Byla 2SA-307-567/2013
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-17049-541/2013 pagal atsakovo A. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 pagal ieškovo A. S. prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas A. S. pateikė prevencinį ieškinį, prašydamas uždrausti atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. publikuoti rašinius, kuriuose ieškovas būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu, taip pat prašo priteisti iš atsakovų solidariai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog šių melagingų, šmeižiančių ir žeminančių ieškovo garbę ir orumą teiginių spausdinimas savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ tęsėsi ir po to, kai 2006-06-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas sprendimu patenkino ieškovo prevencinį ieškinį ir uždraudė atsakovui savaitraščio „Laisvas laikraštis“ leidėjui UAB „Šilo bitė“ publikuoti visus rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu. Atsakovas A. D. sąmoningai, siekdamas išvengti atsakomybės, ir būdamas UAB „Šilo bitė“ vienasmeniu steigėju, vienasmeniu „Laisvas laikraštis“ redaktoriumi, įsteigė dar vieną įmonę - UAB „Laisvas laikraštis“ ir nuo 2006-03-23 tą patį savaitraštį „Laisvas laikraštis“ pradėjo leisti per naujai įsteigtą UAB „Laisvas laikraštis“. Pradėjęs leidybą per naują įmonę, A. D. nenustojo, bet toliau skleidė tikrovės neatitinkančias ir melagingas žinias apie ieškovą, jo dalyvavimą „Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme. Atsakovai sistemingai, tyčia, tikrai žinodami, kad jų veiksmai sukels neigiamas pasekmes, pažemins ieškovo garbę ir orumą, paniekins, pakirs pasitikėjimą juo, per visuomenės informavimo priemonę savaitraštį „Laisvas laikraštis“ toliau skleidė apie ieškovą tikrovės neatitinkančią ir įžeidžiančią informaciją, darydami žalą ieškovui (LR CK 1.38 str., 2.24 str.., 6.255 str.).

5Atsakovas A. D. su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą su prevenciniu ieškiniu, siekia, kad spaudai būtų įvesta cenzūra, kad būtų uždrausta spausdinti faktus, kuriuos visuomenė turi žinoti. Pats ieškovas nesiekia paaiškinti atsakovui visų neaiškių aplinkybių dėl jo veikos. Nurodė, kad „Laisvame laikraštyje“ parašyti faktai apie ieškovo vaidmenį „Mažeikių naftos“ privatizavime, jo įsteigtos ir valdomos firmos „Ekskomisarų biuras“ dalyvavimas tame procese - yra spaudos nuomonė, analizuojant surinktus faktus, nes atsakovas, kaip žurnalistas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymu, turi teisę reikšti savo mintis ir nuomonę. Ieškovas, būdamas politiku bei viešuoju asmeniu, turėjo būti pakantesnis išreikštai nuomonei ar prielaidoms. Atsakovas pateikė į bylą 2003-05-02 BNS pranešimą iš DELFI interneto vartų (2 t., b.l. 148) ir nurodė, kad, skleisdamas informaciją apie ieškovą, jis rėmėsi oficialaus asmens VRM sekretoriaus J. L. išsakyta nuomone, jog ieškovo saugos bendrovė „Ekskomisarų biuras“ kažkokiu būdu dalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime ir „uždirbo“ iš JAV bendrovės „Williams International“ atėjimo į Lietuvą.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-10 sprendimu nusprendė prevencinį ieškinį tenkinti; uždrausti atsakovams A. D., UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu; priteisti iš atsakovo UAB „Laisvas laikraštis“ 57,50 Lt ir iš atsakovo A. D. 57,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo A. S. naudai. Teismas nurodė, kad ieškovas kreipėsi į savaitraštį „Laisvas laikraštis“ dėl neatitinkančių tikrovės, žeminančių jo garbę ir orumą publikacijų paneigimo (1 t., b.l. 24-26, 27-29, 30-32, 33-35, 96-97, 98-99, 100-101, 102-104), tačiau publikacijos nebuvo paneigtos, jos tęsėsi ir po to, kai buvo pareikštas prevencinis ieškinys, kuomet buvo nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos teismuose - savaitraščio 2008 m. lapkričio 22-28, straipsniai –„Lietuviško teisingumo stebuklai. Ar dar ilgai? Kas sustabdys teisingumo savivalę?“ (b.l. 60-71), savaitraščio 2008 m. vasario 23 - kovo 1, straipsnis „Williams“ kyšininkavo Lietuvoje“ (b.l. 72-74). Teismas konstatavo, jog šiais veiksmais yra pažeidžiamos ieškovo teisės, žeminama jo garbė ir orumas, kas, be abejo, sukelia ieškovui žalą (CK 6.255 str.).

7Pareiškėjas 2013-04-16 patikslintu prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, nustatytoms Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartimi. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-10 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, patenkino ieškovo A. S. prevencinį ieškinį ir uždraudė atsakovams A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Atsakovas A. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal LR BK 235 str. Nors ir buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal jo skundus, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos E. G. 2013-01-30 nutartimi, A. D. skundas dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. R. 2012-12-21 nutarimo, netenkintas, tačiau minėtoje nutartyje buvo pripažinta, kad ,,Prokuroras savo nutarime pagrįstai pažymi, kad ta aplinkybė, jog A. S., būdamas Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo rengiant įstatymus dėl AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavimo, visada buvo žinoma ir niekada nebuvo kvestionuojama teismo, paties A. S. ar pareiškėjo A. D.“. Atsakovas pažymėjo, kad tai reiškia, kad teismas pripažino, jog A. S. dalyvavo, sprendžiant klausimus dėl ,,Mažeikių nafta“ privatizavimo. Ši aplinkybė patvirtinta ir Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartimi, kurioje nurodyta, jog ,,...byloje yra duomenų, kad A. S., būdamas Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, 2002 m., 2005 m. teikė šio komiteto išvadas dėl AB ,,Mažeikių nafta“ akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis įstatymo projekto, kad A. S. nuo 2002 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo rengiant įstatymus dėl AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavimo, visada buvo žinoma“. Pareiškėjas pažymėjo, kad aukštesniojo prokuroro, pirmos instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo priimtuose procesiniuose sprendimuose, naujai įvertintas ir įtvirtintas faktas, kad ieškovas A. S. dalyvavo AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavime, parodo, kad prevencinis ieškinys buvo tenkintas nepagrįstai. Tai suteikia pagrindą reikalauti atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje toks ieškinys buvo patenkintas. Pareiškėjas nurodė, jog paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir nustatytiems faktams, naujai vertintini jo argumentai, kad ,, Laisvas laikraštis“ pateikti faktai apie ieškovo vaidmenį ,,Mažeikių nafta“ privatizavime, ieškovo įsteigtos ir valdomos firmos ,,Ekskomisarų biuras“ dalyvavimas tame procese, yra spaudos nuomonė, analizuojant surinktus faktus, nes A. D., kaip žurnalistas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymu, turi teisę reikšti savo mintis ir nuomonę, todėl teismo sprendimas negali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsniui, kuris įtvirtina teisę skleisti informaciją, nenustatęs, kad skleidžiama informacija, iš tiesų, neatitinka tikrovės. Teismas, remdamasis Konstitucijos 21 straipsniu ir teise į garbės ir orumo gynimą, peržengė savo kompetencijos bei ieškinio reikalavimų ribas ir iš esmės pasisakė dėl ginčo esmės, tariamai atsakovui A. D. skleidžiant apie ieškovą tikrovės neatitinkančią informaciją, pažeidžiančią pastarojo orumą ir garbę. Galimai toks šališkas prevencinio ieškinio reikalavimo tenkinimas, pasisakant iš esmės dėl esminio ieškinio ginčo, ir lėmė neteisėto sprendimo priėmimą dar ir šiuo aspektu (LR CPK 366 str. 1 d.).

8Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą į pareikštą prašymą atnaujinti procesą byloje, nurodydamas, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu, nes jis yra nepagrįstas, todėl atmestinas, kadangi paduotas pakartotinai tuo pačiu pagrindu bei praleidus jo padavimo senatį. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad teiginiai, nurodyti 2013-01-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos E. G. nutartyje 2013-03-15, Vilniaus miesto apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjos V. N. nutartyje, kuriais remiantis atsakovas prašo atnaujinti procesą, yra tik šių teisėjų nuomonė, o ne faktų konstatavimas, nes teisėjų išdėstyti faktai negali skirtis nuo realių nustatytų įvykių, priešingai nei nuomonė, kuriai netaikomas tiesos kriterijus, todėl 2013-03-15 Vilniaus apygardos teismo nutartis nėra ta aplinkybė, kuri sudaro pagrindą atnaujinti procesą. Oponuodamas į pareiškėjo A. D. teiginį, jog apie 2000-06-01 sudarytą sutartį dėl saugos paslaugų Nr. 814 tarp UAB ,,Ekskomisarų biuras“ ir „Wiliams International“ interesus atstovaujančios UAB ,,British&Baltic“, kur A. S. įvardijamas kaip konsultantas, pareiškėjui tapo žinoma 2010 m. kovo mėn. pradžioje, t. y. po bylos išnagrinėjimo, pažymėjo, kad nei A. S., nei UAB ,,Ekskomisarų biuras“ niekada nebuvo sudaręs kokių nors saugos sutarčių su AB ,,Mažeikių nafta“. Pagal pareiškėjo nurodytas saugos sutartis A. S. asmeniškai negavo jokių pajamų, ką įrodo prie atsiliepimo pateikta pažyma. A. D. teiginiai, viešai skleisti straipsniuose ir savaitraštyje, jog A. S. nusikalstamai dalyvavo skandalingame AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme, 2006-06-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo (civ. byla Nr. 2-238-141/2006) ir 2009-04-10 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (civ. byla Nr. 2-117-734/2009) sprendimais buvo pripažinti, kaip neatitinkantys tikrovės ir žeminantys A. S. garbę ir orumą. Šioje civilinėje byloje teismas sprendime padarė išvadą, jog atsakovas piktnaudžiauja teise reikšti įsitikinimus, nuomonę, skleisti informaciją, kuri neatitinka tikrovės, dėl ko ieškovo A. S. prevencinį ieškinį patenkino. Visa tai įrodo, kad nėra pagrindo panaikinti teismo draudimą A. S. sieti su AB ,,Mažeikių nafta“, nes draudimas galioja atsakovui, kuris skleidė netiesą, šmeižtą ir žemino garbę ir orumą, skleisdamas duomenis apie A. S. sąsają su AB ,,Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad pareiškėjas neįrodė, jog prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės yra esminės, naujos ir, kad pareiškėjas negalėjo gauti ir sužinoti jų bylos nagrinėjimo metu. Faktai, kuriais rėmėsi teismas baudžiamojoje byloje ir faktai, kurių pagrindu patenkintas prevencinis ieškinys, nėra nauji. Tais pačiais faktais A. D. jau du kartus bandė atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje. Nurodė, kad pareiškėjo pateiktos aplinkybės 2009-04-10 sprendimo teisėtumui įtakos neturi, nes ne dėl Seimo nario veiksmų ar Seimo įstatymo projekto yra priimtas ir patenkintas prevencinis ieškinys, be to, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-10-26 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą, o 2013-03-14 nutartimi Vilniaus apygardos teismas minėtą nutartį paliko nepakeistą, konstatuojant, jog A. D. analogiški motyvai neturi tiesioginės įtakos prevencinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 368 str. 2 d.).

9Suinteresuotas asmuo UAB „Laisvas laikraštis“ atsiliepimo į pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-21 nutartimi nutarė pareiškėjo A. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti; suinteresuoto asmens A. S. prašymą skirti pareiškėjui A. D. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 patenkino ieškovo A. S. prevencinį ieškinį atsakovams A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti. Minėtu teismo sprendimu atsakovams A. D., UAB „Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu (2 t., b. l. 156-159). 2010-10-19 nutartimi, kurią Vilniaus apygardos teismas 2011-04-28 nutartimi paliko nepakeistą (3 t., b. l. 65-73), teismas atmetė pareiškėjo A. D. prašymą atnaujinti procesą šioje byloje paaiškėjus naujoms aplinkybėms: pareiškėjui gavus 2000-06-01 sutartį Nr. 814, sudarytą tarp UAB „Ekskomisarų biuras“ ir „Wiliams International“ bei pareiškėjui Seimo archyve susipažinus su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto medžiaga apie AB „Mažeikių nafta“ privatizavimą (3 t., b. l. 47-49). Pareiškėjo A. D. pateiktą prašymą atnaujinti procesą, grindžiamą naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis - jam sužinojus, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą 2006-05-18 teismo posėdžio metu A. S. patvirtino, kad 2001-08-02 priimto AB „Būtingės nafta“, AB „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ruošti paties A. S. bei sužinojus, kad A. S. dalyvavo visuose įmonės privatizavimo etapuose, jo vadovaujamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė visus privatizavimo aspektus nuo 2000 m. iki 2007 metų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-10-26 nutartimi atmetė, konstatuojant, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti traktuojamos kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatos prasme (3 t., b. l.145-148). Vilniaus apygardos teismas 2013-03-14 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-26 nutartį paliko nepakeistą, teismui sutikus su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad iš esmės pareiškėjo pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pakartotinis, nes reiškiamas tuo pačiu proceso atnaujinimo pagrindu, juo siekiama to paties tikslo (3 t., b. l. 189-193). Kartu su prašymu atnaujinti civilinę bylą pareiškėjas A. D. pateikė Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2012-12-21 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, 2013-01-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartį, kuria panaikinti minėti procesiniai dokumentai (3 t., b. l. 5-11, 21-31). Pareiškėjo nuomone, šie procesiniai dokumentai pagrindžia pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes bei proceso atnaujinimo pagrindus. Proceso atnaujinimo instituto paskirtis – ištaisyti teisines arba faktines klaidas, jei jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose procesiniuose dokumentuose. Todėl civilinio proceso atnaujinimą reglamentuojančios teisės normos turi būti taikomos lanksčiai, atsižvelgiant į tai, kad paprastai galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje civilinėje byloje šaliai yra vienintelė priemonė pašalinti šios šalies teisių ir interesų pažeidimus. Kita vertus, privalu atsižvelgti ir į patį ginčą, į teismo sprendimu nustatytų asmeniui teisių ar pareigų turinį arba jam taikytų draudimų (apribojimų) pobūdį. Šioje konkrečioje byloje buvo nagrinėjamas prevencinis ieškinys, kurio tikslas – užkirsti grėsmę potencialiai žalai ateityje atsirasti, kuomet tokios žalos atsakovui padarymas ne vieną kartą prieš tai buvo konstatuotas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Teismas konstatavo, jog pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai vertintini šios konkrečios bylos aplinkybių kontekste, siekiant išaiškinti, ar jo įvardijami duomenys leidžia pagrįstai abejoti byloje priimto teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Be to, proceso atnaujinimo institutas visais atvejais turi būti taikomas, atsižvelgiant į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą, kt. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti: proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas, kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-21 nutartis 3K-7-57/2008). Pagal teismų suformuotą praktiką naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios sudaro pagrindą atnaujinti procesą, yra tokios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, tai yra jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Sprendžiant dėl proceso atnaujinimo, turi būti nustatyta šių aplinkybių visuma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad naujai pateikti įrodymai gali tapti pagrindu atnaujinti procesą byloje, tačiau tik tuomet, kai jie patvirtina buvus aplinkybes, atitinkančias naujai paaiškėjusių aplinkybių požymius (kriterijus). Naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti esminę reikšmę bylai, tai yra jie turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui. Kasacinės instancijos teismas taip pat yra išaiškinęs, kad vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės. Siekiant nustatyti, ar šios aplinkybės galėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu, būtina išsiaiškinti ir tai, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Taip pat būtina nustatyti, ar pareiškėjo pateikti įrodymai kitų byloje esančių įrodymų kontekste galėtų sukelti pagrįstų abejonių jų patikimumu ir šių įrodymų pagrindu priimto teismo sprendimo pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2006). 2013-04-16 pateiktą prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas grindė, jo teigimu, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nustatytomis Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. R. 2012-12-21 nutarime, Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos E. G. 2013-01-30 nutartyje, Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartyje, kurioje nurodyta, jog ,,...byloje yra duomenų, kad A. S., būdamas Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, 2002 m., 2005 m. teikė šio komiteto išvadas dėl AB ,,Mažeikių nafta“ akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis įstatymo projekto. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad A. S. nuo 2002 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo rengiant įstatymus dėl AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavimo, visada buvo žinoma. Pasak pareiškėjo, aukštesniojo prokuroro, pirmos instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo priimtuose procesiniuose sprendimuose naujai įvertintas ir įtvirtintas faktas, kad ieškovas A. S. dalyvavo AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavime, parodo, kad prevencinis ieškinys buvo tenkintas nepagrįstai ir tai suteikia pagrindą reikalauti atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje toks ieškinys buvo patenkintas. Teismas nurodė, kad iš 2009-04-09 teismo sprendimo turinio (2 t., b.l. 156-159), priimto išnagrinėjus ieškovo A. S. prevencinį ieškinį, aišku, kad prevencinis ieškinys buvo patenkintas su tikslu uždrausti naujai skleisti tikrovės neatitinkančius teiginius - apie neva neteisėtą ir nusikalstamą A. S. dalyvavimą „AB Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme. Teismas prevenciniu ieškiniu uždraudė skleisti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta kaip tikrovės neatitinkanti informacija. Kadangi prevencinio ieškinio esmę sudarė duomenų skleidimas apie neva neteisėtą ar nusikalstamą A. S. veiklą AB „Mažeikių nafta“, tai pareiškėjo nurodytos aplinkybės - teisėjų argumentų nurodymas priimtose nutartyse dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu (3 t., b.l.16-26, 39-42), neįtakoja įsiteisėjusio teismo sprendimo. Minėtos teismo nutartys ir jose nurodyti argumentai nagrinėjamu atveju nėra ir negali būti laikomos CK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu atnaujinti procesą, t.y. teismo nutarčių argumentai atitinkame kontekste apie buvusius įvykius negali būti laikoma naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo dalykas skiriasi nuo civilinės bylos įrodinėjimo dalyko. Prevencinis ieškinys teismo sprendimu buvo patenkintas, siekiant uždrausti skleisti tikrovės neatitinkančius duomenis apie A. S. neteisėtą ir nusikalstamą dalyvavimą privatizavime ir asmens nužudyme. Pareiškėjo pateiktos minėtos teismo nutartys bei prokuroro nutarimas (3 t. b.l.16-42) nepatvirtina A. S. neteisėto ir nusikalstamo dalyvavimo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme, taip pat nepaneigia ir neįrodo 2009-04-10 teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime į pareikštą prašymą dėl proceso atnaujinimo prašė skirti pareiškėjui A. D. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Teismas pažymėjo, jog teisė į teisminę gynybą, jos prieinamumą garantuojama pagrindiniuose įstatymuose, dėl to ir asmens įgyvendinama teisė pareikšti teisme ieškinį gali būti laikoma piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise naudojamasi akivaizdžiai ne pagal jos paskirtį. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo teisės kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl proceso atnaujinimo įgyvendinimas, pastarajam prie prašymo teikiant prokuroro ir teismų priimtus procesinius sprendimus, kurie, pareiškėjo įsitikinimu, įrodo naujai paaiškėjusias esmines bylos aplinkybes, teismo nuomone, nėra susiję su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, todėl prašymas skirti pareiškėjui baudą netenkintinas (CPK 95 str.).

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Pareiškėjas A. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-21 nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurioje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-10 sprendimu buvo nuspręsta ieškovo A. S. prevencinį ieškinį tenkinti - uždrausti atsakovams A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“ su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Nurodė, kad teismo sprendimu buvo nustatyta, jog ieškovui yra daroma žala, kadangi skleidžiami tikrovės neatitinkantys ir žeminantys jo garbę ir orumą teiginiai, nepagrįsti kaltinimai nusikaltimų darymu. Atsakovui nustačius, kad ieškovas melavo dėl savo nedalyvavimo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime, buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal LR BK 235 str. Nors atsakovo prašymas nebuvo tenkintas, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-30 nutartimi įvertino visus pateiktus įrodymus ir pripažino, kad prokuroras savo nutarime pagrįstai pažymėjo, jog A. S., būdamas Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo, t.y. teismas pripažino, kad A. S. dalyvavo, sprendžiant klausimus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo. Iš pateiktos teismui medžiagos aišku, kad A. S. yra AB „Mažeikių nafta“ akcininkas, be to, A. S. nuo 2000 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo, kuris sprendė klausimus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo, nariu. Apeliantas pažymėjo, kad ieškovo pateiktas ieškinys, įvertinus ieškinio pagrindą ir dalyką, nebuvo prevencinis LR CK 6.255 str. prasme. Jis turėjo būti reiškiamas bendrąją ieškinine teisena, nes byloje priimtu sprendimu nustatyta besąlyginė nuolatinė prievolė, neesant teismo sprendimui, dėl pačios prievolės esmės ir neišsprendus ginčo dėl pažeistos teisės kitose bylose. Vilniaus miesto apylinkės teismas nepasisakė dėl pagrindinio argumento, jog tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas, tiek Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra pripažįsta, kad A. S. nuo 2002 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo ir visada buvo žinoma. Apeliantas teigia, jog tik vienoje civilinėje byloje Nr. 2-3704-658/2008 teismas pripažino neatitinkančiais tikrovės tokius duomenis: „A. S. yra kaip nors susijęs su AB „Mažeikių nafta“ privatizavimu“, kurioje apeliantas yra pateikęs prašymą dėl proceso atnaujinimo (LR CPK 366 str. 1 d.).

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas, kaip ekstraordinarus būdas, peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008). Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą.

17Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004).

18CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Vienas proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius:

191) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą;

202) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos;

213) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui;

224) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2011). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str. 1 d. 2 p. kontekste.

23Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 str. 2 d.).

24Nagrinėjamu atveju atsakovas A. D. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, teigdamas, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos E. G. 2013-01-30 nutartimi A. D. skundas dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. R. 2012-12-21 nutarimo netenkintas, tačiau minėtoje nutartyje buvo pripažinta, kad ,,Prokuroras savo nutarime pagrįstai pažymi, kad ta aplinkybė, jog A. S., būdamas Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo rengiant įstatymus dėl AB ,,Mažeikių nafta“ privatizavimo, visada buvo žinoma ir niekada nebuvo kvestionuojama teismo, paties A. S. ar pareiškėjo A. D.“, todėl, apelianto nuomone, teismas pripažino, kad A. S. dalyvavo sprendžiant klausimus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo.

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo nagrinėjamas prevencinis ieškinys dėl draudimo atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. publikuoti rašinius, kuriuose ieškovas būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu, kadangi jie šmeižia ir žemina ieškovo garbę ir orumą, t.y. prevencinis ieškinys buvo pareikštas tam, kad teismas uždraustų skleisti tikrovės neatitinkančius teiginius - apie neva neteisėtą ir nusikalstamą A. S. dalyvavimą „AB Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme, tuo tarpu atsakovo nurodytame procesiniame sprendime nebuvo įrodinėjamos aplinkybės, jog A. S. nebuvo Seimo nariu ir nedalyvavo rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo.

26Darytina išvada, jog civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 pagal ieškovo A. S. prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, kurioje pateiktas atsakovo A. D. prašymas dėl proceso atnaujinimo, bei atsakovo A. D. prašyme atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, nustatytoms Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartimi Nr. 1S-191-626/2013, nagrinėjami skirtingi dalykai. Vien ta aplinkybė, kad 2013-03-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikinta Vilnius miesto apylinkės teismo 2013-01-30 nutartis ir priimtas naujas sprendimas - panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. R. 2012-12-21 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nereiškia, jog nustatytos naujos aplinkybės, kurių pagrindu turi būti atnaujintas procesas, be to, minėtu procesiniu sprendimu nebuvo sprendžiamas klausimas dėl A. S. garbę ir orumą šmeižiančių ir žeminančių teiginių spausdinimo savaitraštyje „Laisvas laikraštis“.

27Pažymėtina, jog minėtos Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutarties Nr. 1S-191-626/2013 motyvuojamojoje dalyje yra išdėstyta A. S., kaip Seimo nario bei Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko tam tikra veikla, kuri turėjo būti ištirta, todėl teismas panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. R. 2012-12-21 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtoje nutartyje nėra nustatytos arba konstatuotos aplinkybės, kuriomis remiantis, galima būtų teigti, jog yra teisinis pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje buvo išnagrinėtas prevencinis ieškinys dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti.

28Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo pateiktos minėtos teismo nutartys bei prokuroro nutarimas (3 t., b.l.16-42) nepatvirtina A. S. neteisėto ir nusikalstamo dalyvavimo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime ir G. K. nužudyme, taip pat nepaneigia ir neįrodo šios bylos 2009-04-10 teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Pareiškėjo nurodyti argumentai nagrinėjamu atveju nėra ir negali būti laikomi CK 366 str. 1 d. 2 pagrindu atnaujinti procesą, t.y. teismo nutarčių argumentai atitinkame kontekste apie buvusius įvykius negali būti laikomi naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

29Atmestinas apelianto argumentas, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nepasisakė dėl pagrindinio argumento, jog tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas, tiek Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra pripažįsta, kad A. S. nuo 2002 m. iki 2008 m. buvo Seimo nariu ir vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo, ir visada buvo žinoma, kadangi pirmosios instancijos teismas vertindamas minėtą argumentą pažymėjo, jog teismas prevenciniu ieškiniu uždraudė skleisti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta, kaip tikrovės neatitinkanti informacija. Kadangi prevencinio ieškinio esmę sudarė duomenų skleidimas apie neva neteisėtą ar nusikalstamą A. S. veiklą AB „Mažeikių nafta“, tai pareiškėjo nurodytos aplinkybės - teisėjų argumentų nurodymas priimtose nutartyse dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu (3 t., b.l.16-26, 39-42), neįtakoja įsiteisėjusio teismo sprendimo. Tai, kad apeliantui nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad nutartis yra be motyvų. Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pakankamai motyvuota ir iš esmės atitinka CPK 291 str. reikalavimus.

30Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinomos; pareiškėjai tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas, pažymi, jog aplinkybės, kurios išdėstytos Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutartyje Nr. 1S-191-626-2013 buvo žinomos apeliantui, kadangi, remiantis bylos duomenimis, darytina išvada, jog apeliantas nuolat domėjosi A. S. veikla ir sąsajomis su AB „Mažeikių nafta“, šiais klausimais parengė ne vieną publikaciją, o visą jų ciklą. Minėtame procesiniame sprendime išdėstytų faktų chronologija apima 2000 m. - 2010 m., tuo tarpu sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 priimtas 2009-04-10, todėl konstatuotina, jog šios aplinkybės tikrai buvo žinomos apeliantui. Be to, pažymėta, jog atsakovas A. D. nepasinaudojo apeliacijos teise ir neskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009-04-10 sprendimo, taip pripažįstamas, jog sutiko su jame išdėstytais motyvais.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo A. D. pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas, nes pareiškėjas neįrodė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės pareiškėjai nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, kad šios aplinkybės turi esminę reikšmę bylai.

32Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti atskirąjį skundą. Kiti argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo atsakovo nurodytu CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, todėl teismas jų nevertina. Teisėjų kolegija nevertina naujai pateiktų rašytinių apelianto paaiškinimų dėl atsakovo A. D. atžvilgiu inicijuotų baudžiamųjų bylų, nes tai teisiškai nereikšminga, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje.

33Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje yra visapusiškai ir objektyviai įvertintos ir išnagrinėtos visos aplinkybės, teisiškai reikšmingos proceso atnaujinimui dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurią įvardino atsakovas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje nėra prieštaravimų, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 17 str., 18 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 336 str., 338 str., 366 str. 1 d. 2 p., 370 str.). Atmetus atskirąjį skundą, apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis neįgijo pareigos atlyginti ieškovui patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes nėra pateikti jų dydį patvirtinantys įrodymai apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str., 93 str.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

35Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas A. S. pateikė prevencinį ieškinį, prašydamas uždrausti... 5. Atsakovas A. D. su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, jog ieškovas, kreipdamasis... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-10 sprendimu nusprendė... 7. Pareiškėjas 2013-04-16 patikslintu prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas... 8. Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą į pareikštą prašymą... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Laisvas laikraštis“ atsiliepimo į pareiškėjo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-21 nutartimi nutarė pareiškėjo A.... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Pareiškėjas A. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje... 17. Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso... 18. CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Vienas... 19. 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą;... 20. 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos;... 21. 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui;... 22. 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos... 23. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovas A. D. kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinėje byloje Nr.... 26. Darytina išvada, jog civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 pagal ieškovo A.... 27. Pažymėtina, jog minėtos Vilniaus apygardos teismo 2013-03-15 nutarties Nr.... 28. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 29. Atmestinas apelianto argumentas, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad naujai... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo A. D. pateiktas prašymas dėl... 32. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų,... 33. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 35. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį...