skundą (t., b.l. 79-87) B UAB „GK projektai“... 9. Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l. 171-177) B UAB „GK... 10. Suinteresuoto asmens VĮ turto bankas atsiliepimo esmė. ... 11. VĮ Turto bankas atsiliepimu į AB DAB bankas skundą (t.1, b.l. 76-77) prašo... 12. UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimo esmė.... 13. Atsiliepimu į AB SEB bankas skundą UAB „Gabijos investicijos“ nurodo, kad... 14. UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į pareiškėjos AB DNB bankas... 15. UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimo esmė.... 16. UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į AB SEB bankas skundą (t.1, b.l.... 17. UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į pareiškėjos AB DNB bankas... 18. AB SEB bankas atsiliepimo esmė.... 19. AB SEB bankas atsiliepimu į AB DNB bankas skundą, prašo šį skundą... 20. Danske bank A/S atsiliepimo esmė.... 21. Danske bank A/S atsiliepimu į skundą (t2, b.l. 11-14) prašo AB DNB bankas... 22. Suinteresuotų asmenų UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV... 23. Suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV... 24. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 25. 2013 m. spalio 10 d. įvyko B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas... 26. Su šiais nutarimais nesutinka AB DNB bankas ir AB SEB bankas, prašo juos... 27. Dėl nutarimo I darbotvarkės klausimu„Dėl pradinių turto pardavimo kainų... 28. 2013 10 10 įvykusio B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas pirmu... 29. Kadangi suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV... 30. Pareiškėjos mano, kad kadangi labai užaukštinta parduodamo turto kaina, tai... 31. Tinkamas bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainos nustatymas yra... 32. Teismas, įvertinęs tai, kad nustatytos pradinės turto pardavimo kainos yra... 33. Antru motyvu panaikinti skundžiamą nutarimą nurodoma tai, kad kaina buvo... 34. Skundžiamu nutarimu buvo nustatyta, kad turto nepardavus pirmosiose... 35. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus,... 36. Dėl nutarimo II darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų... 37. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo... 38. B UAB „GK projektas“ kreditoriai II darbotvarkės klausimu Nutarė... 39. Pareiškėjai, nesutikdami su šiuo nutarimu, nurodo tokius argumentus:... 40. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai... 41. Iš B UAB „GK projektai“ bankroto bylos duomenų matyti, be to, tai buvo... 42. 2013 07 11 Lietuvos Apeliacinis teismas nutartyje civilinėje byloje... 43. III. Dėl reikalavimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą.... 44. Pažymėtina, kad pareiškėjas AB DNB bankas prašo teismo patvirtinti... 45. Šiam banko prašymui pritaria AB SEB bankas, Danske bank A/S, VĮ Turto... 46. Prašymas netenkinamas, kadangi, kaip nurodyta anksčiau, teisė spręsti... 47. Antra, AB DNB bankas, teikdamas tokį pasiūlymą, nenurodo jokių motyvų,... 48. IV. Dėl baudos skyrimo.... 49. Pareiškėjas AB DNB bankas prašo skirti kreditorėms UAB „Gabijos... 50. Prašymas netenkinamas.... 51. Teismo nuobaudos, tarpe jų – bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje... 52. CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 53. Visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal... 54. AB DNB bankas, prašydamas skirti baudą UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB... 55. Teismas nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad kreditorių UAB „Gabijos... 56. Teismas, įvertinęs nurodytą, sprendžia, kad prašymas skirti baudą už... 57. V. Dėl senaties termino.... 58. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato terminus ir jų skaičiavimo tvarką... 59. Suinteresuotų asmenų UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV... 60. Teismas šį prašymą atmeta, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog bankas... 61. VI. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 62. Skundą patenkinus, suinteresuotiems asmenims bylinėjimosi išlaidos... 63. VII. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 64. Laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikytos (t.1, b.l.... 65. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas... 66. AB SEB bankas skundą patenkinti. AB D|NB bankas skundą patenkinti iš dalies.... 67. Panaikinti B UAB „GK projektai“ 2013 m. spalio 10 d. kreditorių surinkimo... 68. Likusioje dalyje AB DNB bankas skundą atmesti.... 69. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos skundžiama atskiruoju...